Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas

 

 

MIS ON NOORTEGARANTII TUGISÜSTEEM?

Noortegarantii tugisüsteemi projekti raames on võimalik saada tasuta psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist, karjääriplaneerimist ja enesearengut toetavaid koolitusi ning B-kategooria juhilubade koolitust. Samuti pakume tööpraktika võimalust noorele sobiva tööandja juures koos stipendiumi ja sõidutoetusega.

Kui ükski eelnimetatud võimalustest ei tundu olevat Sinu jaoks või kui sa oled praegu olukorras, kus sa ei tea päris täpselt, mida edasi teha või tunned, et pole oma rada veel leidnud, siis võib mistahes küsimuste ja muredega pöörduda juhtumikorraldaja Kristi poole e-aadressil kristi.liiv@elva.ee või telefonil 53584565.

„Kogemused on näidanud, et iga noore jaoks on siin maailmas olemas just talle sobiv töö ja elukorraldus. Tihti takerdub noore elu aga hirmude, ebapiisava sotsiaalse toetuse ja puudulike oskuste taha. Seetõttu loodan väga, et Elva valla noored näevad selles projektis võimalust hakata liikuma oma unistuste suunas, olgu need kuitahes väikesed või suured," julgustab varem asenduskodus ja kriminaalhoolduses noori juhendanud Kristi Liiv kõiki projektis osalema.

Osalemiseks pead sa olema 16-29-aastane, omama sissekirjutust Elva vallas, ametlikult mitte töötama ja mitte õppima tasemeõppes.

Kui sa ise, sinu sõber, tuttav või pereliige võiks vajada tuge oma elus edasi liikumisel, siis anna sellest kindlasti märku!

Projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas" rahastab Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu Euroopa Sotsiaalfond. Projekt lõppeb 31.08.2023.  

 

MOTIVATSIOONIKOOLITUS 12.-14. OKTOOBRIL 2022

Ootame koolitusel osalema mitteõppivaid ja mittetöötavaid 16-29-aastaseid Elva valla noori, kes soovivad saada teadlikumaks enda tugevustest, leida üles oma unistused ja hakata nende poole liikuma.

1. PÄEV: isiksuse tüübid, enesekindlus, emotsioonid, uskumused, kes Sa oled, kui rahul oled oma eluga, kuidas eelistad suhelda.

2. PÄEV: digipädevus, tööpakkumiste leidmine, koolituste leidmine, digitaalne identiteet, CV tuunimine, portfoolio, vajalike portaalide uurimine (eesti.ee, sais.ee, Töötukassa), Smart-ID, ettevõtetele otse kirjutamine.

3. PÄEV: tööintervjuu treening, eesmärkide seadmine, karjääriplaan.

Koolituse lõppedes saavad noored individuaalse tagasiside CV-le ja motivatsioonikirjale. Koolituse viib läbi Johannes Mihkelsoni Keskus.

PÄEVAKAVA (igal päeval):

10.00 - 11.30 I sessioon
11.30 - 11.45 sirutuspaus
11.45 - 12.30 II sessioon
12.30 - 13.00 lõuna
13.00 - 14.30 III sessioon
14.30 - 14.45 sirutuspaus
14.45 - 15.30 IV sessioon

Kui oled koolitusest huvitatud, anna endast märku kirjutades kristi.liiv@elva.ee või helistades telefonil 58534565.

 

NOORTEGARANTII TUGISÜSTEEM AITAB HIRMUDEST ÜLE SAADA

Intervjuu Elva valla noortegarantii tugisüsteemi projektis osaleva 20- aastase Riinaga (nimi muudetud).
 

Kust kuulsid noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) projekti kohta?
Ma sain NGTS projekti kohta teada Puhja poe juures olevalt plakatilt.

Kui pikalt kaalusid juhtumikorraldaja poole pöördumist?
Ma kaalusin Kristi poole pöördumist kuskil paar päeva. Aga ütleme nii, et tegelikult otsustasin suhteliselt kohe seda võimalust kasutada. Lihtsalt need paar päeva oli kiire ja polnud vaba hetke, et ühendust võtta.

Mis ajendas sind seda tegema?
Mind ajendas juhtumikorraldaja poole pöörduma see, et NGTS projektis oli võimalik saada tasuta psühholoogi juurde, mis muidu on täisealistele tihti tasuline. Töötuna poleks mul rahaliselt olnud võimalik tasulise psühholoogi juurde minna.

Milliseid projekti võimalusi kasutasid?
NGTS projekt aitas mind väga. Projekti kaudu käisin psühholoogi juures, osalesin tööpraktikal ning arengu- ja motivatsioonikoolitusel. Viimaks otsustasin kasutada ka juhilubade tegemise võimalust.

Kui pikalt olid enne NGTSi töölt või koolist eemal olnud?
Ma olin enne NGTS-i kaks kuud töötu. Kooli ma lõpetasin 2021. aasta kevadel. Peale kooli lõppu leidsin sama aasta sügisel endale töökoha, aga olin seal täpselt 9 päeva, kuna seal oli väga halb kollektiiv. Pärast seda püüdsin uut töökohta leida, aga tihti takerdusid otsingud minu kehva tervise taha. Töötukassa abil läbisin sel kevadel töövõime hindamise ja sain endale aastaks osalise töövõime, mis annab mulle võimaluse töötada osalise koormusega ja tegeleda oma terviseprobleemidega.

Kas NGTS projekt täitis sinu jaoks oma eesmärgi?
NGTS projekt täitis kõik mu eesmärgid. Minu kõige suurem eesmärk oli see, et saaksin minna sisustussalongi tööle. See eesmärk täitus tänu NGTS projektile, kuna sain eritellimusmööbliga tegelevasse salongi praktikale ja pärast seda ka sinna tööle. Tööpraktika ajal sain töötukassa kaudu käia tasuta erialasel koolitusel, kus sain õppida Sketchupi (tasuta ruumilise planeerimise programm) kasutama. Teine eesmärk oli see, et saaksin olla julgem ning osata ennast hinnata ja oma arvamust avaldada. Tänu psühholoogile oskan ma neid kolme asja nüüdseks teha. Kolmas eesmärk oli, et hakkaksin oma hirmudele vastu ning ka sellega saan ma nüüdseks hakkama, kuna hakkas juhilube tegema. Ma olen alati kartnud autoroolis olla ning olin harjunud rohkem kõrvalistuja olema. Nüüdseks tänu NGTS projektile võtsin ma julguse kokku ja teen endale juhilube, mis on mulle NGTS projekti poolt tasuta ja sellist võimalust ei saaks ma kasutamata jätta.

Too palun välja mõni seik, mis sulle projektis osaledes eriti on meelde jäänud?
Mulle jäi meelde see kui ma esimest korda tutvusin silmast silma NGTS projekti juhtumikorraldaja Kristi Liivaga. Temaga suheldes tundsin ma, et keegi päriselt kuulab mind, hoolib minust ning tahab mind aidata. Kristi on mind siiamaani alati toetanud ja aidanud mind kõigega ning ma olen talle meeletult tänulik, et ta mul olemas on. Vahest isegi tekib tunne nagu me oleks vanad sõbrad, sest Kristi on väga lahe ja tore.

Soovitaksid sa ka teistele noortele selles projektis osaleda? Mida ütleksid noortele, kes nt ei julge abi küsima minna?
Kindlasti soovitaksin. NGTS projekti raames saab palju uusi kogemusi ja sind alati toetatakse kõiges. Ma ütleksin nendele noortele, kes ei julge abi küsima minna, et alati leidub kõigele lahendus ja sa pole mitte kunagi päris üksi.

 

MAKSERASKUSTE KORRAL SAAD ABI VÕLANÕUSTAJALT

Kuni 2023. aasta augusti lõpuni saavad Elva valla kuni 29-aastased noored noortegarantii tugisüsteemi projekti kaudu tasuta võlanõustaja abi. Et veidi selgemaks saada, miks ja millal peaks noor võlanõustaja poole pöörduma, vestles projektijuht-juhtumikorraldaja Kristi Liiv R.K Õigusbüroo võlanõustaja Raivo Kiisaga. Juttu tehti sellest, millised ohud noori rahamaailmas varitsevad, aga ka võimalustest nendest hoiduda või välja tulla.

Miks ja millal peaks noor pöörduma võlanõustaja poole?
Võlanõustaja abi tuleks otsida kohe kui on tekkinud esimesed raskused laenude või liisingute tagasi maksmisega. Võib 100% kindel olla, et oma probleemiga üksi olles käitutakse valesti. Näiteks on noor ostnud järelmaksuga nutitelefoni, kuid jääb siis ootamatult tööst ilma või viskavad vanemad ta kodust välja ning lihtsalt ei ole enam võimalik järelmaksu tasuda. Seepeale võtab noor uue laenu, et järelmaks ära maksta. Nüüd on tal juba kaks laenu ühe asemel ja probleem aina kasvab. Noored elavad hetkes ja soovivad oma probleemid kohe täna ära lahendada, aga peaaegu alati tehakse sellise käitumisega endale kahju. Esmalt tuleb tegeleda stabiilse sissetuleku taastamisega, makseraskuse korral pidada nõu asjatundjaga, kuid mittemingil juhul ei tohiks probleemi lahendada uue laenu teel.

Millised on noore võimalused, kui ta siiski on valesti käitunud ja võlgnevused on juba nii suured, et asi on jõudnud inkassosse või kohtutäituri lauale?
Kindlasti tuleks esimese asjana pöörduda võlanõustaja poole. Tasuta saab võlanõustaja konsultatsioonile Töötukassa või kohaliku omavalitsuse kaudu.

Kõigepealt on enesele vaja selgeks teha enda õigused. Väga kriitiliselt suhtun võlglaste suhetesse inkassodega. Palun ära sõlmi maksegraafikut ilma, et oleksid pädeva isikuga konsulteerinud. Maksegraafik inkassoga võib viia üha suuremasse laenupuntrasse ja lahendust ei paista kuskilt. Toon näite, põhivõlg on 500 eurot, kuid inkassonõue kokku võib ulatuda 2000 euroni. Kui võlgnevus on väike, siis võib ka ära maksta, kuid kui summad on juba suuremad, siis on õiglasem asi selgeks vaielda kohtus. Kohtu ja kohtutäituritega suhtlemisel on parimaks abistajaks just võlanõustaja.

Käesoleva aasta 1. juulist on võlglasel võimalik esitada kohtule maksejõuetuse menetluse avaldus. Sellega annab võlglane kohtule teada, et ta ei tule oma rahaliste kohustustega toime, kohus määrab talle usaldusisiku ehk riigipoolse võlanõustaja, kes analüüsib inimese olukorra läbi ja teeb kohtule ettepaneku - kas edasi liigutakse füüsilisest isiku pankrotimenetlusega või võlgadest vabastamise menetluse või võlgade ümberkujundamise menetlusega. Võlgade ümberkujundamise menetlus eeldab, et inimesel on olemas töökoht ja ta suudab kolme aasta jooksul kinni pidada tema sissetulekuid ja väljaminekuid arvesse võttes koostatud maksegraafikust. See on väga hea võimalus noortele töötavatele inimestele oma elu jälle järje peale saada. Enne uue korra jõustumist oli võlgade sissenõudmise aeg enamasti 10 aastat, teatud juhtudel isegi rohkem. Erinevalt inkassost koostab kohus sellise maksegraafiku, mis on inimesele reaalselt jõukohane, jättes inimesele kätte seaduses ettenähtud miinimumi. Kohtuid ja kohtutäitureid ei pea kartma!

Millised on peamised probleemid, millega noored võlanõustaja juurde jõuavad?
Väga tavaline on, et just koos elama asunud noored võtavad laenu või ostavad asju liisingusse. Siis aga tuleb varsti lahkuminek, kuid kohustusi tuleb ikkagi edasi tasuda. Eriti kurvad on juhtumid, kus üks osapool on enda või ka oma vanemate kinnisvara pannud laenu tagatiseks. Kahjuks tuleb tihti ette ka seda, et pere meespoolel on rahalised raskused ja naine võtab laenu enda nimele, mida aga ei suudeta hiljem tagasi maksta. Kui peres on lisaks veel ka lapsed, on olukord eriti keeruline.

Kõige olulisem on, et inimene ei jääks oma murega üksi. Enne laenu võtmist tasuks üldse uurida, kas ehk on kellelgi lähikonnas seisvat raha, mida ta saaks välja laenata. Ka sellisel juhul on väga oluline teha kirjalik laenuleping, et hilisemaid vaidlusi ennetada. Internetist leiab eraisikute vahelise laenu lepingu näidise kergesti üles. Ka sel juhul, kui rahalised raskused on juba tekkinud, ei tohiks oma probleemi häbeneda, vaid pidada nõu lähedastega ja pöörduda kindlasti ka võlanõustaja poole.

Kui sul on tekkinud makseraskused, võta julgelt ühendust kirjutades kristi.liiv@elva.ee või helistades 53584565.

 

KUULA!

 

MOTIVATSIOONI- JA ARENGUKOOLITUS ELVA VALLA NOORTELE

Motivatsiooni- ja arengukoolitus Elva valla noortele toimub 26.-28. jaanuaril 2022. Ootame osalema 16-29-aastaseid noori, kes ei õpi ega tööta, soovivad saada teadlikumaks enda tugevustest, leida üles oma unistused ja hakata nende poole liikuma.

Koolitus toimub kolmel päeval Elvas ja on osalejatele tasuta. Esimene koolituspäev on pühendatud eneseanalüüsile. „Noored tihti ei tea oma tugevusi ja ei julge seetõttu ka unistada," kirjeldab noorte eneseteostuse teel seisvaid takistusi koolituse läbiviija Johannes Mihkelsoni Keskuse projektijuht Marina Kraft. „Oma tugevuste ja nõrkuste tundmine on suureks abiks tööle või kooli kandideerimisel, kus tuleb olla valmis vastama ka oma iseloomu ja nõrkuseid puudutavatele küsimustele. Aga kuidas rääkida julgelt oma unistustest, nõrkustest ja tugevustest? Koolitusel tegeleme muuhulgas ka just selliste teemadega."

Teine koolituspäev on pühendatud digipädevuste arendamisele. „Kuigi paljud noored peavad oma arvutioskusi küllaltki headeks, siis tegelikult on alati võimalik olla veelgi parem ja tuua endale tööle kandideerimisel plusspunkte," selgitab Marina. Kolmandal koolituspäeval otsivad osalejad läbi praktiliste harjutuste vastuseid küsimustele, kuidas leida sobivaid töö- ja koolituspakkumisi, panna oma CV tõeliselt särama ja kuidas kirjutada asjalikku motivatsioonikirja. „Tegelikult on ka kandideerimisdokumentide koostamisel kõige olulisem iseennast tunda ja osata oma tugevusi esile tuua," selgitab Marina.

Kolmandal koolituspäeval õpitakse unistama ja eesmärke seadma. Iga noor lahkub koolituselt detailideni viimistletud kandideerimisdokumentidega ja teadmisega, milliseid konkreetseid samme tal tuleb lähiajal astuda, et oma unistuste elu suunas liikuda.

Koolitus toimub Elvas, 26.-28. jaanuaril 2021 iga päev kell 10.00-15.30. Osalejatele on tasuta toitlustus. Grupi suurus on kuni 10 inimest. Koolitusele on oodatud kõik Elva valla mitteõppivad ja -töötavad 16-29-aastased noored. Oma osalemissoovist anna märku kristi.liiv@elva.ee või telefonil 58534565.

Sama koolitus toimub uuesti 2022. aasta sügisel. Seega anna oma osalemishuvist märku ka siis, kui jaanuarikuus toimuva koolituse kuupäevad Sulle ei sobi!

 

ELVA VALLA NOORED ON NOORTEGARANTII TUGISÜSTEEMI VÕIMALUSI AKTIIVSELT KASUTANUD

Alates 2021. aasta sügisest on Elva valla noortegarantii tugisüsteemi projektis aktiivselt osalenud 12 mitteõppivat ja -töötavat noort vanuses 16-29. Enim tunnevad noored vajadust psühholoogilise nõustamise järele, samuti soovitakse kasutada tööpraktika võimalust.

Tihti just psühholoogiliste probleemide tõttu jääb noortel kool lõpetamata ja seeläbi vähenevad ka võimalused huvipakkuvat ja tasuvat tööd leida. Just selliste olukordadega tegeleb igapäevaselt Elva valla noortegarantii tugisüsteemi projektijuht-juhtumikorraldaja Kristi Liiv.

„Oluline on, et noored, kel on olnud mistahes raskusi isiklikus elus, õpingutes või töökoha leidmisel, ei jääks pikalt koju norutama ja uskuma, et nende jaoks on rong juba läinud," selgitab Kristi. „Tänapäeval on väga palju võimalusi psühholoogiliste probleemidega tegelemiseks ja töökohapõhiselt oskuste ja teadmiste omandamiseks. Vahel piisab sellest kui noor saab oma probleemi ära rääkida, teinekord on vaja pikemaajalist psühholoogilist nõustamist. Kõik need võimalused on täna Elva valla noortele olemas," kutsub Kristi üles noori aktiivselt projektis osalema.

Noorele  sobivate tööpraktika võimaluste leidmisel on kõige olulisem selgitada välja noore huvid ja tugevused ja sellest lähtuvalt sobiv tööandja, kelle juures noor saaks praktikandina oma oskusi arendama hakata. „Mõne noorega võtab sobiva praktikakoha leidmine aega vaid mõne päeva, teise puhul paar kuud. Kõik sõltub sellest kui eneseteadlik noor on." Projekti raames jätkab Kristi noorte igakülgset toetamist veel neli kuud pärast töökoha leidmist või õpingute jätkamist.

Projekt kestab 2023. aasta sügiseni ja selle aja jooksul ootame projekti võimalusi kasutama kõiki Elva valla 16-29-aastaseid noori, kes ei õpi ega tööta. Kõik teenused on tasuta (sh B-kategooria juhtimisõiguse koolitus).

Huvi korral anna endast märku e-postiaadressil kristi.liiv@elva.ee või telefonil 53584565.

Projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas" rahastab Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu Euroopa Sotsiaalfond. Projekt lõppeb 31.08.2023.