Taotlus korteriühistule autoparkla või jäätmemaja rajamiseks

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Elva valla eelarvest korteriühistule autoparkla või jäätmemaja rajamiseks toetuse taotlemise vorm. : Toetust antakse 6 või enama korteriomandiga korteriühistule jäätmemaja ehitamiseks kuni 50% kogumaksumusest. Toetuse suurus autoparkla ehitamisel on kuni 50% ehituse kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui on autoparkla killustikaluse rajamise ja äärekivide paigaldamise maksumus.

Õigusaktid:

Korteriühistule autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise kord

Vastutaja:

Taristuspetsialist Kristjan Vilu, 5342 2067, kristjan.vilu@elva.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Elva valla teenuste ja toimingute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, mis tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Elva vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil ja e-posti teel

 

Vajalikud
sammud:

Taotluse vormi on võimalik alla laadida pdf-vormis siit Taotluse täitmiseks tuleks see esmalt salvestada oma arvutisse. Seejärel avada fail PDF failide funktsionaalsust võimaldava tarkvaraga (Adobe AcrobatFoxit Reader jms). Peale vormil olevate väljade täitmist tuleks fail salvestada, et seejärel see digitaalselt allkirjastada ID-tarkvara abil. PDF-vormis täidetud avalduse saate esitada digiallkirjastatuna e-posti aadressile elva@elva.ee või tuua see paberkandjal allkirjastatuna teenuskeskusesse või vallavalitsusse koha peale.

Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.