Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.-16.10.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Laupäeval, 15. oktoobril toimus Elva valla kogukondade kriisiõppepäev

Puhja Seltsimajas kogunesid Elva valla kogukondade, Elva vallavalitsuse ning Päästeameti Lõuna ja Põhja Päästekeskuse esindajad, et üheskoos arutleda ja praktiliselt harjutada, kuidas tõsta meie kõigi kriisikindlust.

Kriisideks ei saa küll kunagi lõpuni valmis olla, sest muidu poleks tegu kriisidega, kuid igaühel meist on siiski võimalus ja vastutus teha ettevalmistusi selleks, et kriisides võimalikult hästi hakkama saada. Päeva jooksul kaardistati võimalusi selleks just kogukonna tasandil - olgu selleks, piirkond, küla või naabruskond. Elva vallavanem Priit Värv, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto andsid ülevaate Elva valla kriisikindluse hetkeolukorrast. Päästeamet tegi põhjaliku ettekande, millele järgnes praktiline harjutus kaardistamaks iga osaleja kodupiirkonna kriisivalmidus- ja kindlus. Osalejatel oli võimalus tutvust teha ka näidetega kaugemalt, nagu Roosiku küla kriisiplaan ja Pärnumaa kogukonna kriisitöövihik. Õppepäeva lõpus valmistati ühiselt kriisisööki kasutades selleks vahendeid, mis kriisiolukorraks võiksid kõigil varutud olla - kauasäilivad toiduained ja gaasiga matkapliit.

Kriisikindluse tõstmine on praegu väga aktuaalne teema, mida tõestasid ka päeva jooksul tekkinud arutelud, tõstatatud küsimused ning kogukonna eestvedajate tulevased plaanid. Kuigi õppepäeva jooksul sai palju ära tehtud, siis suur (koos)töö on alles ees. Kõik osalejad jäid üritusega väga rahule ning õppepäevalt lahkuti motiveeritult, et oma kogukonna kriisivalmidust koheselt kaardistama hakata!

Päästeameti kõige olulisem sõnum on - mitte paanitseda, aga tark on valmistuda! Igaüks meist peab alati olema valmis vähemalt 7 päeva iseseisvalt hakkama saama. Mõtle läbi mõjud ja lahendused elutähtsate teenuste katkemise korral ning lae alla ja tee tutvust äpiga "Ole valmis!". Iseenda meelerahu heaks arutlege juba ennetavalt oma kogukonnaga erinevate kriisiolukordade ja nendega toimetulemise üle. 

 

 


10. oktoobril külastasid ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto Lõuna Päästekeskust

Päästeameti poolelt kohtuti Lõuna Päästekeskuse juhi Silver Konksi ja nõunik Leane Moritsaga. Kohtumise keskmes oli Elva valla riski- ja kriisiplaan, millest on plaanis teha ka avalik juhend kõigile Elva valla elanikele, kus sisalduks nii ennetav info kui ka praktilised juhised erakorralistes olukordades toimimiseks. Ühiselt Päästeametiga arutati hüppeliselt tõusnud kriisiärevuse üle ning mida oleks oluline loodavas dokumendis kindlasti kajastada. Päästeameti esindajad kiitsid väga Elva valla algatust seesuguse dokumendi koostamisel ning meie aktiivsust kriisiteemadega tegelemisel. 

 

 

Kolmapäeval, 12. oktoobril toimus eakate esinduskogu pilootprojekti koostöökohtumine

Praxise esindajatega kohtusid abivallavanem Kertu Vuks, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir. Koos arutati läbi edasised tegevused Elva valla eakate esinduskogu moodustamiseks ning lepiti kokku kohtumine kohalike eakatega 3. novembril kell 12 Rõngu Rahvamajas, et üheskoos leppida kokku sobiv vorm Elva valla eakate kaasamiseks.  

Eakate esinduskogu eesmärk on koondada ja esindada kohaliku omavalitsuse eakate vajadusi ning arvamusi. Eestis on mitmeid häid praktikaid eakate kaasamiseks ning eakate esinduskogude teemal on 2021. aastal valminud ka Praxise analüüs, millega saab tutvuda SIIN

 

 

Kolmapäeval, 12. oktoobril toimus Tartumaa omavalitsuste meediaspetsialistide koostöökohtumine

Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt kokku kutsutud kohtumisel osales Elva valla kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. Esmase kohtumise eesmärk oli anda ülevaade teemadest, mida soovitakse maakonnaüleselt ühtsemalt ja läbivamalt kommunikeerida, nagu näiteks Tartumaa tervise- ja heaoluprofiil, ettevõtlus ja kohalikud ettevõtjad ning keskkond. Omavahel arutleti näiteks ka selle üle, kuidas jõuda noorteni ning neid parimal viisil kaasata. Osalenutel oli hea meel valdkonnakaaslastega mõtteid ja praktikaid vahetada ning kindlasti kasvab antud kohtumisest välja koostöögrupp ka edaspidiseks! 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


11. oktoobril lõpetati Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneering ning koostamist jätkatakse Pikk 2 kinnistul 

Koostamise lõpetamist Pikk 4 krundi osas soovis nimetatud kinnistu omanik. Pikk 2 kinnistu omanik soovib aga täiendavat ehitusõigust Pikk 2 krundil ning seetõttu jätkatakse detailplaneeringuga ainult selle krundi osas. Eesmärk on välja selgitada planeeringualale täiendavalt ühe äri- ja eluhoone ehitamise võimalikkus.  

Pikk 2 kinnistu detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda Elva valla kodulehel →

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


11. oktoobril toimus Vanaõue puhkekeskuses Tartumaa haridusasutuste tervisemeeskondade sügiskool

Sügiskoolist võttis osa ligikaudu 80 tervisedendajat, sealhulgas Elva valla lasteaedade ja koolide tervisemeeskondade esindajad ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Sügiskooli korraldasid Nõo lasteaed Krõlli tervisemeeskond koos Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise- ja turvalisuse nõuniku Lea Sauli, Tervist Edendavate Lasteaedade Tartumaa koordinaatori Pilvi Luhaste ja Tervist Edendavate Koolide Tartumaa koordinaatori Ülle Närskaga.  

Sügiskooli eesmärk on ühiselt arutleda olulistel teemadel ning arendada koostöösuhteid nii maakonna kui kohaliku omavalitsuse tasandil. Sel korral oli fookuses õpetajate vaimne tervis, et olla ise heas vormis ning seeläbi osata ka märgata ja toetada lapsi ja noori enda ümber. Üheskoos heisati masti Tartumaa Tervist Edendavate Haridusasutuste lipp, tutvuti maakonna heaolu- ja tervisenäitajatega, arutleti tulevikuplaanide üle, tunnustati võrgustiku liikmeid ning avardati teadmisi ja kogemusi. 

 

 

11. oktoobril toimus Elva valla koolijuhtide koostöökohtumine

Sel korral kohtuti Puhja koolis, kus direktor ja õppejuht tutvustasid kooli päevakava muutmisega seotud arenguid ja väljakutseid ning õppereisi Brüsselisse. Lisaks tagasisidestati Elva valla haridusvaldkonna tunnustus- ja tänuüritust ning pandi paika õppeaasta kalender suuremate sündmuste osas.  

 

 

Esmaspäeval, 10. oktoobril kogunes Elva valla huvikava hindamiskomisjon

Elva valla huvihariduse kava 2020-2022 saab läbi ning ees on uue kava koostamine. Huvihariduse kava näol on tegemist riikliku lisatoetusega, mille eesmärk on parandada huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Uue perioodi kava koostamiseks on avatud avalik pakkumiste voor, kuhu on võimalus esitada oma huviring(id), mis võiksid kavas olla ning mis toetaksid lisarahastuse eesmärgi täitmist.

10. oktoobril kogunes esimest korda huvikava hindamiskomisjon, kelle ülesanne oli eelnevalt seada kriteeriumid, millele pakkumused peavad vastama. Hiljem on komisjoni ülesanneteks kriteeriumitele vastavate pakkumustega tutvumine ning hindamine. 

 

 

11.-12. oktoobril osales noorsootööspetsialist Sirle Lüüs huvihariduse lisarahastuse sügiskoolis

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnatöö nooremlektor Lii Araste rääkis eesmärkide seadmisest ning tulemuslikkuse ja mõju hindamisest. Maailmakohviku meetodil arutati ühiselt hetkel olulistel teemadel noorsootöös, näiteks kuidas tagada andmete kvaliteet, kuidas kaasata noori huvihariduse kava koostamisse ja kuidas motiveerida ringijuhendajaid. Lisaks tutvustati ka aruande esitamist uue kava vormi kaudu. 

 

 


Konguta Koolis avati lasteaiarühm Ukraina lastele

Eelmisest nädalast alates on Konguta Koolis avatud lasteaiarühm Ukraina sõjapõgenikest lastele - neile on loodud sinna vahva kakskeelne maailm! Oravakeste rühma näol on tegemist liitrühmaga, kus hetkel toimetavad 6 last, kellest noorim tähistab peagi oma 2. sünnipäeva ning vanimad lapsed lähevad tuleval sügisel juba kooli. Laste õpe toimub keelekümbluse elemente kasutades paralleelselt kahes keeles ning rühmapersonalil on valmisolek suhelda nii eesti, vene kui ka ukraina keeles. Koolieelikutele tagatakse võimalus osaleda ka Ukraina koolide õppetöös distantsõppena.

Elva vald tänab ja tunnustab Konguta Kooli, kes on külalislahkelt uued liikmed vastu võtnud ja pakkunud turvalist arengukeskkonda! 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


10. oktoobril toimus Elva gümnaasiumi Tartu mnt 3 koolihoones avalik loeng „Nipid enda ja lapse toetamiseks pingelistes olukordades"

Elva valla poolt korraldatud loengu viis läbi enesejuhtimisoskuste ja teadveloleku koolitaja ning pereterapeut Lii Kaudne. Vaimse tervise päevale pühendatud loengus vaadeldi erinevaid stressoreid, nende mõju inimesele ning võimalusi ennast stressiolukordades toetada. 

Üks lihtne asi, mida iga inimene saab iga päev harjutada on tänulikkus. Me saame iga päev võtta hetke, et mõelda, milliste asjade, hetkede või inimeste eest me täna tänulikud oleme - tänulikkus on otseselt seotud õnnelikuks olemisega. Lisaks on oluline luua enda ellu aeglasi hetki. Tänapäeval on kõigi meie elud stressirohked ning aju on pidevalt stressiseisundis. Selle tasakaalustamiseks on oluline võtta teadlikult aega rahulikeks tegevusteks, näiteks jalutamine, võimlemine, lugemine vms. 

 

 

Neljapäeval, 13. oktoobril toimus projekti “Rahvatervise valdkonna võimekuse arendamine kohalikus omavalitsuses” kohtumine

Elva Vallavalitsuses toimunud kohtumisest võtsid osa abivallavanem Kertu Vuks, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, sotsiaalnõunikud Rutt Hanni ja Anneli Lepik ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel,. Lisaks osalesid ka Elva valla spordijuht Marek Pihlak, Elva Laste ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Katti Kask, Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul ning projekti raames Elva valla mentoriks saanud Irena Viitamees. Ühiselt arutati Elva valla eesmärkide, kitsaskohtade ning soovitud tulemuste üle selles projektis. 

Tervise Arengu Instituudi arenguprogrammi abil soovitakse omavalitsustele olla toeks rahvatervise teemadega tegelemisel ning koostöös pöörata tähelepanu tervist toetavate valikute võimaldamisele. Rahvatervises ja inimeste heaolus saavutatav eeldab valdkondade ülest lahenduste leidmist ning seetõttu on oluline kohalikus omavalitsuses erinevate valdkondade ja sihtrühmade koostöö ning järjepidev panus. Projekt sai alguse 2022. aasta septembris ning kestab kuni 2023. aasta lõpuni. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Neljapäeval, 13. oktoobril toimus Elva valla kriisikomisjoni koosolek

Koosolekul osales 10 kriisikomisjoni liiget. Koosoleku juhatas sisse vallavanem Priit Värv, kes andis ülevaate Elva valla olukorrast praegusel hetkel. Seejärel tutvustas ennetustööspetsialist Karmen Paavel eelolevaid sündmusi ja koolitusi, mis on suunatud erinevate sihtrühmade kriisivalmiduse tõstmiseks, Päästeameti kohalikele omavalitsustele suunatud toetuste realiseerimise kava ning kriisikomisjoni aastaplaani täitmist. Elva valla kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto andis ülevaate loodavast avalikust riski- ja kriisiplaanist. Koosoleku lõpus jäi aega ka vabaks aruteluks, et kõik vajalikud küsimused leiaksid vastused. 

 

 

Elva vallavalitsuse 11. oktoobri istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva vald, Kapsta küla, Kapsta tee L1 (17101:001:0403) maakaabelliini paigaldamiseks.

Seada tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Elva valla omandis olevale katastriüksusele Elva vald, Võsivere küla, Tiigi tee (17101:001:0553) maakaabelliini paigaldamiseks.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva vald, Väike-Rakke küla, Ubesoo tee L1 (66601:001:0272) õhuliini ja õhuliinimasti seadmiseks.

Muuta Elva Vallavalitsuse 15.12.2020 korralduse nr 810 "Sotsiaalteenuste hinnakirja kehtestamine" punkti 4.1. sõnastades see „tugiisikuteenus kuni 10 eurot/tund.“

Võtta vastu biojäätmete kogumiseks kiirkompostrite ja biojäätmete konteinerite taotlemise kord.

Lõpetada MTÜ-ga Iseseisvalt Iseendaks sõlmitud ruumide tasuta avalikku kasutusse andmise leping nr 13-15/7 hiljemalt 31. oktoobril 2022.

Lõpetada Elva linnas Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu koostamine ning algatada Elva linnas Pikk 2 kinnistu detailplaneering ja anda välja detailplaneeringu lähteseisukohad.

Muuta Elva Vallavalitsuse 23.04.2019 korralduse nr 2-3/359 punkti 4, mis sõnastatakse „Valla bussi kasutamise arvestuslik tasumäär (so valla bussi kasutamise kilomeetri hind) on 1,00 €/km ja 8 €/seisutund“.

Kinnitada Puhja Lasteaed Pääsusilm 2022/2023 õppeaastaks hoolekogu koosseis.

Kinnitada Valguta Lasteaed-Algkooli 2022/2023 õppeaastaks hoolekogu koosseis.

Kinnitada Rannu Kooli 2022/2023 õppeaastaks hoolekogu koosseis.

Kinnitada Rõngu Keskkooli 2022/2023 õppeaastaks hoolekogu koosseis.

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projekti „Õnne kinnistu puurkaev“ aruanne.

Eraldada Elva valla 2022. aasta eelarve reservfondist Aakre konteinerkatlamaja püstitamiseks ja käivitamiseks 52 350 eurot alaeelarvesse 06605 Vallavara korrashoid ja kindlustamine.

Anda projekteerimistingimused Elva vallas, Rõngu alevikus, Pagari põik 12 kinnistul päikeseelektrijaama ja seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas, Lille tn 6 krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks hoone laiendamisel üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 03.-09.10.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


6. oktoobril toimus ettevõtlusnädala raames kohtumine Elva valla ettevõtjatega 

Kohtumisel osalesid vallavanem Priit Värv, abivallavanem Kertu Vuks ning kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. Ettevõtjad jagasid oma mõtteid, murekohti ja ettepanekuid ning ühiselt leiti, et nendega tuleb hakata ühiselt ja strateegiliselt tegelema. 

Ettevõtjate peamised murekohad puudutasid energeetikat; transpordikorraldust; väikeasulate mahajäämust, kus elukeskkond ei toeta töökeskkonda ning töötajad ei ole motiveeritud pikaajaliselt antud piirkonnas olema vaid töö pärast; operatiivset koostööd kohaliku omavalitsusega; eesterendavat majanduskriisi; kohaliku omavalitsuse ja riigivahelist koostööd. 
 
Ettevõtjad hindasid väga kohvihommikut kui algatust ning plaanivad koostöö jätku - veelgi tihedamalt ja konkreetsemalt. Ettevõtjate omapoolne sõnum oli, et nende ootus kohalikule omavalitsusele keerulistes olukordades ei ole niivõrd kohesed lahendused, vaid probleemide nö liikuma saamine - ollakse igati valmis kahepidiseks koostööks Elva vallaga lahenduste leidmisel.

Kõigi murede kõrval võeti kohtumine kokku sõnadega, et Elva vallal on põhjust olla uhke selle üle, mis juba tehtud - meie valla keskkond on väga perspektiivikas! Kõik jäid kohtumisega väga rahule ning tõdeti, et taolised koostööpunktid on väga olulised. Juba varsti planeeritakse ka uuesti kohtuda, et probleemidele juba praktilisemalt läheneda.

 

 


3.-7. oktoober oli üle-eestiline ettevõtlusnädal, mille raames toimus palju põnevat ka Elva vallas ja Tartumaal

Elva valla noortele toimus palju tegevusi noortekeskustes, Elva valla noortevolikogu vedas eest ettevõtlikkuse väljakutset, Ulilas toimus raamatuklubi, Elva valla noorsootööspetsialist viis läbi projektikirjutamise töötubasid ning Puhjas oli avatud noorekohvik. 

SA Elva Kultuur ja Sport eestvedamisel toimusid jaamahoone avatud uste päev, Elav Elva keskuses online konverentsi ühisvaatamine ning väljasõit "Alustava ettevõtja päevale". 

Ka Tartumaa programm oli tihe ja põnev, mille kohta leiab ülevaate siit →

Elva valla ettevõtjad olid kutsutud hommikukohvile vallavanemaga ning ettevõtlusnädala raames tutvustasime ka kaasava eelarve ideid Elva valla raadios. Kuula neid siit ja otsusta, millisele ideele annad 17.-23. oktoobril toimuval rahvahääletusel oma hääle! 

Ka mitmed Elva valla koolid võtsid ettevõtlusnädalast väga aktiivselt osa ning ette oli võetud palju - külastati ettevõtteid, toimusid töötoad ning õpilastele käisid oma kogemusi ja teadmisi jagamas erinevad inimesed.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Teisipäeval, 4. oktoobril toimus Tartu maakonna tervist edendavate lasteaedade ohutus ja ennetusalane õuesõppepäev "Õpin õues, tervis põues! Tean ohte ja oskan aidata!"

Rõngu Keskkooli staadionil toimus juba 6. korda traditsiooniline Tartu maakonna tervist edendavate lasteaedade ohutus ja ennetusalane õuesõppepäev. Hoolimata vihmasest ilmast osales ohutuspäeval kokku 260 eelkooliealist last Tartu linna ja maakonna lasteaedadest, 50 täiskasvanud saatjat ning 22 koostööpartnerit.

Päeva avasid Elva vallavanem Priit Värv ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul. Päeva jäädvustas Elva Vallavalitsuse ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Erinevaid tervist mõjutavaid ohte, ohuolukordi ning nendega toimetulekut selgitasid Rõngu ja Kavilda vabatahtlikud päästjad, Keskkonnaamet, Eesti Punane Rist, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Suukool ja veepäästekoerad. Õpetlikke tegevusi viidi läbi ka Rõngu Lasteaed Pihlakobara looduse õpitoas ning liikumisraja tegevuspunktides. Lapsi tervitasid ja aitasid tegevuspunktide vahel orienteeruda Lotte, Bruno ja Nublu! 

 

 

4. ja 5. oktoobril viis noorsootööspetsialist Sirle Lüüs noortele läbi projekti kirjutamise töötuba 

Ettevõtlusnädala raames toimusid Puhja Koolis ja Rannu Avatud Noortekeskuses projekti kirjutamise töötoad, kus arutleti projekti kirjutamise teemadel ja ka Elva valla noorte omaalgatusfondi võimalustest.

Noored  töötasid gruppides oma ideedega, nagu näiteks klassi väljasõit, koertepargi loomine, jõuluballi korraldamine, sõbrapäeva ööbimise korraldamine jne. Noorte omaalgatusfondi taotlusvooru tähtaeg on juba 16. oktoober ning selle fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva vallas. Oodatud on eelkõige projektid, kus kasusaajateks on peale projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored.
 

Täpsem info on leitav siit →

 

 


Elva vald tunnustas silmapaistvaid õpetajaid ja haridusvaldkonna taustajõude

Neljapäeval, 6. oktoobril toimus Elva kultuurikeskuses Elva valla haridusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused üheksas kategoorias. 

 • Elva valla aasta noorõpetaja tiitli pälvis Toomas Tuul
 • Elva valla aasta kooliõpetaja on Anneli Sarnit
 • Elva valla aasta klassijuhataja tiitli pälvis Riin Saadjärv
 • Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Katrin Taska
 • Elva valla aasta huvihariduse õpetaja on Henrika Trave
 • Elva valla aasta tugispetsialisti tiitli pälvis Maire Ingi 
 • Elva valla aasta taustajõu tiitli pälvis Heliise Riisaar
 • Elva valla aasta hariduse sõber on Rivor Trans OÜ bussijuht Vello Randla
 • Elva valla aasta hariduse teo tunnustuse pälvis "Võistumängimine Arbi klaver," mis on ellu kutsutud Elva Muusikakooli õpetaja Malle Valjala poolt.
 • Elva valla haridusvaldkonna eripreemia pälvis projekt Elva valla aabits, mille algatajateks ja eestvedajateks on Elva Gümnaasiumi õpetajad Tiit Ustav ja Anne Koppel ning Valguta Lasteaed-Algkooli direktor Kaja Lepik

„Teie olete meie tuleviku kujundajad. Meie laste tulevik on ühel päeval meie olevik, seega ma tänan teid siiralt mitte ainult panuse eest Elva valla hariduselu arendamisel, vaid hindamatu panuse eest, mille te jätate Elva valla ja kõigi meie tulevikku," tunnustas ja tänas Elva vallavanem Priit Värv kõiki Elva valla haridusvaldkonna juhte, õpetajaid, spetsialiste ja taustajõude.

Piduliku tänusündmuse viisid läbi õhtujuht Mart Sander ja akordionist Mikk Langeproon, kes pakkusid ka muusikalisi vahepalasid. 

Ürituse galerii →
Fotograaf: Jaak Jänes 

Elva vald soovib veelkord palju õnne kõikidele nominentidele ja laureaatidele!

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Kolmapäeval, 5. oktoobril osalesid Kertu Vuks ja Sirli Pippar Tallinnas Rahandusministeeriumi arendusteemalisel seminaril

Seminaril tutvustasid erinevate valdkondade spetsialistid uusi toetusmeetmeid kohalikele omavalitsustele, anti ülevaade üleriigilise planeeringu koostamise protsessist ning minuomavalitsus.ee keskkonna võimalustest. Samuti tutvustati “ei kahjusta oluliselt” põhimõtteid, millega peagi kõikides riigihangetes arvestada tuleb.

Seminari teises pooles keskenduti rohepöörde teemadele, näiteks tutvustas Riigikantselei rohepoliitika nõunik Ivo Krustok värskelt valminud kohalike omavalitsuste ja rohepöörde uuringu tulemusi ning rohemajanduse arendamise praktilisi näiteid jagasid Põlvamaa Arenduskeskus ja Lääne-Harju vald. 

 

 

Valminud on üleriigiline planeeringute andmekogu 

Rahandusministeerium on valmis saanud üleriigilise planeeringute andmekogu PLANK, kust on 17. oktoobrist leitavad kehtestatud planeeringud digikujul. Alates 1. novembrist muutub PLANK kohustuslikuks ehk uude keskkonda tuleb esitada kõik kehtestatavad planeeringud. 

Milleks sellist andmekogu vaja on, selgitab Rahandusministeeriumi blogis ruumilise planeerimise osakonna nõunik Kermo Mägi. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Mitmed Elva valla teed on saanud mustkatte 

Alates 7. septembrist alustati Elva vallas tolmuvabade kergkatete ehitustöödega ning tänaseks on mustkatte saanud järgmised teed:

 • Elva linn, Palu tee
 • Elva linn, Rukki-Pöksi tee
 • Elva linn, Kruusa tn 34 - 40 ligipääs 
 • Elva linn, Vaikne tn 21a - 25a ligipääs 
 • Elva linn, Pikk tn 11 ja Pikk 13 ligipääas 
 • Aakre mõisa tee
 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

6. oktoobril osales Karmen Paavel vaimse tervise aastakonverentsil

Konverents oli pühendatud vaimse tervise teemade väärtustamisele ja parendamisele ning rahvusvahelise vaimse tervise päeva tähistamisele. Päeva juhtis Neeme Raud.

Konverentsil räägiti väga palju stressist, selle headest ning halbadest omadustest ja enda stressikindlamaks muutmisest. Täiskasvanud on õppinud ennast üldjuhul väga hästi kontrollima ning sageli surutakse seetõttu oma keha ohumärguanded maha. Kui ei osata stressisümptomeid maandada, võib see viia läbipõlemiseni, depressioonini vms. Meil kõigil on võimalus teha oma elus muudatusi alustades kasvõi väikestest sammudest, näiteks pikendades 15 minuti võrra oma ööund, võttes iga päev endale aega kõndimiseks, vaadates üle oma menüü või mõne muu oma keha ja vaimu jaoks vajaliku tegevuse. 

Kuigi vaimse tervise probleemidest on räägitud viimastel aastatel väga palju, siis tuleb meeles pidada, et iga kõrvalekalle nö inimese normaalolekust ei tähenda veel vaimse tervise probleemi. Meil kõigil on halvemaid ja paremaid hetki ning päevi! Ärevus, hirm ja stress on täiesti loomulik osa meie igapäevaelus, probleemidest saab rääkida alles siis, kui kõrvalekalded kestavad nädalaid või kui lähedased märkavad, et inimene pole enam endine.

Inimeste teadlikkus ning valmisolek tunnistada abivajadust oma vaimse tervise parandamisel on iga aastaga suurenenud, mis on omakorda tekitanud väga pikad järjekorrad vaimse tervise õdede, psühholoogide jt spetsialistide vastuvõttudele. See kõik näitab ka seda, et oleme jõudnud oma arengus Põhjamaade tasemele, kes on olnud samade probleemidega kimpus juba aastaid.  

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 4. oktoobri istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Elva vallas, Koruste külas maareformi käigus Rästa katastriüksuse (69402:004:0048) sihtotstarbeks 80% elamumaa ja 20% transpordimaa.

Määrata maareformi käigus Elva vallas Vellavere külas asuva Kõue katastriüksuse (33101:003:0112) sihtotstarbeks 90% elamumaa ja 10% transpordimaa.

Kinnitada Puhja seltsimaja tasuliste teenuste hinnakiri.

Anda MTÜ Jõusport kasutusse alates 05.10.2022 kuni 30.09.2027 Rannu rahvamajas asuvad mitteeluruumid pindalaga 176,7 m².

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Bennu kinnistu kanalisatsioonisüsteem“, „Prikase mesila kinnistu puurkaev“ ja „Antsu kinnistu salvkaev“ aruanded.

Algatada Elva linnas, Oja tn 7 kinnistu detailplaneering ning anda välja detailplaneeringu lähteseisukohad.

Korraldada Aakre mõisahoone vabade mitteeluruumide (asendiplaanil variandid 1-9) kasutusse andmiseks läbirääkimistega pakkumismenetlus ning kinnitada läbirääkimistega pakkumise tingimused.

Kinnitada Elva valla 2022. aasta vallavalitsuse tasandi II lisaeelarve.

Kinnitada Elva Lasteaed Murumuna hoolekogu koosseis 2022/2023 õppeaastaks.

Kinnitada Rõngu Lasteaed Pihlakobar hoolekogu koosseis 2022/2023 õppeaastaks.

Kuulutada välja Elva valla eelarvest eraldatava lammutustoetuse 2022. aasta täiendav taotlusvoor taotluste esitamise perioodiga 10.10.–31.10.2022.

Anda MTÜ-le A2R Motosport kasutamiseks Tilga külas Motoraja katastriüksusest 1,8 ha suurune osa (69403:001:0104).

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.09.-02.10.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Elva valla tänavuse kaasava eelarve raames laekus 8 ideed, millest rahvahääletusele pääsesid 6 

Ideed, mis on pääsenud rahvahääletusele on: 

 • Keesikoja veesilma heakorrastamine
 • Jalgratta õpperada Elvasse
 • Külakiik
 • Ulila seiklusrada vol 2
 • Suusasild Annikoru puhkeparki
 • Rõngu staadion kaasaegseks ja turvaliseks

Tutvu tänavuste kaasava eelarve ideedega lähemalt Elva valla raadios 

Rahvahääletus toimub 17.-23. oktoobril 2022 VOLIS keskkonna vahendusel ja Elva valla piirkondade teenuskeskustes. Rahvahääletusel saavad osaleda kõik Elva valla elanikuks registreeritud vähemalt 16-aastased elanikud.

Täpsem info kaasava eelarve kohta on leitav ka Elva valla kodulehelt →

 

 

Teisipäeval, 27. septembril toimus esimene Loov Vald kohtumine

Tegemist on Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt ellu kutsutud projektiga, mille eesmärk on käivitada uudne kogukonna arenduskiirendi, mis toetuks senisele kogemusele ja parimatele praktikatele ning võtaks arvesse teisi maakonnas ja Eestis toimuvaid arendusprotsesse. Elva vallavalitsuse meeskonnast osalesid kohtumisel Kertu Vuks, Heiki Hansen ja Liis Lehiste.

Täpsem info projekti kohta on leitav siit →

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


28. septembril kohtusid Rõngu rahvamajas Elva valla haridus- ja kultuuriosakond ning Rõngu ja Aakre piirkondade kooli-, lasteaia-rahvamaja- ja raamatukogujuhid

Kuna piirkonnas on alustanud tööd mitu uut juhti, siis oli üks kohtumise eesmärkidest omavahel tutvuda. Ühiselt kaardistati piirkonna väljakutsed ja murekohad ning arutati võimalusi nende lahendamiseks. Koosolekust sündis mitu konkreetset koostöö ideed. 

 

 


30. septembril toimus Tartumaa haridusvaldkonna tunnustusüritus 

Laureaate õnnitlesid Elva vallavanem Priit Värv ja Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste. Pidulikult anti üle maakondlikud haridusvaldkonna tunnustused ning on suur rõõm, et ka mitmed Elva valla õpetajad ja haridusvaldkonna töötajad pälvisid auväärt tunnustused. 

Tartumaa aasta õppeasutuse juhi laureaat: Marge Jaasi-Tamm, Rõngu Lasteaed Pihlakobar.

Tartumaa aasta lasteaiaõpetaja laureaadid: Eva Kitsnik, Konguta Kool ja Käthlin Naarisma, Rõngu Lasteaed Pihlakobar.

Tartumaa aasta klassiõpetaja laureaadid: Astrid Külaots, Konguta Kool ja Monika Tasa, Elva Gümnaasium.

Tartumaa aasta klassijuhataja laureaat: Kätlin Tatar, Elva Gümnaasium.

Tartumaa aasta huvialaõpetaja laureaat: Margit Aidla, Elva Gümnaasium ja Elva Spordiliit.

Tartumaa aasta tugispetsialisti laureaat: Riina Kõrgesaar, Puhja Lasteaed Pääsusilm.

Lisaks pälvis Tartumaa 2022. aasta õppijasõbraliku tööandja eripreemia Konguta Kool!

Palju õnne veelkord ja aitäh teile hindamatu panuse eest Elva valla laste ja noorte haridusse ja arengusse!

 

 


27. septembril osales noorsootööspetsialist Sirle Lüüs noorte vaimse tervise koolitusprogrammis 

Programmi eesmärk on koolitada välja noorsootöötajaid, kes oskavad läbi viia regulaarseid vaimset tervist toetavaid tegevusi noortegruppidele ja hinnata nende tegevuste mõju. 

Viimatise koolituse eesmärgiks oli anda osalejatele ülevaade Liikuma Kutsuvast Koolist, aktiivsetest vahetundidest, tutvustada, kes on õpilastest mängujuhid ning praktiseerida erinevaid liikumismänge. 

 

 


#kannankiivrit kampaania tõi Elva Avatud Noortekeskusesse üle 120 õpilase 

Septembrikuus kutsus Elva Avatud Noortekeskus külla Elva Gümnaasiumi 1.-2. klasside õpilased. Külastuskäigu ajal tutvusid noored noortekeskuse ning Elva Huviala- ja Koolituskeskusega, mis asuvad samas majas. Noorsootöötajad viisid õpilased ringkäigule ning noored said näha muusikaklassi, direktori ruumi, kunstiklassi, kööki jm ruume. Palju elevust pakkus nii direktori ruumis asuv töötajatele puhkepausiks mõeldud diivan kui koridori vitriinkapis olevad RN-stuudio karikad erinevatelt tantsuvõistlustelt.   

Külastuskäigu ajal viidi noortele läbi ka #kannankiivrit töötuba. Kampaania #kannankiivrit on ellu toodud Haridus- ja Noorteameti noorteinfo portaali Teeviit ja Transpordiameti poolt eesmärgiga tõsta noorte teadlikkust kiivri kandmise kohustuslikkusest ja vajadusest erinevate kergliikuritega liigeldes. Töötoas räägiti, kuidas kiivrit õigesti kanda ja millal tuleks kiiver välja vahetada. Töötoa lõpus jagati kõigile osalejatele ka kampaania kleepse.  

Elva Avatud Noortekeskuse noorsootöötajad tänavad Elva Gümnaasiumi huvijuhti Heliise Riisaart ja klassiõpetajaid, kes võtsid vaevaks asutust külastada õpilastega.  

Elva Avatud Noortekeskus kuulub Tartumaa Tervist Edendavate Noortekeskuste (TENK) võrgustikku ning #kannankiivrit kampaania läbiviimine oli osa noortekeskuse TENK programmist. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Vallavalitsus algatas Elva linnas, Tartu mnt 1 ja Tartu mnt 3 kinnistute ning Arbijärve kinnistu osa detailplaneeringu  

Vallavalitsus algatas 27. septembril Tartu mnt 3 koolimaja kinnistul ning sellega piirnevatel Tartu mnt 1 kinnistul ja Arbijärve kinnistu osal detailplaneeringu koostamise. Planeeringu eesmärk on välja selgitada alale mitmefunktsioonilise hoone (ujula, sport, vaba aeg) ehitamise võimalikkus. Tartu mnt 1 kinnistul asub kohaliku ehituspärandi nimekirja arvatud hoone, millele leitakse sobivad funktsioonid ja kavandatakse hoone laiendamine. 

Pildil on sinisega näidatud planeeringuala ulatus. Detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda Elva valla valla kodulehel →

 

 


Vallavalitsus korraldab Männituka detailplaneeringu avaliku väljapaneku  

Vallavalitsus võttis 27. septembril vastu Männituka kinnistu detailplaneeringu ja korraldab selle avaliku väljapaneku 14. oktoobrist kuni 28. oktoobrini. Männituka kinnistu asub Võrtsjärve läheduses, Tamme külas. Detailplaneeringu eesmärk on muuta alal hetkel kehtivat detailplaneeringut ning suurendada hoonete (elamu ja abihooned) ehitisealust pinda, hoonete kõrgust ja täpsustada hoonestusala.  

Detailplaneeringuga saab tutvuda Elva valla kodulehel ning paberkandjal Elva Vallavalitsuses infosekretäri juures (Kesk 32, Elva linn). Planeeringu kohta arvamuste tekkimisel palume need esitada avaliku väljapaneku jooksul e-aadressile elva@elva.ee.

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Spordinädalavahetus Elvas! 

Oktoobri esimesel nädalavahetusel tõid viis täiesti eriilmelist võistlust Elva Spordihoonesse kokku üle 600 osaleja.
 
Laupäeval, 1. oktoobril toimus spordihoone juures Elva CX 2022 II etapp / 54. Elva Sügiskross, millest võttis osa üle 230 inimese. Võistlussarja eestvedajaks on Austa Rattaklubi. Ürituse galerii →

Peale lõunat toimus Elva Spordihoones X Lõuna-Eesti lahtised karikavõistlused kulturismis ja fitnessis. Võistlus on tavaliselt toimunud Tartus ja ka mujal Lõuna-Eestis, kuid korraldajad soovisid katsetada erinevaid võistluspaiku ning Euroopa Parimasse Spordilinna Elvasse tõi neid just atraktiivne spordihoone. Võistlustest võttis osa üle 50 sportlase. Ürituse galerii →

Lisaks toimus ka Elva Kabe 2022 karikasarja etapp täiskasvanutele. Selle etapi turniiri võitis Kaido Raidla, II koha sai Tanel Kipper ja III koha saavutas Ago Vooremäe. Turniiritabel ilmub lähipäevil ka Eesti Kabeliidu lehele. Kogu karikasarja tabeliseisu näeb siit →

Pühapäeval, 2. oktoobril toimus spordihoone juures Elva Igamehe Biathlon 2022, kus sai ennast proovile panna laskmises ja rattasõidus. Biathloni peakorraldaja Priit Viksi sõnul võis tänavu toimunud ja juba traditsiooniks kujunenud võistlusega igati rahule jääda. Seekord osales üle 80 inimese, kuid loodetavasti on järgmisel aastal juba üle 100 osaleja. Ürituse galerii →
 
Esmakordselt toimus Elvas XIII Valter Heueri mälestusfestival välkmales. Kohal olid suurmeistrid Eestist ja mujalt. Elva eest mängisid Rasmus Tilling, Kert Karjus, Anna Lütsepp ja Keir Cristian Sugul. Sellel malefestivalil sai Kert Karjus Elva parima noore ja Keir Christian Sugul Elva parima mängija auhinna. Kokku oli 54 osalejat, toimus 22 vooru ja ajakontroll oli vaid 5 minutit mängija peale - põnevust jagus algusest lõpuni. Esikoht jäi seekord Eestisse - turniiri võitjaks tuli 17,5 punktiga GM Kaido Külaots. Suurepäraselt esinesid nii mitmed teisedki noored ja vanemad maletajad. Võistluse peakorraldaja Urmas Randma jäi Elvas toimunud võistlusega väga rahule. Täpsema lõpptabeli leiab siit. Ürituse galerii →

Elva Spordil on ülihea meel, et ka väljast poolt Elvat soovitakse meie juurde tulla võistlusi korraldama! Eriti suur heameel on ka rohkearvuliste osavõttude üle! 

 

 

30. septembril toimus Elva valla kultuurijuhtide koosolek

Ühiselt arutati Elva valla sünnipäeva, kultuurinädala ning rahvamajade nädala tegevusi ja mõtteid. Lisaks tutvustas kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto üldisi kommunikatsioonipõhimõtteid sündmuste reklaamimisel ning Kultuuriakna võimalusi. Elav Elva keskuse juht Krete Enno tutvustas keskuse tegemisi ning Elav Elva brändi, mis on ka Elva valla kultuurisündmustele võimendiks. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

26. septembril toimus vallavolikogu istung 

Elva vallavolikogu II koosseisu XII istung toimus 26. septembril Elva Vallavalitsuses, volikogu saalis ning veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli vallavalitsuse ülevaade ning kolm otsuse ja kolm määruse eelnõud. Istungist võttis osa 26 volikogu liiget. 

Umbusaldusavalduse esitamine. Volikogu liige Fred Koppel esitas seoses vallavalitsuse senise ebarahuldava tööga umbusaldusavalduse Elva vallavalitsusele. Avaldusele on alla kirjutanud volikogu liikmed Fred Koppel, Aivar Õun, Lauri Koni, August Vester, Inna-Inga Kalmus, Birgit Lõhmus-Komleva, Tõnu Aigro, Marek Pihlak, Raimond Pihlap ja Toomas Laatsit. Fredi sõnul on neil ka kaks digiallkirja: Rein Abel ja Juhani Jaeger. Umbusalduse hääletamiseks tuleb korraldada erakorraline volikogu istung, mille toimumisaeg on veel lahtine (eeldatavasti oktoobris). 

Volikogu kinnitas Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026. Arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine toimus 22. augusti volikogus, peale mida suunati see avalikule väljapanekule. Kokku esitati 91 ettepanekut, millest mitmed ettepanekud puudutasid ka teisi valla strateegilisi dokumente nagu üldplaneering ja teede investeeringute kava. Teisele lugemisele saadetud arengukavas oli täiendatud mitmeid tegevuskava osasid, samuti investeeringuplaane aastateks 2022-2030. 

Volikogu kinnitas 2022. aasta teise lisaeelarve. II lisaeelarve on koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud summasid, võtta eelarvesse 2022. aastal laekunud sihtotstarbelised summad ja osaliselt üle laekunud tulud ja nende arvelt tehtavad kulud. Samuti korrigeeritakse investeeringute eelarvet ja investeeringute finantseerimiseks võetavat laenu. II lisaeelarve maht on -987 608 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 512 392 euro ja kulud 543 962 euro võrra. Investeerimistegevuse kulude eelarve väheneb 1 531 570 euro võrra. Finantseerimistegevuse eelarve väheneb 1 500 000 euro võrra. Eelarvest on välja viidud Elva gümnaasiumi rekonstrueerimiseks ja lasteaia Õnneseene ventilatsiooni renoveerimiseks planeeritud, aga tegemata jäävad kulud, kuna hanked nurjusid ja tööde tegemine lükkub edasi. 

Volikogu andis nõusoleku laenu võtmiseks. Vald saab võtta investeerimislaenu 2022. aasta eelarves planeeritud investeeringuobjektide rahastamiseks kogusummas  kuni 1 115 000 eurot. Laenu võtmiseks tuleb korraldada hange. 

Volikogu nõustus Põrgumäe IV maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmisega. Ettevõte soovib laiendada olemasolevat mäeeraldise ja teenindusmaa pindala, maavara kasutusala, varu suurust ning mäeeraldise lamami kõrgust. Otstarbekas on muuta karjääri nimi liivakarjääriks seoses kaevandatava maavara varu ümberhindamisega ehituskruusast täiteliivaks. Volikogu otsustas keskkonnaloa muutmisega nõustuda, kuna Suuremäe Karjäär OÜ on varasemalt saanud kaevandamisloa nr L.MK/327391, mille alusel kaevandab ettevõte Põrgumäe IV kruusakarjääris ehituskruusa. Mäeeraldist laiendatakse määral, mis ei oma nii suurt mõju keskkonnale, sest uue loa väljaandmisel muutub vaid mäeeraldise ja teenindusmaa pindala, maavara kasutusala, varu suurus ja mäeeraldise lammi kõrgus. Mäetööde protsess ning keskkonnatingimused ja -mõjud ei muutu. 

Volikogu kinnitas Elva valla teede investeeringute kava aastaks 2023-2026. Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026 investeeringute kavas on öeldud, et teede ja tänavate investeeringute kohta koostatakse eraldi investeeringute kava. Teede ja tänavate investeeringud tehakse vastavalt teehoiukavale 2023-2026. Vallavalitsusel on valminud teehoiukava ehk teede investeeringute kava aastateks 2023-2026. Teede investeeringud on kavas planeeritud iga aasta kohta eraldi objektide lõikes. Kavas on ka eeldatav teede investeeringu maksumus. 

Volikogu muutis Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määrust nr 39 „Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord“. Otsusega muudeti projektitoetuse taotlemise korda lihtsamaks neile taotlejatele, kes korraldavad sündmusi aasta teises pooles ja vähendatakse ettenägematute projektitaotluste arvu. Peale selle defineeritakse määruses projektitoetuse liigid ja määrad, vähendatakse menetlemiskoormust ja suurendatakse kultuurikorraldajate paindlikkust. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Abivallavanem Kertu Vuks tegi istungil ülevaate vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele. 

Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda siin →
Vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris →
Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube'i kanalilt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 7. novembril 2022. 

 

 

Elva vallavalitsuse 27. septembri istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:
 

Määrata Pühaste külas, Tiidu-Peetri katastriüksuse (60801:001:0961) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Pühaste küla, Tiidu-Peetri, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Pühaste küla, Tiidumetsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Võtta vastu Tamme küla, Männituka kinnistu detailplaneering.

Kinnitada riigihanke „Palupera mõisahoone osa hüdroisolatsiooni rajamine“ alusdokumendid.

Moodustada Elva valla haridusvaldkonna tunnustusavalduste jagamiseks komisjon koosseisus Sulev Kuus, Liis Lehiste, Kairi Vasemägi, Ivi Tigane, Sirle Lüüs, Marilin Aasoja ja Auli Mäesalu.

Kinnitada Palupera põhikooli 2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis.

Kinnitada Puhja Kooli 2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Kanalisatsioonisüsteemi uuendamine. Reoveemahuti nõuetele vastavaks ehitamine Jüri kinnistul“ aruanne.

Moodustada tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2022 Rannu Lasteaias Naerupesa 2022/2023 õppeaastaks sobitusrühm Ämblikud õppekohaga Aia tn 1, Rannu alevik, Elva vald.

Algatada Elva linnas, Tartu mnt 1 kinnistu ja Tartu mnt 3 kinnistu ning Arbijärve kinnistu osa detailplaneering ning anda välja detailplaneeringu lähteseisukohad.

Muuta Elva Vallavalitsuse 09.01.2018 määruse nr 2 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.

Moodustada Elva valla kaasava eelarve ettepanekute sõelumiseks 11-liikmeline komisjon. 

 

 

  VARIA  

 


1. oktoobril toimus WRC Rally Estonia tänuüritus

Pidulik tänusündmus toimus Eesti Rahva Muuseumis, kus Rally Estonia korraldustiim andis üle tänuavaldused kohalikele omavalitsustele, riiklikele koostööorganisatsioonidele, sponsoritele ja partneritele. Õhtu jooksul toimus erinevaid paneeldiskussioone ning õhtu lõppes Alika Milova kontserdiga.

 

 


26.-28. septembril külastas vallavanem Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatusega Norra Kuningriiki 

Kolme päeva jooksul kohtuti Oslo Region Alliance'i, Visit Oslo, Baerumi ja Fornebu linna, Nordic Innovation Center'i ning veel mitmete organisatsioonide esindajatega. Lisaks külastati mitmeid põnevaid objekte nagu näiteks 2022. aastal valminud uut koolimaja, lasteaeda ning eakatekodu – kõik koos ühes hoonestuse kompleksis ehk eluringikeskuses.  

Baerumis, mis on üks viiest suurimast omavalitsusest Norras, võttis 10-liikmelist delegatsiooni vastu linnapea Lisbeth Hammer Krog koos mitmete erinevate valdkondade spetsialistidega. Baerumis elab 129 000 elanikku, mis moodustub 153 erinevast rahvusest. Linnapea sõnul selline mitmekesisus rikastab ja esitab suuri väljakutseid arendustegevustele. Krog selgitas, et kuigi nende piirkonda jääb Norra pealinn Oslo, on suur väljakutse, kuidas väljapoole Oslot maapiirkonda elanikke meelitada. Nõunik Kristin Molstad tutvustas piirkonna kliimaeesmärke ehk kuidas Baerum plaanib aastaks 2050 saavutada kliimaneutraalsuse. Fornebu on endine Oslo lennujaama asukoht, mis arendatakse maakonnas nüüd innovaatiliseks elukeskkonnaks ning piloteeritakse innovaatilisi lahendusi linna üles ehitamisel. Eesmärgiks on võetud, et Fornebu on aastaks 2027 kliimaneutraalne.

Ressursside juhtimise projekti direktor Tore Gulli tõi esile, et neil ei ole jäätmeid, vaid ressursid. Kõige olulisem igasuguse arendustegevuse juures on mõelda, mis on tegevusega kaasnevad mõjud ja tagajärjed. Nende näitel on metroo ehitamine eluliselt vajalik, kuid ette on vaja mõelda, mida teha kaevandamisel tekkivate kivide jt materjaliga. Gulli rõhutas, et kõige olulisem on koostöö iga sektori ja kõigi huvigruppidega. Muutused saavad alguse mõtteviisi muutustest, millele peab eelnema põhjalikult läbi mõeldud kommunikatsioon. Baerumi omavalitsus panustab elanike kliimateadlikkuse tõstmisele, sest muutusi viivad ellu elanikud ise. Nõunik Claes Book tõi esile, et nad monitoorivad tegevusi ja koguvad andmeid, sest kommunikatsioonis on aluseks faktid. Peahankespetsialist Heidi Rygg ütles, et hangete sisu lähtub kliima- ja energiakava kokkulepetest. Omavalitsused saavad läbi roheliste hangete korraldamise kaasa aidata kliimaneutraalsuse saavutamisele 

Nordic Innovation Center'is võtsid külalised vastu tegevdirektor Svein Berg ja innovatsiooni nõunik Olivia Rekman. Nordic Innovation Center'is tegeletakse uuringute ja innovatsiooni arendamisega mitmes valdkonnas. Selles keskuses töötatakse maksimaalselt 8 aastat, sest pikemaajalisem töötamine tekitab nö töökoha pimeduse. Berg võttis keskuse tutvustuse kokku Henry Fordi mõttega: "Koos olemine on algus, koos püsimine on progress ja koos töötamine on edu võti." Nordic Energy Research nõunik Kevin Johnsen rääkis energiaallikatest ja mahtudest ning olulistest koostööprojektidest, kus koostööd tehakse ka Baltikumiga. Innovatsiooni vanemnõunik Rasmus Malmborg tutvustas erinevaid projekte ja rääkis jätkusuutliku linna kontseptsioonist. Eraldi tõi ta esile digitaalsete lahenduste kasutamise eakate inimeste jälgimisel, et nad saaksid võimalikult kaua ja turvaliselt oma kodus elada. Olivia Rekman tutvustas AI & Data programmi, millega kogutud andmed on aluseks arendustegevustele. Nad soovivad olla digitaliseerimisel juhtiv piirkond ning vastutustundlik andmete kogumine on nende prioriteet. 

Õppereis jätkus Oslo Innovation Week külastusega ning sellele järgnes visiit Eesti Suursaatkonda Oslos, kus kohtuti president Toomas Hendrik Ilvese, Valgamaalt pärit suursaadiku Lauri Bambusega ning saatkonna töötajatega. President tõi esile, et kuigi paljud riigid maailmas teevad edusamme e-riigiks saamise suunal, on Eesti siiski neist oma arengutes ees. Suursaadik tutvustas igapäevatööd, mis on seotud ka energia ja julgeoleku teemade ning kahepoolsete ettevõtlussuhete arendamisega. 

Kõige tähtsam mõte, mis õppereisist ja Norra kogemustest kaasa võeti oli koostöö - nii piirkonnas, maakonnas, regioonis ja üleriigilliselt. Enamus arenguid on tulnud erinevate osapoolte koostööst omavalitsuste, riigi ja ettevõtjate vahel ning projektide mõju vaadatakse oluliselt suuremalt kui ainult kohalikul tasandil. 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.-25.09.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


22. septembril toimus selle hooaja esimene loomeettevõtjate Loovhommik

Loovhommiku viis läbi Külli Hansen, kellega koos arutleti ärimudelite ning ärimudeli innovatsiooni teemadel. Osalesid mitmed Elva valla loomeettevõtjad, kelle tagasiside oli ülipositiivne! „Sellistel kohtumistel tunnen, kui tähtsad on Elva vallale loomeettevõtjad ja kuivõrd palju vald meist hoolib,“ sõnas üks loovhommikul osalenud ettevõtja. 

Ka eelmisel hooajal osalenute tagasiside põhjal võib öelda, et sellised kokkusaamised ja kogemuste jagamised on äärmiselt vajalikud - tutvutakse üksteise toodete ja teenustega ning õpitakse tundma samas valdkonnas tegutsevaid inimesi ja nende ettevõtmisi. Elva valla arendusspetsialist Sirli Pippar loodab, et programmi laiem mõju ja eesmärk on, et tublidest loomeinimestest tekib ka tulevikus üks järjepidev koostöövõrgustik, kus leitakse ühiseid koostööpunkte oma toodete arendamiseks või näiteks eksportimiseks.

Elva vallal on oma ettevõtjate toetamiseks kirjutatud ühisprojekt Tartu Loomemajanduskeskusega, mille käigus edendatakse Elva valla loomeettevõtjate teadlikkust loovhommikute ürituste sarja ning sel hooajal pakutakse täiendavalt võimalust ka osaleda mentorlusprogrammis. Tegemist on ainulaadse kohaliku omavalitsuse poolt võimaldatud tugiprogrammiga, mille Elva vald on algatanud. Osalemine on ettevõtjatele tasuta, projekti rahastab EAFRD MAK 2014-2020 LEADER-meetme raames Tartumaa Arendusselts. 

Igal kuul kohtuvad loomeettevõtjad Loovhommikutel, mille teemad katavad ära kõik, mis loomemajanduses tarvis teada - rahastusvõimalustest ja turundamisest kuni koostöövõrgustiku loomiseni välja. Täiendavalt mentorlusprogrammis osalemine annab loomeinimesele veelgi kindlust ning motivatsiooni oma ettevõtmise arendamiseks ning aitab püsida õigel rajal. Tuge pakuvad Tartu Loomemajanduskeskuse mentorid, kellel on vastav eelnev kogemus juba olemas mitmete inkubantide näol. 

Järgmine kohtumine toimub 20. oktoobril kell 10-13 Elav Elva Keskuses ning siis räägib erinevatest rahastusvõimalustest Signe Somelar-Erikson. 

Loovhommikutest on oodatud osa võtma kõik Elva valla loomeettevõtjad ning vabakutselised loomevaldkonnast huvitunud inimesed olenemata eelnevast kogemusest ning sellest, kas varasematest loovhommikutest on osa võetud. Kui mõni teema pakub huvi, siis pane end sobivale üritusele kirja! 

Järgmistel loovhommikutel käsitletavate teemade ülevaade on leitav siit →
 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


24. septembril toimus üle-eestiline Maal elamise päev

Sel päeval saadi kokku ka Elva vallas. Üle Aakre, Rõngu, Hellenurme, Palupera ning Kirepi piirkondade oli avatud 9 külastuspunkti ning ürituse keskpunkt koondus Aakre rahvamaja parki. Ühtekokku külastati Maal elamise päeva Elva vallas ligi 1000 korda.  

Esinesid erinevad kultuurikollektiivid, peeti laata, sai kuulata põnevaid maale elama tulemise kogemuslugusid ning oli võimalus saada osa nii mälumängust kui erinevatest töötubadest. Lastele oli rõõmu pakkumas Lotte, poni ning batuut. Päeva jooksul toimusid mõisatuurid Aakre, Hellenurme ning Palupera mõisates, mis tõid kokku rohkelt huvilisi. Avatud olid ka Rõngu, Aakre ning Hellenurme lasteaiad. Elva valla telgi juures sai soovida vallale häid soove peagi saabuva 5. sünnipäeva puhul. 

Oli väga vahva päev ning korraldajad tänavad kõiki, kes Maal elamise päeva võimalikuks tegid! Kohtume taas uuel aastal ning siis teeme lähemalt tutvust juba Rannu, Konguta ja Valguta piirkondadega.

Ürituse galerii 
Fotograaf: Marko Hõrak

Vaata ülevaadet päevast ka Elva valla Instagramist →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

19. septembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna spetsialistid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infotunnis

Infotunnis anti ülevaade riigipoolsetest tugimeetmetest seoses energiahindade tõusuga. Erinevalt eelmisest hooajast ei pea inimesed riigipoolset abi taotlema, vaid riik tasub osa hinnatõusust otse tootjatele. 

 

 


Käimas on üleriigiline noortegarantii tugisüsteemi kampaania "Kuidas sul päriselt läheb?" 

Sotsiaalkindlustusamet ja Sotsiaalministeerium on käima lükanud noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) kampaania "Kuidas sul päriselt läheb?", et teavitada 16-29 aastaseid mittetöötavaid- ja õppivaid noori nende võimalustest haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTSiga on liitunud 60 omavalitsust, sealhulgas Elva vald. 

NGTS projekti raames on võimalik saada tasuta psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist, karjääriplaneerimist ja enesearengut toetavaid koolitusi ning B-kategooria juhilubade koolitust. Samuti pakutakse tööpraktika võimalust noorele sobiva tööandja juures koos stipendiumi ja sõidutoetusega. 

Hetkel käimasolevas kampaanias osaleb ühe kampaanianäona ka Elva valla noor Ainar, kes just tänu noortegarantii tugisüsteemile leidis endale uue sihi elus ning praktilised oskused ja teadmised, kuidas edasi pürgida. 
 

12-14. oktoobril on Elva valla NGTS sihtrühma kuuluvatele noortele toimumas taas motivatsioonikoolitus, kus pühendutakse eneseanalüüsile, digipädevuste arendamisele ning õpitakse unistama ja eesmärke seadma. Kui tunned kedagi, kellel võiks sellest koolitusest kasu olla, siis anna talle sellest teada! 

Projekt kestab 2023. aasta sügiseni ning seda rahastab Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu Euroopa Sotsiaalfond. 

Loe rohkem 

 

 

21. septembril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna koostöökohtumine Elva piirkonnapolitseinikega

Kuna nii osakonnas kui politseinike hulgas on olnud töötajate vahetumist, oli oluline silmast-silma kohtuda ning tutvuda. Üle räägiti nii ametnike kui piirkonnapolitseinike tööpiirkonnad kui ka pädevuse piirid, et koostöö oleks võimalikult sujuv. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Rõngu kogukonnakeskuse ehitusest 
 
Rõngu südamesse, olemasoleva bussijaamahoone asemele alustati Rõngu kogukonnakeskuse ehitust juba 2021. aasta alguses. Paraku on koostöö töövõtjaga kulgenud vaevaliselt ning tänaseks on Elva Vallavalitsus 15. septembri 2022 seisuga töövõtja Rennes OÜ-ga lepingu ka lõpetanud. Hetkel ollakse lõpetamata tööde osas jätkuvalt suhtluses alltöövõtjatega, kes koostavad uued pakkumised juba alustatud tööde lõpule viimiseks. Uue peatöövõtja leidmiseks on koostamisel hange.
 
Rõngu kogukonnakeskusesse on lisaks Elva valla Rõngu piirkonna teenuskeskuse ruumidele planeeritud ka raamatukogu koos seminariruumiga, luuakse võimalus kaugtöö tegemiseks ning avaliku interneti kasutamiseks. Uuel hoonel säilib ka bussijaama funktsioon koos ootesaali ja avalike tualettruumidega. Kogukonnal on keskuses asuvaid ruume võimalik kasutada koosolekute ja muude erinevate tegevuste korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Elva vald teeb kõik endast oleneva, et hoone kasutusele võtta esimesel võimalusel, loodetavasti 2022. aasta lõpuks. Välitööd lõpetatakse tõenäoliselt kevadel 2023.

 

 

20. septembril toimus Elva linna Kesk tänava garantiiülevaatus
 
Kohtumisel juhiti tähelepanu kõikidele probleemsetele kohtadele, millele soovime lahendust, sealhulgas ka ära vajunud restkaevude ümbrustele, kus kaevud vajavad tõstmist ja uuesti asfalteerimist.

Lisaks said mainitud ka täringukivi ja kergtee vahelised asfaldivuugid, mis vajavad täitmist ja kõrguste korrigeerimist, kuna need on kohati juba nii sügavad, et ka väiksema tõukeratta ratas võib sinna kinni jääda ning põhjustada väga ohtliku olukorra. Täiendavalt tuleb üle vaadata päikesevarjud, mille valgustus vajab korrigeerimist ning töövõtjal tuleb veel koos eksperdiga üle vaadata ka tänava äärsed puud, kuna neil esineb kahjustusi ja kuivamist.

Kesk tänava peatöövõtja RTS Infraehitus OÜ on lubanud lähinädalatel garantiitöödega alustada. Kesk tänava ja väljaku garantiiaeg lõpeb 6. detsembril 2022.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


23. septembril toimus projekti „Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine“ avaseminar

Tartu Loomemajanduskeskuses toimunud seminaril osalesid abivallavanem Heiki Hansen, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, sotsiaalnõunik Anneli Lepik ja haridusspetsialist Auli Mäesalu. 

Päev algas Cumulus Consulting OÜ meeskonna poolt läbiviidud uuringutulemuste "Tartumaa haridusliku erivajadusega (HEV) laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine" tutvustamisega, kus anti ülevaade Tartumaa laste ja perede heaolu hetkeseisust ning puudustest, mis puudutab HEV laste tugiteenuseid. 

Tartumaa strateegilistest eesmärkidest ja arengusuundadest tugiteenuste korraldamisel andsid ülevaate Sven Tobreluts ja Kairi Vasemägi Tartumaa Omavalitsuste Liidust. 

Peale lühikest virgutuspausi tutvustati võimalikke lahendusi ja koostöömudeleid tugiteenuste disainimisel ja rakendamisel ehk projektijuht Annely Võsaste andis ülevaate HOP projekti eesmärkidest ja sisulistest tegevuste suundadest. 

Elva vald osaleb HOP projektis juhtumikorralduse koostöömudeli pilotiseerimisel olulise omavalitsusena. Loe projekti kohta rohkem Elva valla koduleheküljelt 

 

 

19. ja 21. septembril toimusid noorsootöövaldkonna kohtumised 

Kohtumiste käigus arutati huvihariduse kava täitmist esimesel poolaastal ja vaadati tagasi malevasuvele Elva vallas.

19. septembril toimunud huvikava elluviijate kohtumisel koguti sisendit uue perioodi kava jaoks ning arutati kava täitmist. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

21. septembril toimus kohtumine maleva korraldajatega, et jagada kogemusi suvel toimunud noorte töömalevatest. Noored osalevad malevates hea meelega ning sinna ei minda ainult raha pärast, vaid oluline on ka malevast saadav emotsioon. Ühiselt arutati, kuidas järgmisel aastal Elva valla malevaid veel paremini korraldada. 

 

 


22. septembril külastas Elva Huviala- ja Koolituskeskust rahvusvaheline noorsootöötajate koolitusgrupp

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs andis ülevaate Elva valla noorsootööst üldiselt. Elva Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Riin Pross tutvustas noortekeskust ja selle võimalusi ning samuti Elva Huviala- ja Koolituskeskust. Elva valla huvihariduse ja noorsootöö võimalused tekitasid elavat arutelu ning küsimusi esitati palju. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


20.-22. septembril osales vallaarhitekt Jaanika Saar Sisekaitseakadeemias toimunud turvalise ruumiloome koolitusel

Koolitusel puudutati ruumipsühholoogia aluseid, arutleti arhitektide panuse üle turvalise ruumi loomisel ning planeerimise osapoolte probleemide ja rollide üle riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil. Seminari praktiline harjutus viidi läbi Tondiraba pargis analüüsides grupitööna erinevaid turvalisuse aspekte. Seminari lõpuks esitas iga töögrupp analüüsi ning pakkus välja konkreetsed lahendused.  

 

 

20.-21. septembril osales planeeringuspetsialist Maarika Uprus Rahandusministeeriumi planeeringute andmekogu koolitusel

Koolitusel tutvustati 1. novembrist avatavat üleriigilist planeeringute andmekogu, kuhu hakatakse koondama kõiki riigis kehtestatud planeeringud: üleriigiline, maakondlikud, üld- ja detailplaneeringud.  

 

 

Kolmapäeval, 21. septembril osales Kertu Vuks Tartus eurotoetuste infopäeval

Infopäeval anti ülevaade struktuuritoetuste uue rahastusperioodi üldistest plaanidest ja põhimõtetest kui ka täpsemalt valdkondlikest toetustest. Ülevaade anti muuhulgas ka regionaalarengu toetustest, ettevõtlusmeetmetest,  toetusvõimalustest loomemajanduse arendamiseks, energiatõhususe ja taastuvenergia toetusvõimalustest, ringmajanduse ja kliima toetusmeetme võimalustest, samuti Sotsiaalministeeriumi poolt kureeritavatest pikaajalise hoolduse meetmetest.

Täpsemalt saab toetusvõimaluste kohta lugeda siit → 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: Reigo Teervalt, Tartu 2024 


20. septembril toimus Tartu 2024 Kultuurikompass

Järjekorras 12. Kultuurikompassil võeti luubi alla teema "Kui külalislahke on Lõuna-Eesti?". Seminaripäevast Mooste Folgikojas võtsid osa Eliise-Berta Tarto ja Kertu Vuks.

Erinevad esinejad jagasid kogemusi ja praktikaid, kuidas saab Lõuna-Eesti pakkuda meeldivat reisielamust igale külalisele ning arutleti, mida on võimalik veelgi paremini teha. Lisaks toimus ka külalislahkuse võrgustiku loomise töötuba, kus koguti võrgustiku loomiseks sisendit erinevate arutelude kaudu. Järgmise sammuna plaanitakse kokku kutsuda juba fookusgrupp. 

 

 

Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali projekt aastal 2024 saab kuuluma Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi ja Tartu Maailmaülikooli programmi

Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali projekt on läbinud esimesed produktsiooni läbirääkimised Tartu 2024 sihtasutusega ning on suur rõõm, et festival saab kuuluma Tartu 2024 põhiprogrammi. Täpsemalt saab festival olema osa programmiliinist Inimene ja  Oskused, kuna festivaliga soovime avada vaimse tervise teemasid läbi liikumisharjumuste teadvustamise, pöörata tähelepanu põlvkondade koosloovusele ning korraldada festivali sotsiaalselt vastutustundlikult. 

Täiendavalt saab Eesti Liikumis- ja Heaolufestival kuuluma ka teadlasi ja Lõuna-Eesti kogukondi ühendava Tartu Maailmaülikooli projekti, mille partneriteks pääses 13 eripalgeliste ideedega kogukonda. Tartu 2024 kunstiline kontseptsioon – Ellujäämise Kunstid – väljendub ka maailmaülikooli kogukonna akadeemiates toimuvas, sest fookuses on toimetuleku ja kestlikkusega seotud teadmised ning oskused, mis aitavad eestlastel paremini elada.

 

 

Foto: Marko Hõrak


Kuni 20. novembrini saab Elva keskväljakul vaadata näitust „Laulupeo teekond läbi aja"

Fotonäituse on ringreisile üle Eesti viinud Eesti Rahvakultuuri Keskus koos Tantsupeomuuseumiga. Järjekorras neljandana jõudis näitus 23. septembril Elva keskväljakule ning näituse pidulik avamine toimus 26. septembril. 

Sõna said Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister ja Elva abivallavanem Kertu Vuks, laulu- ja tantsupeolise meeleolu lõid kohalikud kollektiivid.

Rändnäitus on liikvel olnud alates 15. jaanuarist 2022. Esimeseks näituse võõrustajaks oli Tõrva. Elvasse jõudis näitus Põlvast ning enne seda on inimesed saanud näitust nautida Võru ja Otepää keskväljakutel. Enne jõuluaega jõuab väärikas ülespanek juba Viljandisse.

Näituse koostasid ajaloolane Jaak Juske koostöös Fotomuuseumi ja Tallinna Kultuuri- ja Spordiametiga. Esmakordselt eksponeeris näitust 2019. aastal Tallinna Vabaduse platsil Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet. Alates käesolevast aastast on jõud ühendanud Tantsupeomuuseum ja Eesti Rahvakultuuri Keskus paljude Eesti omavalitsustega, et ajaloolisest väljapanekust saaksid osa inimesed üle kogu Eesti.

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 20. septembril toimus rahanduskomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osalesid koosolekul Kertu Vuks, Priit Värv ja Imbi Rõivassepp. Koosoleku päevakorras oli 4 vallavalitsuse poolt algatatud eelnõud: Elva valla 2022. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2022. aasta eelarve muutmine; laenu võtmine; Elva vallas Elva linnasisese bussiliini kõrgeima sõidupiletihinna kehtestamine ja Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine.

Komisjon toetas kõikide eelnõude volikokogusse suunamist.

 

 

Elva Vallavalitsuse 20.09.2022 istungi kokkuvõte 

Elva Vallavalitsuse 20.09.2022 istungil otsustati:

 • Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Kirepi külas, Raudteemaja maaüksusele (69403:002:0098) tehnorajatise ehitamiseks.
   
 • Seada isiklik kasutusõigus N.R.Energy OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistutele.
   
 • Määrata Härjanurme külas, Ukkosaare (60502:002:0042), Tootsi (60502:002:0029) ja Peebo (60502:002:0044) katastriüksuste vaheliste piiride muutmisega ning Ukkosaare katastriüksuse jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
  - Elva vald, Härjanurme küla, Peebo, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Tootsi, sihtotstarve elamumaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Vana-Ukkosaare, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Uus-Ukkosaare, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Keeri tee L2, sihtotstarve transpordimaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Tuule, sihtotstarve maatulundusmaa.
   
 • Määrata Elva vallas asuvate munitsipaalomandisse antavate maaüksustele koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt:
  - Maaüksus katastritunnusega 17101:001:1887 - koha-aadress Elva vald, Verevi küla, Jõeääre tee 1, sihtotstarve üldkasutatav maa;
  - Maaüksus katastritunnusega 17101:001:1888 - koha-aadress Elva vald, Verevi küla, Jõeääre tee 1a, sihtotstarbega üldkasutatav maa;
  - Maaüksus katastritunnusega 17101:001:1890 - koha-aadress Elva vald, Verevi küla, Jõemuuli, sihtotstarbega üldkasutatav maa.
   
 • Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Jõemetsa kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine" ja „Rebase kinnistu juurdepääsutee rajamine" aruanded.
   
 • Kinnitada riigihanke „Elva vallas elektrienergia ostmine perioodiks 01.01.2023 – 31.12.2023" alusdokumendid.
   
 • Vabastada MTÜ Teeklubi üüri tasumisest täies ulatuses 1.10.2022 - 31.12.2022.
   
 • Korraldada Rõngu alevikus, Pagari põik 12 kinnistul päikeseelektrijaama ja seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste avatud menetlus.
   
 • Anda projekteerimistingimused Suure-Rakke külas, Jaani-Hansu kinnistul tootmishoone ja seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks.
 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.-18.09.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


14.-16. septembril osalesid Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs ja Marge Jaasi-Tamm URBACT Eesti haridusvõrgustiku seminaril Narvas

Seminaril kuulati ettekandeid formaal- ja mitteformaalõppe sidususest, tutvuti erinevate algatuste ja projektidega, nagu HUVA, Gutsy GO, MTÜ Spin, Edukoht programmeerimiskool ning Narva muuseumi haridusprogrammidega. Külastati Narva avatud noortekeskust, MTÜ VitaTiim ja Narva Noorte Meremeeste Huvikooli. Praktiseeriti strateegilist grupitööd ning arutati URBACT projekti tegevuskava.  

 

 

Elva valla õpetajad said tunnustatud Tartumaa Aasta Õpetaja 2022 konkursil

12. septembril avaldati maakondlikud haridusvaldkonna tunnustuste laureaadid ning tunnustuse pälvisid teiste seas ka mitmed Elva valla õpetajaid: 

Tartumaa aasta lasteaiaõpetaja kategoorias Eva Kitsnik (Konguta Kool) ja Käthlin Naarisma (Rõngu Lasteaed Pihlakobar). 

Tartumaa aasta klassiõpetaja kategoorias Astrid Külaots (Konguta Kool) ja Monika Tasa (Elva Gümnaasium). 

Tartumaa aasta klassijuhataja kategoorias Kätlin Tatar (Elva Gümnaasium). 

Tartumaa aasta huvialaõpetaja kategoorias Margit Aidla (Elva Gümnaasium ja Elva Spordiliit). 

Tartumaa aasta tugispetsialisti kategoorias Riina Kõrgesaar (Puhja Lasteaed Pääsusilm). 

Tartumaa aasta õppeasutuse juhi kategoorias Marge Jaasi-Tamm (Rõngu lasteaed Pihlakobar). 

Tunnustused antakse üle 30. septembril toimuval Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänusündmusel. Igast kategooriast üks kandidaat (piirkondlik nominent) on esitatud ka üleriigilisele konkursile. Üleriigilised laureaadid selguvad 8. oktoobril Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldataval galal “Eestimaa õpib ja tänab”.

Kõik Tartumaa aasta õpetaja 2022 laureaadid on leitavad Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt →
 

 

 

Fotol: Angela Ader, Tartu 2024 haridustöö koordinaator


13. septembril toimus Elva valla haridusjuhtide 2022/23 õppeaasta esimene kohtumine

Koosolekul tervitati haridusasutuste uusi liikmeid - Elva gümnaasiumis alustas septembri keskpaigast direktori ametis Deivy Kivisalu ning eelmise õppeaasta lõpust õppejuhid Piret Jaani ja Merle Sasi. Rõngu keskkoolil on alates augustikuust uus direktor Romet Piller. 

Päevakorras oli Tartu 2024 tegemiste tutvustamine ning külla oli selleks kutsutud Tartu 2024 haridustöö koordinaator Angela Ader, kes andis ülevaate Tartu 2024 kultuuripealinna projektist üldiselt ning noortele suunatud arenguprogrammist Tartu 2024 Extended. Lisaks kutsus Angela ülesse suunama õpilasi tegema Tartu 2024-st, Ellujäämise Kunstidest ja kultuurivaldkonnast inspireeritud loov- või uurimuspraktilisi töid. 

Elva valla kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto tutvustas juhtidele kultuuriakna sündmuskalendri kasutamise võimalusi ning jagas muud olulist kommunikatsioonivaldkonna infot, sealhulgas räägiti meeldetuletuseks üle näiteks meediasuhtluse hea tava. 

Haridus- ja kultuuriosakond jagas jooksvat infot ning finantsosakonna meeldetuletusi. Samuti ei puudunud tavapärane ettepanekute ja küsimuste esitamise võimalus. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Reedel, 16. septembril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi (TAS) visiooniseminaril Eesti Rahva Muuseumis

Seminari eesmärk oli saada sisendit uue programmiperioodi tegevuste ja toetusmeetmete kavandamiseks TAS-i tegevuspiirkonnas, kuhu Elva vallast kuuluvad Konguta ja Puhja piirkonnad ning alates uuest programmiperioodist ka Elva linn.

Inspireerivate ettekannetega jagasid seminaril oma kogemusi Vidrike külavanem Ivika Nõgel, kes oma ettekandes keskendus kogukondade ja külade erinevatele arengufaasidele ning jagas Vidrike küla kogemust. Ettekandega esines ka Marek Strandberg, kes rääkis energiakogukondadest, tulevikuvõimalustest seoses vesiniktehnoloogia kasutuselevõtuga ning rohepöörde tegevustest laiemalt.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


15. septembril toimus Elva linnaraamatukogu kaminasaalis projekti "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil" võrgustiku kohtumine

Kokku said Elva ja Nõo valla sotsiaaltöö- ja meditsiinivaldkonna esindajad, et mõista ühtselt projektiga seonduvalt erinevate osapoolte rolle ja võimalusi ning arutada piirkondlike sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamise puuduste ja toimiva praktika üle. Kohtumist rikastasid oma kogemustega Tartu linna hoolduskoordinaatorid Ave Tooming ja Johanna Hollo ning Tartu Linnavalitsuse tervishoiuteenistuse juhataja Piret Väljaots. 

 

 

Teisipäeval, 13. septembril osalesid Rutt Hanni ja Karmen Paavel teemapäeval "Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna koostöö - kohaliku tasandi praktikad" 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) poolt korraldatud teemapäeva eesmärk oli arutleda, kuidas aidata kaasa inimesele parima abi kätte saamisele lõimides piirkondlikku tervishoiu- ja sotsiaaltööd. Kuulata sai teiste Eesti piirkondade kogemusi, näiteks Viljandi maakonna PAIK projekt ja Teleskoobi võimalused ning jagada kogemusi ja arenguid riiklikult ellu kutsutud hoolduskoordinatsiooni projekti kohta. 

 

 

Neljapäeval, 15. septembril toimus Paides, Wittensteini tegevusmuuseumis inspiratsiooniseminar „Tervem ja tegusam omavalitsus“

Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt korraldatud seminaril osalesid Elva Vallavalitsusest Kertu Vuks ja Anneli Lepik ning SA Elva Laste- ja Perekeskusest Katti Kask. Seminar oli avaürituseks projektile “Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine”, milles Elva vald osalemas on.

Elva valla eeesmärk on selle projekti ja mentorite toel koostada praktiline tegevuskava Elva valla heaolu- ja terviseprofiilile. Projekti on kaasatud erinevate valdkondade spetsialistid, sh SA Elva Kultuur ja Sport esindaja. Lisainfo projekti kohta on leitav siit → 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Kolmapäeval, 14. septembril toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Elva Vallavalitsusest osalesid koosolekul Kertu Vuks, Margus Ivask, Jaanika Saar ja Maarika Uprus. Arutelu all oli kolm päevakorrapunkti: Kertu Vuks tutvustas arengukava- ja eelarvestrateegiat ning ettepanekuid, mis avaliku väljapaneku perioodil laekusid; Maarika Uprus ja Jaanika Saar andsid ülevaate planeeringutest ning selgitasid detailplaneeringute andmebaasi kasutamise võimalusi; kolmandas päevakorrapunktis arutati Elva discgolfipargi parkla rajamise võimalusi koos Mahlamäe kergliiklustee ehitusega.  

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

12. septembril toimus Puiestee tänava rekonstrueerimise lõppülevaatus

Elva Vallavalitsuse poolt kuulusid komisjoni Kristjan Vilu, Hegri Narusk, Jaanika Saar, Margit Berg-Jürgens, Paul Sinisaar ja Hendri Seinberg. Omanikujärelevalvet teostas Siim Suits Tarindiprof OÜ-st. 

Ülevaatuse käigus suuri puudusi ei leitud, kuid ehituse käigus sai vaatamata puude ümber paigaldatud laudadele siiski kahjustada üks mänd. Selle lunastamiseks tõi ehitaja uue männiistiku ning tänaseks on see juba ka Puiestee tänava äärde istutatud. Teiseks mändidega seotud puuduseks olid kõnnitee asfaldi sisse sattunud männikäbid. Kuigi Männilinnana võiks öelda, et käbid asfaldi sees ei häiri, on käbide mõju asfaltbetooni omadustele veel uurimata, mistõttu ehitaja pidi teostama parandustöid.

Kokkuvõtvalt saame öelda, et seekord sai vald koostööd teha äärmiselt hea ja kvaliteetse ettevõttega ning võib väita, et tänav sai isegi parem kui algselt projekteeritud. Elva Vallavalitsus tänab meeldiva koostöö eest AS TREF projektijuhti Andre Künnapuud, objektijuhti Tõnis Tagelit ja hankejuhti Heikki Pormeistrit! 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: erakogu 


Elva valla spordijuhiks saab Marek Pihlak

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kuulutas möödunud kuul välja konkursi Elva spordijuhi ametikohale. Tänaseks on uus Elva valla spordivaldkonna eesvedaja selgunud ning oktoobrikuu jooksul asub spordijuhi ametisse Marek Pihlak.

SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane ütles, et konkurss oli tihe ning kandideerisid mitmed spordiinimesed, kellel kõigil oli suur motivatsioon asuda Elva valla spordivaldkonda juhtima ja kujundama. „Mareki kasuks rääkis lõpuks siiski tugev kogukondlik taust, mida läbi suuremate ja väiksemate spordiürituste ja -tegemiste oleme Elva vallas juba pikalt näha saanud," lisas Ivi Tigane.

Peagi ametisse asuv Marek Pihlak sõnab: „Elva vald on aastakümneid olnud spordis teenäitaja – pühendunud treenerid, kes on oma ala parimad asjatundjad, väga head saavutused paljudel spordialadel ning suured kogemused erinevate spordivõistluste korraldamisel. See kõik vormistati suure töö tulemusena ka Euroopa parima spordilinna tiitliks." Ta lisab, et loorberitele puhkama jääda ei saa, sest Elva vald vajab investeeringuid ja uusi taristuid, mis tooksid nii lapsed, nende vanemad kui ka vanavanemad liikumise ja spordi juurde. „Tsiteerides Toomas Hendrik Ilvest - see, mis meid siia tõi, edasi meid enam ei vii," märkis Marek.

Marek Pihlak on üles kasvanud Pärnus, õppinud Tartu Ülikoolis ning Elvasse tõid ta töö ja pereelu. Tema haridusteed on mõjutanud aktiivne profisportlase karjäär, mis on aidanud tal kujuneda sihikindlaks ja eesmärkidele suunatud isaks, abikaasaks, õpetajaks ja treeneriks. Ta on Spordiklubi Altia juhatuse liige, Elva Spordiliidu juhatuse liige ning Elva vallavolikogu liige. Marek Pihlak on Elva vallas korraldanud suurüritusi nagu Elva Kohvikutepäev ja Elva Südaööjooks.

 

 

Elva valla erinevate veebilehtede sündmuskalendrid on üle minemas ühtsele süsteemile 

Oleme ühtlustamas Elva valla erinevate veebipõhiste infokanalite sündmuskalendreid ning läheme kõikjal üle Kultuuriakna süsteemile. Hetkel on Kultuuriakna kalender juba kasutusel Elva valla kodulehel ning edaspidi saab samasugune kalendrivaade olema ka Elva Kultuuri, Elva Spordi ja Elav Elva veebilehtedel ning samuti ka Elva valla äpis. 

Nii muudame Elva valla sündmuste kohta info tarbimise ja ka kalendrisse info lisamise lihtsamaks ja mugavamaks - Kultuuriakna süsteemi kaudu saab iga ürituskorraldaja ise oma sündmuse mõne minutiga registreerida ning seista hea selle eest, et tema Elva vallas korraldatav sündmus oleks ka Elva valla kalendris üleval. Julgustame kõiki oma sündmusi Kultuuriakna kaudu registreerima, et Elva valla sündmuskalender oleks maksimaalselt sisukas ja ülevaatlik ning kajastaks kõiki erivaldkondade sündmusi, mis üle Elva valla toimuvad – jalkamängudest ja raamatukogu lugemisõhtutest kuni koolikontserdite ja suurfestivalideni välja. Oma sündmuse saad Kultuuriaknasse ja Elva valla sündmuskalendrisse registreerida siin →

Sotsiaalmeedias kajastab Elva valla sündmus- ja turismiinfot Elva valla turismibränd Elav Elva. Hoia silm peal Elav Elva Facebooki lehel ja Instagramil

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva Vallavalitsuse 13.09.2022 istungi kokkuvõte

Elva Vallavalitsuse 13.09.2022 istungil otsustati:

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnisasjadele Puhja alevikus, Hommiku tn 2a (17101:001:1238) ja Lapetukme külas, Teeveere (17101:001:0453) maakaabelliini paigaldamiseks.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistutele Suure-Rakke külas, Verevi tee L1 (66601:001:0251) ja Suure-Rakke külas, Verevi tee L2 (66601:001:0278) maakaabelliini paigaldamiseks.

Määrata Pastaku külas, Kirmi katastriüksuse (58201:001:0321) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Pastaku küla, Kirmi, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Pastaku küla, Kirmipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Sõlmida Elva Soojus OÜ-ga leping Aakre katlamaja ja Konguta katlamaja teenindamiseks, hooldamiseks ja katlamajaga ühendatud hoonete varustamiseks soojaga tähtajaga kuni 30.06.2024.

Moodustada Elva lasteaias Õnneseen sobitusrühmad 2022/2023 õppeaastaks:
- sobitusrühm Vandersellid (8. rühm) Kaja tn 4 õppehoones;
- sobitusrühm Pähklipurejad (10. rühm) Lõuna tn 5/7 õppehoones.

Moodustada Elva lasteaias Murumuna 2022/2023 õppeaastaks sobitusrühm Piilupardid Kesk 29 õppehoones.

Moodustada Rõngu lasteaias Pihlakobar 2022/2023 õppeaastaks sobitusrühmad:
- sobitusrühm Müramardikad õppekohaga Nooruse 5, Rõngu alevik;
- sobitusrühm Liblikad õppekohaga Nooruse 5, Rõngu alevik.

Kinnitada riigihanke nr 253777 „Elva valla kruusateede katendite uuendamine 2022" tulemused ning tunnistada edukaks Verston OÜ pakkumus maksumusega 97 431,95 eurot.

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 47
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 28. november 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 21. november 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 14. november 2022   Kell 9 vallavalitsuse
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4