Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.06-28.06.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.06.–28.06.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Elva vallavalitsus võtab pöördujaid vastu etteregistreeritud vastuvõtuga. See tähendab, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid aja kokku leppimisel. Jätkame kodanike nõustamist ka e-kirja ja telefoni teel ning soovitamegi suhtlemiseks kasutada eelkõige e-kanaleid. Kui on siiski tarvis tulla ametniku vastuvõtule, palume temaga aja kokku leppimiseks võtta ühendust kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise info saamiseks laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

KULTUUR
Neljapäeval, 25. juunil osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Margit Kink ja Merilyn Säde Autovabaduse puiesteel osalemise arutelul. Täpsemalt arutati läbi, missuguseid tegevusi võiks Autovabaduse puiesteel pakkuda ning missugune on ses osas edasine tööplaan. 
Elva Elamusfestival toimub 22. augustil ning sel korral on tegemist kogu Tartumaa loovettevõtjate festivaliga. Ootame väga kõiki Elva ettevõtteid festivalile registreerima.
 
Miks Elamusfestivalile tulla? 
 • Saate olla nähtav ja tutvustada potentsiaalsetele klientidele oma tooteid/teenuseid.
 • Leiate klientuuri Tartumaa valdade elanike seast (pärast koroonakriisi hea võimalus jõuda klientideni).
 • Saate tagasidet oma uutele tootearendustele.
 • Loote kontakte teiste tegijatega, kes messil osalevad.
 • Saate tutvustada oma tegevust Tartu Autovabaduse puiesteel (registreerudes 30. juuniks).
 • Võrreldes teiste messidega, on Elva Elamusfestival osalejatele TASUTA!
Registreeruda saate siin: www.tinyurl.com/elamusfestivalile
ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 22. juunil osales Kertu Vuks National Geographicu ja Tartu 2024 koosolekul. Peamised aruteluteemad olid avatud taotlusvooru üldpõhimõtete täpsustamine, Kollaste akende projekti suursündmuste mooduli arendamine ning kommunikatsioon Lõuna-Eesti omavalitsustes ja LEADER tegevusgruppides Tartu 2024 tegevuste kohta.  

Neljapäeval, 25. juunil toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise koosolek. Sel korral oli teemaks hoone vajaliku energiatõhususe saavutamiseks tarvilikud muudatused ning hoone sisustuse funktsionaalsus ja lahendus.  

VARIA
Teisipäeval, 23. juunil osalesid Toomas Järveoja ja Margit Kink Võidutule jagamisel Elvas. Elva vallavanem Toomas Järveoja ja Kaitseliidu esindaja Marko Tiirmaa tõid Elva valda Võidutule Maarja Magdaleena kalmistult Vabadussõja ausamba juurest. Võidutuld sai 23. juunil võtta Elvas, Puhjas, Rannus, Rõngus ja Annikorus. 
Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 15.06-21.06.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.06.–21.06.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Elva vallavalitsus võtab pöördujaid vastu etteregistreeritud vastuvõtuga. See tähendab, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid aja kokku leppimisel. Jätkame kodanike nõustamist ka e-kirja ja telefoni teel ning soovitamegi suhtlemiseks kasutada eelkõige e-kanaleid. Kui on siiski tarvis tulla ametniku vastuvõtule, palume temaga aja kokku leppimiseks võtta ühendust kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise info saamiseks laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 16. juunil osalesid Marika Saar ja Salle Ritso Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul, kus kinnitati majandusaasta aruanne ning anti ülevaade viimase perioodi majandustegevusest, tutvustati lasteaia tegevusi ning arutleti asendushoolduse 2021. aasta hinna üle.  

Kolmapäeval, 17. juunil osales Marika Saar ELVL sotsiaalvaldkonna teemarühma ja Sotsiaalministeeriumi virtuaalsel kohtumisel. Peamised teemad olid  üleriigiliselt rakendatav inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli tutvustamine, ülevaade struktuurivahendite järgmise perioodi ettevalmistuste seisust, tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste tutvustus ja puude määramisest lastele.

17. juunil jagati Rõngu Rahvamajas Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusi. Kokku anti tunnustusi välja viies kategoorias. 

Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetuse pälvis Elva Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Anneli Lepik. Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Anneli on näidanud oma tugevusena koostööoskust koolide, politsei ning teiste lastega töötavate spetsialistidega. „Anneli on väga hooliv, tähelepanelik ja toetav ka oma kolleegide suhtes, kes pöörduvad tema poole nii juriidiliste kui ka sotsiaalvaldkonda puudutavate küsimuste arutamiseks ja nõu saamiseks," kirjeldas Saar. 

Anneli Lepik töötab Rõngu ja Rannu piirkonnas ning tema tööülesanded on lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega seotud perede sotsiaalnõustamine ja vajadusel teistele toetavatele sotsiaalteenustele suunamine. 

Aasta sotsiaalteo aunimetuse pälvis SA Elva Laste- ja Perekeskus ja Tartu Ülikooli Kliinikum Elva valla laste ja noorte vaimse tervise kabineti avamise eest. Laste ja noorukite vaimse tervise kabinet avati Elvas 2019. aasta kevadel koostöös Elva Vallavalitsuse, SA Elva Laste- ja Perekeskuse ning Tartu Ülikooli Kliinikumiga. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et seesuguse kabineti avamine oli Eestis esmakordne. „Eriliseks teeb selle kabineti see, et omavalitsus, sotsiaalteenuste pakkuja ja tervishoiuasutus on leidnud just seesuguse viisi laste ja noorte vaimse tervise muredega tegelemiseks. Ta lisas, et kabinet on oluline seepärast, et laps saab kodu lähedal vajalikku tervishoiuteenust ning võimalusel suunatakse abivajaja edasi keskuse teistele nõustamisteenustele. 

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus anti MTÜ-le Hoolekoda, Elva päevakeskuse juhataja Anu Uudeltile, kes on päevakeskuse tööd juhtinud kaks aastat. Päevakeskuses käivad koos tantsijad, koroonamängijad ja bridžiklubi, peale selle harrastatakse palju käsitööd: kootakse telgedel ja tehakse näputööd. „Anu on soe ja särasilmne inimene, kes on päevakeskuses käivitanud uusi ringe ja korraldanud erinevaid väljasõite. Ta on väga sihikindel ja leiab alati erinevatele väljakutsetele lahendused," kirjeldas Saar. 

Aasta tervisedendaja aunimetuse pälvis MTÜ Kvaliteetaeg juhatuse liige Kristjan Moorast. Kristjan Moorast panustas aastaid FC Elva jalgpallitreenerina noorte liikumisharrastuste juurutamisse ja sportliku võimekuse kasvatamisse. Pärast seda on ta tegutsenud Rõngu piirkonnas, kus ta on toonud kokku liikumishuvilised noored ja täiskasvanud. 

„MTÜ Kvaliteetaeg on oma tegutsemisaja jooksul panustanud erinevate projektidega Rõngu piirkonda, näiteks on sinna nende abiga rajatud miniarena. Peale selle korraldavad nad koostöös kohaliku kultuurimajaga erinevaid liikumisüritusi, nagu näiteks Ruubeli rattaralli, Öökoss jne," kirjeldas abivallavanem. Kristjan Moorast on üle kahe aasta juhendanud ka laste pallimänguringi, millest on saanud Rõngu rahvamaja üks kõige populaarsem huvialaring, meelitades liikuma ligi 45 eri vanuses noort. 

Aasta märkaja aunimetus anti BC Elva MTÜ juhatuse liikmele Priit Värvile. Abivallavanem Marika Saar ütles, et Priidu puhul on tegemist aktiivse ja innustunud rahvasportlase, märkaja ja tegutsejaga. „Talle on oluline noorte liikumisaktiivsuse suurendamine, näiteks paigaldati tema abiga Konguta Kooli ja lasteaia territooriumile, Elva Gümnaasiumi kahe hoone juurde ja Rannu kooli õuele teisaldatavad korvpallilauad ja korvpallid," sõnas Saar. 

Elva vallavalitsuse tänukirjaga tunnustati ka Elva Puuetega Inimeste Ühing MTÜ esimeest Anne Kähr-Hallerit, Elva Vallavalitsuse sotsiaalnõunikku Alo Rebast, Valguta Lasteaed-Algkooli direktorit Kaja Lepikut, SA Elva Laste- ja Perekeskuse kasvatajat Hiie Kreisi ja SA Elva Laste- ja Perekeskuse tugiisikut Rita Anton-Laugat. 

Samuti tunnustati tänukirjaga Elva vallavalitsuse hooldustöötajaid, kes said viimaste kuude väljakutsetega väga hästi hakkama. Vallavalitsus tunnustas tänukirjaga ka valla hooldekodusid hea töö eest kriisiperioodil. 

Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamiseks oli kandidaate võimalik esitada veebruarikuu jooksul. Aunimetuste laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon. 

Sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusüritus pidi esialgu toimuma selle aasta märtsis, kuid seoses riigis kehtinud eriolukorraga lükati ürituse toimumine edasi juunikuusse. 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval toimus hajaasustuse projekti hindamiskomisjoni koosolek, kus osalesid Maano Koemets, Mikk Järv, Milvi Sepp, Allan Allik, Ede Möldre, Ene Joosing ja Terje Korss. Hindamisel lähtuti kasusaajate, sealhulgas just laste arvust, kitsaskoha suurusest ning lahenduse otstarbekusest. Hindamistulemused tehakse teatavaks pärast riigipoolse toetuse osa lõplikku kinnitamist. 

Teisipäeval osales vallavalitsuse juhtrühm üldplaneeringu koosolekul. Jätkati arutelu tihe- ja hajaasustusega alade piiride määratlemise üle. Tihealade piirid vaadati üle piirkondade kaupa ning esialgsed ettepanekud kanti planeerija poolt koostatavasse eskiislahendusse. Tihealade piiritlemisel järgitakse eelkõige väljakujunenud asustusstruktuuri ja kompaktsust. Asustuse arengut suunavad tingimused seatakse tihealadele, maalises asustuses täpsemate tingimuste seadmise vajadus üldjuhul puudub.  

Arutleti, et üldplaneering annab võimaluse täpsustada tihealasid asustusjaotuse muutmise ettepaneku tegemise kaudu. Vajadusel saab näiteks alevike asustuspiire täpsustada, et kompaktset ja maalist asustust selgemalt eristada. Üldplaneeringuga on võimalik teha ettepanekuid asustuse lahkmejoonte korrigeerimiseks. Piiride korrigeerimisel on kriteeriumiteks eelkõige: elanike arv piirkonnas, kompaktsus, hoonestuse paiknemine, avalike teenuste olemasolu, katastriüksuse piir, looduslik piir või maamärk (maantee, mets jms). Asustuspiiride lahkmejoonte võimalikud muutmisettepanekud arutatakse läbi avalikel rahvakoosolekutel ning vastava otsuse tegemine on volikogu pädevuses.  

Järgmisel töökoosolekul käsitletakse tihealadele kavandatavate maakasutuse juhtotstarvete põhimõtteid ja tingimusi juhtotstarvete kaupa detailsemalt. 

Kolmapäeval, 17. juunil toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise arutelu, kus osalesid Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv, Jaanika Saar ja Ene Joosing. Arutelul vaadati üle muudatused, mida esitada projekteerijatele, et raamatukogu ruumid oleksid kõigile eagruppidele sobivad kasutada.  

Reedel, 19. juunil osales Kertu Vuks Lõuna-Eesti koostöökohtumisel. Tiit Toots ja Sven Tobereluts tutvustasid Lõuna-Eesti arengupäevaga seonduvat – üritus planeeritakse korraldada septembris. MKM-i esindaja Raigo Illing tegi lühikese ülevaate kiire internetiühenduse meetmetest, Cleveron OÜ juht selgitas Cleveroni tulevikuplaane seoses pakiautomaatidega maapiirkondades.  

Neljapäeval, 18. juunil osales Mikk Järv Tallinnas kiire interneti teemalisel kohtumisel. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis toimunud kohtumisel arutati Lõuna-Eesti murekohti seoses kiire interneti ühenduste loomisega.
Elektrilevi ja AS Eesti Andmesidevõrk on lubanud inimestele kiire interneti loomist, kuid siiani ei ole veel ühendusi looma hakatud. On tulemas uued meetmed ning lõpuks saaks hakata lõppühendusi tegema. 
Eesti Andmesidevõrk on rajanud baasvõrgu, kuid mitmetel operaatoritel on tekkinud küsimusi seoses selle võrdsetel tingimustel kasutamisega. Sel teemal lubati ka ministeeriumi poolt teostada kontroll, kas toetusmeetme tingimused on täidetud. 

Elva vallavalitsus kuulutas välja Hellenurme mõisa ruumide läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 1. juuli 2020 kella 11ks e-aadressile elva@elva.ee

Hellenurme mõis on Elva vallale kuuluv hoone, mille teisel korrusel asub Elva valla lasteaed. Selleks, et hoone ülejäänud osa ei seisaks tühjana, on Elva vallavalitsus otsustanud üürida välja hoone keldrikorruse ja esimese korruse ruumid. 

Täpsete üürile andmise tingimustega ja ruumiplaanidega saate tutvuda: 
Üürile andmise tingimused 
Asendiplaan 
Ruumiplaan

Ideekontseptsiooni ja rendile võtmise perioodi pikkus (mitte rohkem kui viis aastat) palume esitada pakkumuse kontseptsioonis. 

Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 1. juulil 2020 kella 11ks e-aadressile elva@elva.ee, millele on märgitud pealkiri „Hellenurme mõisa üürile andmine läbirääkimistega pakkumise teel". Pakkumused avatakse 1. juulil 2020 kell 11.15. 

Vallavalitsuse korralduse leiate SIIT

Mõisahoones olevate ruumidega, mis antakse läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse, on võimalik tutvuda. Selleks palume ühendust võtta abivallavanem Mikk Järvega.  

Lisainfo: 
Mikk Järv, abivallavanem 
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306 

VALLAMAJANDUS
Algas Peedu tee-Kärneri ja Lootuse tänava remont. Töid teostab OÜ Roadwest järgneva kolme kuu jooksul. Tänavatel vahetatakse välja amortiseerunud asfaldi kiht ja uuendatakse transiitliikluseks vajalik aluskiht/killustik. Tööde maksumus on ca 460 000 eurot. 
JUHTIMINE

Esmaspäeval, 16. juunil toimus Elva vallavolikogu istung. 

Elva vallavolikogu istung toimus 15. juunil Elva kultuurikeskuse saalis. Peale kahte elektroonilist istungit oli osade volikogu liikmete soov, et istung toimuks seekord kokkusaamisega. Kultuurikeskuse saal võimaldas paigutada volinikud istuma mõistliku vahemaaga üksteisest. Päevakorras oli viis otsuse eelnõu ja  kolm määruse eelnõu, informatiivsed päevakorrapunktid ning komisjoni esimeeste ülevaade tööst. 

Istung algas vallavanema ülevaatega vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tööst. Kevadsuvine periood on hoolimata eriolukorrast olnud töine, on hangete koostamise ja lepingute sõlmimise aeg. Vallavanem selgitas ka täpsemalt eriolukorrast tulenevaid lisakulusid ja nende katmist. Vallavanema ettekande peale esitati hulgaliselt küsimusi heakorra, kalmistute, teede ja tänavate olukorra kohta. Eraldi teemaks tõusis vareseid puudutav küsimus. Varestega seotud probleemi tõstatas volikogu liige Rein Abel, kelle sõnul on tema poole pöördunud Elva linna elanikud, kes peavad olukorda väljakannatamatuks ning soovitakse, et vallavalitsus võtaks midagi ette. Volikogu saalis olid ka linnaelanikud, kes said välja öelda, mis neid vareste puhul häirib ja mis nende arvates peaks ette võtma. Pika arutelu tulemusel sai vallavalitsusele ülesandeks järgmiseks istungiks pakkuda välja lahendused, mida võiks 2021. aastal kasutada vareste tõrjumiseks Elva linnas. 

Priit Värv andis ülevaate spordikomisjoni tööst. Vastavalt põhimäärusele teevad volikogu komisjonide esimehed kord aastas ülevaate nende juhitud komisjonide tööst. Spordikomisjon on arutanud Elva spordihoone ehitamise ja sisustamisega seotud teemasid, spordiklubide koostööd ja toetamist, spordirajatiste olukorda ja tulevikuväljavaateid uute spordirajatiste ehitamisel. 

Volikogu kinnitas Elva valla 2019. aasta majandusaasta aruande. Vallavanem Toomas Järveoja luges ette otsuse eelnõu, millejärgi kuuluvad majandusaasta aruande koosseisu tegevusaruanne, raamatupidamisaruanne koos eelarve täitmise aruandega ja sõltumatu vandeaudiitori aruanne. Abivallavanem Marika Saar pööras oma pikemas ettekandes tähelepanu tegevusaruandele ja selle seotusele valla arengukavas seatud eesmärkide täitmisega. Revisjonikomisjoni esimees Tõnu Aigro lisas aruandele komisjoni seisukoha, milles komisjoni kõik liikmed nõustusid audiitori arvamusega. 

Volikogu kinnitas II lisaeelarve ja muudatused põhieelarves. Elva valla 2020. aasta II lisaeelarve korrigeerib eelarvet, kuna riiklike õigusaktidega on vallale eraldatud täiendavaid vahendeid. Muudatused on seotud ka pandeemiast tingitud tulude vähenemisega, seetõttu vähendatakse personalikulusid ja lisatakse eelarvesse eriolukorrast tulenevaid täiendavaid kulusid. Täpsemalt kärbiti vallavalitsuse ja hallatavate asutuste palgafondis olevat 3% puhvrit, mis on mõeldud lisatasude, preemiate jms maksmiseks. 

II lisaeelarve maht on 565 871 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 565 871 euro võrra ja kulud vähenevad 94 132 eurot. Lisaeelarve põhitegevuse tulem on 660 003, mis suunatakse investeerimistegevuse eelarvesse. Viimase puhul on tegemist Vabariigi valitsuse poolt toetusfondi eraldatud summaga, mis on ette nähtud teede ja tänavate korrashoiuks. 

Volikogu täpsustas tunnustamiste korda. Volikogu muutis Elva valla tunnustusavalduste korras tunnustamiseks esitamise tähtaegu, et tähtajad oleksid ühtlustatud, see kergendab nii tunnustamiseks esitamise kui ka tunnustamise otsustajate tööd. Üldine tähtaeg kandidaatide esitamiseks on edaspidi 31. detsember. 

Muudatused tegevustoetuste taotlemise korras tagavad parema kontrolli toetuste üle. Elva valla tegevustoetuste määrust täiendati lausega „Lapsevanem või lapse eestkostja peab olema kinnitanud lapse spordiklubis osalemise". See tähendab, et edaspidi annab lapsevanem või lapse eestkostja eraldi kinnituse oma lapse osalemise kohta spordiklubi treeningutel. Kinnituse saab anda Spoku-keskkonna kaudu ja haridus- ja kultuuriosakonnas kohapeal. Sellisel juhul on spordiklubile pearaha maksmine kontrollitud ja läbipaistev. Määruse § 12 lõiget 1 muudeti järgmiselt „Taotlus koos nõutud lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt Elva valla e-teenuste keskkonnas Spoku või e-posti teel hiljemalt 1. novembriks". Eelistatud on taotluse esitamine elektrooniliselt Spoku-keskkonnas, mis võimaldab automatiseeritult kontrollida nt spordiklubis käiva lapse rahvastikuregistrijärgset elukohta. Seda näeb üksnes vastava valdkonna ametnik. Määruse muudatust on eelnevalt arutatud spordikomisjoni ja spordiklubide eestvedajate 19.05.2020 ühiskoosolekul. 

Elva vald taotleb riigilt tasuta maad lasteaia parkla ehitamiseks Rõngu alevikus. Rõngu lasteaial puudub parkla, seni on kasutatud katlamaja maad, kuid seoses katlamaja rekonstrueerimisega kaob see võimalus ära. Lasteaia naabruses, Aia tn 2a, on riigile kuuluv maatükk, millest ligikaudu 2000 m2 suurust osa taotleb vald munitsipaalomandisse eesmärgiga sinna rajada lasteaia klientidele ja töötajatele parkla. 

Enampakkumise korras müüakse vallale mittevajalik kinnistu Lossimäe külas. Elva vald võõrandab enampakkumisel Lossimäe külas asuva Mädaka kinnistu. Kinnistu suurus on 756 m2 ja kinnistul asub amortiseerunud saunahoone. Maatüki sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Abivallavanem Heiki Hansen kinnitas, et vallal ei ole seda kinnistut vaja oma tegevuseks, lisaks sellele puudub avalik juurdepääsutee. Volikogu liige Kristel Ilves küsis, kas Mädajärve osas on vallal plaane ujumiskoha rajamiseks, kuna kohalikele on see järv olnud ujumiskohana kasutusel. Abivallavanem Heiki Hansen vastas, et sellised plaanid puuduvad, kuna juurdepääs on eratee ja teine võimalus järveni jõuda on läbi metsa, seega avaliku ujumiskoha loomine ei ole seal perspektiivne. Volikogu otsustas kinnistu enampakkumisel võõrandada. 

Volikogu nõustus geoloogilise uuringuloa andmisega. Keskkonnaameti menetluses on geoloogilise uuringuloa taotlus Purtsi külas asuvale Kurejärve karjääri maaüksusele. Kurejärve karjääris on eelnevalt tehtud kaevandamistöid , kuid ei ole selge, mis mahus on seal veel kruusa ja liiva. Maaüksus kuulub riigile, kuid riik on enampakkumise korras võõrandanud uuringuloa saamise õiguse, mille omandas OÜ Makita Karjäärid. Volikogu nõustus Keskkonnaameti otsuse eelnõuga, mis lubab Makita Karjäärid OÜ-l uuringuid teostada. Uuringuloa andmisega nõustumine ei tähenda automaatselt kaevandamisloa andmist tulevikus. 

Volikogu andis loa sõlmida hoonestusõigus vallale kuuluvale kinnistule. Kinnistu Kentsi paisjärv asub Mälgi külas ja sellel asub Kentsi paisjärv, maa sihtotstarve on 95% veekogude maa ja 5% üldkasutatav maa. Kinnistu suurus on 62,15 ha. Hoonestusõigus antakse tasuta ja otsustuskorras 20 aastaks vallale kuuluvale sihtasutusele Elva Kultuur ja Sport. Hoonestusõiguse eesmärk on taastada Kentsi paisjärv ja arendada see välja puhke- ja turismi piirkonnaks. Sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport üks põhikirjaline ülesanne on majandada, hallata, arendada ja rajada kultuuri-, spordi- ja turismiehitisi. Taastamistööde lõpus on veekogu taastunud ja loodud sobivad tingimused kavandatavate jätkutegevuste tarbeks. Samaaegselt paisjärve taastamisega saab alustada paisjärve ümber taristu ja muude väikevormide rajamist. Seda on mõistlik teha sihtasutuse kaudu, kes tegevusi eest veab ja projektidele ka lisavahendeid otsib. 

Informatsiooni ja sõnavõttude päevakorrapunktis esitas volikogu liige Vahur Jaakma fraktsioonide Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik pöördumise volikogu ja vallavalitsuse poole. Pöördumine ja ettekanne oli ajendatud Hellenurme detailplaneeringu menetlusest. Täpsemalt on tegemist Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneeringuga, mis käsitleb arendaja AS Lõuna-Eesti hooldekodu Hellenurme kompleksi laiendamist. Vahur Jaakma tutvustas planeeringu senist käiku ja leidis, et vallavalitsus pidurdab põhjendamatult menetlust. Pöördumise ettepanek oli jätkata õigus- ja mõistuspärast menetlust, sest planeeringuga ei suurene hooldavate arv vaid paranevad elutingimused. 

Abivallavanem Mikk Järv tegi ettekande, milles selgitas vallavalitsuse seisukohta, mis seisus on detailplaneering ja miks on selle menetlus veninud. Mikk Järve sõnul ei ole planeeringu koostaja suutnud esitada sotsiaalsete mõjude analüüsi, mis annaks selge hinnangu, millised mõjud tekivad planeeringu elluviimisel. Mikk Järv põhjendas sotsiaalsete mõjude analüüsi vajadust sellega, et piirkonnakogu ja kohalikud elanikud on tundnud muret seoses hooldekodu planeeritud laienemisega ja sellega kaasnevate mõjudega külaelanikele. Vallavalitsus peab saama hinnangu, kas elanike mure on põhjendatud. 

Istungil toimunud arutelusid saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas, ettekannete, protokolli ja õigusaktidega saab tutvuda dokumendiregistris.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 08.06.–14.06.2020

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 08.06.–14.06.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 8. juunil osales Margit Kink kultuurijuhtide koosolekul, kus pandi paika Võidutule jagamise ajakava ja korralduslikud aspektid.  

Vallavanem Toomas Järveoja ja Kaitseliidu esindaja Marko Tiirmaa jõuavad võidutulega kell 17 Elva Kultuurikeskuse ette. Toomas Järveoja ütleb väikese tervituse ja esmajärjekorras võtavad tule Rõngu, Rannu, Annikoru ja Puhja esindajad. Toimub väike muusikaline etteaste.  Elvas on tuld võimalik võtta 17.30ni. 

Kell 17.30 saabub tuli Rõngu monumendiplatsile ja sealt tuleasemelt on võimalik tuld võtta 18.30ni. Taustaks esineb lauluansambel. Pakutakse kodukootud suupisteid.  

Kell 17.30 saabub tuli Rannu Vallapalu tulealtarile (vana vallamaja juures). Tuld on võimalik võtta samuti 18.30ni. Taustaks mängib pillimees. 

Kell 17.30 saabub tuli Puhja Vabadussamba juurde. Kohal on Kaitseliidu ja kodutütarde esindajad. Tuld on võimalik võtta samuti 18.30ni. Taustaks mängib muusika. 

Kell 17.30 saabub tuli Annikorru Taska platsile. Tuld on võimalik võtta 18.30ni. Taustaks mängivad muusikud. 

 

Teisipäeval ja neljapäeval toimusid Elva Elamusfestivaliteemalised koosolekud.  

Kõik ettevõtted, kes panevad end kirja Elamusfestivalile osalema enne 19. juunit, saavad võimaluse osaleda tasuta Tartu Ärinõuandla veebikoolitusel „teadlik ettevalmistus Elamusfestivaliks". 

Koolitaja Eva Leemet on loomemajanduse ekspert ja ekspordiprogrammide korraldamise kogemusega ettevõtluskonsultant. Koolitus on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine kuni 18. juuni kl.15. Registreerumine: https://forms.gle/EVTrEhMHUkur8Hjb8
Täpem info Tartu Ärinõuandla kodulehel: https://arinouandla.ee/voog/tartumaa-loovettevotjatele-tasuta-messiks-valmistumise-koolitus-19-juunil/

Peale selle on võimalik kõikidel registreerunutel ettevõtetel tasuta tutvustada oma tegevust Elva Elamusfestivali programmis Tartus Autovabaduse puiesteel. 

Pane end Elamusfestivalile kirja SIIN

 

Kolmapäeval, 10. juunil toimus Aasta noore ja Õpilaste aasta haridusteo valimise komisjon. Tunnustamiseks esitati kuus kandidaati. Laureaate tunnustatakse 30. juunil toimuval tänusündmusel.  

 

Kolmapäeval osales abivallavanem Marika Saar kultuuriministeeriumi kutsel laulu- ja tantsupeo teemalisel arutelul, kus räägiti valdkonna rahastamise kitsaskohtadest ning erinevatest plaanidest, kuidas seda tulevikus teha.  

 

Margit Kink osales Elva valla noortevolikogu koosolekul, kus arutleti Elva kohvikutepäeva noortekohviku korraldust. Paika pandi lõplik menüü ja toorainete vajadused, jagati ära ülesanded, selgitati välja, kust ja kellelt saab kohvikuinventari ning milline on ajakava. Kohal olid ka noorsootöötajate esindajad, kes nõu ja jõuga noortekohviku korraldamises kaasa aitavad. 

Noortekohvikut saab külastada 11. juulil kell 08.59–14.57 Elva kohvikutepäeval Elva vallavalitsuse ees. Menüü on noortepärane ja peale selle on võimalus osaleda erinevates aktiivsetes tegevustes ning üles astuvad noored muusikud. 

 

Neljapäeval, 11. juunil toimus Elva valla raamatukogujuhtide koosolek. Räägiti, kuidas on läinud ning millised plaanid on suveks. Abivallavanem Marika Saar rääkis kultuuripealinn 2024 arengutest ja Elva valla tegevusplaanist sellega seoses. Peale selle külastas meid Nõo Põhikooli raamatukogutöötaja Kadri Sildnik, kes jagas oma kogemusi, kuidas ta meelitab rohkem noori raamatukokku ning raamatukogutöötajana täidab ka noorsootöötaja rolli. 

 

Neljapäeval kohtus noorsootöö hindamise tuumikrühm, kuhu kuuluvad Margit Kink, Sirle Lüüs, Mari-Liis Vanaisak, Garmen Vallikivi, Hanna Laius, Miia Uibo ja Heliise Riisaar. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme.

Praegu käib enesehindamise etapp. Sügisel on plaanis korraldada andmete kogumiseks küsitlused noorte, noorsootöötajate ning noorteühingute seas.

Seejärel toimub välishindamine ning edasiste tegevuste planeerimine. 

KOGUKOND

Elva valla kauni kodu konkurss tuleb taas 
 

Elva vallavalitsus kutsub kõiki aktiivseid elanikke märkama Elva vallas asuvaid kauneid hooneid ja avalikku ruumi ning esitama neid „Elva valla kaunis kodu 2020" konkursile.  

Kandidaate saavad esitada kõik Elva valla elanikud ja külalised. Objektide hulgas võivad olla nii hooned kui ka rajatised, sh platsid, puhkealad jms. 

Konkursile saab esitada kandidaate neljas kategoorias: 

 • kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja ja ridaelamu); 
 • kaunis kortermaja (korrusmaja või korrusmajade kogum); 
 • kaunis ehitis (ühiskondlik ehitis s.o rahvamaja, koolimaja vmt, tööstushoone või hoonete kompleks, kauplus, vaatetorn jms); 
 • kaunis avalik ruum (looduskaunis koht, supelrand, spordiväljak, avalik park, väljak vms). 

Konkursi tulemused avalikustatakse Elva valla kodulehel, Elva valla lehes, valla Facebooki lehel ning valla äpis. Parimaid kodusid tunnustatakse Elva valla kogukondade tunnustamise üritusel 2020. aasta sügisel ning kategooriate võitjad esitatakse „Eesti kaunis kodu 2021" maakondlikku vooru. 
 
Anna meile kaunist kodust teada hiljemalt 31. juuliks e-aadressile elva@elva.ee märgusõnaga „Kaunis kodu" saates meile kauni kodu foto, selle omaniku e-aadressi ning telefoninumbri, et saaksime oma küllatulekust ette teatada. Teavita kindlasti ka omanikku tema kandidatuuri ülesseadmisest. 

Lisainfo: 
Jaanika Saar, vallaarhitekt 
jaanika.saar@elva.ee või tel 5348 1114 

Fotol on Elva valla kaunis kodu 2019 võitja – Liia ja Endel Tilgari kodu. Foto autor: Jaanika Saar 

ARENDUS- JA MAJANDUSVALDKOND

Neljapäeval, 11. juunil toimus Elva Kultuurikeskuse kohvikus mentorklubi kohtumine, mille raames Sibulatee turismivõrgustiku eestvedaja Liis Lainemäe jagas oma kogemust turismivõrgustiku loomise, ülesehitamise ja toimimise kohta.
Sibulatee on tänaseks tegutsenud 10 aastat ning praegu on võrgustikus 28 liiget. Sibulatee on  Peipsi ääres looklev sihtkoht, kus elavad kõrvuti nii eestlased kui ka venelased ning mis on tuntud oma kultuuririkkuse poolest, sest siin põimuvad vene vanausulised, baltisaksa mõisakultuur ja Eesti talupojakultuur.  

 

Reedel, 12. juunil toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimiskoosolek.
Valminud on eelprojekt. Projekteerimise koosolekul arutati läbi hoone sisearhitektuurne lahendus ning tehti ettepanekuid materjalikasutuse osas ja sisustuse paiknemise osas. 
 

 

Elva vallavalitsus kuulutab välja Hellenurme mõisa ruumide läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 1. juuli 2020 kella 11ks e-aadressile elva@elva.ee.

Hellenurme mõis on Elva vallale kuuluv hoone, mille teisel korrusel asub Elva valla lasteaed. Selleks, et hoone ülejäänud osa ei seisaks tühjana, on Elva vallavalitsus otsustanud üürida välja hoone keldrikorruse ja esimese korruse ruumid.

Täpsete üürile andmise tingimustega ja ruumiplaanidega saate tutvuda:
Üürile andmise tingimused
Asendiplaan
Ruumiplaan

Ideekontseptsiooni ja rendile võtmise perioodi pikkus (mitte rohkem kui viis aastat) palume esitada pakkumuse kontseptsioonis.

Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 1. juulil 2020 kella 11ks e-aadressile elva@elva.ee, millele on märgitud pealkiri „Hellenurme mõisa üürile andmine läbirääkimistega pakkumise teel". Pakkumused avatakse 1. juulil 2020 kell 11.15.

Vallavalitsuse korralduse leiate SIIT.

Mõisahoones olevate ruumidega, mis antakse läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse, on võimalik tutvuda. Selleks palume ühendust võtta abivallavanem Mikk Järvega. 

Lisainfo:
Mikk Järv, abivallavanem
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306

 

Taas enampakkumisel: Rannu alevikus asuv Ringtee 15 kinnistu

Elva vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel tootmispiirkonnas asuva kinnistu aadressiga Ringtee 15, Rannu alevik, Elva vald (katastritunnus 66601:008:0096), sihtotstarve 100% tootmismaa, suurus 2507 m².

Kinnistul asuvad Pärnamäe puurkaev (PRK 0006753, sanitaarkaitseala 30 m) ja pumbamaja (EHR 104036698, ehitisealune pind 24 m²). Olemas on toimiv elektriühendus 3x380 A (60 A). Juurdepääs riigimaanteelt 22 166 Rannu ringtee.

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 5 000 eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda Elva valla veebilehel ning tutvustavaid pilte leiab kinnisvaraportaalis KV.

Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus (märkega „Ringtee 15 pakkumus") hiljemalt 26. juunil kell 9 Elva vallavalitsusele, aadressil Kesk 32, 61507 Elva linn. Kirja võib saata tähitult, lihtpostiga või panna käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti.

Enampakkumise tagatisraha 500 eurot tuleb tasuda hiljemalt 26. juuniks.

Avalduse esitamisel tuleb kasutada Elva vallavalitsuse koostatud vormi, mille leiate SIIT.

Lisainfo:
Terje Korss
tel 53020888
terje.korss@elva.ee

ETTEVÕTLUS

Ketu Vuks osales 2. ja 10. juunil välisinvesteeringute teemalisel koolitusel, mis korraldati Majandus- ja kommunikatsiooolniministeeriumi, EAS Välisinvesteeringute Keskuse ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku koostöös. Koolituse eesmärk oli  jagada teadmisi otseinvesteeringute rollist majandusarengus, investorite ootustest ning võimalustest vastata koostöös nendele ootustele.Muu hulgas käsitleti otseinvesteeringute tähtsuse teemat, räägiti sellest, millised on investorite ootused ja milline on ideaalne “klienditeekond”. Samuti räägiti lähemalt väärtuspakkumiste koostamisest ning senisest kogemusest välisinvestorite kaasamisel.  

Kohalike omavalitsuste tarbeks toimub sügisel ka jätkukoolitus, täpsem info arenduskeskused.ee  

KANTSELEI

12. juunil toimus linna- ja vallasekretäride veebikohtumine rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste nõuniku Olivia Talustega. Osales ligikaudu 50 linna- ja vallasekretäri ja teisi teemast huvitatud omavalitsustegeleasi, Elva vallast osalesid Salle Ritso, Margit Kiin ja Maano Koemets. Arutati valdade põhimääruste muutmise vajaduse üle seoses eriolukorraga, kus tekkis vajadus elektrooniliste istungite korraldamise järele. Olivia Taluste selgitas kavandatavaid muudatusi KOKS-is. Seisukohad, kuidas käsitleda elektrooniliste istungite korraldamist õigusaktides, olid kohati üsna erinevad. Probleeme on tekkinud seal, kus seni puudus kogemus või seal kus osa volikogu liikmeid pahatahtlikult ignoreerivad elektrooniliste võimaluste kasutamist. Lepiti kokku kohtumine Türi vallas, kus teemat edasi arutatakse.  

VARIA

8. juunil toimus volikogu eestseisuse veebikoosolek.

Eestseisus arutas volikogu istungi päevakorda ja muid volikogu tööga seotud küsimusi. Vallavanem Toomas Järveoja tutvustas eestseisusele istungi päevakorra projekti esitatud eelnõusid ja teemasid, Marika Saar tutvustas tegevustoetuste ja tunnustamiste kordades plaanitud muudatusi. Mikk Järv tutvustas Kentsi paisjärve hoonestusõiguse otsuse eelnõu. Otsustati päevakord heaks kiita ja istungi toimumiskohaks määrata Elva kultuurikeskus. 

Kuvatõmmis: eestseisuse veebikoosolek 

 

9. juunil toimus Eesti Linnade ja Valdade liidu juhatuse ja volikogu koosolek.

Volikogu veebikoosolekul osales Elva valla esindajana volikogu esimees Maano Koemets. Volikogu  arutas järgmisi teemasid:

 • sotsiaalministeeriumi esindaja Liina Kanter rääkis perevägivalla ennetustegevustest ja omavalitsustele sellega seoses tehtud ettepanekutest;
 • sotsiaalministeeriumi esindaja Tea Varrak rääkis kohaliku omavalitsuse koduteenuse kaasajastamise vajadusest (toidujagamisest);
 • liidu raamatupidaja Ene Millert andis ülevaate 2019. aasta eelarve täitmisest; 
 • kinnitati 2019. majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni kontrollakt;
 • volikogu nimetas EL Regioonide Komitee asendusliikme kandidaadi;
 • räägiti liidu 100 aastapäeva korraldamisest ja arvamusfestivalil osalemisest. 

 

Kuvatõmmis: Tea Varraku ettekanne toidujagamisteenusest 

 

Elva linnasüdame avamine toimub 11. Juulil

Elva uuenenud linnasüdame avamine toimub 11. juulil algusega kell 11 ning sündmusele on oodatud kõik huvilised. 

Linnasüdame pidulikul avamisel tänatakse projektiga seotud inimesi ning kõiki kohalolijaid ootab ka muusikaline üllatus. 

Elva linnasüdame ajakohastamise tööd lõppesid 2019. aasta detsembris ning esialgu oli linnasüdame avamine plaanitud selle aasta maikuusse. Eriolukorra tõttu ei olnud võimalik väljakut maikuus avada ning seetõttu toimub avamine 11. juulil kell 11. Samal päeval toimub ka Elva kohvikutepäev. 

 

 

SOTSIAALVALDKOND

Riigi Tugiteenuse Keskus kinnitas projekti „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamine“ esimese vooru lõpparuande 2. juunil 2020. Projekti teise vooru kohanduste tööd käivad, 38-st kodust on kohandatud pooled. Projekti kolmandasse vooru sai taotlusi esitada kuni 04.02.2020. 9. juuniks said tehtud kodukülastused, kus hinnati kolmandasse vooru taotletud kohanduse vajalikkust ja selle teostamise võimalikkust. Kolmanda vooru vallapoolne koondtaotlus on vaja esitada selle aasta augustis. Projektijuht on sotsiaalnõunik Alo Rebane. 

 

8. juunil toimus Elva valla ja Raasiku valla ametnike kohtumine, mille meiepoolne eesmärk oli teada saada Raasiku valla kogemustest NEET-noortega tegelemisel. Raasiku vald osaleb NEET-noorte pilootprojektis. Kohtumisel osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Mare Tamm, Lauri Tamm, Margit Kink ja Liis Lehiste ning Raasiku valla haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja ja  juhtumikorraldaja Marge Aasalaid.  Marge Aasalaid, kes tegeleb noortegarantii tugisüsteemi raames mittetöötavate ja töötavate noorte toetamisega hõivesse naasmisel,  andis põhjaliku ülevaate oma tööst, kuidas nemad NEET-noortega tegelevad.

 

Elva Vallavalitsus jätkab koostööd Johannes Mihkelsoni Keskusega.  10. juunil kohtusid Milvi Sepp, Alo Rebane ja sotsiaaltööspetsialistid Johannes Mihkelsoni Keskuse töökeskuse suuna juhi Ingrid Purjega. Johannes Mihkelson Keskus abistab erinevate projektidega tööturult eemal olnud inimesi tööle asumisel ja tööturul püsimisel. Projektis osalejatele võimaldatakse nõustamisteenuseid, tugiisikuteenust, osaleda tööklubis ning võimalust käia tööpraktikal ja eriala koolitustel. Koolitus „Samm tööellu muutuval tööturul“ algab 19. augustil. 

 

12. juunil osales Eve Jõgi Tallinnas Sotsiaalkindlustusametis MARAC arendusgrupi arutelul. Projekt „Riskis olevate perede, sealhulgas lähisuhtevägivalla all kannatavate perede väljaselgitamine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil“ on ellu kutsutud Siseministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti koostöös. MARAC võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel on rahvusvaheliselt tunnustatud ja tulemuslik meetod lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks. Mudeli eesmärk on tuvastada kõrge riskiga ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitmete asutuste spetsialistide koostöös ning seeläbi vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi. Kohtumisel arutleti, miks osades Eesti piirkondades satub väga vähe kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumeid MARAC-i lahendamiseks, miks mõnes teises piirkonnas liigitatakse kõik lähisuhtevägivalla juhtumid kõrge riskiga juhtumiteks ning kuidas olukorra hindamist piirkondades ühtlustada, et kõiki abivajajaid võrgustikutööga aidata.  Arendusgrupi kohtumised toimuvad neli korda aastas, keskendudes erinevatele teemadele.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 01.06.–07.06.2020

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 01.06.–07.06.2020

                      Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kahe viimase nädala jooksul on toimunud haridus- ja kultuuriosakonna koordineerimisel ja koostöös arenguosakonnaga üheksa erineva fookusgrupiga e-intervjuud Elva valla haridusvõrgu teemal.
Kohtumised leidsid aset peamiselt Zoom-keskkonnas. Aruteti  erinevate piirkondade praegust olukorda ja rahulolu hariduses, samuti vaadati üheskoos tulevikku kümne-viietestkümne aasta pärast. Kohtumised olid olulised haridusvõrgu analüüsi kokkupanemisel ning osalejate mõtted ning ettepanekud pälvivad tähelepanu lõpp-dokumendis. Täname asutuste juhte, kes pakkusid välja intervjueeritavad õpilaste, õpetajate, tugispetsialistide, lapsevanemate ja hoolekogude liikmete hulgast. Osalesid ka noortevolikogu ja piirkonnakogude liikmed. 

 

Kolmapäeval, 3. juunil osalesid Marika Saar, Margit Kink  ja Hemminki Otstavel Tartu 2024 kohtumisel. Arutati, kuidas jätkata koostöös ettevalmistustega Tartu 2024ks, abivallvanem Marika Saar tutvustas Elva valla eesmärke ja tegevusi. 

 

Neljapäeval, 4. juunil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Margit Kink, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane ühiskohtumisel Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava elluviijatega. 
Finantsosakond juhtis tähelepanu eraldatud ressursside kasutamisele ja vahearuande täitmisele. Haridusspetsialist tutvustas ARNO keskkonda, millega on plaanis liita peale huvikoolide ka noortekeskuste ja rahvamajade huviringid. Haridusspetsialist ja kultuurispetsialist tutvustasid 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise aja- ja tegevuskava, mis toimub koostöös noorsootöö kvaliteedi hindamisega september-detsember 2020.  

 

Neljapäeval osales Margit Kink noortevolikogu koosolekul. 
Noortevolikogu osaleb Elva kohvikutepäeval oma kohvikuga. Arutleti, mida on selle tarvis vaja, keda võiks veel kaasata, kuidas teha kohvik võimalikult noortepäraseks ja põnevaks ning mida külastajatele pakkuda. Samuti räägiti Elva Elamusfestivali noortelava korraldusest. 

 

Elva Vallavalitsus kutsub kandideerima Aakre Lasteaed-Algkooli direktori ametikohale 
 

Aakre Lasteaed-Algkool asub Elva vallas Aakre külas. Ühise katuse all tegutsevad lasteaed ja algkool. Konkursil valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tööleping direktori 0,5 töökoormusega ametikoha täitmiseks.

Tööle asumise aeg on kokkuleppel augustis 2020. 


Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus, pedagoogiline kompetents ja juhtimiskogemus haridusasutuses (vastavus määruses „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele); 
 • Sul on teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest; 
 • Sa toetad ja arendad meeskonda; 
 • Sa oled õpi- ja otsustusvõimeline, analüüsi- ja planeerimisoskusega; 
 • Sul on vastutustunne, oled korrektne ja täpne; 
 • Sul on dokumentide koostamise oskus; 
 • Sa oskad väga hästi eesti keelt. 

Omalt poolt pakume: 

 • põnevat tööd lasteaed-algkoolis; 
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
 • ametialast täiendkoolitust. 

Kandideerimiseks esita avaldus, oma CV, palgasoov, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja essee teemal „Muutunud õpikäsitus – võimalus igale lapsele" (kuni 2 lk) e-aadressile elva@elva.ee hiljemalt 22. juuniks 2020. 


Lisainfot jagab Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna 

juhataja telefonil 5622 0169 või e-aadressil mare.tamm@elva.ee


Töökoha ametijuhend on leitav SIIT

 

Elva vallavalitsus kingib sel aastal igale koolilõpetajale raamatu "Minu elu kutse", et innustada ja inspireerida kõiki noori leidmaks see päris oma elu kutse!  

Loodame, et see raamat aitab avada kõikide võimaluste põnevad teed ning on igati inspiratsiooniks. 

Soovime lõpetajatele edasiseks palju edu kõikides ettevõtmistes ning tulge ikka alati koduvalda tagasi, kas või mõtetes!  

Allolevale fotole on jäädvustatud hetk, kuidas raamatu üks autoritest, Harald Lepisk, tõi raamatud täitsa ise Elvasse kohale! Väga vahva, aitäh!  Meie kultuurispetsialist Margit Kink ja haridusspetsialist Liis Lehiste võtsid raamatud rõõmuga vastu. 

 

1. juunil tähistati rahvusvahelist lastekaitsepäeva.
Päeva eesmärk oli juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele. Lastekaitsepäev on üks vanemaid rahvusvahelisi tähtpäevi ning arvatavasti toimus esimene lastekaitsepäev juba 1920. aastal Türgis. 
 

Elva vallas tähistati lastekaitsepäeva erinevates piirkondades erinevalt. Aakre rahvamaja terassil küpsetati pannkooke, tehti näomaalinguid ja mängiti mänge. Elva avatud noortekeskus korraldas Arbi järve ääres aaretejahti, sama tehti Rannu pargis nin korraldajaks oli Rannu pere- ja noortekeskus. Peale selle toimus Rannus tehnika töötuba. Rõngu avatud noortekeskus koostöös Hellenurme noortekaga korraldas “Oma lapse päeva”, kus toimusid erinevad õpitoad ja tegevused, samuti tehti näomaalinguid. Kongutas toimus asfaldile joonistamise võistlus “Kui ma oleks…”. 

Foto autor: Ragnar Vutt

Foto autor: Katariina Viira

Foto autor: Külliki Veigel

Foto autor: Maret Kalnitski 

Foto autor: Sirle Lüüs

KOGUKOND

Elva valla kauni kodu konkurss tuleb taas 
 

Elva vallavalitsus kutsub kõiki aktiivseid elanikke märkama Elva vallas asuvaid kauneid hooneid ja avalikku ruumi ning esitama neid „Elva valla kaunis kodu 2020" konkursile.  

Kandidaate saavad esitada kõik Elva valla elanikud ja külalised. Objektide hulgas võivad olla nii hooned kui ka rajatised, sh platsid, puhkealad jms. 

Konkursile saab esitada kandidaate neljas kategoorias: 

 • kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja ja ridaelamu); 
 • kaunis kortermaja (korrusmaja või korrusmajade kogum); 
 • kaunis ehitis (ühiskondlik ehitis s.o rahvamaja, koolimaja vmt, tööstushoone või hoonete kompleks, kauplus, vaatetorn jms); 
 • kaunis avalik ruum (looduskaunis koht, supelrand, spordiväljak, avalik park, väljak vms). 

Konkursi tulemused avalikustatakse Elva valla kodulehel, Elva valla lehes, valla Facebooki lehel ning valla äpis. Parimaid kodusid tunnustatakse Elva valla kogukondade tunnustamise üritusel 2020. aasta sügisel ning kategooriate võitjad esitatakse „Eesti kaunis kodu 2021" maakondlikku vooru. 
 
Anna meile kaunist kodust teada hiljemalt 15. juuliks e-aadressile elva@elva.ee märgusõnaga „Kaunis kodu" saates meile kauni kodu foto, selle omaniku e-aadressi ning telefoninumbri, et saaksime oma küllatulekust ette teatada. Teavita kindlasti ka omanikku tema kandidatuuri ülesseadmisest. 

Lisainfo: 
Jaanika Saar, vallaarhitekt 
jaanika.saar@elva.ee või tel 5348 1114 


Fotol on Elva valla kaunis kodu 2019 võitja – Liia ja Endel Tilgari kodu. Foto autor: Jaanika Saar 

ARENDUS- JA MAJANDUSVALDKOND

Elva valla kaasava eelarve raames rahastuse saanud "Kirepi bussipeatused pimedas nähtavaks” on tänaseks valminud. 
Bussipeatuste valgustuse ehitas välja Dynamo OÜ ning valgustid on tellitud Bisontesolar OÜ ettevõttest. Bussipeatuste valgustamisega tegelenud Kullo Laose sõnul on püütud uute valgustite ja päikesepaneelidega leida tasakaal, et valgustid põleksid ka pilvisema ilma korral. Päikeseenergia toel töötavad tänavavalgustid on paigaldatud nelja Kirepi küla bussipeatusesse.  
Idee sai rahvahääletusel 237 häält. Elva valla kaasava eelarve ideekorje toimub jälle 1–15.septembrini VOLIS keskkonnas.   

Foto autor: Marju Jõks  

 

3. juunil toimus volikogu majanduskomisjoni koosolek.
Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas ja selgitas komisjonile volikogu otsuse eelnõu “Arvamuse andmine Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta”, millega Elva nõustub Keskkonnaameti otsusega korraldada geoloogilised uuringud Purtsi külas Kurejärve maaüksusel. Uuritakse kruusa ja liiva varusid. Teise punktina tutvustas Heiki Hansen riigieelarvest laekunud teede lisaraha (660 003 eurot) kasutamist Elva valla teede ja tänavate remontimisel. Raha jaotatakse piirkondlikult. Palupera piirkonnas kasutatakse lisaraha Hellenurme kergliiklustee rajamisel, Elva linnas Pika tn rekonstrueerimise projekti omaosaluseks, Kongutas, Rannus ja Puhjas mustkatete rajamiseks, Rõngus lasteaiale uue parkla rajamiseks.  Muude teemade all arutati komisjoni töökorraldust ja parkimisprobleeme Liiva tänaval Elva linnas. 

 

4. juunil toimus kohtumine Jõesuu slipi tingimuste parendamise osas Viljandi vallavalitsusega.
Arutati läbi tegevused, et paatide veeskamine Jõesuus oleks mugav ja turvaline. Lepiti kokku, et täpsustatakse Keskonnaametiga vastavate lubade ja kooskõlastuste olemasolu ja vajadust ning mõlemad vallad panustavad slipi parendamisse. 

 

5. juunil toimus järjekordne üldplaneeringu töökoosolek.
Arutati, milliseid maakasutuse juhtotstarbeid ja millise täpsusastmega kasutusele võtta. Näiteks arutleti, kas ridaelamuid võiks püstitada väikeelamumaale või korterelamumaale. Kas aianduse maa-ala juhtotstarbe määramine on otstarbekas. Arutleti, et ilmselt eraldi sadama maa-ala juhtotstarbe määramise vajadust ei ole, kuna veekogude ääres on tegemist pigem randumisaladega. Piirkondade kaupa piiritleti tiheasustusega alad.  

VARIA

Elva linnasüdame avamine toimub 11. Juulil

Elva uuenenud linnasüdame avamine toimub 11. juulil algusega kell 11 ning sündmusele on oodatud kõik huvilised. 

Linnasüdame pidulikul avamisel tänatakse projektiga seotud inimesi ning kõiki kohalolijaid ootab ka muusikaline üllatus. 

Elva linnasüdame ajakohastamise tööd lõppesid 2019. aasta detsembris ning esialgu oli linnasüdame avamine plaanitud selle aasta maikuusse. Eriolukorra tõttu ei olnud võimalik väljakut maikuus avada ning seetõttu toimub avamine 11. juulil kell 11. Samal päeval toimub ka Elva kohvikutepäev. 

 

 

ERIOLUKORD

Valitsus leevendas COVID-19 seotud piiranguid

 

Valitsus leevendas COVID-19 seotud piiranguid nii reisimise, avalike ürituste, spordivõistluste korraldamise kui ka haridusvaldkonnas. 

 

Reisimine alates 1. juunist 


Valitsus kiitis heaks otsuse, millega lubatakse alates 1. juunist Eesti riigipiiri ületada inimesel, kes saabub siia Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist. Inimene tohib Eesti riiki siseneda juhul kui ta on haigustunnusteta ja on nendes riikides viibinud vähemalt COVID-19 haiguse peiteaja ehk viimase 14 päeva jooksul. 
Eestisse saabudes tuleb viibida 14 päeva karantiinis juhul kui inimene saabub siia riigist, kus viimase 14 päeva COVID-19 haigestunute arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 15. Väiksema haigestunute arvuga riigist tulles, karantiinis viibima ei pea.

 
Välisministeerium peab oma kodulehel avaldama vastava statistikaga riikide nimekirja, mida vaadatakse üle kord nädalas.

 
Siseruumides ürituse korraldamisel leevendatakse 50-ne inimese piirangut 100-le
 
Alates 1. juunist kuni 30. juunini tohib korraldada avalikke üritusi, millest võtab osa maksimaalselt 50 inimese asemel 100 inimest. Siseruumides tuleb järgida 50 protsendi täituvust ja 2+2 nõuet.


See kehtib nii korraldavate avalike ürituste (kinod, teatrid, kontserdid jne) kui ka koosolekute ning meelelahutusvaldkonnas kasiinode ja mänguautomaatide saalide külastamise kohta.

 
Avalikele üritustele kehtestatud nõudeid arvestatakse sarnaselt ka põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides ja täienduskoolitusasutuste, avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel ja huvitegevuse ning huvihariduse osas, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel.

 
Kuni 30. juunini kehtib 2+2 reegel ja kuni 100 osaleja piirang ka pealtvaatajateta spordivõistluste puhul siseruumides. 


Välitingimustes tohib spordivõistluseid korraldada koos pealtvaatajatega arvestades, et osavõtjaid tohib samuti kokku olla 100. Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu. 

SOTSIAALVALDKOND

Reede, 5. juunil toimus sotsiaal- ja terviseosakonna  ametnike supervisioon Elva Kultuurikeskuses, kus osales ka Marika Saar.  

Supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess, mille fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime.  Meeskonna supervisiooni teemad võivad olla tõhus töökorraldus ja toimimine, rollid, ülesanded, ootused ja võimalused, aga ka meeskonna areng, keeruliste juhtumite lahendamine või emotsioonide ventileerimine.  

Koos superviisor Kaupo Sauega analüüsiti, mis on osakonnas hästi ja mida saaks arendada järgneval poolaastal. Lepiti kokku konkreetne tegevusplaan, töörühma liikmed, vastutaja ja tähtajad. Järgmine osakonna supervisioon toimub septembris, vajadusel on võimalik kasutada osakonna ametnikel ka individuaalset supervisiooni.


Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.05.–31.05.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.05.–31.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Elva vallavalitsus alustas 18. maist etteregistreeritud vastuvõtuga. See tähendab, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid aja kokku leppimisel. Jätkame kodanike nõustamist ka e-kirja ja telefoni teel ning soovitamegi suhtlemiseks kasutada eelkõige e-kanaleid. Kui on siiski tarvis tulla ametniku vastuvõtule, palume temaga aja kokku leppimiseks võtta ühendust kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise info saamiseks laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 25. mail osalesid  Mare Tamm ja Margit Kink raamatukogujuhtide e-koosolekul. Arutleti kuidas on esimesed nädalad pärast avamist läinud. Raamatukogudes on töö taastunud, lugejad on mõistvad ja peavad kinni reeglitest.

 

Teisipäeval, 26. mail osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste lasteaiajuhtide e-koosolekul. Arutelu all oli lasteaedade töökorraldused suveperioodil. Kevadel kokkulepitud kollektiivpuhkused erinevates piirkondades jäävad kehtima. Lapsevanematele on pakutud nende lastele varasemal kokkuleppel asenduskohti Elva linna lasteaedades juulis. Haridus- ja kultuuriosakond andis kokkuvõtva ülevaate seire tulemustest kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel valla lasteaedades ja koolides. 

 

Kolmapäeval, 27. mail osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste koolijuhtide koosolekul. Seekordsel kohtumisel jagas Marika Saar osalejatega ettekannet hairdusinnovatsiooni teemal. Uued ideed hariduses ja uued arengud õppetöö korraldamisel on aina enam aktuaalsed, eriti vaadates distantsõppes saadud uutele kogemustele nii õpilaste, õpetajate kui ka koolijuhtide jaoks. 

 

Neljapäeval, 28. mail osalesid Marika Saar, Margit Kink ja Kertu Vuks kultuurijuhtide koosolekul, kus arutleti plaani, kuidas Elva vallas valmistuda Tartu2024 kultuuripealinna aastaks. Plaan on välja töötada konkreetne tegevuskava järgnevaks pooleteiseks aastaks.  

 

Neljapäeval, 28. mail toimus valla tugispetsialistide e-koosolek, kus osalesid Mare Tamm, Liis Lehiste ja Lauri Tamm. Koosolekul osales 26 tugispetsialisti Elva valla koolidest ja lasteaedadest. Päevakorras oli kaasava hariduse seire kokkuvõtte esitlemine, 2020/2021 õppeaasta tegevuste kavandamine. Peale selle toimus arutelu teemal, kuidas hariduslike erivajadustega lapsed distantsõppes toime tulid, millised olid head praktikad ning kuidas nad lahendasid keerulisi olukordi. Tugispetsialistid andsid tagasisidet, et distantsõppe periood oli keeruline ja töömahukas. Oli õpilasi, kellega oli vaja individuaalset tööd teha, samas olid mitmed lapsed, kellele kodus iseseisvalt või vanema ja tugispetsialisti abiga õppimine sujus väga hästi ning tulemused olid isegi paremad, kui kontaktõppes. Positiivsena toodi välja, et paljude vanematega, kellega varem oli suhtlus keeruline, et kontakt muutunud oluliselt paremaks. 

 

Neljapäeval ja reedel alustas haridus- ja kultuuriosakond koostöös arenguosakonnaga Elva valla haridusvõrgu analüüsi fookusgruppide e-kohtumistega, et välja selgitada lapsevanemate, õpilaste, tugispetsialistide, hoolekoguliimete, piirkonnakogude ja õpetajate esindajatega arvamused ja nägemused valla haridusvõrgu korraldamisel järgnevate aastate jooksul.

 

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 27. mail osalesid Marika Saar, Milvi Sepp ja Lauri Tamm NEET-noorte arutelul. Koosolekul osalesid peale Elva Huviala- ja Koolituskeskuse juhataja Carmen Vallikivi ka Noorte Tugila spetsialist Grete Kald. Arutati võimaluste üle, kuidas kõige efektiivsemalt abistada tööturul ning hariduses mitteosalevaid noori. 

 

Vallavalitsus jagas toimetulekuraskustes peredele kolmandat korda toiduabipakke. Sel korral jagasid lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialistid välja toidupakke 120 perele ning sellest said abi 330 last. Elva Vallavalitsus tänab SA Elva Teenuste töökat ja abivalmis meeskonda toidupakkide sisu kokkupaneku ning pakkimise eest! 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 25. mail osales Kertu Vuks National Geographicu (NG) kollaste akende projekti seminaril, mille eesmärk oli läbi arutada ja kokku leppiga NG kollaste akende ürituste idee Tartu 2024 programmi. Kollaste akende programm TARTU 2024 raames on Lõuna-Eesti kollaste akende teekonna, mis avati külastajatele 2013. aastal, jätkuprojekt. Kollaste akende teekond põhineb kogukondade initsiatiivil ja avatud taotlusvooru esitati just need paigad, mis kõige paremini toovad esile Lõuna-Eesti olemuse, väärtused, lood, legendid. Üks projekti eesmärke on olnud piirkonna identiteedi tugevdamine. Kultuuripealinn TARTU 2024 raames toimuvad 24 sündmust Lõuna-Eestis, millest 4 suursündmust on maakonnapõhised ja koordineeritud kuraatori poolt. Ülejäänud 20 sündmust valitakse välja avatud taotlusvoorus osalevate kogukondade esitatud ideede hulgast.

 

Kolmapäeval, 27. mail osalesid Heiki Hansen, Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Kullo Laos, Riina Sirel, Andres Maikov ja Maarika Uprus üldplaneeringu töörühma koosolekul. Planeerija andis ülevaate seni tehtud töödest. Koondatud on vajalik alusandmestik riiklikest andmekogudest (nt rohevõrgu andmed maakonnaplaneeringust, riiklikud maardlad, kultuurimälestised jms) ja valla geoinfosüsteemist (nt jäätmekäitluskohad,  supelrannad, kehtivad detailplaneeringud jms). Samuti on kaardikihile ja seletuskirja koondatud kõikide kehtivate üldplaneeringute info.

Järgmisel töökoosolekutel asutakse selekteerima, milline info kehtivates üldplaneeringutes on ajakohane ja millised tingimused valla üldplaneeringu jaoks sobilikud.  Vaadatakse üle kehtivates üldplaneeringutes määratud tiheasustusalad ja neile rakendatud tingimused. Arutatakse läbi, milliseid maakasutuse juhtotstarbeid ja millise täpsusastmega valla üldplaneeringus kasutada. Lepiti kokku, et üldplaneeringu koostamisel arutatakse üldplaneeringus käsitletavaid ülesandeid (nt asustuse arengut suunavad tingimused, üldised maakasutus- ja ehitustingimused, rohevõrgustik jms)  teemade põhiselt, mitte piirkondlikult. 

 

Neljapäeval, 28. mail osales Kertu Vuks Praxise fookusgrupi kohtumisel. Praxis on riigikantselei tellimusel koostamas uuringut "Kohaliku kasu instrumentide analüüs (taluvushuvi mõjuanalüüs)" ning selle eesmärk on analüüsida kohaliku omavalitsuse ja kohaliku kogukonna rahalise kasu (ehk kohaliku kasu) instrumente ning kokkulepete seadustamise mõju osapoolte hoiakutele ning leida võimalikud alternatiivsed õiguslikud lahendused.

Kohtumisel tutvustati erinevate riikide praktikat ja seadusandlust taoliste juhtumite lahendamise, pikemalt peatuti kaevandusalade ja tuuleparkidega seonduvatel juhtumitel. Tutvustati analüüsitud juhtumeid ja kohalike omavalitsuste praktikat eestis. Uuringu tulemused näitavad, et kuna kohaliku kasu kokkulepped puudutavad otseselt kohalike elanike elukeskkonda ja nende huvisid, siis oleks mõistlik need kokkulepped seadusega reguleerida, et kehtiks kõigi jaoks ühtmoodi arusaadav raamistik. Vaata lisaks ka siit

 

VALLAMAJANDUS

Elva linna ja valla läbisõidetavatesse alevikesse paigaldati postide külge lilleamplid. 

 

Kesk tänava puid käis kastmas Rõngu vabatahtlik pääste.

 

Elva vallavalitsus ootab pakkumusi Kentsi paisjärve taastamistöödeks, mille kaeve ja planeerimistööd peavad olema teostatud 22 kuu jooksul. Järve kasutuselevõtt on planeeritud 2022. aasta juunisse. 

Kentsi paisjärve taastamistööd sisaldavad kaeve ja planeerimistöid. 2021. aasta suvesse on eraldi hankega planeeritud regulaatori remont ja puhkeala objektide rajamine. 

Ehitustööde teostamiseks saab pakkumusi esitada riigihangete registris hiljemalt 25. juunini.  

Elva vallavalitsus lõpetas poolte kokkuleppel eelmise töövõtjaga lepingu ning kuulutas seetõttu välja uue hanke tööde teostaja leidmiseks. Eelmise töövõtjaga lõpetati leping poolte kokkuleppel, kuna vallavalitsus sai paisjärve taastamiseks lisarahastuse, mille üks tingimus oli varasem tööde lõpptähtaeg. 

 

Elva vallavalitsus sõlmis Käärdi aleviku Mesika tänava kergliiklustee ehitamiseks töövõtulepingu ettevõttega KV Infra OÜ. Ehitustööd algavad juuni teises pooles. 

Ehitustööde käigus ehitatakse ligi 1 km kergliiklusteed ning ehituse kogumaksumus on 273 170 eurot. Kergtee valmib hiljemalt selle aasta septembris.  

Ehitusjärelevalvet teostab objektil Tarindiproff OÜ. Projekti rahastab Riigi tugiteenuste keskus ja Elva vallavalitsus. 

Loe rohkem projekti kohta: https://www.elva.ee/mesika-kergtee

 

TURISM, TURUNDUS JA KOMMUNIKATSIOON

Esmaspäeval, 25. mail osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi- ja turunduse koosolekul, kus arutleti veel kampaania “Tunne Elva elamust” viimaseid detaile. Kampaania kutsub üles  tarbima kohalike tootjate tooteid ja teenuseid ja puhkama sel suvel Elva vallas.  

 

Kolmapäeval, 27. mail toimus meeskonna infokoosolek, kus sel korral esitlesid meeskonna rahuloluküsitlusest selgunud väljakutsete lahendamissalgad oma töö tulemusi ning ettepanekuid erinevate teemade või väljakutsete lahendamiseks.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 25
 
Esmaspäev,   10 . august 2020   Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek   Kell 9.30 Piret Hallast ja Hille  Deede
Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4