Elva Vallavalitsuse nädalakiri: 24.06-30.06.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 24.06.–30.06.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 25. juunil kohtusid Marika Saar ja Margit Kink Anita Pavlovaga, et arutada esimese lõõtsakuninga Aivar Teppo auks sündmuse korraldamist lauluväljakul. Sündmus on plaanis korraldada 8. augustil 2020 Elva lauluväljakul.  

Reedel, 28. juunil kohtus Marika Saar Elva Gümnaasiumi ametiühingu esindajaga, et arutada kollektiivlepingu tingimusi järgmiseks õppeaastaks.  

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 26. juunil kohtus Marika Saar, Kertu Vuks ja Eva Kuslap Feet Complete esindajatega. Tegemist on ettevõttega, mis pakub omavalitsustele tööriista koduteenuse planeerimiseks, haldamiseks ja hilisemaks andmete elektroonilises vormis säilitamiseks ning analüüsiks. Lahendus võimaldab visualiseerida klientide elukohad kaardil ning jälgida autode teekonda ja kasutamist, mis võimaldab mugavalt korraldada ka sõidupäevikute automaatset täitmist. Iga KOV saab just tema reeglitele ja vajadustele seadistada vastava vormi koos eeldefineeritud infoga.   

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 26. juunil osalesid Kertu Vuks ja Marika Saar kohtumisel Tartu Ärinõuandlas. Koosoleku teemaks oli noorte ettevõtlusaktiivsuse tõstmine ja uute tegevuste planeerimine järgnevateks aastateks Elva vallas ja Tartu maakonnas ühiselt.  

Neljapäeval ja reedel, 27.–28. juunil osales Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi korraldatud National Geographicu projekti “Living on the Edge” seminaril ja ringsõidul Lõuna-Eestis. Projekti raames on üle Eesti ja ka projektipartnerite, Põhja-Iirimaa ja Soome, Kotka piirkonnas püstitatud Kollased aknad. Tegemist on rahvusvahelise koostööprojektiga, mille eesmärk on kogukondade tugevdamine ja turismi arendamine piirkonnas. Juulis paigaldatakse ka Elva valda Palupera kooli juurde NG kollane aken. Lisainfo selle kohta tuleb lähiajal.  

NG Kollane aken Vastseliina Piiskoplinnuses 

Toimunud projektikoosolekul ja ringsõidul osalesid Põhja-Iirimaa ja Soome omavalitsuste esindajad, samuti LEADER koostöörühmad. Muu hulgas külastasime ka Hellenurme Veskimuuseumit ning mitmeid teisi turismiettevõtteid ning objekte Valga- ja Tartumaal.  

Neljapäeval 27. juunis osales Mikk Järv KIK Soojamajanduse taotlusvoorude infopäeval Tallinnas. Infopäeval tutvustati taotlusega seotud nõudeid ja muudatusi. Anti ülevaade praegu toetatud tegevustest ja üldistest suundumustest. 

KANTSELEI

Teisipäeval, 25. juunil osalesid Salle Ritso, Milvi Sepp, Alo Rebane ja Piret Hallast Lõuna-Eesti valla- ja linnasekretäride kohtumisel Elva Vallavalitsuses. Kohtumine on traditsiooniline – igas kvartalis saadakse kokku erinevates omavalitsustes ja arutatakse päevakajalisi probleeme ning vahetatakse kogemusi.

Elvas toimunud kokkusaamisel oli peateema kohalike omavalitsuste eestkoste küsimus, Skype`i kaudu oli vestlus ja arutelu sotsiaalministeeriumi esindajaga. Peale selle arutati andmekaitsega seotud küsimusi. Kohtumise lõpus tutvuti vallavalitsuse ruumidega. Külalised kiitsid meie maja sisekujundust. 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri: 17.06-23.06.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.06.–23.06.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Elva Vallavalitsuse kultuurispetsialist Karmen Moont on alates 16. juunist lapsehoolduspuhkusel. Karmeni asemel asus ametikohale Margit Kink, kellega saab kontakti telefonil 5855 3137 ja meiliaadressil  margit.kink@elva.ee. Kultuurispetsialisti ülesanne on korraldada kultuuri-, noorsootöö- ja spordialast tegevust Elva vallas.  

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 17. juunil kogunes esimest korda tervise ja heaolu komisjon, kus osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Lauri Tamm ja Merilyn Säde. Esimesel kohtumise andis abivallavanem Marika Saar ülevaate Elva valla arengukava eesmärkidest terviseedenduse valdkonnas. Toimus ajurünnak, kus igaüks sai rääkida ideedest, mida teha veel sel aastal terviseedenduse valdkonnas ära.  

Neljapäeval, 20. juunil osales Piret Hallast Sotsiaalkindlustusameti korraldatud kriisihooldusperede teenuse arutelul. Lõuna-Eesti arutelul osalesid erinevad kohalike omavalitsuste töötajad, samuti juba praegu hooldusperedena tegevad isikud. Ühiselt mõeldi, kuidas leida peresid, kes oleksid valmis kriisihoolduspere teenust osutama, millised peavad olema nõuded sellist teenust pakkuvale perele ning kuidas tagada teenuse kvaliteet. Sügisel jätkuvad ühised arutelud, teenus peaks rakenduma 01.01.2020. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 17. juunil osales vallaarhitekt Jaanika Saar Turvalise ruumi loome tööseminaril Tallinnas. Seminari korraldas Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Eesti Kunstiakadeemia linnaplaneerijatega. Käsitleti avaliku ruumi loomise turvalisuse küsimusi. Ettekande turvalisust tõstvast ruumiloomest tegi arhitekt Toomas Paaver ning turvalisuse loomisest kogukonnatöö kaudu Maria Derlõš.  

Seminaril lahendati osalejatega praktilise harjutusena Eesti linnades probleemsete linnaruumi osade kaasusi. Omavalitsuse planeerijad jagasid mõtteid avaliku ruumi turvalisuse tõstmise teemal, et anda mõtteid ja infot valdade koostatavatesse üldplaneeringutesse. 

 

Esmaspäeval osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks kohaliku omavalitsuse teenusportaali seminaril Tallinnas. Arutati KOVTP platvormi edasisi arendusi (mobiilivaade, uus kujundus, kasutajamugavus) ja KOV-ide veebilehtede infoarhitektuuri teemasid. Samuti tutvustati üldiseid riiklikke tulevikusuundi kohalike omavalitsuste e-teenuse pakkumisel. 

Esmaspäeval osalesid Marika Saar ja Mikk Järv PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) tegevuskava arutelul.  

PATEE eesmärk on majandusaktiivsuse sh tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool suurlinnu ja nende lähiümbrust. Tartu Ärinõuandla on koostanud Tartumaa tööhõivekava, mis keskendub kolmele olulisele teemaderühmale: ettevõtete võimekuse kasvatamine ning maakonna ettevõtluskeskkonna turundus ja arendus, otseinvesteeringute juhtimine ja noorte ettevõtlikkuse edendamine.  

Tartu  Ärinõuandla andis ülevaate, mida tehti eelmisel perioodil PATEE raames ja mida võiks uuel perioodil teha. Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Omavalitsuste Liit tutvustasid PATEE uue tegevuskava 2020-2023 esialgset versiooni, millele järgnes arutelu ja esmaste mõtete jagamine uue perioodi tegevusteks. Tegevuskava mustand peab valmima oktoobri lõpuks. 

Teisipäeval, 18. juunil osalesid Milvi Sepp, Mikk Järv, Terje Korss, Kristjan Vilu, Ede Möldre, Ene Joosing, Allan Allik ja Maano Koemets hajaasustuse programmi hindamiskomisjonis. Kokku esitati sel aastal 81 hajaasustuse programmi taotlust. Neist 39 kaevude rajamiseks ning veesüsteemide korrastamiseks, 31 kanalisatsioonisüsteemide ajakohastamiseks, 10 juurdepääsuteede parandamiseks ning 1 taotlus autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas. Sel aastal oli nii Elva vallas kui ka üleriiklikult erakordselt palju taotlejaid, mistõttu jätkub sel korral toetust vaid piiratud arvule projektidest.  

 

VALLAMAJANDUS

19.-21. juunil asfalteeriti Elva Kesk tn sõidutee katend. Esmalt paigaldati asfalti aluskiht, millele saab hiljem rajada juba lõppkihi ning millel sõidatakse juuli keskpaigas ka Ralli Estonia etapp. Rohkem infot Elva linnasüdame ajakohastamise projekti ja jooksvate ehitustööde kohta saab Elva valla blogist.

Foto: Kayvo Kroon

E-TEENUSED

Esmaspäeval, 17. juunil kohtusid Triin Ojasoo, Terje Raadom, Lauri Tamm ja Kaisa-Karoliina Kokk SPOKU esindajatega. Elva Vallavalitsus soovib kasutusele võtta taotluste esitamise ja menetlemise süsteemi SPOKU, mis võimaldab kiirendada taotluste menetlusprotsessi. Kohtumisel vaadati üle teenistujate tehtud vorme. 

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 17. juunil toimus vallavolikogu istung. Istungil kinnitati Elva valla majandusaasta aruanne, otsustati kinnisasjade võõrandamised ja ostmised ning anti arvamus Karijärve III uuringuruumi maavara uuringuloa taotluse kohta. Lisaks andsid komisjoni esimehed ülevaate kultuuri-, majandus- ja revisjonikomisjonide tööst.   

 

VARIA

Elva vallas toimus eelmisel nädalal kuus lõpuaktust. Volikogu esimees Maano Koemets osales Puhja Kooli 9. klassi lõpuaktusel, vallavanem Toomas Järveoja Rannu Kooli 9. klassi lõpuaktusel ning Rõngu Keskkooli ja Elva Gümnaasiumi 12. klasside lõpuaktustel, abivallavanem Marika Saar osales Rõngu Keskkooli 9. klassi ja Elva Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktustel.

Elva Vallavalitsus kinkis kõigile lõpetajatele Elva Noortefesti SUWA pääsmed. Pidu toimub 28. juunil Waksal Wabriku hoovis.

Põhjaliku fotogaleriiga saad tutvuda Elva valla kodulehel leides menüüst "pildigaleriid"

Fotod: Kayvo Kroon

 

Elva vallas tervitati laulupeotuld

Reedel, 21. juunil jõudis laulupeotuli Elva valda, Peedule, kus võttis tule Elva valla nimel Nõo vallalt üle Tõnis Mägi. Tule liikumist Elva vallas saab vaadata Elva valla Instagrami kontolt.

Pärast seda liiguti tulega edasi Hellenurme, kus tervitas tuld rahvatantsurühm Helles, veskiemand Mae süütas tulesädemest ka tule leivaahjus, et küpsetada seal leivad kingituseks Tartu Laulupeo ajastukontsertide dirigentidele.

Rõngus tervitati tuld Pillimuuseumi ees, ning seal ootasid Rõngu Pasunakoor ja paljud huvilised. Kõigil oli võimalik astuda sisse ka muuseumisse, kus kohalikud perenaised kostitasid huvilisi suupistetega. 

Pärast seda liikus tuli edasi Rannu Rahvamaja juurde, kus tervitati kõiki regilauluga. Esinesid laulu- ja tantsurühm Liisu ning avatud oli rahvariidekooli käsitöönäitus. 

Annikorus võeti tuli vastu Eduard Taska platsil. Üheskoos tantsiti tulesabatantsu, esinesid Konguta kooli rahvatantsijad ja noorte muusikute duo, Herbert Konnula lõõtsal ja Marta Külaots viiulil. 

Puhjas toimus tule vastuvõtmise tseremoonia ja mälestusküünalde süütamine. Tule võttis vastu Puhja köster Käsu Hans, esimene eesti soost luuletaja, keda kehastas Kaarel Tuvike. Kõiki tervitasid Puhja Seltsimaja naiskoor Läte, Karijärve keelpilliorkester ja Tartu valla sepp.

Pärast seda saadeti tuli traktoril edasi Rekule, kus see jätkas oma teed mööda jõge Palupõhja.

Põhjaliku fotogaleriiga Elva valla tuletulemisest saad tutvuda Elva valla kodulehel menüüs "pildigaleriid".

Fotod: Jaak Jänes

 

President Kersti Kaljulaid külastas Elva Laste- ja Perekeskust

Reedel, 21. juunil külastas president Kersti Kaljulaid Elvas asuvat Järve lasteaeda, peremaja ning SA Elva Laste- ja Perekeskust.

Lasteaeda saabudes tervitasid presidenti õues mängivad lapsed, kes olid kohtumist väga oodanud. SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Gerda Kiipli-Hiir tutvustas presidendile peremaja ja seal kasvavaid lapsi ning Järve lasteaia ajalugu.

Pärast lasteaia ja peremaja külastust toimus Laste- ja Perekeskuses arutelu, kus president avaldas heameelt laste ja peredega tegelemise arengute pärast Elva vallas. Arutelul puudutati eelkõige laste ja perede murede märkamise ning nende probleemidega tegelemist nii Elva vallas, aga ka Eestis laiemalt.

Elva abivallavanem Marika Saar tundis uhkust selle üle, et Elva vald on võtnud endale eesmärgi parandada laste ja perede heaolu ning saavutanud selles ka positiivseid murranguid. „Nii meie kui ka perekeskuse töötajad on teinud selleks väga palju tööd ning võtnud selle enda südameasjaks. Kui on olemas suurepärane meeskond, on võimalik kõike saavutada," lisas Saar.

Keskuse juhataja Gerda Kiipli-Hiir ja keskuse teenuste juht Jaana Unt ütlesid, et nende keskus pakub palju erinevaid teenuseid, mis aitavad jõuda eri probleemideni kiiremini. „Näiteks kui koolist on saadetud laps meie logopeedi juurde, siis siin võib selguda vajadus teiste nõustamisteenuste järele, mida saame ka kohe pakkuda. See on meie väga suur pluss, et ühes majas on koos palju eri pädevusi."

Kõigil arutelul osalenute sõnul on Eestis üks olulisemaid teemasid see, et spetsialistid oskaksid õigel ajal lapse, noore või perekonna murekohti märgata ning neid õige spetsialisti juurde suunata. „Peame kindlasti selle nimel veel tööd tegema, et meie inimesed jõuaksid õigel ajal õigete asjatundjate juurde," ütles abivallavanem Marika Saar.

Perekeskuse töötajad tunnistasid, et kuigi nende majas tuleb ette palju tõsiseid ja murelikke hetki, siis on neil iga päev põhjust oma tööst ja selle tulemustest ka rõõmu tunda. „Meil on kindlasti rõõmsaid hetki rohkem. Näiteks noore pere kooli korraldamisel ja selle lõpupeol tundsime, kui tore oli näha nende perede üheskoos kasvamist, mistõttu jätkame sellega kindlasti edaspidi," sõnas Kiipli-Hiir.

President Kersti Kaljulaid sõnas perekeskuses toimunud arutelu lõpetuseks, et tal on hea meel selle üle, kuidas on Elva vallas seni sotsiaalteemade ja -muredega tegeletud. „See teeb mu tuju heaks, kui näen hästi tehtud asju," võttis president arutelu kokku.

Perekeskuse hoole all kasvab praegu lapsi vanuses 7. elukuust 18. eluaastani. Keskuses saavad erinevatel nõustamisteenustel abi üle 150 lapse nii Elva vallast kui ka mujalt. Keskuse teenuste juhi Jaana Undi sõnul jõuab perekeskusesse inimesi ka kaugemalt, näiteks Valgamaalt.

Rohkem fotosid Elva valla kodulehelt menüüst "pildigaleriid" alt

Fotod: Jaak Jänes

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.06–16.06.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.06.–16.06.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 10. juunil toimus kogupäevakooli nõupidamine, kus osales Mare Tamm. Elva Gümnaasiumi juhtkond on kavandamas ja valmistamas ette kogupäevakooli rakendamist alustavates esimestes klassides. Kohtumisel peeti nõu koostööpartnerite ja kooli pidajaga ning mõeldi läbi teavituse ajakava. Arutelud jätkuvad. 

 

Kolmapäev, 12. Juunil toimus tunnustusüritus “Elva valla 100 noort tegijat”, kus osalesid Marika Saar, Karmen Moont ja Liis Lehiste. Sündmusele olid kutsutud õpilased valla üheksast koolist, kes on oma õppetöö või koolivälise tegevusega panustanud nii iseenda, kooli kui ka kogukonna arengusse. Aasta noore tiitli pälvisid RN Stuudio tantsija ja treener Christopher Meier ning Palupera loodusringi eestvedaja ja loodushariduse propageerija Artur Lõhmus.  

Õpilaste aasta haridusteo tunnustus anti Puhja kooli õpilasesindusele „The Best Kevadfest“ korraldamise eest. Kõik tunnustuse saajad jäädvustasid oma nime Elva valla auraamatusse, neile anti üle tänukiri ja meene. Rahalise preemia saavad medaliga koolilõpetajad. Sündmusel esinesid Eesti otsib superstaari saate finalist Jennifer Cohen ning andekas lõõtsamängija Oliver Leppik.  

Fotod: Kayvo Kroon

 

Reedel, 14. juunil toimusid ARNO suvepäevad Väätsa mõisas, kus osales Liis Lehiste. ARNO suvepäevadel osalesid omavalitsused, kes kasutavad ARNO süsteemi või hakkavad seda uuest aastast kasutama. Arutati võimalikke arengusuundi, milliseid andmeid süsteemis säilitada ning milliseid funktsioone lisada.  

 

Sinine laulupeosüda jõudis Elvasse 

10. juunil paigaldati Elvasse lauluväljaku nõlvale, Tartu maantee äärde sinine laulupeosüda, mis tähistab laulu ja tantsu juubeliaastat. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et laulupeosüdame projektiga liituti seetõttu, et ka Elva vallas on palju tugevaid laulu- ja tantsukollektiive ning sinine süda tähistab ka kogu valla suurt isetegevuskirge. „Südamel on peale laulu- ja tantsupeo teksti kirjas ka meie valda iseloomustav tekst, mida on nüüd võimalik kõigil uudistama minna," ütles Saar. 

Abivallavanem julgustas kõiki võtma ette käik laulupeosüdame juurde, et lugeda südamel kirjas olevaid tekste ning teha sõpradega üheskoos pilti. 

Elva on üks kuuest Eesti omavalitsusest, kes soovis sinise südame paigaldada. Peale Elva paigaldatakse süda ka Tallinnasse, Tartusse, Viljandisse, Torisse ja Muhumaale. Südame on projekteerinud Kino Maastikuarhitektid. 

Foto: Kayvo Kroon

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 13. juunil toimus Tartumaa sotsiaaltöötajate kohtumine Nõo vallas, kus osalesid Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane ja Piret Hallast. Tartu Maakohtu järelevalve spetsialist Kerli Pruuli tegi ettekande eestkostja ülesannetest ja aruannete koostamisest; Varajase Kaasamise Keskus OÜ juhatuse liige Liina Lokko rääkis tugiisikuteenusest ja lastehoiuteenusest haridus- ja sotsiaalvaldkonnas ning Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise ja turvalisuse nõunik Lea Saul andis ülevaate maakondlikust terviseedendusest ja maakonna heaoluprofiili koostamisest.  

Reedel, 14. juunil osales Lauri Tamm Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku koostöökohtumisel Jõgeval, fookuses oli erinevate juba toimivate võrgustike võimaluste tutvustus ning tegevusplaan lähemaks tulevikuks. Positiivne on, et praegu on koostamisel arenguprogramm kohalikele omavalitsustele, mis aitaks tegeleda terviseedenduse käivitamise esmaste sammudega. Hea praktika on Lääne-Nigula vallas toimiv seiklusorienteerumine, mis on plaanis käivitada kõikides võrgustikku kuuluvates omavalitsustes.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 11. juunil korraldas Kertu Vuks SA Elva Laste- ja Perekodu arengukava koostamise seminari sihtasutuse meeskonnale. Arutelude käigus käsitleti näiteks töötajate heaolu, kommunikatsiooni, asendushoolduse teenuse kvaliteedi ja lapse heaolu arvestamise teemasid ning püüti praeguseid trende arvestades läbi mõelda, milline võiks olla SA klient viie aasta pärast. Kuna seminar korraldati just SA töötajate seas, siis oli kesksel kohal SA kui organisatsiooni arendamine. Tegemist oli teise seminariga SA Elva Laste- ja Perekodu arengukava koostamise protsessis, arengukava valmib selle aasta sügisel. 

Kolmapäeval, 12. juunil osales Kertu Vuks riikliku transpordi ja liikuvuse arengukava koostamise töörühma rahvusvahelisel transpordi teemalisel aruteluseminaril. Seminari fookuses olid järgnevad teemad: rahvusvaheline maanteetransport; olemasolev ja kavandatav raudtee; laevandus ja sadamad; rahvusvahelised lennuühendused ning logistika ja transiit. Töörühmas arutati, millised on transpordi ja liikuvuse valdkonna trendid lähtudes eelpool nimetatud teemadest ning arenguvajaduste, ootuste, kohustuste ja vastutuste määratlemisega riigi, kodaniku, ettevõtja ja KOV-i vaatest.  

Kolmapäeval, 12. juunil toimus kohtumine soojamajanduse inseneriga seoses Aakre küla soojamajanduse arengukava koostamisega. Kohtumisel osalesid Mikk Järv, Allan Allik ja Terje Korss. Arutati Aakre soojamajanduse arengukava koostamisel vajaminevat, erinevate aastate kulusid ning vajalikke andmeid, mis on vajalikud arengukava koostamiseks.  

Kolmapäeval, 12. juunil toimus Nõo Muusikakooli Tartumaa Arendusseltsi (TAS) üldkoosolek. Üldkoosolekul anti ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest, kinnitati TAS-i 2018. aasta majandusaasta aruanne. Kinnitati  TAS-i rahvusvahelised koostööprojektid ning tutvustati TAS suurprojektide taotlusvooru tingimusi. 

Neljapäev, 13. juunil toimus Tallinnas ArcGIS veebiplatvormi loomise koolitus, millel osalesid Allan Allik ja Kullo Laos. Selle käigus õpiti oskusi, mida plaanitakse kasutada Elva valla kodulehele veebikaartide lisamiseks. 

Neljapäeval osales Mikk Järv Pukas National Geographic kollaste akende koosolekul. Peamine teema oli projekti ja marsruudi turundus, aga ka muud jooksvad küsimused (hanked, trükise ülevaatus).   

Neljapäeval osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv Elva valla ettevõtjate ja ettevõtlushuviliste mentorklubi kevadhooaja viimasel kohtumisel Rõngu Rahvamajas. Seminari, teemal “Investeerimine kolmes varaklassis”, juhtis Jaak Roosaare. Jaak on tuntud Eesti väikeinvestor ja rahalise vabaduse propageerija, ta on nelja raamatu autor ning on esinenud tuhandetele investeerimishuvilistele juba aastaid. Jaak jagas oma kogemust investeerimise erinevatest viisidest ning selgitas lähemalt, kuidas on oma sissetulekuid passiivselt tulu tootvatesse varadesse investeerinud ning mida on ta sellest protsessist õppinud.

Järgmine mentorklubi kohtumine toimub septembris. 

 

VALLAMAJANDUS

Rannu jäätmepunktist viidi ära suuremõõtmeliste jäätmete konteinerid 

13. juunil likvideeriti Rannu jäätmepunktist suuremõõtmeliste jäätmete konteinerid, sest olmejäätmete ehk olmepürgi toomine nendesse konteineritesse on kasvanud. 

Jäätmepunkti konteineritesse toodi mittesobilikke jäätmeid ka juba väljaspoolt Elva valda, seega ei olnud abi ka tihedamast tühjendamise sagedusest, kuna mahutid täitusid mõne päevaga. 

13. juunist alates on Rannu piirkonna elanikel võimalus suur- ja ehitusjäätmeid anda üle Elva linnas asuvas jäätmepunktis Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt). 

Elva linna jäätmepunkt on avatud esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9–18 ja laupäeval kell 9–15. 

Rannu jäätmepunktis võetakse vastu järgmisi jäätmeliike:taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast) ja majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid (pliiakud ja patareid, värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed, vanaõli, õlised jäätmed, ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, päevavalguslambid jne). 

Ohtlikke jäätmeid saab üle anda kolmapäeviti kell 12-14 (vastuvõtja tel 53966511). 

Tuletame meelde, et pakendikonteinerisse võib panna ainult puhtaid pakendeid! Pakendikonteinerisse olmejäätmete panemine on keelatud! Rannu jäätmepunkti territooriumile jäätmete mahapanek on rangelt keelatud. 

Rannu jäätmejaamas olnud pidev olukord, kus inimesed panid prügi maha ning konteinerid laoti liiga täis; prügivedajal oli äärmiselt keeruline konteinereid uutega asendada.

 

PLANEERING

12. juunil käisid planeeringuspetsialist Maarika Uprus, vallaarhitekt Jaanika Saar ja geoinfospetsialist Kullo Laos Valga Vallavalitsuses arutamas üldplaneeringu koostamise teemasid planeeringute juhtivspetsialisti Lenna Hinglaga. Kuna Valga Vallavalitsus kasutab üldplaneeringu koostamiseks samuti ArcGIS platvormi, vahetati kogemusi, kuidas üldplaneeringu platvormi veebipõhiselt rajada ning avalikkusele kuvada. 

14. juunil toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek, kus arutati üldplaneeringu koostamise korralduslikke küsimusi ning üldplaneeringu lähteseisukohtadele laekunud ettepanekuid. Seisukoht jõuti võtta Muinsuskaitseameti, Keskkonnaameti, Tartu Linnavalitsuse, Lennuameti ja Põllumajandusameti ettepanekute osas. 

VARIA

Teisipäeval, 11. juunil toimus Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolek, kus räägiti peamiselt rongkäigu korraldamisega seotud teemadest. 

Marika Saar ja Maano Koemets osalesid reedel, 14. juunil, küüditatute mälestushetkel Palupera raudteejaamas. 1941. aasta küüditamisel viidi ära 10 000 inimest, kellest 6000 hukkus küüditamise tagajärjel. Aitäh Palupera koolile ja Maia Kukele ürituse korraldamise eest.  

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.06.-9.06.2019

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.06.-9.06.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS & KULTUUR

 

Esmaspäeval, 3. juunil osales abivallavanem Marika Saar Tartumaa kultuuristrateegia koostööseminaril Jääaja Keskuses. Tartumaa Omavalitsuste Liit on koostamas Tartumaa kultuuristrateegiat, mille eesmärk on töötada maakondliku arengustrateegia baasil välja detailsem valdkondlik arengukava koos mõõdikute, tegevuskavade, võtmeosapoolte ja vastutajate määratlemisega. Eesmärk on välja töötada kaasaegne lähenemine kultuurivaldkonna koostööks teiste seotud valdkondadega, sh hariduse, sotsiaali, turismi, ettevõtluse, kodanikuühiskonna, keskkonnateadlikkuse ja spordi ning liikumisharrastusega. Kultuuristrateegia siht on luua igakülgsed eeldused selleks, et Tartu nimetamisel Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2024 on Tartumaa tervikuna valmis kasutama tiitliga kaasnevat potentsiaali maksimaalselt. Kohtumise eesmärk on kaardistada kultuuriga seotud erinevate teemavaldkondade ühised kokkupuutepunktid ning leida koostööpunkte, mida rakendada edasises planeerimises. Esmaspäeval keskenduti loomemajanduse arendamise võimalustele maakonnas.  

 

Esmaspäeval, 3. juunil osales haridusspetsialist Liis Lehiste Tartumaa täiskasvanuhariduse koostöövõrgustiku koosolekul. Koosolekul arutati täiskasvanud õppija tunnustamise teemal. 10. juuniks oodatakse kandidaate aasta õppija ja aasta õpiteo tunnustamiseks. Aasta õppijat ja õpitegusid tunnustatakse 1. novembril täiskasvanud õppijate foorumil. Kohtumisel tutvustati ka täiskasvanuhariduse Tartumaa koostöövõrgustiku 2019. aasta tegevuskava ning võimalust kajastada täiskasvanuharidust Tartumaa kultuuristrateegias.  

 

Teisipäeval, 4. juunil ja kolmapäeval, 5. juunil toimus tugiteenuste alane koostööseminar Võrus, kus osalesid Elva vallavalitsusest Marika Saar, Margit Kiin, Liis Lehiste, Piret Hallast ja Mare Tamm. Tegemist oli Elva valla tugiteenuste mudeli loomise koostööseminariga, milles osalesid ka Mustvee ja Põltsamaa vallad. Projekti raames seni läbiviidud andmeanalüüsi põhjal olid kaalumisel kolm teenuse korraldamise mudelit. Vaadeldi lähemalt, millised on eelised ja murekohad tugiteenuse keskse ja osalise juhtimise puhul ning mida toob tulevik, kui jätkata olemasoleva olukorraga. Järgmine kokkusaamine toimub juba augustikuus. 

 

 

SOTSIAALVALDKOND

 

Neljapäeval, 6. juunil külastas Elva valda Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse. Kohtumise eesmärgiks oli anda ülevaade Elva valla sotsiaalvaldkonna tegevustest. Abivallavanem Marika Saar andis ülevaate valdkonna statistikast ning lisaks tõi välja valdkonna parimad saavutused ja eelseisvad väljakutsed. Kohtumise esimesel poolel keskenduti sotsiaalhoolekande teemadele ning teises pooles laste ja perede heaolu toetamisele.  

Heategevusfond Aitan Lapsi koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga pakkus Elva valla lastele ja noortele võimalust sõita 8. juunil Tallinnasse A. Le Coq Arenale vaatama Eesti ja Põhja-Iirimaa koondiste EM-valikmängu. Nimekirja lastest koostasid lastekaitsetöötajad ning transpordi eest tasus Elva Vallavalitsus. Enne jalgpallivõistlust oli võimalus kuulata laule Liis Lemsalu esituses. Eesti ja Põhja-Iirimaa koondiste EM-valikmäng oli põnev ja lapsed elasid kaasa Eesti koondisele. Lapsed said huvitava elamuse jalgpallivõistlusest ning kogu reisist.  

 

ARENDUSVALDKOND

 

4.-5. juunil osales Kertu Vuks SmartEnCity võrgustiku seminaril Itaalias. SmartEnCity  on rahvusvaheline koostööprojekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekti peamine eesmärk on viia ellu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem erinevates Euroopa piirkondades rakendatav. Projekti aluseks on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energianõudlus on kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades viidud miinimumini ja energiavarustus baseerub taastuvatel kohalikel energiaressurssidel, mida hallatakse nutikate lahenduste abil.
 
Itaalias toimunud seminari raames jagasid oma kogemusi targa planeerimise teemadel SmartEnCity võrgustiku linnad- Rooma, Sondeborg, Tartu, Lviv, Elva, Valga, Vitoria- Gasteiz.  Iga osalenud linn tõi oma ettekandes välja kolm suurimat väljakutset, millega nad targa ja energiasäästliku majandamise rakendamisel silmitsi seisavad. Kõlama jäid märksõnadena - kodanike teadlikkuse tõstmine; otsuste mõjutatus poliitilistest muudatustest ning olemasolevate andmete (big and open data) kasutamine otsuste tegemisel.  Elva vald kuulub lisaks SmartEnCity võrgustiku ka Act Now projekti, mille eesmärk on väljavalitud omavalitsuste hoonetes energiatarbimise, energiatõhususe ning -juhtimise oskuste kasvatamine ning energiatarbimise jälgimise seadmete kasutusel võtmine.

 

Elva Vallavalitsus otsustas sõlmida lepingu Verevi ranna kauplemiskoha kasutusse andmiseks. Vallavalitsus korraldas Elva linnas asuva Verevi ranna kauplemiskoha kasutusele andmiseks konkursi. Elva valla omandis olev Verevi rannas asuv kauplemiskoht koos olemasoleva hoonega antakse rendile kolmeks aastaks. Tähtajaks laekus kaks pakkumist ning pärast läbirääkimisi mõlema pakkujaga otsustati sõlmida leping CM Meelelahutus OÜ-ga.  Enne kauplemiskoha avamist peab ettevõtja tegema kauplemiskohas remondi ja hankima vajalikud kooskõlastused. Anname esimesele võimalusel valla infokanalite vahenduse teada, millal ettevõtja alustab Verevi rannas kauplemisteenuse pakkumisega 

Lisainfo: Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 

kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

PLANEERING

Kolmapäeval, 5. juunil toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek. Volikogu komisjon kogunes arutama arengu- ja planeeringuvaldkonnas toimuvat. Maarika Uprus andis sisulise ülevaate detailplaneeringutest, mida vallavalitsus menetleb. 2018 aastal algatati 9 detailplaneeringut. Hetkel on kõige enam tähelepanu  saanud Supelranna tn planeeritava tervisekeskuse detailplaneering ja Verevi ranna-ala detailplaneering. Uued ehitised linnaruumis või olemasolevate oluline ümberehitamine tekitab alati palju huvi, kuid ka erinevaid seisukohti. Maarika Uprus tõi välja, mis on kõige olulisemad ettepanekud ja vastuseisu põhjused nende planeeringute juures.  

Seejärel andis Mikk Järv ülevaate, millised investeeringuprojektid on hetkel vallal teostamisel (Elva Spordihoone, Kesk tn rekonstrueerimine ja keskväljaku rajamine, Elva linnas ja Rõngu alevikus asuvad kergliiklusteed), millised on lähiaastate projektid (Käärdi lasteaed, Kentsi paisjärv, Rannu Kool, Konguta Kool). Ülevaade anti ka teeprojektide kohta, mida asfalteeritakse või tehakse kruusaparandustöid. 

VARIA

Teisipäeval, 4. juunil osales volikogu esimees Maano Koemets  “Eesti 2035” seminaril.  Rahandusministeerium ja Riigikantselei on koostamas pikaajalist strateegilist dokumenti “Eesti 2035”, mille eesmärk on kaugeleulatuvate strateegiliste sihtide sõnastamine nii, et need oleks kehtivad sõltumata vahepealsetest valimistest ja suunamuutustest igapäevapoliitikas.  

Eesti 2035 hakkab olema aluseks kõigi  riiklike valdkondlike arengukavade, riiklike programmide, eelarvestrateegiate ja iga-aastaste eelarvete koostamistele. Dokumenti koostatakse võimalikult kaasavalt ja ka seekordne seminar oli üks kaasamisseminaridest, et koguda infot Eesti elanikelt, ettevõtjatelt ja omavalitsustelt.  

Tutvustati, kuhu on koostamisega jõutud ja kui palju on esitatud erinevaid arvamusi töödokumendile arvamuskorje “Millises Eestis soovid aastal 2035 elada”. Käigus. Tulemustega saab tutvuda siin. Kokkuvõtvalt on soov elada: turvalises, vabas, looduslikus, avatud ja inimesekeskses Eestis. Seekordne seminaril sai iga laudkond mõelda järgmistele teemadele: Milliseid reforme on vaja Eestis läbi viia ja mis on Eestis väga hästi, mis ei vaja muutmist. Iga laudkond arutas teemat ja tegi oma ettekande. Meie laudkonnas prevaleeris haridus (muutmist vajab kutsehariduse ja keskhariduse erinevus, need tuleks ühendada), riigi detsentraliseerimise idee (vähem riiki, rohkem omavalitsust ja kogukonda), kultuuripärandi säilitamiseks tõhusate toetuste rakendamine eraisikutele ja ettevõtetele (päästa lagunev pärand). Eesti 2035 teemaline info: https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035

Neljapäeval, 6. juunil toimus Saku Suurhallis esimest korda peetava WRC promotsiooniralli, Shell Helix Rally Estonia, ametlik pressikonverents. Üritusel toimus ka koostöömemorandumi allkirjastamine, Elva valla poolt allkirjastas memorandumi vallavanem Toomas Järveoja. 

Üritusel tutvustati lähemalt, mida tähendab ametlik WRC promotsiooniralli ning missugused on tänavusel Rally Estonial aset leidvad uuendused (sealhulgas teede ja pealtvaatamisalade arendused). 

Shell Helix Rally Estonia toimub 12.–14. juulil Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel. Elva linnakatse toimub 13. juulil Elva linna tänavatel. Peale Elva linnakatset toimub Elva laululaval Shell Helix Rally Estonia kontsert. 

Rohkem infot leiab Rally Estonia kodulehelt.

Neljapäeval, 6. juunil kogunes Elva keeglisaali spordikomisjon. Komisjonile tutvustas ennast ja oma plaane sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport uus spordijuht Madis Šumanov. Teemaks oli ka spordihoone ehitus, muudatused tegevustoetuse korras ning ühinemislepingu muudatusettepanekud. Arutati Võrtsjärve Mängude toimumise üle ning pärast peeti maha sõbralik võistlus keeglimängus.  

Rõngu kodukohvikute päev!

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.05.–2.06.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.05.–2.06.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 27. mail kohtusid Marika Saar ja Mare Tamm Viljandi Perekeskuse, Lapse Heaolu Keskuse ning Elva Laste- ja Perekeskuse esindajatega. Kohtumise teema oli kogemuste vahetamine tugispetsialistide töö korraldamisel ning laste ja perede toetamisel.  

Neljapäeval, 30. mail toimus Elva valla eakate päevakeskuste ühiskohtumine Rannu rahvamajas, mille eesmärk on tutvustada teistele päevakeskustele oma piirkonna tegevusi ja toimetusi ning soodustada omavahelist läbisaamist. Üritusel osales sotsiaalnõunik Eva Kuslap. Kohtumisel tegid meeleoluka esituse Rannu pärimusrühm Liisud. Samuti tutvustas Rannu eakate päevakeskuse seltskond oma ruume teiste piirkondade päevakeskustele. 

31. mail osales Eva Kuslap Türi kultuurimajas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) korraldatud koduteenust tutvustaval infopäeval. Infopäeval rääkisid oma koduteenuse korraldamisest Türi vald, Kastre vald, Tori vald ja Põhja-Sakala vald. Üldjuhul osutavad vallad ise teenust, kuid teenuse eest tasu küsimine on kõikides valdades väga erinev. 

Arutelu käigus tehti ettepanek, et kuna valdades on väga erinev süsteem, kuidas teenuse eest tasu küsida, ootavad vallad riigilt üldisi teenuse hinnastamise põhimõtteid. Lisaks tutvustas ESTA riigi pikaajalise hoolduse korralduse ajakohastamist, kus on riiklikult kokku pandud erinevad töörühmad. Uued korraldusmudelid ja põhimõtted on peaaegu paigas, kuid teenuste mahtude suurendamiseks on vaja eelarve lisavahendeid. Näiteks küsitakse 2020. aastaks juurde 18,1 mln eurot.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 28. mail toimusid Verevi rannateenuse pakkumistega seotud kohtumised, kus osalesid Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen ja Margit Kiin. Kohtumiste eesmärk oli läbi rääkida mõlema Verevi kauplemisteenuse pakkujaga esitatud pakkumislahendused ning täpsustada planeeritava teenuse sisu.  

AVALIK ARUTELU

Neljapäeval, 30. mail toimus vallamajas tervisekeskuse detailplaneeringu avalik arutelu, kus osalesid Kertu Vuks, Maarika Uprus, Toomas Järveoja, Maano Koemets ja Jaanika Saar. Arutelu raames andis planeerimisspetsialist Maarika Uprus ülevaate planeeringu seisust. Eskiisi ja planeeringuga seotud detaile tutvustas planeeringu koostaja Piret Kirs (Skepast ja Puhkim OÜ).  

Kohal olid ka Tartumaa Tervisekeskus OÜ (huvitatud isik) esindajad. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 10. maist 2019 kuni 23. maini 2019. Planeeringu koostamise eesmärk on välja selgitada Supelranna tn 19//21//23 kinnistul aadressiga Supelranna 19 asuva haiglahoone laiendamise võimalikkus. Liiklus- ja parkimislahenduse korrastamiseks on kaasatud planeeringualasse Supelranna tänava lõigud - Tartu mnt ristist kuni Supelranna 15 kinnistuni ning Supelranna tn T1 katastriüksus. Planeeringualasse on kaasatud ka naaberkinnistu, aadressiga Supelranna tn 17, et moodustada planeeritava alaga ühtne tervik.  

PLANEERING

Esmaspäeval, 27. mail toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek, kus osalesid Kertu Vuks, Heiki Hansen, Maarika Uprus, Maano Koemets, Mikk Järv ja Jaanika Saar. Arutati lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse eelnõule laekunud ettepanekuid. Peamised ettepanekud ja arvamused on laekunud riigiametitelt (Keskkonnaamet, Maanteeamet, Põllumajandusamet jt).

Järgmisel nädalal arutatakse läbi viimased ettepanekud, misjärel võtab vallavalitsus seisukoha nende arvestamise või arvestamata jätmise osas. Vallavalitsuse kinnitatud lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse alusel korraldatakse riigihange üldplaneeringu koostaja ja KSH eksperdi leidmiseks. 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 28.-29. mail osalesid Maarika Uprus ja Jaanika Saar Jõgeva- ja Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerimisspetsialistide õppeseminaril “Harjumaa kogemused”.  

Kohtuti Saue ja Kuusalu Vallavalitsuste esindajate ja planeeringuspetsialistidega. Kaks valda, mis on oma olemuselt väga erinevad ja erinevate planeerimise väljakutsetega, tutvustasid oma piirkondasid ja suuremaid arendusi ning ettevõtteid. Arutleti suure arendussurve ja arendajaga tehnorajatiste väljaehitamise lepingute sõlmimise teemadel. Saue vallas oli võimalik tutvuda uuselamukvartalitega ning Laitse rallipargiga. Kuusalu vald tutvustas oma võimalikke arenduspiirkondi, mida asukoha tõttu Lahemaa rahvuspargis, ei olegi nii palju. Külastati muuhulgas ka Jaan Maintski kunstikogu Viinistul, Hara sadamat, Nõmmeveski kanjonit ja juga, kus oli asunud ajalooline elektrijaam. Imetleda sai ka Kiiu mõisa restaureeritud peahoonet, kus asub Kuusalu Vallavalitsus. 

 

KOGUKOND

Teisipäeval, 28. mail toimus Rannu piirkonnakogu koosolek, kus osalesid Toomas Järveoja, Hegri Narusk, Maano Koemets ja Mikk Järv.  

Piirkonnakogu sai ülevaate ühinemislepingu muudatuste eelnõu kohta ja andis oma arvamuse, mis toetas muudatust Hellenurme raamatukogu osas, kuid ei toetanud muudatust spordihoone-ujula osas. Leiti, et ühinemislepingu mõte oli, et Elva linna rajatakse esmalt ujula.  

Vallavalitsuse esindajad Mikk Järv, Toomas Järveoja ja Hegri Narusk andsid ülevaate piirkonnas toimuvatest investeeringuprojektidest ja tegevustest. Rannu piirkonna lähiaastate suurim investeeringuprojekt on Rannu Kooli rekonstrueerimine. Kuna projekt valmis alles selle aasta mais, siis ei realiseerunud esialgne plaan teostada tööd 2019. aasta suvel. Vallavalitsus lubas korraldada riigihanke nii, et tööd teostatakse 2020. aasta kevadel ja suvel; praegu on veel ebaselge, mis ulatuses tööd tehakse, kuna rahastust kogu projekti teostamiseks praegu ei ole.  

Hegri Narusk andis ülevaate jäätmemajanduses plaanitud muudatusest, mille käigus likvideeritakse Rannu jäätmepunktist ehitus- ja suurjäätmete konteinerid, kuna avatud territooriumil ei ole võimalik tagada nende korrashoidu ja jäätmete korrektset hoidmist konteineris. 

Mikk Järv andis teada, et Rannu aleviku soojamajanduse kaugküttele viimise projekt on töös. Otsitakse soojatootjat, kes oleks valmis taastama kaugküttevõrgu ja ehitama katlamaja, üks võimalus on vallale kuuluva OÜ Elva Soojuse kaasamine projekti.  

Arutati Võrtsjärve mängude taastamise võimalusi. Siin jäid piirkonnakoguliikmed erinevatele seisukohtadele. Osa neist arvas, et mängud oma vanal kujul ei ole atraktiivsed, kuid oli neid, kes leidsid, et mängude korraldamine on vana traditsiooni hoidmine, mida peaks igal juhul edasi arutama. 

ETTEVÕTLUS JA TURISM

Neljapäeval, 30. juunil külastasid Kertu Vuks, Maano Koemets ja Toomas Järveoja Elva valla ettevõtet Rannu Seeme OÜ. Kohtuti Rannu Seeme OÜ meeskonnaga ning tutvuti ettevõtte tegevusega. Rannu Seeme OÜ on pereettevõte, kus on traditsioonilise põllumajandusega tegeletud juba mitu põlvkonda. Täna tegutseb Annikoru Teraviljakeskuse all neli ühtselt toimivat ettevõtet, mille põhitegevusala on taimekasvatus. Põllumaad on ettevõttel kokku üle 2300 ha, ettevõttes töötab 18 inimest. Koos Madis Ajaotsaga käidi lisaks tootmishoonetele tutvumas ka katsepõldudega ning uudistati hiljuti põllult leitud kiviristi asukohta.  

 

Teisipäeval, 28. mail osales Mikk Järv SA VVV nõukogu koosolekul. Koosolekul kinnitati 2018. aasta majandusaasta aruanne ja arutati aprilli lõpus toimunud kohtumist RMK-ga. 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 56-60
Elemente lehe kohta 5
of 25
Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4