Elva valla noorte omaalgatusfond

Elva valla noorte omaalgatuse fondist rahalise toetuse taotlemine

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas.

Taotlust on võimalik vallavalitsusele esitada elektrooniliselt või paberil 1. novembrini.

Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt 14-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastaste isikute noortegruppi peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks teovõimeline isik. 14- kuni 18-aastane füüsiline isik võib toetust taotleda seadusliku esindaja vahendusel.

Toetust saab taotleda:

  • Elva valla SPOKU-keskkonnas, SIIN.
  • Elva Vallavalitsuses kohapeal täites sellekohase taotluse.

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2019-2020 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord asub SIIN.


Lisainfo:
Margit Kink
kultuurispetsialist
margit.kink@elva.ee