Elva Vallavalitsuse nädalakiri 06.09.–12.09.2021

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 06.09.–12.09.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

 

Vallavalitsus ootab kandidaate haridustöötajate tunnustamiseks 

Elva vallavalitsus ootab kuni 20. septembrini kandidaate haridustöötajate tunnustamiseks. Kandidaate saab esitada üheksas kategoorias. 

 • Aasta hariduse tegu. Aunimetus antakse Elva valla haridusasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule. 
 • Aasta hariduse sõber. Aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kes on oma tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja läbiviimisel. 
 • Aasta noorõpetaja. Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Elva vallas õpetajana kuni kolm aastat.   
 • Aasta kooliõpetaja. Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule.  
 • Aasta klassijuhataja. Aasta klassijuhataja aunimetus on tunnustus õpetajale, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele, sotsiaalsele arengule ja ühtsustunde loomisele.  
 • Aasta lasteaiaõpetaja. Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule. 
 • Aasta huvihariduse õpetaja. Aunimetuse eesmärk on tunnustada õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks. 
 • Aasta tugispetsialist. Eesmärk on tunnustada logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või eripedagoogi, kes on aidanud kaasa lapse või noore individuaalsele ning sotsiaalsele arengule või on kujundanud organisatsioonisisest koostööd. 
 • Aasta taustajõud. Eesmärk on tunnustada abiõpetajat, õpetaja abi, tugiisikut või teist haridusasutuses töötajat, kes on toetanud lapsesõbraliku õppe- ja kasvukeskkonna loomist. 

Valdkondlikud laureaadid otsustab vallavalitsuse moodustatud komisjon. 

Avaldusi saab esitada 20. septembrini e-keskkonnas Spoku, SIIN.

Täpsema info ja statuudi leiate SIIT.  

Lisainfo: 
Auli Mäesalu, haridusspetsialist 
auli.maesalu@elva.ee või 730 9899 

 

7. oktoobril toimub noortekonverents Lahe koolipäev 2021  

7. oktoobril toimub Alexela kontserdimajas taas Eesti suurim noortekonverents Lahe Koolipäev. 

Viimased kaks aastat on meie kõigi jaoks toonud muutusi ja kohandumist. Oleme pidanud harjuma uute olukordadega ning muutma enda rutiine. Nendest mõtetest jõudsime Laheda Koolipäeva tiimiga teemani, mis aitab meil olla edukad olenemata ümbritsevast maailmast, nii saigi noortekonverentsi teemaks: "Kuidas jõuda kohale?" 

Noortekonverentsi Lahe Koolipäev osalustasu noore kohta on 45€. Ootame osalejaid alates 13. eluaastast. 

Osalustasu sisaldab: 

 • Läbimõeldud ja sisukat noortekonverentsi programmi – lavale astuvad 8 Eesti oma valdkonna tipptegijat, kes jagavad enda lugu ja inspiratsiooni, kuidas ka sina oma unistusteni jõuad. 
 • Terve päeva toitlustust – hommiku-, lõuna- ja õhtusöök. 
 • Võimalust suhelda partneritega – tutvuda ülikoolis õppimise võimalustega, leida endale praktikakoht ettevõttes.      
 • Mitmeid üllatusi ja loomulikult palju uusi tutvusi. 

Registreerimine on avatud kuni 17. septembrini 2021. 

Soeta pilet noortekonverentsile siit

Konverentsi eesmärk on pakkuda noortele üks unistuste koolipäev, mis oleks täis naeru, uusi sügavaid ideid, tutvusi ning huvitavaid teadmisi. Soovitakse tuua noorteni teemasid ja valdkondi, millega koolis ei tutvuta, ning seeläbi suurendada noorte ettevõtlikkust oma mõtete realiseerimisel. 

Kõikide küsimuste korral võite julgelt pöörduda müügijuhi Märteni poole e-aadressil m2rten@noortekonverents.ee või telefonil 5692 1144. 

 

SOTSIAAL JA TERVIS

8. septembril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike supervisioon, mille esimeses osas keskendusime meis kõigis tugevuste leidmisele. Päeva teises osa leidsime üheskoos lahendust ühele keerukale juhtumile kasutades konstellatsiooni meetodit. Supervisiooni korraldas Kaupo Saue.

 

Neljapäeval, 9. septembril osales Eve Jõgi Sotsiaalkindlustusametis Taastava Õiguse teemalisel seminaril. Taastav õigus pakub konflikti või õigusrikkumise osapooltele võimalust rääkida turvalises keskkonnas toimunust ja selle mõjudest. Mõlemad osapooled saavad väljendada oma vajadusi ning leida viise, kuidas heastada kahju ning suurendada heaolu ja turvatunnet. Kohtumisel on abiks erapooletu vahendaja, kes aitab arutada teoga seotud asjaolusid ja mõjusid.
Seminaril arutleti, missuguste konfliktide puhul näiteks kohalikus omavalitsuses taastavat õigust ja konfliktivahendust kasutada saaks ja kuidas infot nende võimaluste kohta kogukonda viia. Osalejad jagasid muljeid teistes riikides olevatest taastava õiguse kogukondadest ja Eestis toimunud taastava praktika kogemustest ja projektidest. Tekkis küsimus, kas Elva vallast võiks saada häid konfliktiennetus- ja lahendusmeetodeid kasutav Taastav vald?  

 

KESKKOND

Maailmakoristuspäev toimub 18. september 2021 

Eestist alguse saanud Maailmakoristuspäev on ajaloo suurim üleilmne kodanikualgatus. Aktsiooni jooksul korrastavad pea 180 riigi inimesed oma kodurannad, -metsad ja -teed prügist. 2019. aastast saadik on Eestis koristuse käigus pööratud tähelepanu eelkõige väikeprügile, sealhulgas pisiplastile ja suitsukonidele. Ühtlasi on Eesti koristuse südameasi noorema põlvkonna kaasamine ja üleüldine teadlikkuse kasvatamine. 

18. septembril oodatakse kõiki ühinema Maailmakoristuspäevaga, et pöörata tähelepanu prügile ja keskkonnaseisundile. Eriti on oodatud noorem põlvkond ehk lasteaialapsed ja kooliõpilased, kelle vahel loositakse välja kolme artisti (Trad.Attack!, NOËP ja WATEVA) tasuta kontserdid.  

Globaalset aktsiooni eest vedava Let’s Do it Worldi tegevjuhi Anneli Ohvrili arvates on just praegusel keerulisel ajal Maailmakoristuspäeva korraldamine hädavajalik ja tähtis. “Keskkonnaprobleemid pole pandeemia ajal ju kadunud, vastupidi, süvenenud. Peame jätkama ühiste jõupingutustega, et tegeleda jätkuvalt keskkonna ja kliimasoojenemise probleemidega. Maailmakoristuspäev pakub meile võimaluse kokku tulla, algatada ja jätkata süsteemseid muutusi,” märgib Ohvril.  

Sel aastalgi pöörab Maailmakoristuspäev muu hulgas tähelepanu väikeprügile ja eelkõige suitsukonidele. Mullu noppisid üle 30 000 eestimaalase aktsiooni käigus enam kui 1,5 miljon koni. Iga koni sisaldab lisaks plastile mürgiseid toksiine, mistõttu on konid üks ohtlikumaid prügiliike, mis ei tohi loodusesse sattuda. Teadaolevalt jõuab Eestis tänavatele või loodusesse 84 tonni suitsukonisid. 

Eesti Maailmakoristuspäeva eestvedaja Elike Saviorg kutsub inimesi tegema puhastust ka oma kodudes, otsima üles oma vanad elektroonikaseadmed ja saatma need uuele ringile. Maailmakoristusele on appi tulnud eestlaste loodud uuenduslik rakendus Ringy, mis aitab taaskasutada ja ümber töödelda kõik vabatahtlike annetatud elektroonikaseadmed. Võimalik tulu annetakse Maailmakoristusele tegevuse jätkamiseks.  

“Jätame järeltulevatele põlvedele suure koorma,” leiab Maailmakoristuspäev Eestis üldhariduskoolide keskkonnaprogrammi juht Kerli Laur. Seejuures lisab ta, et ettevõtmise üheks peamiseks eesmärgiks ongi kasvatada uut põlvkonda märkama suures pildis detaile ja detailides suurt pilti. “Me õpetame vastutust, meeskonnatööd, ühtehoidmist ning seeläbi austust ja armastust keskkonna ja looduse vastu. Mida targemad on järgmised põlvkonnad, seda puhtam on tulevik. Ja lapsed on nutikad, aktiivsed ja motiveeritud,” kiidab Laur.  

Tublidele noortele ja lastele on auhinnaks kaks kontserti. Õpilased-õpetajad on kutsutud koristusest osa võtma vahemikus 13.-24. september. Osalejatelt oodatakse ettevõtmise jäädvustamist nii pildis kui kirjas. Loosirattasse kantakse koolid-lasteaiad, mis on täitnud kõik tingimused, sealhulgas tagasisideankeedi.  

Tunamullu utsitasid noori tagant Nublu, Kristel Aaslaid ja NOËP ning koolikontserdi võitis 37 õpilasega Meremäe kool Setumaal. Mullu hoidsid Maailmakoristuspäeva lippu kõrgel NOËP, Pluuto ja Ariadne. Loosiõnn naeratas 82 mudilasega Taebla lasteaiale Läänemaal ja 118 õpilasega Värska gümnaasiumile Setumaal.  

Eesti Maailmakoristuspäeva korraldamist toetavad Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus, Ringy, Postimees Grupp, Raadio Elmar, ProTone, Transpordiamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Jäätmekäitlus OÜ.    

Mullu võttis üleilmsest koristusaktsioonist osa enam kui 11 miljonit inimest 165 riigist. Ettevõtmist Eestist juhtiv organisatsioon Let’s Do It World on nüüdsest ÜRO Keskkonnaassamblee ehk UNEA akrediteeritud liige. Let’s Do It World võrgustikku kuulub 164 riiki. 

Viiruse edasise leviku vältimiseks on vabatahtlikud oodatud koristama väikestes gruppides või individuaalselt, järgides kehtestatud piiranguid. 

Lisainfo: www.maailmakoristus.ee

 

KOMISJONID

Teisipäeval, 7. septembril toimus ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolek, kus osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv. SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane ja turismijuht Moonika Einaste andsid ülevaate sihtasutuse tegevusest ja plaanidest turismivaldkonnas. Kertu Vuks ja Mikk Järv tutvustasid Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid, Kertu Vuks tutvustas välireklaami maksustamise määrust.  

Kolmapäeval, 8. septembril toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek, kus Maarika Uprus tutvustas üldplaneeringu protsessi hetkeseisu ning aktuaalseid detailplaneeringuid. Kertu Vuks tutvustas arengukava ja eelarvestrateegiat ning avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid. Muude küsimuste all sai sõna komisjoni liige Are Altraja, kes tutvustas komisjonile oma plaane seoses Kesk 40 arendusplaanidega.  

Kolmapäeval toimus rahanduskomisjoni koosolekul, kus osalesid Heiki Hansen, Kertu Vuks ja Mikk Järv. Kertu Vuks tutvustas Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku ajal laekunud  ettepanekuid, Kertu Vuks tutvustas välireklaami maksustamise määrust. Heiki Hansen tutvustas laenu võtmise eelnõud. Mikk Järv tutvustas vallavara otsustuskorras võõrandamist ning halduslepingu muutmist seoses Ulila keskusega. 

Neljapäeval, 9. septembri toimus veekogude komisjoni koosolek, kus osalesid Heiki Hansen ja Mikk Järv. Veekogude komisjonis tutvustas Emajõe Veevärgi juhataja Andres Aruhein Elva reoveepuhastiga seotud teemasid ning edasisi investeeringuplaane. 

 

AVALIKUD ARUTELUD

Teisipäeval, 7. septembril toimus Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu. Kertu Vuks tutvustas arengukava ja eelarvestrateegiat ning avaliku väljapaneku raames laekunud ettepanekuid, kohapeal osalejatel oli samuti võimalik ettepanekuid teha. Muu hulgas toodi välja teede investeeringutega seotud murekohad Konguta piirkonnas ning Konguta staadioni rekonstrueerimise vajadus.  

Arengukava- ja eelarvestrateegia on II lugemisel 20.09 toimval volikogu istungil. 

 

KOOSTÖÖ JA KOGUKOND

Laupäeval, 11 septembril toimus Palupera pritsikuuris Külade Kärajate kohtumine, kus osalesid Kertu Vuks, Marika Saar ja Heiki Hansen. Kärajate raames tutvustati Maal elamise päeva korraldusega seonduvat. Üritus toimub  25.09.2021 üle-eestiliselt ning sellest on osa võtmas ka Elva vald.
Kõik kogukonnad, kes soovivad sel päeval end külalistele avada, peaks endast märku andma Elva valla arendusspetsialist Sirli Pipparile (sirli.pippar@elva.ee). Rohkem infot ja interaktiivse kaardi leiab www.maalelamisepaev.ee.
Kertu Vuks tutvustas ka piirkonnakogude uuendatud statuut ning selgitas nendesse liikmete valmimise korraldust. Samuti räägiti külavanemate valimise võimalusest, mida samuti reguleerib statuut. Elva vallas on seni olnud praktika, et külavanemate valimine on vabatahtlik ning samuti on võimalik valida mitme küla peale üks külavanem. Täpsem info külavanema statuudi kohta on leitav https://www.elva.ee/kulavanemad.
Samuti selgitas Kertu kaasava eelarve ideede esitamist ning anti soovitusi, kuidas mõjusalt kampaaniat teha. Kaasava eelarve ideesid saab esitada kuni 15.09.2021.
Marika Saar tutvustas projekti- ja tegevustoetuste taotlemist ning selgitas, mida taotluste esitamisel silmas pidada. Projekti- ja tegevustoetuste taotlemise tähtaeg on 01.11.2021.
Marika tutvustas ka Elva valla loovhommikute ideed. Plaanis on kutsuda kokku kõik Elva valla vabakutselised ning loomeettevõtjad, et neid koolitada, inspireerida ning kogemusi vahetada. Esimene kohtumine toimub 14. oktoobril kell 10 Rõngu rahvamajas.
Samuti tuletati meelde, et esitada saab kandidaate haridusvaldkonna tunnustustele (tähtaeg 20.09), ettevõtlusvaldkonna tunnustustele (tähtaeg 30.09.) ja kogukonna tunnustustele- aasta küla ja kogukonnaedendaja valimiseks (tähtaeg 15.11).

 

Elva vallavalitsus kutsub seoses Elva Postipoiste maja võimaliku lammutamisega kokku koosoleku  

Elva vallavalitsus teatas sel nädalal, et menetleb Elva Postipoiste maja (Tartu mnt 1, Elva linn) lammutusloa taotlust. Seoses kõrgendatud avaliku huviga on lammutusloa taotluse menetlus peatatud ning kokku kutsutakse koosolek. 

Elva vallavanem Heiki Hansen on suhelnud hoone omanikuga ning leppinud kokku, et septembri teises pooles kutsutakse kokku koosolek, kus saavad oma arvamust avaldada ja edasiste tegevuste üle arutleda hoone omanik, vallavalitsuse esindajad ning huvirühmade esindajad. Koosolekul arutatakse Postipoiste maja tulevikku ja kinnistu võimalikke arengustsenaariume.  

Vallavalitsus peatab hoone lammutusloa taotluse menetlemise seniks, kuni on saavutatud kokkulepe maja edasise saatuse osas.  

Koosolek hoone tuleviku osas kutsutakse kokku septembri teises pooles ning selle toimumise info antakse osapooltele otse. Kogukonna esindajana kutsutakse koosolekule Elva piirkonnakogu. 

 

ETTEVÕTLUS

Neljapäeval, 9. Septembril toimus Mentorklubi kohtumine teemal “Ettevõtjate toetusvõimalused”. Kohtumisel osalesid Kertu Vuks, Sirli Pippar ja Veiko Sepp. Tartu Ärinõuandla konsultant Viljam Viljasoo tutvustas Tartu Ärinõuandla, Töötukassa, EAS-i ja Kredexi poolt pakutavaid toetusvõimalusi, nii alustavale kui tegutsevale ettevõtjale. Ühtlasi tutvustati ka mitmeid koolitusi, kuhu ettevõtjad osalema on oodatud. Täpsem info koolituste kohta www.arenduskeskused.ee või www.arinouandla.ee

 

VARIA

Sel nädalal toimub suur COVID-19 vaktsineerimine enne sügist 

Sel nädalal toimub suur COVID-19 vaktsineerimine enne sügist, kõikides maakondades saab eelregistreerimata vaktsineerida ka õhtuti ja nädalavahetusel 

13.-19. septembrini on võimalik kõikides Eesti maakondades ka õhtusel ajal ning nädalavahetusel COVID-19 vaktsineerimise teemal küsida ja ette registreerimata vaktsineerida, kaasa on vaja võtta vaid isikut tõendav dokument. Vaktsineerimise võimalusi pakutakse apteekides, kaubanduskeskuste parklates, avalikel väljakutel või kaupluste ees, ringi sõidavad vaktsineerimisbussid. 

„Mäletame veel rasket talve ja kevadet, mil haiglad täitusid COVID-19 patsientidega ning tervishoiusüsteemi ülekoormuse ennetamiseks tuli piirata suurt osa ühiskonnaelust. Ainus võimalus selle vältimiseks koroonaviiruse kolmandas laines on vaktsineerimine. Meil kõigil on vaja kaitsta end COVID-19 vastase vaktsiiniga enne viiruste hooaega," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Kutsun üles kõiki, kes veel pole end ja teisi vaktsineerimise teel kaitsnud, seda võimalust kasutama. Hoolitseme ka selle eest, et meie pere ja lähedased oleksid hoitud, aidates neil leida vastuseid oma küsimustele ning pakkudes vajadusel abi vaktsineerimisaja broneerimisel ja transpordil." 

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul oli suve jooksul inimestel laialdane võimalus vaktsineerida erinevatel üritustel, ringiliikuvates vaktsineerimisbussides või kaubanduskeskuste parklates. „Sügiseste ilmade tulekuga jäävad mitmed need võimalused ära ning vaktsineerimine koondub siseruumidesse, peamiselt haiglate vaktsineerimiskabinettidesse, perearstide juurde ning apteekidesse," ütles Maivi Parv. 

„Sügisel sageneb kõikidesse viirushaigustesse nakatumine, koroonaviirusesse sealhulgas, mistõttu palume kasutada võimalust vaktsineerima tulla. Vaktsineerimisega saab igaüks kaitsta enda ja oma lähedaste elu ja tervist ning anda oma panuse riigi avatuna hoidmisesse."  

Vaktsineerimiseks pakutakse Pfizeri/BioNTech Comirnaty ja Moderna Spikevax vaktsiine, mis sobivad alates 12. eluaastast. Vaktsineerimine on tasuta ja ette registreerida ei ole vaja, kuid kaasa tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. 

Infot ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimisvõimaluste kohta saab veebilehelt vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/ ja riigiinfo telefonilt 1247. Samuti on võimalik eelnevalt aeg broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee või telefonil 1247. Vaktsineerimisega seotud tervisenõu pakub üleriigiline perearsti nõuandeliin 1220. 

Vaktsineerimine on tasuta kõigile Eestis elavatele, õppivatele või töötavatele inimestele. Lisainfot vaktsineerimise kohta saab veebilehelt www.vaktsineeri.ee

Vaktsineerimisvõimalused 13.-19. septembril: 

Tartumaa: 

13.-17.09 kell 9-20 Tartu Ülikooli Kliinikumi peahoones, vaktsiinid Pfizer, Moderna 
13.-17.09 kell 16.30-19.30 vaktsineerimisbuss Tartu Kaubamaja ees, vaktsiinid Pfizer, Moderna 
18.09 kell 12-18 vaktsineerimisbuss Tartu Kaubamaja ees, vaktsiinid Pfizer, Moderna 
19.09 kell 12-16 vaktsineerimisbuss Tartu Kaubamaja ees, vaktsiinid Pfizer, Moderna 

Harjumaa:

13.-17.09 kell 16-20 ja 18.-19.09 kell 10-19 Ülemiste keskuse parklas, vaktsiin Pfizer 
13.-17.09 kell 16-20 ja 18.-19.09 kell 10-17 Järve keskuses, vaktsiin Moderna 

Hiiumaa: 

21.09 sõidab saarel ringi vaktsineerimise kiirabi 

Ida-Virumaa: 

13.09  kell 16-19 Jõhvi Pargi keskuse Apothekas, kell 12-20 Narvas Astri Keskuses, vaktsiinid Pfizer ja Moderna. 
14.09 kell 15-20 Narva Astri Keskuses, vaktsiinid Pfizer ja Moderna 
15.09 kell 16-19 Jõhvi Pargi keskuse Apothekas, vaktsiinid Pfizer ja Moderna 
15.09 kell 16-19 Sillamäe Maxima XX, vaktsiinid Pfizer ja Moderna 
16.09 kell 12-20 Narvas Astri Keskuses ja kell 16-19 Narva Fama Keskuses, vaktsiinid Pfizer ja Moderna. 
17.09 kell 16-19 Pargi keskuse Apothekas ja kell 13-20 Narvas Astri Keskuses, vaktsiinid Pfizer ja Moderna. 
17.09 kell 16-19 Meresuu Spa & Hotell, vaktsiinid Pfizer ja Moderna 
18.09 kell 12-16 Sillamäe XX Maximas ja kell 10-18 Narvas Astri Keskuses, vaktsiinid Pfizer ja Moderna 

Jõgevamaa: 

14.-18.09 kell 9-16 Jõgeva Haigla vaktsineerimiskabinetis 
16.09 kell 16-20 Põltsamaal Carl Schmitdi maja parklas (Maxima poe lähedal), vaktsiin Pfizer. 

Järvamaa: 

13-17.09 kell 17-20 ja 18.09 kell 12-15 Paide Arst OÜ perearstikeskuses, Vee tn 6, Paide, vaktsiinid Pfizer ja Moderna 

Läänemaa: 

13.09 kell 9-17, 17.09 kell 9-19 ja 18.09 kell 9-17 Läänemaa haigla vaktsineerimiskabinetis 
13.09 kell 15-17 Haapsalus Rannarootsi keskuse Benu apteegis 
16.09 kell 15-19 Haapsalus Rannarootsi keskuse Benu apteegis 
19.09 kell 11-15 Haapsalu Kesklinna Apteegis 

Lääne-Virumaa: 

13.09 kell 17-20 Põhjakeskuse Apothekas, vaktsiin Pfizer 
14.-17.09 kell 16-19, 18.09 kell 12-15 ja 19.09 kell 10-13 Rakvere Maxima Südameapteegis, vaktsiin Moderna 
13.-15.09 kell 17-20 Tapa Perearstikeskuse apteegis, vaktsiin Moderna 
14.-16.09 kell 17-20 Väike-Maarja Konsumis, vaktsiinid Pfizer ja Moderna 
16.09 kell 17-20 Põhjakeskuse Apothekas, vaktsiin Pfizer 

Põlvamaa: 

14.09 kell 17-19 Põlva Maksimarketi parklas, vaktsiinid Pfizer ja Moderna 
15.09-16.09 kell 17-19 Põlva Haiglas, vaktsiinid Pfizer ja Moderna 

Pärnumaa: 

14.-18.09 kell 11-19 ja 19.09 kell 11-16 Pärnus Kaubamajakas 
13.-17.09 kell 15-19 ja 18.09 kell 10-14 Pärnu Ülejõe apteegis, Jannseni 7a 

Raplamaa: 

13.-19.09 kell 17-20 Raplamaa Haigla erakorralise meditsiiniabi osakonnas 

Saaremaa: 

13.09 kell 17-20, 14.09 kell 16-20 Kuresaare haigla C-korpuses, kabinet 1408, vaktsiinid Pfizer ja Moderna 
15.09 kell 16-20 Erakliinikus Hanvar, vaktsiinid Pfizer ja Moderna 

Valgamaa: 

17.09 kell 15-19 vaktsineerimisbuss Valgas Selveri parklas, vaktsiinid Pfizer ja Moderna 

Viljandimaa:

13.09 kell 10-18 Abja-Paluojas vallamaja ees 
14.09 kell 10-18 Karksi-Nuias keskväljakul 
19.09 kell 10-18 Suure-Jaanis Tervisekoja ees 
19.09 kell 10-22 Viljandis Vabaduse platsil 

Võrumaa:

15. ja 17.09 kell 16-19 ja 18.09 kell 11.15-14.45 Võrus Kagukeskuse apteegis 

 

Reede, 10. septembril toimus KOV valimiste liisuheitmine ja kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine. 

Elva vallas kandideerijate nimekirja leiate SIIT.  

 

Oodatakse osalema tasuta koolitusel „Samm tööellu muutuval tööturul“ 

Kutsutakse osalema tasuta praktilisel koolitusel „Samm tööellu muutuval tööturul“, mille kohta toimub infotund 6. oktoobril kell 12 aadressil Tartu, Lutsu 3, Johannes Mihkelsoni keskus (Jaani kiriku lähistel). 

Koolitus on suunatud neile, kes on olnud tööturult eemal kuus kuud või kauem ja hetkel ei õpi (või neile kes on vanuses 50+ ja ei õpi ega tööta). 

 Koolitusel pakutakse: 

 • profid ja põnevad koolitajad; 
 • individuaalsed nõustamisteenused; 
 • tasuta toitlustus; 
 • vajadusel sõidutoetus, väike stipp ning lapsehoid; 
 • soovi korral tööpraktika; 
 • teie enda poolt valitud erialakoolitus (samuti tasuta). 

Koolituse (kokku 130 tundi) osad on: 

 • Isiklik tööõnne valem; 
 • Eneseanalüüs;  
 • Töövestlus videos ja online’s;  
 • muutused tööelus; 
 • muutuv tööõigus;  
 • arvuti tööotsingul; 
 • tööklubi. 

Vajadusel on võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.  

Kogu koolitus on tasuta. Transpordikulud kompenseeritakse ning koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid. 

Infotunnil osalemiseks on vajalik registreerumine, mida palutakse teha telefonil 526 5488 või e-aadressi ingrid.purje@jmk.ee

Tegevusi toetavad Euroopa sotsiaalfond ja Elva vallavalitsus.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.08.–5.09.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.08.–5.09.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

KULTUUR, HARIDUS, NOORSOOTÖÖ

Neljapäeval, 2. septembril toimus Elva valla kultuurijuhtide koosolek, kus osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, kultuurispetsialist Karmen Moont, arendusspetsialist Sirli Pippar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde. Arendusspetsialist Sirli tutvustas Maal Elamise Päeva plaane ning rääkis plaanist käivitada oktoobrist loomeettevõtjate võrgustikukohtumised Loovhommik ning ootame kultuurijuhtidelt abi ettevõtjatele kaardistamisel. Peale selle tutvustasime brändistrateegiat Elav Elva ja arutasime, kuidas rahvamajad selle kasutusse võiks võtta ning sellest räägitakse kindlasti ka tulevikus veel. Arutati ka teemat Tartu 2024 regionaalse projektivooru projektide esitamine ning uue hooaja kultuuriürituste plaanid. Iga rahvamaja plaanib üritusi ka Elva valla 4. sünnipäevanädalaks oktoobrikuu lõpus. 

 

Reedel, 3. septembril toimus Krootuse külakeskuses Tartu 2024 Lõuna-Eesti omavalitsuste kontaktisikute kohtumine, kus osales kultuurispetsialist Karmen Moont. Kõnelesid SA Tartu 2024 juht Kuldar Leis ja uus loovjuht Kati Ilves. Tutvustati vabatahtlike süsteemi, Lõuna-Eesti haridusasutuste ja -valdkonnaga koostöös plaanitavaid projekte ning räägiti täpsemalt regionaalsest projektitaotlusvoorust, mis on avatud kuni 1. oktoobrini. Regionaalse projektitaotlusvooru raames otsitakse neid sündmusi, mis toimuvad tiitliaastal Lõuna-Eestis, kõigis Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 omavalitsustes. Projektitaotlusvooru tingimustega saab lähemalt tutvuda Tartu 2024 kodulehel SIIN.

 

Elva vallas läks sel aastal esimesse klassi 167 õpilast 

Elva vallas alustas sel aastal esimest korda kooliteed 167 õpilast. Uue kooliaasta algust tähistasid Elva vallas kokku 1733 õpilast.

 • Puhja koolis alustab 1. klassis sel aastal 19 õpilast;
 • Konguta koolis 13 õpilast;
 • Palupera põhikoolis 7 õpilast;
 • Aakre lasteaed-algkoolis ei lähe 1. klassi ühtegi last; 
 • Elva gümnaasiumis 79 õpilast;
 • Valguta lasteaed-algkoolis 2 õpilast;
 • Rõngu keskkoolis 26 õpilast;
 • Rannu koolis 9 õpilast;
 • TERA Peedu koolis 12 õpilast.

Soovime kõigile õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele kaunist uut õppeaastat! 

Tuletame siinkohal meelde, et ranitsatoetust suuruses 70 eurot on õigus taotleda esimest korda 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Elva vald. Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Loe rohkem koduleheküljelt: https://www.elva.ee/ranitsatoetus1

Samuti on võimalik taotleda lapse toiduraha katmise toetust, mida makstakse vähekindlustatud peredele lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sh lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppes käivale lapsele. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. september. Lisainfo: https://www.elva.ee/lapse-toiduraha-toetus

 

Erivajadusega õpilasele on võimalik taotleda transpordikulude hüvitamist 

Elva valla haridus- ja kultuuriosakond tuletab meelde, et 31. septembrini saab esitada taotlust, mis võimaldab transpordikulude hüvitamise või transpordi korraldamise haridusliku erivajadusega õpilasele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Elva vald ning kes õpib tulenevalt hariduslikust erivajadusest väljaspool Elva valda asuvas koolis.  

Toetuse taotlemist ja maksmist reguleerib Elva vallavalitsuse määrus "Haridusliku erivajadusega õpilase transpordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord Elva vallas". 

Hüvitamisele kuulub nende õpilaste transport, kellele ei ole Elva valla koolides sobivat õpet võimalik korraldada. Määrus ei reguleeri puudega õpilase transpordi korraldamist, kui transport korraldatakse näiteks sotsiaaltranspordina. 

Kes saab taotlust esitada? 

Taotluse saab Elva vallavalitsusele esitada vanem või eestkostja, kui õpilane on rahvastikuregistri järgi Elva valla elanik ja õpib väljaspool Elva valda asuva põhikooli või gümnaasiumi päevases õppes ja kellel on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus (nt Rajaleidja) ning on kindlaks tehtud, et Elva vallas ei ole võimalik soovituse kohast õpet korraldada. 

Otsuse teeb komisjon 

Määruse alusel kuuluvad hüvitamisele õpilase ja tema saatja haridusasutuse ja kodu vahelise ühistranspordi sõidupiletite kulud ja sõiduauto kasutamisega seotud kulud. Hüvitist ei maksta juhul, kui õpilase transport on korraldatud muul viisil, nt vallapoolne transport või õpilane saab kasutada tasuta ühistransporti. Kui õpilasel on võimalik haridusasutuse ja kodu vahel sõitmiseks kasutada ühistransporti ja tema tervislik seisund ja vanus seda võimaldab, siis hüvitatakse vanemale sõidupiletite hind (v.a juhul, kui transport on tasuta).

Otsuse hüvitise määramise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsuse vastav komisjon. Otsuse hüvitise maksmisel või maksmisest keeldumisel lähtutakse komisjoni ettepanekust. Otsus tehakse üldjuhul kuni ühe õppeaasta kohta. 

Hüvitamist saab taotleda Elva valla e-keskkonnas, SIIN.


Lisainfo:  
Auli Mäesalu, haridusspetsialist  
auli.maesalu@elva.ee  või tel 5886 4201

 

SOTSIAAL JA TERVIS

Teisipäeval, 31. augustil toimus Elva valla eakate tervisepäev, kus osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, sotsiaalnõunikud Rutt Hanni ja Alo Rebane ning sotsiaaltööspetsialist Katrina Mets. Samuti osalesid vallavanem Heiki Hansen ja abivallavanem Marika Saar. 
Elva valla Eakate tervisepäev toimus Rannu rahvamajas. Päeva esimeses pooles keskenduti oma füüsilise keha eest hoolitsemisele. Eakatel oli võimalus matkata ümber Mustjärve või võimelda Rannu rahvamaja taga asuvas pargis. Seejärel said kõik soovijad Eesti Arstiteadusüliõpilaste seltsi liikmete abil ülevaate oma vererõhu, kolesterooli ja veresuhkru tasemetest. Päeva teises pooles toimusid tegevused rahvamaja saalis. Mõnusa meeleolu lõid Gerli Jõgi juhendamisel Rannu rahvamaja Laste laulustuudio lapsed, millele järgnes Pille Rekkeri mälutreening. Ilmselt suudab suurem osa rahvast ka praegugi öelda peast mälutreeneri telefoninumbrit. Peale mälutreeningut said saalis viibijad piirkonnapolitsei Tiit Treiali eestvedamisel omaette kaasa mõelda nii sellele, kuidas olla petturite eest rohkem kaitstud kui ka sellele, kuidas turvalisemalt seenel käia.
Keha ja vaimu virgutamiseks tutvustas Ülle Närska tervist ja heaolu loovaid harjutusi. Eakate tervisepäeva lõpetuseks toimus kohtumine Elva vallavanema Heiki Hanseni ja abivallavanema Marika Saarega, kus esmalt anti ülevaade olulistest toimunud ning planeeritavatest tegevustest piirkonnas ja seejärel vastati rahva seast tulnud küsimustele. Osalejate tagasiside põhjal on tervisepäev väga oodatud sündmus eakate hulgas. Muuhulgas saime ka väärt soovitusi järgmise tervisepäeva esinejate kavandamiseks.  

 

Reedel, 3. septembril käis Elva sotsiaal- ja terviseosakond külas Põltsamaa kolleegidel. Külastati Põltsamaal Perepesa ja päevakeskust ning kohtuti Põltsamaa sotsiaalosakonna ametnikega, et vahetada mõtteid ja kogemusi. Tehti ka grupitööd, et analüüsida erinevate probleemsete olukordade lahendusi eesmärgiga luua nõustamise juhised järjepidevuse ja ühtse kvaliteedi tagamiseks.

 

VALLAMAJANDUS

Elva valla teede hööveldamisest ja pindamisest 

Elva vallas on alustatud teede hööveldamisega. Septembri teises pooles alustatakse vallas kruusateede parendusremonti 

Hööveldamist on seni takistanud pidevad vihmasajud, mille tõttu oleks töö kvaliteet kannatanud.  

Vajadusel teostatakse ka kruusa pealevedu nendes kohtades, kus tee olukord on muutunud väga kehvaks. 

TEEDE PINDAMINE 

Peale selle pinnati esmaspäeval, 6. septembril sobivate ilmaolude korral Vehendi külas asuvat Limnoloogia teed. Töid tehti Vallapalu-Rannaküla tee ja Võrtsjärve Limnoloogiakeskuse vahelisel lõigul. 

Lisainfo remonditavate teede kohta: www.elva.ee/teede-ja-tanavate-ehitus

 

Elva linna rajatakse uued peenrad 

Elva linna mitmes kohas võib näha üles kaevatud murupinda ning Kanepi aiandi töölisi, kes mullatöödega tegelevad. Uus haljastus rajatakse kolme kohta. 

Uus haljastus rajatakse: 

 • Tartu maantee ringteele (ligustrid, Thunbergi kukerpuud, enelad, lumimarjad, põõsasmaranad – kokku 137 taime).  
 • Kesklinna Coopi juurde (Thunbergi kukerpuu – 242 taime); 
 • Kultuurikeskuse parkla nurka (kõrrelised, enelad – 139 taime). 

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist 
sten.saarekivi@elva.ee

 

Elva vallas hakkab 1. jaanuaril 2022 kehtima uus heakorraeeskiri 

Elva vallavolikogu võttis 23. augustil toimunud istungil vastu uue Elva valla heakorraeeskirja, mis hakkab kehtima 1. jaanuaril 2022. 

Elva valla uue heakorraeeskirja loomine oli vajalik selleks, et luua Elva vallas ühtne ja terviklik süsteem ning ajakohastada praegu kehtivaid enne ühinemist kehtestatud eeskirju ning viia need vastavusse kehtiva õigusega. 

Arvestades Elva valla territoriaalset jaotust, arvestati määruse kehtestamisel nii tihedama kui ka hajusama asustusega keskkonnaga ja sellest tulenevate iseärasustega. See tähendab, et sätestada tuli tingimused sel viisil, mis sobiks ühteaegu nii Elva linna, valla alevikesse kui ka küladesse. 

Elva valla heakorraeeskirja eesmärk on tagada vallas puhas ja ohutu keskkond ning üldine heakord. Eeskiri sätestab heakorranõuded ja koormise Elva valla haldusterritooriumil. Eeskirja on kohustatud järgima kõik Elva vallas viibivad ja tegutsevad isikud ning Elva vallas asuvate kinnistute ja ehitiste omanikud. 

Mida tähele panna? 

Kohustused mootorsõiduki juhtidele: 

 • Teha  heakorratöid  (sh  lume  ja  jää  koristus) mootorsõiduki  ümbruses  ühe  meetri  raadiuses,  kui  mootorsõiduki  parkimise  tõttu  on  takistatud heakorratööde tegemine. 
 • Keelatud on avalikul alal hoida romusõidukit, v.a juhul, kui selleks on kinnistu omaniku luba. 
 • Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose selliselt, et välistatud oleks selle sattumine teele ja tänavale. Vedaja kohustub esimesel võimalusel koristama peale- ja mahalaadimisel või vedamise ajal maha kukkunud veose või selle osad. 
 • Keelatud on pesta sõidukit veekogus või veekogule lähemal kui 10 meetrit veepiirist. 

Kohustused kinnistu omanikele: 

 • Eemaldada  kinnistult  üle  piiri  ulatuvate  puude  ja  põõsaste  oksad,  mis  on  ohtlikud  (kuivanud, mädanenud) või mis varjavad liikluskorraldusvahendeid või nähtavust. Samuti oksad, mis takistavad liiklemist sõiduteel kuni  4,5  meetri  kõrguselt,  kõnniteele  ulatuvate  puude  ja  põõsaste  oksad  kuni  kolme  meetri  kõrguselt, arvestades Elva valla raieloa andmise tingimusi ja korda. 
 • Elva linnas, Rõngu alevikus, Puhja alevikus, Rannu alevikus, Ulila alevikus, Käärdi alevikus ja mujal üldplaneeringuga määratud tiheasustusalal niita kinnistut sagedusega, et heintaime kõrgus ei ületaks 15 cm, kui vallavalitsusega ei ole kokku lepitud teisiti ja kokkulepe on tingitud murutüübist või looduslikust mitmekesisusest. 
 • Riisuda  või  multšida  kinnistu  õuemaalt  ja  puhastusalalt  maha langenud  puulehed  ning  oksad sügisel enne püsiva lumekatte tekkimist või kevadel hiljemalt 1. maiks, kui lehtede riisumine sügisel ei olnud ebasoodsate ilmastikuolude tõttu võimalik. 
 • Koristada kinnistult ja puhastusalalt* jäätmed ja praht. 
 • Niita puhastusalal* muru selliselt, et selle kõrgus ei ületaks 15 cm, kui vallavalitsusega ei ole kokku lepitud teisiti, ja kokkulepe on tingitud murutüübist või looduslikust mitmekesisusest. 

*puhastusala on üldkasutatav maa ala, mis piirneb füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses oleva territooriumiga ja ulatub kinnistu piirist kuni kõnniteeni või selle puudumisel kuni sõiduteeni, kuid mitte rohkem kui viie meetri ulatuses 

 • Hajaasustusalal paikneva kinnistu omanik on kohustatud niitma kinnistut vastavalt vajadusele, vältimaks kulust tekkivat tuleohtu ja risustamist, kuid mitte harvem, kui kaks  korda  aastas  hiljemalt  31.  juuliks  ja  30.  septembriks.  Kohustus  ei  kehti  metsas, metsatunnustega aladel ega Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põllumassiivide registris olevatel ja põllumajanduslikul otstarbel kasutatavatel maadel. 

Täies mahus Elva valla heakorraeeskiri koos seletuskirjaga on kättesaadav valla kodulehel, SIIN

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist 
sten.saarekivi@elva.ee või tel 5886 1600 

 

ARENG JA PLANEERING

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu toimub 7. septembril 

Elva valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2021–2025 avalik arutelu toimub 7. septembril kell 18 Elva kultuurikeskuse saalis. Eelnõu on avalikul väljapanekul 7. septembrini. 

Valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitati 2018. aasta sügisel ning seda vaadatakse igal aastal üle. 

Avalikul väljapanekul olevas dokumendis on uuendatud eelarvestrateegiat, täpsustatud seirenäitajaid ning investeeringute ja teede investeeringute kava.  

Dokumendid leiate: 

Ootame ettepanekuid arengukava ja eelarvestrateegia kohta kuni  7. septembrini. Ettepanekuid saab esitada SPOKU keskkonnas, SIIN.  

Valla arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu toimub 7. septembril kell 18 Elva kultuurikeskuse saalis (Kesk 30, Elva). 
NB! Avalikul arutelul osalemiseks tuleb esitada COVID tõend (immuniseerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse tõend). 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

 

Elva valla kaasav eelarve ootab lennukaid mõtteid! 

Elva valla kaasavasse eelarvesse saab taas igaüks esitada oma ettepanekuid 1.–15. septembril Volis keskkonna kaudu või saates need e-aadressile elva@elva.ee

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud sel aastal 45 000 eurot, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepanekute vahel.  

Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Oluline on meeles pidada, et objekt peab pärast valmimist kuuluma valla omandisse. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel. 

Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, idee nimetust, kirjeldust ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja tuua idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm.  

Täpsemad idee esitamise tingimused ja lisainfo leiate valla kodulehelt: www.elva.ee/kaasav-eelarve-2022.  

Elva valla kaasava eelarve menetlemise korraga saab tutvuda siin.

Lisainfo: 
Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

 

Elva vald väljastab politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti Elva ühishoonele ehitusloa 

Elva vallavalitsus annab teada, et politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti ühishoone püstitamiseks väljastatakse ehitusluba. 

Politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti Elva ühishoone hakkab asuma Elva linnas, Kirde 14 kinnistul. Ühishoones hakkab paiknema operatiivsõidukite väljasõidubaas ning Politsei- ja piirivalveameti kontor, kuhu saavad kodanikud teatada korrarikkumistest. 

Kinnistul paiknevad praegused hooned lammutatakse ning nende asemele ehitatakse uued tänapäevased hooned ja rajatised. Peale uute hoonete on projekti koosseisus ka lähiümbruse kujunduslahendus, sh juurdepääsud, parkimine ja haljastus.  

Kinnistult plaanitakse maha raiuda 11 puud, nende asemele plaanitakse istutada 11 õunapuud ning 6 pärnapuud ehk kokku istutatakse 17 puud. 

Esialgsete plaanide järgi valmib ehitis 2022. aasta lõpuks. 

Lisainfo: 
Andres Maikov, ehitusspetsialist 
andres.maikov@elva.ee

 

Elva vallavalitsus menetleb Elva Postipoiste maja lammutusloa taotlust 

Elva vallavalitsus annab teada, et on menetlusse võtnud Elva Postipoiste maja (Tartu mnt 1, Elva linn) lammutusloa taotluse. 

Hoone omanik on esitanud vallavalitsusele ehitisregistri kaudu lammutusloa taotluse koos lammutusprojekti ja hoone ajaloolise õiendiga. Kuigi Postipoiste maja ei ole muinsuskaitse all, tuleb omanikul enne hoone lammutamist esitada ka hoone ajalooline õiend, sest tegu on enne 1940. aastat ehitatud hoonega. 

Seadusest tulenevalt ja esitatud dokumentidest lähtuvalt ei ole vallavalitsusel õigus loa andmisest keelduda. 

Elva Postipoiste majal oli varasemalt kaks omanikku, millest üks oli Elva vald. Elva vald tegi toonasele kaasomanikule ettepaneku hooneosa vallale müüa, kuid omanik ei olnud sellega nõus. Seejärel suunati vallavolikogu otsusega vallale kuuluv hooneosa müüki ning müügitehing toimus 30.06.2021. 

Elva Postipoiste maja on pika ajalooga hoone, kuid seal ei ole säilinud väärtuslikke ehitusaegseid detaile ning hoone üldine seisukord on halb. Seetõttu arvati hoone ka 1997. aastal mälestiste nimekirjast välja ning seda ei ole ka hiljem kaitse alla võetud.  

Hoone praeguse omaniku sõnul plaanis ta esialgu maja säilitada, kuid pärast selle seisukorra hindamist ja ehitusekspertidega konsulteerimist tuli sellest mõttes loobuda. Tema sõnul ei ole pika aja jooksul leidunud ka huvilisi, kes sooviksid maja taastamise enda õlule võtta.  

Kindlasti soovitakse ajaloolise hoone asupaika meeles pidada, püstitades sinna informatiivse mälestustahvli või muu lahenduse. Postipoiste maja omaniku sõnul on kindlasti kõik ettepanekud oodatud, kuidas maja asupaika väärikalt meeles pidada.   

 

JUHTIMINE

Elva vallavalitsus võtab tööle õigusnõuniku 

Elva vallavalitsus võtab lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks tööle õigusnõuniku. Kandideerimise tähtaeg on 19. september. 

Õigusnõuniku peamised ülesanded on: 

 • vallavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide ja muu vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja juriidilise korrektsuse tagamine eelkõige hariduse ja kultuuri, sotsiaali ja tervise ning tööõiguse ja avaliku teenistuse küsimustes; 
 • vallavalitsuse teenistujate ja vajadusel valla asutuste juriidiline nõustamine eelkõige oma valdkonnas; 
 • vajadusel vallavalitsuse huvide esindamine kohtuvaidlustes. 

Edukal kandidaadil on: 

 • magistrikraad õigusteaduses või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel); 
 • head teadmised haldusõigusest; 
 • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas; 
 • hea argumenteerimisoskus, analüüsivõime ja kriitiline mõtlemine; 
 • kasuks tuleb varasem õigusalane töökogemus (soovitavalt riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses). 

Elva vallavalitsusele on oluline, et kandidaat tunneks end ära meie väärtustes: avatud, nutikas, säästlik ja kaasav. 

Kandideerimiseks palume esitada CV ja motivatsioonikirja koos palgasooviga hiljemalt 19. septembriks e-aadressile elva@elva.ee. Tööle asumine on oktoobris 2021. 

Ametijuhendi leiate: www.elva.ee/toopakkumised

Lisainfo: 
Salle Ritso, vallasekretär 
salle.ritso@elva.ee või tel 515 6652 

 

LIIKUMINE

“Tagasi kooli Elva miljoniga” kampaaniast saab osa võtta 12. septembrini 

Kampaania "Tagasi kooli Elva miljoniga" kutsub kõiki kooliõpilasi liikuma värskes õhus ning salvestama Strava äpiga Elva miljonisse mõne kooliteemalise sõna, kujundi või sümboli. Oma sõnumeid saab salvestada 12. septembrini. 

Täpsemalt oodatakse kampaaniast osa võtma kooliõpilasi vanuses 6-19. Oma sõna, kujundi või sümboli salvestamiseks tuleb nutiseadmesse laadida Strava äpp, liituda Elva miljoni klubiga, minna värskesse õhku kondimootoril liikuma ning salvestada kooliteemaline sõnum.  

Oma salvestatud sõnumitest palutakse saata kuvatõmmised e-aadressile sport@elva.ee või postitada kampaania Facebooki lehele, SIIN

Kampaanias osalenute vahel lähevad loosi Elva miljoni T-särgid ja soojad pusad, koolitarbed, erinevad üllatused ja peauhinnana jalgratas, mille väärtus on ca 500 eurot. 

Lisainfo kampaania kohta leiate SIIT

 

KOOSTÖÖ JA KOGUKOND

Kolmapäeval, 1. septembril osales abivallavanem Mikk Järv Rõngu piirkonnakogu koosolekul. Piirkonnakogu koosolekul arutati Rõngu monumendi platsi haljastuse ja kujunduse uuendamist. Piirkonnakogus lepiti kokku esmane kavand ja nägemus, mis on sisend vallavalitsusele edasiste tegevust kavandamisel. 

 

Uuendati Elva valla piirkonnakogude statuuti 

Elva vallas tegutseb kuus piirkonnakogu, mis lõpetavad tegevuse oktoobris, kohalike omavalitsuste valimistega. Elva vallavolikogu võttis 23. augustil toimunud istungil vastu uue statuudi. 

Piirkonnakogude uus ja ühtne statuut reguleerib uute piirkonnakogude moodustamist Elva valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust. Enne statuudi koostamist konsulteeriti kõikide piirkonnakogudega, kes leidsid, et piirkonnakogude jätkamine tulevikus on kogukondade jaoks vajalik. 

Seni kehtis Elva valla territooriumil igas Elva vallaks ühinenud omavalitsuse piirkonnas erinev piirkonnakogude statuut. Uus määrus loob võimaluse kõikides Elva valla piirkondades uue piirkonnakogu moodustamiseks ühtsetel alustel. 

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks moodustatav valla ühe piirkonna konsultatiivne esinduskogu. Piirkonnakogu võib moodustada Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonnas. 

Statuudi järgi on kogul õigus teha vallavalitsusele ettepanekuid piirkonna kohaliku elu küsimustes, olla informeeritud valla eelarve koostamise protsessidest ja esitada ettepanekuid eelarve kujundamiseks. Piirkonnakogu informeerib vallavalitsust piirkonna probleemidest ja vajadustest ning teeb ettepanekuid nende lahendamiseks. 

Piirkonnakogude moodustamine toimub peale volikogu valimisi ja kogude valimised korraldab vallavalitsus. 

Uue statuudi järgi sõltub piirkonnakogu liikmete arv piirkonna elanike arvust: 

 • kuni 2000 elanikku – 7 liiget; 
 • 2000 kuni 4000 elanikku – 9 liiget; 
 • üle 4000 elaniku – 11 liiget. 

Piirkonnakogu liikmeks võib olla piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi. 

 Piirkonnakogu valimised korraldab Elva vallavalitsus pärast sügisel toimuvaid kohalike volikogude valimisi. Täpsemat info piirkonnakogude valimiste kohta jagatakse valla infokanalites. 

Tutvu Elva valla piirkonnakogu statuudiga täpsemalt SIIN

Lisainfo: 
Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

 

Külade Kärajate järgmine kohtumine toimub 11. septembril 

Elva valla Külade Kärajad toimuvad laupäeval, 11. septembril kell 11 Palupera Pritsikuuris. 

Teemad, mida sel korral koos arutame: 

 • Maal elamise päev – 25.09.2021 
 • Piirkonnakogude uuendatud statuut 
 • Külavanemate valimise võimalused Elva vallas 
 • Kaasav eelarve – mida idee esitamisel silmas pidada ja kuidas mõjusalt kampaaniat teha? 
 • Projekti- ja tegevustoetuste taotlemine 

Külade Kärajate hea tava on olnud see, et igaüks võtab midagi kaasa ka ühisele kohvilauale. 

NB! Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega tuleb üritusel osalemiseks esitada COVID tõend (immuniseerimise, negatiivse testi või läbipõdemise tõend). 

Kohtumiseni Külade Kärajatel!   

Lisainfo: 
Kertu Vuks, Elva abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

 

Kogukonnad saavad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda 

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 1. oktoober. 

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul toetatakse sel aastal kogukondi kokku 1,44 miljoni euroga. „Programmi kevadvoorus said raha 295 projekti kokku 830 000 euro ulatuses ning nüüd jagame headele algatustele veel 610 000 eurot," ütles minister. „Eriti oodatud on innovaatilised ideed ja algatused kohalike teenuste arendamiseks. Näiteks korrastati eelmisel aastal poeruumid Kuusalu vallas Leesi külas ning koostöös teenusepakkujaga loodi võimalus pakiautomaadi teenuse kasutamiseks piirkonnas, kus sellist võimalust varem ei olnud," tõi Aab välja. 

Riigi Tugiteenuste Keskuse Interreg kontrolli ja regionaalarengu talituse juhataja Imbi Uusjärve hinnangul on taotlusvoor seni hästi toimunud. „Et taotlemise reeglid on hästi töötanud, siis me neid sel korral muutnud ei ole. See tähendab, et toetuse taotlemine käib samadel tingimustel nagu kevadvoorus. Kellel näiteks taotlemine möödunud voorus pooleli jäi, saab seda nüüd samadel alustel uuesti teha," selgitas Uusjärv.   

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.  
Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot. 

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot. 

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee, kuhu saab taotlusi esitada 1. oktoobrini kuni kell 16.30.  

 
Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid: 

Harju maakond - MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit

Hiiu maakond - SA Hiiumaa Arenduskeskus

Ida-Viru maakond - MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

Jõgeva maakond - SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Järva maakond - MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit

Lääne maakond - SA Läänemaa

Lääne-Viru maakond - MTÜ Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit

Põlva maakond - MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit

Pärnu maakond - MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Rapla maakond - MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit

Saare maakond - Saaremaa vald

Tartu maakond - MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit

Valga maakond - MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit

Viljandi maakond - MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit

Võru maakond - SA Võrumaa Arenduskeskus

Täpsem info ja juhendid on leitavad ülaltoodud arendusorganisatsioonide kodulehtedel, programmi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas

 
Lisainfo: Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Tiina Loorand, tiina.loorand@rtk.ee, tel 663 1888. 

 

ETTEVÕTLUS

Ettevõtlushuvilisi oodatakse Mentorklubi kohtumisele 

9. septembril algusega kell 18 toimub Elva kultuurikeskuse kohvikus järgmine Elva valla Mentorklubi kohtumine, kus on sel korral teemaks ettevõtete toetusvõimalused.

Hooaja esimesel kohtumisel räägitakse erinevatest toetusvõimalustest ja Ärinõuandla pakutavatest tugiteenustest ettevõtjatele. Seminariosa „Ettevõtete toetusvõimalused" korraldab Jan Lätt (Tartu Ärinõuandla juhataja). 

Palume registreerida oma osalussoov SIIN hiljemalt 07.09.2021. 

Mentorklubi kohtumisele on oodatud kõik valla ettevõtjad ja ettevõtlushuvilised.

Lisainfo:

Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

 

VARIA

Väärikate ülikooli esimene loeng toimub 15. septembril

Elva valla väärikatel õppuritel on taas võimalus alustada täiendõpet olulistel teemadel. Selle aasta esimene loeng toimub 15. septembril kell 11 Elva kultuurikeskuses. Loengut annab pereterapeut Kai Räisa. 

Väärikate ülikooli selle hooaja esimene loeng on teemal „Elukaar ja rollide kujunemine muutuvas ajas". Elame ajal, kus kõik meie ümber on pidevas muutumises ning inimese kohanemine nii isiklikus kui ka ühiskonnaelus võib esitada meile üsna palju väljakutseid. Kai Räisal on pikaajaline töökogemus nii sotsiaaltöötaja kui ka pereterapeudina. 

Väärikate ülikooli järgmine kohtumine toimub 6. oktoobril  ning siis räägitakse vanemaealiste liiklusohutusest.

Tartu Ülikooli Väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Täna toimuvad väärikate ülikooli programmid üle Eesti ning 2020. aasta jaanuarist lisandus teiste hulka ka Elva.

Loengud toimuvad Elva linnas, kuid oodatud on kõik Elva vallas elavad vanemaealised. Loengute korraldamise eesmärk on väärtustada aktiivset eluviisi ning motiveerida eakaid osalema ühiskonnaelus. Loengutel osalemine aitab eakatel hoida sotsiaalset võrgustikku.

Sel aastal on õpingute lahutamatuks kaaslaseks ohutus, mistõttu on korraldajatel kohustus lubada saali vaid oma nakkusohutust tõendavad inimesed. Selleks tuleb loengus osalemiseks näidata COVID tõendit (immuniseerimise koroonaviiruse läbipõdemise või negatiivse testi tõend).

Kohapeal ei saa end koroonaviiruse osas kiirtestida. Soovituslik on nii enda kui teiste ohutuse kaitseks kanda maski.

 

Siseministeerium soovitab enne KOV valimisi oma rahvastikuregistri andmed üle vaadata 

Siseministeerium soovitab inimestel enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi oma elukohaandmed ja e-posti aadress rahvastikuregistris üle vaadata. See on oluline selleks, et valija saaks hääletada just oma kodukohas sealsete kandidaatide poolt ja et temani jõuaks hääletamisega seotud informatsioon. 

Valija kantakse valijate nimekirja ja talle määratakse valimisringkond nende andmete alusel, mis on rahvastikuregistris 17. septembri seisuga. Seetõttu on oluline, et selleks ajaks oleks kõigil õiged elukohaandmed rahvastikuregistris olemas. Kui elukoht on muutunud, saab rahvastikuregistri e-teenuste portaalis rahvastikuregister.ee esitada uue aadressi. Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele kohapeal või saata postiga. 

Õiged andmed rahvastikuregistris on olulised ka selleks, et valijani jõuaks valimiste teabeleht, mis saadetakse oktoobri alguses. Teabelehe eesmärk on anda üldist infot hääletamisõiguse kohta, samuti on lehel märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad valimisringkonnas. Need, kel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või on e-posti aadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. Nendele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 7. oktoobril. 

Kohalikel valimistel saavad oma hääle anda kõik Eestis elavad vähemalt 16aastased Eesti kodanikud, muude EL-i liikmesriikide kodanikud ning siin pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel elavad EL-i mittekuuluvate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud. 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril. Valimisnädal algab esmaspäeval, 11. oktoobril ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda ka elektrooniliselt. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 23.08-29.08.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 23.08.–29.08.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
HARIDUS

Elva valla koolid ja lasteaiad sõlmisid hariduse kvaliteedi kokkuleppe 

Neljapäeval, 26. augustil sõlmiti Elva valla õpetajate inspiratsioonipäeval Elva valla koolide ja lasteaedade hariduse kvaliteedi kokkulepe. 

Kokkulepe sõnastab, kuidas toetatakse iga lapse ja õpilase terviklikku arengut Elva valla lasteaedades ja koolides. Leppe eesmärk, et valla haridusasutused oleksid koostöised, säästlikud, nutikad, kaasavad ja avatud, tuleneb ka Elva valla arengukavast.  

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et tal on siiralt hea meel, et valla kooli-, lasteaia- ja huvikoolijuhid võtsid initsiatiivi ja nii sündiski koosloomena kokkulepe, mille iga sõna on hoolikalt läbi mõeldud ja iga lause taga on põnevaid algatusi ja tegevusi. „See on oluline, et meil on ühtne haridusruum, sest ainult ühisele ja tugevale alusele luues on võimalik keskenduda igal koolil ja lasteaiaperel oma eripärale," sõnas Saar.  

Idee kvaliteedikokkuleppe sõlmimiseks saadi healt naabrilt Tartu linnalt, kus paljud juhid tuginevad tegevuste planeerimisel kokkuleppele ja see on nende jaoks aukohal. „Oma osa on täita ka kooli ja lasteaia pidajal ehk vallal – peame looma tingimused, et meie koolid ja lasteaiad saaksid anda parima laste arengukeskkonna loomisel," lisas abivallavanem.   

Elva vallavalitsus, valla lasteaiad ja koolid sõlmisid kokkuleppe, milles kinnitati järgnevat: lasteaedade ja koolide juhtimine on väärtuspõhine ja avatud arengule; lasteaedade ja koolide personal on kvalifitseeritud ja usaldusväärne ning nende tööpanus on väärtustatud; lasteaedades ja koolides luuakse vaimset tervist ja liikumist toetavat keskkonda, kus iga laps ja õpilane on märgatud, ettevõtlik ja õnnelik.   

Samuti on kokkuleppes muus seas kirjas, et lasteaiad ja koolid teevad omavahel koostööd, mille fookuses on pedagoogilise kompetentsi ja õpikeskkonna jagamine ning ühiste koolituste ja ürituste korraldamine. Elva valla lasteaedades ja koolides lähtutakse väärtuskasvatusest ja kaasava hariduse põhimõtetest, kus iga õppija saab areneda turvalises ja kiusamisvabas keskkonnas. 

Kokkuleppele kirjutasid Elva vallavalitsusest alla vallavanem Heiki Hansen ja abivallavanem Marika Saar ning vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm. Kokkuleppele andsid oma allkirja kõik Elva valla koolide ja lasteaedade juhid: Aakre lasteaed-algkool, Elva gümnaasium, Elva Järve lasteaed, Elva lasteaed Murumuna, Elva lasteaed Õnneseen, Elva muusikakool, Elva huviala- ja koolituskeskus, Konguta kool, Palupera põhikool, Puhja kool, Puhja lasteaed, Rannu kool, Rannu lasteaed Naerupesa, Rõngu keskkool, Rõngu lasteaed Pihlakobar, Tartu erakooli Peedu filiaal ning Valguta lasteaed-algkool. 

SOTSIAAL JA TERVIS

Teisipäeval ja kolmapäeval, 24.–25. augustil osalesid lastekaitsespetsialistid Janeli Nielson ja Eve Jõgi ning sotsiaaltööspetsialist Hille Deede lastekaitsetöötajate suvekooli veebiloengutes ja Sotsiaalkindlustusameti veebikonverentsil “Lähisuhtevägivallast lähedalt ja kaugelt”.  

Lastekaitsetöötajate tervise tagamiseks toimus suvekool sellel aastal veebis, kokku osales üle Eesti üle saja lastekaitsetööga seotud spetsialisti. 

Suvekooli korraldasid MTÜ Lastekaitse Liit ja Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumiga. Suvekool viidi ellu Sotsiaalministeeriumistrateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks!“ raames.  

Selle suvekooli „Samal poolel – lapse poolel“ rõhuasetus oli laste osalusel ja kaasamisel, vaimsel tervisel, lapsesõbraliku lastekaitsetöö toetamisel ja teistel teemadel, mis vajavad lastekaitsetöötaja igapäevatöös kõrgendatud tähelepanu. Uuringud näitavad, et lastekaitsetöös on pandeemia ajal olnud mitmeid asjaolusid, mis teevad töö tavapärasest keerulisemaks. Seega pöörati erilist tähelepanu lastekaitsetöötaja heaolu toetamisele. Teemade valikul oli lähtutud lastekaitsetöötajate seas jaanuaris 2021 korraldatud küsitluse tulemustest ning ettekandeid ja töötubasid tegid omal alal tuntud praktikud. 

Suvekoolis tervitas lastekaitsetöötajaid ka peaminister Kaja Kallas, kes tõi oma kõnes välja lastekaitsetöötaja töö olulisuse ja rolli ühiskonnas: “Lastekaitsja amet on keeruline – teie töö on abistada nii lapsi kui ka peresid, kes ise hakkama ei saa. Kohati tundub, nagu meie ühiskonnas oleks nõukogude ajast jäänud taak, justkui oleks abivajavast lapsest teatamine pealekaebamine, aga seda see ei ole. Abivajavast lapsest teadaandmine nõuab julgust, eriti väikestes kogukondades. Lastekaitse on abi, mitte karistus. Kuigi oma laste kasvatamine on peamiselt vanemate ülesanne, loodame kõik, et sekkutakse, kui toimumas on midagi ohtlikku. Igaüht, igat last tuleb hoida,“ ütles Kallas.  

Peaminister märkis oma tervituses, et lastekaitsetöötajad on eesliinitöötajad. „Töö, mida te teete, on äärmiselt vajalik ja tänuväärne, aga samas raske,“ rõhutas Kallas, kes julgustas lastekaitsetöötajaid ka omavahel rohkem koostööd tegema ja üksteist toetama. „Need, kes on pühendunud teiste aitamisele, kipuvad mõnikord iseennast tagaplaanile jätma. Seetõttu on vajalik hoolitseda ka enda emotsionaalse heaolu eest.” 

Lähisuhtevägivalla konverentsil, mis toimus 24.–25. augustil veebis, oli ligi 1100 vaatajat, keda tervitasid  sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja siseminister Kristian Jaani. Kaire Talviste tegi ettekande vägivaldse vanema manipulatsioonidest lastega lahkumineku järel ning selle mõjudest lastele. USA spetsialistid Amy Bonomi ja David Martin rääkisid parimatest kohtupraktikatest perevägivalla tõendamisel kohtus USA näitel ning Jane Monckton Smith tutvustas perevägivallaga seotud tapmiste teemat Suurbritannia näitel.  

Eesti perevägivalla pilti kommenteeris lähisuhtevägivalla juhtumitega tegelev riigiprokurör Karin Talviste. Peale selle räägiti lähisuhtevägivalla vähendamisest ja vägivallatsejatega töötamisest Norras ning koordineeritud kogukonnatööst vastusena vägivallale Duluthi metoodika põhjal USA näitel. Vägistamiste vähendamiseks ja ohvrite kaitseks võeti Rootsis 2018. aastal vastu NÕUSOLEKUSEADUS, mis on teinud vägistamisjuhtumite kohtus käsitlemise palju selgemaks. Väga liigutav oli Elava Raamatukogu ettekanne perevägivalda kogenud naistelt. Konverentsi lõpetas paneeldiskussioon “Milline on efektiivne sekkumine perevägivalda?”, milles arutleti, mida Eestis kohe tänasest ja homsest perevägivalla vähendamiseks ette võtta.   

EHITUS

Kolmapäeval, 25. augustil toimus Kentsi paisjärve ehituskoosolek, kus osales abivallavanem Mikk Järv.  

Kentsi paisjärve taastamise väljakaevetööd on hakanud lõpule jõudma ning ehitaja on alustanud kallaste planeerimisega. Samuti on alustatud paisjärve paisuregulaatori rekonstrueerimise ettevalmistustöödega. Paisuregulaatori valmimistähtaeg on 15. oktoober. 

26. augustil toimus Ulila keskuse ehituskoosolek. Ehitus hakkab valmima ning hoone täielikuks kasutuselevõtuks on vajalik Päästeameti kontroll-kooskõlastus, misjärel saab hoonele väljastada kasutusloa. 

ARENG JA PLANEERING

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia ootab tagasisidet 7. septembrini 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia on avalikul väljapanekul 7. septembrini 2021.  

Elva valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2021–2025 muutmise eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 7. septembrini. Valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitati 2018. aasta sügisel ning seda vaadatakse igal aastal üle. 

Avalikul väljapanekul olevas dokumendis on uuendatud eelarvestrateegiat, täpsustatud seirenäitajaid ning investeeringute ja teede investeeringute kava.  

Dokumendid leiate: 

Ootame ettepanekuid arengukava ja eelarvestrateegia kohta kuni  7. septembrini. Ettepanekuid saab esitada SPOKU keskkonnas, SIIN.  

Valla arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu toimub 7. septembril kell 18 Elva Kultuurikeskuse saalis (Kesk 30, Elva), kuhu on oodatud kõik huvilised. 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

SPORT
Teisipäeval, 24. augustil kohtusid abivallavanem Marika Saar, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja SA Elva kultuur ja sport esindajad Tartu Maratoni korraldajatega. Kohtumisel keskenduti koostöölepingu sõlmimisele tulevaks aastaks ning Tartu Rattamaratoni ja Elva Miljoni ühisele kommunikatsioonivõimalustele eesmärgiga kutsuda inimesi senisest enam liikuma.  
KOGUKOND JA KOOSTÖÖ

Maal elamise päev Elva vallas 25. septembril

25. septembril toimub Maal elamise päev, millest võtab osa 30 valda üle Eesti. Päeva eesmärk on tutvustada valla teenuseid, kogukondi ja kutsuda inimesi maale elama. Elva valla Maal elamise päeva töökoosolek toimus 27. augustil Rõngus, kuhu olid kogunenud erinevate piirkondade esindajad. Arutati ürituse päevakava ning pandi paika üldised mõtted. Keskse kohana on sel aastal plaanis koguneda Kirepisse, kus toimub Kirepi laat. Üle valla on veel avatud mitmed teisedki piirkonnad, kuhu saab uudistama minna. Õige pea jagame sündmuse kohta rohkem infot ka Elva valla infokanalites. 

TÄHTIS! Veel on võimalus kogukondadel liituda Maal elamise päeva korraldamisega, andes endast märku Elva vallavalitsuse arendusspetsialist Sirli Pipparile (sirli.pippar@elva.ee).  

 
Teisipäeval, 24. augustil tutvustasid vallasekretär Salle Ritso ja õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kivikas Jõgeva vallavalitsusele Elva valla e-teenuste keskkonda. Jõgeva vallavalitsus soovib kasutusele võtta Elvas kasutusel oleva e-teenuste keskkonna Spoku. Elvas alustati selles keskkonnas erinevate taotluste vastuvõtmist juba 2019. aasta septembrist. Kohtumisel jagati mõtteid e-teenuste arendamisvõimalustest ning loodi head kontaktid edaspidisteks aruteludeks. 
 
Laupäeval, 28. augustil osales abivallavanem Kertu Vuks Hellenurme Külaseltsi korraldatud seminar-koolitusel “Kuidas tulemuslikult kaasa rääkida kohaliku elu korraldamisel?”. Koolitusel püüti koos leida lahendusi, kuidas saavad kogukonnaliikmed kohaliku elu korraldamisel osaleda ja millised töövormid on kogukondade kaasamiseks kõige tulemuslikumad. Arutati ka külavanema instiutsiooni ja piirkonnakogude statuudi, sh kogu töökorralduse ja ülesannete üle. Koolitust juhtis Geomedia juhatuse esimees Rivo Noorkõiv. 
 
Neljapäeval, 26. augustil külastas Elva valla Kaunis Kodu 2021 komisjon vallaarhitekt Jaanika Saare juhtimisel konkursile esitatud kodusid. Külastati seitset kodu, millest kahel juhul oli tegu “Kaunis kortermaja” kategooria esindajatega. Komisjon langetab otsuse kauni kodu tiitli saajate osas septembris. Tunnustamine toimub kogukonna valdkonna tunnustusüritusel oktoobris. 
 
Pühapäeval, 29. augustil osales vallaarhitekt Jaanika Saar Tartumaa omavalitsuste liidu korraldatud “Tartumaa Kaunis kodu 2021” tänuüritusel, mis toimus Tartu Botaanikaaias. Teiste hulgas tunnustati ka Elva valla 2020 kauni kodu tiitli saanud, Anne Kalinina kodu Mahlamäel ning Birgit ja Alar Arraku kodu Neemiskülas.  
ETTEVÕTLUS

9. septembril oodatakse ettevõtlushuvilisi Mentorklubi kohtumisele 

9. septembril algusega kell 18 toimub Elva kultuurikeskuse kohvikus järgmine Elva valla Mentorklubi kohtumine, kus on sel korral teemaks ettevõtete toetusvõimalused. 

Hooaja esimesel kohtumisel räägitakse erinevatest toetusvõimalustest ja Ärinõuandla pakutavatest tugiteenustest ettevõtjatele. Seminariosa „Ettevõtete toetusvõimalused" korraldab Jan Lätt (Tartu Ärinõuandla juhataja). 

Palume registreerida oma osalussoov SIIN hiljemalt 07.09.2021. 

Mentorklubi kohtumisele on oodatud kõik valla ettevõtjad ja ettevõtlushuvilised. 

Lisainfo: 

Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

AVALIKUD ARUTELUD

Sel nädalal toimusid üldplaneeringu ja KSH eelnõu avalikud arutelud Rannu, Palupera ja Konguta piirkonnas, kus osalesid vallaarhitekt Jaanika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp, abivallavanemad Kertu Vuks ja Mikk Järv ja vallavanem Heiki Hansen.  

Üldplaneeringu koostaja, AB Artes Terrae planeerija Heiki Kalberg, tegi ülevaate üldplaneeringu koostamise protsessist. Arutelul tõstatusid piirkonniti esile mitmed teemad, millest Rannus olid olulisimaks erateede avalikuks kasutuseks võtmise teema ja arendustegevused Võrtsjärve piirkonnas ning erateede avalikuks kasutuseks määramine. Palupera piirkonnas kerkisid eelkõige esile võimaliku kavandatava lennuraja vajalikkus ning elukeskkonna säilimine kaevandus- ja arendustegevuse mõjul. Konguta piirkonnas tõstatus Kulbilohu krossiraja kajastamine üldplaneeringu eskiisis.  

JUHTIMINE

Esmaspäeval toimus vallavolikogu istung 

Elva vallavolikogu XLIV istung toimus 23. augustil vallamajas volikogu saalis. Istungi päevakorras oli üks otsuse ja kuus määruse eelnõu. Kaks päevakorrapunkti olid ettekanded.  

Volikogu suunas Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu avalikule väljapanekule 

Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine toimub igal aastal ja selle käigus hinnatakse muutmisvajadust nii arengukava kui ka eelarvestrateegia osas. Samas toimub ka vajadusel arengukava ja eelarvestrateegia pikendamine nii, et arengudokument kehtiks vähemalt neli järgmist eelarveaastat. Ülevaatamisel on selgunud, et kõik Elva valla arengukavas toodud põhieesmärgid ja alameesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed ja nende täitmine toimub vastavalt eelarvestrateegiale ja iga-aastasele eelarvele. Arengukavas on tehtud arvandmete uuendusi,  täiendusi investeeringute kavas ja täpsustusi kahe punkti sõnastuses. Eelarvestrateegiat on korrigeeritud täpsustunud andmete ja investeeringuobjektide täpsustunud maksumustega. Volikogu suunas eelnõu avalikule väljapanekule ja arutab teemat uuesti septembri istungil. 

Kinnitati Elva valla 2021. aasta eelarve II lisaeelarve 

Elva valla 2021. aasta II lisaeelarve on koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud summasid ja võtta eelarvesse 2021. aasta I poolaastal eraldatud sihtotstarbelised laekumised ja nõuete vähenemine. 2021. aasta II lisaeelarve maht on 1 016 854 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 485 255 euro võrra, kulud 473 173 eurot. Investeerimistegevuse tulud suurenevad 409 599 eurot ja kulud 543 681 eurot. 

Volikogu muutis Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise korda  

Projektitoetuste korra muutmise eesmärk on selgema korralduse ja rahastamise läbipaistvuse tagamine ja suurendamine. Määruse muutmisel võeti arvesse Siseministeeriumi tehtud soovitusi. Läbipaistvuse suurendamiseks määrab vallavalitsus edaspidi toetuste hindamiskomisjoni ühe vabaühenduste esindaja. Kontrollimise tõhustamiseks kehtib edaspidi reegel, et projektitoetuse saajad peavad 1000 euro ja suurema toetuse puhul esitama toetusprojekti kohta kõik kuludokumendid koos aruandega. Kui toetus on alla 1000 euro, siis on vallavalitsusel õigus kuludokumente koos aruandega nõuda, kui see on vajalik. Toetuste taotlemise ühtlustamiseks ei kasutata enam esindusürituse toetust, kui eraldi toetusliiki. 

Kinnitati Uderna Hooldekodu uus põhikiri 

Elva vallale kuuluva Uderna hooldekodu põhikirjas korrigeeritakse sõnastust ja täpsustatakse nõukogu ülesandeid.  

Uuendati kaasava eelarve menetlemise korda 

Volikogu muutis Elva valla kaasava eelarve menetlemise korda, lahendamaks praktikas tekkinud probleeme senise korra rakendamisel. Võrreldes varasemalt kehtinud kaasava eelarve korraga on täpsustatud kaasava eelarve objektile ja taotlusele esitatavaid nõudeid, selgemalt on kirjeldatud vallavalitsuse roll ettepanekute esmases analüüsis ning ettepanekute sõelumise protsess. 

Elva valla kaasava eelarve objekt peab olema ehitatav hoone või rajatis ning pärast valmimist kuuluma valla omandisse ning olema piiranguteta kõigile kasutamiseks. Kaasava eelarve iga-aastane kogusumma lepitakse kokku eelarvestrateegias, rahastuse saavad kolm ideed vastavalt rahvahääletuse tulemustele ning iga idee maksimaalne maksumus on kolmandik kaasava eelarve kogusummast. 

Piirkonnakogud jätkavad tegevust 

Elva vallas on kuus piirkonnakogu, mis lõpetavad tegevuse oktoobris. Piirkonnakogude uus ja ühtne statuut reguleerib uute piirkonnakogude moodustamist Elva valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust. Varasemalt kehtisid Elva valla territooriumil igas Elva vallaks ühinenud omavalitsuse piirkondades erinevad piirkonnakogude statuudid. See määrus loob võimaluse kõikides Elva valla piirkondades uue piirkonnakogu moodustamiseks.  

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks moodustatav valla ühe piirkonna konsultatiivne esinduskogu. Piirkonnakogu võib moodustada Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonnas. Piirkonnakogul on õigus teha vallavalitsusele ettepanekuid piirkonna kohaliku elu küsimustes. Piirkonnakogul on õigus olla informeeritud valla eelarve koostamise protsessidest ja esitada ettepanekuid eelarve kujundamiseks. Piirkonnakogu informeerib vallavalitsust piirkonna probleemidest ja vajadustest ning teeb ettepanekuid nende lahendamiseks. Piirkonnakogude moodustamine toimub peale volikogu valimisi ja kogude valimised korraldab vallavalitsus. 

Elva valla heakorraeeskiri 

Elva vallal puudus seni ühtne heakorra eeskiri. Uue heakorra eeskirja eesmärk on luua vallas ühtsed ja terviklikud nõuded heakorrale. Arvestades Elva valla territoriaalset jaotust, arvestab eeskiri nii tihedama, kompaktse kui ka hajusama asustusega keskkonna ja sellest tulenevate iseärasustega. Kuna heakorra eeskiri kehtestab koormise kinnistute omanikele, siis on koormise täitmiseks kohustatud elanike teavitamiseks jäetud piisav aeg – määrus hakkab kehtima alates 01.01.2022. 

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport tegevusülevaade. Elva Kultuur ja Sport on Elva vallale kuuluv sihtasutus, mille eesmärk on valla kultuuri,- spordi -ja turismivaldkonna korraldamine ja arendamine. Sihtasutuse uus juhataja Ivi Tigane andis ülevaate asutuse tegevusest ja tulevikuplaanidest. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen tegi istungil ülevaate vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst. Vallavanem vastas volikogu liikme Mati Miili esitatud arupärimisele, mis puudutas OÜ C.T. Grupp ja Elva valla vahel sõlmitud töövõtulepinguid.  

Ettekannetega saab tutvuda volikogu eelnõude lehel: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=517681  

Järgmine volikogu istung toimub 20. septembril 2021. 

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja ettekannetega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

COVID-19 SEOTUD PIIRANGUD

26. augustist jõustus Vabariigi Valitsuse korraldus, mille järgi kehtib maskikandmise kohustus nendes avalikes siseruumides, kus ei kontrollita COVID tõendit. 

Avalikes ruumides, kus COVID tõendit nõutakse, peavad seda hakkama esitama kõik kliendid või osavõtjad.  

MASKIKANDMINE 

Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit.  

KUS TULEB MASKI KANDA? 

 • kaubandus- ja teenindusasutused; 

 • riigi ja kohalike omavalitsuste asutused; 

 • poed; 

 • apteegid; 

 • telekommunikatsiooni ettevõte või panga teenindussaal; 

 • postkontor; 

 • raamatukogu; 

 • politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti või haigekassa teenindussaalides ning mujal. 

Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.  

Maskikandmise nõue säilib ühistranspordis, kaasa arvatud rongid ja praamid.  

Samuti säilib maskikandmise nõue jumalateenistustel ja muudel avalikel usutalitustel, kus siseruumides osalejate arv ei ole suurem kui 50 inimest (välitingimustes 100) või on ruumi täitumus kuni 50 protsenti. Kui osalejate arvud ületavad neid piire, tuleb kontrollida inimeste nakkusohutust. 

KUS TULEB ESITADA COVID TÕEND? 

COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18. eluaastast enamikes korraldatud tegevustes. 

COVID tõendit tuleb esitada: 

 • sportimisel, treenimisel; 

 • noorsootöös; 

 • huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes;  

 • spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel;  

 • saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates;  

 • avalikel koosolekutel (sh nt Elva valla üldplaneeringu arutelud jms) ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil;  

 • muuseumites ja näitusasutustes;  

 • meelelahutusteenustel;  

 • toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel.   

Kõikidelt osavõtjatelt tuleb nakkusohutust kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks toitlustuskoha rentimisel või teatrietenduse tellimisel teatris.  

Samas pole COVID tõendit vaja esitada, kui siseneda toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu kaasaostmiseks, kuid siis tuleb kanda maski. 

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.   

Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.  

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 16.08-22.08.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 16.08.–22.08.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
HARIDUS
Esmaspäeval, 16. augustil kohtus haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm haridus- ja teadusministeeriumi väliseksperdi Katrin Ohakasega. Sel kevadel ministeeriumi korraldatud seire eesmärk oli vaadata üldhariduskoolide tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuetele vastavust. Sellega kaardistati, kas ja millised andmed kajastuvad Eesti hariduse infosüsteemis tugispetsialistide kohta, saada ülevaade tugiteenuste osutajatest, kes ei ole koolis tööl, kuid osutavad tugiteenuseid erinevate kokkulepete alusel ning juhtida kooli pidajate tähelepanu võimalikele andmete sisestust puudutavatele ebatäpsustele, et need koostöös koolide direktoritega kõrvaldada.  
EHITUS

Neljapäeval, 19. augustil osales abivallavanem Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul. 

Ulila keskuse ehitus hakkab valmis saama. Nagu teistegi objektide puhul, on ka Ulila keskuse objekti tähtaega mõjutanud materjalide tarneraskused. Keskuse ehitusel on veel jäänud teha viimistluse parandused ja põrandakatete paigaldus esimesel korrusel. 

Rannu kooli ehitus hakkab valmis saama 

Objekti lõpptähtaeg on 31. august ning väga palju tööd on veel ees, aga objekti ehitava ettevõtte Energia ja Ehitus OÜ väitel on üldjoontes tööd plaanipärased ja objektiga loodetakse septembri alguseks valmis saada. Praegu on kõige suurem kahtlus põrandakatete paigaldamise osas, sest uued valatud põrandad ei ole saavutanud vajalikku niiskuse protsenti, et saaks paigaldada uue PVC põrandakatte. Viimasel ajal pidevalt sadavad vihmad ja suur õhuniiskus aeglustavad protsessi, sest ruume pole võimalik ka teiste ehitustööde tõttu sulgeda, et niiskus majja ei pääseks. Ülejäänud tööd loodetakse lõpetada lähinädalatel. 

Rõngu kogukonnakeskuses tööd jätkuvad 

Rõngu kogukonnakeskuses jätkatakse hoone soojustamise ja akende paigaldusega. Vahepeal oli ettevõtja materjalide tarnetega kimpus ning ta püüab taastada jälle tööprotsessi, et ehitustöödega tähtajaks valmis olla. Sel aastal on kõik ehitussektoris tegelevad ettevõtjad kurtnud materjalide kallinemise ja tarneaegade venimise üle. Tänaseks on üldehitustööd jõudnud etappi, kus hakatakse fassaadi ja katusetöödega tegelema ning hiljem juba arhitektuurset varikatust rajama. 

Pikal tänaval peatati ajutiselt ehitustööd
 
Eelmise nädala lõpul tegi Elva vallavalitsus Elva linna Pika tänava ehitajale, OÜ-le Asfaldigrupp ettepaneku edasiste tööde peatamiseks, et likvideerida objektil probleemiks olnud puudused. 
 
Põhjus, miks võeti objektil vahetult enne lõpptähtaega hoog maha, seisneb vallamajandusosakonna juhataja Hegri Naruski sõnul selles, et suve jooksul oli tekkinud erinevaid probleeme väga palju ning tekkis oht, et tänava ehituse lõpptulemus ei ole kvaliteetne. „Peale selle pöördusid Pika tänava elanikud väga tihti vallavalitsuse poole ja juhtisid tähelepanu katkistele ja viltustele äärekividele, sademevee loikudele kõnniteel, halvasti teostatud haljasaladele jne,“ sõnas Narusk. 
 
Tänavaehitusel tekkinud puuduste tagasisidet edastati jooksvalt ka ehitajale, kuid nende likvideerimine võttis liiga kaua aega. Seetõttu otsustatigi mitte enne minna edasi uute ja järgmiste töödega, kuni olulised puudused on kõrvaldatud. 
 
Eelmisel nädalal toimunud ehituskoosolekul viibinud Elva vallavanem Heiki Hansen tõdes samuti, et probleemseid kohti on kogunenud juba liiga palju ning töödega ei ole võimalik sellisel kujul edasi minna. 
 
Ehitaja korrastab lähiajal Pikal tänaval viltused äärekivid, asfalteerib uuesti Tartu maantee poolse kergtee, et vesi ei koguneks enam teele. Rajatud haljasalad viiakse madalamaks, et sademevesi saaks kõnniteelt haljasaladele sujuvalt valguda. Koos ehituse omanikujärelevalvega kontrollitakse täiendavalt asfaldi kõrgused ning kalded ja kihi paksused. 
 
Samuti puudutavad tööd tänavavalgustuse kaabeldusi, et esimesel võimalusel saaks taastada tänavavalgustuse elektriühenduse järgmistel tänavatel: Pikk, Kalda, Supelranna, Eha, Kirsi, Ploomi, Kreegi, Arbimäe, Nõlvaku, Koidu, Oja, Hämariku, Ao. 
 
Ehitustööd loodetakse valmis saada lähinädalatel.
ARENG JA PLANEERING

Möödunud nädalal toimusid Elva valla üldplaneeringu avalikud arutelud Rõngus ja Puhjas. Koosolekutel osalesid abivallavanemad Kertu Vuks ja Mikk Järv, vallaarhitekt Jaanika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp ning piirkonnakoordinaatorid Ene Joosing ja Ede Möldre. Üldplaneeringu koostamise juhtrühm tutvustas eskiisi piirkonnapõhiselt. Arutelu käigus esitati küsimusi ning tehti mitmeid ettepanekuid. Arutati asulapiiride muutmise ettepanekuid, maakasutuse otstarvete määramist ning ehitusõiguse võimaldamist maalises ja linnalises asustuses.  

Üldplaneeringu arutelude on võimalik kõikidel huvilistel osaleda: 

 • T, 24.08 kell 18.00 Rannu rahvamajas 
 • K, 25.08 kell 18.00 Hellenurme teenuskeskuse saalis 
 • N, 26.08 kell 18.00 Konguta rahvamajas 

Üldplaneeringu materjalid on leitavad: www.uldplaneering.elva.ee  

KOOSTÖÖ

Teisipäeval ja kolmapäeval, 18.–19. augustil toimusid Tallinnas Eesti linnade ja valdade päevad, kus osalesid vallavanem Heiki Hansen, abivallavanemad Marika Saar, Kertu Vuks ja Mikk Järv ning vallasekretär Salle Ritso, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm.  

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde tutvustas linnade ja valdade päevadel koos Hiiumaa valla avalike suhete osakonna juhataja Liina Siniveerega valla äppi. Oma ettekandes tutvustasid Merilyn ja Liina valla äpi kasutegureid ning seda, kuidas on äpp kasulik kohalikule omavalitsusele ja kuidas kasutajale. Samuti toodi näiteid kriisi ajal info edastamise osas, sest koroonakriisiga seotult on äpp olnud väga oluline ja mugav kanal elanikele info edastamiseks. 

Samuti osales Merilyn Säde valla- ja linna infolehtede teemalises paneeldiskussioonis, kus jõuti järeldusele, et kohalike omavalitsuste infolehed on väga olulised ent laiemalt tuleks kokku leppida nende väljaandmise heas tavas selleks, et lehti antaks välja ühtsetel alustel ning et neis ei oleks võimalik elanikke poliitiliselt mõjutada. 

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm tutvustas ettekandega õpetaja töö- ja palgakorralduse pilootprojektis osalemise kogemust. 

Abivallavanem Marika Saar ja spordijuht Madis Šumanov tutvustasid Elva valla spordivaldkonda ning kõige sportlikuma omavalitsuse ja Euroopa spordilinna projekti. 

Abivallavanem Kertu Vuks juhtis paneeldiskussiooni, kus arutleti linnade ja valdade rolli üle ettevõtluskeskkonna arendamisel. Paneelis osalesid MKM-i asekantsler Sille Kraam, Geomedia juhatuse esimees Rivo Noorkõiv, Arenguseirekeskuse ekspert Uku Varblane, Maaeluministeeriumi esindaja Olavi Petron ja ettevõtja Tiit Talvaru.

Arutelus toodi välja, et ettevõtjate ootus omavalitsustele on eelkõige ladus asjaajamine, abi ja tugi erinevates menetlusprotsessides, korras infrastruktuur ning avatus ja valmidus ettevõtjate soove ära kuulata ja arvesse võtta. Probleemina toodi välja omavalitsuste vähene motiveeritus ettevõtluskeskkonna arendamisega tegeleda, samuti see, et ka strateegiliselt puudub selleks selge suund ja vaade. Toodi välja, et hariduskeskkond peaks rohkem toetama kohapealset ettevõtluskeskkonda. 

Lahendustena pakuti muu hulgas välja maksusüsteemi muutust, et omavalitsustel oleks suurem kasu kohapeal loodavatest töökohtadest;  suurem koostöö omavalitsuste ja maakondlike arenduskeskuste ning ettevõtjate vahel. Ettevõtja vaatest oleks oluline ladus asjaajamine ja efektiivselt lõpuleviidud menetlused, milleks oleks vaja suuremat KOV-ide digitaliseerimist just menetlussüsteemide ülesehitamisel ning eeskuju võiks võtta siinjuures erasektorist.  
Vallavanem Heiki Hansen oli ruumilise planeerimise suuna ja võimaluste ploki üks kõnejuht. Plokis käsitleti erinevaid ruumilise planeerimise teemasid nii keskkonna ja inimsõbralikkuse kui ka omavalitsuse teadlaste ja arhitektide vaatest.

Mitmed teemad puudutasid ka praegu Elva vallas diskussiooni tekitavaid valdkondi. Näiteks tänavate planeerimise loogika tiheasustusaladel, milles varasemalt pandi paika autoliikluseks vajalik ja siis võimalusel kõik muu (tänavakoridori keskelt äärtesse), nüüd aga liigutakse üha enam suunas kus inimesed, looduskeskkond ja kergliiklus on prioriteet ning alles seejärel autoliiklus (tänavakoridori äärtest keskele). 

Huvitavaid ettekandeid oli nii Tartu linna tegemistest ja tuleviku planeerimisest kui ka Tallina Tehnikaülikooli teadlaste innovaatilisest vaatest ja arendustest hoonete renoveerimiseks. 
VARIA
Reedel, 20. augustil ehk taasiseseisvumispäeval osalesid vallavanem Heiki Hansen ja volikogu esimees Maano Koemets presidendi vastuvõtul presidendi kantselei roosiaias. Seekordsele vastuvõtule olid teiste külaliste seas kutsutud ka kõik Eesti omavalitsusjuhid. Nagu ütlevad meie hümni sõnad “Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!” oli Eesti seekord valvatud. Hommikune vihmasadu asendus pealelõunal päikesepaistega, mis muutis vastuvõtu soojaks ja õdusaks tähtsündmuseks. 
Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 9.08-15.08.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 9.08.–15.08.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
HARIDUS JA KULTUUR
Esmaspäeval, 9. augustil jagas abivallavanem Marika Saar Elva valla hariduskorralduse kogemust Jõgevamaa haridusjuhtidele. Jõgevamaa haridusjuhte huvitasid Elva valla õpetajate palgakorraldus, haridusrahastuse mudelid ja muud põnevad haridusvaldkonna projektid, millega Elva vald on viimastel aastatel tegelenud.  
 
Reedel, 13. augustil toimus valla kultuurijuhtide koosolek, kus osalesid abivallavanem Marika Saar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde. Teemaks oli ürituste korraldamine uutest kehtivatest reeglitest lähtuvalt.  
SPORT JA LIIKUMINE
Kolmapäeval, 11. augustil osalesid Marika Saar ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel liikumisharjumuste seminaril Põltsamaal. Marika tutvustas Elva valla spordikorralduse kogemust. Kultuuriministeerium koostöös SA Jõgevamaa Arendus- ja ettevõtluskeskuse ja Põltsamaa vallaga korraldas Kuningmäe terviseradadel liikumisharjumuste seminari.

Abivallavanem Marika Saar osales sealses paneeldiskussioonis ja tutvustas Elva valla spordikorraldust ja ennetustööd liikuvuse suurendamiseks. Kõik seminaril osalejad olid üksmeelel, et liikumisharjumustel on suur mõju haiguste ennetamisele, vaimsele ja üldisele heaolule ning töövõimele. Koos arutleti teemadel, mida on juba tehtud või tehakse ja mida saaks veel kohaliku omavalitsuse või riigi tasandil teha ära, et suurendada/rikastada erinevate eagruppide igapäevaseid liikumisharjumusi. Leiti, et oluline on tugineda planeerimisel ja ka teavitamisel teadustööle ning kasutada neutraalsemaid mõisteid (nt sportimise asemel rääkida liikumisharjumustest). 
ARENDUS JA PLANEERING

Esmaspäeval, 9. augustil kohtusid vallaarhitekt Jaanika Saar, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, ehitusspetsialist Andres Maikov ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp Elva linna Kesk 40 arendaja ja projekteerijaga võimaliku detailplaneeringu asjus. 

Arhitekt Illimar Truverk (AB Arhitekt11) tutvustas „ELWA hotell, restoran, spa“ projekti eskiisi. Olemasolev põhimaht, ajalooline hotell Elwa, säilitab oma põhiolemuse, kuid pannakse „särama“. Olemasoleva lisatiiva poolt suurendatakse mahtu oluliselt, kuid sulandatuna maksimaalselt loodusesse. Maa-alune spaa-osa ja  maapealne restoraniosa arvestavad krundil kasvavate põlismändidega ja tagavad neile sobiva elukeskkonna ka edaspidiseks. Arendaja Are Altraja sõnul on eesmärk rajada tipptasemel hoonete ja –teenindustasemega kompleks, kasutades selleks tänapäevaseid energiasäästu- ja nutimajalahendusi. Avamistähtaeg on kavandatud Tartu kultuuripealinna aastale, täpsemalt 24.02.2024. Detailplaneeringu alasse kaastakse naaberkinnistuid, et saavutada linnasüdame koordineeritud ja võimalikult harmooniline planeering, mille tellib Elwa Hotell & Restoran OÜ. 

Neljapäeval, 12. augustil toimus Elva valla üldplaneeringu ja KSH eelnõu avalik arutelu Elva kultuurikeskuses, kus osalesid abivallavanem Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp, vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. Arutelul tutvustati üldplaneeringu eesmärke ja tingimusi üldiselt, kuid eelkõige keskenduti Elva linna teemadele.

Tutvustati üldplaneeringu eskiisis kavandatud olulisi muudatusi Elva linna ruumilises arengus. Tutvustati ka ettepanekuid Elva linna piiri muutmiseks. Selgitati, et linnapiiri muutmisel liidetakse linna koosseisu eelkõige piirkonnad, mis moodustavad toimivuselt linnaga ühtse terviku ja milles esinevad linnalised tunnused. Arutleti linnaaianduse maade ja kogukonnaplatside vajaduse üle. Selgitati, et koostatava üldplaneeringuga määratletakse ka miljööväärtuslikud piirkonnad, mida ei ole varasemas linna üldplaneeringus tehtud. Arutelu protokolli ja esitlusslaididega on täpsemalt võimalik tutvuda üldplaneeringu blogis.
KESKKOND
Kolmapäeval, 11. augustil kohtuti RMK esindajaga seoses Elva linna Käo riigimetsa raie teemal. Kohtumisel osalesid vallavanem Heiki Hansen, abivallavanem Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp, planeeringuspetsialist Maarika Uprus ja keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens ning Elva valla poolne metsanduse ekspert Imre Merits. Koosolekul tutvustas Imre Merits enda koostatud eksperthinnangut ja andis soovitusi metsade majandamiseks. Hinnangu leiate SIIT

Neljapäeval, 12. augustil toimus Elva linnas Betooni tänaval avalik kohtumine RMK esindajatega seoses Elva linna Käo riigimetsa raie teemal. Kohtumisel osalesid ka abivallavanem Kertu Vuks ja keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens. Elva vallavalitsuse esindajad tutvustasid lühidalt kodanikele metsanduse ekspert Imre Meritsa poolt koostatud eksperthinnangut (leiate selle SIIT). 

Pärast eksperthinnangu tutvustamist ja RMK sõnavõttu avaldasid kohalikud oma nägemuse. Kohalik kogukond soovib, et RMK telliks Käo riigimetsa kaitsealuste liikide inventuuri. RMK oli nõus kõnealust inventuuri tellima. Metsas olevatel kuuskedel on juurepess ning seal on vajalik kuuskede raie. Kohalikel on mure, et sellega avatakse tuultele koridor ning viimased alles jäänud puud murduvad – soovitakse aegjärgset raiet.  

Koosolekul tunti huvi, kas RMK-l on plaan kinnistu üle anda kohalikule omavalitsusele (KOV). Toomas Haasa sõnul ei ole RMK-l lähiajal plaanis metsa müüa, vaid on soov mets korrastada. Kohalikud elanikud avaldasid muret, et eramajade poolses osas on metsa servalt jooksev kuivenduskraav kinni kasvanud ja soovitakse selle kraavi puhastamist. Koosolek lõppes sellega, et kohalik kogukond esitab RMK-le ja Elva vallavalitsusele kirjalikult oma ettepanekud ning seejärel hakatakse uusi läbirääkimisi pidama.  

KOMISJONID
Teisipäeval, 10. augustil osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp vallavolikogu rahanduskomisjoni koosolekul. Imbi Rõivassepp tutvustas lisaeelarve eelnõud, Kertu Vuks selgitas arengukava- ja eelarvestrateegia muutmise eelnõud, mille vallavalitsus on edastanud esimesele lugemisele. Arutati ka kaasava eelarve muutmise korra üle, mis on võrreldes varasemaga pisut muutunud - kord ei määra enam kindlaks konkreetset summat kaasavaks eelarveks, ka on täpsustatud kaasava eelarve objektile esitatavaid nõudeid ning vallavalitsuse ja sõelumiskomisjoni rolli protsessis.  

Kolmapäeval, 11. augustil toimus vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek, kus osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets, abivallavanem Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. 

Planeeringuspetsialist Maarika Uprus tutvustas algatatud ja vastuvõetud detailplaneeringuid. Andis info, et Elva linnas Vambola 5 detailplaneering ja Kalme külas Mesika 32 detailplaneering on avalikul väljapanekul 19. augustist 2. septembrini. Üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku käigus esitati arvamusi kahekümne isiku ja asutuse poolt. Arvamusi hakatakse arutama avalikel aruteludel. Veiko Sepp tegi ettekande valla rahvastiku ja –majandusarengust ning ehitustegevuse mahtudest vallas alates 2018. aastast. 

Neljapäeval, 12. augustil toimus vallavolikogu kultuurikomisjoni koosolek, kus osales abivallavanem Marika Saar. Kultuurikomisjonis tutvustati projektitoetuste muudatuse eelnõud, mis läheb volikogule otsustamiseks ning jagati valdkonna infot seoses uute tingimustega. Abivallavanem andis ülevaate järgmiste kuude valdkonna olulisematest teemadest.  
KOOSTÖÖ JA KOGUKOND

Laupäeval, 14. augustil osales Kertu Vuks Paides toimunud Arvamusfestivalil Eesti Koostöökogu korraldatud arutelus “Aktiivsed kogukonnad kui vaktsiin ääremaastumise vastu”. Arutelus osalesid ka Paide teatri kunstiline juht ja lavastaja Jan Teevet, sotsiaalantropoloog Aet Annist ja Eesti Külaliikumine kodukant juhatuse liige ja kogukonnaedendaja Ivika Nõgel. Arutelu modereeris Sigrid Solnik. 

Arutelus tuli juttu nii headest praktikatest kogukondade aktiveerimisel, näiteks sellest, kuidas uusi tulijaid maaellu integreerida ning kuidas kogukonna potentsiaali terviklikuna paremini ära kasutada. Samuti räägiti kogukonna rollist elamisväärse ja aasta läbi kasutatava avaliku ruumi arendamisest.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 36
Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.09 .– 26.09.2021   Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:   www.elva.ee/kontaktid  
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  13 . september 2021 Kell  8.30
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  06 . september 2021 Kogu
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4