Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.06–16.06.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.06.–16.06.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 10. juunil toimus kogupäevakooli nõupidamine, kus osales Mare Tamm. Elva Gümnaasiumi juhtkond on kavandamas ja valmistamas ette kogupäevakooli rakendamist alustavates esimestes klassides. Kohtumisel peeti nõu koostööpartnerite ja kooli pidajaga ning mõeldi läbi teavituse ajakava. Arutelud jätkuvad. 

 

Kolmapäev, 12. Juunil toimus tunnustusüritus “Elva valla 100 noort tegijat”, kus osalesid Marika Saar, Karmen Moont ja Liis Lehiste. Sündmusele olid kutsutud õpilased valla üheksast koolist, kes on oma õppetöö või koolivälise tegevusega panustanud nii iseenda, kooli kui ka kogukonna arengusse. Aasta noore tiitli pälvisid RN Stuudio tantsija ja treener Christopher Meier ning Palupera loodusringi eestvedaja ja loodushariduse propageerija Artur Lõhmus.  

Õpilaste aasta haridusteo tunnustus anti Puhja kooli õpilasesindusele „The Best Kevadfest“ korraldamise eest. Kõik tunnustuse saajad jäädvustasid oma nime Elva valla auraamatusse, neile anti üle tänukiri ja meene. Rahalise preemia saavad medaliga koolilõpetajad. Sündmusel esinesid Eesti otsib superstaari saate finalist Jennifer Cohen ning andekas lõõtsamängija Oliver Leppik.  

Fotod: Kayvo Kroon

 

Reedel, 14. juunil toimusid ARNO suvepäevad Väätsa mõisas, kus osales Liis Lehiste. ARNO suvepäevadel osalesid omavalitsused, kes kasutavad ARNO süsteemi või hakkavad seda uuest aastast kasutama. Arutati võimalikke arengusuundi, milliseid andmeid süsteemis säilitada ning milliseid funktsioone lisada.  

 

Sinine laulupeosüda jõudis Elvasse 

10. juunil paigaldati Elvasse lauluväljaku nõlvale, Tartu maantee äärde sinine laulupeosüda, mis tähistab laulu ja tantsu juubeliaastat. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et laulupeosüdame projektiga liituti seetõttu, et ka Elva vallas on palju tugevaid laulu- ja tantsukollektiive ning sinine süda tähistab ka kogu valla suurt isetegevuskirge. „Südamel on peale laulu- ja tantsupeo teksti kirjas ka meie valda iseloomustav tekst, mida on nüüd võimalik kõigil uudistama minna," ütles Saar. 

Abivallavanem julgustas kõiki võtma ette käik laulupeosüdame juurde, et lugeda südamel kirjas olevaid tekste ning teha sõpradega üheskoos pilti. 

Elva on üks kuuest Eesti omavalitsusest, kes soovis sinise südame paigaldada. Peale Elva paigaldatakse süda ka Tallinnasse, Tartusse, Viljandisse, Torisse ja Muhumaale. Südame on projekteerinud Kino Maastikuarhitektid. 

Foto: Kayvo Kroon

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 13. juunil toimus Tartumaa sotsiaaltöötajate kohtumine Nõo vallas, kus osalesid Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane ja Piret Hallast. Tartu Maakohtu järelevalve spetsialist Kerli Pruuli tegi ettekande eestkostja ülesannetest ja aruannete koostamisest; Varajase Kaasamise Keskus OÜ juhatuse liige Liina Lokko rääkis tugiisikuteenusest ja lastehoiuteenusest haridus- ja sotsiaalvaldkonnas ning Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise ja turvalisuse nõunik Lea Saul andis ülevaate maakondlikust terviseedendusest ja maakonna heaoluprofiili koostamisest.  

Reedel, 14. juunil osales Lauri Tamm Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku koostöökohtumisel Jõgeval, fookuses oli erinevate juba toimivate võrgustike võimaluste tutvustus ning tegevusplaan lähemaks tulevikuks. Positiivne on, et praegu on koostamisel arenguprogramm kohalikele omavalitsustele, mis aitaks tegeleda terviseedenduse käivitamise esmaste sammudega. Hea praktika on Lääne-Nigula vallas toimiv seiklusorienteerumine, mis on plaanis käivitada kõikides võrgustikku kuuluvates omavalitsustes.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 11. juunil korraldas Kertu Vuks SA Elva Laste- ja Perekodu arengukava koostamise seminari sihtasutuse meeskonnale. Arutelude käigus käsitleti näiteks töötajate heaolu, kommunikatsiooni, asendushoolduse teenuse kvaliteedi ja lapse heaolu arvestamise teemasid ning püüti praeguseid trende arvestades läbi mõelda, milline võiks olla SA klient viie aasta pärast. Kuna seminar korraldati just SA töötajate seas, siis oli kesksel kohal SA kui organisatsiooni arendamine. Tegemist oli teise seminariga SA Elva Laste- ja Perekodu arengukava koostamise protsessis, arengukava valmib selle aasta sügisel. 

Kolmapäeval, 12. juunil osales Kertu Vuks riikliku transpordi ja liikuvuse arengukava koostamise töörühma rahvusvahelisel transpordi teemalisel aruteluseminaril. Seminari fookuses olid järgnevad teemad: rahvusvaheline maanteetransport; olemasolev ja kavandatav raudtee; laevandus ja sadamad; rahvusvahelised lennuühendused ning logistika ja transiit. Töörühmas arutati, millised on transpordi ja liikuvuse valdkonna trendid lähtudes eelpool nimetatud teemadest ning arenguvajaduste, ootuste, kohustuste ja vastutuste määratlemisega riigi, kodaniku, ettevõtja ja KOV-i vaatest.  

Kolmapäeval, 12. juunil toimus kohtumine soojamajanduse inseneriga seoses Aakre küla soojamajanduse arengukava koostamisega. Kohtumisel osalesid Mikk Järv, Allan Allik ja Terje Korss. Arutati Aakre soojamajanduse arengukava koostamisel vajaminevat, erinevate aastate kulusid ning vajalikke andmeid, mis on vajalikud arengukava koostamiseks.  

Kolmapäeval, 12. juunil toimus Nõo Muusikakooli Tartumaa Arendusseltsi (TAS) üldkoosolek. Üldkoosolekul anti ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest, kinnitati TAS-i 2018. aasta majandusaasta aruanne. Kinnitati  TAS-i rahvusvahelised koostööprojektid ning tutvustati TAS suurprojektide taotlusvooru tingimusi. 

Neljapäev, 13. juunil toimus Tallinnas ArcGIS veebiplatvormi loomise koolitus, millel osalesid Allan Allik ja Kullo Laos. Selle käigus õpiti oskusi, mida plaanitakse kasutada Elva valla kodulehele veebikaartide lisamiseks. 

Neljapäeval osales Mikk Järv Pukas National Geographic kollaste akende koosolekul. Peamine teema oli projekti ja marsruudi turundus, aga ka muud jooksvad küsimused (hanked, trükise ülevaatus).   

Neljapäeval osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv Elva valla ettevõtjate ja ettevõtlushuviliste mentorklubi kevadhooaja viimasel kohtumisel Rõngu Rahvamajas. Seminari, teemal “Investeerimine kolmes varaklassis”, juhtis Jaak Roosaare. Jaak on tuntud Eesti väikeinvestor ja rahalise vabaduse propageerija, ta on nelja raamatu autor ning on esinenud tuhandetele investeerimishuvilistele juba aastaid. Jaak jagas oma kogemust investeerimise erinevatest viisidest ning selgitas lähemalt, kuidas on oma sissetulekuid passiivselt tulu tootvatesse varadesse investeerinud ning mida on ta sellest protsessist õppinud.

Järgmine mentorklubi kohtumine toimub septembris. 

 

VALLAMAJANDUS

Rannu jäätmepunktist viidi ära suuremõõtmeliste jäätmete konteinerid 

13. juunil likvideeriti Rannu jäätmepunktist suuremõõtmeliste jäätmete konteinerid, sest olmejäätmete ehk olmepürgi toomine nendesse konteineritesse on kasvanud. 

Jäätmepunkti konteineritesse toodi mittesobilikke jäätmeid ka juba väljaspoolt Elva valda, seega ei olnud abi ka tihedamast tühjendamise sagedusest, kuna mahutid täitusid mõne päevaga. 

13. juunist alates on Rannu piirkonna elanikel võimalus suur- ja ehitusjäätmeid anda üle Elva linnas asuvas jäätmepunktis Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt). 

Elva linna jäätmepunkt on avatud esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9–18 ja laupäeval kell 9–15. 

Rannu jäätmepunktis võetakse vastu järgmisi jäätmeliike:taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast) ja majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid (pliiakud ja patareid, värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed, vanaõli, õlised jäätmed, ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, päevavalguslambid jne). 

Ohtlikke jäätmeid saab üle anda kolmapäeviti kell 12-14 (vastuvõtja tel 53966511). 

Tuletame meelde, et pakendikonteinerisse võib panna ainult puhtaid pakendeid! Pakendikonteinerisse olmejäätmete panemine on keelatud! Rannu jäätmepunkti territooriumile jäätmete mahapanek on rangelt keelatud. 

Rannu jäätmejaamas olnud pidev olukord, kus inimesed panid prügi maha ning konteinerid laoti liiga täis; prügivedajal oli äärmiselt keeruline konteinereid uutega asendada.

 

PLANEERING

12. juunil käisid planeeringuspetsialist Maarika Uprus, vallaarhitekt Jaanika Saar ja geoinfospetsialist Kullo Laos Valga Vallavalitsuses arutamas üldplaneeringu koostamise teemasid planeeringute juhtivspetsialisti Lenna Hinglaga. Kuna Valga Vallavalitsus kasutab üldplaneeringu koostamiseks samuti ArcGIS platvormi, vahetati kogemusi, kuidas üldplaneeringu platvormi veebipõhiselt rajada ning avalikkusele kuvada. 

14. juunil toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek, kus arutati üldplaneeringu koostamise korralduslikke küsimusi ning üldplaneeringu lähteseisukohtadele laekunud ettepanekuid. Seisukoht jõuti võtta Muinsuskaitseameti, Keskkonnaameti, Tartu Linnavalitsuse, Lennuameti ja Põllumajandusameti ettepanekute osas. 

VARIA

Teisipäeval, 11. juunil toimus Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolek, kus räägiti peamiselt rongkäigu korraldamisega seotud teemadest. 

Marika Saar ja Maano Koemets osalesid reedel, 14. juunil, küüditatute mälestushetkel Palupera raudteejaamas. 1941. aasta küüditamisel viidi ära 10 000 inimest, kellest 6000 hukkus küüditamise tagajärjel. Aitäh Palupera koolile ja Maia Kukele ürituse korraldamise eest.  

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.06.-9.06.2019

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.06.-9.06.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS & KULTUUR

 

Esmaspäeval, 3. juunil osales abivallavanem Marika Saar Tartumaa kultuuristrateegia koostööseminaril Jääaja Keskuses. Tartumaa Omavalitsuste Liit on koostamas Tartumaa kultuuristrateegiat, mille eesmärk on töötada maakondliku arengustrateegia baasil välja detailsem valdkondlik arengukava koos mõõdikute, tegevuskavade, võtmeosapoolte ja vastutajate määratlemisega. Eesmärk on välja töötada kaasaegne lähenemine kultuurivaldkonna koostööks teiste seotud valdkondadega, sh hariduse, sotsiaali, turismi, ettevõtluse, kodanikuühiskonna, keskkonnateadlikkuse ja spordi ning liikumisharrastusega. Kultuuristrateegia siht on luua igakülgsed eeldused selleks, et Tartu nimetamisel Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2024 on Tartumaa tervikuna valmis kasutama tiitliga kaasnevat potentsiaali maksimaalselt. Kohtumise eesmärk on kaardistada kultuuriga seotud erinevate teemavaldkondade ühised kokkupuutepunktid ning leida koostööpunkte, mida rakendada edasises planeerimises. Esmaspäeval keskenduti loomemajanduse arendamise võimalustele maakonnas.  

 

Esmaspäeval, 3. juunil osales haridusspetsialist Liis Lehiste Tartumaa täiskasvanuhariduse koostöövõrgustiku koosolekul. Koosolekul arutati täiskasvanud õppija tunnustamise teemal. 10. juuniks oodatakse kandidaate aasta õppija ja aasta õpiteo tunnustamiseks. Aasta õppijat ja õpitegusid tunnustatakse 1. novembril täiskasvanud õppijate foorumil. Kohtumisel tutvustati ka täiskasvanuhariduse Tartumaa koostöövõrgustiku 2019. aasta tegevuskava ning võimalust kajastada täiskasvanuharidust Tartumaa kultuuristrateegias.  

 

Teisipäeval, 4. juunil ja kolmapäeval, 5. juunil toimus tugiteenuste alane koostööseminar Võrus, kus osalesid Elva vallavalitsusest Marika Saar, Margit Kiin, Liis Lehiste, Piret Hallast ja Mare Tamm. Tegemist oli Elva valla tugiteenuste mudeli loomise koostööseminariga, milles osalesid ka Mustvee ja Põltsamaa vallad. Projekti raames seni läbiviidud andmeanalüüsi põhjal olid kaalumisel kolm teenuse korraldamise mudelit. Vaadeldi lähemalt, millised on eelised ja murekohad tugiteenuse keskse ja osalise juhtimise puhul ning mida toob tulevik, kui jätkata olemasoleva olukorraga. Järgmine kokkusaamine toimub juba augustikuus. 

 

 

SOTSIAALVALDKOND

 

Neljapäeval, 6. juunil külastas Elva valda Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse. Kohtumise eesmärgiks oli anda ülevaade Elva valla sotsiaalvaldkonna tegevustest. Abivallavanem Marika Saar andis ülevaate valdkonna statistikast ning lisaks tõi välja valdkonna parimad saavutused ja eelseisvad väljakutsed. Kohtumise esimesel poolel keskenduti sotsiaalhoolekande teemadele ning teises pooles laste ja perede heaolu toetamisele.  

Heategevusfond Aitan Lapsi koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga pakkus Elva valla lastele ja noortele võimalust sõita 8. juunil Tallinnasse A. Le Coq Arenale vaatama Eesti ja Põhja-Iirimaa koondiste EM-valikmängu. Nimekirja lastest koostasid lastekaitsetöötajad ning transpordi eest tasus Elva Vallavalitsus. Enne jalgpallivõistlust oli võimalus kuulata laule Liis Lemsalu esituses. Eesti ja Põhja-Iirimaa koondiste EM-valikmäng oli põnev ja lapsed elasid kaasa Eesti koondisele. Lapsed said huvitava elamuse jalgpallivõistlusest ning kogu reisist.  

 

ARENDUSVALDKOND

 

4.-5. juunil osales Kertu Vuks SmartEnCity võrgustiku seminaril Itaalias. SmartEnCity  on rahvusvaheline koostööprojekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekti peamine eesmärk on viia ellu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem erinevates Euroopa piirkondades rakendatav. Projekti aluseks on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energianõudlus on kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades viidud miinimumini ja energiavarustus baseerub taastuvatel kohalikel energiaressurssidel, mida hallatakse nutikate lahenduste abil.
 
Itaalias toimunud seminari raames jagasid oma kogemusi targa planeerimise teemadel SmartEnCity võrgustiku linnad- Rooma, Sondeborg, Tartu, Lviv, Elva, Valga, Vitoria- Gasteiz.  Iga osalenud linn tõi oma ettekandes välja kolm suurimat väljakutset, millega nad targa ja energiasäästliku majandamise rakendamisel silmitsi seisavad. Kõlama jäid märksõnadena - kodanike teadlikkuse tõstmine; otsuste mõjutatus poliitilistest muudatustest ning olemasolevate andmete (big and open data) kasutamine otsuste tegemisel.  Elva vald kuulub lisaks SmartEnCity võrgustiku ka Act Now projekti, mille eesmärk on väljavalitud omavalitsuste hoonetes energiatarbimise, energiatõhususe ning -juhtimise oskuste kasvatamine ning energiatarbimise jälgimise seadmete kasutusel võtmine.

 

Elva Vallavalitsus otsustas sõlmida lepingu Verevi ranna kauplemiskoha kasutusse andmiseks. Vallavalitsus korraldas Elva linnas asuva Verevi ranna kauplemiskoha kasutusele andmiseks konkursi. Elva valla omandis olev Verevi rannas asuv kauplemiskoht koos olemasoleva hoonega antakse rendile kolmeks aastaks. Tähtajaks laekus kaks pakkumist ning pärast läbirääkimisi mõlema pakkujaga otsustati sõlmida leping CM Meelelahutus OÜ-ga.  Enne kauplemiskoha avamist peab ettevõtja tegema kauplemiskohas remondi ja hankima vajalikud kooskõlastused. Anname esimesele võimalusel valla infokanalite vahenduse teada, millal ettevõtja alustab Verevi rannas kauplemisteenuse pakkumisega 

Lisainfo: Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 

kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

PLANEERING

Kolmapäeval, 5. juunil toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek. Volikogu komisjon kogunes arutama arengu- ja planeeringuvaldkonnas toimuvat. Maarika Uprus andis sisulise ülevaate detailplaneeringutest, mida vallavalitsus menetleb. 2018 aastal algatati 9 detailplaneeringut. Hetkel on kõige enam tähelepanu  saanud Supelranna tn planeeritava tervisekeskuse detailplaneering ja Verevi ranna-ala detailplaneering. Uued ehitised linnaruumis või olemasolevate oluline ümberehitamine tekitab alati palju huvi, kuid ka erinevaid seisukohti. Maarika Uprus tõi välja, mis on kõige olulisemad ettepanekud ja vastuseisu põhjused nende planeeringute juures.  

Seejärel andis Mikk Järv ülevaate, millised investeeringuprojektid on hetkel vallal teostamisel (Elva Spordihoone, Kesk tn rekonstrueerimine ja keskväljaku rajamine, Elva linnas ja Rõngu alevikus asuvad kergliiklusteed), millised on lähiaastate projektid (Käärdi lasteaed, Kentsi paisjärv, Rannu Kool, Konguta Kool). Ülevaade anti ka teeprojektide kohta, mida asfalteeritakse või tehakse kruusaparandustöid. 

VARIA

Teisipäeval, 4. juunil osales volikogu esimees Maano Koemets  “Eesti 2035” seminaril.  Rahandusministeerium ja Riigikantselei on koostamas pikaajalist strateegilist dokumenti “Eesti 2035”, mille eesmärk on kaugeleulatuvate strateegiliste sihtide sõnastamine nii, et need oleks kehtivad sõltumata vahepealsetest valimistest ja suunamuutustest igapäevapoliitikas.  

Eesti 2035 hakkab olema aluseks kõigi  riiklike valdkondlike arengukavade, riiklike programmide, eelarvestrateegiate ja iga-aastaste eelarvete koostamistele. Dokumenti koostatakse võimalikult kaasavalt ja ka seekordne seminar oli üks kaasamisseminaridest, et koguda infot Eesti elanikelt, ettevõtjatelt ja omavalitsustelt.  

Tutvustati, kuhu on koostamisega jõutud ja kui palju on esitatud erinevaid arvamusi töödokumendile arvamuskorje “Millises Eestis soovid aastal 2035 elada”. Käigus. Tulemustega saab tutvuda siin. Kokkuvõtvalt on soov elada: turvalises, vabas, looduslikus, avatud ja inimesekeskses Eestis. Seekordne seminaril sai iga laudkond mõelda järgmistele teemadele: Milliseid reforme on vaja Eestis läbi viia ja mis on Eestis väga hästi, mis ei vaja muutmist. Iga laudkond arutas teemat ja tegi oma ettekande. Meie laudkonnas prevaleeris haridus (muutmist vajab kutsehariduse ja keskhariduse erinevus, need tuleks ühendada), riigi detsentraliseerimise idee (vähem riiki, rohkem omavalitsust ja kogukonda), kultuuripärandi säilitamiseks tõhusate toetuste rakendamine eraisikutele ja ettevõtetele (päästa lagunev pärand). Eesti 2035 teemaline info: https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035

Neljapäeval, 6. juunil toimus Saku Suurhallis esimest korda peetava WRC promotsiooniralli, Shell Helix Rally Estonia, ametlik pressikonverents. Üritusel toimus ka koostöömemorandumi allkirjastamine, Elva valla poolt allkirjastas memorandumi vallavanem Toomas Järveoja. 

Üritusel tutvustati lähemalt, mida tähendab ametlik WRC promotsiooniralli ning missugused on tänavusel Rally Estonial aset leidvad uuendused (sealhulgas teede ja pealtvaatamisalade arendused). 

Shell Helix Rally Estonia toimub 12.–14. juulil Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel. Elva linnakatse toimub 13. juulil Elva linna tänavatel. Peale Elva linnakatset toimub Elva laululaval Shell Helix Rally Estonia kontsert. 

Rohkem infot leiab Rally Estonia kodulehelt.

Neljapäeval, 6. juunil kogunes Elva keeglisaali spordikomisjon. Komisjonile tutvustas ennast ja oma plaane sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport uus spordijuht Madis Šumanov. Teemaks oli ka spordihoone ehitus, muudatused tegevustoetuse korras ning ühinemislepingu muudatusettepanekud. Arutati Võrtsjärve Mängude toimumise üle ning pärast peeti maha sõbralik võistlus keeglimängus.  

Rõngu kodukohvikute päev!

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.05.–2.06.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.05.–2.06.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 27. mail kohtusid Marika Saar ja Mare Tamm Viljandi Perekeskuse, Lapse Heaolu Keskuse ning Elva Laste- ja Perekeskuse esindajatega. Kohtumise teema oli kogemuste vahetamine tugispetsialistide töö korraldamisel ning laste ja perede toetamisel.  

Neljapäeval, 30. mail toimus Elva valla eakate päevakeskuste ühiskohtumine Rannu rahvamajas, mille eesmärk on tutvustada teistele päevakeskustele oma piirkonna tegevusi ja toimetusi ning soodustada omavahelist läbisaamist. Üritusel osales sotsiaalnõunik Eva Kuslap. Kohtumisel tegid meeleoluka esituse Rannu pärimusrühm Liisud. Samuti tutvustas Rannu eakate päevakeskuse seltskond oma ruume teiste piirkondade päevakeskustele. 

31. mail osales Eva Kuslap Türi kultuurimajas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) korraldatud koduteenust tutvustaval infopäeval. Infopäeval rääkisid oma koduteenuse korraldamisest Türi vald, Kastre vald, Tori vald ja Põhja-Sakala vald. Üldjuhul osutavad vallad ise teenust, kuid teenuse eest tasu küsimine on kõikides valdades väga erinev. 

Arutelu käigus tehti ettepanek, et kuna valdades on väga erinev süsteem, kuidas teenuse eest tasu küsida, ootavad vallad riigilt üldisi teenuse hinnastamise põhimõtteid. Lisaks tutvustas ESTA riigi pikaajalise hoolduse korralduse ajakohastamist, kus on riiklikult kokku pandud erinevad töörühmad. Uued korraldusmudelid ja põhimõtted on peaaegu paigas, kuid teenuste mahtude suurendamiseks on vaja eelarve lisavahendeid. Näiteks küsitakse 2020. aastaks juurde 18,1 mln eurot.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 28. mail toimusid Verevi rannateenuse pakkumistega seotud kohtumised, kus osalesid Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen ja Margit Kiin. Kohtumiste eesmärk oli läbi rääkida mõlema Verevi kauplemisteenuse pakkujaga esitatud pakkumislahendused ning täpsustada planeeritava teenuse sisu.  

AVALIK ARUTELU

Neljapäeval, 30. mail toimus vallamajas tervisekeskuse detailplaneeringu avalik arutelu, kus osalesid Kertu Vuks, Maarika Uprus, Toomas Järveoja, Maano Koemets ja Jaanika Saar. Arutelu raames andis planeerimisspetsialist Maarika Uprus ülevaate planeeringu seisust. Eskiisi ja planeeringuga seotud detaile tutvustas planeeringu koostaja Piret Kirs (Skepast ja Puhkim OÜ).  

Kohal olid ka Tartumaa Tervisekeskus OÜ (huvitatud isik) esindajad. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 10. maist 2019 kuni 23. maini 2019. Planeeringu koostamise eesmärk on välja selgitada Supelranna tn 19//21//23 kinnistul aadressiga Supelranna 19 asuva haiglahoone laiendamise võimalikkus. Liiklus- ja parkimislahenduse korrastamiseks on kaasatud planeeringualasse Supelranna tänava lõigud - Tartu mnt ristist kuni Supelranna 15 kinnistuni ning Supelranna tn T1 katastriüksus. Planeeringualasse on kaasatud ka naaberkinnistu, aadressiga Supelranna tn 17, et moodustada planeeritava alaga ühtne tervik.  

PLANEERING

Esmaspäeval, 27. mail toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek, kus osalesid Kertu Vuks, Heiki Hansen, Maarika Uprus, Maano Koemets, Mikk Järv ja Jaanika Saar. Arutati lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse eelnõule laekunud ettepanekuid. Peamised ettepanekud ja arvamused on laekunud riigiametitelt (Keskkonnaamet, Maanteeamet, Põllumajandusamet jt).

Järgmisel nädalal arutatakse läbi viimased ettepanekud, misjärel võtab vallavalitsus seisukoha nende arvestamise või arvestamata jätmise osas. Vallavalitsuse kinnitatud lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse alusel korraldatakse riigihange üldplaneeringu koostaja ja KSH eksperdi leidmiseks. 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 28.-29. mail osalesid Maarika Uprus ja Jaanika Saar Jõgeva- ja Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerimisspetsialistide õppeseminaril “Harjumaa kogemused”.  

Kohtuti Saue ja Kuusalu Vallavalitsuste esindajate ja planeeringuspetsialistidega. Kaks valda, mis on oma olemuselt väga erinevad ja erinevate planeerimise väljakutsetega, tutvustasid oma piirkondasid ja suuremaid arendusi ning ettevõtteid. Arutleti suure arendussurve ja arendajaga tehnorajatiste väljaehitamise lepingute sõlmimise teemadel. Saue vallas oli võimalik tutvuda uuselamukvartalitega ning Laitse rallipargiga. Kuusalu vald tutvustas oma võimalikke arenduspiirkondi, mida asukoha tõttu Lahemaa rahvuspargis, ei olegi nii palju. Külastati muuhulgas ka Jaan Maintski kunstikogu Viinistul, Hara sadamat, Nõmmeveski kanjonit ja juga, kus oli asunud ajalooline elektrijaam. Imetleda sai ka Kiiu mõisa restaureeritud peahoonet, kus asub Kuusalu Vallavalitsus. 

 

KOGUKOND

Teisipäeval, 28. mail toimus Rannu piirkonnakogu koosolek, kus osalesid Toomas Järveoja, Hegri Narusk, Maano Koemets ja Mikk Järv.  

Piirkonnakogu sai ülevaate ühinemislepingu muudatuste eelnõu kohta ja andis oma arvamuse, mis toetas muudatust Hellenurme raamatukogu osas, kuid ei toetanud muudatust spordihoone-ujula osas. Leiti, et ühinemislepingu mõte oli, et Elva linna rajatakse esmalt ujula.  

Vallavalitsuse esindajad Mikk Järv, Toomas Järveoja ja Hegri Narusk andsid ülevaate piirkonnas toimuvatest investeeringuprojektidest ja tegevustest. Rannu piirkonna lähiaastate suurim investeeringuprojekt on Rannu Kooli rekonstrueerimine. Kuna projekt valmis alles selle aasta mais, siis ei realiseerunud esialgne plaan teostada tööd 2019. aasta suvel. Vallavalitsus lubas korraldada riigihanke nii, et tööd teostatakse 2020. aasta kevadel ja suvel; praegu on veel ebaselge, mis ulatuses tööd tehakse, kuna rahastust kogu projekti teostamiseks praegu ei ole.  

Hegri Narusk andis ülevaate jäätmemajanduses plaanitud muudatusest, mille käigus likvideeritakse Rannu jäätmepunktist ehitus- ja suurjäätmete konteinerid, kuna avatud territooriumil ei ole võimalik tagada nende korrashoidu ja jäätmete korrektset hoidmist konteineris. 

Mikk Järv andis teada, et Rannu aleviku soojamajanduse kaugküttele viimise projekt on töös. Otsitakse soojatootjat, kes oleks valmis taastama kaugküttevõrgu ja ehitama katlamaja, üks võimalus on vallale kuuluva OÜ Elva Soojuse kaasamine projekti.  

Arutati Võrtsjärve mängude taastamise võimalusi. Siin jäid piirkonnakoguliikmed erinevatele seisukohtadele. Osa neist arvas, et mängud oma vanal kujul ei ole atraktiivsed, kuid oli neid, kes leidsid, et mängude korraldamine on vana traditsiooni hoidmine, mida peaks igal juhul edasi arutama. 

ETTEVÕTLUS JA TURISM

Neljapäeval, 30. juunil külastasid Kertu Vuks, Maano Koemets ja Toomas Järveoja Elva valla ettevõtet Rannu Seeme OÜ. Kohtuti Rannu Seeme OÜ meeskonnaga ning tutvuti ettevõtte tegevusega. Rannu Seeme OÜ on pereettevõte, kus on traditsioonilise põllumajandusega tegeletud juba mitu põlvkonda. Täna tegutseb Annikoru Teraviljakeskuse all neli ühtselt toimivat ettevõtet, mille põhitegevusala on taimekasvatus. Põllumaad on ettevõttel kokku üle 2300 ha, ettevõttes töötab 18 inimest. Koos Madis Ajaotsaga käidi lisaks tootmishoonetele tutvumas ka katsepõldudega ning uudistati hiljuti põllult leitud kiviristi asukohta.  

 

Teisipäeval, 28. mail osales Mikk Järv SA VVV nõukogu koosolekul. Koosolekul kinnitati 2018. aasta majandusaasta aruanne ja arutati aprilli lõpus toimunud kohtumist RMK-ga. 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.05–26.05.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.05.–26.05.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 20. mail osales Mare Tamm rahvusvahelisel hariduskonverentsil Tallinna Ülikoolis. Tänavu keskenduti haridusinnovatsioonile ning mõeldi selle üle, kuivõrd on tegemist tõenduspõhise praktika või “kõhutundega”. 

Konverentsi peaesineja oli Aucklandi ülikooli emeriitprofessor Helen Timperley, kes rääkis vajadusest uuenduste järele professionaalses õppimises. Päeva jooksul oli võimalik osaleda mitmes töötoas, nt “Uuendused, mida Eesti õpetaja ootab” ja “Tulevikukool - tõenduspõhine kooliarendus”.  

Esmaspäeval kohtusid Marika Saar ja Karmen Moont Elva valla kultuurijuhtidega. Igakuise kohtumise peamised teemad olid seekord ühine veebileht, laulupeo tule teekond ning laulu- ja tantsupeo rongkäik. Samuti räägiti jooksvatest teemadest ning tegeleti Elva Elamusfestivali korraldusega. 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 21.–22. mail osalesid Marika Saar ja Karmen Moont koos teiste valla kultuurijuhtidega Tartumaa kultuuristrateegia koostamise seminaril.  Ragnar Siili juhtimisel sõnastasid Tartumaa kultuurijuhid ühiselt strateegilisi eesmärke järgnevaks viieks aastaks. 

 

Teisipäeval, 21. mail ja neljapäeval 23. mail kohtus vallavalitsuse töörühm mentor Alo Saviga projekti “Õpetajate töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides” osas Elvas. Tutvustati projekti eesmärke ning arutati, milliseid andmeid oleks vaja, et palgakorralduse aluste põhimõtetega edasi liikuda

Neljapäeval, 23. mail osalesid Karmen Moont ja Liis Lehiste teenusedisaini koosloome programmi kolmandal koolitusmoodulil. Viimase koolitusmooduli teemaks oli teenuste kvaliteet, tulemused ja mõju.  Arutati seda, kuidas teenuse sisu eesmärgistada, hinnata ja kontrollida.  

Neljapäeval, 23. mail kohtusid Marika Saar ja Mare Tamm raamatukogude direktoritega Aakres. Jagati muljeid keskraamatukogu korraldatud kogemusreisilt Helsingisse uude Oodi raamatukogusse, mille kinkis Soome oma rahvale riigi 101. sünnipäevaks. Tutvustati raamatukogude nõukogu esimese koosoleku kokkusaamise tulemusi ja uue valla raamatukogusid ühendava kodulehe platvormi loomist. Direktorid tutvustasid oma kogude suve- ja sügisüritusi ning projekte, mille kaudu soovitakse kaasata oma lugejaid rohkem raamatukogu ellu. 

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 22. mail osales Mikk Järv Eesti Tarkade Linnade Klubi kohtumisel Tartus. 

Tarkade Linnade Klubi on Tartu linna eestvedamisel kokku kutsutud üritus, mis toimus kolmandat korda. Klubilise tegevuse eesmärk on jagada omavahel kogemusi ja ideid, kuidas omavalitsuse avalikku ruumi muuta inimestele paremini kasutatavaks ning kuidas minna kaasa muutuvate trendidega. Teemad varieerusid tänavavalgustusest ja liikumisharjumustest kuni uute suundumusteni detail- ja üldplaneeringutes. Tartu linn tutvustas SmartEnCity projekti ja 8. juunil alustatavat rattaringlust. Teemaks oli ka lähiregioonide parem sidumine. On räägitud ühistest uuringutest ja projektidest. Kuna Tartu linn on peale haldusreformi suurem, kuhu kuulub ka hajaasustuse piirkond, siis on koostöö ka teiste piirkondadega oluline. 

 

Kolmapäeval, 22. mail osales Kertu Vuks E-Governance konverentsil Tallinnas. Tegemist on igal aastal toimuva rahvusvahelise konverentsiga, mida korraldab eRiigi Akadeemia. Konverents keskendus valitsuste ja riikide digitaalsete eesmärkide saavutamise tegevuskavadele ning otsis vastuseid küsimustele: mis on e-valitsemise peamised nurgakivid; kuidas toetada innovatsiooni; kuidas mõjutavad rahvusvahelised arengud riigijuhtimist?  

Konverentsi peamine eesmärk oli suurendada e-riiki arendavate ametnike ja neid tegevusi toetavate rahastajate teadmisi e-valitsemise mudelitest, et aidata riikidel välja töötada oma e-riigi arendamise tegevuskava. Väga põnevad olid praktikute ettekanded e-valitsemise rakendamisel erinevates riikides ja omavalitsustes. Eestist tegi ettekande Toomas Sepp Tallinna linnavalitsusest, kes jagas oma kogemusi ja mõtteid seoses e-teenustele ülemineku, teenuste disainimise ja rakendamise kohta. Üks uuemaid arendusi, millega Tallinn praegu tegeleb, on uus infosüsteem TEELE, mis koondab endasse kõik kohaliku omavalitsuse õigusaktid, linnavalitsuse ja linnaosavalitsuste otsused, regulatsioonid, käskkirjad jne.  

Väga põneva ettekande tegi Tak Jagumo, kes tegeleb ”targa linna” mudelite ja e-valitsemise arendamise koordineerimisega Jaapani kohalikes omavalitsustes. 

Neljapäeval, 23. mail osales Kertu Vuks “Smart City for the Citizens 2019: Data and Al as Game Changers for the Cities” konverentsil Tartus. Ettekannete fookuses oli suur- ja avaandmete (open data) ja tehisintellekt (AI) kasutamine nutika linnakeskkonna arendamisel. Peaaegu kõik konverentsil esinenud ettekannetest olid praktikute tehtud - inimesed, kes tegelevad iga päev sellega, et lahendada praktilisi probleeme, näiteks ühistranspordi korraldus, AI-ga (tehisintellektiga) seotud juriidilised teemad, mobiilsus, energeetika.  

Väga põnev ettekanne oli tehisintellekti (AI) kasutamise juriidilistest ja eetilistest dilemmadest ja  nüanssidest, sh pakirobotid, iseliikuvad sõidukid jne. Erinevaid ettekandeid kokku võttes jäi kõlama mõte, et probleemi lahendamiseks on vajalik eelkõige mõista selgelt seda, milles probleem seisneb, koguda selle kohta piisavalt andmeid ning seejärel valida sobivaim ja kliendi soove arvestav lahendus. Võiksime igapäevaotsustes kasutada rohkem olemasolevat informatsiooni (nt liikuvusandmed), et teha targemaid otsuseid.  

 

AVALIK ARUTELU

Neljapäeval, 23. mail toimus vallamajas Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu, kus osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja, Mikk Järv, Maarika Uprus ja Jaanika Saar. Kohale tuli ligikaudu 40 inimest. Detailplaneeringu eesmärk on luua võimalused ajakohase supelranna väljaarendamiseks koos rannahoone, ujula ja supelranna teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamisega.  

Vallavalitsus tutvustas kohaletulnutele detailplaneeringu koostamise eesmärki ja vajadust. Selgitati ka rannahoone-ujula rajamiseks sobivaima koha valiku põhjendusi. Planeeringu koostaja Artes Terrae esindajad tutvustasid planeeringu eskiislahendust. Keskkonnaekspert tutvustas keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi.  

Osalejad küsisid küsimusi ning tegid ettepanekuid. Üks ettepanekutest oli ka kavandatavat hoonet mitte Verevi ranna alale ehitada ning rajada see üle Tartu mnt asuvasse kaitsealusesse metsaparki.  

Kavandatava hoone väljanägemise kohta esitati väga palju küsimusi. Vallavalitsus ning planeerijad selgitasid, et planeering annab ehitusõiguse, mille alusel korraldatakse arhitektuurivõistlus. Kavandite hulgast valitakse välja parim hoone kujundus.  

Tunti muret ka parkimiskohtade vähesuse üle. Vallavalitsuse esindajad ja planeerijad selgitasid, et uue lahendusega on Tartu maanteele ja Järve tänavale planeeritud 89 aastaringseks kasutuseks mõeldud parkimiskohta ja 66 hooajalist parkimiskohta.  

VARIA

 

Teisipäeval, 21. mail käisid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Sten Saarekivi ja Terje Raadom  Kaunis kodu 2019 konkursile esitatud kodusid üle vaatamas.

Elva Vallavalitsusele laekus „Eesti kaunis kodu 2019“ konkursile viis ettepanekut. Nende hulgas on kolm talu, kodu-majutusasutus, aed, muinsuskaitseobjekt ja korteriühistu. 

Vallavalitsus otsustas esitada Elva vallast konkursile kaks objekti: kauneima maakodu nime all Kuusiku talu Vallapalu külast ja kauneim kodu/majutusasutus nime all Vehendi Motelli Vehendi külast. Samad objektid esitatakse automaatselt edasi juuni lõpust augusti alguses korraldatavale „Elva valla kaunis kodu 2019“ konkursile, mille võitjad selguvad oktoobris.

Konkursile esitati veel Virila talu Kurelaane külas, Aaviku talu Ervu külas, Siili talu Mäeselja külas ja Puhja KÜ.

Žüriisse kuulusid vallaarhitekt Jaanika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, heakorraspetsialist Sten Saarekivi ja keskkonnaspetsialist Terje Raadom.

 

Kolmapäeval, 22. mail toimus Rõngu Rahvamajas Elva valla lusikapidu, kus osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Liis Lehiste ja Karmen Moont. Kutsutud oli kokku 53 beebit (25 poissi ja 28 tüdrukut, kelle seas ka üks kaksikute paar), kes on sündinud selle aasta esimese nelja kuu jooksul. 

PS! Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva Vallavalitsusest, ruumist 204 (lisainfo registripidaja Kristi Kalmuselt, kristi.kalmus@elva.ee või tel 730 9886). Rohkem fotosid leiab aadressilt: www.flickr.com/photos/elvavald/albums.

Fotod: Kayvo Kroon

 

Neljapäeval, 23. mail toimus Mentorklubi kohtumine, kus sel korral räägiti DISC isiksusetüüpidest. Mentorklubi kohtumiselt võtsid osa Kertu Vuks ja Mare Tamm. Koolitaja Kaido Kubri tutvustas DISCisiksusetüüpide kontseptsiooni abil erinevaid lihtsaid nippe, kuidas erinevat tüüpi inimesi kiiremini ära tunda, paremini mõista ning seeläbi nendega paremini läbi saada nii äripartnerite, aga ka kolleegide ja sõpradena. Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 13.06.2019. 

 

Neljapäeval, 23. mail toimus Elva Muusikakooli lõpuaktus ning abivallavanem Marika Saar käis lõpetajaid tervitamas.  

 

Reedel, 24. mail toimus Eestis Kirikute öö. Puhja kirikus esines Kristiina Lõhmus ning toimus Konguta kooli piibliring: piiblitund lastele. Esinesid Puhja kooli kodutütred, Puhja seltsimaja kitarriansambel, Eveli Roosaare viiuliõpilased jpt. 

Kell 23 sai kuulata orelimuusikat ja 23.45 algas õp Tiit Kuusemaa ööpalvus. 

Fotod: Jaak Jänes

 

Laupäeval, 25. mail osales Marika Saar Rõngu kihelkonnapäeva üritustel, mis kandis sel aastal pealkirja KEEL-MEEL-HÄÄL ehk eesti keel, naiste meel ja pilli hääl. Kihelkonnapäeval toimus laat, kultuuriprogramm, kihelkonnajooks nin kohtumine kirjanik Urmas Vadiga. Pillimuuseum tähistas oma 5. sünnipäeva koos tordiga. 

Fotod: Jaak Jänes ja Marika Saar 

 

Pühapäeval, 26. mail toimusid Euroopa Parlamendi valimised. Elva vallast andsid oma hääle 3884 inimest. Rohkem infot valimiste ja statistika kohta leiab aadressilt www.valimised.ee.

Fotod: Kristi Kalmus

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.05–19.05.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.05.–19.05.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Mare Tamm ja Marika Saar korraldasid kogu nädala vältel arenguvestlusi erinevate valla koolide ja lasteaedade direktoritega. Asutuste juhid esitasid eelnevalt hinnangu oma paari viimase aasta tööle nii asutuse arengukava valguses kui ka sisehindamise põhjal. Kooli pidaja esindajad andsid oma tagasiside juhi tegevusele. Vestlused jätkuvad ka juunis ja augustis.  

Teisipäeval, 14. mail kohtusid Mare Tamm ja Margit Kiin Elva Gümnaasiumi direktsiooniga. Haridus- ja kultuuriosakond korraldas koolis teenistusliku järelevalve ning õiendi tutvustamisel esitati ettepanekuid kooli edasiseks tegevuseks. Ettekirjutused koolile hõlmasid peamiselt kooli alusdokumentide omavahelist kooskõlla viimist ja personali juhtimisega seotud tegevusi. Nii kooli juhtkond kui ka kooli pidaja panustavad jätkuvalt koostöös kaasava hariduse korraldamisse. 

Teisipäeval osales Marika Saar kultuuriveebi töökoosolekul. Valmimisel on Elva valla ühine kultuuriveeb, kust saab ühelt lehelt kätte kogu valla kultuuri-, spordi- ja ka turismiinfo.  

Neljapäeval, 16. mail toimus haridus- ja kultuuriosakonna ning sotsiaal- ja terviseosakonna kohtumine Elva valla tugispetsialistidega. Elva valla 12st haridusasutusest osales kokku 32 tugispetsialisti. Kohtumise eesmärk oli tutvustada haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialiste, jagada infot käimasolevate projektide kohta ning teha ettepanekuid edaspidiseks koostööks. Tartumaa Rajaleidja keskuse tööst andis ülevaate keskuse juht Piret Tatunts.  

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 13. mail osalesid Marika Saar ja Kertu Vuks sotsiaaltranspordi arendamise teemalisel koosolekul. Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhataja kutsus kokku Tartumaa valdade esindajad, et arutada kandideerimist Sotsiaalministeeriumi sotsiaaltranspordi katseprojekti, mille eesmärk on katsetada erinevaid transpordi pakkumise mudeleid ning selle põhjal teha analüüse ja otsuseid sotsiaaltranspordi paremaks korraldamiseks.  

Kolmapäeval, 15. mail toimus Matkakeskuses Päästeameti koolitus Elva ja Nõo valla sotsiaalvaldkonna töötajatele. Koolitust korraldasid Elva komandopealik Andres Smirnov ja Tartumaa päästepiirkonna juhataja Jüri Hrabrov. Koolitusel tutvustati tulekahju tekkepõhjuseid ja lahendusi, kuidas ennetada tulekahju tekkimist ning kuidas saaks kohalik omavalitsus abistada kodusid, et vältida tulesurmasid. Päästeamet rõhutas, et Elva valla tuleohtlikest kodudest tuleb kindlasti teavitada Päästeameti komandopealikku Andres Smirnovi, telefon: 7367897, e-post: andres.smirnov@rescue.ee.  

 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 14. mail kohtusid Kertu Vuks, Allan Allik, Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Kristjan Vilu Viljandi Vallavalitsuse esindajatega. Arutati osalemist välja kuulutatud taotlusvoorus, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel taotleda toetust üldplaneeringu koostamise raames tehtavateks uuringuteks.  

Reedel, 17. mail osalesid Kertu Vuks, Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste SA Elva Laste- ja Perekodu arengukava koostamise mõttehommikul. Seminari ja rühmatöid korraldas Kertu Vuks. Rühmaaruteludes keskenduti järgmistele teemadele: kuidas kujundada SA mainet ja teha head kommunikatsiooni? Abivajava lapse aitamise esimesed sammud – kes ja mida peaks tegema. Perekeskuse arendussuunad – kuhu edasi? Kuidas kujundada SA-st laste ja perede toetamise kompetentsikeskus? Arutelul osalesid SA Elva Laste- ja Perekodu, Elva Vallavalitsuse ja teiste koostööpartnerite esindajad ning selle tulemusi kasutatakse SA arengukava koostamiseks.  

KOMISJONID

Esmaspäeval, 13. mail osalesid Marika Saar ja Mare Tamm volikogu haridus- ja noorsootöö komisjonis. Mare Tamm tutvustas Elva Muusikakooli põhimääruse eelnõud ja vastas komisjoni küsimustele, samuti selgitas teenistusliku järelevalve eesmärke ja põhimõtteid. Arutati tunnustamiskorra muutmise vajadust.  

Esmaspäeval osalesid Maano Koemets ja Marika Saar volikogu eestseisuse koosolekul. Eestseisus arutas 20. mai volikogu istungi päevakorras olevaid volikogu otsuste ja määruste eelnõusid. Eestseisuse liikmete tehtud märkused ja ettepanekud protokolliti. 

ETTEVÕTLUS & TURISM

Teisipäeval, 14. mail osales Mikk Järv Tartumaa Turism nõukogu koosolekul. 

SA Tartumaa Turismi koosolekul kiideti heaks 2018. aasta majandusaasta aruanne. Räägiti turismitrendidest ja anti ülevaade turistide külastatavusest Tartus/Tartumaal ja Eestis üldiselt. Tartu ja Tartumaa turismikülastatavuse arvud on positiivsema trendiga, kui Eesti teistes piirkondades. Alustatud on taas Via Hanseatica projektiga, millega on liitunud uued linnad. 

VARIA

Teisipäeval, 14. mail osales Maano Koemets ELVL volikogu koosolekul Tallinnas.  

Elva vald on Eesti Linnade ja Valdade Liidu liige. Liidu volikogu koosolek toimus seoses juhatuse esimehe valimistega, mis on liidu volikogu pädevuses. Päevakorras oli veel mitmeid informatiivseid punkte seoses rahandusministeeriumi riigieelarve 2020 eelnõu koostamisega. Liidu juhatus ja töötajad andsid ülevaate, millega on töörühmad tegelenud ja mis tulemusteni on jõutud. Volikogu valis liidu uueks juhatuse esimeheks Tiit Teriki, Tallinna linnavolikogu esimehe. Rohkem kandidaate üles ei seatud. Volikogu otsusega moodustati töökomisjon, mille eesmärk on uue kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse väljatöötamise arutamine. 

ELVL uus juhatuse esimees on Tiit Terik 

 

Kolmapäeval, 15. mail osales Maano Koemets sisekontrollsüsteemi rakendamise koolitusel Tartus. 

Sisekontrollisüsteem (SKS) on meetmete kompleks, mida rakendatakse selleks, et omavalitsuse tegevus oleks otstarbekas ja seaduslik. Rahandusministeerium on koostanud juhendi SKS tõhusamaks rakendamiseks omavalitsustes. Koolituse eesmärk oli tutvustada ministeeriumi koostatud juhendit omavalitsustele.  

Airi Mikli Riigikontrolli büroost rääkis vastutusest omavalitsuses 

Koolituse käigus sai osalejatele selgemaks siseaudiitori ja sisekontrolöri erinevus, riskijuhtimise põhimõtted ja mitmed muud olulised punktid juhendist. Osalejad tegid läbi praktiliste näidete baasil riskide hindamise hangete valdkonnas. 

Neljapäeval, 16. mail osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Heiki Hansen Tallinnas toimunud KOV juhtide meistriklassi üritusel. Lektoriks oli rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ja ettevõtja Lars Sudmann. Koolitus oli väga hariv ja mõtlemapanev ning aitas teistsuguses vaates lahti mõtestada tuleviku otsuseid ja valikuid. 

Koos Pärnu linna kolleegi Kaido Koppeliga (vasakul). 

 

Pühapäeval, 19. mail käisid Marika Saar, Kertu Vuks ja Mikk Järv Külade Kärajate kogemusreisil Otepää vallas Vidrike, Kappermäe ja Arula külades. 

Vidrike külamajas võttis meid vastu külavanem Ivika Nõgel koos tiimiga ning räägiti Vidrike küla tegemistest: üritused, ajalooraamat, külamaja lugu, kandideerimisest aasta külaks ning kogu Otepää valla külade koostööst. Külastasime ka Vidrike vaatetorni.  

Kappermäe külamajas oli üleval maalinäitus ning rääkisime nende küla elust-olust. Arula külavanem Voldemar Tasa rõhutas, et oluline on külaelanike tahe teha koostööd ning külamaja olemasolu ei ole mingiks takistuseks, nende külalt on õppida blogipidamist ja külaajaloo talletamist. Reis oli inspireeriv nii meie külade eestvedajatele kui ka vallavalitsuse liikmetele.  

Järgmised Külade Kärajad toimuvad sügisel!  

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 13
Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 6.05.2019 – 12.05.2019 Esmaspäev, 6. mai 2019 kogu päev: vallavalitsuse meeskond osaleb konfliktikoolitusel kogu päev: Marika Saar osaleb ELVL
Esmaspäev, 29. aprill 2019 kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek kell 10 Heiki Hansen vallamajandusosakonna koosolek kell 10 Hille Deede ja Piret Hallast
Esmaspäev, 22. aprill 2019 kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek kell 10 vallamajandusosakonna koosolek kell 10 Toomas järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik
RSS (Opens New Window)
Näitan: 16-20
of 4