Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.09-15.09.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.09.–15.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 10.–11. septembril osales Mare Tamm SA Innove korraldatud “Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi” õppepäeval Märjamaal. Programm on ellu kutsutud selleks, et suurendada pärast haldusreformi omavalitsustes töötavate haridusametnike, haridusnõunike ja haridusspetsialistide kompetentsi haridusvaldkonna planeerimisel ja muudatuste juhtimisel ning haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel. Esimesel õppesessioonil Luhtres astusid koolitajate hulgas üles meeskonnatreeningute agentuur MAD, muutunud õpikäsitluse spetsialist Kätlin Vanari (TLÜ), Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Hille Ilves, Piret Sapp Haridus- ja teadusministeeriumist, Saue vallavanem Andres Laisk ja Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.  Arenguprogrammi õpiringi kuuluvad 18 haridusjuhti erinevatest omavalitsustest ja programm kestab selle aasta septembrist järgmise aasta märtsini. Lähemalt saab tutvuda programmiga SIIN

Kolmapäeval, 11. septembril osalesid Liis Lehiste ja Milvi Sepp Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna koostöökohtumisel seoses projektiga „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“. Koostöökohtumine toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning Sotsiaalministeeriumiga.  Pühenduti teemale “Puudega lapse toetamine haridusasutuses”. Liis Lehiste esines ettekandega “Haridus- ja sotsiaalosakonna koostöö Elva valla näitel”.  

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaaltöörühma ning Sotsiaalministeeriumi kohtumisel. Kohtumisel vaadati üle läbirääkimiste protokoll ning peale selle toimusid ettekanded eestkoste arengutest ja erihoolekande järjekordadest. Pärnumaa Ühistranspordikeskus jagas kogemusi sotsiaaltranspordi korraldamisel. Järgmisel kohtumisel keskendutakse asendushoolduse probleemidele.  

Kolmapäeval, 11.–12. septembril osales Sille Kask ESTA sügiskoolis “Enesemeisterlikkus sotsiaaltöös”. Sügiskool toimus Nelijärve Puhkekeskuses ning põhiteemad olid: kuidas säilitada iseendas oma parimaid omadused, luua partnerlust ja olla koostöövalmis; kuidas tunda ära tööväsimust ja ennast hoida. Esimesel päeval kõneles näitleja ja psühholoog Rita Rätsep teemal “Me jaksame teistest hoolida alles siis, kui õpime hoolima eelkõige iseendist” ning jagas sotsiaaltööalal töötavatele inimestele ka näpunäiteid, kuidas leida tööl olles minut iseendale. Päeva teises pooles tegeleti sotsiaaltöö eetiliste juhtumite lahendamisega. Päeva lõpus tegeleti ka vabategevustega – sügiskoolis osalenutel oli võimalus valida endale meelepärane tegevus: kas ühismatk metsas, lõõgastav muusikateraapia, jõustavad jutud supervisioonist või võimalus valmistada endale unenäopüüdja. 

Teisel päeval kõneles Eesti Ekspressi ajakirjanik Tiina Jõgeda teemal “Abistava partnerluse võimalused ja ohud”. Tiina Jõgeda jagas näpunäited, kuidas läbipõlemist õigeaegselt ära tunda, kuidas toime tulla abitustundega, mida abistaja kogeb ning kuidas end paremini mõista. Kui meile saab enesetunnetamise kaudu selgeks, mis on meile kõige parem, vähendab see inimesele eneseavaldamise tunde, lastes tegutseda kooskõlas oma kõrgemate huvidega. Teise päeva pärastlõunal arutati ESTA volikogu avalikul koosolekul, kuidas ESTA saab kaasa aidata sotsiaaltöö kvaliteedi ja professionaalsuse väärtustamisele. 

KOGUKOND

9.–13. septembril tutvusid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Sten Saarekivi ja Terje Raadom Kauni Kodu konkursile esitatud objektidega. Konkursile esitati kokku 10 objekti, nende seas nii elamuid kui ka avalikus kasutuses olevaid hooneid. Kauneimad kodud, mille komisjon peagi välja valib, saavad tunnustatud ning esitatakse Tartumaa kauni kodu konkursile 2020. 

Neljapäeval, 12. septembril toimus Elva linnasüdame pidulik nurgakivi asetamine. Nurgakivi asetamisega tähistatakse linnasüdame peatset valmimist arhitektuuriprogrammi “Hea avalik ruum” raames. Nurgakivi asetas vallavanem Toomas Järveoja, üritusel osalesid ka projekti autorid, Eesti Arhitektide Liidu esindajad, ehitusfirma RTS Infra esindaja ning RTK esindajad.  

Ühes nurgakivi asetamisega peeti ära ka Elva linnasüdame sarikapidu ning vallavanem Toomas Järveoja võttis kultuurikeskuse ees olnud ärimoodulilt ära pärja ning ehitajale edastati sarikapeo puhul traditsiooniline kingitus. Kell 18 näidati väljakule paigaldatud välikinos lühifilmi Kesk tänava ehitusest ning kell 20 oli võimalus vaadata filmi „Johannes Pääsukese tõeline elu“. 

 

 

Teisipäeva, 10. septembri õhtul osales Marika Saar saates "Suud puhtaks”, kus sel korral räägiti maal elamisest ning sellest, kui keeruline või lihtne on asuda maale elama. Elva valla spordijuht Madis Šumanov rääkis oma Elva kolimise loo ning Marika Saar jagas mõtteid, mida oleks vaja, et rohkem inimesi tuleks maale elama.  

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 11. septembril osalesid Allan Allik ja Hegri Narusk Tallinnas Keskonnainvesteeringute Keskuse tänavavalgustuse taristu renoveerimise teabepäeval. Teabepäeval räägiti läbi peamised tehnilised nõuded rahastustaotlusele ja projekti elluviimisele. Rahastuse saamiseks on oluline, et projekti tulemuseks oleks võimalikult suur energiasääst, mida saavutatakse võimalikult väikse rahasumma eest. Sestap keskendutakse Elva linna tänavavalgustuse renoveerimise rahastustaotluses tänavatele, kus on kõige ebasäästlikumad valgustid, et saada rahastus ning tagada, et säästaksime tulevikus maksimaalselt elektrienergiat, raha ja keskkonda.  

Kolmapäeval osales Kertu Vuks EKA-s toimunud ruumiloome ja digireaalsuse konverentsil. Konverents keskendus sellele, kuidas tänapäeva majandus, kultuur ja ruumiloome ning kõik meid ümbritsev on seotud tehnoloogia arenemise, sh tehisintellekti arendamise ja ühe suurema rakendamisega.  Ettekannete fookuses oli digireaalsuse mõju meie igapäevaelule. Läbivalt jäi kõlama, et ruumiplaneerimine, sh uute hoonete ehitus, peab jõudma uuele tasemele, arvestades digireaalsust ja inimeste muutunud taju. Seda kõike tuleks uute objektide ja avalike ruumide ning elukeskkondade kujundamisel meeles pidada. Konverents toimus Tallinna Arhitektuuribiennaali raames.  

FINANTSOSAKOND

Kolmapäeval, 11. septembril osalesid Imbi Rõivassepp, Eve Nõmmemaa ja Triinu Põlgast Türil raamatupidajate ja finantsistide infopäeval. Üritusel osales üle 120 finantsala töötaja kohalikest omavalitsustest. Lektorid olid finantsistid ja rahandusministeeriumi ametnikud. Keskenduti tekkepõhise eelarve koostamise, eelarvestrateegia koostamise ja raamatupidamise kitsaskohtadel. Arutleti teemal, kelle jaoks omavalitsused koostavad majandusaasta aruandeid ning kui detailsed need olema peaksid.  

VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 9. septembril algasid Elva linnas Tartu mnt asfaltkatte uuendamise ehitustööd.  

Ehitustööde käigus toimub tööde esimeses pooles teekatte freesimine ning teises pooles asfalteerimistööd. 

Ehitustööde tõttu võib liiklemisel esineda ebamugavusi lõigus Kirde tn – Urva tn.  

Töid teostab YIT Eesti AS.

Ajutise liiklusskeemi leiate SIIT

Esmaspäeval valmis Rannu alevikus, avaliku mänguväljaku laste liikluslinnaku uus asfaltkate. Mänguväljaku territooriumil jätkuvad haljastus, heakorra- ja ehitustööd. Mänguväljaku atraktsioonide paigaldamise ettevalmistustööd algavad tuleva nädala esimeses pooles. Peale selle paigaldatakse kahe liumäega mängulinnak, jalgpalliväravad, pesakiik jpm

ETTEVÕTLUS

Kolmapäeval, 11. septembril toimus Mentorklubi selle hooaja esimene kohtumine, kus räägiti uue hooaja plaanidest ning ettevõtete toetusvõimalustest. Ärinõuandla toetusvõimalusi erineva profiiliga ettevõtjatele tutvustas Tartu Ärinõuandla juhataja Jan Lätt. Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 10.oktoobril.  

Reedel, 13. septembril toimus Elva Elamusfestivali refleksioonikoosolek, kus osalesid Marika Saar, Margit Kink, Kertu Vuks ja Merilyn Säde. Üldine tagasiside elamusfestivalil osalenud ettevõtetelt ja külastajatelt oli positiivne. Eriti toodi esile bingo, mis pani külastajad aktiivselt ettevõtjatega suhtlema.

Otsustati, et järgmine elamusfestival toimub järgmise aasta 22. augustil.

VARIA

Kolmapäeval, 11. septembril kohtusid Maano Koemets, Toomas Järveoja ja Heiki Hansen Emajõe Veevärk AS ja OÜ Estover Piimatööstuse esindajatega. Teemaks oli Kaarlijärve küla elanike ühiskanalisatsioon. Plaanis on kanalisatsioonivõrk ühendada Kureküla puhastiga, et Estover Piimatööstuse kavandatud biogaasijaama ei läheks inimeste reovesi. Arutati projekti rahastamist ja tehnilisi tingimusi. Otsustati, et osapooled tegelevad ettevõtte ja elanike reovee mahtude täpsustamisega. Emajõe Veevärk koostab esialgse tehnilise lahenduse joonised. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.09-8.09.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.09.–8.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 3. septembril kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartu Erakooli Peedu kooli uue juhi Kerstin Kesleri ja Peedu kooli pidaja Hariduse Edendamise SA juhatuse liikme Urmo Uibolehega. Arutati Peedu kooli edasisi plaane ja koostöövõimalusi. Kerstin on ka varasemalt olnud koolijuht ning pikka aega inglise keele õpetaja. 

Neljapäeval, 5. septembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste valla koolijuhtide õppe- ja kogemusreisil Tallinnas. Õppereisil osales üheksa koolijuhti. Kohtuti siseministeeriumi asekantsleri Raivo Küüdi ning Tallinn Music Week’i peakorraldaja Helen Sildnaga. Käsitletavad teemad olid personaalne juhtimislugu ja isiklik arenguplaan, juhtimiskeskkond ja väärtused, muudatuste juhtimine ja meeskonnaga suhtlemine.  

Õpiüritusel külastati ka Telliskivi Loomelinnakus asuvat fotokunstikeskust Fotografiska, milles olevad näitused äratasid kriitilist mõtlemist ning diskussiooni laiemalt ühiskonnas toimuva üle. Ühised arutelud ja kogemuste vahetamine loovad head suhted koolijuhtide kui kolleegide vahel. Õppereisi korraldas haridus- ja kultuuriosakond. 

Reedel, 6. septembril osales Marika Saar Elva linna kultuurikollektiivide juhendajate hooaja avakohtumisel. Marika rääkis Tartu 2024 kultuuripealinnaga seotud väljakutsetest, Tartumaa arengustrateegiast ning projekti- ja tegevustoetuste taotlemisest. Suure probleemina tõstatati info jagamise keerukus ning arutati infolehe arendamise teemasid. 

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 4. septembril toimus Tartumaa valdade sotsiaaltöötajate kokkusaamine Elvas.  Abivallavanem Marika Saar andis põhjaliku ülevaate sotsiaalvaldkonna tegemistest Elva vallas ja rääkis laste tugiteenuste arendamise projektist. 

Külalised Sotsiaalkindlustusametist olid: kohalike omavalitsuste nõustamisüksuse Lõuna piirkonna juht Meeli Tuubel ning ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse nõunik Kersti Talts.  Meeli Tuubel tutvustas Sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste nõustamisüksust, mille tegevuse eesmärk on suurendada riigi korraldatud tuge kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta abimeetmete kvaliteeti ja aidata kaasa tugeva esmatasandil toimiva täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamisele. Üksus pakub nõustamist õigusaktide tõlgendamisel ja rakendamisel ning aitab lahendada keerulisi juhtumeid, korraldab koolitusi ja infopäevi. Kersti Taltsiga saime koos arutada puuete määramisega seonduvat; ta selgitas puude määramise otsuste mittesaatmist ja puudega inimese kaardi kasutamise võimalusi.  

Neljapäeval, 5. septembril kohtusid Milvi Sepp ja Sille Kask MTÜ-ga Hoolekoda, keda esindasid Gerda Kiipli-Hiir ja Agnes Laasberg.  Ühises vestlusringis arutati Toidupanga abi korraldamist vallas, sh Elva linnas, kus toiduabi korraldamine toimub valla ja MTÜ Hoolekoda koostöös. Toiduabi jagatakse toimetulekuraskustes peredele. Toiduabi saamiseks on vaja esitada sotsiaalosakonda avaldus. Neel, kel on õigus toiduabi saada,  saavad toiduabi järjest kuni kuus kuud, kaks korda kuus.  

KOGUKOND

Reedel, 6. septembril osalesid Merilyn Säde ja Kertu Vuks Future Dialog’i seminaril Soomes. Future Dialog on Elva valla äpi arendaja ning seminaril tutvustati, mismoodi kasutatakse äppi Soome omavalitsustes ning kuidas toimub neil otsustusprotsess, mida ja kuidas üleüldse äpis kodanikega jagada. Soomlaste sõnul on neil eestlastelt äpikasutuse osas palju õppida, sest nii Järva kui ka Elva vald jagavad äpis infot hoopis teistsugusel moel.  

Mõni Soome omavalitsus, kes on äppi kasutanud aastaid, leidis meie äpi turundusest ja reklaamist mitmeid mõtteid, mida samuti edaspidi kaaluda.  

Seminaril räägiti ka äpi uuendustest, mida saavad kasutajad ka ise õige pea näha, nii et tasub kindlasti Elva valla äpp alla laadida ning uurida, missuguseid võimalusi see pakub. 

Elva valla äpi ja allalaadimise kohta saad rohkem lugeda valla koduleheküljelt.

28. septembril toimub üle-eestiline Maal elamise päev. Sel päeval avavad oma uksed ka Elva vallas mitmed ettevõtted, MTÜ-d, rahvamajad, klubid jpt. 

Näiteks on sel päeval võimalus külastada Elva Vallavalitsuse erinevaid töötubasid, vaadata, missuguseid võimalusi pakuvad Elva Muusikakool ning Elva Huviala- ja Koolituskeskus. Samuti saab külastada erinevaid talusid näiteks Puhjas ja Kirepis. Rohkem infot päeva kohta leiab aadressidelt: https://www.elva.ee/maal-elamise-paev ja https://xn--maalelamisepev-hib.ee/

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 3. septembril osales Allan Allik Viljandis rahandusministeeriumi ja RTK teoreetilis-praktilises töötoas “Üldplaneering kui võimalus”.  

Peamiselt keskenduti küsimustele seoses üldplaneeringu strateegiliste valikutega ning sellele, kuidas saavutada parem kaasamine. Töötoa läbivaks mõtteks oli, et üldplaneeringu koostamine on võimalus kujundada piirkonda üheskoos nendega, kes selles piirkonnas elavad ja igapäevaselt toimetavad.  

 

Reedel, 6. septembril toimus Keskkonnainvesteeringute Keskusega koostöös korraldatud infopäev eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise kohta. Infopäeva korraldas Elva Vallavalitsuse poolelt arendusspetsialist Allan Allik. 

Kõige rohkem uuriti taotluse täitmise kohta ning sooviti abi, kuidas täpsemalt sellest meetmest raha taotleda.

 

Neljapäeval, 12. septembril toimub Elva linnasüdame pidulik nurgakivi asetamine  

12. septembril kell 16 toimub Elva Kultuurikeskuse ees Elva Linnasüdame ajakohastamise projekti elluviimise raames pidulik nurgakivi asetamine. Pidulikule sündmusele järgneb kell 18 Kultuurikeskuse esisele väljakule ülesseatud õuekino ekraanilt ehitustegevust kajastava lühifilmi vaatamine ning õhtu lõpeb kell 20 algava mängufilmiga “Johannes Pääsukese tõeline elu”.  Üritusele on oodatud kogu Elva valla rahvas. 

VALLAMAJANDUS

Osale maailmakoristuspäeval!

21. septembril toimub teist korda maailmakoristuspäev, millega soovitakse Eestis pöörata erilist tähelepanu eelkõige hajusalt paiknevale väikesele ja nähtamatule prügile nagu suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid ja ühekordsed nõud. 

Koristuspäeva eestvedaja Mart Normet ütles, et sel aastal keskendutakse väikeprügile nagu seda on suitsukonid. "Väikeprügi on üks asi, mille peale meil on kõigil tekkinud prügipimedus. Kui maailmas suitsetatakse kuus triljonit sigaretti aastas, siis umbes neli ja pool triljonit koni lendab maha loodusesse ja ei jõua prügikasti." 

Hajusalt paikneva väikeprügi ohtlikkus tuleneb selle laialdasest levikust ja koguseliselt on seda kordades rohkem kui suuri prügihunnikuid metsa all. Näiteks sureb suitsukonide tõttu miljoneid linde, väikeloomi ja kalu. 

Võta Sinagi 21. septembril osa maailmakoristuspäevast ja märka väikeprügi ning korista teeservi, mänguväljakuid, oma koduteed, põõsa-, pingi- ja metsaaluseid. 

Registreeri koristuspäevale veebilehel maailmakoristus.ee

Kokku kogutud väikeprügist, mis vajab äraviimist, tuleb informeerida Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadomit telefoni 730 9898; 53052500 või e-posti teel terje.raadom@elva.ee, kes korraldab prügi kokkukorje. 

VARIA

Reedel, 6. septembril toimusid Konguta Kooli olümpiamängud, kus Elva Vallavalitsuse tervitussõnad andis edasi vallavanem Toomas Järveoja.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.08-1.09.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.08.–1.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 26. augustil toimus Elva Kultuurikeskuses Elva valla korraldatud inspiratsioonipäev õpetajatele "Õpetaja – tuleviku tegijate kujundaja". 

Inspiratsioonipäeva eesmärk oli pakkuda haridusvaldkonna inimestele kaasamõtlemiseks teemasid, mis on lasteaia- ja koolielus päevakajalised. 

Päeva avas pikaaegne haridusjuht Anzori Barkalaja. Anzori rõhutas, et tuleviku noortelt oodatakse kolme olulist omadust: kompleksülesannete lahendamise võimekust, kriitilist mõtlemist ja loovust. Õpetaja roll hariduses on lastele anda edasi hoiakuid, mis aitavad tulla toime muutuvas keskkonnas. 

Abivallavanem Marika Saar andis ülevaate Elva valla hariduselust ning suurematest plaanidest. Muuhulgas tuleb Tartumaa noortele äriideede konkurss VÄLK. Selle kohta jagame infot lähiajal, nii et tasub silmad ja kõrvad lahti hoida! 

Ettevõtlusteemal jagas oma mõtteid IT-ettevõtja ja Ajujahi konkursi võitja, õpilasfirmade mentor Margus Pala. Marguse sõnul sobivad ettevõtjaks inimesed, kes viivad lubatud asjad lõpuni, olles orienteeritud probleemilahendusele, mitte vabanduste otsimisele. 

Oma teadmisi õpetajate vaimse tervise teemal jagasid Liisa Pedoksaar ja Liina Adov Tartu Ülikoolist. Õpetaja tähtsaim töövahend on õpetaja ise. Stressi eest põgeneda ei ole võimalik, sellega on paraku kõigil kokkupuutepunktid. Stressiga tulevad toime paremini need inimesed, kes võtavad stressoreid kui õppimiskohti. Toimetulekumehhanismid on erinevad, kuid kõige alus on piisav magamine, söömine ja uni. Päeva juht oli Puhja Kooli õppejuht Riin Massur. Õpetajatele esinesid tippmuusikud Sten Lassmann klaveril ja Valle-Rasmus Roots tšellol.  

Loodame väga, et see päev andis uusi mõtteid ja inspiratsiooni, et uuele kooliaastale rõõmsalt vastu minna! 

 

Kolmapäeval, 28. augustil osales Marika Saar haridusministri vastuvõtul. Vastuvõtul pidas minister Mailis Reps tervituskõne algava õppeaasta puhul ning kuulutati välja hariduskonkursi nominendid. Üritus toimus Tallinna Teletorni jalamil.  

Neljapäeval, 29. augustil kohtusid abivallavanem Marika Saar, õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk, Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post EG ametiühingu esindajatega, et leppida kokku kollektiivlepingu tekst. Lepingu allakirjutamine toimub 3. septembril.  

 

Reedel, 30. augustil toimus Elva valla laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhtide tänuhommik, kus osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Liis Lehiste ja Mare Tamm. Elva vallast käis laulu- ja tantsupeol 19 kollektiivi. 

Elva vallavanem Toomas Järveoja tänas kõiki juhendajaid ja kollektiive, kes tegutsevad kogu südame ja hingega. "Tsiteerides laulu- ja tantsupeol mitmeid kordi läbi käinud mõtteid: "Nii nagu meile on kallid meie emad ja isad, on meile kallid ka meie isamaa ja emakeel. Eesti laulupidu on sündinud armastusest meie maa ja keele vastu. Selle armastuse läbi sai maarahvast eesti rahvas ja maast sai Eesti riik. Pühitsedes laulupidu pühitseme me oma emakeelt ja isamaad, et võiksime neid pärandada oma lastele ja kesta igaviku tuultes igavesti." Vallavanem tõi ka välja, et kui mujal Eestis ei olnud ilm kiita, säras laulu- ja tantsupeo ajal Tallinnas päike.   

Elva abivallavanem Marika Saar ütles tänuhommikul, et meie valla jaoks on oluline, et saame üheskoos edasi kanda laulu- ja tantsupeo traditsiooni. "See on suurepärane, et meie vallas on hulgaliselt häid juhendajaid, osalejaid ning toetajaid." Ta lisas, et suureks peoks ettevalmistumine on suur töö ja nõuab palju pühendumist. "Südames on suur tänu- ja rõõmutunne, et ka Elva vallas on nii palju äärmiselt tublisid laulu- ja tantsuga tegelevaid inimesi," ütles Saar. 

Elva valla kollektiivide juhte, dirigente ja saatjaid käis tervitamas ja tänamas ka tantsupeo "Minu arm" pealavastaja Vaike Rajaste, kes rääkis, kuidas sündis peo nimi ning kuidas tantsupidu tekitas temas suure õnnetunde. Liigutavad tänusõnad edastas ka Tartumaa laulu- ja tantsupeo kuraator Astrid Hallik.  

Tänuhommiku kõrghetk oli positiivsetest emotsioonidest sündinud spontaanne ühistants. 

Fotod: Kayvo Kroon

Elva vallas läks esimesse klassi 172 õpilast.

  • Puhja Koolis alustab 1. klassis sel aastal 29 õpilast; 
  • Konguta Koolis 11 õpilast; 
  • Palupera Koolis 6 õpilast; 
  • Aakre Lasteaed-Algkoolis 1 õpilane; 
  • Elva Gümnaasiumis 84 õpilast; 
  • Valguta Lasteaed-Algkoolis 3 õpilast; 
  • Rõngu Keskkoolis 15 õpilast; 
  • Rannu Koolis 12 õpilast; 
  • TERA Peedu Koolis 11 õpilast. 

Tuletame siinkohal meelde, et ranitsatoetust suuruses 70 eurot on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Elva vald. Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Loe rohkem koduleheküljelt: https://www.elva.ee/ranitsatoetus

Samuti on võimalik taotleda lapse toiduraha katmise toetust, mida makstakse vähekindlustatud peredele lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sh lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppes käivale lapsele. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. september. Lisainfo: https://www.elva.ee/toiduraha-toetus

Soovime kõigile õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele kaunist uut õppeaastat! 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 27. augustil osalesid Milvi Sepp, Alo Rebane ja Sille Kask infopäeval “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses.” Tegemist on pilootprojektiga, mille raames on kohalik omavalitsus psüühilise erivajadusega inimeste abi ja teenuste korraldaja rollis. Pilootprojekti kaasatav sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed vanuses 16–64 aastat.  Eesmärk on tagada isikukeskne, integreeritud ja paindlik teenus abivajajale. 

Neljapäeval, 29. augustil osalesid Milvi Sepp ja Mare Tamm Otepääl Varajase Kaasamise Keskuse hoovikohvikus toimunud koostööpartnerite päeval. Arutluse all olid tänased ühisteemad haridus- ja sotsiaalvaldkonnas. Mõeldi selle üle, kas oleks aeg seada meie haridusasutustes töötavatele tugiisikutele vastav kutsenõue ja kas pädevad abiõpetajad päästaksid koolielus tekkinud probleemidest klassiruumis. Nimetati tegevusi, mis vähendaksid laste vägivaldset käitumist nii kodus kui ka koolis ning jagati praktilisi nõuandeid piirkondade koostöö edendamiseks. 

 

Reedel, 30. augustil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Gerda Kiipli-Hiir ja Margit Kiin tugiteenuse koostöörühma kohtumisel.  

Elva, Põltsamaa ja Mustvee vald on koostöös koostamas tugispetsialistide teenuse osutamise mudelit, mille tulemusena on igale omavalitsusele koostatud vajadustest lähtuv mudel. Civitta Eesti AS on kaasatud projekti elluviimise koordineerimisse ning mudelite koostamisse. Töörühma kohtumisel andis projektijuht tagasisidet tugispetsialistide küsitlusest ning analüüsiti võimalikke mudeleid, nende tugevusi ja ohukohti. Järgmine kohtumine on planeeritud oktoobrisse.  

KOGUKOND

Teisipäeval, 27. augustil osales Kertu Vuks Maal elamise infopäeval Väätsal. Infopäeval selgitati täpsemalt Maal Elamise päeva kommunikatsiooni ja tegevusplaane erinevates omavalitsustes. Elva vald on üks 35 omavalitsusest, kes 28 .septembril Maal Elamise päevast osa võtab. Vaata täpsemalt: maalelamisepaev.ee.  

Laupäeval, 31. augustil osalesid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Külade Kärajatel Rõngu Rahvamajas. Kertu Vuks tutvustas vallavalitsuse plaane ning jagas infot tehtud tööde kohta. Samuti arutleti külavanemate ja kogukondade kaasamise üle; tutvustati projekti- ja tegevustoetuste korda ning kutsuti üles kõiki esitama oma kandiaate Elva valla haridus-, ettevõtlus- ja kogukonnavaldkonna tunnustamistele.  

Mari-Liis Vanaisak tutvustas Külade Olümpia kontseptsiooni ning Kertu Vuks rääkis lähemalt 28. septembril toimuvast Maal Elamise päevast, millest võtab osa ka Elva vald. Kohtumise fookus oli Kaasava eelarve ideekorje ja ideede kommunikeerimise protsessil. Merilyn Säde korraldas Külade Kärajatel ka kommunikatsiooni- ja turunduse teemalise töötoa, kus põhirõhk oli sellel, mil moel kaasava eelarve raames oma ideed tutvustada. 

 

Kolmapäeval 28. augustil osales Maano Koemets RMK poolt korraldatud väliarutelul Ervu külas Tulimäel. Teemaks oli sanitaar- ja lageraie tegemine RMK metsamaal. Tulimägi on Valguta ja Rannu kandi inimestele oluline kultuurilooline ja ka maastikuline koht, kus asub ajaloolisi objekte nagu näiteks Armuorg, Põrguorg ja Karukivi. RMK raied Tulimäel on tingitud kooreüraski puhangutest kuusemetsas. Enne raiete teostamist soovis RMK tutvustada raieplaane kohalikele elanikele, vallale ja külaseltside esindajatele. Kohale oli tulnud 25 inimest ja koos käidi läbi raiele mõeldud alad ning RMK tutvustas, mida soovitakse täpselt teha.  

Elanike ja ka valla soov on, et Armuoru nõlvad jääks raiest ja raiemasinatest puutumata, millega RMK ka nõustus. Arutati ka selle üle, kuidas võiks tulevikus Tulimäe metsade majandamist korraldada. Kokkuvõttes sõlmiti kokkulepe, kus ja kuidas raieid teostatakse ja keda neist veel eraldi teavitatakse. Raietööd toimuvad selle aasta septembris. 

 

ARENDUSVALDKOND

Võeti vastu Käärdi alevikus Rukki tn 2a detailplaneering 

Elva Vallavolikogu 26. augusti otsusega nr 141 võeti vastu Käärdi alevikus Rukki 2a krundi detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe ridaelamu ehitamiseks.  

Detailplaneering teeb ettepaneku Rõngu valla üldplaneeringu muutmiseks, mille järgi paikneb planeeringuala väikeelamumaa juhtotstarbega alal, kus ehitamise tüübiks on antud ühepereelamu. 

Planeeringu avalik väljapanek toimub 16. septembrist 16. oktoobrini Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk 32 Elva linn). 

Planeering on kättesaadav ka SIIN. Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada planeeringu kohta arvamusi, palume need saata e-aadressile elva@elva.ee

VALLAMAJANDUS

Osale maailmakoristuspäeval!

21. septembril toimub teist korda maailmakoristuspäev, millega soovitakse Eestis pöörata erilist tähelepanu eelkõige hajusalt paiknevale väikesele ja nähtamatule prügile nagu suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid ja ühekordsed nõud. 

Koristuspäeva eestvedaja Mart Normet ütles, et sel aastal keskendutakse väikeprügile nagu seda on suitsukonid. "Väikeprügi on üks asi, mille peale meil on kõigil tekkinud prügipimedus. Kui maailmas suitsetatakse kuus triljonit sigaretti aastas, siis umbes neli ja pool triljonit koni lendab maha loodusesse ja ei jõua prügikasti." 

Hajusalt paikneva väikeprügi ohtlikkus tuleneb selle laialdasest levikust ja koguseliselt on seda kordades rohkem kui suuri prügihunnikuid metsa all. Näiteks sureb suitsukonide tõttu miljoneid linde, väikeloomi ja kalu. 

Võta Sinagi 21. septembril osa maailmakoristuspäevast ja märka väikeprügi ning korista teeservi, mänguväljakuid, oma koduteed, põõsa-, pingi- ja metsaaluseid. 

Registreeri koristuspäevale veebilehel maailmakoristus.ee

Kokku kogutud väikeprügist, mis vajab äraviimist, tuleb informeerida Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadomit telefoni 730 9898; 53052500 või e-posti teel terje.raadom@elva.ee, kes korraldab prügi kokkukorje. 

JUHTIMINE

 

Esmaspäeval, 26. augustil osales Maano Koemets koolitusel “Korruptsiooniriskid kohalikus omavalitsuses”. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja justiitsministeeriumi korraldatud koolitusel tutvustati kohalikele omavalitsustele mõeldud riskide hindamise küsitlust ja arutleti küsitluse täitmisel tekkinud probleemide üle. Küsitlus on mõeldud volikogu liikmetele, vallavalitsusele ja ametnikele. Tulemuste alusel tekib ülevaade ühe omavalitsuse korruptsiooni ennetavate meetmete ja korruptsioonialase teadlikkuse osas.  

Eesmärk on olukord kaardistada ja likvideerida ilmnenud puudused. Koolituse teises osas räägiti sellest, kuidas kehtestada omavalitsuses erinevaid meetmeid ja ka hoiakuid korruptsiooni tekkimise vastu. Peale selle tutvustas justiitsministeerium õppevideoid ja teste korruptsiooniohtudest arusaamiseks. Õppevideod avalikustatakse lähikuude jooksul ning teste peaks iga ametnik ja volikogu liige ka lahendama. 

Esmaspäeval 26. augustil toimus vallavolikogu istung 

Elva Vallavolikogu kogunes istungile 26. augustil, et arutada kaheksat otsuse ja ühte määruse eelnõu. Istungil osales 29 volikogu liiget. 

Vallavalitsust esindasid istungil abivallavanem vallavanema ülesannetes Marika Saar, abivallavanem Mikk Järv ja vallasekretär Salle Ritso. 

Päevakorra kinnitamise järel andis Marika Saar detailse ülevaate vallavalitsuse tööst. Seejärel said sõna arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. Osakonnajuhatajad rääkisid oma haldusalas toimuvatest tegevustest – planeeringutest, riigihangetest, kavandatavatest ja käimasolevatest ehitustöödest. Volikogu liikmed esitasid peale ettekandeid küsimusi, peamiselt vallamajandusvaldkonna tegemiste kohta. 

Volikogu võttis vastu vallavalitsuse esitatud eelnõu „Koerte ja kasside pidamise kord", mis jõustub alates 1.01.2020. Korra kohaselt tuleb alates 1.01.2020 soetatud koerad ja kassid kanda registrisse ja kiibistada. Istungil esitati ka arvamus, et kord on liialt range ja selle tegelik täitmine võib osutuda keerukaks. Vallavalitsus leidis, et kord on rakendatav ja tehakse kõik, et teave kohustusest jõuaks iga lemmiklooma omanikuni. Samuti rõhutati, et rakendamise aeg, ehk üleminekuaeg on pikk. Näiteks, need koerad ja kassid, mis on enne 1.01.2020 omanikel juba olemas, võib registrisse kanda ja kiibistada kahe aasta jooksul. Seega lõpptähtaeg olemasolevate neljajalgsete sõprade registreerimiseks on 1.01.2022. Vallavalitsus leidis, et see on piisav aeg, et vallavalitsus saaks määrust ja registrisse kandmise võimalust tutvustada valla elanikele ning piisav aeg ka elanikele, et lisanduv kohustus täita. 

Volikogu arutas Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu, millega vallavalitsus soovis muuta Ühinemislepingu punkti 7.9. ja Ühinemislepingu Lisa 3, investeeringute tabelit. Peale Ühinemislepingu muutmise algatamist toimus otsuse eelnõu avalik väljapanek, mis tõi ühe muudatusettepaneku, mida vallavalitsus ei arvestanud. Ühinemislepingu muutmise otsust tutvustades ütles Marika Saar, et muudatus loob selgust, mida tähendab lepingus sõna „senine staatus". Ühinemislepingu otsuse hääletamisele kehtib erikord lepingust endast, mis kehtestab tingimuse, et otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu ¾ liikmete poolthääled, ehk siis poolt peab olema vähemalt 22 volikogu liiget. Kuna poolt hääletas 20, vastu 8 ja üks volikogu liige jättis hääletamata, siis jäi otsus vastu võtmata ning Ühinemislepingus muudatused tegemata.   

Volikogu võttis vastu otsuse, millega Elva vald andis nõusoleku Haridus- ja Teadusministeeriumile rahastada erakooli pidavat Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi, kes on Peedul kooli pidaja. Otsus ei tähenda, et Elva vald peaks Peedu kooli rahastama, kuid tähendab, et Peedu kool on üks kool meie valla koolivõrgustikust. 

Volikogu otsustas anda tasu eest osa vallale kuuluvast kinnisasjast, Liivaku paisjärve Ervu külas, kasutamiseks Hardo Pajurile. Tasu suuruse ja muud lepingu üksikasjad kinnitab vallavalitsus. 

Volikogu otsustas muuta küla nime. Senine Kureküla Puhja piirkonnas saab uueks külanimeks Lille küla. Selle muudatuse algatajad olid külaelanikud ja põhjuseks asjaolu, et Elva vallas on ka teine Kureküla (alevik Rannu piirkonnas). Sarnased nimed tekitasid segadust nii postipakkide saamisel kui ka teenuste tellimisel. Uue küla nime (Lille küla) pakkusid välja külaelanikud. Volikogu otsus saadetakse Rahandusministeeriumisse ja lõpliku otsuse nime osas teeb minister. 

Volikogu võttis vastu Rukki tn 2a kinnistu (Käärdi alevikus) detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule perioodil 16.09.–16.10.2019. Planeeringuga muudetakse Rõngu valla üldplaneeringut ning kavas on määrata krundile ridaelamu ehitamiseks ehitusõigus. Planeeringu materjalidega saab väljapaneku ajal tutvuda Elva vallavalitsuses või Elva valla veebilehel. 

Volikogu kinnitas Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse Elva vallast kaks investeeringuobjekti. Need on Kentsi paisjärv ja Rõngu kogukonnakeskus. Tegevuskavasse esitamise vajadus tuleneb Tartu maakonna arengustrateegia elluviimise vajadusest omavalitsuste projektide kaudu. Tegevuskavasse lisamine ei tähenda automaatselt lisarahastamist, kuid annab võimaluse toetust taotleda. 

Valimisliit Elvamaa Esimesed ja Valimisliit Elva Vallakodanik esitasid istungile eelnõu, millega soovisid, et volikogu tühistaks 15.07.2019 vastu võetud otsuse, millega volikogu andis õiguse korraldada riigihange Rannu aleviku soojamajanduses ümberkorralduste tegemiseks kaugküttesüsteemi osalise taastamise kaudu. Eelnõu esitajad leidsid, et otsus tuleb tühistada, kuna Rannu aleviku kaugkütte taastamiseks on aleviku kortermajad vaja samuti kaasata kaugküttevõrku. Vallavalitsus ei toetanud otsuse tühistamist, kuna riigihange soojuse ostmiseks on välja kuulutatud ja kortermajad ei ole siiani huvitatud kaugküttest. Nendega on suheldud ja arutatud, aga kortermajade omanikud eelistavad odavamat lokaalkütet. Kui otsus tühistada, siis jääb valla hallatavate asutuste (kool, lasteaed, rahvamaja, külakeskus) soojusmajandus korrastamata. Otsuse poolt oli 9 ja vastu 18 volikogu liiget, seega otsus jäi vastu võtmata ja eelnevat otsust ei tühistatud. 

Viimase päevakorrapunktina oli hääletamisel umbusaldusavaldus. Kaheksa volikogu liiget (Vahur Jaakma, Tõnu Aigro, Eva Kams, Vambola Sipelgas, Mati Miil, Küllike Lõhmus, Aivar Kuuskvere ja Margus Reinoja) esitasid 15.07.2019 umbusaldusavalduse abivallavanem Mikk Järvele. Avalduse põhjenduses on peamine põhjus Rannu soojusmajanduse ümberkorraldamisel esinenud puudused. Mikk Järv esitas omapoolse suulise vastuse, milles lükkas umbusaldusavalduses toodud seisukohti ümber. Umbusaldusavaldus läks hääletamisele, seda toetas 8, vastu oli 19 ja erapooletu oli 1 volikogu liige. Umbusaldusotsus jäi vastu võtmata ja Mikk Järv jätkab tööd abivallavanemana. 

Istungi informatiivses punktis tutvustas Maano Koemets Elva valla esindajate külaskäiku Ukraina Baikivtsi valda 16.–19. augustil. 

Istungil vastuvõetud õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris, istungi ülekannet saab järelvaadata Elva valla Youtube'is

Järgmine volikogu istung toimub 30. septembril. 

VARIA

Neljapäeval, 29. augustil osales Kertu Vuks konverentsil “Loovus päästab maailma – kas oleme valmis?”. Konverents oli jaotatud kahte blokki, millest esimeses andsid välisesinejad ülevaate, millised on peamised trendid loomemajanduses ning kuidas kujunevad tuleviku töökohad.

Väga huvitava ettekande tegi John Newbigin, kes jagas oma mõtteid, kuidas ilmselt juba viie aasta pärast on enam kui kolmandik tänastest tööeluks vajalikest oskustest kasutud ning praegu õppivad noored ei saagi teada, milline töö neid tulevikus ees ootab. John rääkis ka sellest, kuidas ja mis moel toovad tehnoloogilised uuendused lähemale aja, mil enamik meist peab hakkama oma töökohta jagama tehisintellekti ja robotitega ning õppima toimetama liitreaalsuses.  

Konverentsi teises osas andis Ragnar Siil ülevaate Eesti loomemajanduse tugistruktuuride olukorrast ning tõi välja võimalikud stsenaariumid tulevikuks. Konverentsi lõpetasid kaks meeleolukat ettekannet ettevõtjate seast: Pesuliisu asutaja Tiina Viira ja Tie&Apron asutaja Andres Labi Poolt.  

 

Palupera põhikooli juures saab alates juulikuust uudistada National Geographicu kollast akent. 

Tegemist on Tartumaa Arendusseltsi algatusel ellu kutsutud projektiga, mille eesmärk on väärtustada Lõuna-Eesti elukeskkonda ja rikkalikku kultuuripärandit ning juhtida tähelepanu külastamist väärt paikadele. 

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ütles, et projekt nimega "Elu kahe maailma piiril" ei seisne ainult kollastes raamides, vaid üheskoos tehakse veel mitmeid tegevusi. "Muu hulgas ilmuvad National Geographicu Eesti ajakirjas piirkonda tutvustavad materjalid – artiklid tegemistest Lõuna-Eestis ning ettevõtjaid tutvustavad lood." 

National Geographicu kollaseid aknaid on Lõuna-Eestis kokku üle 25. "Palupera mõis valiti Elva valla esimese kollase akna asukohaks seetõttu, et tegemist on haruldase mõisahoonega, kus tegutseb Palupera põhikool." Samuti on tegemist piirkonnaga, millel on väärikas ajalugu ja jutustada oma lugu.  

Ajalooürikutes on Palupera mainitud Paliperi või Palloperi nime all juba 1582. aastast. "Tegemist on kauni paigaga, mida tasub kindlasti külastada," lisas Vuks.  

Palupera mõisa juures asuv kollane aken on ka esimene, mille juurde on paigaldatud külastajate hulka loendav andur. 

Rohkem infot kollaste akende projekti kohta leiab aadressilt www.visitsouthestonia.com

Palupera mõisa kollase akna ametlik avamine toimub 28. septembril kell 13 Maal Elamise päeva raames ning sinna on oodatud kõik huvilised. Rohkem infot sel teemal jagatakse õige pea Elva valla sotsiaalmeediakanalites ja koduleheküljel.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.08.–25.08.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.08.–25.08.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Abivallavanem Marika Saar osales kolmapäeval, 21. augustil Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse töörühma ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajate kohtumisel. Peamiseks teemaks oli õpetajate järelkasvuga seotud probleemid ning võimalikud lahendused. 

Reedel, 23. Augustil kohtusid Marika Saar ja Kertu Vuks Tartumaa Omavalitsuste Liidu arendusjuhi Sven Tobrelutsuga, et anda viimast lihvi ideele lükata käima Tartumaa koolinoorte äriidee konkurss VÄLK. Põhjalikumalt saab sellest lugeda järgmisest nädalakirjast.

Haridus- ja kultuuriosakond on välja töötamas vallavalitsuse määrusi, mis aitaksid korraldada 2019 aasta sügisest valla noortele huvihariduse ja huvitegevuse transpordi toetamist ning noorte omaalgatuse ergutamist huvihariduse- ja tegevuse kava 2019-2020 raames. Üldine eesmärk on tagada soovijatele huvihariduse kättesaadavus ka juhul, kui huvialaga tegelemise koht on kodust kaugel ja sinnasõiduks ei ole korraldatud ühistransporti. Noorte omaalgatuse projektide rahastamisel aga soovime tõsta noorte initsiatiivi nii ühendustes kui seltsingutes tegutsedes, nt õpilasomavalitsustes koolide juures. 

KOGUKOND

17.-19. augustil käisid Marika Saar, Maano Koemets ja Kertu Vuks Ukrainas Baikivtsi vallaga tutvumas. Külaskäigu eesmärk oli saada võimalikult palju teada nende vallast, et kaardistada edasise koostöö tegemise võimalused. Baikivtsi vald asub Lääne-Ukrainas, 130 km Lviv-i linnast. Vald loodi oktoobris 2015 ja seal elab 9878 inimest 9 suuremas külas, ligikaudu 100 km2 suurusel alal. Vallavalitsuse hallata on seitse kooli, kaheksa kultuurimaja, raamatukogud, perearstisüsteem, sotsiaalvaldkond, valla teed ja tänavad. Valla eelarve 2019. aastal on 4,2 miljonit eurot, mis on viis korda väiksem Elva valla eelarvest. Taustaks on oluline teada, et Ukrainas on alates aastast 2015 käimas omavalitsusreform ning Baikivtsi on veel kujunev omavalitsus. Alles 2019. aasta alguses liitus vallaga veel kaks küla. Ukraina mõistes on see väga edumeelne ja uuenduslik vald, kellel  on rahvusvahelise koostöö kogemus nii ettevõtlusega kui ka teiste omavalitsusetega. Seal asub Ukrainas ainus koolile kuuluv observatoorium ja mitmed suured ettevõtted-tööandjad. Üks Baikivtsi valla prioriteete ongi töökohtade loomine omavalitsuses, elanikele võimalikult kodulähedal. 

Külaskäiku alustati laupäeval ja tutvuti esmalt koolidega. Külastati valla seitsmest koolist kolme. Kõigis kolmes koolis käis väiksemas mahus remont. Kahes koolis remonditi kooli sööklaid ja ühes koolis klassiruume. Tingimused olid head ja kasutusel on ka kaasaegseid õppevahendeid (smart tahvlid, projektorid jms). Abivallavanema sõnul on sel aastal valla koolides tehtud remonte ligikaudu 300 000 euro eest ja plaanis rajada ka uusi koolimaju.  Mõttes on ka koolireform, kuna õpilasi napib ja kulud vanadele majadele on suured. Üks suurimaid probleeme on see, et lapsed käivad koolis naaberomavalitsuses, Ternopili linnas. Eesmärk on saada lapsed oma kooli. Selleks parandatakse oma koolides nii siseruume kui ka õppekvaliteeti. Õpetaja keskmine töötasu on 300 eurot kuus. 

Teine pool päevast kulus ettevõtete külastamiseks. Külastati hambaravikabinette sisustavat ettevõtet Halit, puidutöötlemistehnikat valmistavat MOST-Ukrainat ja mööbli ja parketitehast Lisma. MOST-Ukraina omanik tutvustas ka arendamisjärgus heaoluprojekti, mille käigus on vallaga koostöös rajamisel suur ratsutamiskeskus Baykov. 

Teisel külastuspäeval tutvuti põgusalt Ternopili linnaga ja seejärel võeti külalistena osa festivalist “Augustikuu värvid”, mis on valla kõige suurem iga-aastane avalik sündmus. Festival toimub iga aasta erinevas valla külas ja eesmärk ongi valla erinevate piirkondade külaseltside, ühingute ja ettevõtjate kokkuviimine. Toimusid kohalike ja ka väljastpoolt valda kutsutud  taidlejate kontserdid, oli meelelahutust lastele ja pakuti toitlustust. Eriline oli see, et kohal oli ka valla koolis tegutseva observatooriumi eestvedajad. Päeval sai vaadata läbi filtriga teleskoobi päikest ja õhtupimeduses sai vaadata taevatähti.

Esmaspäeval, 19. Augustil tutvuti Baikivtsi vallamajaga lähemalt. Meile näidati, kes ja kus majas töötab ja millega tegeleb. Hetkel on tegemist ajutise tööpinnaga, sest vallamaja remont käib. Pikemalt aeti juttu ehitusosakonnas, et teada saada, kui lihtne on ehitada maja seal ja mis tingimused esitab selleks vald. Seejärel toimus volikogu saalis kohtumine osakonnajuhatajatega ja vallavalitsusega. Kertu Vuks tegi ettekande Elva vallast ja võõrustajad rääkisid oma vallast ja plaanidest.  

Seejärel toimus deklaratsiooni allakirjutamine, milles me kinnitasime püüdlust alustada koostööd ning vajadust sisustada täpsemalt teemad ja valdkonnad, milles koostööd tegema hakata. Plaanime kutsuda Baikivtsi valla esindajad vastukülaskäigule oktoobris, Elva valla sünnipäevanädalal.  

Kokkuvõtteks tuleb tunnistada, et oleme majanduslikus mõttes  erinevas olukorras, kuid visioonid ja eesmärgid on meil väga sarnased. Püüdleme selle poole, et meie vallad areneks ja elanikke tuleks juurde. Vaatamata sellele, et Ukraina on sõjas ja ressursid arenguks on piiratud, väärib austust nende inimeste suur pühendumus oma tööle, külalislahkus ja usk Ukraina tulevikku. 

Baikivtsi valla koduleht: https://bsr1653.gov.ua/

Baikivtsi valla lühitutvustus: https://ukrainer.net/baikovetska-hromada-en/

Teisipäeval, 20. augustil osales Mikk Järv XV Konguta Külade Päeval, mis toimus Annikoru laululaval.
Taasiseseisvumispäeva puhul alustati üritust riigihümni laulmisega. Päeva jooksul esinesid Konguta rahvamaja kultuurikollektiivid. Päästeamet näitas oma tehnikat ja pakkus erinevaid tegevusi. Päevakavas olid erinevad sportlikud võistlused ning muud mängud ja tegevused. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 19. augustil osalesid Mikk Järv ja Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul. 
Kooslekul arutati kooli ehituse hetkeseisu ja tekkinud küsimusi. Klassiruumides on suuremad kommunikatsioonitööd tehtud ning muudetud ruumilahendused annavad aimu tulevastest õpperuumidest. On alustatud juurdeehitatava hooneosa puittalade paigaldamisega. Samaaegselt toimub kooli ümbruses välialade kivide paigaldus ja haljasalade korrastus. 

Neljapäeval 22. augustil osales Maano Koemets Tartu Ärinõuandla korraldatud koosolekul omavalitsuste juhtidele, mille eesmärk oli määratleda Tartumaa ettevõtluse ja ettevõtlikkuse kasvatamise tegevuste prioriteedid aastateks 2020-23. Ärinõuandla soovis saada omavalitsustelt sisendit, mida meie eelistame ja millele võiks sel perioodil vähem rõhku panna. Tegevused jaotuvad kolmeks – noorte ettevõtlikkuse kasvatamisega seonduvad meetmed, olemasolevate ettevõtete võrgustumine ja nende võimekuse tõstmine ning kolmas suund on investorteenindusega seonduvad tegevused. 
Kõigepealt otsustati konsensuslikult, kellele anda Tartu Ärinõuandla poolt tiitel Tartumaa Aasta Edendaja 2018. Seejärel tutvustas Karl Viiol Tartu Ärinõuandlast Smart Manufacturing Meetup-il esinevaid säravaid kõneisikuid, kes 4. novembril Tartus üles astuvad. Konverentsi teemad on strateegia ja juhtimine.  
Seejärel toimus rühmatöö, arutelud ning selgitati välja vaidlustes ja arutlustes Tartumaa ja ka Lõuna-Eesti ettevõtluse kasvatamiseks vajalike tegevuste eelissuunad ja konkreetsed tegevused. 

SPORT

Laupäeval, 24. augustil toimus Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses Eestimaa II Jõumängud, mille raames toimusid Eesti meistrivõistlused kolmel alal: jõurada, köievedu ja vägikaikavedu. Elva valla poolt andis jõusportlastele tervitused ja jõusoovid edasi Mikk Järv. 

VARIA

Laupäeval, 24. augustil toimus Elvas, Verevi rannas teist korda Elva Elamusfestival, kus oli kõigil võimalus tutvuda kohalike ettevõtjate ja nende tegemistega. Paralleelselt toimus ka huvialamess, kultuuriprogramm ning tegevused noortelaval.  
Ettevõtjate messil tutvustasid enda tegevust 43 ettevõtet. Noortelaval astus üles üle 50 särava noore. Huvialamessil sai osa võtta arvukatest töötubadest. Päev lõppes kontserdiga, kus astusid üles ansamblid Mesi, Hoovus ja Black Velvet. 

SOTSIAALVALDKOND

Elva vald taotles Päästeameti projekti “500 kodu korda” raames lisarahastust kokku summas 9582,96 eurot, mille osas sai Päästeametilt positiivse vastuse. Lisarahastusega on võimalik korrastada veel kolme Elva valla tuleohtlikku kodu, kus teostatakse elektripaigaldiste ja kütteseadmete rekonstrueerimist. Tööd plaanitakse valmis saada hiljemalt 15. oktoobriks 2019.

Sotsiaal- ja terviseosakond alustas lapse toiduraha katmise toetuse taotluste vastuvõtmist perioodiks 1.09.2019 – 31.01.2020. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. september. Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Otsuse toetuse määramise kohta teeb osakond hiljemalt 30. septembriks. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.08.–18.08.2019

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 12. augustil osales Marika Saar Kagu-Eesti välitööde raames toimunud kultuuriseminaril “Kultuur ei kao, vaid teiseneb” Treski Küünis.
Päeva esimeses pooles keskenduti kultuuritööle maapiirkonnas ning pärandkultuurile. Teemaks tõusis küsimus, kas rahvamajad vajavad seadust, et tagada kultuuri väärtustamine igas Eesti paigas. Päeva teises pooles olid fookuses  raamatukogud ning nende roll tulevikus. 

Kolmapäeval, 14. augustil käisid Marika Saar ja Kertu Vuks seminaril regionaalsest vaatest ja teenustest "Millist muutust me tahame?" Väimelas.

Seminar oli väga huvitav ning keskendus teenuste lähendusele ja kvaliteedile. Peale ettekandeid toimusid rühmatööd. Kertu osales töörühmas, mis töötas välja Kogukonnataru lahenduse, kus raamatukogudes saaks tulevikus võimalikult mitmekesist teenust osutada. Marika osales rühmas, kus töötati idee kallal, et postiteenuse ehk pakiautomaatide parem kättesaadavus lahendaks täna ja ka tulevikus paljude teenuste kättesaadavust maapiirkonnas. 

Neljapäeval, 15. augustil toimus Elva Elamusfestivali koosolek, millest võtsid osa Margit Kink, Liis Lehiste, Mare Tamm, Marika Saar, Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Elva valla kultuuritöötajad, Noortevolikogu ning huvikeskus. Vaadati üle elamusfestivalil osalevad ettevõtted. Kaardistati viimased tegevused, et festival hästi õnnestuks. Arutleti ajakava, paigutuse jms üle. Määrati viimased vastutusvaldkonnad. 

Teisipäeval, 13. augustil osalesid Marika Saar ja Liis Lehiste volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul, kus tutvustati haridusvaldkonna statistikat ja osakonna olulisemaid tegevusi. Heakskiidu sai ka eelnõu “Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks”.  

KOGUKOND

17. - 19. augustil käisid Marika Saar, Maano Koemets ja Kertu Vuks Ukrainas Baikivtsi omavalitsusega tutvumas. Külastati koole, ettevõtteid ja festivali ning kohtuti omavalitsusjuhtidega. Esmaspäeval toimub taas kohtumine omavalitsusjuhtidega, et arutada koostööd tulevikus. Ukraina visiidist täpsemalt saab lugeda järgmisest nädalakirjast.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäev, 13. augustil osalesid  Mikk Järv ja Jaanika Saar seminaril “Planeerimine, ehitamine ja elamumajandus“. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi korraldatud seminari sihtrühmaks olid kohalike omavalitsuste planeerimis- ja ehitusvaldkonna juhid ja spetsialistid. Seminari ettekanded käsitlesid üldplaneeringu koostamisel üleskerkinud teemasid. Ehitusvaldkonna ettekannetes arutati muuhulgas ka elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamist ja ehitisregistri arengu suundasid. 

Neljapäev, 15. augustil osales Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi infopäeval Tartus.
Infopäeva eesmärk oli tutvustada TAS-i uut suurprojektide arendamise meedet ja taotlemise tingimusi. Tehti ülevaade TASi tulevastest taotlusvoorudest, meetmetest ja LEADER-projektitoetuse taotlemisega seonduvatest teemadest. Peale selle tutvustati seni ellu viidud LEADER projektide kogemusi. 

SPORT

August on spordikuu!
Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub osalema erinevate spordialade treeningutel.
Treeningud on tasuta ning vajalik on eelnev registreerimine.
21. augustil saab ennast proovile panna BMX KROSS’is Elva Skatepark’i juures kultuurikeskuse parklas. Korvpallis saab kätt proovida 25. augustil kell 14 Elva korvpalli väliväljakul. 26. augustil kell 17 on võimalik rammu näidata raskejõustikus (jõutõstmine, klassikaline tõstmine, rammumees) Elva Puiestee 2. Jooga ja meditatsioon toimuvad 28. augustil kell 18 Elva Kultuurikeskuses.
Soovitame jooksvalt jälgida ajakava, sest treeningute nimekirjas ja ajakavas võib ette tulla muudatusi. Peale selle loositakse välja auhindu nende vahel, kes panevad kirja kõik augustikuus läbitud sportlikud kilomeetrid. Täpsema info selle kohta leiab Elva Spordikuu Facebook'i leheküljelt. Loosimine toimub augustikuu lõpus.

VARIA

Teisipäeval, 13. augustil osalesid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Kagu-Eesti maineseminaril “Maine kui kohaliku elu peegel” Otepääl.  

Maineseminaril andis Marketingi Instituudi tegevjuht ja konsultant Anu-Mall Naarits ülevaate Kagu-Eesti turismi väljakutsetest ja võimalustest, rääkides ettevõtjate küsimustiku põnevatest tulemustest. Ühtlasi pani tema ettekanne mõtlema ka meie valla, sh Lõuna-Eesti mõistes  küsimustele, kui kauaks on plaaninud inimesed meie piirkonda elama jääda või kui kaugel asuvad nende töökohad ning kuidas mõjutab see nende rahulolu meie piirkonnas elamisega. 

Ettevõtja Kuldar Leis rääkis sellest, kuidas kujuneb ettevõtluskeskkonna maine ning mis seda mõjutab. Ta tõi ilmeka näite sellest, kuidas välismaalased soovisid Põlvas ühest poest osta kama ning kui nad olid teenindajalt jõudnud inglise keeles küsida pool oma küsimusest, jooksis teenindaja poe tagaruumidesse. Kõik seesugused detailid ilmestavad meie ettevõtluskeskkonda, meie mainet ja muljet meist.  

Ettevõtja Jüri Makarov rääkis enda visioonist Kagu-Eesti ja Otepää mõistes. Makarov rääkis oma ettekandes, miks ta on valinud oma koduks just Otepää ning missuguseid võimalusi ja väljakutseid on see talle pakkunud.  

Pärast seminari oli kõigil võimalus külastada erinevaid ettevõtteid Otepää vallas. Merilyn külastas Jüri Makarovi Kivi talu restorani Rock Summer, kus talu peremees tutvustas oma talus elavaid loomi, rääkis sellest, kuidas ta pakub restoranis ainult mahetoitu (oma või naabrite aedade saadusi ning ise kasvatatud loomaliha) ning samuti rääkis ta veidi oma toiduvalmistamise kirest. Nimelt tegutseb Makarov ka ise väga aktiivselt restoraniköögis ning nii pakkus ta külastajatelegi enda küpsetisi. 

Kivi talus kasvavad kitsed, lambad, kolm hobust, pardid ja kanad. 

Restoranis saab näha paljude erinevate artistide kontserti plakateid, suurel osal neist on olemas ka artistide autogrammid. Seega jagus uudistamist väga palju. 

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 15. augustil andis abivallavanem Marika Saar ülevaate volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjonile valdkonna tegevustest. Arutelu toimus valla terviseedenduse suundade ja tegevuste korraldamisel üle.  
 

VALLAMAJANDUS

Valmis Liiva tänava tänavavalgustus.
Koostöös Emajõe Veevärk AS-ga toimuvad Elvas Liiva tänaval vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd. Peale trasside valmimist uuendatakse asfaltkate ja korrastatakse haljastus. Kaevetöödega paralleelselt vahetati välja ka Liiva tänava amortiseerunud tänavavalgustus uute LED valgustite vastu ning paigaldati metallpostid koos maakaabliga. Metallpostid koos postikannudega on pärit Elva Kesk tn, kus juba varasemalt olid metallist valgustipostid. Kesk tänavale paigaldatakse projekti raames täiesti uus tänavavalgustus, mis sobib kokku keskväljaku lahendustega.  

Liiva tänava valgustid on nö “targad valgustid”, kus on juba tootja poolt programmeeritud energiasäästlikkuse süsteem. Õhtul peale kella 21 jääb valgusti põlema 80% valgustugevusega ning kella 1-6 öösel langeb valgustarbimine 60% peale. Liiva tänava tänavavalgustuse ehitustööd läksid maksma ca 19 000 eurot ning töid teostas Seiro Elekter OÜ.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 17
Esmaspäev,  21. oktoober 2019   kell 9  vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   kell 10 Kertu  Vuks , Mikk Järv, Priit
Esmaspäev,  14 . oktoober 2019 kogu päev: Mare Tamm osaleb KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval kell 8.30  VOLIS-e  koolitus kaasava eelarve hääletuste
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4