Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.-21.10.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.10.-21.10.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KAASAV EELARVE

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletuse võitis 393 poolthäälega idee rajada välijõusaal Puhja alevikku, mille eeldatav maksumus on 15 000 eurot.

Rahastuse saavad ka Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine (171 häält) ning Verevi ranna arendused põnevamaks ja hubasemaks (148 häält). Kuni hääletuse lõpuni käis tihe rebimine Puhja aleviku välijõusaali ja Ulila piirkonna idee „Sihtmärki jõudmine turvalisemaks" vahel.

9.-15. oktoobril toimunud Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 1177 hääletajat, kes andsid kokku 1857 häält.

Vastavalt Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi saavad rahastuse kolm enim hääli saanud ettepanekut, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla eri piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot. Kaasava eelarve kogusumma on 45 000 eurot.

 

Rahastamise saanud ideed:

Välijõusaali rajamine Puhja alevikku

Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine

Verevi rand põnevaks ja hubasemaks

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Jätkuvalt saab esitada 2019. aasta projekti- ja tegevustoetuste taotlusi - tähtaeg on 1. november. Lähemalt saab taotlemise kohta lugeda valla kodulehelt: https://bit.ly/2QGPI6A

Teisipäeval, 16. oktoobril toimus haridus- ja noorsootöökomisjon. Abivallavanem Marika Saar tutvustas 2019. aasta eelarve haridusvaldkonna plaane ja haridusspetsialist Triin Kaaver tegi põhjaliku ülevaate kevadel INNOVE korraldatud rahuloluküsitlustest Elva valla haridusasutustes.

18.-19 oktoobril toimus Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse koostöös huvihariduse ja huvitegevuse konverents “Huvi. Väärtus(ed). Tulevik”. Konverentsi esinejate hulgas oli aktiivseid noori ja edukaid huvikoole ning räägiti häid kogemuslugusid. Inspireerivaid näiteid enda kogemustest huviharidusega jagasid teiste hulgas Gerd Kanter ja Kristjan Järvi. Konverentsi raames sai häid teadmisi selle kohta, kuidas tekitada noortes huvi, kasvatada väärtuseid ning kuidas võiks kujuneda huvihariduse ja -tegevuse ja selles osalevate noorte tulevik. Konverentsil osalesid Triin Kaaver ja Karmen Moont.

Marika Saar, Mare Tamm ja Kertu Vuks külastasid 19. oktoobril Puhja Kooli karjääripäeva, mis pakkus erinevate elualade ja hobide tutvustusi alates 1. klassist. Näiteks saadi osa vangivalvuri töö tutvustusest, meisterdati tsirgukesi ja kooli logoga magneteid. Päev pakkus väga palju erinevaid võimalusi ka väljaspool kooli.

Puhja kooli karjääripäev

KOGUKOND

Sädeinimeste tunnustamine! Ootame jätkuvalt kogukonnavaldkonna tunnustustele kandidaate kuni 30. oktoobrini.

Välja antakse kaks aunimetust:
Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.

Taotlemise kohta saab lähemalt lugeda siit: https://bit.ly/2QHC9DR

SOTSIAALVALDKOND

17. oktoobril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna ametnikele ühine STAR-i koolitus volikogu saalis. Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR) on riigi keskne andmekogu/infosüsteem, mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel sotsiaaltöö korraldamiseks. Koolitaja oli Eve Jürgenson STAR teenusetoe meeskonnast. Koolitusel parandati STAR-i kasutamise oskusi ning saadi teada uutest andmeregistri võimalustest.

Sotsiaalnõunikud Alo Rebane ja Piret Hallast osalesid 18. oktoobril sotsiaalkindlustusameti korraldatud infopäeval Tartus. Infopäeva eesmärk oli tutvustada olulisemaid muudatusi sotsiaalvaldkonnas ning leida lahendusi ühistele kitsaskohtadele. Peamised teemad, millest sotsiaalkindlustusameti ja -ministeeriumi esindajad infopäeval rääkisid, olid järgmised: tulumaksumuudatuste mõju, ESF-i meetmetest ja investeeringurahadest, sotsiaalteenuste kvaliteedist ja järelevalvest, puude määramisest, STAR-i andmeregistrist ja kasutajatoest, erihoolekanne muudatustest 2019. aastal, abivajava lapse ja tema pere toimetulekut ning elukvaliteeti parandavate ja toetavate teenuste arendamisest, eluruumide kohandamisest puudega inimestele.

ARENDUSVALDKOND

17. oktoobrist 19. oktoobrini Poolas toimunud energiatõhususe konverentsil ja Act Now töögrupi koosolekul Balti mere regiooni riikidega vahetati kogemusi energiakulude monitoorimiseks. Act Now energiatõhususe projekti raames on esialgu kokku lepitud, et vähemalt viis Elva vallale kuuluvat hoonet saavad 2019. aasta jooksul energiakulude jälgimist võimaldavad automaatseadmed. Sellele lisaks võetakse luubi alla energiale tehtavad kulutused ka muudes vallale kuuluvates hoonetes ja otsitakse võimalusi kasutusmugavuse tõstmiseks ning kulude vähendamiseks. Seadmete hankimine ja paigaldus on plaanis 2019. aasta esimeses pooles. Konverentsil osalesid Mikk Järv ja Allan Allik.

VALLAMAJANDUS

15. oktoobrist algas puulehtede äravedu Elva linna erakinnistute puhastusaladelt. Soovijad saavad lehed üle anda kuni 15. novembrini, registreerides oma aadressi telefonil 730 9880 või heakorratelefonil 333 3666.

Tuletame samas ka meelde, et puulehtede põletamine on seadusega keelatud. Palume mõelda end ümbritsevale keskkonnale ja inimestele ning vajadusel korraldada oma kinnistusiseselt maa-alalt lehtede äravedu.

 

VARIA

Elva vald kutsub osalema fotokonkursil “Elva valla pärlid”.

Elva vald ootab kõikide vallaelanike pilte kaunitest valla sümboolsetest või enda lemmikpaikadest. Fotot saates kirjutage ühe kuni kahe lausega, miks on just see koht Sulle oluline või miks on see Elva vallale omane.

Konkursi võitjad selgitatakse välja rahvahääletuse teel. Hääletus toimub Elva valla Facebooki-lehel, kus igaüks saab oma lemmikfoto poolt anda hääle märkides selle meeldivaks. Laikida võib ka rohkem kui üht pilti. Kõige rohkem laike kogunud fotode tegijad saavad Elva valla poolt auhinnatud.

Pildid palume saata e-aadressile foto@elva.ee. Palume veenduda, et foto(de) suurus oleks vähemalt 1 MB! Kõik konkursist osavõtjad nõustuvad oma foto(sid) saates piltide jagamisega Elva valla sotsiaalmeedia kontodel ja annavad nõusoleku, et Elva vald võib ka edaspidi fotosid koos autoriviitega kasutada.

Pilte võib saata 31. oktoobrini 2018 aadressile foto@elva.ee. Pärast seda on fotod hääletamiseks üleval veel ühe nädala.

Konkursile juba saadetud pilte näeb siit

 

Elva vallas möödus laupäev meisterdamise tähe all

Elva linnaraamatukogu sünnipäeva puhul toimus perepäev, kus pakuti pannkooke, näomaalinguid, katsetada sai kartulitrükki ning toimus orienteerumine. Täiskasvanud õppija nädala raames toimus koolituslaat.

Rõngu Rahvamajas toimus üle-Eestilise käsitöökodade raames meisterdamise päev, kus sai proovida savitööd, viltimist, puutööd, ehete ja lõhekotlettide tegemist. Hellenurme kultuurimajas oli käsitöökodade raames noortele korraldatud meisterdamist, vahvlite küpsetamist ja püsti oli pandud sügisene fotonurk.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 8.10.-14.10.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 08.10.-14.10.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KAASAV EELARVE

Eelmisel nädalal algas kaasava eelarve hääletus ning oma lemmiku poolt saab hääle anda kuni 15. oktoobrini VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust - tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Rahvahääletusele edastati:
Aakre külla aastaringselt kasutatava tuletõrje veevõtukoha loomine
Annikoru puhkepargi arendus
Bussi ootamine bussipeatustes Elva-Rõngu
Kiirustabloode paigaldamine
Kirepi bussijaamad valgeks
Mõeldes lastele
Palupera mõisakooli staadioni jõulinnak
Rannu ja Kureküla mänguväljak
Rõngu Vabadussõja monumendiplatsi rekonstrueerimine
Rõngu rahvamaja siseõuealale laste mänguala ja minigolfiradade rajamine
Skatepargi, male/kabe ja välitennise väljaku rajamine Annikorru
Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine
Verevi rand põnevaks ja hubasemaks
Välijõusaali rajamine Puhja alevikku
Laste mänguväljak
Sihtmärki jõudmine turvalisemaks!

Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideed tutvustama  2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

09.10. valitsuse istungil sai kinnitatud tegevustoetuste taotluse vorm ning ka tegevustoetuste taotlemine on alanud. Tähtaeg, mil peavad esitatud olema kõik 2019. aasta projekti- ja tegevustoetuste taotlused, on 1. november. Lähemalt taotlemise kohta saab lugeda valla kodulehelt: https://bit.ly/2QGPI6A

 

Esmaspäeval, 8. oktoobril kohtusid Elva valla koolijuhid, et arutada koostööd sotsiaal- ja terviseosakonnaga laste ja perede heaolu tagamisel ning lisaks arutleti õpetajate tasustamise põhimõtete üle.

Elva valla kultuurijuhid kogunesid 10. oktoobril, et teha plaane Elva valla 1. sünnipäevapeoks ning järgmise suve laulu- ja tantsupeo tule vastuvõtmiseks.

Reedel korraldas ansambel Helisev Horoskoop Elva Kultuurikeskuses kontserdi, et meenutada telesaate Horsoskoop 50 aasta tagust menu ja olulisust Eesti muusikaelus.

Ansambel Helisev Horoskoop

KOGUKOND

On aeg tunnustada sädeinimesi! Ootame kogukonnavaldkonna tunnustustele kandidaate kuni 30. oktoobrini. 
Välja antakse kaks aunimetust:
1. Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

2. Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.

Tunnustamise kohta saab lähemalt lugeda siit: https://bit.ly/2QHC9DR

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 8. oktoobril kohtusid sotsiaal- ja terviseosakond hooldusplatvormi CareMate meeskonnaga. Veebiplatvormi eesmärk on vahendada kodu- ja isikuhooldusteenuseid professionaalsetelt hooldajatelt vanemaealistele ja erivajadustega inimestele, leevendades paljude perede muret hoolduskoormusega. Piloteerimise käigus katsetatakse teenuse toimimist kogu Eestis ainult Tallinnas, Tartus ja Elva vallas.

10.-11. oktoobril toimus Rakveres MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku üldkoosolek ning sügiskool, üldkoosolekul valiti MTÜ-le uus juhatus ning ühtlasi muudeti MTÜ nimetust, milleks sai MTÜ Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik.

Sotsiaalministeeriumi esindaja rääkis rahvatervisest ning oodatavast elueast. Keskmine eluea ning tervena elatud aastate arvestuses on Eesti näitajad küllaltki kurblikud, edestame Euroopa Liidu riikidest vaid Lätit ning Leedut. Laste vaimsest tervisest KOV-i võtmes toonitati varajase märkamise ning erinevate peret toetavate meetmete olulisust. Tiina Tõemets MTÜ-st Saagu Valgus tutvustas ühingu tegemisi ning tutvustas nende poolt hallatavat projekti peret toetavate teenuste koondamiseks kompetentsikeskustesse, mis luuakse piloodis osalevatesse Põlva, Põltsamaa ja Türi valda ning Viljandi linna. Tartu Ülikooli teadurid Liikumislaborist tutvustasid lihtsaid ja toredaid viise laste kooli- ja vahetundide aktiivsemaks muutmise võimalustest. Rakvere abilinnapea tutvustas uhkusega ka hiljuti valminud linnavalitsuse hoonet, tegemist on väga targa majaga tänu erinevatele infotehnoloogilistele lahendustele. Ja muidugi oli maja ka tore ja avar ja valge.

Teisel päeval tutvustati esmalt kohalikke spordirajatisi – Rakvere ning Aqva Spordikeskust. Loodud on väga head tingimused erinevate spordialadega tegelemiseks – näiteks 6 väljakuga sisetennisehall, squashiväljakud, kergejõustikumaneež jne. Linn toetab erinevaid spordiringe tasuta või soodustusega saalirendi tingimustega. Rohuaia Lasteaed on 3 aastat tagasi renoveeritud moodne lasteaed.

MTÜ-l on plaanis korraldada ühtseid tervisekampaaniad ühinguga liitunud KOV-ides.

Reedel, 12. oktoobril toimus sotsiaal-ja terviseosakonnas seoses projekti “Elva valla hoolekandeteenuste arendamine” hooldustöötajate kandidaatidega töövestlused. Kandidaate oli kokku neli, neist kaks valitakse välja.

FINANTSOSAKOND

Finantsosakonnas alustab esmaspäevast tööd uus raamatupidaja - Triinu Põlgast.

 

VARIA

Teisipäeval, 9. oktoobril käis Elva vallas TV3 Seitsmeste saatemeeskond, kes uuris, kuidas Elva vallal pärast haldusreformi läinud on. Vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar vastasid reporteri küsimustele. Peale selle uuriti Aakre küla esindajatelt ja Rõngu Rahvamaja jumping-trennis käijatelt, kuidas on aasta möödunud.

Elva Vallavalitsuses alustas tööd kommunikatsioonijuht Merilyn Säde.


Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 1.10.-07.10.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 01.10.-07.10.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

ETTEVÕTLUSNÄDAL ELVA VALLAS

Elva valla ettevõtlusnädal raames toimusid erinevad üritused Elva valla koolides, kogunes mentorklubi, toimus aruteluhommik vallavanemaga, loengu digitaliseerumisest pidas Kajas Kallas. Lisaks toimusid mitmed üritused ja ettevõtete külastused Elva valla koolides. Neljapäeval, 4. oktoobril toimus ettevõtluskonverents “Samm sinu unistusteni”. Konverentsil tegid ettekanded Marina Kaljurand, kes jagas oma kogemusi välisturgude teemadel, Triin Nõmmistu  jagas oma kogemust ettevõtjana ning rääkis muu hulgas ka ebaõnnestumistest ettevõtluses ning oma õppetundidest sellega seoses. Maria Laanelepp avas disaini ja brändinguga seotud teemasid, Elva valla oma ettevõtjad BirchLagoonist Rain Komlev ja Birgit Lõhmus rääkisid oma ettevõtte lugu ning kogemust. Pikemalt peatuti ka loomemajanduse teemadel- ettekande “Loomemajandus- tuleviku ettevõtlus” tegi Eva Leemet. Ettekannetele järgnes paneeldiskussioon, kus arutleti kohaliku omavalitsuse rolli üle ettevõtluse arendamisel. Päeva lõpetas Elva valla esimeste  ettevõtlustunnustuste üleandmine.

Aasta ettevõtja - Harry Metall OÜ

Aasta arendusprojekt - Janar Saviir ja Domus Kinnisvara

Särav Startija - Waksali Wabrik

Aasta turismitegu - Hellenurme Vesiveski

Aasta maaelu arendaja - Kevili

Palju õnne kõigile tunnustuse saajatele!

KAASAV EELARVE

Teisipäeval, 2. oktoobril toimus Rõngu rahvamajas kaasava eelarve ideede tutvustamine. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

 

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Rahvahääletusele edastati:
Aakre külla aastaringselt kasutatava tuletõrje veevõtukoha loomine
Annikoru puhkepargi arendus
Bussi ootamine bussipeatustes Elva-Rõngu
Kiirustabloode paigaldamine
Kirepi bussijaamad valgeks
Mõeldes lastele
Palupera mõisakooli staadioni jõulinnak
Rannu ja Kureküla mänguväljak
Rõngu Vabadussõja monumendiplatsi rekonstrueerimine
Rõngu rahvamaja siseõuealale laste mänguala ja minigolfiradade rajamine
Skatepargi, male/kabe ja välitennise väljaku rajamine Annikorru
Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine
Verevi rand põnevaks ja hubasemaks
Välijõusaali rajamine Puhja alevikku
Laste mänguväljak
Sihtmärki jõudmine turvalisemaks!

Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideed tutvustama  2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

VOLIKOGU

Esmaspäeval, 1. oktoobril toimus volikogu istung, kus kõige olulisema teemana oli päevakorras valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine. Päevakorras oli veel lisaeelarve kinnitamine, üldplaneeringu algatamise otsustamine, tegevustoetuste kord ja mitmeid olulisi otsustusi. Volikogu istung toimus esmakordselt elektroonilise süsteemi VOLIS keskkonnas, mis võimalda ka istungil osalemist eemal olles, mida mitmed volikogu liikmed ka kasutasid.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Reedel, 5. oktoobril tähistati Elva vallas suurejooneliselt õpetajate päeva. Rannu Rahvamajas kogunesid Elva valla koolide ja lasteaedade õpetajad ning üle anti tunnustusavaldused.

Aasta lasteaia-õpetaja 2018 on Kaia Otsa Aakre Lasteaed-Algkoolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid lasteaiaõpetajaid järgmiselt:  Elva lasteaed Õnneseenest Karin Mölder ja Kristi Kajupank, Rannu lasteaiast Karin Tuvikene, Rõngu lasteaiast Epp Väikene, Puhja lasteaiast Ela Raide, Elva lasteaiast Murmuna Anneli Kull.

Aasta klassijuhataja 2018 on Riina Aunap Rõngu Keskkoolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid klassijuhatajaid järgmiselt: Elva gümnaasiumist Pille Rebane, Saskia Arik, Puhja koolist Maire Sepp, Rõngu keskkoolist Eha Päiviste.                                                                                                         

Aasta noorõpetaja 2018 on Triinu Vakmann Puhja Koolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid noorõpetajaid järgmiselt: Rõngu keskkoolist Priit Lehismets, Elva gümnaasiumist Johannes Must, Konguta koolist Liisi Lehtveer.

Aasta kooliõpetaja 2018 on Merle-Kairit Toom Rannu Koolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid kooliõpetajaid järgmiselt: Puhja koolist Merle Lint, Rõngu keskkoolist Silvia Hinnobert, Elva gümnaasiumit Kaja Kalmus, Rannu koolist Evelyn Lääne, Konguta koolist Kaie Tali.                                                            

Aasta huvihariduse õpetaja 2018 on Livia Kuuskvere Elva Huviala- ja Koolituskeskusest. Lisaks tunnustati silmapaistvaid huvihariduse õpetajaid järgmiselt: Aakre Lasteaed- Algkoolist Kersti Haljasmets, Puhja koolist Andres Bõkarev, Elva Huviala- ja Koolituskeskusest Meeta Eliise Veigel, Mare Tani, Elva muusikakoolist Karl Vakker ja Malle Valjala, Spordiklubi Altiast Evelin Pihlak. 

Aasta hariduse tegu 2018 on vabariikliku tõlkevõistuse korraldamine Elva Gümnaasiumis ning tunnustuse pälvis Lea Tooming. Lisaks tunnustati silmapaistvaid tegusid järgmiselt: Elva Lasteaed Järve arendamine; toimiva koostöövõrgustiku loomine Puhja Koolis – Ene Väär, Aune Summer, Ene Põldaru, Eva Kõrgmaa;   GLOBE programmi eestvedamine Palupera Põhikoolis – Arvet Silk; Konguta Kooli välinäituse korraldamine – Meeli Treier; Õnneseene Vabariigi korraldamine Elva Lasteaias Õnneseen.

Aasta hariduse sõber 2018 on Toomas Laatsit, kes aitas kaasa  Elva Gümnaasiumi mehhatroonika mooduli arendamisele. Lisaks tunnustati silmapaistvaid hariduse sõpru järgmiselt: Alina Pill ja Elva Lasteaed Järve eestvedamine; Garmen Vallikivi ja Elva Huviala- ja Koolituskeskuse eestvedamine; Kaughaldus OÜ ja Elva valla haridusasutustele tehnilise toe pakkumine.

 

Elva valla lasteaiajuhid käisid 3.-4. oktoobril Harjumaal kogemusreisil. Külastati Võsukese lasteaeda Rae vallas, Nõlvaku lasteaeda Saue vallas ja Kohila lasteaeda Sipsik. Õppereisil keskenduti enim kaasava hariduse rakendamisele ja õpetajate tööaja planeerimisele. Kogemusreisi toetas SA Innove programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames.

Elva valla lasteaiajuhid ja haridus- ja kultuuriosakond Võsukese Lasteaia ees.

 

SOTSIAALVALDKOND

Päästeameti projekti „500 kodu korda“ raames sai valmis neljanda objekti küttekolle. Viienda objekti leping elektritööde tegemiseks allkirjastati ning lähiajal alustatakse ka töödega.

 

Innove projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas“ raames toimus projektijuhi, projekti koordinaatori ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja kohtumine seoses projekti tööülesannete jagamisega ning ettevalmistavate tööde planeerimisega.  Hoolekandeteenuste laiendamiseks on käimas otsingud leidmaks hooldustöötajaid ja tugiisikuid.

Ajakirja Sotsiaaltöö kolmandas numbris ilmus abivallavanem Marika Saare artikkel „Haldusreform andis Elva sotsiaaltööle uue hingamise“.

VALLAMAJANDUS

J.Kärneri, Vaikse ja Lootuse tänavatel hakatakse elektriliine ja tänavavalgustust rekonstrueerima. Paljasjuhtmed vahetatakse õhukaablite vastu, natuke pannakse maa-alla ka. Töid teostab Pental Elekter OÜ, Elektrilevi tellimusel. Tööde orienteeruv lõpp on 10.12.2018   

Talvine lumelükkamise hange on välja kuulutatud.

Lõppes Elva Huviala- ja Koolituskeskuse ventilatsioonitööde ehitushange. Leping hanke võitjaga on sõlmimisel.

FINANTSOSAKOND

Elva valla 2019. aasta eelarve projekt sai volikogule esitatud 1. oktoobril. Toimusid vestlused raamatupidaja konkursil sõelale jäänud isikutega.

 

VARIA

Puhja seltsimajas toimus 5. oktoobril  Elva piirkonna koguduste kirikuõpetajate ja kohaliku omavalitsuse esindajate (Maano Koemets ja Mikk Järv) seminar teemal kiriku ja omavalitsuse koostöö võimalustest. Kohal olid Rannu, Puhja, Nõo, Kanepi ja Elva kirikuõpetajad ja kaasamõtlejad. Ettekandega esines Avo Üprus Harkujärve Kirikust, kes rääkis Harkujärve koguduse ja Harku valla vahel sõlmitud koostööleppest ja tegelikust kogukonna aitamisest. Margit Lail Kanepi kogudusest rääkis oma kogemusest hingehoidjana Erastvere hooldekodus ning Kirsi Simpari Soome ja Eesti erisustest omavalitsuse, riigi ja kiriku suhetes. Nii kogudused kui omavalitsuse esindajad leidsid, et koostöö osas on Elva vallas palju häid näiteid kultuuri valdkonnas ja ka noorsootöös, kuid arenguruumi on sotsiaaltöö osas. Lepiti kokku, et kohtutakse veelkord, et võimalikud koostöö valdkonnad ja võimekused välja selgitada.

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.09.-23.09.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.09.-23.09.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KAASAV EELARVE

Elva valla kaasava eelarve ideekorje raames laekus 25 ettepanekut. Ideedega saab tutvuda siin. Vallavalitsus tutvub laekunud ettepanekutega ning esitab oma kommentaarid 27.09 kogunevale sõelumiskomisjonile, kuhu kuuluvad esindajad kõikidest piirkonnakogudest, vallavalitsuse meeskonnast ning volikogu esimees. Komisjoni ülesanne on sõeluda välja ideed, mis pääsevad rahvahääletusele.

 

Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideed tutvustama  2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Loe lisaks

ETTEVÕTLUSNÄDAL 01.-5.10 ELVA VALLAS

Ettevalmistused ettevõtlusnädala korraldamiseks on jõudnud eesmärgini. Juba 1.-5. oktoobrini toimub üleriigiline ettevõtlusnädal “Samm Sinu unistusteni”. Ka Elva vallas leiavad selle nädala raames aset mitmed üritused.

1. oktoober
Laenude ja palkade ning õpilasfirmade teemaline seminar Rannu koolis.

2. oktoober
Avatud ettevõtete päev
Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
Valguta kool külas Estoveris
Töövarju päev Elva Gümnaasiumis
17.30-18.30 Arendusobjekti külastus. Ajalooline Tiigi 8 hoone Elvas. Registreerimiseks palun täida vorm
19.00 Kaasava eelarve ideede tutvustus Rõngu Rahvamajas

3. oktoober
Kell 13.00 Loeng  “Eesti digitaliseerub, mis juhtub töökohtadega” Kaja Kallas, Elva raamatukogu õppeklass
Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
Aakre koolilapsed külastavad Kooli talu
18.00 Ettevõtjate mentorklubi Elva Kultuurikeskuses

4. oktoober
Palupera Põhikooli vanema astme kooliõpilased Saint Gobain Glass Estonia tehases Elvas, noorema astme lapsed Hellenurme Veskimuuseumi külastusel
13.00 Ettevõtluskonverents "Samm Sinu unistusteni" Elva Kultuurikeskuses

5. oktoober
Hommikukohv vallavanemaga (asukoht täpsustamisel)

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

 

Haridus- ja kultuuriosakond on alustanud kehtiva Elva valla huvihariduse- ja huvitegevuse kava analüüsiga. Selleks kohtume kõigi piirkondade valdkonna inimestega ning vaatame üle, milliseid muudatusi vajab hetkel kehtiv kava ning kuidas võiks uut kava koostama hakata.

20. septembril lõppes Elva valla haridusvaldkonna tunnustamise kandidaatide esitamine. Kokku laekus avaldusi ligi 45. Enim esitati kandidaate Aasta huvihariduse õpetaja aunimetusele. Komisjon seitsme kategooria (Aasta lasteaiaõpetaja, Aasta noorõpetaja, Aasta kooliõpetaja, Aasta klassijuhataja, Aasta huvihariduse õpetaja, Aasta hariduse tegu, Aasta hariduse sõber) laureaatide välja selgitamiseks koguneb 1. oktoobril vallamajas.

 

ELUKESKKOND

 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati rahastustaotlus Ulila randumisala rajamiseks. Projekti järgi rajatakse Ulila kanalisse betoonist paadislipp koos manööverdusalaga. Paigaldatakse paadisild koos paatide hoiukohtadega ning infotahvel harrastuskalapüüdjatele. Projekti kogumaksumus on 32 505 eurot, millest toetust küsitakse 27 625 eurot. Otsused peaksid selguma aasta lõpus.

Kolmapäeval, 19. septembril osalesid Kertu Vuks, Heiki Hansen, Maano Koemets ning Sirje Erm  Väike-Rakke külamajas aktiivsete külaelanike soovil kokku kutsutud avalikul arutelul. Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks tutvustas arengukava koostamise protsessi, avalikul väljapanekul olnud arengukava ning eelarvestrateegia töödokumenti. Lisaks arutleti pikemalt Väike-Rakke küla ühisveevärgi võimaliku arendamise teemadel.

 

VALLAMAJANDUS

 

Eelmisel nädalal tuletasime inimestele meelde, et Elva valla heakorraprobleemidest saab teatada Elva valla heakorratelefonil +372 3333 666 või Elva valla veebilehel elva.ee/teavita-probleemist. Ootame teateid erinevatest heakorraprobleemidest, näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaevuluuk, mittepõlev tänavavalgustuse lamp, asfaldiauk, teele kukkunud puu, vigastatud liiklusmärk, lõhutud pargipink, keskkonnareostus vms. Heakorratelefonile on võimalik jätta infot ööpäevaringselt. Teie sõnumi salvestab automaatvastaja ning see ilmub valla heakorraspetsialisti elektronpostkasti. Teie teatega tegeletakse esimesel võimalusel.

Elva vald otsib jõulupuud, mis kaunistaks jõuluperioodil Elva linna. Kõik maa- ja metsaomanikud, kelle valdustes kasvab uhkeid käharaid kuusepuid, on oodatud oma pakkumist tegema. Väärika jõulupuu pikkus võiks jääda 15- 20 meetri vahemikku, kuusk peab olema tihe ja kasvama ligipääsetavas kohas. Vallavalitsus ootab pakkumisi kuni 30. oktoobrini koos fotoga kuusest (või nulust), asukoha kirjelduse, puu kõrguse, omaniku kontaktandmete ja hinnasooviga e-aadressile sten.saarekivi@elva.ee. Lisateavet antakse telefonil +372 5886 1600.

 

SOTSIAALVALDKOND

 

17.-19. septembril toimus sotsiaal- ja majandusosakonna koostöös vallale kuuluvate sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide ülevaatus ja kaardistamine.  

19. septembri sotsiaalosakonna töökoosolekul oli külaliseks Ohvriabi Lõuna piirkonna töötaja Riina Laane. Ta tutvustas teenuseid ja toetusi, mida ohvriabi saab pakkuda inimestele, kes on kuriteo ohvrid või on kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist.

21. septembril kohtusime Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna koordinaator Marta Rohtlaga, kes  andis ülevaate Euroopa Liidu poolt rahastatava projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ raames osutatavatest teenustest, sh tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse mahtude suurendamise võimalustest.

Taotle ranitsatoetust! Jätkuvalt saab taotleda kuni 31. oktoobrini 2018 ranitsatoetust esimesse klassi mineva lapse vanemal.

 

KOMISJONIDE KOOSOLEKUTE TAGASIVAADE

18. septembril toimus vallamajas volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni ning ettevõtlus- ja turismikomisjoni ühiskoosolek.

Päevateemadeks uue Elva valla üldplaneeringu algatamine, arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu, Elva jõe nime teema. Muude teemade all arutati läbi ka tööandjate manifest. Arengukava ja eelarvestrateegia osas arutati läbi muudatusettepanekud. Ettepanekuid oli, kuid need kõik olid pigem täpsustavad või selgitust nõudvad. Suuri muudatusi eelnõusse ei tehta. Üldplaneeringu algatamine on pikema protsessi algus. Seni reguleerib ehitustegevust ja maakasutust vallas 7 erinevat planeeringut. Eesmärk on jõuda ühe ja tervikliku üldplaneeringuni. Selle juurde käib ka keskkonnamõju hindamine. Ulila elanikud on tõstnud päevakorda teema Elva jõe nime muutmiseks. Teatavasti on Elva jõgi Elva valda läbiv vooluveekogu, mis saab alguse Valgjärve kandis Kanepi vallas ja suubub Emajõe rüppe Elva valla põhjapiiril. Elva jõgi läbib Keeri järve. Ulila elanike soov oli, et Elva jõgi Keeri järvest Emajõeni kannaks edaspidi Ulila jõe nime, kuna selline nimi oli kasutuses vanade kaartide peal. Ulila kohalik elanikkond kasutab jõe nimena just Ulila jõge. Kuna Kohanimenõukogu jõe nime muutmist ei luba, siis komisjonid leidsid, et Ulila jõe nime võiks kasutada mitteametliku nimena. Komisjoni liikmed tõstsid üles ka mitmeid päevakohaseid teemasid seoses teetöödega ja heakorraga. Ettepanekud ja soovid on edastatud majandusosakonnale.

 

Haridus- ja noorsootöökomisjonis vaadati üle Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia haridusvaldkonna muudatusettepanekud ning arutati Hellenurme lasteaiarühmaga seonduvat.

Spordikomisjonis anti ülevaade spordihoone projekteerimise hetkeseisust, vaadati üle Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia spordivaldkonna muudatusettepanekud, tegevustoetuste kord. Arutati spordi sihtasutuste ja  spordivaldkonna tunnustamise konkreetsemaid põhimõtteid.

Rahanduskomisjonis olid arutlusel Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud, lisaeelarve, leping MTÜ Hellenurmee Mõisaga ning Elva vala tegevustoetuste kord.

 

VARIA

Elva vald kuulutab välja fotokonkursi "Ole särav!"

Seoses pimeda aja saabumisega soovib vald konkursi korraldamisega pöörata erilist tähelepanu sellele, et helkuri või helkurvesti kandmine on liigeldes kohustuslik ja võib päästa elu. Halva nähtavuse korral või pimedal ajal kõnniteeta ja valgustama teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat . Siiski on oluline olla nähtav ka linnakeskkonnas.

Fotokonkursi teemat „Ole särav!" võib käsitleda konkursi raames laiemalt kui liiklusohutusega seonduv.
Ootame fotokonkursil osalema nii lasteaia- kui koolilapsi. Konkurss kestab alates 20. septembrist kui 15. oktoobrini 2018. Iga konkursil osaleja saab väikese preemia ning parimad fotod avaldatakse valla lehes. Oma foto saab esitada aadressile elva@elva.ee.
 
Kutsume üles täiskasvanuid ja lapsi ohutule liiklemisele!
 

19. septembril toimus Tartumaa Arendusseltsi külastusreis Elva valda. Maano Koemets, Mikk Järv ja Kertu Vuks kohtusid külalistega Elva vallamajas, seejärel külastati Limnoloogiajaama ning õppereisi lõppedes tehti ülevaade ühinenud Elva vallast

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.09.-23.09.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.09.-23.09.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KAASAV EELARVE

Elva valla kaasava eelarve ideekorje raames laekus 25 ettepanekut. Ideedega saab tutvuda siin. Vallavalitsus tutvub laekunud ettepanekutega ning esitab oma kommentaarid 27.09 kogunevale sõelumiskomisjonile, kuhu kuuluvad esindajad kõikidest piirkonnakogudest, vallavalitsuse meeskonnast ning volikogu esimees. Komisjoni ülesanne on sõeluda välja ideed, mis pääsevad rahvahääletusele.

 

Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideed tutvustama  2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Loe lisaks

ETTEVÕTLUSNÄDAL 01.-5.10 ELVA VALLAS

Ettevalmistused ettevõtlusnädala korraldamiseks on jõudnud eesmärgini. Juba 1.-5. oktoobrini toimub üleriigiline ettevõtlusnädal “Samm Sinu unistusteni”. Ka Elva vallas leiavad selle nädala raames aset mitmed üritused.

1. oktoober
Laenude ja palkade ning õpilasfirmade teemaline seminar Rannu koolis.

2. oktoober
Avatud ettevõtete päev
Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
Valguta kool külas Estoveris
Töövarju päev Elva Gümnaasiumis
17.30-18.30 Arendusobjekti külastus. Ajalooline Tiigi 8 hoone Elvas. Registreerimiseks palun täida vorm
19.00 Kaasava eelarve ideede tutvustus Rõngu Rahvamajas

3. oktoober
Kell 13.00 Loeng  “Eesti digitaliseerub, mis juhtub töökohtadega” Kaja Kallas, Elva raamatukogu õppeklass
Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
Aakre koolilapsed külastavad Kooli talu
18.00 Ettevõtjate mentorklubi Elva Kultuurikeskuses

4. oktoober
Palupera Põhikooli vanema astme kooliõpilased Saint Gobain Glass Estonia tehases Elvas, noorema astme lapsed Hellenurme Veskimuuseumi külastusel
13.00 Ettevõtluskonverents "Samm Sinu unistusteni" Elva Kultuurikeskuses

5. oktoober
Hommikukohv vallavanemaga (asukoht täpsustamisel)

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

 

Haridus- ja kultuuriosakond on alustanud kehtiva Elva valla huvihariduse- ja huvitegevuse kava analüüsiga. Selleks kohtume kõigi piirkondade valdkonna inimestega ning vaatame üle, milliseid muudatusi vajab hetkel kehtiv kava ning kuidas võiks uut kava koostama hakata.

20. septembril lõppes Elva valla haridusvaldkonna tunnustamise kandidaatide esitamine. Kokku laekus avaldusi ligi 45. Enim esitati kandidaate Aasta huvihariduse õpetaja aunimetusele. Komisjon seitsme kategooria (Aasta lasteaiaõpetaja, Aasta noorõpetaja, Aasta kooliõpetaja, Aasta klassijuhataja, Aasta huvihariduse õpetaja, Aasta hariduse tegu, Aasta hariduse sõber) laureaatide välja selgitamiseks koguneb 1. oktoobril vallamajas.

 

ELUKESKKOND

 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati rahastustaotlus Ulila randumisala rajamiseks. Projekti järgi rajatakse Ulila kanalisse betoonist paadislipp koos manööverdusalaga. Paigaldatakse paadisild koos paatide hoiukohtadega ning infotahvel harrastuskalapüüdjatele. Projekti kogumaksumus on 32 505 eurot, millest toetust küsitakse 27 625 eurot. Otsused peaksid selguma aasta lõpus.

Kolmapäeval, 19. septembril osalesid Kertu Vuks, Heiki Hansen, Maano Koemets ning Sirje Erm  Väike-Rakke külamajas aktiivsete külaelanike soovil kokku kutsutud avalikul arutelul. Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks tutvustas arengukava koostamise protsessi, avalikul väljapanekul olnud arengukava ning eelarvestrateegia töödokumenti. Lisaks arutleti pikemalt Väike-Rakke küla ühisveevärgi võimaliku arendamise teemadel.

 

VALLAMAJANDUS

 

Eelmisel nädalal tuletasime inimestele meelde, et Elva valla heakorraprobleemidest saab teatada Elva valla heakorratelefonil +372 3333 666 või Elva valla veebilehel elva.ee/teavita-probleemist. Ootame teateid erinevatest heakorraprobleemidest, näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaevuluuk, mittepõlev tänavavalgustuse lamp, asfaldiauk, teele kukkunud puu, vigastatud liiklusmärk, lõhutud pargipink, keskkonnareostus vms. Heakorratelefonile on võimalik jätta infot ööpäevaringselt. Teie sõnumi salvestab automaatvastaja ning see ilmub valla heakorraspetsialisti elektronpostkasti. Teie teatega tegeletakse esimesel võimalusel.

Elva vald otsib jõulupuud, mis kaunistaks jõuluperioodil Elva linna. Kõik maa- ja metsaomanikud, kelle valdustes kasvab uhkeid käharaid kuusepuid, on oodatud oma pakkumist tegema. Väärika jõulupuu pikkus võiks jääda 15- 20 meetri vahemikku, kuusk peab olema tihe ja kasvama ligipääsetavas kohas. Vallavalitsus ootab pakkumisi kuni 30. oktoobrini koos fotoga kuusest (või nulust), asukoha kirjelduse, puu kõrguse, omaniku kontaktandmete ja hinnasooviga e-aadressile sten.saarekivi@elva.ee. Lisateavet antakse telefonil +372 5886 1600.

 

SOTSIAALVALDKOND

 

17.-19. septembril toimus sotsiaal- ja majandusosakonna koostöös vallale kuuluvate sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide ülevaatus ja kaardistamine.  

19. septembri sotsiaalosakonna töökoosolekul oli külaliseks Ohvriabi Lõuna piirkonna töötaja Riina Laane. Ta tutvustas teenuseid ja toetusi, mida ohvriabi saab pakkuda inimestele, kes on kuriteo ohvrid või on kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist.

21. septembril kohtusime Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna koordinaator Marta Rohtlaga, kes  andis ülevaate Euroopa Liidu poolt rahastatava projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ raames osutatavatest teenustest, sh tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse mahtude suurendamise võimalustest.

Taotle ranitsatoetust! Jätkuvalt saab taotleda kuni 31. oktoobrini 2018 ranitsatoetust esimesse klassi mineva lapse vanemal.

 

KOMISJONIDE KOOSOLEKUTE TAGASIVAADE

18. septembril toimus vallamajas volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni ning ettevõtlus- ja turismikomisjoni ühiskoosolek.

Päevateemadeks uue Elva valla üldplaneeringu algatamine, arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu, Elva jõe nime teema. Muude teemade all arutati läbi ka tööandjate manifest. Arengukava ja eelarvestrateegia osas arutati läbi muudatusettepanekud. Ettepanekuid oli, kuid need kõik olid pigem täpsustavad või selgitust nõudvad. Suuri muudatusi eelnõusse ei tehta. Üldplaneeringu algatamine on pikema protsessi algus. Seni reguleerib ehitustegevust ja maakasutust vallas 7 erinevat planeeringut. Eesmärk on jõuda ühe ja tervikliku üldplaneeringuni. Selle juurde käib ka keskkonnamõju hindamine. Ulila elanikud on tõstnud päevakorda teema Elva jõe nime muutmiseks. Teatavasti on Elva jõgi Elva valda läbiv vooluveekogu, mis saab alguse Valgjärve kandis Kanepi vallas ja suubub Emajõe rüppe Elva valla põhjapiiril. Elva jõgi läbib Keeri järve. Ulila elanike soov oli, et Elva jõgi Keeri järvest Emajõeni kannaks edaspidi Ulila jõe nime, kuna selline nimi oli kasutuses vanade kaartide peal. Ulila kohalik elanikkond kasutab jõe nimena just Ulila jõge. Kuna Kohanimenõukogu jõe nime muutmist ei luba, siis komisjonid leidsid, et Ulila jõe nime võiks kasutada mitteametliku nimena. Komisjoni liikmed tõstsid üles ka mitmeid päevakohaseid teemasid seoses teetöödega ja heakorraga. Ettepanekud ja soovid on edastatud majandusosakonnale.

 

Haridus- ja noorsootöökomisjonis vaadati üle Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia haridusvaldkonna muudatusettepanekud ning arutati Hellenurme lasteaiarühmaga seonduvat.

Spordikomisjonis anti ülevaade spordihoone projekteerimise hetkeseisust, vaadati üle Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia spordivaldkonna muudatusettepanekud, tegevustoetuste kord. Arutati spordi sihtasutuste ja  spordivaldkonna tunnustamise konkreetsemaid põhimõtteid.

Rahanduskomisjonis olid arutlusel Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud, lisaeelarve, leping MTÜ Hellenurmee Mõisaga ning Elva vala tegevustoetuste kord.

 

VARIA

Elva vald kuulutab välja fotokonkursi "Ole särav!"

Seoses pimeda aja saabumisega soovib vald konkursi korraldamisega pöörata erilist tähelepanu sellele, et helkuri või helkurvesti kandmine on liigeldes kohustuslik ja võib päästa elu. Halva nähtavuse korral või pimedal ajal kõnniteeta ja valgustama teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat . Siiski on oluline olla nähtav ka linnakeskkonnas.

Fotokonkursi teemat „Ole särav!" võib käsitleda konkursi raames laiemalt kui liiklusohutusega seonduv.
Ootame fotokonkursil osalema nii lasteaia- kui koolilapsi. Konkurss kestab alates 20. septembrist kui 15. oktoobrini 2018. Iga konkursil osaleja saab väikese preemia ning parimad fotod avaldatakse valla lehes. Oma foto saab esitada aadressile elva@elva.ee.
 
Kutsume üles täiskasvanuid ja lapsi ohutule liiklemisele!
 

19. septembril toimus Tartumaa Arendusseltsi külastusreis Elva valda. Maano Koemets, Mikk Järv ja Kertu Vuks kohtusid külalistega Elva vallamajas, seejärel külastati Limnoloogiajaama ning õppereisi lõppedes tehti ülevaade ühinenud Elva vallast

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 
Näitan: 61-65
Elemente lehe kohta 5
of 18
   
Esmaspäev,  9. detsembril 2019   kogu päev  Marika Saar osaleb Laulu- ja tantsupeo tulevikufoorumil    kell 9 osakonnajuhatajate ja
Esmaspäev,  9. detsembril 2019   kogu päev  Marika Saar osaleb Laulu- ja tantsupeo tulevikufoorumil    kell 9 osakonnajuhatajate ja
   
Esmaspäev,  2. detsembril 2019   kogu päev:  Kertu  Vuks  “Eesti 2035” strateegia arutelul    k ell 9
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4