Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.05-17.05.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.05.–17.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Elva vallavalitsus alustas 18. mail etteregistreeritud vastuvõtuga. See tähendab, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid aja kokku leppimisel. Jätkame kodanike nõustamist ka e-kirja ja telefoni teel ning soovitamegi suhtlemiseks kasutada eelkõige e-kanaleid. Kui on siiski tarvis tulla ametniku vastuvõtule, palume temaga aja kokku leppimiseks võtta ühendust kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise info saamiseks laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 11. mail toimus valla raamatukogujuhtide e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink. Jagati teavet selle kohta, kuidas planeeritakse taasavada uksed oma lugejatele. Raamatukogud on avatud alates 18. maist (Rannu raamatukogu 19. maist) ning jätkub ka raamatute kontaktivaba laenutamise võimalus. 

Kuidas raamatukogu külastada? 

 • Raamatukogu külastamine toimub raamatute laenutamise ja tagastamise eesmärgil. 
 • Raamatukogu võib külastada ainult haigussümptomiteta inimene. 
 • Raamatukogu külastades järgi 2+2 reeglit ning desinfitseeri käsi. 
 • Võimalusel kasuta isikukaitsevahendeid (mask, kummikindad). 
 • Teenindussaalis piiratakse korraga olevate lugejate arvu, seega jälgi raamatukoguhoidja juhiseid. 
 • Kui tuled raamatukokku, siis arvesta ja varu kannatust, sest seal võib olla järjekord. Järjekorras olles järgi 2+2 reeglit. 
 • Perioodikat ei ole võimalik kohapeal lugeda. 

Raamatuid saab jätkuvalt laenutada kontaktivabalt. Raamatuid saab ette tellida telefoni ja e-posti teel (kontaktid leiad www.elvaraamatukogud.ee oma piirkonna raamatukogu nime alt). 

Noorte omaalgatusfondi teisest taotlusvoorust küsiti toetust üheteistkümnele projektile, rahastuse said neist kaheksa. 

Sarnaselt esimesele voorule olid projektiideed väga erinevad: küsiti raha noortele õpitubade ja koolituste korraldamiseks, meeskonna väljasõitudeks ja laagrite korraldamiseks. Samuti küsiti toetust noorte vabaajaveetmise võimaluste parandamiseks värskes õhus – püstitades tasakaaluliini (slackline) või täiustades rambiväljakut. 

Näiteks sai toetuse Stencil portree õpituba, mida juhendab Hindrek Haas (tänavakunstniku nimega VonBomb). Kõigil Elva valla noortel on seal võimalus osaleda ning jagame kindlasti selle kohta esimesel võimalusel ka infot. Samuti said teiste seas toetust maalilaager ja praostkonnalaager. 

Noorte omaalgatusprojekte toetati kokku 3459 euro eest. Komisjon hindas muuhulgas rahakasutuse mõistlikkust, mistõttu toetati mõningaid projekte osaliselt. 

Selle aasta oktoobris toimub järgmine projektivoor, kuhu saavad noored taas oma projekte esitada. Oodatud on eelkõige projektid, kus on kasusaajateks peale projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored. 

Noorte omaalgatusfondi eesmärk on noorte ettevõtlikkuse kasv, parem kaasatus kogukonda ning oma elukeskkonna kujundamisse, noorte aktiivsuse ja juhtimissuutlikkuse tõus ning suurem koostöövõime noorsootöö edendamisel. Projekti saavad esitada kõik 7-26aastased Elva vallas elavad noored. Alla 18aastasel isikul peab olema täisealine esindaja. 

Noortel oli võimalus taotlusi esitada 22. aprillini. 

Lisainfo: 
Margit Kink, kultuurispetsialist 
margit.kink@elva.ee või tel 5855 3137 

Teisipäeval, 12. mail osales Mare Tamm haridusjuhtidele mõeldud Innove veebiseminaril. Viiendal seminari teema oli “Enesejuhtimine eriolukorras”. Oma kogemusi jagas tööõnneekspert Tiina Saar-Veelmaa. Erilises olukorras, milles praegu oleme, on oma meeskonna juhtimise kõrval oluline tunda, juhtida ja hoida juhil ka iseennast. Mida paremini oskab juht enda meeleolu ja rahulolu juhtida, seda tõhusam juht on ta teistele. Tiina jagas nii meeskonda motiveerivaid kui ka töörahulolu saavutamiseks vajaminevaid nõuandeid. 

Kolmapäeval, 13. mail osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste haridusjuhtide e-koosolekul. Koolimajades algab alates 18. maist osaline õppetöö. Kooli on kutsutud õpilased, kes vajavad tuge õppetöös ja valmistuvad gümnaasiumi lõpueksamiteks. Täpsemat infot jagatakse õpilastele e-päevikute kaudu. Enamikele õpilastele jätkub distantsõpe kuni kooliaasta lõpuni. Koolijuhid jagasid oma plaane, kuidas valmistuda kooliaastat lõpetama nii, et see oleks siiski tore ja südamlik sündmus igale valla õpilasele. Sel aastal tuleb olla loov ja nutikas leidmaks lahendusi, et järgida riiklikult kehtestatud ohutusnõudeid ja tagada turvalisus nii õppijatele kui ka õpetajatele.

Kolmapäeval osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink noorsootöötajate e-koosolekul. Noorsootöötajad andsid ülevaate, mida nad on teinud eriolukorra ajal ning kuidas kavatsetakse alustada tööd noortekeskustes pärast eriolukorra lõppu.  

Veel arutleti, kas ja kuidas kasutada ENTK uut toetusemeedet. Selle meetme eesmärk on maksimaalselt toetada noortekeskuste head tööd ning selle nähtavust ka eriolukorra järel. Toetusega rahastatakse noortekeskuste suviseid tegevusi, mis toetavad noorte tavaellu naasmist avatud noorsootöö teenuste pakkumise kaudu ning lähtuvad kohalikust vajadusest.  

Neljapäeval, 14. mail osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink kultuurijuhtide e-koosolekul. 

Koosolekul osales ka Elva kodukohvikute päeva peakorraldaja Marek Pihlak, kes andis ülevaate selle ürituse korraldamisest. Arutleti võimalike koostöökohtade üle kodukohvikute päeval.  

Lukku pandi Elva kultuuri kolmapäevade kava. Kultuuri kolmapäevad on kontsertide sari Elva keskväljakul, mis kestab 1. juulist 19. augustini – igal kolmapäeval astuvad üles erinevad kollektiivid. Kontserdid on pealtvaatajatele tasuta. 

Arutleti, kas ja kuidas saavad kultuurikollektiivid oma tööd alustada. Väikesed kollektiivid alustavad oma treeningutega vastavalt võimalustele, järgides Vabariigi valitsuse soovitusi. Eakate ringid ei alusta enne sügist.  

Juulis ja augustis alustame ürituste korraldamisega, toimuda saavad kodukohvikute päevad, kinoseansid jt väiksemad vabaõhu üritused. Jälgime ka nende puhul Vabariigi valitsuse ettekirjutisi. 

Reedel, 15. mail toimus haridusvõrgu analüüsi töörühma e-nõupidamine, kus osalesid Marika Saar ja Mare Tamm. Arutluse all olid edasised tegevused ja fookusgruppide intervjuude kavandamine. Tegemist on veebipõhiste vestlusringidega, et küsida arvamust praeguse haridusvõrgu kohta nii õpilastelt, õpetajatelt, tugispetsialistidelt, piirkonnakogude ja hoolekogude liikmetelt kui ka lastevanematelt. Täpsustamisel oli põhidokumendi lisade koostamine. 

Reedel toimus lasteaiajuhtide e-koosolek, kus osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste. Seekordsel kohtumisel osales SA Elva Teenused juht Krista Loog, kes andis ülevaate praegusest töökorraldusest meie lasteaedades nii halduse- kui toitlustusküsimustes. Lasteaiad on valmis võtma vastu suurema hulga lapsi. Selleks on vallavalitsus saatnud aedadele soovitused kriisist väljumiseks ja juhised lasteaia lõpupidude korraldamiseks juunikuus. Eelmisel nädalal kasutas meie lasteaedades kohta pea sadakond last. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes 11. mail iganädalasele e-koosolekule. 

Kriisikomisjoni esimees ja vallavanem Toomas Järveoja andis edasi info, et vallavalitsus teeb ettevalmistusi eriolukorrast väljumiseks ja kodanike vastu võtmiseks. Vallavalitsuse ametnikud võtavad haigussümptomiteta kodanikke vastu ainult eelregistreerimisel ehk kodanik peab kohtumiseks ametnikuga aja kokku leppima. Ilma kokkulepitud ajata kedagi vastu ei võeta. Sel teemal tehakse vallavalitsuse infokanalite kaudu ka eraldi teavitus. 

Samuti tegi esimees ettepaneku, et edaspidi kutsutakse kriisikomisjon kokku vastavalt vajadusele ning igal nädalal enam ei kohtuta. Edaspidi toimuvad koosolekud vastavalt vajadusele. 

Elva haigla juht Peeter Laasik andis info, et polikliiniku töö taastamine käib järk-järgult ning statsionaaris olevaid patsiente ei lubata jätkuvalt külastada. 

Piirkonnapolitseinik Alik Säde andis edasi info, et kõik piirkonnapolitseinikud on tööl, tegeletakse liiklust ja noori puudutavate teemade lahendamisega. 

Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis edasi info, et vallavalitsus saatis eelmisel nädalal valla toidupoodidele märgukirja, et poodides järgitaks ja jälgitaks 2+2 reeglit. Samuti, et vaadataks üle, missugune arv inimesi võib poes korraga viibida, et oleks võimalik 2+2 reeglit täita. 

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm rääkis, et tegeletakse koolidele isikukaitsevahendite jagamisega ning selleks õppeaastaks on varu olemas. Isikukaitsevahendeid saadakse juurde ka Päästeametilt. Valmistutakse uueks nädalaks – vallavalitsusse, teenuskeskustesse, raamatukogudesse ja noortekeskustesse on tellitud klienditöö tegemiseks kaitseklaasid ning need kohad varustatakse ka isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahenditega. 

Koosolekul osalesid: Toomas Järveoja, Margit Kiin, Merilyn Säde, Lauri Tamm, Inge Leitu, Marko Tiirmaa, Andres Smirnov, Toomas Kuris, Arne Jänessoo, Alik Säde, Andres Aruhein, Peeter Laasik 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 12. aprillil toimus Tartumaa valdade sotsiaalvaldkonna juhtide veebikohtumine, mille kutsus kokku TOL-i rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul. Iga omavalitsuse esindaja tegi ülevaate, kuidas on tuldud valdades toime eriolukorraga. Rääkisime eriolukorras koduteenuse võimaldamisest, selle lõpetamisest ning koduhooldajate tunnustamisest.  

Tartu valla sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass rääkis, kui keeruline ja kallis oli neil saada hakkama Tabivere Sotsiaalkeskuse koroonapuhanguga. Tänaseks on kõik hästi. Tartu vald jagas sel ajal ka vallainimestele tasuta maske, et ennetada viirusega nakatumise suurenemist. Täna on kõikides Tartumaa valdades piisavalt isiklikke kaitsevahendeid.  

Kohtumise lõpus peeti vajalikuks Tartumaa valdade sotsiaalvaldkonna juhtide kohtumisi jätkata ja juurde kutsuda teisi ametnikke ning koolitajaid.   

ARENDUSVALDKOND

Neljapäeval, 14. mail, osales Kertu Vuks Eesti Mõisakoolide ühenduse juhatuse koosolekul. Arutelu keskmes oli ühenduse uuendatud põhikirja ülevaatamine ning ettepanekute esitamine selle täiendamiseks ja parandamiseks. Üheskoos vaadati üle ühenduse selle aastased tegevusplaanid ning kampaaniaid. Pikemalt peatuti Unustatud Mõisate külastusmängu korraldamisel ning sellega seonduval. Esimene Unustatud Mõisate külastuspäeva toimub juba 27. juunil Vaata täpsemalt siit.

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 11. mail toimus vallavolikogu e-istung. 

Elva Vallavolikogu I koosseisu 30. istung toimus seoses eriolukorraga taas veebis. Volikogu lähtus eriolukorrast ja põhimõttest “Ole Kangelane - Püsi Kodus!”. Virtuaalne suhtlemine ja ettekanded toimusid tuttavaks saanud Zoom-veebikeskkonnas. Istungist toimus seekord ka otseülekanne, mis on kättesaadav Elva valla Youtube’i kanalil. 

Päevakorras oli neli punkti. Esimese teemana andis vallavalitsus põhjaliku ülevaate vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja vallale kuuluvate ettevõtete tööst. Ettekanne koosnes eriolukorra, elanike liikumise, eelarve täitmise ja kriisistsenaariumide tutvustamisest, millele lisandus info osakondade tööst. Nende teemade kohta tegi ülevaate vallavanem Toomas Järveoja. Täiendavate riigipoolsete teedehoiu eraldiste kasutamise ettepanekut tutvustas abivallavanem Heiki Hansen. Üldplaneeringu koostamise, Verevi ja Tervisekeskuse detailplaneeringu hetkeseisu tutvustas abivallavanem Mikk Järv.  

Haridusvõrgu analüüsi koostamise praegust seisu ja koolide tegevust eriolukorras tutvustas abivallavanem Marika Saar, kes rääkis ka Tartu2024 projekti arengutest. Elva valla turismivaldkonna tegevustest tegi ülevaate turismijuht Hemminki Otstavel.  

Volikogu liikmed küsisid vallavalitsuselt Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekti valmimise ja sisu kohta. Volikogu liige Vahur Jaakma tegi ettepaneku, et Pika tänava ehitusprojekti arutataks juunis majanduskomisjoni koosolekul. Päevakorrapunkt oli sisutihe ja kestis kokku 2 tundi. 

Teises päevakorrapunktis tegid ülevaate komisjonide tööst haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Leelo Suidt ning arengu- ja planeeringukomisjoni esimees Maano Koemets. Kord aasta jooksul teevad komisjoni juhid kokkuvõtte. Volikogu liikmed leidsid, et komisjonide tööst tuleks rohkem kirjutada ka valla lehes ja veebilehel, et oleks selgem, mida arutatakse ja mida otsustatakse toetada ning mida mitte. 

Kolmanda teemana vastas abivallavanem Mikk Järv fraktsioon Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik arupärimisele, mis puudutas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistu detailplaneeringu protsessi. Vallavalitsus põhjendas planeeringu pikaleveninud menetlust puuduliku sotsiaalsete mõjude analüüsiga. Arendaja ei ole nõustunud analüüsi täiendama ja leiab, et see vastab nõuetele. 

Neljandas päevakorrapunktis arutati volikogu 15. juuni istungi korraldamist. Volikogu esimees tegi ettepaneku korraldada istung tavapärases vormis, kokkusaamisena, kuna päevakorda tulevad mitmed arutamist vajavad planeeringuküsimused, mille osas on suur avalik huvi. Volikogu liikmed leidsid, et see sõltub eriolukorra lõpetamisest ja avalike koosolekute korraldamisele seatud tingimustest. Istung võiks toimuda näiteks Elva kultuurikeskuse saalis, kus on piisavalt ruumi, et tagada mõistlik distants osalevate isikute vahel.  

Istung lõppes kell 19.14. 

Istungil esitatud materjalidega saab tutvuda dokumendiregistris.

Volikogu istungil toimuvat saab järelevaadata Elva valla Youtube kanalis

TURISM, TURUNDUS & KOMMUNIKATSIOON

Esmaspäeval, 11. mail toimus turundus- ja turismitiimi koosolek, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel. Arutati Elva valla ettevõtjate toodete ja teenuste turundamise kampaania loomist ning sellega seotud tegevusi.  

Teisipäeval, 12. mail osales Merilyn Säde veebikoolitusel “Sisekommunikatsiooni põhimõtted kriisi ajal”. Koolitusel räägiti, mis on sõnumi edastamisel oluline ning mida tuleks kindlasti silmas pidada. Samuti räägiti, missugused on erinevate inimeste vajadused ning kuidas tuleks neile kommunikatsioonis läheneda. Sõnumi koostamisel tuleb arvestada oma meeskonnas olevate inimeste eripärade ja erinevate vajadustega. 

Teisipäeval, 12. mail toimus kaasamise hea tava töökoosolek Põltsamaa vallavalitsusega, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde. Arutati kaasamiskava ülesehitust ning lepiti kokku, et tegemist saab olema ülevaatliku dokumendiga nii vallavalitsuste meeskondade kui ka elanike jaoks.   

Kaasamiskava eesmärk on luua ühine raamistik kaasamistegevuste korraldamiseks Elva ja Põltsamaa vallavalitsustes.  

VARIA

Tartumaa omavalitsuste liit kuulutab välja konkursi tartumaisele kingitusele 

Konkursi eesmärk on tuua esile Tartumaa tublide tootjate ja teenusepakkujate värskeid ideelahendusi ning valida välja Tartumaad sümboliseerivad kingitused. 
 
Konkursile on oodatud teenused ja tooted, mille valmistamisel on kasutatud kodumaiseid materjale, motiive ja saab kogeda midagi Tartumaale ainuomast. Eelistatud on keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad materjalid ning loodussäästlik lähenemisviis.  

Kingituse tutvustamisele aitab kaasa Tartumaaga seotud lugu, materjalide päritolu või kasutatud sümboolika. Oodatud on ka teenuse- ja tootelahendused, mida on võimalik saajal kogeda või lõpuni valmistada.  
 
Konkursi esikolmiku vahel läheb jagamisele 900 euro suurune auhinnafond. Parimad ja äramärgitud kingitused avalikustatakse Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel, mille eesmärgiks on meie tublide tegijate turundamine Tartumaa asutustele ning laiemalt.        
 
Konkurss #tartumaine kingitus kestab 31. maini 2020 ja tingimused asuvad Tartumaa Omavalitsuste Liidu Facebooki lehel ja kodulehel www.tartumaa.ee    

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.05-10.05.2020

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.05.–10.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS & KULTUUR

 

Elva vallavalitsus ootab kandidaate valla tublide noorte tunnustamiseks. Kandidaate oodatakse õpilaste aasta haridusteo ja aasta noore aunimetustele. Kandidaate on võimalik esitada 31. maini. 

Õpilaste aasta haridustegu tunnustus on loodud eesmärgiga tõsta esile Elva valla kooliõpilaste omaalgatuslikku haridusalast projekti või sündmust. Tunnustatakse tegu, millega on panustatud kooli maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisi õpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikkust.   

Aasta noore aunimetus antakse 7-26aastasele noorele, kes on oma tegevusega Elva vallas paistnud silma haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas.   

Kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 31. maini. Rohkem infot leiate SIIT

Lisainfo: 
Liis Lehiste, haridusspetsialist 
liis.lehiste@elva.ee või tel 5348 3643

 

 

Elva vallavalitsus annab teada, et seoses eriolukorraga ei toimu maikuus aasta alguses (jaanuarist aprillini) sündinud laste lusikapidu ning see lükkub edasi septembrisse. 

Loodetavasti on selleks ajaks koroonakriis möödas ja saame jälle kokku tulla, et laste sünde tähistada. Meie väikeste kodanike tervis on meile väga oluline! 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes taas interneti vahendusel 4. mail. 

Vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja andis edasi info, et valla koolides koostatakse plaane, kuidas täpsemalt õppetööd jätkata. Kooli kutsutakse eelkõige need lapsed, kel on õppimises tuge vaja ning 9. klass ja 12. klass. Igas koolis korraldatakse õppetöö vastavalt vajadusele. Peamiselt toimub õppetöö aga üks-ühele või kahe-kolme õpilasega. Õpilased  tulevad kooli kindla graafiku alusel. 

Valla lasteaedades on praegu kokku ligi 50 last. Rühmi tehakse vastavalt vajadusele, kuid rangelt järgitakse reeglit, et ühes rühmas ei oleks kokku üle 10 lapse. 

Piirkonnapolitseinikud Jaana Toode ja Alik Säde andsid edasi info, et pühad möödusid väljakutsete osas rahulikult ning suuri rikkumisi ei olnud. Üldine olukord vallas on hea. 

Kuna aga rahvas tuleb aina enam kodudest välja, siis tuleb kindlasti kõigil kauplustel vaadata üle, et toimuks kontroll, kui palju inimesi ühekorraga poes on ning et järjekordades peetakse kinni 2+2 reeglist. 

Päästeameti Elva komandol oli eelmisel nädalal 11 väljasõitu, kõige rohkem on olnud lõketega seotud väljakutseid. Kindlasti tuleb kõigil inimestel meelde tuletada lõkke tegemise reegleid ning et seltskondades tuleb meeles pidada 2+2 reeglit. See on oluline meie kõigi ohutuse jaoks. 

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis edasi info, et sotsiaaltranspordi osas hakatakse tasapisi jõudma kriisieelse aja tasemele, sest vajadus sotsiaaltranspordi järele aina suureneb. Autosid puhastatakse pärast iga kliendi transporti, transpordi ajal kasutab autojuht kindaid ja maski. Mask antakse ka neile klientidele, kel endal maski ei ole. 

Elva haigla juht Peeter Laasik ütles, et nad avavad polikliinikut tasapisi ning see tähendab kindlasti, et aina enam lähebki tarvis sotsiaaltransporti. Haiglat hoitakse jätkuvalt karantiinis ja statsionaaris viibivaid inimesi ei saa veel külastada. 

Elva Soojuse juht Arne Jänessoo ütles, et neil toimub tavapärane töö. Laupäeval oli taas Elva linna jäätmejaam erakorraliselt avatud ning probleeme ei olnud. 

Valla kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis edasi info, et valla kanalites juhitakse aina enam tähelepanu lõkke tegemisele (mida meeles pidada) ning samuti tuleb anda infot, mida kodustel grillipidudel jm kogunemistel kindlasti meeles pidada. Kõige olulisem on muidugi järgida 2+2 reeglit ning pesta tihti käsi. 

Koosolekul osalesid: Toomas Järveoja, Merilyn Säde, Margit Kiin, Lauri Tamm, Inge Leitu, Krista Loog, Marko Tiirmaa, Arne Jänessoo, Peeter Laasik, Alik Säde, Jaana Toode, Andres Aruhein, Andres Smirnov, Toomas Kuris. 

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 7. mail osales Milvi Sepp Lõuna-Eesti sotsiaalvaldkonna juhtide supervisioonil. Arutati koos, kuidas on kriisiajal hakkama saadud ning mida oleme õppinud sellest keerulisest olukorrast, kuidas saime üle hirmust ja ebakindlusest määramatuse ees, millised juhi enda omadused on toetanud hakkamasaamist jne. Grupitööna käsitleti võimalusi, kuidas oma meeskonda tunnustada ja märgata igapäevaselt ning ka pärast kriisi lõppu. 

KOMISJONID

Neljapäeval, 7. mail osalesid Maano Koemets, Marika Saar, Mikk Järv ja Kertu Vuks volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjoni e-koosolekul. Elva valla turismijuht Hemminki Otstavel andis ülevaate Elva valla turismi olukorrast ja plaanidest tulenevalt praegusest olukorrast. Samuti räägiti turismiettevõtete küsitlusest ja riiklikest toetusvõimalustest kriisimõjude leevendamiseks. Arutati Hellenurme mõisa võimalike tulevikuplaanide üle ning tutvustati Elva valla ja lähipiirkonna ettevõtete murekohti seoses praeguse kriisiolukorraga. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 4. mail osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks ja Allan Allik arendusprojektide arutelul. Selle käigus arutati Elva reoveekogumisala laiendamisega seotud küsimusi, hajaasustuse programmi paikvaatlusi ning hindamiskomisjoni tööd ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga seotuid küsimusi. Teisalt arutati ka ettevõtjate küsitlust, Kentsi paisjärve arendusprojekti ning Pika tänava rekonstrueerimise rahastustaotlust MKM-ile. 

Teisipäeval, 5. mail osales Kertu Vuks Tartu teaduspargi e-seminaril “Idee teisipäev”.  Sel korral tegi ettekande  endine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu. Pikemalt tuli juttu rohepöördest, haridus- ja teadusrahastusest ettevõtluse ja ekspordi arendamiseks pärast kriisi.  Pikemalt peatuti just teadusasutuste ja haridusasutuste ulatuslikuma koostöö võimalustele tulevikus. 

Ideede Teisipäev on valdkondadeülene kohtumisõhtu juhtidele ja spetsialistidele, et jagada omavahel ideid, parimaid kogemusi, töövõtteid ning arutada Eesti ja maailma tööstuse ning majanduse arengute hetkeolukorra ja suundumuste üle. Üritust korraldab Tartu Teaduspark koostöös Tartu Ärinõuandla, SPARK Demo ja Tartu linnavalitsusega.  

Neljapäeval, 7. mail toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise koosolek, kus osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks, Ene Joosing ja Jaanika Saar. Koosolekul arutati asendiplaanilise lahenduse teemasid, liikluskorralduse lahendusi, hoone konstruktiivseid lahendusi ja sisekujunduse valikuid. 

Reedel, 8. mail kogunes hajaasustuse programmi hindamiskomisjon hindama sel aastal esitatud taotlusi. Elva valla 74st taotlusest 39 esitati veesüsteemi väljaehitamiseks, 28 kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ning 7 juurdepääsutee korrastamiseks. Valla eelarvest on hajaasustuse programmi toetuseks ette nähtud 60 000€. Sõltuvalt riigipoolsest toetusest on tõenäoliselt võimalik ca pooled projektid rahastada. Hindamiskomisjoni ülevaade esitatakse Rahandusministeeriumile. Peale riigi selle aastase summa kinnitamist saab lõplikult kinnitada Elva valla 2020 rahastuse saanud taotlused. 

SPORT

Kultuuriministeerium on kokku pannud soovitused ja nõuded, mida tuleb spordiürituste korraldamisel õues meeles pidada. 

Vabariigi valitsuse korralduse muudatusega lubati 2. maist alates õues toimuvad spordi- ja liikumisüritused, kui nendes tegevustes on osalejaid maksimaalselt kümme ning järgitakse 2 + 2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet). 

Minimaalsed nõuded spordiürituste korraldamisele õues: 

 • Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus treeningtegevust (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud. 
 • Ühes rühmas võib olla kuni kümme inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt ning järgida tuleb 2 + 2 reeglit (rühmas tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet). 
 • Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta rühmasõit vms). 
 • Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja poolt. 
 • Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse korraldamise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik ja koroonaviirusesse nakatunuga kokku puutunud isik ära saata. 
 • Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada. 
 • Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike. 
 • Arvestades kahemeetrist distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt 4 m2/isiku kohta. Ka siis, kui samal spordiplatsil või -väljakul soovib treenida kaks või enam rühma. 
 • Kasutada tuleb võimalusel isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või rühmale kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis). Näiteks: välijõusaalis vahendite kasutamine; pallimängudes palli(de) desinfitseerimine peale rühma vahetumist. Siinkohal tuletame meelde, et Elva valla välijõusaalid on kasutamiseks suletud kuni 17. maini (kaasa arvatud). 
 • Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid. 
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist. 
 • Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik. 
 • Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks rühmadesse ega jääks peale tegevusi territooriumile. 
 • Tegevuste korraldaja vastutab selle eest, et riskirühma kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. 
 • Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus ürituse korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoidma viiruse levikut, võib määrata korduvalt. 

Info hügieeni ja puhtuse tagamise meetmete kohta leiate SIIT

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.04-3.05.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.04.–3.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS JA KULTUUR

Esmaspäeval, 27. aprillil tutvustas Haridus-ja Teadusministeerium interneti vahendusel rahvusvahelist õpetamise ja õppimise 2018. aasta uuringut TALIS (seda korraldab OECD). Uuringuga kogutakse andmeid õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta. Raporti II osa kandis pealkirja „Õpetajad ja koolijuhid väärtustatud professionaalidena“. Käsitleti õpetajaameti väärtustamise ja kutsekindluse, töörahulolu ja –tingimuste, autonoomia ja vastutuse ning koostöö ja tagasisidega seotud teemasid.  

TALISe eesmärk on hankida õpetajate, õpetamise ja õpetajate rolli kohta võtmetähtsusega andmeid õppeprotsessis nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Andmete analüüs võimaldab võrrelda sarnaste väljakutsetega riike, et õppida erinevatest lähenemisviisidest ja nende mõjust õpikeskkonnale koolides ning arendada välja tipptasemel õpetaja elukutse. Uuring on ühtlasi hea võimalus õpetajatele ja koolijuhtidele arvamuse avaldamiseks ning et anda sellega panus hariduspoliitika kujundamisse. Täpsemad tulemused ja hetkeolukord Eestis on kättesaadav raporti I osas: “Õpetajad ja koolijuhid elukestvate õppijatena”.

Kolmapäeval, 29. aprillil toimus kultuurijuhtide e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink. Tegemist on iganädalase kohtumisega ja sel korral räägiti valdkonna statistika kogumisest ja Elva Elamusfestivali korraldamisest.  

Kolmapäeval, 29. aprillil toimusid tavapärased kooli- ja lasteaiajuhtide e-koosolekud, mille eesmärk on jagada aktuaalset infot praeguse olukorra ja distantsõppe kohta. Lasteaiad valmistuvad maikuu jooksul suurema hulga laste vastuvõtmiseks. Seni on Elva vallas kasutanud kohta kuni 48 last, mis on 6% kõikidest lasteaialastest. Koolid jätkavad alates 18. maist tavapärase distantsõppega, kuid lisandub võimalus kutsuda kooli õpilasi, kes vajavad õppimises lisatuge, nt 9. ja 12.klasside lõpetajad. Iga kool valmistab õppetöö ette ning see toimub eelteavitusega väikestes õpirühmades või üks-ühele õppevormis. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes taas interneti vahendusel 27. aprillil. Koosolekul andsid kõik komisjoniliikmed lühikese ülevaate eelnevast nädalast ning uue nädala plaanidest. 

Valla kriisikomisjoni esimees ja vallavanem Toomas Järveoja andis edasi info, et vallavalitsuses on arutatud mõtet avada valla mängu- ja spordiväljakud (teavitus toimuks valla infokanalites ning kohapeal oleks samuti teavitus koos reeglitega, kuidas väljakut kasutada) ning küsis teistelt komisjoniliikmetelt sel teemal arvamust.  

Piirkonnapolitseinik Alik Säde arvas, et mänguväljakute avamine on mõistlik. Inimesed soovivad viibida värskes õhus, korralikult järgitakse 2+2 reeglit. Oluline ongi siinkohal, et inimesed järgiksid mänguväljakuid kasutades eriolukorrast tulenevaid reegleid. Samuti on oluline tuletada meelde, et palliplatsidel ei tohi toimuda kogunemisi. 

Teised komisjoniliikmed olid spordi- ja mänguväljakute avamise mõttega nõus. 

Vallavalitsus jagab spordi- ja mänguväljakute avamise kohta infot esimesel võimalusel, kui sellekohane otsus on tehtud. Samuti tuletatakse meelde väljakutel viibimise reeglid. 

Oluline on siinkohal pidada meeles, et avalikke üritusi ei ole jätkuvalt lubatud korraldada ning kõik avalikud kogunemised on samuti keelatud. 

Kaitseliidu Elva Malevkonna, Emajõe Veevärgi ja Elva Päästekomondo esindajad andsid edasi info, et nende töö on tavapärane ning midagi tavapärasest silmatorkavat praegu ei toimu. 

Elva Soojuse juht Arne Jänessoo rääkis, et laupäeval oli erandkorras taas avatud Elva linna jäätmejaam ning inimesed järgisid korralikult reegleid. 

Elva Varahalduse juht Toomas Kuris tegi ettepaneku, et Elva linna jäätmejaam võiks olla mingil moel avatud, sest linnas toimub erinevate konteinerite juures palju prügistamist. Vallavalitsus arutab võimalusi, kuidas korraldada jäätmejaama töö. 

Elva Haigla juht Peeter Laasik andis edasi info, et haiglas avatakse järk-järgult ambulatoorne vastuvõtt. Tegemist on tõesti järk-järgulise avamisega, osalt toimub jätkuvalt kaugvastuvõtt. 

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis edasi info, et valla hooldustöötajatel toimus eelmisel nädalal supervisioon. Eelmisel nädalal jagati vallas Euroopa Liidu toiduabi ning sel nädalal jagab vallavalitsus taas toimetulekuraskustes peredele toiduabi. 

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis edasi info, et valla kanalites tuletatakse meelde praegusest olukorrast tulenevaid reegleid ja antakse edasi info vallas olevate piirangute jm vajaliku kohta. Samuti jagatakse jätkuvalt eriolukorrast tulenevat jooksvat teavet. 

Koosolekul osalesid: Toomas Järveoja, Merilyn Säde, Margit Kiin, Inge Leitu, Lauri Tamm, Marko Tiirmaa, Peeter Laasik, Toomas Kuris, Arne Jänessoo, Alik Säde, Andres Smirnov, Andres Aruhein. 

 

Elva Vallavalitsus otsustas 28. aprillil toimunud istungil avada 29. aprillist valla avalikud mängu- ja spordiväljakud, mis olid eriolukorra ja koroonaviiruse leviku tõttu suletud. Elva valla välijõusaalid jäävad praegu suletuks ning jätkuvalt on keelatud avalike ürituste korraldamine ning avalikud kogunemised. 

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et valla spordi- ja mänguväljakud otsustati avada pärast selle teema arutamist valla kriisikomisjonis. „Valla kriisikomisjon ja vallavalitsus leidsid, et kuna inimesed soovivad aina enam värskes õhus aega veeta ning kuna seni on meie vallas eriolukorra juhistest hästi kinni peetud, siis võime väljakud taas avada." 

Vallavanem rõhutas, et jätkuvalt ei tohi korraldada avalikke üritusi või kogunemisi. „Kuigi mänguväljakud on avatud, ei tohi kindlasti ära unustada eriolukorra juhiseid ja reegleid. Soovitame mänguväljakute atraktsioonidel kasutada kindaid ning kindlasti pidada kinni 2+2 reeglist," lisas Järveoja. 

Spordi- ja mänguväljakutel tuleb järgida järgmisi reegleid: 

 • spordi- ja mänguväljakutel tuleb järgida 2+2 reeglit ehk üksteisest tuleb olla vähemalt kahe meetri kaugusel; 
 • mänguväljakute atraktsioone kasutades tuleb kanda kindaid; 
 • enne ja pärast spordi- ja mänguväljaku külastamist tuleb kindlasti pesta käed või neid desinfitseerida; 
 • alates 2. maist on lubatud sporditegevuste ja -treeningute korraldamine tingimusel, et osalejaid on grupis maksimaalselt 10 ja peetakse kinni 2+2 reeglist; 
 • sporditegevuste korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu; 
 • jätkuvalt kehtib reegel, et koos tohib liikuda üksi või kahekesi (v.a perekond) ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. 

Elva Vallavalitsus sulges 27. märtsil seoses eriolukorraga valla avalikud spordi- ja mänguväljakud, et tõkestada koroonaviiruse levikut ning hoida inimeste tervist. 

Lisainfo: 
Toomas Järveoja, vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees 
toomas.jarveoja@elva.ee või tel 515 3699 

Elva vallavalitsus otsustas täna toimunud istungil pikendada Elva linna jäätmepunkti ajutise sulgemise tähtaega – jäätmepunkt on ajutiselt suletud 17. maini. Samuti otsustati avada jäätmepunkt erandkorras laupäeviti – 2. mail, 9. mail ja 16. mail kell 9–15. 

Alates 18. maist on Elva linna jäätmejaam avatud tavapärastel aegadel: E 9–18, K 9–18 ja L 9–15. 

Valla kõikide jäätmejaamade külastamisel tuleb rangelt järgida järgmisi reegleid: 

 • Külasta jäätmejaamu nii harva kui võimalik ja vaid suure vajaduse korral. 
 • Jäätmejaama võib külastada ainult haigussümptomiteta inimene. 
 • Mõtle jäätmejaama minek korralikult läbi. 
 • Hoia kõikide inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad. 
 • Kui tuled jäätmejaama, arvesta, et seal võib olla järjekord. 
 • Järjekorras olles ära välju autost! 
 • Jäätmepunkti võid siseneda ainult töötaja märguandel. 
 • Väravatest lastakse jäätmeid maha laadima vaid üks auto korraga. 
 • Jäätmete koorem tuleb toojal endal maha laadida. 

Elva vallas on tavapärastel aegadel avatud Rõngu, Puhja ja Rannu jäätmejaamad. Lisainfo: https://www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott

NB! Palume jäätmepunkte ja pakendikonteinereid ehitusjäätmetega mitte risustada! Ehitusjäätmeid saab ära anda Elva linna jäätmepunktis. 

Elva Vallavalitsus sulges 27. märtsil riigis kehtestatud eriolukorra tõttu ning koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt Elva linna jäätmejaama ajavahemikul 30. märts kuni 30. aprill. Täna toimunud istungil otsustati pikendada ajutise sulgemise tähtaega 17. maini.

SOTSIAALVALDKOND

Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond jagas sel nädalal toimetulekuraskustes peredele 80 toiduabipakki. Sellega said toiduabi 226 last üle valla. 

Vallavalitsus jagas toimetulekuraskustes peredele toiduabipakke ka märtsi lõpus, kuna Eestis kehtestatud eriolukord ja õpilaste distantsõppele jäämine tekitas paljudele peredele vajaduse toiduabipaki järele.   

Vallavalitsus jagas eelmisel nädalal 175-le valla abivajajale ka Euroopa Liidu toiduabipakke. 

Sel nädalal jagatavate toiduabipakkide nimekiri koostati valla koolidelt ja lasteaedadelt saadud info alusel. "Toiduabipakkide eesmärk oli pakkuda lisatuge peredele, kes seda vajavad," selgitas Lauri Tamm, kes on vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal. "Peredega võeti ühendust ning selgitati välja nende majanduslik toimetulek," lisas ta. 

Pakke aitas kokku panna sihtasutus Elva Teenused, mille juhataja Krista Loog ja köögijuhid Inga Hanni ja Gita Kaljuste hoolitsesid selle eest, et toiduabipakis sisalduv oleks võimalikult mitmekesine ja et pakis olevast toidust saaks võimalikult palju kordi toitu valmistada.   

Toiduabipakk sisaldas näiteks piima, õunu, sinkvorsti, viilutatud juustu, täisterasepikut, rukkileiba, makaronirooga, borši, frikadellisuppi, makarone, mannat, täistera neljaviljahelbeid, mune jms. 

Toiduabipakid toimetati abivajajateni kohale kontaktivabalt. 

Vallavalitsus jälgib koostöös koolide ja lasteaedade juhtidega perekondade edasist toimetulekut ning vastavalt vajadusele ollakse valmis perekondi ka edaspidi toetama. 

Vallalt on võimalik taotleda toetust ka toimetuleku tagamiseks. Lisainfo: https://tinyurl.com/toimetulek

Elva vallavalitsus ootab jätkuvalt infot abivajavate perede kohta, kus kasvavad lapsed. Sellekohase info palume edastada: 

 • lastekaitsespetsialist (Puhja, Konguta) Hille Deede, hille.deede@elva.ee või tel 5919 1693; 
 • lastekaitsespetsialist (Rõngu, Rannu, Palupera) Anneli Lepik, anneli.lepik@elva.ee või tel 505 1707; 
 • lastekaitsespetsialist (Elva) Eve Jõgi, eve.jogi@elva.ee või tel 527 0561; 
 • vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja, Milvi Sepp milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872. 

KOOSTÖÖ

Sel nädalal toimus lastekaitsemeeskonna ning haridus- ja kultuuriosakonna juba teine kohtumine, et rääkida teemadest, mis seovad kahte valdkonda kõige enam. Sel korral tuli juttu õpilastest, kes on distantsõppes kättesaamatud, isikukaitsevahendite korraldamisest haridusasutustes, toiduabipakkidest, vajadusel koolitranspordi korraldamisest, lasteaia kohatasu võlglaste süsteemist ja võlanõustamise võimaldamisest, noorsootöötajate panusest kriisiolukorras ning spordiklubide kohatasudest. Tegemist on kahe osakonna vahelise koostöökohtumisega, mida on plaan korraldada vähemalt kord kvartalis, et rääkida ühiselt lahendamist vajavatest teemadest.  

ARENDUSVALDKOND

Elva vallavalitsus algatas 31. märtsi istungil Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2 kinnistute detailplaneeringu. 

Koostamise eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamise, kruntide kasutamise sihtotstarbe muutmise ning kruntidele elamute püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Planeeritav ala asub Peedu asumis Vikerkaare ja Oru tänava vahelisel alal, suurusega ca 4,5 ha, katastriüksuste sihtotstarbega maatulundusmaa. 

Kavandatav tegevus on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, mille järgi võib piirkonda ehitada üksik-, kaksik- ja ridaelamuid. 

Detailplaneeringu algatamise lähtedokumentid leiate SIIT

Elva vallavalitsus algatas 7. aprilli istungil Elva linnas J. Kärneri 18, 18c ja Jaan Kärneri tänav T6 kinnistute detailplaneeringu. 

Koostamise eesmärk on planeeringuala ümberkruntimine, kahe elamukrundi moodustamine ja loodavale hooneta krundile elamu püstitamine. Planeeritav ala, suurusega ca 4400 m2 asub Üle-Raudtee asumis J. Kärneri tänava ääres. Kavandatav tegevus on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta alal kehtivat detailplaneeringut. 

Detailplaneeringu algatamise lähtedokumendid leiate SIIT

Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvooru laekus Elva vallas kokku 74 taotlust (investeeringutega kogumaksumuses 315 945,94 eurot). Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 17. veebruarist 17. aprillini 2020. 

Kõige rohkem taotlusi esitati Rõngu piirkonnast (27 taotlust), millele järgnesid Rannu piirkond (16 taotlust), Konguta piirkond (13 taotlust), Puhja piirkond (9 taotlust), Palupera piirkond (5 taotlust) ja Aakre piirkond (4 taotlust).  

Elva valla 74st taotlusest 39 esitati veesüsteemi väljaehitamiseks, 28 kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ning 7 juurdepääsutee korrastamiseks. Veesüsteemide valdkonnas on keskmine projekti maksumus 4715€, juurdepääsuteede puhul 4078€ ja kanalisatsioonisüsteemide puhul 3698€. 

Täpsem riigipoolne rahajaotus selgub juunis ning sellest sõltub, missuguses summas toetatakse Elva valla taotlusi. Tõenäoliselt on võimalik rahastada veidi üle poolte Elva valla taotlustest. Toetuse saajate nimekiri avalikustatakse pärast riikliku rahajaotuse selgumist. 

Riigi Tugiteenuste Keskuse hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.  

Programmi üks tingimus on, et taotleja peab omama vähemalt eelmise aasta lõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas. 

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Elva valla osalus programmis oli 60 000 eurot. Hajaasustuse programmi on korraldatud üle kümne aasta. 

Lisainfo: 
Allan Allik, arendusspetsialist 
allan.allik@elva.ee või tel 5669 4684 

SPORT

Elva vallavalitsus otsustas 28. aprillil toimunud istungil eraldada valla eelarvest toetust saavatele spordiklubidele täiendavat toetust, et kompenseerida lastevanemate makstava osalustasu vähenemist. 

Vallavalitsus otsustas maksta igale spordiklubile aprilli- ja maikuu eest 20 eurot lapse kohta ehk ühes kuus 10 eurot lapse eest. Otsus tähendab, et vallavalitsus maksab spordiklubidele toetuseks ligi 16 000 eurot. 

Üle-eelmisel nädalal toimus valla spordiklubide e-koosolek, kus spordiklubide esindajad andsid vallavalitsusele infot, missugune on nende olukord praeguses eriolukorras. „Valla spordiklubide eelarvest moodustavad suure osa lastevanemate makstav tasu ning praegu on mõned spordiklubid aprillikuu tasud peatanud või on vanematele saadetud 50% või 30% väiksemad arved," ütles abivallavanem Marika Saar ja lisas, et mõned klubid ei väljasta arveid ka maikuus ning mõnedel klubidel seisavad sellekohased otsused alles ees. 

Saar rääkis, et spordiklubidel on praegu keerulised ajad, sest treeninguid ei toimu. „Seega ei ole klubid pidanud õigeks küsida vanematelt kogu tasu ning on ka neid peresid, kelle jaoks on juba täna selle tasu maksmine väga keeruline. Väga tore oli klubidelt kuulda, et on ka neid vanemaid, kes soovivad kohatasu maksmisega jätkata, et toetada kohalikku klubi ja sporti. Suur tänu teile!" ütles Saar. 

Paljud spordiklubid on eriolukorras jätkanud treeningute andmist veebis: pakutakse videotreeninguid, erinevaid väljakutseid, kutsutakse osalema lõbusatel e-treeningutel ning koostatakse nädala treeningplaane. „Paljud treenerid suhtlevad lastega interneti teel ning annavad neile vaba aja veetmiseks soovitusi," kirjeldas Saar. 

Eesti Olümpiakomitee andis Elva vallale sportlikuima omavalitsuse tiitli ning abivallavanema sõnul oli selles suur roll just valla spordiklubidel. „Selle tiitli aitasid suures osas välja teenida ka meie spordiklubid ja seetõttu pidas vallavalitsus oluliseks toetada meie valla spordivaldkonda nii palju panustanud klubisid." 

Elva valla eelarvest saavad toetust 13 spordiklubi, kus on võimalik harrastada järgmisi spordialasid: jalgpall, laskmine, kergejõustik, võrkpall, iluvõimlemine, võistlustants, laskesuusatamine, suusahüpped ja kahevõistlus, korvpall, judo ja sulgpall. 

Peale 28. aprilli tehtud otsuse maksab Elva vald spordiklubidele sel aastal ka tegevustoetusi kokku 233 000 euro eest ning sellele lisanduvad projektitoetuste taotlused. 

VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 27. aprillil osalesid Hegri Narusk, Kullo Laos ja Kristjan Vilu Pika tänava projekteerimise arutelul. Koosolekul täpsustati Pika tänava projekteerimisel valgustite asukohti ja nende paiknemist võrreldes olemasolevate trassidega. Peale selle vaadati üle sadevee juhtimise võimalused ja ülekäiguradade paiknemine. Pika tänava projektile loodetakse rahastus saada Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transiitteede toetuse meetmest. 

Teisipäeval osales Hegri Narusk KIK tänavavalgustusprojekti arutelul. E-koosoleku raames arutati tänavavalgustuse projekti projektijuhtimise teenuse hanke tingimusi. Kooskõlastati pakkujate kvalifitseerimise ja vastavaks tunnistamise tingimused. 

Kolmapäeval külastasid Terje Korss ja Rõngu teenuskeskuse koordinaator Ene Joosing hajaasustuse programmis taotluse esitanuid. Kokku külastati turvaliselt ligi 30 majapidamist. Järgneb töö hindamiskomisjonis. 

TURISM, TURUNDUS & KOMMUNIKATSIOON

Esmaspäeval, 27. aprillil toimus turismi- ja turunduskoosolek, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel. Arutati turismiettevõtjatele tehtud küsitluse tulemusi ning turismiettevõtjate praegust olukorda, mille on tinginud koroonakriis. Räägiti ka lahendustest, mille on ettevõtted juba praeguses olukorras leidnud. 

Teisipäeval, 28. aprillil toimus osakonnajuhatajate kommunikatsiooni e-koosolek. Koosolekul arutati, kuidas on läinud töö eriolukorras ning kas ja millised on olnud olukorrast tulenevad väljakutsed. Osakonnajuhatajad jagasid kogemusi, missuguseid kanaleid on nad oma osakonnas suhtlemisel kasutanud. Infospetsialist Triinu Paas andis koosolekul edasi info, et vallakodanikelt ei ole mitte kordagi tulnud infot, et nad ei ole eriolukorra tõttu vallavalitsuselt abi või vastuseid saanud. See on kindlasti oluline tagasiside meie ametnikele, kes on eriolukorras töötades hästi kohanenud ja andnud endast kõik, et kodanikud saaksid ka praegu hästi nõustatud ning küsimustele vastused. 

Koosolekul arutati ka sisekommunikatsiooni puudutavaid teemasid ja lahendusi. 

VARIA

Kolmapäeval, 29. aprillil osales Maano Koemets KOV-idele mõeldud infoveebiseminaril. 

Advokaadibüroo TGS Baltic korraldas tasuta veebiseminari omavalitsustele, et rääkida päevakohastest teemadest: volikogu istungid, riigihanked ja haldusmenetlus eriolukorras ning omavalitsuste antav riigiabi ettevõtluse toetamisel eriolukorras.  Ettekanded tegid advokaadid Triin Kaurov, Triinu Järviste, Siret Saks ja Vitali Širipov. Osalejad said esitada ettekandjatele teemakohaseid küsimusi.  

Adv Vitali Širipovi ettekanne elektroonilise volikogu istungi õiguspärasuse teemadel 

 

Kolmapäeval osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Kertu Vuks veebiseminaril “Coaching - muutuste juhtimise töövahend”. Lektor Hannes Sildnik käsitles muutuste juhtimise juures coachivat juhtimist kui töövahendit. See on ennekõike töötajakeskne küsimuste küsimise kultuur, mis toetab inimese isiklikku või ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega. Metoodika ja tehnikad tuginevad mõtteviisile, et inimene ise tajub, mis on tema elus ja töös ettetulevate takistuste lahendamiseks vajalik. Sageli on lahendused ilmselged, kuid inimesel ei pruugi olla oskust neid märgata. Lahenduste nägemiseks on kasulik asju kõrvaltvaataja pilguga vaadata. Neutraalne ja arendav kootsing (coaching) aitab analüüsida seniseid käitumisviise ja kogemusi, mille kaudu saab anda tähenduse nii oma edulugudele kui ka eksimustele. Seminar andis osalejatele hea võimaluse praktiseerida uusi kogemusi e-töötubades. 

Kolmapäeval ja neljapäeval, 29. ja 30. aprillil osales Marika Saar Eesti juhtide konverentsil “Inspireeriv ja usaldav juhtimine”. Konverentsi teemad olid proaktiivne juhtimine, meeskonnaliikmete võimustamine, karismaatiline juhtimine, muudatuste juhtimine, juhtimisest kaugtöö olukorras, juhi kehtestamisest. Väga põneva juhtimiskogemuse tõi kuulajateni Sotsiaalkindlustusameti juht Egon Veermäe. Marika teeb kindlasti ülevaate konverentsil kuuldust järgmistel vallavalitsuse liikmete ja osakonna juhtide koosolekutel. Mõtle, mis on sinu jaoks selles tabelis kõige olulisem, mis motiveerib just sind. 

 

Neljapäeval osales Mikk Järv SA Tartumaa Turism nõukogu koosolekul. 

SA Tartumaa Turism nõukogu koosolekul tutvustati riigi abipaketi (milles Eesti turismi kriisitoetuseks jagatakse 25 miljonit eurot) suhtes tehtud pöördumist. Saartele ja Ida-Virumaale on mõeldud eraldi toetused. Kümne maakonna esindajad on seisukohal, et praeguses kriisis on turismisihtkoht Eesti tervikuna ja et piirkondlik eristamine ei kohtle Eesti turismiettevõtjaid võrdselt. Seega soovitakse saarte ja Ida-Virumaa eristuva piirkondade eraldiste tühistamist. 

Arutati, kuidas oleks võimalik pärast kriisi meelitada tagasi eelkõige meie põhikülastajad soomlased ja lätlased ning kuidas saab Tartumaa Turism olla ettevõtjatele siseturu kampaania kaudu abiks. See on pärast kriisi eriti oluline kõikidele kodumaistele turismiteenuse pakkujatele. Samuti on plaanis erinevate tarbijamängude kaudu tõsta siinse piirkonna atraktiivsust. Koosolekul kinnitati ka SA Tartumaa Turism 2019. aasta aruanne. 

1. mail tähistas Elva linn oma 82. sünnipäeva. Paraku polnud eriolukorra tõttu võimalik sel aastal Elva linna päeva koos traditsioonilise kevadlaada, kultuuriprogrammi ja teiste tegevustega tähistada. 

Sünnipäevaga seoses palusime Elva valla Facebooki jälgijatel ja Elva valla äpi kasutajatel saata meile linna sünnipäeva puhul fotosid toredatest hetkedest Elva linnas. Kõikide fotode saatjate vahel läks loosi kaks komplekti Elva valla meeneid. Loosi tahtel võitsid Inna-Inga Kalmus ja Ave Laas. Võitjad on auhinnad ka juba kätte saanud. 

Siin elanike saadetud mõned fotod. Kogu galeriiga saate tutvuda SIIN.

Fotode autor: Inna-Inga Kalmus

 

Fotode autorid vasakult: Ave Laas ja Ave Kütt

 

Fotode autorid vasakult: Egle Sarapik ja Maarja Ilves

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.04-26.04.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.04.–26.04.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 20. aprillil osales Margit Kink noorsootöötajate koosolekul.  

Koosolekul räägiti põhiliselt Elva Elamusfestivali huvitegevuse alast. Noorsootöötajad koostöös Elva noortevolikoguga panevad kokku noorteala ning õpitubade programmi. Vahetati esimesi mõtteid ning järgmiseks koosolekuks saavad kõik pakkuda oma ideid. 

Teisipäeval, 21. aprillil osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste haridusjuhtidele mõeldud Innove veebiseminaril. Seminarisarja teisel kohtumisel jagas professor Margus Pedaste nõuandeid õppetöö korraldamisest eriolukorras. Eriolukorras on seda tihti keerulisem teha, sest harjumuspärased viisid ei pruugi olla parimad. Õppetöö korraldamine eriolukorras võib olla tulemuslikum, kui võetakse aluseks professionaalse tegevusvõimekuse mudel ja kasutatakse uurimuslikku lähenemist. Kuigi täna tuleb lahendada uusi üleskerkinud küsimusi, on siiski oluline mitte silmist lasta hariduse pikemaajalisi eesmärke ja mitte keskenduda vaid lühiajalistele eesmärkidele. 

Teisipäeval toimus valla raamatukogude direktorite e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink. 

Raamatukogude direktorid andsid ülevaate, millised on olnud nende tööülesanded ja millega töötajad tegelevad ning kuidas toimib raamatute ja ajakirjade kontaktivaba laenutus. Arutleti selle üle, kuidas korraldada töö raamatukogudes siis, kui karantiiniperiood läbi saab ning kuidas töötajad end viiruste eest kaitsta saavad. Sel päeval oli ka rahvusvaheline raamatukoguhoidjate päev ning saime üksteisele õnne ja jõudu soovida.  

Kolmapäeval, 22. aprillil toimus valla koolijuhtide e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste. Peale iganädalase infovahetuse jagasid koolijuhid oma esialgseid plaane koolide osalise õppetöö taastamise kohta. Juhul, kui valitsus selleks riiklikult loa annab, juhindutakse haridus- ja teadusministeeriumi soovitustest. Tavapärasele õppele naasmise eeldus on õpilaste turvalisuse tagamine. Pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mille käigus saab hinnata distantsõppe ajal õpilaste edenemist õppetöös ja vajadusel aidata järele õpilasi, kellele distantsõpe nii hästi ei sobinud. Saab korraldada projektõpet (lugemist, uurimist, katsetamist nõudvate probleemide lahendamine), korraldada arenguvestlusi, teha kokkuvõtteid õppeaastast ja ettevalmistusi eksamiteks. Kontaktõpe on pigem erandlik ja eelkõige mõeldud 11. ja 12. klassi lõpetajatele ning 9. klassi lõpetajatele, kel on tarvis teha katsed gümnaasiumisse astumiseks. Samuti on kontaktõpe lisatuge vajavatele õpilastele, kelle jaoks ei ole distantsõpe andnud soovitud tulemusi. Sel õppeaastal peab ära jätma kõik suuremad üritused (lõpuekskursioonid, aktused, koolidevahelised võistlused jm, allikas: HTM infokiri 20.04). 

Neljapäeval, 23. aprillil toimus valla kultuurijuhtide koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink. 

Arutleti, mis saab Elva vallas toimuma pidanud mai- ja juunikuu avalikest üritustest ja otsustati, et need jäävad seoses Eestis kehtestatud eriolukorra ning koroonaviiruse leviku tõttu ära. Edasiste otsuste tegemisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse soovitustest ja juhistest.  

Peale selle arutleti, kuidas peaks kultuurivaldkonnas koguma statistikat, et selle põhjal saaks edaspidi teha otsuseid. Veel räägiti Elva valla sünnipäevanädalast, mis toimub oktoobrikuus ning kus püütakse arvestada erinevate sihtrühmadega, näiteks on eraldi töörühmad, kus planeeritakse üritusi noorsootöö, spordi, rahvakultuuri jms valdkondades. Koolitusel “Loov Tartumaa” osalejad andsid ülevaate koolitusel räägitust. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes taas koosolekule 20. aprillil. Kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja andis ülevaate praegusest olukorrast – üldine pilt vallas on rahulik, inimesed peavad eriolukorra piirangutest kinni. Politsei ja vallavalitsuse piirkonnakoordinaatorid hoiavad olukorral silma peal. 

Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond on tegelenud isikukaitsevahendite tellimisega. Esimees andis peale selle ka ülevaate, kuidas on koolid mõelnud alates 15. maist tegutseda. Lähtutakse HTM-i juhenditest, et kooli peaksid tulema vaid vajakajäämistega õpilased, üldiselt jätkatakse distantsõppega. 

Piirkonnapolitseinik Alik Säde andis edasi info, et jätkuvalt on mure noortega, kes rikuvad eriolukorra reegleid. Siiski on olukord üldiselt hea. Politsei kontrollib jätkuvalt ka neid inimesi, kes on tulnud välismaalt ja peavad olema rangelt koduses karantiinis. 

Andres Smirnov Päästeametist andis ülevaate, et päästeteenistus töötab nii nagu tavaliselt, praegu ei ole olnud suuri metsa- ja kulupõlenguid ning töö on tavapärane. 

Marko Tiirmaa Kaitseliidust edastas info, et nende malevkond on suuresti reservis. 

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis edasi info, et vald on koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Rahandusministeeriumiga püüdnud tekitada endale maskide vajaliku varu. Kui koolid alustavad mingis mahus tööd, siis et ka neil oleks isikukaitsevahendeid olemas. 

Elva haigla juht Peeter Laasik andis edasi info, et Elva haigla töötajatest on 80% COVID-19 suhtes testitud ja seni on olnud kõik testid negatiivsed. 

Elva Soojuse juht Arne Jänessoo rääkis, et laupäevane erakorraline Elva linna jäätmejaama avamine läks üldiselt rahulikult ning inimesed järgisid reegleid. 

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis edasi info, et vaadatakse üle, kuidas on praegu valla piirkondades olukord kriisiinfo plakatitega ning kas on tarvis kusagile vajalikku infot juurde viia. Sel nädalal on plaanis valla infokanalites tuletada meelde ka praegusi eriolukorra reegleid, eriti seetõttu, et on koolivaheaeg. 

Inge Leitu andis info, et Naiskodukaitse panustab kriisiinfotelefoni töösse. 

Kriisikomisjon koguneb igal nädalal. 

Koosolekul osalesid: Toomas Järveoja, Arne Jänessoo, Inge Leitu, Krista Loog, Margit Kiin, Marko Tiirmaa, Peeter Laasik, Alik Säde, Jaana Toode, Andres Aruhein, Lauri Tamm, Andres Smirnov, Toomas Kuris ja Merilyn Säde. 

SOTSIAALVALDKOND

Sel nädalal said Elva valla toimetulekuraskustes elanikud kätte Euroopa Liidu jagatava toiduabi. EL jagab toiduabi kaks korda aastas. 

2020. aasta kevadel on toiduabi õigus saada inimestel, kes taotlesid ja said selle aasta jaanuaris ja veebruaris toimetulekutoetust või kellele maksti neil kuudel ühekordseid sotsiaaltoetuseid Elva valla eelarvest. Elva vallas oli tänavu 175 abisaajat. 

Seoses eriolukorraga jagasime toiduabi ainult saajaga eelnevalt kokkulepitud ajal ning jagamisel jälgisime kõiki eriolukorra nõudeid. Kõigile neile, kes ei saanud ise toidupakile järele tulla, toimetasid sotsiaaltööspetsialistid abipakid koju.  

Üks komplekt toiduaineid kaalus umbes 15 kg ning see sisaldas: tatart, mannat, 8-viljahelbeid kliidega, riisi, kõrvitsaseemneid, rapsiõli, suhkrut, hautatud sea- ja veiseliha konservi, sprotte õlis, praetud räimi tomatikastmes, hapukapsaborši lihaga (purgis), seljankat lihaga (purgis),  tumedat šokolaadi, konserveeritud puuvilja,  jahvatatud kohvi, teed ja mett. 

Euroopa Liidu abifondi toetuste kasutamist koordineerib sotsiaalministeerium, toidu aitab inimesteni toimetada Eesti Toidupank koostöös kohalike omavalitsustega. 

Kust saab toimetulekuraskustes inimene veel abi? 

Toimetulekuraskustest inimesi aitavad nii riik kui ka kohalikud omavalitsused. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab inimese ja pere vajadusi ning pakub sellest lähtuvalt sotsiaalteenuseid, toetusi ja vältimatut sotsiaalabi. Töötukassa aitab leida tööpakkumisi ja sobivat tööd ning täiendada töötamiseks vajalikke oskusi, pakkudes erinevaid tööturuteenuseid ja makstes toetusi. 

Sotsiaaltoetustega saab tutvuda valla kodulehel: https://www.elva.ee/sotsiaaltoetused

Kolmapäeval, 22. aprillil toimus eesliinil olevatele hooldustöötajatele e-supervisioon, kuna just nemad vajavad praeguses pikalt kestnud eriolukorras rohkem toetust ja võimalust jagada infot ning kogemusi teiste hooldustöötajatega. Järgmine e-supervisioon toimub 13. mail.   

ARENDUSVALDKOND

Elva Vallavalitsus kuulutas välja Elva keskväljaku ja Kesk tänava ärimooduli läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. mai kell 11. 

Kauplemiskohad antakse üürile kauplemisteenuse osutamiseks perioodiks 1. juuni 2020 kuni 31. jaanuar 2022. 

Läbirääkimistega pakkumisel antakse üürile üks Elva keskväljakul (Kesk 30) ja Kesk tänaval (lähiaadressiga Apteegi 2) ärimoodulhooned kauplemisteenuse osutamiseks. Kauplemisteenuste sisu ja teenuste valik tuleb pakkujal võimalikult detailselt kirjeldada esitatavas ideekontseptsioonis. 

Pakkumise üüri alghind on 10 eurot kuus. Üürile lisanduvad kõrvalkuludena kommunaalkulud ja tasud teenuste eest, mida üürnik kasutab. 

Läbirääkimistega pakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel ei ole keelatud läbirääkimistega pakkumisest osavõtt. 

Ideed palutakse esitada pakkumuse kontseptsioonis, selgitades pakutavate teenuste sisu ning välja tuues rendihinna maksumuse.   

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 4. mai 2020 kell 11. Pakkumised palume esitada e-aadressile elva@elva.ee

Tingimused 

Elva Vallavalitsuse korraldus 

  

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

Neljapäeval, 23. aprillil osalesid Heiki Hansen ja Mikk Järv Elva spordihoone ehituskoosolekul. 

Spordihoone ehitusel on ruumides jäänud teha viimased viimistlus- ja paigaldustööd ning hoones alustatakse varsti ehitusjärgse koristustööga. Eriolukorrast tingituna ei ole materjalide tarneraskustes suuremaid takistusi ette tulnud ning ehitaja sõnul valmib hoone tähtajaks. 

Neljapäeval toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise teemaline arutelu, kus osalesid Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Ene Joosing.  

Ehituskoosolekul arutati hoone ümbruse lahendusi. Projekteerija sõnul tehakse hoonestuse alale täiendav maapinna geoloogiline uuring. Tutvustati ka hoone katuse lahendusi, mis on selle hoone puhul oluline visuaalne element. 

ETTEVÕTLUS

Elva vallavalitsus soovib kaardistada, missugused on koroonaviiruse levikust tingituna väljakuulutatud eriolukorras Elva vallas ja selle lähipiirkonnas tegutsevate ettevõtjate suurimad murekohad. Samuti ootame ettepanekuid olukorra leevendamiseks. 

Palume kõigil ettevõtjatel täita küsimustiku hiljemalt 29. aprilliks.  

Küsimustiku täitmine võtab kuni 10 minutit. 

Küsitluse leiate SIIT

Küsitluse eesmärk on saada ülevaade Elva valla piirkonna ettevõtjate praegusest olukorrast ja väljakutsetest, millega silmitsi seistakse. 

VALLAMAJANDUS

Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekt valmib mais

Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekt valmib maikuus ning see annab võimaluse esitada rahastustaotlusi ning praegu valla investeeringute kavas oleva lõigu ehitamiseks. Kava järgi plaanitakse esimest lõiku hakata ehitama 2022. aastal. Kui vallavalitsusel õnnestub sel aastal saada riigilt juhtumipõhiste teede investeeringute lisataotlusvoorust toetust, on võimalik ehitusega alustada juba sel aastal. 

Praegu teostatakse Pikal tänaval aukude ja lohkude likvideerimist, tegemist pole täieliku remondiga. Katendi osaline remont otsustati teha selle aasta kevadel, kuna ebatasasused põhjustasid palju ebameeldivusi kõigile liiklejatele. Otsus tehti ka seetõttu, et vallavalitsusel puudub praegu kindel teadmine, millal on võimalik tänav täielikult remontida. 

Vallavalitsus tegeleb lisarahastuse otsimisega selleks, et esimesel võimalusel oleks võimalik alustada tänava täieliku renoveerimisega. Kuna on olemas võimalus, et vald saab riigilt toetust ja ehitustegevusega on võimalik alustada juba sel aastal, otsustati teha Pikal tänaval katendi parandus ainult hädavajalikel lõikudel. 

Kuna sotsiaalmeedias on olnud arutelusid selle üle, kas ja millal alustatakse Elva linna Pika tänava täieliku remondiga, siis peame vajalikuks siinkohal selgitada valla teede investeeringute kavas tehtud otsust, mis puudutab Pikka tänavat, ning selle otsuse tagamaid. 

Pikk tänav kuulub valla teede investeeringute kavasse, esimest lõiku (200 m – Pargi tänavast Arbi ojani) plaanitakse kava järgi ehitada 2022. aastal ning see läheb maksma ligikaudu 150 000 eurot. Siinkohal on jätkuvalt võimalus, et vald saab riigilt toetust ning ehitustöid on võimalik alustada varem. 

Elva valla teede investeeringute kava 2020–2023 kinnitati vallavolikogu 13. aprilli istungil. Vallavalitsuse esialgses eelnõus oli Pikk tänav kavas sees täies ulatuses, kuid vallavolikogu ja volikogu komisjonid pidasid vajalikuks teedele mõeldud raha ühtlasemat jagamist piirkondade vahel. Kuna Pika tänava rekonstrueerimine on võrdlemisi kallis projekt (hinnanguline maksumus on 1,1 miljonit eurot), oleks Elva linn saanud esialgu teiste piirkondadega võrreldes suurema osa planeeritud rahast. 

Pika tänava investeeringu ülevaatamist nõudis ka Puhja piirkonnakogu, kus toodi välja, et Elva linna teedele ja tänavatele on planeeritud kavast ebaproportsionaalselt suur maht. Puhja piirkonnakogu ei nõustunud esialgse valla teede investeeringute kavaga ning tehti ettepanek vaadata üle Elva Pika tänava remondi tee-ehituslik vajadus ning sealt vabaneva raha eest ehitada 2020–2021. aastatel valmis Ulila kergtee. 

Volikogu komisjonis ja volikogu istungil tehti ettepanek muuta investeeringute jagamist piirkondade lõikes, et kõikide piirkondade vajadusi oleks rohkem arvestatud. Vallavalitsus otsustas sellest tulenevalt muuta teede investeeringute kava ning seetõttu lükkus Elva linna Pika tänava täielik remontimine edasi. Volikogu istungil tegi opositsioon ettepaneku lisada Pikk tänav kavva tagasi, kuid samas ei teinud nad ettepanekuid rahastamisvõimaluste osas. Volikogu kinnitas kava sellisel kujul, et Pika tänava esimest lõiku remonditakse 2022. aastal. 

Pika tänava praegune projekteerimine on vajalik selleks, et sadevee ning muud tehnosüsteemid saaksid kogu tänava ulatuses ühtse tervikuna planeeritud. Nagu varem öeldud, avab riik lisataotlusvooru juhtumipõhiste teede investeeringute jaoks ning Elva vald plaanib küsida toetust Pika tänava kapitaalremondiks kogupikkuses, toetuse summaga 770 000 eurot. 

Elva vald sai eelmisel aastal samast taotlusvoorust vahendid näiteks Tartu mnt katendi vahetamiseks ja Peedu tee-Kärneri-Lootuse remondiks. Sel aastal saadi toetus ka Valga mnt katendi vahetamiseks. 

Elva linnas J. Kärneri tänaval asuvad pakendikonteiner ja klaasikonteiner tõstetakse pideva risustamise ning valet liiki jäätmete konteineritesse toomise tõttu uude asukohta. Konteinerid viiakse Tähe tn 2a krundile. 

Vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed murelikud kodanikud, kes on andnud teada, et seni J. Kärneri tänaval asunud pakendikonteiner on tihti ületäitunud ning nii konteineri sees kui ka ümbruses on palju valet liiki jäätmeid. Pakendikonteinerisse tuuakse tihti olme- või toidujäätmeid, mistõttu pole võimalik konteineris olevaid pakendeid sorteerida ja taastöödelda. 

Konteinerid otsustati uude asukohta tõsta selleks, et vältida edaspidist konteinerite prügistamist. 

Vaata suures plaanis joonist SIIT

Vaata väiksemas plaanis joonist SIIT.

Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramajadel on võimalus tellida kollane pakendikott 

Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on tasuta. 

Pakendikotiteenus sisaldab ühte kollast 150-liitrist kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne). 

Pakendikotid on tasuta ja need saadetakse postiga eramaja aadressile. 

Miks liituda pakendikotiteenusega? 

 • Kui pakendikott on täis, siis tõstke see äraveopäeval nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale. 
 • Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel asuvasse pakendikonteinerisse). 
 • See on lihtne! On üks kott, kuhu saate panna kõik puhtad pakendid ja täis kilekottide asemele jäetakse alati uued tühjad kilekotid. 
 • Pakendikoti teenus on õigesti sorteeritud pakendijäätmete puhul tasuta. 
 • Kogumispäeva eel saadetakse meeldetuletus. Kui pakendikotti pole võimalik kokkulepitud päevaks välja jätta, tuleb jäätmekäitlejat sellest teavitada 3 tööpäeva enne veopäeva. 
 • Säästate keskkonda, sest pakendid suunatakse taaskasutusse. 

Loe rohkem: https://www.elva.ee/pakendite-sorteerimine

Neljapäeval, 23. aprillil osalesid Hegri Narusk ja Sten Saarekivi heakorrateemalisel koosolekul. Räägiti kalmistute heakorra teemadest. Arutati avalike randade korrastamisega seotud aspekte - heakorraspetsialist ja keskkonnaspetsialist käisid Elva valla ujumiskohtades paikvaatlusi tegemas.

 

Kolmapäeval 22. aprillil korrastati Tamme paljandi matkarada: taastati infotahvlid, niideti võsa ja likvideeriti murdunud puud 

 

Kolmapäeval, 22. aprillil käivitati Elva raudteejaama purskkaev 

 

Kase parki istutatud sibullilled puhkesid õide ja pakuvad silmailu 

 

Vallamajas alustati maja kellatorni akende vahetustööga, järgmisel nädalal mängib Elva kell juba uutes puitakendes. 

Vallale kuuluvad 12 hoonet saavad peagi energiamärgised, sh Elva muusikakooli, Rõngu keskkooli, Valguta lasteaed-algkooli, Puhja lasteaia jt hooned. 

Töös on lasteaed Murumuna aia remont, vallamaja kahe tuletõkkeukse valmimine ning Elva linnaraamatukogu saab uue katusekatte. 

Leiti ostja Rannu alevikus Ringtee tn 15 kinnistule, enampakkumise võitis pakkumus 7800 eurot. Rannu endises vallamajas pakutakse aga käesoleval ajal üürile kahte mitteeluruumi: https://www.elva.ee/vallavara-muuk  
Rannu endisesse vallamajja on tekkimas käsitööliste koda, mis haakub kauni ajaloolise hoone taustaga imehästi. 

MEESKONDLIKUD LAHENDUSED

Esmaspäeval, 20. aprillil toimus sisekommunikatsiooni arendamise koosolek, kus osalesid Merilyn Säde, Hegri Narusk, Kayvo Kroon ja Allan Allik. Tegemist on vallavalitsuse meeskonna rahuloluküsitlusest välja tulnud teemapüstitusega. Igal meeskonnaliikmel oli võimalik panna end kirja erinevate teemade/väljakutsete lahendamise tiimidesse. Sisekommunikatsiooni arendamise koosolekul arutati, kuidas täpsemalt parandada meeskonnasisest kommunikatsiooni ning otsustati välja töötada sisekommunikatsiooni hea tava. 

Esmaspäeval toimus ka teine seesugune koosolek, kus oli teemaks väärtuspõhine juhtimine. Koosolekul osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Salle Ritso, Margit Kiin, Piret Hallast ja Eva Kuslap. Koosoleku eesmärk oli arutada, kuidas juurutada Elva vallavalitsuses väärtustel põhinevat juhtimist. Arutasime valla väärtuste üle ning rääkisime, mida väärtused meie jaoks tähendavad. Järgmisel korral on plaan jõuda tegevusplaanini väärtuspõhise juhtimise rakendamiseks.

VARIA

Teisipäeval, 21. aprillil osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde kaasamise teemalisel arutelul Põltsamaa vallavalitsusega. Eesmärk on talletada ja süstematiseerida kahe omavalitsuse head kaasamiskogemused ühtsesse süsteemi ning luua kaasamise hea tava ja kaasamiskava. Kindlasti saavad kaasamiskokkulepped kirja paljusid osapooli kaasates.  

Neljapäeval, 23. aprillil tähistas meeskond vallavanem Toomas Järveoja sünnipäeva üheskoos Zoom-keskkonnas. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.04-19.04.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.04.–19.04.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 15. aprillil osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink Elva valla kultuurijuhtide koosolekul. Koosolekul rääkisid kõik oma tegemistest eriolukorraajal ning plaanidest pärast selle lõppu. Lepiti kokku teemad, mida tuleks põhjalikumalt arutada, näiteks statistika kogumine, kodulehe täiendamine ning edaspidised kohtumised. 

Elva valla koolides on alanud esimesse klassi astujate avalduste vastuvõtmine. Avaldus tuleb esitada otse koolile. 

Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab 7-aastaseks. Seoses eriolukorraga võtavad koolid praegu vastu ainult elektroonilisi avaldusi, avalduste lisad saab viia hiljem. Avalduste vormid ja täpsem info on leitav koolide kodulehtedel.  

Kooli vastuvõtmiseks on vaja esitada:  

 • lapsevanema taotlus (blankett kooli veebilehel);   
 • esimesse klassi astuja foto (3 x 4 cm) või digifoto;  
 • tervisekaart;  
 • koolivalmiduse kaart;  
 • haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;  
 • lapsevanema ja lapse isikut tõendava dokumendi koopiad (koopiad on võimalik teha koolis kohapeal). 

Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ning vanem on teavitanud vallavalitsust õppima asumise soovist  enne käimasoleva aasta 1. maid. Teavituseks tuleb saata vabas vormis teade e-aadressile elva@elva.ee.  

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole.   

Koolid ja nende kodulehed: 

 

Elva vald otsustas vabastada pered aprilli- ja maikuu lasteaiakohatasust 

13. aprillil toimus Elva Vallavolikogu e-istung, kus otsustati seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga vabastada vanemad aprilli- ja maikuu lasteaiakohatasust. Otsus võeti vallavolikogus vastu 23 poolthäälega. 

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et vallavalitsus tegi kohatasust vabastamise ettepaneku selleks, et tulla lastevanematele keerulises olukorras vastu. „Kuigi hoiame vastavalt Vabariigi Valitsuse soovitusele lasteaiad avatuna, leiame, et pidime siinkohal vanematele vastu tulema," ütles Järveoja. 

Vallavanem lisas, et vallavalitsus soovitab siiski lapsi mitte lasteaeda tuua ja teha seda vaid äärmisel vajadusel. „Ainult võimalikult palju kodus olles suudame praegusest olukorrast kiiresti välja tulla ja kogu elanikkonna tervist üheskoos hoida ning kaitsta," ütles vallavanem. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et tänane otsus on kindlasti paljudele peredele oluline. „Koroonakriisile järgnev majanduskriis alles hakkab hoogu koguma ning loodame, et see otsus kompenseerib vanematele märtsikuu kohatasu eest saadud arve." Abivallavanem rõhutas, et kui kellelgi on raskusi märtsikuu kohatasu maksmisega, siis palub ta kindlasti pöörduda vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna poole. 

Samuti andis vallavolikogu vallavalitsusele õiguse pikendada lasteaia kohatasu maksmisest vabastamise perioodi, kui eriolukorrast tulenevalt tekib seesugune vajadus. 

 „Kuna me ei tea, kui kaua täpselt Eestis kehtestatud eriolukord kestab, palusimegi vallavolikogult volitust, et vallavalitsus saaks eriolukorra pikenemisel vabastada vanemad osalustasu maksmisest ka pikemal perioodil," rääkis Saar. 

Vallavalitsus otsustas eelmisel kuul, 18. märtsil vabastada lastevanemad lastehoidude ja Elva Muusikakooli ning Elva Huviala- ja Koolituskeskuse aprillikuu kohatasudest. Vastavad otsused vaatab vallavalitsus seoses eriolukorra pikenemisega üle. 

Vallavolikogu tänane otsus tähendab, et valla eelarvesse ei laeku aprilli- ja maikuus planeeritud ligi 46 000 eurot. Elva vallas on kehtestatud lasteaiakohatasu ühes kuus: Aakres 20 eurot, Valgutas, Rõngus ja Puhjas 25 eurot, Rannus ja Kongutas 30 eurot ning Elva linnas 40 eurot. 

Elva valla lasteaiad kasutavad eriolukorra ajal erinevaid veebilahendusi 

Andsime eelmisel nädalal ülevaate, kuidas tegutsevad praeguses eriolukorras Konguta kooli lasteaed ja Elva Järve lasteaed. Sel korral räägivad oma tegemistest Rõngu lasteaed Pihlakobar ja Elva lasteaed Murumuna. 

Rõngu lasteaia Pihlakobar õpetajad suhtlevad laste ja nende vanematega peamiselt Facebooki gruppides – igal rühmal on oma kinnine grupp ja suhtlus käib lastevanemate kaudu. Mõned vanemad eelistavad suhelda Eliisi kaudu ning osad suhtlevad õpetajatega ka telefoni teel. 

„Distantsõppetegevustes osalemine on soovituslik ja mitte kohustuslik. Igas rühmas on teatud aktiivne tuumik, kes osaleb meelsasti kõigis õpetajate suunatud tegevustes," kirjeldas Rõngu lasteaed Pihlakobar direktor Marge Jaasi-Tamm. 

Pihlakobara õpetajad jagavad Facebooki gruppides huvitavaid meisterdamisvideoid, liikumistegevusi, linke looduskaameratele ja põnevatele tegutsemiskeskkondadele (nt lastejooga keskkond; Jääaja keskuse töölehed jms). „Peale selle muidugi erinevad muinasjuttude kuulamise lingid, tegevusülesanded ja erinevad konkursid. Ühes rühmas peavad lapsed näiteks päevikut," rääkis Jaasi-Tamm. 

Logopeed saadab igal nädalal lastele töölehti ja harjutusülesandeid postiga koju, muusikaõpetaja jagab kuulamisülesandeid, pillimeisterdamise ideid ja lauluvideoid. „Hellenurme rühma õpetaja valmistab igale lapsele komplekti nädala tegevustega ja viib neile koju postkasti," ütles direktor. 

Peale selle on õpetajad jaganud informatiivset ja toetavat teavet koroonaviiruse ja praeguse olukorra kohta. „Eriolukorraga on tekkinud toredad projektid nagu näiteks live-esinemised ning arenguvestluste tegemiseks on mõned õpetajad kasutanud ka videosilda." 

Direktori sõnul on eriolukorrast tingituna nüüd õpetajatel rohkem aega erinevate valdkondade arendamiseks sobilike õpimängude väljamõtlemiseks ja õppevahendite meisterdamiseks. „Samuti oleme käivitanud kolleegilt kolleegile suhtluskausta internetis, kus omavahel ideid jagame ja arutleme," lisas Jaasi-Tamm. 

Elva lasteaed Murumuna kasutab laste ja nende vanematega suhtlemiseks samuti Eliisi, lasteaia Facebooki ning e-posti. Direktor Kadri Joosti sõnul jälgivad vanemad lasteaia Facebooki lehte hoolega ja vanemad on ka aktiivsed osalejad. „Hoolimata keerulisest ajast kutsusime märtsis vanemaid osalema virtuaalsel fotokonkursil „Märka märtsi" ja vanemad saatsid konkursile väga aktiivselt oma pilte," rääkis Joost. 

Kõige rohkem kasutatakse laste ja nende vahematega suhtlemiseks siiski Facebooki gruppe ja blogisid. Blogides tehakse erinevaid üleskutseid, jagatakse ideid ja mõtteid tegevusteks. „Õpetajad on koostanud lastevanematele abimaterjale, kuidas juhendada last õppimisel ja mida selle juures silmas pidada," ütles Joost. 

Lasteaial on käsil põnev „Herneprojekt" ning sellest osa võtvate rühmade õpetajad on saatnud lastele fotosid herneste arengust ning jaganud soovitusi koduseks taimekasvatuseks, kirjeldas direktor. „Peale selle on näiteks Karukeste rühma õpetajad vähemalt üks kord nädalas korraldanud videosilla abil hommikuringi, kunsti, matemaatika ja emakeele tegevusi. Nii mõnigi rühm on saanud sellest innustust ja hakanud samuti tegevusi video vahendusel korraldama," rääkis direktor. 

Õpetajad jagavad ka omavahel ideid erinevatest tehnikatest ja moodustest, mida on leitud sotsiaalmeediast või internetist. „Liikumisõpetaja tegi esimest korda ise õppevideo – filmis, monteeris ja laadis Youtube'i. Samuti on kõik õpetajad osalenud esimestel veebikoosolekutel ja seetõttu on tekkinud julgus neid ka ise korraldada," ütles Joost ja lisas, et sel nädalal alustavad veebipõhiste arenguvestlustega kaks rühma. 

 

Elva vald toetab kultuurikollektiivide rahvariiete soetamist 

Elva Vallavolikogu muutis esmaspäeval toimunud istungil Elva valla projektitoetuse taotlemise korda, et tulevikus oleks võimalik toetust taotleda ka rahvariiete soetamiseks. Otsus võeti vastu 24 poolthäälega. 

Muudatuse eesmärk on toetada rahvariiete soetamisel Elva valla kultuurikollektiive, kes osalevad laulu- ja tantsupeol. Toetust võib kasutada nii rahvariiete kui ka rahvariide kanga ostmiseks ja riiete valmistamiseks. 

Projektitoetuse taotlemise kord näeb ette, et rahvariiete puhul peab olema tegemist Elva valla territooriumile jäävate ajalooliste kihelkondade autentsete esinemis- ja esindusrõivastega. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et rahvarõivaste soetamist otsustati toetada seetõttu, et Elva vald soovib anda oma panuse rahvakultuuri säilimisse. „See võimaldab näidata meie piirkonna rikkalikku kultuuripärandit. Väärtustame väga kõigi meie kollektiivide panust unikaalse laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkamisel." 

Elva vallal on selleks aastaks rahvariiete soetamise toetamise eelarve 8000 eurot, mida on võimalik uue korra järgi eraldada. „Loomulikult ei ole see piisav, et tagada kõikidele kollektiividele rahvarõivad, kuid iga-aastase järjepideva toetusega on võimalik minna suur samm edasi," sõnas Saar. 

Toetust rahvariiete soetamiseks saavad taotleda nii laulukoorid, tantsurühmad, rahvamuusikakollektiivid ja puhkpilliorkestrid ning seda nii vallavalitsuse hallatavate asutuste kui ka vabasektori kultuurikollektiivid. 

2020. aasta taotlusvooru tähtaeg on 17. mai, järgnevate aastate eelarve taotlemise tähtaeg on 1. november. 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 14. aprillil jagasid osakonna sotsiaaltööspetsialistid Laura-Liis Õnneleid, Sille Kask, Elo Kasetalu, Ene Sõber ja Sirje Erm abivajavatele peredele Tartu Toidupangast saadud toiduabipakke. Toidupank aitavad peresid, kes on sattunud ajutiselt majanduslikult keerulisse olukorda. Toidupanga tegevus aitab kaasa raiskamise vähenemisele ühiskonnas, kuna paljud toidukaubad, mis varasemalt on läinud hävitamisele, jõuavad nüüd sinna, kus neid päriselt vajatakse. Toidupanga töö toetub vabatahtlikele, kes on abiks toidu kogumisel, ladustamisel, pakkimisel ja väljastamisel. Tartu Toidupank on  MTÜ Iseseisev Elu üks osakondadest.  

Kolmapäeval, 15. aprillil osales Marika Saar Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaalvaldkonna teemarühma kohtumisel, kus olid fookuses Ida-Virumaa omavalitsute toimetulek sotsiaalvaldkonna probleemidega. Tutvustati ka uut määrust, mille alusel on võimalik edaspidi taotleda sotsiaalteenuste arendamiseks täiendavaid vahendeid.  

 

Reedel, 17. aprillil osales Lauri Tamm SA PERH sisehaiguste arsti Marianne Laheääre COVID—19 infotunnil. Infotunnis rõhutati elementaarse hügieeni olulisust haiguse leviku piiramisel, eelkõige käte pesemist ning nakkusega potentsiaalselt kokku puutunud pindade puhastamist. Immuunsussüsteemi turgutab täisväärtuslik uni, kindla režiimi jälgimine, igapäevane liikumine vabas õhus, tervislik toitumine ning stressi vältimine.  


Umbes 20 protsenti haigetest on asümptomaatilised, kes on küll nakkavad, kuid haiguse edasiandmise võimalus on poole väiksem võrreldes sümptomaatilise haigega. 80% haigetest põeb haiguse läbi kergesti, raske kulg on 15% haigetest ja 5% on kriitilises seisus. 

Reedel, 17. aprillil osalesid Eve Jõgi ja Hille Deede  Ohvriabi veebiseminaril, mis käsitles vägivalda COVID-19 ajal. Politseile tehtud väljakutsete arv on Eestis eriolukorra ajal suurenenud, kuid registreeritud lähisuhtevägivalla juhtumite arv on jäänud samaks. Samas näitab rahvusvaheline statistika, et esialgsele “vaikusele” järgneb vähemalt 30%-line lähisuhtevägivalla juhtumite pöördumise tõus.  Kõige vähem on võrreldes tegelikkusega teavitusi laste ning eakatega seotud vägivallajuhtumitest.  

Tõusnud on perede ärevustase tervise, hariduse ja majandusliku toimetuleku pärast. Kohati ei tule vanemad toime laste toetamisega hariduse omandamisel. Samuti võib probleeme esineda peredes, kes on eaka hooldekodust enda juurde võtnud, kuid ei tule eaka hooldamisega toime ja see võib põhjustada hooletusse jätmise, mis on samuti üks väärkohtlemise alaliike.  

Alkoholi tarvitamisega seotud väljakutsed pole vähenenud, pigem on joobed olnud suuremad, samas on vähenenud jääknähtudega roolis tabatud inimeste arv, kuna inimesed töötavad kodust.  

Ohvriabi tuletab meelde, et 24 tundi ööpäevas on võimalik helistada Ohvriabi kriisitelefonile 116006, seda ka suitsiidimõtete puhul. Lastega seotud murede korral töötab Lasteabitelefon 116111, kuhu võivad helistada nii lapsed, lastevanemad kui ka teised laste muresid märganud kodanikud.  

SPORT

Teisipäeval, 14. aprillil toimus Elva valla spordiklubide virtuaalkohtumine, et arutada koroonaviiruse levikust tekkinud olukorda ning jagada omavahel häid praktikaid. Kõik klubid andsid ülevaate sellest, kuidas nad on korraldanud treeningud ning lastevanemate osalustasud. Abivallavanem Marika Saar tutvustas riigi planeeritavaid meetmeid spordiklubide toetamiseks.  

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 15. aprillil osales Kertu Vuks National Geographicu kollaste akende projektikoosolekul Zoom-i vahendusel. Kristiina Tammets andis ülevaate välispartnerite, Soome ja Põhja-Iirimaaga, toimunud kohtumisest ning sellest, milliseid lisaturundustegevusi saame meie neile pakkuda. Eesti partneritega arutati uute akende paigaldamise vajalikkust ning lepiti kokku, et praegu eelistatakse akende ümberpaigutamist kohtadest, kus need enam turismiobjektina ei toimi. Positiivne on, et mitmed Lõuna-Eesti kogukonnad on ise andnud märku soovist oma kodukohta NG kollane aken paigaldada. Järgmine kohtumine toimub mai alguses ning selleks ajaks peavad kõik projektipartnerid üle vaatama oma infotahvlite tekstid, sest vajadusel saab neid ühisprojekti raames uuendada.  

Kredexile esitati lammutustaotlused Rõngu vana meierei lammutuseks Valga mnt 14 ja Puhja, Viljandi tee 38 sotsiaalmaja vundamendi lammutuseks. Rõngu vana meierei lammutusega tekib Rõngu Rahvamajal võimalus laiendada oma parklat. Puhja sotsiaalmaja vundament on ohtlik ja tekitanud operatiivteenistustele mitmeid väljakutseid. 

Neljapäeval, 16. aprillil osales Mikk Järv Eesti Linnade ja Valdade Liidu elamumajanduse töörühma koosolekul, kus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium tutvustas ehituse pika vaate projekti, millele on erasektor, kohalikud omavalitsused ja välisriigi esindajad andnud oma sisendi.  

Elukeskkonna pika vaate puudumisel toodi välja mitmed kitsaskohad. Valdkonna arengu eest vastutavad mitmed ministeeriumid ja ametid. Valdkonna killustatus on loonud olukorra, kus erinevad ametkonnad on koostanud erinevaid elukeskkonna osade uuringuid, analüüse, arengukavasid ja strateegiaid, kuid terviklikku strateegiat koos tegevuskavaga ja elukeskkonna visiooniga ei ole loodud. Erinevad valdkondlikud arengukavad ei ole omavahel ka selgelt seostatud. 

Ei ole ühtset arusaama, mida peame silmas kvaliteetse elukeskkonna all ning millest lähtudes tuleks planeerida investeeringuid elukeskkonda. Seadused, mis ruumi mõjutavad, ei sätesta ruumiloome eesmärke, vaid piirduvad menetluste reguleerimise ja kitsalt seatud valdkondlike eesmärkidega.  

Ei arvestata ehitiste ja objektide tervikliku elukaare käsitlusega, tihtipeale tehakse otsused projekti- ja etapipõhiselt.  

Töörühma koosolekul anti lühiülevaade korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise korra muudatustest, mille järgi jagatakse Eesti viieks piirkonnaks, et toetused jaguneksid ühtlasemalt üle Eesti. Lõuna-Eesti (Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa) piirkonna toetuse suurus on 11,5 miljonit eurot. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes iganädalasele koosolekule 13. aprillil veebisilla kaudu. 

Vallavanem ja kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja tegi kokkuvõtte möödunud nädalavahetusest. Olukord oli rahulik ning olukorda asulates, mänguväljakutel ja muudes vaba aja veetmise kohtades jälgisid ja jälgivad ka edaspidi piirkonna koordinaatorid. Tõdeti, et kehv ilm on olnud selles olukorras kasulik, sest suuri kogunemisi ei tuvastatud. Politsei ja omavalitsus teevad ka jätkuvalt tihedat koostööd turvalisuse tagamisel. 

Tartumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem Anti Peiponen kinnitas, et politseil ei ole kasvanud lähisuhtevägivalla juhtumite arv. 

Elva Haigla peaarst Peeter Laasik andis ülevaate Elva Haigla olukorrast ning rõhutas, et haiglas on jätkuvalt külastuskeeld. 

Sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis ülevaate isikukaitsevahenditega varustatusest ning sotsiaal- ja terviseosakonna töö olulisematest tegevustest – koduteenuse klientide arv on kasvanud 20%. Jätkuvalt kogutakse infot toimetulekuraskustes perede kohta nii lasteaedadelt kui ka koolidelt. Tegutseb ka Toiduabi. 

 

 

Terviseamet hoiatab pettuse eest! 

Terviseamet hoiatab, et ameti nimel tehakse telefoni teel libapakkumisi, mille sisuks on tasuline sõeluuring. Terviseamet ei müü kunagi midagi telefoni teel ja soovitab vastavasisulised kõned jätta tähelepanuta. 

Terviseametini jõudis info murelikult inimeselt, kes sai kõne, milles esitleti end Terviseametina ja pakuti 37 € maksvat sõeluuringu testi, mis saadetakse soovijale koju. Tegemist on pettusega, millega terviseamet seotud ei ole. „Terviseamet ei tee kunagi telefoni teel ühtegi pakkumist ja seega tasub vastavasisulisi kõnesid ignoreerida," selgitab Terviseameti põhja regiooni nõunik Mihkel Näks. 

Närviline aeg on väga soodne petturitele, kes kasutavad ära inimeste muret nii enda kui ka oma lähedaste tervise pärast. Seega tasub praegu igasugustesse pakkumistesse suhtuda kriitiliselt. 

Ühtlasi tuletame meelde, et praegu ei ole olemas ühegi usaldusväärset kodust testi COVID-19 tuvastamiseks. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus  terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Pärnu haigla ja Kuressaare haigla laborites. 

 
 

VALLAMAJANDUS

Vallamajandusosakond korraldab järgmisi hankeid: 

Ohtlike jäätmete käitlemine 2020-2022 

Elva vallas toimub ohtlike jäätmete kogumine Rõngu, Rannu, Puhja ja Elva jäätmejaamadest ning hange korraldati kolmeks järgnevaks aastaks. Sel nädalal toimub hankedokumentide menetlemine ja vallavalitsusele tehakse ettepanek eduka pakkujaga lepingu sõlmimiseks, millele järgneb vaidlustusaeg. Hankel osales pakkujana kaks ettevõtet. 

Elva valla haljasalade niitmine 2020. aastal 

Hange korraldati täiendavate alade niitmiseks, mida ei hoolda Elva Varahaldus. Pakkumuste esitamise tähtajaks, 15.04.2020 laekus kaheksa pakkumust. Sel nädalal tehakse vallavanemale ettepanek eduka pakkujaga lepingu sõlmimiseks. 

Pakkumusi ootavad veel järgmised hanked: 

Elva valla teede markeerimine (tähtaeg 21.04.2020) 

Konguta kooli ja lasteaia ruumide laiendus ja osaline rekonstrueerimine (tähtaeg 04.05.2020) 

Peedu tee - J. Kärneri - Lootuse tn ehitus (tähtaeg 11.05.2020) 

Elva valla kruusateede katendite uuendamine (tähtaeg 24.05.2020) 

Rohkem infot: https://www.elva.ee/hanked

 

Elva linna jäätmejaam on erandkorras avatud 18. ja 25. aprillil 

Elva vallavalitsus sulges riigis kehtestatud eriolukorra tõttu ning koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt Elva linna jäätmejaama ajavahemikul 30. märts kuni 30. aprill. Sel nädalal otsustas vallavalitsus avada Elva linna jäätmepunkti erandkorras, et tulla vastu elanike vajadustele ning vältida keskkonnakahju ohtu. 

Elva linna jäätmejaam on erandkorras avatud laupäeval, 18. aprillil kell 9–15 ja laupäeval 25. aprillil kell 9–15. 

Valla kõikide jäätmejaamade külastamisel tuleb rangelt järgida järgmisi reegleid: 

 • Külasta jäätmejaamu nii harva kui võimalik ja vaid suure vajaduse korral. 
 • Jäätmejaama võib külastada ainult haigussümptomiteta inimene. 
 • Mõtle jäätmejaama minek korralikult läbi. 
 • Hoia kõikide inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad. 
 • Kui tuled jäätmejaama, arvesta, et seal võib olla järjekord. 
 • Järjekorras olles ära välju autost! 
 • Jäätmepunkti võid siseneda ainult töötaja märguandel. 
 • Väravatest lastakse jäätmeid maha laadima vaid üks auto korraga. 
 • Jäätmete koorem tuleb toojal endal maha laadida. 

Elva vallas on tavapärastel aegadel avatud Rõngu, Puhja ja Rannu jäätmejaamad. Lisainfo: https://www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott

NB! Palume jäätmepunkte ja pakendikonteinereid ehitusjäätmetega mitte risustada! Ehitusjäätmeid saab ära anda Elva linna jäätmepunktis. 

Kolmapäeval, 15. aprillil toimus Keskkonnaministeeriumi ja Elva valla esindajate koosolek, kus osalesid vallavalitsusest Hegri Narusk ja Terje Raadom. Peamiselt arutleti kriisiolukorras toimuva jäätmekäitluse praeguse seisu üle ja võimalikest lahendustest Eestis. Räägiti ka jäätmejaamade toimimisest ja nende vajadusest tulevikus. Keskkonnaministeeriumi esindajad andsid lootust, et SA KIK avab sel aastal taotlusvooru, kus loodetakse saada rahastus Elva linna jäätmejaamale. Jaam hakkaks olema keskne koht, kuhu saaks tulevikus tuua valdava osa olmes tekkivaid jäätmeliike ning selleks oleks piisavalt mugavad lahendused. Jäätmejaam on planeeritud rajada Palu tee pikendusele Elva reoveepuhasti lähedusse. Keskkonnaministeeriumi esindajad kiitsid valla senist jäätmeveo korraldust ning tegid ettepaneku, et tulevikus peaks jäätmevedu hõlmama peale olmejäätmete, paberi ja kartongi ning pakendite ka toidujäätmete vedu, kui majapidamistel puudub kompostimisvõimalus. Eestis on olmejäätmetes jätkuvalt suur osa toidujäätmeid, mis rikuvad ka teiste jäätmeliikide edasise taaskasutuse. Elva valla korraldatud jäätmeveo hange lõpeb 2023. aastal ning siis arvestatakse kindlasti selle probleemi lahendamisega. 

VARIA

Elva vallavalitsus kuulutas aprilli teisel nädalal valla Facebookis välja valla lihavõtete fotokonkursi ning vallavalitsusele saadetud pilte oli võimalik kõigil hinnata Elva valla Facebookis. 

Fotodele oli võimalik hääli anda täna (20.04) kella 12ni ning rahvahääletuse tulemusel on selgunud fotokonkursi võitjad. 

I koha saavutas 182 häälega Ave Holtsmeieri saadetud foto. 
II koha saavutas 114 häälega Ave Küti saadetud foto. 
III koha saavutas 60 häälega Liivi Menningu saadetud foto. 

Palju-palju õnne võitjatele! 

Võitjatega võetakse otse ühendust. 

Vallavalitsus tänab kõiki, kes saatsid oma foto konkursile ning ka neid, kes olid fotokonkursi žürii ning andsid oma lemmikutele hääle. 

Elva valla lihavõtete fotokonkursile oli võimalik pilte saata 13. aprillini. Hääletamine toimus Elva valla Facebookis, kus oli kõigil võimalus anda oma lemmikutele hääl ajavahemikus 14. aprill kuni 20. aprill kell 12. 

Konkursile saatsid kümme inimest kokku 13 fotot. Fotokonkursi parimad saavad kingituseks Elva valla meened. 

Vaata kõiki konkursile saadetud fotosid: https://www.facebook.com/elvavald/posts/2494062567522410

 

I koha saavutas 182 häälega Ave Holtsmeieri saadetud foto.

 

II koha saavutas 114 häälega Ave Küti saadetud foto.

 

III koha saavutas 60 häälega Liivi Menningu saadetud foto.

Neljapäeval, 16. aprillil tähistas meeskond abivallavanem Heiki Hanseni sünnipäeva üheskoos Zoom-keskkonnas. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 11-15
Elemente lehe kohta 5
of 25
Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4