Elva vallavalitsuse nädalakiri 11.01-17.01.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.01.–17.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 11. jaanuaril kohtus haridus- ja kultuuriosakond valla lasteaiajuhtidega ning tutvustas uut alushariduse seaduse eelnõud. E-koosolekul toimus ka tavapärane küsimuste ning rõõmude ja murede vestlusvoor. 

Teisipäeval, 12. jaanuari e-koosolekul valla koolijuhtidega andis haridus- ja kultuuriosakond lühiülevaate uue huvihariduse ja huvitegevuse kava valmimisest. Palupera kool rääkis oma teekonnast „Hea kooli edendaja“ tiitli saamiseni. 

Samuti toimus haridus- ja kultuuriosakonna nõupidamine õigusnõunik Margit Kiiniga lasteaia erirühma teemal. Koostöös Järve lasteaiaga on 2021. aasta sügisel kavas tasandusrühma loomine. 

Kolmapäeval, 13. jaanuaril osalesid abivallavanem Marika Saar ja kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva Tartu 2024 arendusprogrammi projekti 1984/2024 Kirjandusfestival esindajate e-koosolekul, kus lisaks projektiga tutvumisele arutleti koostöövõimalusi Elva vallaga. 
Neljapäeval,  14. jaanuaril osalesid Marika Saar ja Veronika Nikolajeva Tartu 2024 projekti Ellujäämise Kunstide Dokprogrammi projektijuhiga e-koosolekul. Lisaks projektiga tutvumisele arutleti võimalikke koostöövõimalusi. 

Reedel, 15. jaanuaril osalesid Marika Saar ja turismijuht Hemminki Otstavel Tartu 2024 projekti Ellujäämise Rajad projektijuhiga e-koosolekul, mille käigus tutvustati projekti ning arutleti võimalike koostöövõimaluste üle. 

Kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva osales reedel Tartu 2024 e-infokoosolekul, kus täpsustati üle 27. jaanuaril kell 12.15 Elva keskväljakul toimuva Tartu 2024 koostöölepingu allkirjastamise detailid. 

Reedel toimus ka Elva valla spordivaldkonna tunnustamisavalduste laureaatide valimise komisjoni koosolek, kus osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja Veronika Nikolajeva. 

Vallavalitsus kinnitas 2021. aasta esindusürituste ning projektide toetused 

Elva valla projektitoetuste korra järgi jagunevad projektid neljaks – esindusüritused, rahvariidetoetused, investeeringuprojektid ning muud projektid. Vallavalitsus kinnitas selle aasta projektid. 

Esindusüritusi on 2021. aastal kaheksa ja need on: Eesti hip hop festival 2021, Elva südaööjooks, Elva kohvikutepäev, VI Rahvusvaheline harrastusteatrite monolavastuste festival Monomaania, 47. Tartu Maraton, 24. Tartu Rattamaraton, 40. Tartu Rattaralli, 39. Tartu Maastikumaraton. Esindusüritusi otsustati toetada kogusummas 25 100 eurot.  

Valla toetus investeeringuprojektidele on kuni kümme protsenti, kui põhitaotlus esitatakse mõnele teisele rahastajale. Investeeringuprojekti toetusi kinnitas komisjon kogusummas 712,2 eurot — toetust anti Valguta tiigiäärse ujumiskoha korrastamiseks, Rannu püha Martini kiriku akende remondiks ja Rõngu kiriku ukse restaureerimiseks. 

Vald toetab ka mälestiste ja muinsuskaitsealuste objektide projekte summas 24 100 eurot tingimusel, et projektid saavad positiivse rahastamisotsuse Muinsuskaitseametilt: Rõngu kiriku katuse avariitööd, Rannu püha Martini kiriku põranda renoveerimine ja Rannu püha Martini kiriku katuse restaureerimine. 

2020. aastal muudeti Elva valla projektitoetuste korda, et toetust saaks taotleda ka rahvariiete soetamiseks. Rahvariidetoetuse eesmärk on toetada Elva valla kultuurikollektiivide rahvariiete soetamist, kes osalevad laulu- ja tantsupeol. Toetusi anti Rõngu Ringeni uute rahvariiete soetamiseks ja Konguta Rahvamaja noorte tantsurühma tüdrukutele Puhja kihelkonna seelikute soetamiseks, kogusummas 8000 eurot. 

Peale selle määrati toetus 79 projektile kogusummas 56 115 eurot. Projektide hulgas on spordivõistlusi, külapäevi, teatrilavastusi ning muid põnevaid üritusi ja tegevusi.  

Kõiki taotlusi ei saanud komisjon küsitud mahus toetada, sest projektitaotlusi laekus kokku 186 312,2 eurole, projektitoetuste fond oli aga 60 000 eurot. Komisjoni otsusega jagati välja 56 827,2 eurot. 

2021. aastaks jäi reserv 3172,8 eurot ning sellest saab taotleda toetust projektidele, mida ei olnud võimalik taotluste esitamise tähtajaks ette näha. Samuti saab aasta läbi taotleda investeeringuprojektide omaosalust.  

Projektitoetuste hindamiskomisjon tutvus kõikide esitatud taotlustega ning hindas igaüht viie kriteeriumi alusel. Oli ka neid taotlusi, mis ühel või teisel põhjusel ei kvalifitseerunud.  

Lähinädalatel võetakse iga taotlejaga ühendust, esmajärjekorras nendega, kelle projektid on juba käimas või lähiajal algamas.  

Projektide ja neile eraldatud summadega saab tutvuda SIIN

Noorte omaalgatusfondist sai toetust viis projekti 

Noorte omaalgatusfondi teisest taotlusvoorust küsiti toetust kuuele projektile, rahastuse sai viis. 

Toetuse saanute hulgas on projektid mängude ja kitarride soetamiseks, õpitubade ja noortematka korraldamiseks ning erinevad töötoad. Nii kaunistatakse kunstnik Von Bombi juhendatavas Stencili töötoas noortepäraselt Rannu noorte- ja perekeskuse koridori seinad. Samuti õpetab tsirkusestuudio Folie noortele žongleerimist SportTSIRKUS töötoas, pakkudes võimalust end proovile panna, liikuda ja motoorikat arendada. 

Noorte omaalgatusprojekte toetati kokku 2243 euroga. Komisjon hindas muu hulgas rahakasutuse mõistlikkust ja projektist saadavaid kasutegureid, mistõttu toetati mõningaid projekte osaliselt. 

Noored saavad oma projekte esitada taas selle aasta märtsis, mil toimub järgmine projektivoor. Oodatud on eelkõige projektid, millest saavad kasu võimalikult paljud kohalikud noored. 

Noorte omaalgatusfondi eesmärk on suurendada noorte ettevõtlikkust, kaasatust oma kogukonna ja elukeskkonna kujundamisse, aktiivsust ja juhtimissuutlikkust ning koostöövõimekust noorsootöö edendamisel. Projekti saavad esitada kõik 7–26aastased Elva vallas elavad noored. Alla 18-aastasel isikul peab olema täisealine esindaja. 

Lisainfo: 
Veronika Nikolajeva, kultuurispetsialist 
veronika.nikolajeva@elva.ee

SOTSIAAL JA TERVIS

Vallavalitsus otsib oma meeskonda sotsiaaltööspetsialisti


Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda sotsiaaltööspetsialisti ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks. Kandideerimise tähtaeg on 27. jaanuar.

Edukal kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus;
 • varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas;
 • põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • väga hea koostöövõime:
 • kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • koopia haridust tõendavast dokumendist.

Ametijuhendi ja konkursi kuulutusega saate tutvuda SIIN.

Tööle asumise aeg on kokkuleppel ning tegemist on täistööajaga.

Kandideerimise tähtaeg on 27. jaanuar. Dokumendid palume esitada e-aadressil elva@elva.ee.

Lisainfo:
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872a

Vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti 

Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda lastekaitsespetsialisti, kelle ülesanne on lastekaitsealase tegevuse korraldamine Elva vallas, täpsemalt Rannu ja Rõngu piirkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 27. jaanuar. 

Edukal kandidaadil on: 

 • erialane kõrgharidus; 

 • soovituslikult varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas; 

 • teadmised tööks vajalikest õigusaktidest; 

 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

 • väga hea koostöövõime; 

 • kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus; 

 • B-kategooria juhiluba. 

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: 

 • CV; 

 • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 

 • koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Dokumendid palume saata e-aadressil elva@elva.ee. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel ning tegemist on täistööajaga.  

Ametijuhendi ja konkursikuulutuse leiate SIIT

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872 

JUHTIMINE
Teisipäeval toimus vallavalitsuse tööplaani arutelu, kus osalesid vallavalitsuse liikmed ja osakonnajuhatajad. Tutvu Elva valla 2021. aasta suuremate eesmärkide ja tegevustega SIIN
ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 12. jaanuaril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Arukate külade veebiseminaril, mille fookuses oli külakogukondade kaasamine ja aktiveerimine.

Lisaks Vuksile jagasid oma kogemust Ivika Nõgel (Külaliikumine Kodukant, Vidrike külavanem), Krista Habakukk (Külaliikumine Kodukant) ja Liina Jutt (Vormsi Hosby küla külavanem). Koos arutleti selle üle, kas ja kuivõrd saab kohalik omavalitsus külavanemate või külaaktiivide tegevuse hoogustamiseks kaasa aidata, kust ja kuidas leida eestvedajaid ja motiveerida neid oma küla asja ajama ning kuidas luua tulemuslikku dialoogi.

Ühiselt leiti, et hea koostöö alus on avatud ja sõbralikud suhted ning inspiratsiooni võiks saada headest näidetest üle kogu Eesti. Vestlust juhtis Ave Bremse PMK maaelu võrgustikutöö osakonnast.   

Rohkem infot Arukate külade algatuse ja seminari kohta leiad SIIT.

PLANEERING

Avalikul väljapanekul: H. Raudsepa 3 detailplaneering 

Elva vallavalitsus suunas 22. detsembril korraldusega nr 816 avalikule väljapanekule Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu de­tailplaneeringu. Planeeringu kohta saab oma arvamusi avaldada 25. jaanuarini. 

Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehi­tusõiguse määramine ühe ridaelamu püstitamiseks. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25. jaanuarini 2021 Elva vallavalitsuses (tööpäevadel vallavalitsuse infosekretäri juures, Elva linn Kesk 32). Samuti saab planeeringuga tutvuda SIIN.  

Palume tutvuda detailplaneeringu lahendusega ning arvamuste tekkimisel esitada need avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsuse meili­aadressile elva@elva.ee

VALLAMAJANDUS

Missuguste põhimõtete järgi toimub lumetõrje Elva vallas? 

Tuletame meelde olulisemad põhimõtted, mille järgi toimub Elva vallas lumetõrje. 

Elva vallas on talvine teehooldus jagatud kaheksaks piirkonnaks: Elva linn, Rõngu alevik, Palupera, Aakre, Rõngu, Rannu, Konguta ja Puhja. 

Elva linnas on tänavad jaotatud kolme järjekorda: 

 • I järjekorra tänavad on kõik põhitänavad, millel on transiit- ja bussiliiklus (nt Tartu mnt, Valga mnt, Käo tee, Puiestee tn jne) ning enamkasutatavad kõnniteed. Samuti teostatakse esimeses järjekorras koolide ja lasteaedade parklate lumetõrje. 

 • II järjekord hõlmab suurema liikluskoorumusega tänavaid. 

 • III järjekord väiksemaid tänavaid ja ligipääsuteesid üksikutele majapidamistele. 

I ja II järjekorra tänavate lumelükkamine ja libedusetõrje toimub automaatselt, et oleks tagatud kehtestatud seisundinõuded. III järjekorra tänavate lume- ja libedusetõrje tellib vallavalitsuse taristuspetsialist vastavalt vajadusele. 

I järjekorra tänavate seisunditaseme tagamiseks tuleb lumi eemaldada sõiduteelt viie tunni jooksul alates lumesaju algusest. Kõnniteede lume- ja libedusetõrje peab toimuma kaheksa tunni jooksul alates lumesaju algusest või libeduse tekkimisest. 

II järjekorra tänavate seisunditaseme tagamiseks tuleb lumi eemaldada sõiduteelt 12 tunni jooksul alates lumesaju algusest. 

III järjekorra tänavatel on töövõtja kohustatud teostama lumetõrje 24 tunni jooksul vastava tellimuse saamisest. 

 • Maapiirkondades on töövõtjad kohustatud alustama lume lükkamist ilma tellimuseta, kui kohev lumekiht on saavutanud paksuse 10 cm. 

Tihti tellitakse lumetõrje enne mainitud lumepaksuse saavutamist, sest maapiirkondades esineb tuisku ja see halvendab teeolusid ka väiksema lumekihi korral. Töövõtjatel on kohustus teostada lumetõrje 12 tunni jooksul alates lumesaju lõpust. Eriolukorras, kus on intensiivne tuisk ja lumesadu, 24 tunni jooksul. 

 • Maapiirkondade lumetõrjet teostavad viis ettevõtet kokku 18 traktoriga. 

Teehoolduse teostajate täpsema info leiate SIIT

Kui kellelgi on seoses lumetõrjega muresid või tagasisidet, siis palume vallavalitsusele sellest kindlasti anda märku Elva valla äpi kaudu või heakorratelefonil +372 3333 666. Mõlemasse kanalisse saab jätta tagasisidet ööpäev läbi. 

SPORT JA TURISM

Esmaspäeval, 11. jaanuaril osalesid abivallavanemad Heiki Hansen ja Mikk Järv, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar Elva spordipargi arendamise arutelul. 

Elva vald taotleb piirkondliku konkurentsivõime taotlusvoorust toetust Elva linnas Kalda tn 4 kinnistule spordirajatiste ehitamiseks. Koosolekul arutati läbi tegevuskava projekti edukaks esitamiseks. Projekti eesmärk on uuendada Elva suusahüppemäge ning luua uusi tegevusvõimalusi: ronimissein, vaatetorn, kelgumägi, parkuuripark.   

Neljapäeval, 14. jaanuaril toimus spordivaldkonna finantsanalüüsi koostamise koosolek, kus osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva ja finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp. Lepiti kokku, kuidas analüüsi koostamisega edasi minnakse, jagati ülesanded ja püstitati tähtajad. Eesmärk on valdkonna finantsanalüüsiga jõuda valmis I kvartali lõpuks.  
KOGUKOND

Vallavalitsus ootab tagasisidet nimeliste pinkide paigaldamise eelnõule

Kõik huvilised on oodatud tegema ettepanekuid määruse eelnõule, millega lepitakse kokku nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted Elva vallas. Ettepanekuid saab esitada 22. jaanuarini (k.a).

Eelnõu eesmärk on luua võimalus teha ettepanekuid valla või valla piirkonna jaoks olulise isiku, teo või kollektiivi tunnustamiseks või nende mälestuse jäädvustamiseks. 

Määruse väljatöötamise ajendiks on nimeliste pinkide populaarsuse tõus kogu Eestis, sh ka Elva vallas, kus tänaseks on paigaldatud juba mitmeid pinke (nt Kirjameeste pink, Lions klubi pink, Maimu Sireli ja Kalju Kenneri mälestuspink, Aivar Teppo pink). 

Tutvu dokumentidega:

Ettepanekuid saab esitada ja dokumendi eelnõuga tutvuda 22. jaanuarini Spoku keskkonnas SIIN.  

Kõik ettepanekud ja kommentaarid on väga oodatud!

Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee

VARIA

Elva valla suusarajad ja uisuplatsid ootavad talvemõnusid nautima 

SA Elva kultuur ja sport annab teada, et Elva vallas on võimalik talvemõnusid nautida erinevatel suusaradadel ja uisuplatsidel valla eri piirkondades. Mitmed rajad on veel ka valmimisel. 

Rannu: 

 • Suusarada Rannu staadionil ja kooli ümbruses 

 • Uisurada Rannu paisjärvel 

Annikoru: 

 • Suusarada Annikoru staadionil ja terviseradadel 

Puhja: 

 • Suusarada staadionil ja pargis 

Palupera: 

 • Uisuplats Palupera kooli läheduses oleval tiigil 

 • Suusarada staadionil 

Elva: 

 • Uisuplats Verevi järvel 

 • Suusarada Elva staadionil 

Vastavalt võimalusele luuakse üle valla uisu- ja suusatingimusi juurde, ettevalmistused käivad Annikoru, Aakre, Puhja, Rõngu ja Ulila piirkonnas. 

Info lisandub Elva spordi leheküljele: www.elvasport.ee

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.01-10.01.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.01.–10.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR
Reedel, 8. jaanuaril osales kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Tartu2024 e-infotunnis. Sel korral tutvustati KYLAS projekti ning seda, kuidas hakatakse uurima kultuuripealinna mõju ning mida oodatakse sellega seoses partneromavalitsustelt. Samuti vaadati üle koostöölepingu allkirjastamise plaan. Elvas toimub Tartu2024 koostöölepingu allkirjastamine 27. jaanuaril kell 12.15 keskväljakul. Infot sündmuse kohta jagame õige pea ka vallavalitsuse infokanalites.
SOTSIAAL JA TERVIS

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe. 

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega hiljemalt 20. jaanuariks:  

 • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu tuleb sisse logida ID-kaardi või mobiili-IDga; 
 • täites paberkandjal ranitsatoetuse taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures.  

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms).  

Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta. 
2021. aastal on toimetulekupiir 150 eurot.  

Täiendav informatsioon on leitav Elva valla veebilehel SIIN.

ARENDUSVALDKOND
Kolmapäeval ja reedel kohtusid vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Mikk Järv Rõngu katlamaja ehituse teemadel katlamaja ehitaja, soojatootja ja ehitusjärelevalvega. Mureks on Rõngu katlamaja ebakorrektne töö. Kohtumisel tõdesid osapooled, et esmased mured on lahendatud ja küte tagatakse. Edasised kokkulepped sõlmivad tellija ja ehitaja omavahel. Praegu tegeletakse katlamaja erinevate lubade taotlemisega ning veebruaris peaks tööle hakkama hakkepuidu katel. 
VALLAMAJANDUS

Kuhu viia jõulukuusk? 

Pakume välja mõned lahendused, kuhu viia Elva vallas oma jõulukuusk:

 • Rannus võib kuused viia külaseltsi platsile, kus toimub ka nende põletamine. 

 • Peale selle on võimalik oma kuusk viia Elva linnas Kirde tänava katlamaja taha platsile (mitte hoovi!). 

SPORT

Esmaspäeval, 4. jaanuaril kohtusid abivallavanem Marika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning vallaarhitekt Jaanika Saar SA Elva Kultuur ja Sport meeskonnaga, et arutada Elva vaksalihoone mitmekülgseid kasutusvõimalusi tulevikus.  

Esmaspäeval toimus Elva valla turismi- ja turundusmeeskonna koosolek, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja turismijuht Hemminki Otstavel. Arutati tegevusi turismivaldkonnas ning Elva valla kui turismisihtkoha brändi loomise hanketingimustega seonduvat.  

Teisipäeval, 5. jaanuaril osalesid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanem Mikk Järv ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Elva spordipargi arendamise arutelul. Elval on tekkinud võimalus esitada piirkondliku konkurentsivõime toetusvooru Elva spordi- ja puhkepargi arendamise projekt, kuid esmalt peab selle heaks kiitma Tartumaa omavalitsuste liit. Projekti eesmärk on uuendada Elva suusahüppemäge ning luua uusi tegevusvõimalusi: ronimissein, vaatetorn, kelgumägi, parkuuripark.  

KOGUKOND

Vallavalitsus ootab tagasisidet nimeliste pinkide paigaldamise eelnõule

Kõik huvilised on oodatud tegema ettepanekuid määruse eelnõule, millega lepitakse kokku nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted Elva vallas. Ettepanekuid saab esitada 22. jaanuarini (k.a).

Eelnõu eesmärk on luua võimalus teha ettepanekuid valla või valla piirkonna jaoks olulise isiku, teo või kollektiivi tunnustamiseks või nende mälestuse jäädvustamiseks. 

Määruse väljatöötamise ajendiks on nimeliste pinkide populaarsuse tõus kogu Eestis, sh ka Elva vallas, kus tänaseks on paigaldatud juba mitmeid pinke (nt Kirjameeste pink, Lions klubi pink, Maimu Sireli ja Kalju Kenneri mälestuspink, Aivar Teppo pink). 

Tutvu dokumentidega:

Ettepanekuid saab esitada ja dokumendi eelnõuga tutvuda 22. jaanuarini Spoku keskkonnas SIIN.  

Kõik ettepanekud ja kommentaarid on väga oodatud!

Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee

VARIA

Elva lasteaed Murumuna võtab tööle eripedagoogi, kandideerimise tähtaeg on 18. jaanuar. 

Sobiv kandidaat on: 

 • empaatiline; 

 • positiivse ellusuhtumisega; 

 • meeskonnamängija; 

 • hea suhtleja; 

 • erialase pädevusega; 

 • sooviga täiendada end erialaselt; 

 • sooviga töötada lasteaias. 

Lasteaed pakub: 

 • paindlikku tööaega; 

 • töökoormust vastavalt soovile; 

 • võimalust kujundada oma töökoht; 

 • puhkust suvekuudel; 

 • edumeelseid kolleege; 

 • tänapäevaseid töötingimusi; 

 • enesetäiendusvõimalusi. 

Lisainfo tööpakkumise kohta: 
murumuna@elva.ee või tel 5646 4653 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 21.12.2020-3.01.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.12.2020–3.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
ARENDUSVALDKOND
Esmaspäeval, 28. detsembril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja Tartu Ärinõuandla esindaja Janeli Virnas  kohtumisel noorte äriideede konkursi VÄLK meeskondadega.  Kohtumisel eesmärk oli meeskondadega lähemalt tuttavaks saada ning selgitada, millised arendustegevused on tiimidel vahepeal tehtud. Järgmine kohtumine–koolitus toimub jaanuari II pooles. Vaata täpsemalt noortevälk.ee  
VALLAMAJANDUS

Teisipäeval, 22. detsembril toimus Zoom-keskkonnas Elva valla jäätmekava avalik arutelu, kus osalesid vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ja keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens. 

Avalikust arutelust võttis osa kokku üheksa inimest. Jäätmekava koostaja Maves OÜ esindaja Tuuli Vreimann tutvustas koosolekul osalejatele jäätmekava koostamise vajalikkust, uuel perioodil seotud eesmärke ning nende elluviimise võimalusi. 

Samuti käsitleti kõiki ettepanekuid, mis esitati jäätmekava avalikustamise perioodil.

Peale ettekannet esitati küsimusi, mis olid peamiselt seotud Elva valla jäätmehoolduseeskirjaga. Tähelepanu juhiti sellele, et olmejäätmete liigiti kogumist tuleb rakendada ka Elva vallavalitsuses ja selle allasutustes.  

SPORT

Teisipäeval, 22. detsembril toimus Elva spordipargi arendamise arutelu, kus osalesid abivallavanemad Marika Saar ja Toomas Järveoja ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks. Koos vaadati üle Elva hüppemäe olukord ning arutati võimalusi erinevate tegevusvõimalustega multifunktsionaalse spordipargi loomiseks, mille jaoks oleks võimalik toetusraha küsida piirkondade konkurentsivõime meetmest.  

KOGUKOND

Vallavalitsus ootab tagasisidet nimeliste pinkide paigaldamise eelnõule

Kõik huvilised on oodatud tegema ettepanekuid määruse eelnõule, millega lepitakse kokku nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted Elva vallas. Ettepanekuid saab esitada 22. jaanuarini (k.a).

Eelnõu eesmärk on luua võimalus teha ettepanekuid valla või valla piirkonna jaoks olulise isiku, teo või kollektiivi tunnustamiseks või nende mälestuse jäädvustamiseks. 

Määruse väljatöötamise ajendiks on nimeliste pinkide populaarsuse tõus kogu Eestis, sh ka Elva vallas, kus tänaseks on paigaldatud juba mitmeid pinke (nt Kirjameeste pink, Lions klubi pink, Maimu Sireli ja Kalju Kenneri mälestuspink, Aivar Teppo pink). 

Tutvu dokumentidega:

Ettepanekuid saab esitada ja dokumendi eelnõuga tutvuda 22. jaanuarini Spoku keskkonnas SIIN.  

Kõik ettepanekud ja kommentaarid on väga oodatud!

Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 14.12-20.12.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.12.–20.12.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 16. detsembril osalesid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ja haridusspetsialist Auli Mäesalu uue huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise nõupidamisel. Nõupidamisel osales ka piirkonna koordinaator Karl Kirt. Koostöös arutati, kuidas muuta uus huvihariduse ja huvitegevuse kava ülevaatlikumaks. Samuti sai haridus- ja kultuuriosakond nõuandeid uue kava koostamiseks. 

 
SOTSIAAL JA TERVIS
Kolmapäeval, 16. detsembril osalesid abivallavanem Marika Saar, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, ennetustööspetsialist Kertu Kattai ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Sotsiaalkindlustusameti ennetusalasel nõustamisel.Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna arendus- ja ennetustalituse esindajad jagasid ennetusalaseid teadmisi ning tutvustasid tervise- ja heaoluprofiili ülesehitust ja järgmisi tegevusi selle edukaks täitmiseks.

Ennetustöö korraldamiseks on eriti oluline mõelda läbi ja saada aru, millise tasandi sekkumist on vaja rakendada soovitud tulemuste saavutamiseks.

Lastekaitsetöös jaguneb ennetustöö kolmeks tasandiks: universaalennetus – universaalsed sekkumised laiemale populatsioonile, hoiakute ja väärtuste kujundamiseks; valikuline ennetus – probleemide seire ja tõsisemate probleemide tekke ennetamine või olemasolevate riskide mõjude vähendamine; näidustatud ennetus – häiret veel diagnoosida ei saa, aga võivad ilmneda mingid sümptomid, mis viitavad häirele.

Ennetustegevuste planeerimine ja sekkumine peab tuginema analüüsil, üheks neist võimaluseks on paikkondliku tervise- ja heaoluprofiili loomine. 

 

Otsime oma meeskonda sotsiaalnõunikku! 

Elva vallavalitsus otsib sotsiaalnõunikku, kes täidab laste eestkostega seotud ülesandeid, koordineerib lastekaitsetööd ning korraldab lastele ja peredele teenuseid. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

NB! Kandideerimise tähtaega on pikendatud 7. jaanuarini 2021.

Edukal kandidaadil on: 

 • erialane kõrgharidus; 

 • varasem töökogemuse avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas; 

 • põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest; 

 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

 • väga hea suhtlemise- ja meeskonnatööoskus; 

 • kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus; 

 • algatusvõime, süsteemsus ja initsiatiivikus; 

 • B-kategooria juhiluba. 

Kandideerimiseks tuleb esitada: 

 • CV; 

 • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 

 • koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Ametijuhendi leiate: www.elva.ee/toopakkumised

Dokumendid palume esitada hiljemalt 7.01.2021 e-aadressile elva@elva.ee

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872 

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 14. detsembril toimus vallavolikogu istung. 

Elva Vallavolikogu XXXVI istung toimus 14. detsembril e-keskkonnas Zoom ja Volis. Päevakorras oli viis otsuse ja neli määruse eelnõu. Istungil osales 27 volikogu liiget. 

Esimeses päevakorrapunktis andis vallavanem Toomas Järveoja ülevaate valla rahvastiku seisust, eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest ning tutvustas valdkondade põhiselt vallavalitsuse osakondade tööd. 

Volikogu kinnitas veekogude komisjoni koosseisu. Komisjoni ülesanne on tegeleda valla veekogude probleemide kaardistamisega ja lahenduste otsimisega. Volikogu kinnitas komisjoni esimees Urmas Kruuse esitatud komisjoni koosseisu. Kruuse sõnul koguneb komisjon tööplaani arutama uue aasta jaanuari esimesel täisnädalal. 

Volikogu võttis vastu Elva valla 2021. aasta eelarve. Lühiülevaade eelarvest nimetab ära eelarveaasta kolm prioriteeti, milleks on investeeringud haridusse, teedesse ning kultuuri ja turismivaldkonda, ettevalmistused kultuuripealinnaks Tartu 2024 ja sotsiaalteenuste jätkusuutlik arendamine. Täpsema ülevaate eelarve kohta leiab valla veebilehelt. 

Volikogu kinnitas 2020. aasta IV lisaeelarve. 2020. aasta IV lisaeelarve koostati vajadusest lisada eelarvesse riiklike õigusaktidega eraldatud ja sihtotstarbeliselt laekunud summad ning nende kasutamine. Lisaeelarve maht on 140 225 eurot. 

Maamaksu täiendava maksuvabastuse ulatus muutub. Volikogu muutis pensionäride maamaksust vabastamise korda. Maamaksuseaduses § 11 lõikes 1 sätestatud koduomaniku vabastusele linnas, alevis, alevikus ja tiheasustusega määratud alal kuni 0,15 hektarile lisaks võib pensionärid maamaksust täiendavalt vabastada kuni 0,15 ha ulatuses. Elva vallavolikogu 18. detsembri 2017 määruse nr 4 kohaselt määrati pensionäri maksuvabastuse summa suuruseks kuni 12 eurot ühe maakasutuse kohta aastas. Maamaksuseadus ei võimalda enam määrata maksuvabastuse suuruse väärtust eurodes, vaid vabastuse suurus määratakse kuni 0,15 ha ulatuses, seega tuleb täiendavat vabastust muuta ja rakendada seda kogu vallas ühtsel alusel. Kaaludes Elva, Rõngu, Rannu, Puhja, Puka, Palupera erinevaid maamaksustamise hinda, on mõistlik määrata pensionäri maksuvabastuse suurus 0,05 ha. Koos kodualuse maksuvabastusega ja lisaks täiendava maksusoodustusega kujuneb maksuvabastuse suuruseks 0,2 ha. 

Volikogu muutis Rannu rahvamaja põhimäärust. Põhimäärus määrab valla asutuse tegevusalad ja ülesanded. Siiani pakkus noorsootöö ja päevakeskuse teenust Rannus MTÜ Tõusvad Tähed, kes loobus teenuse osutamisest. Seoses sellega korraldatakse noorsootöö ja päevakeskuse teenuse osutamine ümber. Rannu rahvamaja võtab alates 1. jaanuarist 2021 üle noorsootöö ja eakate päevakeskuse tegevuse korraldamise Rannu piirkonnas. 

Volikogu andis loa kinnisasjade võõrandamiseks. Volikogu andis vallavalitsusele loa võõrandada vallale mittevajalikku kinnisvara. Elva linnast suunatakse enampakkumisele Valga mnt 38a ja Valga mnt 38b kinnistud. Tegemist on maareformi käigus tekkinud maaribadega, millel iseseisvat kasutusvõimalust ei ole, kuna need on liiga väikesed (vastavalt 127 m2 ja 128 m2). Kinnistute ostmise vastu on huvi tundnud piirnevate kinnistute omanikud. Palupera külas asuvast korterelamust suunatakse enampakkumisele kaks korteriomandit, mida vald ei vaja. Tegemist on ulatuslikku remonti vajavate korteritega, mille asukohast ja investeeringute vajadusest tulenevalt on otstarbekas need võõrandada. 

Arengu- ja planeeringukomisjonis vahetus komisjoni liige. Arengu- ja planeeringukomisjoni liige Holar Sepp asemel asub komisjoni liikmeks Jaanus Lauri. 

Istungil tutvustas kultuurikomisjoni esimees Reet Viks tema juhitava komisjoni tegevust 2020. aastal. Abivallavanem Marika Saar tutvustas volikogule Elva valla haridusvõrgu analüüsi. 

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

ARENDUSVALDKOND
Esmaspäeval, 14. detsembril toimus üldplaneeringu teedeuuringu arutelu, kus osalesid Heiki Hansen, Maarika Uprus, Kullo Laos, Allan Allik ja Hendri Seinberg. Koos uuringu koostajatega räägiti läbi viimased täpsustamist vajavad teemad. Üldplaneeringu uuring “Teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad” annab ülevaate teedevõrgust ja selle sidususest tervikuna. Sisendina üldplaneeringusse sõnastatakse avalik huvi ning tehakse ettepanekud, millistel erateedel määrata tee avalik kasutus.  Uuringu lõpparuanne koos kaardimaterjaliga esitatakse vallale selle aasta lõpuks.   
VALLAMAJANDUS

Elva Pikal tänaval algasid II etapi ehitustööd 

17. detsembril toimunud ehituskoosolekul lepiti kokku, et seoses soodsate ilmastikutingimustega alustab Pika tn ehitaja II etapi ehitustöödega varem, kui esialgselt planeeritud (oli planeeritud 2021. a algusesse). 

Alustati asfaldi freesimistöödega lõigus Arbi oja-Kalda tn (Marepleksi rist). Tööde käigus freesiti pealmine asfaldikiht ning esialgu säilib liikumisvõimalus sõiduteel.  

Antud lõiguga külgnevatel kinnistutel tagatakse mahasõidud freespuru abil. Enne jõule korrastatakse varasem töös olnud lõik (raudteejaam-Arbi oja) killustikkattega sõiduteeks ning alustatakse ka järgmise lõigu sademevee trassi ja sõidutee kaevetöödega. Kaevetööde käigus võib esineda lühiajalisi takistusi kinnistutele juurdepääsu osas, kuid nendest teavitatakse vastavaid kinnistuomanikke eraldi. 

Palume jälgida tööde tsoonis liiklusmärke ning küsimuste korral pöörduda liikluskorralduse eest vastutava isiku Martin Kliimant poole telefonil 58981089. 

Pika tänava ehituse kohta leiate rohkem infot Elva valla blogist: www.blogi.elva.ee

VARIA

Vallavalitsus otsib kauplejaid Elva Kesk tänava ja Arbi järve ärimoodulitesse 

Elva vallavalitsus kuulutas välja Elva Kesk tänava ärimooduli ja Arbi järve ärimooduli läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 30. detsembriks 2020 SPOKU-keskkonna kaudu. 

Kauplemiskohad antakse üürile kauplemisteenuse osutamiseks tähtajaga kuni 31.12.2021. 

Elva vallavalitsus näeb Arbi järve ärimoodulis ette toitlustusteenuse pakkumise koos rannateenuse osutamisega. Kesk tänava ärimooduli eritingimuseks on samuti toitlustusteenuse pakkumine või kohalike toodete või meenetega kauplemine. 

Pakkumise üüri alghind on 50 eurot kuus. Üürile lisanduvad kõrvalkuludena kommunaalkulud ja tasud teenuste eest, mida üürnik kasutab. 

Läbirääkimistega pakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel ei ole keelatud läbirääkimistega pakkumisest osavõtt. 

Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 30. detsembriks 2020 SPOKU-keskkonna kaudu. Pakkumused avatakse 31. detsembril 2020 kell 10. 

Vajalikud materjalid: 
Vallavalitsuse korralduse leiate SIIT 
Läbirääkimistega pakkumuse tingimused leiate SIIT 
Lisa 2 ärimoodulite paiknemine

Ärimoodulitega on võimalik tutvuda, selleks palume ühendust võtta abivallavanem Mikk Järvega.  

Lisainfo:  
Mikk Järv, abivallavanem  
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 7.12-13.12.2020

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 7.12.–13.12.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELANIKUKS REGISTREERIMISE KAMPAANIA

 

Elva vallavalitsuse elanikuks registreerimise kampaania pöörab 2020. aastal tähelepanu Elva vallas elamise võludele. Ühtlasi kutsub kampaania üles praeguseid elanikke oma elukohaandmeid kontrollima ja korrastama. 

Kampaania raames räägivad neli erinevat inimest valla eri piirkondadest oma loo, kuidas on nemad saanud Elva valla elanikuks, miks on nad just siia elama jäänud ning mida nad oma kodukoha juures kõige enam armastavad.  

Seekordses videos jagab Elva vallas, täpsemalt Elvas, elamise kogemusi Elva linna aktiivne kodanik Kalju Hook. Kalju on kindel, et Elva tõeline elamus peitub siinses soojas ja abivalmis kogukonnas. 

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania 2020 raames rääkisid videote kaudu oma loo Puhja seltsimaja kunstiline juht Enn Tobre, Kirepi külavanem Marju Jõks, Puhja kooli õppejuht Riin Massur ja Elva linna aktiivne elanik Kalju Hook.  

Peale selle saab lugusid lugeda Elva valla lehest. 

 • Elva valla elanikuks registreerimise kampaania toimub 2020. aastal 4. novembrist 21. detsembrini. Sel aastal keskendub kampaania siin elavatele inimestele ja siin elamise võludele. 
 • Sel aastal loositakse välja 3×250 eurot nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rahvastikuregistri järgi vähemalt kolm aastat (loosimises osalemiseks tuleb olla Elva valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).  
 • 3×250 eurot loositakse välja nende inimeste vahel, kes on kes on registreerinud end Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikus ehk 1. novembrist 21. detsembrini 2020 (peab samuti olema valla elanik 1. jaanuari 2021 seisuga). Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha loosis osalemiseks. 

Rohkem infot kampaania kohta leiab: www.tuleelva.ee

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 8. detsembril tutvustas abivallavanem Marika Saar Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul, kuidas Elva on valmistunud kultuuripealinnaks. Marika tutvustas viit püstitatud eesmärki ja tegevusi, mis on planeeritud järgnevaks aastaks.

 

Teisipäeval toimus Puhja piirkonna huvitegevuse korraldamise teemaline veebikoosolek, kus osalesid Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. 
Koosolekul arutati Puhja piirkonna osalemist uues huvihariduse- ja huvitegevuse kavas, mis koostatakse aastateks 2021 kuni 2022. Arutelul osalesid veel ka Päivi Märjamaa ja Ülle Närska. Kava koostamisel lähtutakse Elva valla huvihariduse- ja huvitegevuse kitsaskohtadest ning leitakse võimalusi parandada ka valdkonna mitmekesisust

 

Kolmapäeval, 9. detsembril toimus valla raamatukogutöötajate veebikoosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm, kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva. 
Koosolekul arutati haridus- ja kultuurivaldkonnaga seotud teemasid. Koosolekul osales ka Elva valla lastekaitse spetsialist Anneli Lepik, kes jagas juhtnööre „Kuidas märgata abivajavaid lapsi ja noori meie töös“. 

 

Neljapäeval toimus projektitoetuste hindamiskomisjoni veebikoosolek. Kokku hindas komisjon viie kriteeriumi alusel 112 projekti. Kõikide taotlejatega võetakse ühendust jaanuari esimeses pooles.

 

SPORT

Kolmapäeval toimus Elva valla spordiklubide virtuaalne koosolek, kus peamised teemad olid: koroonapiirangud sportimises, tegevustoetuste taotlemisest, spordivaldkonna analüüsi koostamisest ja spordistatistika kogumusest järgmisel aastal, spordivaldkonna tunnustamisest ja muudest esile kerkinud küsimustest.  

 

Elva kannab uuel aastal Euroopa spordilinna tiitlit

Elvale anti 11. detsembril pidulikult virtuaalsel auhinnagalal Lissabonist üle Euroopa 2021. aasta Spordilinna tiitel. Tiitli kandmise aastal on Elval muu hulgas plaanis alustada üheskoos kohalike ja külalistega miljoni aktiivse kilomeetri kogumist.
 
Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et ta oli kindel, et Elva saab selle tiitli. „Mul on hea meel, et Eesti sportlikuima omavalitsuse tiitlile järgneb tunnustus Euroopa tasemel. Elva on tõesti väga sportlik, seda näitab nii erinevate spordiklubide tegevus kui ka kogu aasta toimuvate erinevate spordiürituste rohkus,“ rääkis ta ja lisas, et mainimata ei saa jätta Elva kaunist looduskeskkonda, mis pakub palju võimalusi värskes õhus sportimiseks. Tiitel annab Elva vallale võimaluse turundada siinset rikkalikku looduskeskkonda ja sportlikku atmosfääri nii Eestis kui ka Euroopas.
Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et tiitli saamisega kaasneb kindlasti ka palju tööd, et spordilinna tiitlit väärikalt kanda. „Järgmisel aastal tasub kindlasti oma sammud Elvasse seada, et tunnetada siinset sportlikku atmosfääri ja anda oma panus tiitliaasta õnnestumisse. Nimelt avame spordiaasta hoogsalt juba jaanuaris, mil alustame ambitsioonika ettevõtmisega ELVA MILJON.“
Spordijuhi sõnul on ettevõtmisega plaanis koguda aasta jooksul nii kohalike elanike kui ka külalistega üheskoos Elva vallas liikudes miljon aktiivset kilomeetrit. „Plaanis on luua veebikeskkond, kus on võimalik jälgida kilomeetrite kogumist. Kilomeetreid saab koguda nii joostes, kõndides või rattaga sõites Elva valla piirides.“ Täpsem info ja juhised selle kohta avaldatakse uuel aastal.
Peale arvukate sportlike ürituste plaanitakse Elva Euroopa Spordilinna tiitliaasta lõpetuseks korraldada 2021. aasta novembris Elva spordihoones ka rahvusvaheline spordikonverents, kus saavad osaleda nii Elva valla spordiklubid, treenerid, spordiürituste korraldajad kui ka kõik teised Lõuna-Eestis ja mujal tegutsevad spordientusiastid.
Euroopa Spordilinna tiitlile kandideerimiseks tuli Elva valla meeskonnal kokku panna taotlusraamat, kus toodi välja Elva valla spordivaldkonna ülevaade koos tiitliaastal planeeritavate tegevuste ja spordivaldkonna arengueesmärkidega.
Euroopa Spordilinna tiitlit annab 2001. aastast välja Euroopa Komisjoni partnerina tegutsev mittetulundusühing ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation). Euroopa Spordilinna tiitlit on Eestis varasemalt kandnud 2020. aastal Kuressaare.
Peale Elva said 2021. aastaks Euroopa Spordilinna tiitli ka Auronzo Di Cadore (Itaalia), Pravia (Hispaania), Pontinvrea (Itaalia), Sansepolcro (Itaalia), Velky Saris (Slovakkia), Segni (Itaalia) ja La-Fare-les-Oliviers (Prantsusmaa).
Elva valla esitatud kandidatuuriraamatuga saab tutvuda www.visitelva.com ja www.elvasport.ee veebilehekülgedel.
Elva vald pärjati 2019. aasta lõpus ka Eesti kõige sportlikuma omavalitsuse tiitliga.

 

Elva valla spordijuht Madis Šumanov, Elva valla turismijuht Hemminki Otstavel ja abivallavanem Marika Saar virtuaalset galat jälgimas. 

 

 

JUHTIMINE

 


Esmaspäeval toimus volikogu eestseisuse koosolek, kus osales abivallavanem Heiki Hansen. Eestseisuse koosolek toimus elektrooniliselt ja abivallavanem tutvustas lühidalt volikogule esitatud eelnõusid. Eestseisus oli päevakorraga nõus ning otsustati, et volikogu istung toimub seekord elektrooniliselt tingituna COVID-19 üha hoogustuvast levikust. 

 

Neljapäeval osales abivallavanem Marika Saar KOV põhitegevuse valdkondade kompetentsimudeli loomise virtuaalseminaril.
Kompetentsimudelit koostatakse RTK tellimusel läbiviidava uuringu „Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs” raames, mille teostajad on OÜ LevelLab, OÜ Geomedia ja MTÜ Balti Uuringute Instituut. Uuringu eesmärgiks on KOV põhitegevuse valdkondade kompetentsiloendite koostamine ja täiendamine ning koolitusvajaduse analüüs, mis sisaldab ettepanekuid kohalike omavalitsuste personali arendamise valdkonna probleemide lahendamiseks järgneval 5-10 aastasel perioodil. Arutelul analüüsiti peamiste spetsialistide põhikompetentse. Marika osales haridusspetsialisti ja noorsootööspetsialisti kompetentsimudeli töörühmas.  

 

ARENDUSVALDKOND
 

Elva linnasüda sai kaks arhitektuuripreemiat

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital ning loomeliidud Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit ja Eesti Maastikuarhitektide Liit andsid välja tänavused arhitektuuripreemiad, millega tunnustati Eesti arhitektuurivaldkonna väljapaistvamaid saavutusi, teoseid ja nende autoreid. Elva keskväljak sai kaks preemiat.

Elva keskväljak sai Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali maastikuarhitektuuri preemia ja Eesti maastikuarhitektide liidu linnasüdame preemia.

Maastikuarhitektuuri preemia andnud žürii leidis, et Elva uus promenaad ja peatänav on üks paremini õnnestunud EV 100 raames valminud väikelinnakeskusi, mis sulandub olemasolevasse linnakangasse, arvestab olemasolevaga, tõstab esile maastiku parimad omadused ja annab need linlaste kasutusse. 

Linnasüdame preemia andnud zürii kinnitusel hinnati Elva linnasüda parimaks haruldaselt kiire konsensusega. "Elva uus linnasüda tähendab, et Elva linnal on nüüd keskväljak, mida ei ole varem linna eripära tõttu olnud. See on tõeliselt elva keskus väikesele aedlinnale, koht igaühele, kust leiab väga erinevaid tegevuspaiku," ütles žürii. Elva uue keskväljaku puhul peetakse suurimaks õnnestumiseks seda, et väljak ja rekonstrueeritud tänav on toonud inimesed tagasi linnaruumi.

Elva linnasüdame arhitektid on Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre ja Taavi Kuningas. Elva linnasüda valmis EV100 arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum" projekti raames 2019. aasta lõpus. 

Loe rohkem Postimehest

 

 

Esmaspäeval, 7. detsembril toimus ärimoodulhoonete renditingimuste arutelu, kus osalesid abivallavanem Mikk Järv ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning õigusnõunik Margit Kiin. 
Vallavalitsus valmistab ette Arbi järve purdel asuva ärimooduli ja Kesk tänava ärimooduli kasutusse andmist. Arutati läbi tingimuse ja vorm, kuidas pakkumisi esitada. Vastav korraldus on 15.12 toimuval vallavalitsuse istungil, seega kuulutatakse konkurss välja lähipäevil.
Rohkem infot elva.ee

 

Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul arutati Tartumaa Arendusseltsi põhikirja muudatusi ning liikmetega seotud avaldusi. Anti ülevaade arendusprojektide hetkeseisust. Käimasolevatest projektidest on ülevaade leitav siit

 

Esmaspäeval osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Kultuuriakna rakenduse arenduskoosolekul. Seoses Tartu2024 projekti ja Lõuna-Eesti turismistrateegia aruteludes tõstatatud teemaga arutati koos Tartumaa Omavalitsuste liidu esindajate, Tartu linnavalitsuse, Tartu 2024 ja SA Tartumaa Turism esindajatega läbi tehnilised võimalused ja vajadused Kultuuriakna laiendamiseks kogu Lõuna-Eestisse.  

 

Vapramäe 9//11//13 detailplaneeringu eskiis suunati avalikule väljapanekule

Elva vallavalitsus suunas 8. detsembril korraldusega nr 782 avalikule väljapanekule Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse. Detailplaneeringu eesmärk on nimetatud krundile täiendava ehitusõiguse võimalikkuse väljaselgitamine. MTÜ Oskar Alliku Kodu soovib krundile rajada Miljööteraapia Keskuse ning ehitada olemasolevatele elamutele lisaks kaks hoonet. 

Eskiisi avalik väljapanek korraldatakse 4. jaanuarist kuni 3. veebruarini 2021 Elva vallavalitsuses (tööpäevadel vallavalitsuse infosekretäri juures, Elva linn Kesk 32) ja valla veebilehel https://www.elva.ee/detailplaneeringud. Jagame sel teemal kindlasti valla infokanalites ka eraldi teavet.

Palume tutvuda eskiislahenduse ja täiendatud lähteseisukohtadega, arvamuste tekkimisel palume esitada need avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsuse e-aadressil elva@elva.ee

 

Loe lisa

 

 

TURISM JA ETTEVÕTLUS

Kolmapäeval, 9. detsembril osales Kertu Vuks EAS-i turismiturunduse ja VisitEstonia teemalisel töökoosolekul. Sel korral tutvustati Visit Estonia tegevusplaane jõuluperioodil ning Tik-Toki lansseerimiskampaanist, Kadri Jalonen Ida-Viru turismiklastrist rääkis Ida-Virumaa omavalitsuste uutest turismi puudutavatest arendustest, suitsusaunade broneerimissüsteemi ja KYLAS teenuste platvormi tutvustas Kadri Moppel. KYLAS platvori näol on tegemist rakendusega, mis aitab ettevõtjatel ja teenusepakkujatel oma elamusi- ja teenuseid ühes rakenduses pakkuda, kliendil on võimalik rakenduse kaudu teenus broneerida ja ka selle eest tasuda. Samuti tutvustati jõuluperioodi tegevusi Kultuuriteel ning Geopeituse rakendusvõimalusi sihtkoha tutvustamisel.  

 

Kolmapäeval osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Elva turismivaldkonna ühispakettide loomise arutelul. Kohtumise eesmärk oli jõuda ühispakettide ja turismi teekondade kaardistamiseni arvestades olemasolevaid võimalusi. Kasutasime kohtumisel sihtgrupipõhist lähenemist ning mõtlesime, mida oleks meie piirkonnas teha lastega perel, spordi- ja loodushuvilistel ning kultuuri- ja ajaloohuvilistel inimestel. Kohtumise tulemusena saab alustada soovituslike teekondade loomisega ning ka ühispakettide edasiste aruteludega. 

 

 

KOGUKOND

 

Toetuse andmine „Raske ja sügava puudega lastele (0 -17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“ 

Elva vallavalitsus esitas  17.  novembril Sotsiaalkindlustusametile taotluse toetuse saamiseks raske ja sügava puudega lastele tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamiseks. Toetuse andmist rahastab Euroopa Sotsiaalfond TAT „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ vahenditest. 

11. detsembril allkirjastati Sotsiaalkindlustusameti ja Elva Vallavalitsuse vahel toetuse kasutamise leping,  kus toetuse maksimaalne rahaline maht lepingu perioodil on 322 298 eurot.  

Toetuse kasutamise periood on 01.01.2021-31.12.2022. 

 

 

 

Neljapäeval, 10. detsembril osales Kertu Vuks Euroopa Liidu URBACT projekti “Active Citizens” seminaril.  Tartu vald osaleb  partnerina  Euroopa Liidu projektis „Active Citizens“ . Toimunud seminari peamine eesmärk oli arutada,  kuidas koondada külaelu arengu eest headseisvaid inimesi, millised võiks olla küla ja külavanema statuudi peamised põhimõtted, kuidas kogukonna ideed ja ettepanekud võiksid kõige paremini jõuda otsustusprotsessidesse. Elva valla kogemust kogukondade kaasamisel, külavanema statuudi loomisel ning kaasava eelarve rakendamisel jagas Kertu Vuks.  

 

Reedel, 11. detsembril osalesid Kertu Vuks ja Merilyn Säde kohalike elanike kaasamise teemalisel intervjuul siseministeeriumi esindajaga. Kohtumisel osalesid ka esindajad Rahandusministeeriumist ja Põllumajandusuuringute keskusest.  Intervjuu eesmärgiks oli tutvustada Elva valla kogemusi ja näited kogukondade kaasamisel ja strateegilisel kommunikatsioonil, arutati ka selle kitsaskohti ning tulevikuplaane. Siseministeerium on kogumas häid näiteid, et koostada metoodika  ning leida viise, kuidas kaasamise head praktikad ka teistes omavalitsustes võiks rakenduda, lisaks Elvale viiakse intervjuud läbi kokku 12ne kohaliku omavalitsusega Eestis.  

 

VALLAMAJANDUS

Elva linna Eha tn 14 avaliku pakendikonteineri asukoht on muutunud

Elva vallavalitsus annab teada, et Eha tn 14 asunud avalik pakendikonteiner on teisaldatud uude asukohta Elva valda Ridaküla külla Hale maaüksuse kõrvale. 

Kuna Eha tn 14 uut pakendikonteinerit ei paigaldata, seega soovitame elanikele järgmisi võimalusi:

 • Eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on tasuta, kulud kannab OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (edaspidi TVO). Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel siin
 • Kortermajadel palume tellida iga kortermaja juurde oma isiklik pakendikonteiner. Antud teenust pakuvad mitmed pakendiorganisatsioonid: Tootjavastutusorganisatsioon (TVO), MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja Eesti Pakendiringlus OÜ. 

Lisaküsimuste korral palun pöörduda Elva vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Margit Berg-Jürgensi poole telefonil 53052500.

Rohkem infot pakendikonteinerite asukohtade ja teenuse kohta leiate SIIT

 

 

Reede, 11. detsembril toimus Pika tänava ehituskoosolek

 

Pika tänava ehituskoosolekul vaatasid vallavalitsuse esindajad, ehitajad ja arboristid üle Pika tänava puude olukorra ja hindasid, missugused puud on võimalik ehitustöödest hoolimata säilitada.

Eelmise nädala keskel andsime vallavalitsuse kanalites info, et seoses Pika tänava ehitustöödega oli esialgu raiesse määratud 16 puud ning ehituse käigus plaaniti hinnata, kas mõnda neist puudest on võimalik säilitada. Pikal tänaval on kokku 84 puud. 

Reedesel koosolekul otsustati, et 16st puust läheb raiesse 8. Samuti otsustati, et asemele istutatakse vähemalt neli puud. Lisaks istutatakse projekti järgi Pikale tänavale 14 puud (Elva raudteejaama poolt vaadates vasakule poole teed).

Pika tänava ehitustööde kohta leiab rohkem infot Elva valla blogist: www.blogi.elva.ee

Lisainfo:
Heiki Hansen, abivallavanem
tel 527 3646

 

 

Jõulude ajal põleb Elva kesklinna tänavavalgustus pikemas ajavahemikus

 

Elva vallavalitsus teatab, et jõulude ajal põleb Elva kesklinna tänavavalgustus ajavahemikus kell 15–9.30. Sellega soovime luua pimedal ja sombusel ajal kesklinna piisavalt valgust, et ka praegusel pimedamal ajal oleks võimalik veeta võimalikult palju aega värskes õhus.

Soovime kõigile kaunist jõuluootusaega!

 

Kuidas toimub lumetõrje Elva vallas? Juhtnöörid elanikele

Elva vald tellib teenuse osutajatelt lumetõrjet peale avalike teede ka nende majapidamisteni, kus elatakse aasta läbi. Oluline on see, et elanikud oleksid registreeritud oma tegelikku elukohta ning et neile ei oleks antud omavalitsuse poolt prügiveo vabastust. 

Peale selle on äärmiselt oluline sissesõidutee olukord – kui puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelumärgid või muud sarnased takistused takistavad traktoritel teenust pakkuda, siis ei saa nad paraku ka seda teha.

Sissesõiduteed tuleb takistustest puhastada

Siinkohal on Elva vallavalitsusel ja lumetõrje teenusepakkujate ühine palve, et elanikud tähistaksid oma sissesõiduteed ja likvideeriksid või tähistaksid kõikvõimalikud takistused (kivid, piiripostid jms). Peale selle tuleks kärpida või lasta kärpida puid ja põõsaid, mis ulatuvad teedele. Ideaalne on, kui teekoridor on okstest puhas vähemalt kaks meetrit tee servast ja nelja meetri kõrguselt. 

Lumetõrjega alustatakse koolide ümbrusest

Lumetõrjet tegevad ettevõtted lähtuvad tõrjet tehes tee talviste seisundinõuete tasemest nr 1 ehk koheva lume puhul peab lumekihi paksus olema 10 cm, millest alates alustatakse hooldamist igal juhul. Väiksema lumekihi korral hindame olukorda ja puhastame teid vajaduse järgi. 

Traktorid alustavad lumetõrjega reeglina koolide ümbrusest ja sealt, kus liigub ühistransport. Samuti sealt, kus on tihedam liiklussagedus. 

Tavaolukorras on hooldustsükkel 12 tundi 

Tavaolukorras on vallateedel hooldustsükli aeg 12 tundi, ekstreemsemate lumesadude korral 24 tundi. Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd ka kodanikelt. 

 

Elva vallas (sh linna territooriumil) teostavad lume- ja libedusetõrjet:

Elva linna piirkond - AS Eesti Keskkonnateenused, tel 5322 6671

Rannu piirkond - OÜ Melior-M, tel 505 3470

Aakre  piirkond - OÜ Greengreid, tel 504 8348

Rõngu aleviku piirkond - OÜ SL Teenused, tel 5199 9996

Palupera piirkond - OÜ Tasemix, tel 505 3426

Puhja piirkond - Rämsi Agro OÜ, tel 511 1082

Konguta piirkond - OÜ Melior-M, tel 505 3470

Rõngu piirkond - OÜ Melior-M, tel 505 3470

Lisainfo:
Hegri Narusk,vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee või tel 512 9072

 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 
Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 30
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 22. veebruar 2021 Kogu päev:
Esmaspäev, 15. veebruar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus- ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4