Elva valla noorte omaalgatusfond

Elva valla noorte omaalgatuse fondist rahalise toetuse taotlemine

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas.

Taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt või paberil 22. aprillini (tähtaega pikendati).

Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt 14-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastaste isikute noortegruppi peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks teovõimeline isik. 14- kuni 18-aastane füüsiline isik võib toetust taotleda seadusliku esindaja vahendusel.

Toetust saab taotleda:

  • Elva valla SPOKU-keskkonnas, SIIN.
  • Elva Vallavalitsuses kohapeal täites sellekohase taotluse.

Kui Sa vajad taotluse täitmisel abi, siis pöördu oma huvijuhi, noortekeskuse noorsootöötaja, noortevolikogu liikme või kultuurispetsialist Margit Kingi poole.

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2019-2020 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord asub SIIN.


Lisainfo:
Margit Kink
kultuurispetsialist
margit.kink@elva.ee

Varasemalt toetatud projektid

Elva valla noorte kultuuriprogramm Pärnus

Adrenaliinilaks

Elva gümnaasiumi talveball

Ilukoolitused Elva valla noortele neidudele

Iseseisev hüpe

Motiveeriv kooliruum

Nutivaba päev

Paneme noortele aru pähe

Rannu noorte kogemusretk Läänemaale