Elva vallavalitsuse nädalakiri 15.02-21.02.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.02.–21.02.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

SPORT
 
 

Kas oled juba kuulnud, et Elva kannab 2021. aastal spordilinna tiitlit? 

Neljapäeval, 18. veebruaril käisid kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja spordijuht Madis Šumanov raadios Ring FM rääkimas Elva miljoni aktsioonist. Saadet saad järelkuulata SIIN

Elva miljoni kohta leiad lisainfo ja kilomeetrite kogumist saad jälgida: www.elvamiljon.ee

 NOORSOOTÖÖ & KULTUUR 

Kolmapäeval, 18. veebruaril toimus valla tugispetsialistide kohtumine, kus osalesid Mare Tamm ja haridusspetsialist Auli Mäesalu. Koosolekul jagas informatsiooni ja teateid haridus- ja kultuuriosakond ning kuulati Kerli Kaldmaa ettekannet ,,Tänased võimalused ja väljakutsed sotsiaalpedagoogi töös’’. Elva valla tugispetsialistid esitasid küsimusi ning jagasid oma rõõme ja muresid. 

 

 

Eesti Vabariigi aastapäeva sündmused Elva vallas 

Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimub mitmeid erinevaid sündmusi üle Elva valla. 

 • 24. veebruar kell 11 jumalateenistus Elva baptistikirikus (Elva, Pargi 10) 

 • 24. veebruar kell 11 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Rannu kalmistul, vabadussõja ausamba juures 

 • 24. veebruar kell 15 Elva valla tunnustuste üleandmine, eriolukorra tõttu on üritus jälgitav otseülekande kaudu Elva valla Youtube'is

 • 28. veebruar kell 10 Eesti Vabariigi aastapäeva jumalateenistus Rannus. Otseülekanne samal ajal ka Rannu koguduse Facebooki lehel

Ürituste lisainfo leiate Elva valla kultuuriveebist.  

NB! Tuletame meelde, et avalikes kohtades käies tuleb kanda näomaski ning kindlasti desinfitseerida või pesta tihti käsi. 

ARENDUSVALDKOND
Teisipäeval, 16. veebruaril osales abivallavanem Kertu Vuks Open Knowledge Estonia seminaril.  Seekord tutvustati lähemalt liikuvusandmed ning nende kasutamist. Siiri Silm (Tartu ülikool) tutvustas liikuvusuuringuid toetavat andmetaristut (IMO*) ning mobiiliandmete põhjal loodud kaardirakendust (vt ka https://imo.ut.ee/), Kaja Sõstra Statistikaametist jagas oma  kogemusi elu- ning töökoha ja õppeasutuse vahel liikumise uurimisel ning Anne Herm (Tallinna ülikool) erinevate rahvaloenduste ühtlustamisest teadusanalüüsi tarbeks. Põnevat avastamist liikuvusandmete teemadel leiad ka: https://liikumisanalyys.stat.ee/  
Reedel, 19. veebruaril osales Kertu Vuks Emajõe-Võrtsjärve koostöövõrgustiku seminaril. TAS-i esindajad tutvustasid võrgustikutöö edasisi plaane, RMK esindaja Malle Oras selgitas RMK põhimõtteid Emajõe äärsete puhkealade rajamisel. Kohtumise teises pooles toimusid arutelud neljas töörühmas: võrgustiku tugevdamisele suunatud tegevused (sh õppereis Soome), heakord ja Teeme Ära talgupäeval osalemine, külastajatele suunatud paadisõitude programm Emajõel ning muud olulised teemad.  Osalejad tõid välja, et elujõulise võrgustiku loomiseks ja toimimiseks on oluline  kaasata võrgustikku rohkem ettevõtjaid ning kõikidel osalejatel peaks olema motivatsioon tegevustesse ka ise panustada, mitte loota TAS-i eestvedamisele.  


Vallavalitsus otsib arendusspetsialisti! 


Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda arendusspetsialisti, kelle ülesanne on arendusalaste projektide koordineerimine Elva vallas. Kandideerimise tähtaeg on 1. märts 2021 (k.a).

Olete oodatud kandideerima, kui:

 • teil on kõrgharidus;
 • teil on varasem kogemus EL struktuurivahenditest rahastatavate projektide kirjutamise, juhtimise ja elluviimisega;
 • olete hea koostöö- ja suhtlemisoskusega ning teile meeldib töötada meeskonnas;
 • olete hea pingetaluvusega, avatud, kohusetundlik ja initsiatiivikas;
 • teil on hea argumenteerimisoskus, analüüsivõime ja kriitiline mõtlemine;
 • oskate väga hästi eesti ja inglise keelt kõnes ja kirjas.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • essee (kuni 2 lk) või 90sekundiline video teemal "Elva valla arendusvõimalused"

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel ning tegemist on täistööajaga ametikohaga.

Töökoha ametijuhendi leiate SIIT.

Dokumendid palume esitada e-aadressil elva@elva.ee hiljemalt 1. märtsiks (k.a).

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

 

JUHTIMINE

Neljapäeval, 18. veebruaril osales Marika Saar omavalitsuste teenustasemete hindamise nõukoja kohtumisel. Nõukoja eesmärk on vaadata üle minuomavalitsus.ee portaalis kasutatavad omavalitsuste hindamiskriteeriumid ning teha vajadusel nendes muudatusi. Sel korral vaadati üle valitsemise, laste heaolu, täiskasvanute sotsiaalhoolekande, jäätmemajanduse, kultuuri ja muuseumite teenustasemete hindamise kriteeriumid.  

KOMISJONID
Kolmapäeval, 17. veebruaril toimus vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek, kus osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets, abivallavanemad Kertu Vuks ja Mikk Järv, planeeringuspetsialist Maarika Uprus ning OÜ Elva Soojus juhataja Arne Jänessoo. Tutvustati algatatud ja menetluses olevaid detailplaneeringuid ning anti ülevaade üldplaneeringu koostamise seisust.  

Komisjoniliikmeid teavitati H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu avalikust arutelust, mis toimub 11. märtsil kell 18 Elva Kultuurikeskuses. Komisjon arutas pikalt selle üle, kas H. Raudsepa 3 krundile sobib ridaelamu rajamine. Komisjoni seisukoht oli, et see on liiga suuremahuline selles asukohas olevale kinnistule. Arne Jänessoo ja Mikk Järv andsid ülevaate Elva valla soojusmajanduse olukorrast, Arne pikemalt Elva linna katlamajadest ja soojusmajanduse seisust. Komisjoni liikmed küsisid ka interneti püsiühenduse kohta infot. 
VALLAMAJANDUS
Esmaspäeval, 15. veebruaril toimus Elva valla heakorraeeskirja arutelu, kus osalesid vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, heakorraspetsialist Sten Saarekivi, taristuspetsialist Hendri Seinberg ja keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens. Koosolekul arutati uue koostatava heakorra eeskirja sisulisi punkte. 
KOGUKOND

Reedel, 19. veebruaril toimus Elva gümnaasiumi aine “Kodanik ja ühiskond” rühmatööde tutvustamine, kus osalesid abivallavanemad Marika Saar, Kertu Vuks ja Mikk Järv, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ning turismijuht Hemminki Otstavel ja spordijuht Madis Šumanov.  

Kolm rühma tutvustasid järgnevaid töid: Wakeparki loomine Verevi järvele või Kentsi paisjärvele; sportliku turismiteekonna loomine Elvas ning Elva gümnaasiumi Puiestee tänava õppehoone ajakohastamine. 

Elva vallavalitsuse meeskond (Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel ja Madis Šumanov) juhendasid sel aastal ühte rühma, täpsemalt turismiteekonna koostanud rühma. 

Kõik rühmad olid väga tublid ning võtsid püstitatud ülesandeid tõsiselt. Rühmad olid ülesannete lahendamisel lähenenud loovalt, ettekanded olid põnevad ning mitmeid mõtteid on võimalik ka pärisellu rakendada. 

Kodanikukaitse moodul on Elva gümnaasiumis pika traditsiooniga. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega: Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool jm ning Elva vallavalitsusega. 

VARIA

Neljapäeval, 18. veebruaril toimus meeskonna rahuloluküsitluse korralduskoosolek, kus osalesid vallavanem Heiki Hansen, abivallavanemad Kertu Vuks ja Marika Saar ning kommunikatsioonijuht Merilyn Säde. Koosolekul vaadati üle eelmise aasta rahuloluküsitluse tulemused ning täpsustati mõningaid küsimusi. Vallavalitsus teeb oma meeskonnale rahuloluküsitlust teist aastat ning küsitlusest saadav teave on meeskonna juhtimise, arendamise ja meeskonna ootuste kaardistamiseks oluline. 

 

Väärikate ülikooli loengud toimuvad veebis 

Elame jätkuvalt koroonaviiruse leviku ajal, mistõttu on Tartu Ülikool otsustanud alustada kevadsemestrit veebipõhise õppega. Samamoodi oleme planeerinud ka väärikate ülikooli loenguprogrammi veebis vaatamiseks. Loenguid on kahesuguseid: reaalajas ja salvestatud loengud. 

Reaalajas loenguprogramm toimub õpikeskkonnas Zoom ja sellel osalemiseks tuleb registreeruda. Loengutel osalemise eest väljastame digitaalse tõendi, mis saadetakse osalejale e-postiga. Tõendi saamiseks tuleb kohal olla vähemalt kahel loengul kolmest. See on hea võimalus loengust vahetult osa saada ja lektorile küsimusi esitada. 

Loenguprogrammile (kokku kolm loengut) saate registreeruda siin: Väärikate ülikooli kevadsemester 2020/2021. Kõikidele registreerunutele saadetakse täpne juhis. 

Ajakava: 

 • 26. veebruaril kell 16.00-17.30 David Vseviovi loeng "Kuidas mõista ajalugu?" 

 • 25. märtsil kell 16.00-17.30 Toivo Aaviku loeng „Positiivne psühholoogia ja positiivne muutus" 

 • 22. aprillil kell 16.00-17.30 Ruth Kalda loeng "Milliseid teadmisi saime Covid-19 seireuuringu tulemustest?" 

Salvestatud loenguid on võimalik eraldi registreerumata vaadata endale sobival ajal siin: TÜ väärikate ülikool. Iga kuu viimasel reedel kella 12.00-ks lisame uue loengu. Videoloengute vaatamise eest dokumenti ei väljastata. Küll aga palume oma väärikate ülikooli koordinaatorile teada anda, kui te seda õppeaasta alguses teinud ei ole, et osalete väärikate ülikooli programmis. 

Lisainfo: 
Gerda Kiipli-Hiir 
gerda.kiipli@elva.ee

 

Elva vallavalitsus ja teenuskeskused on 22. veebruarist kaugtööl


Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud täiendavate piirangutega otsustati, et ka Elva vallavalitsus on alates 22. veebruarist 7. märtsini.

See tähendab, et elanikke nõustatakse eelkõige telefoni ja e-kirja teel. 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid erandjuhtudel ja ainult sel juhul, kui ametnikuga on kohtumiseks aeg eelnevalt kokku lepitud. Elva vallamajja ja teenuskeskustesse ei ole võimalik ilma eelnevalt ette registreeritud ajata tulla.

Sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike kontaktid leiate SIIT. Sotsiaaltööspetsialisti, lastekaitsespetsialisti või sotsiaalnõunikuga kohtumiseks tuleb aeg ette registreerida pöördudes ametniku poole kirja või telefoni teel.

Kõikide ametnike kontaktid leiate SIIT.

Erinevaid taotlusi palume esitada e-keskkonnas. Paberkandjal dokumendid palume tuua Elva vallavalitsuse maja ees olevasse eraldi märgistusega postkasti (Kesk 32, Elva) või teenuskeskuste juures olevatesse postkastidesse.

Terviseameti info ja juhised: https://www.terviseamet.ee/ 

 
Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 8.02-14.02.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 8.02.–14.02.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

SPORT
 
 

ELVA MILJON - iga samm loeb!


Kas oled juba kuulnud, et Elva kannab 2021. aastal spordilinna tiitlit?
 
Sellega seoses kutsume kõiki, nii kohalikke kui ka külalisi koguma selle aasta jooksul kokku MILJON AKTIIVSELT LIIGUTUD KILOMEETRIT! Kilomeetreid võid koguda iga päev ja endale sobival ajal, oluline on vaid, et sinu liikumise algus või lõpp oleks Elva vallas.
 
Kilomeetreid võid koguda ükskõik missugusel kondimootoril toimival lahendusel: joostes, kõndides, suusatades, jalgratta või rullikatega sõites jne.
 
Kilomeetrite kogumiseks kasuta Strava äppi, mis ühildub mugavalt spordikella või nutiseadmega. Juhul, kui sa ei ole nutiseadme kasutaja, saad kilomeetreid üles märkida ka teisiti.

Uuri võimalusi ja jälgi kilomeetrite kogumist: www.elvamiljon.ee.
 
#elvamiljon #elvavald
 

Elva vald tänas spordivaldkonna parimaid tegijaid 

11. veebruari õhtul toimus Elva linnas Arbi järve ääres Elva valla spordivaldkonna tänuüritus, kus anti üle tunnustused 19 kategoorias. Üritusel tunnustati valla parimaid sportlasi, treenereid ja teisi Elva valla spordiellu panustanud inimesi. Samuti anti tänuüritusel üheskoos sportlastega pidulik avapauk Elva miljoni aktsioonile. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et tunnustamine on üks Elva valla alustalasid. "Eriti uhke on tunnustada sportlasi aastal, mil andsime üle Eesti sportlikuima omavalitsuse tiitli ja võtsime vastu Euroopa spordilinna tiitli," kirjeldas Saar ja lisas, et spordis on olulised eesmärgid ja pingutus ning siis tulevad ka tulemused. "See on täpselt nii nagu on ka elus, spordis on tulemusi aga võimalik paremini mõõta. Oma tegemiste juures on oluline säilitada positiivsus ja hea tuju ning siis on kõik võimalik," rääkis ta. 

Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles välitingimustes toimunud üritusel, et tal on väga hea meel näha, et hoolimata käredast pakasest oli kohale tulnuid nii palju. "Eelmine aasta oli kõigile keeruline, kuid samas huvitav ja omamoodi vaimu vastupidavuse treenimise aasta. Selleks, et näidata eeskuju, tuli muuta tavasid ja rutiini, olla üksteisele toeks."  

Spordijuht sõnas, et me ei tohi kindlasti unustada iga tubli noore taga olevat tugisüsteemi ja toetusrühma. "Peame alati meeles ka neid, kes toetavad meie esimesi samme lasteaedades ning õpetavad meile liikumis- ja spordirõõmu. Aitäh kõigile lastevanematele, õpetajatele, treeneritele ja teistele inimestele, kes on olnud ja on ka edaspidi noorte jaoks olemas."  

Elva valla 2020. aasta naissportlane on Tuuli Kübarsepp (laskmine, Elva laskespordiklubi) ning meessportlane Kristjan Ilves (kahevõistlus, Elva suusaklubi). 

Aasta neiu vanuseklassis kuni 12 aastat on Rahel Mäe (kergejõustik, Elva spordiliit ja Elva kergejõustikukool), vanuseklassis 13–14 Sandra Movits (kergejõustik, Elva spordiliit ja Elva kergejõustikukool), vanuseklassis 15–16 Emily Hermann (ilu- ja rühmavõimlemine, spordiklubi Airi) ja 17–18aastaste hulgas Marleen Riisaar (laskmine, Elva laskespordiklubi). 

Aasta noormees vanuseklassis kuni 12 aastat on Keir-Christian Sugul (kabe), vanuseklassis 13–14 Aleksander Tigane (jalgpall, FC Elva), vanuseklassis 15–16 Markus Villako (judo, Do) ning 17–18aastaste hulgas Alex Arthur Märtmaa (ujumine, Ujumine spordiklubi MTÜ). 

Elva valla 2020. aasta naisjuunioriks valiti Ana-Lina Perk (jõutõstmine, SK Jõusport; Eesti juunioride MV klassikalises jõutõstmises 2020 kaalukategoorias 84+ kg I koht, Eesti täiskasvanute MV klassikalises jõutõstmises 2020 kaalukategoorias 84+ kg I koht), meesjuunioriks Andreas Ilves (kahevõistlus, Elva suusaklubi; 2020 Eesti meistrivõistlustel I koht, juuniorite MM 2020 Oberwiesenthal 23. koht). 

Aasta naisveterani tiitli sai Kaire Elias (jõutõstmine, SK Jõusport; muu seas Eesti MV jõurajal 2020 naisveteranide I koht, Tartumaa MV sangpommispordis 2020 täiskasvanute I koht) ning meesveterani tiitli Janno Pärt (laskesuusatamine, Kagu Biathlon; Winter World Masters Games biathlon'i M45 klassi I koht). 

Aasta treeneri tunnustuse sai laskesporditreener Karl Kontor (Elva laskespordiklubi), kelle juhendamisel on toodud Eesti meistrivõistlustelt ja Euroopa karikavõistlustelt kokku 50 tiitlivõistluste medalit. 

Aasta võistkond on Elva laskespordiklubi LSK I naiskond koosseisus Mariette Pennar, Marleen Riisaar ja Nathalie Lessing. Naiskond saavutas eelmisel aastal Eesti noorte meistrivõistlustel I koha. 

2020. aasta sporditegu on Elva Elamusjooks, mis toimus möödunud aastal esimest korda ja võeti võistlejate poolt väga hästi vastu. Jooksust võttis osa ca 90. Elamusjooksu pikkus ja raskusaste olid läbitavad ka mittejooksjatele ning jooks jättis paljude hinge elamuse pikaks ajaks. 

Aasta spordihingeks valiti Margit Aidla, kes on 23 aastat panustanud pühendunult Elva noortespordi arengusse. Ta on aastaid olnud kehalise kasvatuse õpetaja Elva gümnaasiumis ning olnud Elva kergejõustiku eestvedaja. Margit Aidla treenib üksinda kergejõustiku nelja treeninggruppi ja on seega treeneriks üle 60-le noorele. Peale selle korraldab ta Elvas igal aastal mitmeid kergejõustikuvõistlusi. Margiti panus Elva noortespordi arengusse on olnud märkimisväärne. 

2020. aasta spordisõbra tiitli sai Are Altraja, kes on FC Elva juhatuse liige ning üks asutajatest. Are Altraja panustab igal aastal Elva spordiüritustesse oma erinevate ettevõtete kaudu ning on FC Elva üks suurimaid toetajaid ja nõuandjaid. 

19 kategooriale esitati kokku 87 kandidaati. Kandidaate oli võimalik esitada 2020. aasta detsembris. 

Spordivaldkonna parimad valiti välja vallavalitsuse moodustatud komisjoni otsuse ja rahvahääletuse tulemusena. Elva valla kodanikud said spordivaldkonna tegijate valimises öelda sõna sekka 19.–25. jaanuaril toimunud hääletuses. 

Tänuüritusel pakkusid meeldejäävaid elamusi Arbi järve jääl etteaste teinud iluuisutaja Gerlinde Vallikivi ning tuleteater Zerkala. 

Ürituse galerii leiate SIIT

Ürituse veebiülekannet saate järelvaadata SIIT

HARIDUS & KULTUUR

Kolmapäeval, 10. veebruaril osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ja haridusspetsialist Auli Mäesalu kohtumisel valla koolijuhtide ja lasteaiajuhtidega. Koolijuhtide koosolekul kuulati Loore Viiese esitlust projektist „Luues lähedust“ TARTU 2024 raames. Peale selle tegi Elva Vvallavalitsuse ennetusspetsialist Kertu Kattai ülevaate kiusamisvaba kooli temaatika kaardistamisest ning räägiti ka haridustöötajate vaktsineerimisest. Veel tutvuti TERA Peedu Kooli uue koolijuhiga ning haridus- ja kultuuriosakond jagas jooksvat informatsiooni.  

Lasteaiajuhtide koosolekul jagas haridus- ja kultuuriosakond jooksvat infot. Räägiti tasandusrühma loomisest Järve lasteaias. Samuti tutvuti projektiõppega Elva Lasteaed Murumuna näitel ja kuulati Elva Lasteaed Õnneseene õppejuhi Aigi Kapteni ülevaadet 360kraadi hindamis- ja tagasisidemeetodi kasutamise ettevalmistustest lasteaia personali seas. 

Kolmapäeval toimus valla kultuurijuhtide nõupidamine, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva. Üheskoos kultuurijuhtidega analüüsiti olemasolevaid üritusi Euroopa kultuuripealinna võtmes ning lepiti kokku, et järgmisena valmistatakse ette avalik ideekorje. Samuti on plaan alustada rahvamajade arengukavade koostamisega, millest räägime juba järgmisel kohtumisel lähemalt.  
Reedel, 12. veebruaril osales Mare Tamm kohalike omavalitsuste haridusjuhtide töörühma kohtumisel. Arutluse all oli 360kraadi tagasisidestamise meetod, mida mitmetes omavalitsustes on võetud kasutusele õpetajate ja juhtide oskuste, pädevuste ja enesearengu hindamiseks. Jagati e-õpilaspileti kasutamise kogemusi. Sellist elektroonilist õpilaspiletit saab kasutada kooli sisenemisel ja koolis liikudes, söögikordade märkimisel, raamatukogus ja ühistranspordis. 
Reedel, 12. veebruaril osalesid Veronika Nikolajeva, Milvi Sepp ja Allan Allik loometalgute seminaril, kus räägiti loometalgute olemusest. Oma kogemusi jagasid loometalgutel osalenud meeskonnad ja tutvustati Tartumaa Loometalgute 2021. aasta tegevuskava ning lepiti kokku järgmised tegevused. 
SOTSIAAL JA TERVIS
Teisipäeval, 9. veebruaril osales sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ELVL infopäeval, kus anti ülevaade Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Riigikantselei koostöös korraldatud uuringutest, millest esimene käsitles omavalitsuste koostöövõimalusi pikaajaliste hooldusteenuste korraldamisel. Tõdeti, et kohalikes omavalitsustes puudub üle riigi ühtne metoodika abivajaduse hindamise osas ning selle koostamist oodatakse riigilt. Mõttekoda Praxise tehtud kaks uuringut käsitlesid omavalitsuste rolli suurendamist sotsiaalvaldkonnas, täpsemalt erivajadustega inimeste abivajaduse hindamisel ning üldarstiabi pakkumisel.   
Neljapäeval, 11. veebruaril kohtusid Marika Saar, Milvi Sepp ja Kertu Kattai Sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna nõunik Marge Hindriksiga ja Sotsiaalkindlustusameti nõunik Marta Rohtlaga, et rääkida puudega laste tugiteenustest ja sellest, millist tuge vajab KOV teenuste korraldamisel, sh toetusfondi vahendite seotusest puudega. Koos arutati lapsehoiuteenuse osutamist erinevatele sihtrühmadele ja alushariduse seaduse eelnõuga planeeritavatest muudatustest.  

Ootame kandidaate sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamiseks! 

Elva vallavalitsus ootab kandidaate sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamiseks. Oma ettepanekuid saab esitada 28. veebruarini Spoku keskkonnas

Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus antakse isikule, kes on panustanud eriliselt laste ja perede heaolu edendamisse Elva vallas. 

Aasta sotsiaaltöö teo aunimetusega tunnustatakse ettevõtmist, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse. 

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu parandamisse. 

Aasta terviseedendaja aunimetus antakse erilise panuse eest tervise edendamisse Elva vallas. 

Aasta märkaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on toetanud või aidanud kaasa sotsiaal-, tervise või laste ja peredele heaolu toetamisse. 

Lisainfo: 

Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 

milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872 

ARENDUSVALDKOND

Otsime oma meeskonda võimekat arengu- ja planeeringuosakonna juhatajat!


Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda võimekat arengu- ja planeeringuosakonna juhatajat. Kandideerimise tähtaeg on 1. märts 2021 (k.a). 

Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ülesanne on Elva valla atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna tagamiseks kavandada valla arengu põhisuundi, viia ellu arendusprojekte ja korraldada valla ruumilist planeerimist.  

Olete oodatud kandideerima, kui: 

 • teil on kõrgharidus; 
 • teil on vähemalt kaheaastane töökogemuse meeskondade ja projektide juhtimises; 
 • olete iseseisev, oskate hästi oma aega planeerida ja teid innustavad tulemused; 
 • olete silmapaistva koostöö- ja suhtlemisoskusega ja teile meeldib töötada meeskonnas; 
 • olete hea pingetaluvusega, avatud, kohusetundlik ja initsiatiivikas; 
 • oskate eesti ja inglise keelt väga hästi kõnes ja kirjas; 
 • olete loov, oskate hästi oma ideid esitleda ning olete valmis leidma igale probleemile lahenduse; 
 • kasuks tulevad teadmised ruumilise planeerimise valdkonnast. 

Kandideerimiseks tuleb esitada: 

 • CV; 
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 
 • essee (kuni 2 lk) või 90sekundiline video teemal "Valdkonna võimalused ja väljakutsed Elva vallas". 

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel ning tegemist on täistööajaga ametikohaga. 

Dokumendid palume esitada e-aadressile elva@elva.ee hiljemalt 1. märtsiks (k.a). 

Ametijuhend ja lisainfo SIIN

Lisainfo: 
Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

JUHTIMINE

Teisipäeval, 9. veebruaril osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja abivallavanem Marika Saar Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul. 

Volikogu koosolekul arutati omavalitsuste liidu ja Vabariigi Valitsuse eelarve läbirääkimiste töökorra muudatusi, liidu juhatuse ettepanekut riigieelarve 2022 läbirääkimisteks Vabariigi Valitsusega, 2021. aastal toimuvate valdade ja linnade päevade korraldamist ning teeregistris tekkinud probleeme seoses kohalike teede andmete korrastamisega. Kohalike teede andmete muutmine on toonud mitmele omavalitsusele kaasa teehoiuvahendite vähenemise, kuid samal ajal tuleb omavalitsustel neid teid ikkagi hooldada. Koosolekul tekkis rahandusministeeriumi ja omavalitsusjuhtide vahel vaidlus, kuidas tuleks olukorda lahendada. Lepiti kokku, et teema võetakse omavalitsuste liidus arutlusele. Koosolekul toimus ka omavalitsuste liidu juhatuse liikme valimine, kuna üks juhatuse liikme koht oli vabanenud (Anneli Ott nimetati kultuuriministriks). Volikogule esitati üks kandidaat, Saaremaa vallavolikogu aseesimees Aivar Aru, kes sai salajase hääletuse tulemusel uueks juhatuse liikmeks. 

TURISM JA ETTEVÕTLUS
Neljapäeval, 11. veebruaril kohtusid abivallavanemad Marika Saar ja Kertu Vuks, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja turismijuht Hemminki Otstavel koguduste esindajatega, et rääkida  koostööst turismivaldkonnas. Arutelu oli väga asjalik ning lepiti kokku, et järgmisena minnakse tutvuma Elva valla kirikutega ning vahepealsel ajal uuendame Puhka Eestis portaalis info kirikute kohta. Turismi- ja kultuurivaldkonna tihedamast koostööst olid mõlemad kohtumise osapooled huvitatud.  
 

25. veebruaril toimub Mentorklubi veebiseminar 

Ettevõtjatele ja ettevõtlushuvilistele mõeldud Mentorklubi teemal „Digitaliseerimisest läbi praktilise kogemuse" toimub 25. veebruaril kell 18 veebiseminarina. Teemat avab ja küsimustele vastab Digiwise OÜ asutaja ja juhtivkonsultant Lauri Antalainen, kes räägib oma kogemustest kümnete erinevate ettevõtete digitaliseerimisel. 

Seminaril tuuakse praktilisi näiteid teostatud projektidest ja saavutatud tulemustest. Antakse nõu, millest alustada ja mida silmas pidada. Lühidalt räägitakse ka erinevatest digitaliseerimisealaste projektide elluviimise toetusmeetmetest. 

Kõikidel huvilistel palutakse registreerida oma osalussoov hiljemalt 24.02.2021 siin. Kõikidele registreerunutele saadetakse veebilink üritusel osalemiseks.  

Lisainfoks: EAS-i tellimusel viiakse ellu Digitaliseerimise Meistriklassi, mis on tootmisettevõtetele oma digitaliseerimisväljakutsete lahendamiseks mõeldud programm. Programmi saab kandideerida  19. veebruarini, lisainfo leiate SIIT

Kohtumiseni Mentorklubis! 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

KOGUKOND
Neljapäeval, 11. veebruaril osales Kertu Vuks Jääaja keskuses toimunud URBACT/Active Citizens töörühma seminaril, mida veab eest Tartu vallavalitsus. Kohtumise eesmärk oli visualiseerimise abil jõuda konkreetsete tegevusteni projekti peamiste eesmärkide saavutamiseks – kuidas kaasata kogukondasid ja luua aktiivset dialoogi. URBACT/Active Citizens projekti keskmes on laiemalt kolm teemat: külavanemate institutsioon kui vahendaja kogukonna ja vallavõimu vahel; elanike suurem kaasatus piirkondlikku arengusse ja kaasava eelarve võimalikud edasiarendused. Seminari korraldas loovagentuur VELVET esindaja Janno Siimar. 
VARIA

Teisipäeval, 9. veebruaril osales abivallavanem Kertu Vuks Eesti Maaülikooli korraldatud põllumajanduspoliitika strateegia 2021-2027 fookusgrupis. Fookusgrupi eesmärk oli anda eelhinnang Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 2021–2027 meetmetele, keskendudes maapiirkondade majanduskasvu ja sotsiaalse kaasatuse teemadele. 

Fookusgrupis osalejad pidid andma oma hinnangu, kas planeeritavad sekkumisloogikad, vajadused ja eesmärgid on omavahel kooskõlas ning kas neid oleks vaja täiendada või muuta. Kolmanda eesmärgi “Parandada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda” keskmes on järgmised alaeesmärgid: kuidas soodustada ettevõtluse arengut maapiirkondades läbi uute põllumajandustootjate tekkimise ning kuidas edendada maapiirkondade tööhõivet, majanduskasvu, soolist võrdsust, sotsiaalset kaasatust ja kohalikku arengut. Arutelus jäi kõlama, et noorte maapiirkondadesse elama asumise lihtsustamiseks oleks lisaks erinevatele LEADER-i toetustele oluline võimalus küsida maa või kinnisvara ostmiseks laenu, et võimaldada ligipääsu kapitalile.   

Strateegiakava koostamise protessi ja dokumentidega saab tutvuda siin: https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/upp-strateegiakava-2021-2027/ettevalmistus  

 

Pühapäeval, 14. veebruaril osales abivallavanem Mikk Järv Ulila vastlapäeva üritusel. 

Pühapäeval toimus Ulila sadamaalal lumelinna ehitus, millega tähistati ka sõbrapäeva ja vastlapäeva. Registreerunud oli sadakond inimest. Lumelinna, vastlapäeva ja sõbrapäeva legendidest-kombestikust jutustas Eesti Põllumajandusmuuseumi külastusjuht. 

Foto: Ulila keskus

 

Elva vallavalitsus teatab, et Puhja raamatukogu on ajutiselt avatud tavapärasest erineval ajal. 

Raamatukogu on avatud: 

Teisipäevast neljapäevani kell 16-18 

Reedeti kell 11–18 

Laupäeviti kell 10–13 

Uued lahtiolekuajad kehtivad kindlasti veel järgmised kolm nädalat. Teavitame muudatustest valla infokanalites. 

Kokkuleppel on võimalik teisipäevast neljapäevani laenutada ka muul ajal. Selleks palume ühendust võtta: Reet Viks, telefon 5539951. 

Elva valla raamatukogude lahtiolekuaegadega saate tutvuda: https://elvaraamatukogud.ee/

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 1.02-7.02.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 1.02.–7.02.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELVA MILJON
 
 

Elva vald kutsub kõiki maagilist miljonit kilomeetrit koguma 

2021. aasta Euroopa spordilinnaks valitud Elva kutsub kõiki kohalikke ja külalisi sel aastal Elva valda, et koguda üheskoos kokku miljon aktiivselt liigutud kilomeetrit.  

Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et mõte miljoni kilomeetri kogumiseks tekkis eelmisel aastal, kui spordiürituste korraldamine oli keerukas. „Ka praegu ei ole võimalik üritusi korraldada sel moel nagu me tahaksime ja seega tekkis mõte pakkuda inimestele lisapõnevusega võimalust aktiivseks liikumiseks meie vallas," kirjeldas Šumanov.  

Nii ongi võetud eesmärk koguda 2021. aasta lõpuks miljon aktiivset kilomeetrit. "Soovime, et iga inimene saaks kaasa rääkida selles pöörases loos, kuidas kogume aasta jooksul kokku miljon kilomeetrit! Igaüks saab olla eeskuju ja läbida kilomeetrid endale sobival viisil – olgu see kõndides, joostes, rattaga sõites, suusatades, uisutades, ujudes või muud moodi," rääkis spordijuht. Ta lisas, et oluline on, et miljoni kilomeetri kogumisega saab ühtlasi tutvuda ka Elva valla piirkonna ja selle kaunite vaadetega.  

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et aktsioon annab tõuke nii füüsilise kui vaimse tervise eest hoolitsemiseks, mis on kõigi ühine eesmärk. "Ühtlasi näitame sellega Euroopale end kui spordilembene rahvas," sõnas Saar.  

"Kilomeetrite kogumisel pole vanusepiirangut, samuti ei oota see sinult sportlikku valmidust. See sobib kõigile ja siin loeb tõesti iga meeter," lisas Madis Šumanov.  

Seda, kui palju kilomeetreid on juba kokku kogutud, saavad kõik huvilised vaadata Elva spordi koduleheküljelt www.elvamiljon.ee.  Arvesse lähevad ka äpikasutajate kõik jaanuarikuus liigutud kilomeetrid.  

Aktiivsemate kilomeetrite kogujate vahel loositakse terve aasta jooksul välja hulgaliselt auhindu. Kõikide nende vahel, kes registreerivad oma esimesed kilomeetrid selle nädala ehk 7. veebruari lõpuks, osalevad eriauhinna loosis.  

Aktsiooniga saavad liituda kõik ning kilomeetrite salvestamiseks on parim kasutada Strava äppi. Äpis tuleb liituda klubiga „Elva miljon" ning liikumise algus või lõpp-punkt peab olema Elva vallas. 

Rohkem infot leiate: www.elvamiljon.ee   

Lisainfo:  

Madis Šumanov, Elva valla spordijuht  
madis.sumanov@elva.ee või tel 513 8677 

HARIDUS & KULTUUR

Kolmapäeval, 3. veebruaril kohtusid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning haridusspetsialist Auli Mäesalu noorsootöötajatega. Abivallavanem Marika Saar tänas kõiki noorsootöötajaid nende panuse eest. Elvas on tasemel noorsootöötajad, kes teevad oma tööd südamega. Elva valla noorsootöö enesehindamise meeskonna juht Sirle Lüüs andis ülevaate enese- ja välishindamise tulemustest ning arutasime üheskoos, milliseid eesmärke järgnevaks kolmeks aastaks noorsootöös püstitada ning kuidas nende eesmärkideni jõuda. Lepiti kokku ka regulaarsed igakuised kohtumised.  

SOTSIAAL JA TERVIS

Ootame kandidaate sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamiseks! 

Elva vallavalitsus ootab kandidaate sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamiseks. Oma ettepanekuid saab esitada 28. veebruarini Spoku keskkonnas

Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus antakse isikule, kes on panustanud eriliselt laste ja perede heaolu edendamisse Elva vallas. 

Aasta sotsiaaltöö teo aunimetusega tunnustatakse ettevõtmist, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse. 

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu parandamisse. 

Aasta terviseedendaja aunimetus antakse erilise panuse eest tervise edendamisse Elva vallas. 

Aasta märkaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on toetanud või aidanud kaasa sotsiaal-, tervise või laste ja peredele heaolu toetamisse. 

Lisainfo: 

Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 

milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 2. veebruaril kohtusid Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane VEERA meeskonnaga, et arutada läbi eelarve visualiseerimisrakenduse Power BI kasutusele võtmine Elva vallas. Rakenduse abil on  tulevikus võimalik jälgida  reaalajas valla veebilehel eelarvega seotud andmeid, sh eelarve täitmist, kulusid ja tulusid ning muid olulisi andmeid.   

Kolmapäeval, 3. veebruaril osales Kertu Vuks Lõuna-Eesti koostöökohtumisel, kus arutati Lõuna-Eesti taristuseminari ettevalmistamist (toimumisaeg selle aasta mai) ning valdkondlikke tegevusi Lõuna-Eesti koostöölepingu tegevuskava raames 2021.–2022. aastal. Tegemist on Tartu linna ja viie Lõuna-Eesti  maakondliku arendusorganisatsiooni ellu kutsutud maakondadeülese koostööprojektiga, mille raames planeeritakse ühistegevusi viies valdkonnas: taristu; haridus ja elukestev õpe, majandusareng ja tööturg, rahvatervis ja heaolu ning kultuur ja turism. 

Laupäeval, 6. veebruaril osales abivallavanem Kertu Vuks VÄLK meeskondade koolituspäeval. Koolituspäeva eesmärk oli meeskondadele õpetada äriplaani koostamist ning jagada turunduse algtõdesid. Koolituse tulemusena peavad meeskonnad lahendama kodutöö, mis on abiks nende enda idee äriplaani koostamisel. VÄLK konkursi finaal toimub selle aasta augustis sTARTUp Day’l, kus meeskonnad saavad oma ideed tutvustada Future Founders’i laval.  

JUHTIMINE

Vallavolikogu 1. veebruari istungi kokkuvõte

Elva vallavolikogu XXXVII istung toimus 1. veebruaril Rõngu rahvamaja saalis. Päevakorras oli kolmteist otsuse ja kolm määruse eelnõu. Istungil osales 27 volikogu liiget.

Volikogu istungil valiti uus vallavanem. Elva vallavolikogul tuli uus vallavanem valida seetõttu, et seni valda juhtinud Toomas Järveoja siirdus tööle Riigikokku. Reformierakonna fraktsiooni juht Vahur Vuks esitas vallavanema kandidaadiks abivallavanem Heiki Hanseni, kes kinnitas oma nõusolekut kandideerida. Heiki Hansen vastas enne salajast hääletust volikogu liikmete küsimustele. Heiki Hansen ütles, et valla töö jätkub lähtuvalt kinnitatud eelarvest ja arengukavast. „Selle aasta suuremad investeeringud on seotud Elva linna Pika tänava remondi, Rõngu kogukonnakeskuse ehitamise, Kentsi paisjärve taastamistööde ja Rannu koolimaja renoveerimisega," rääkis ta ja lisas, et vallavalitsusele on oluline valla stabiilne ja ühtlane arendamine. 
Hääletusel osales 27 volikogu liiget, 17 poolthäälega valiti vallavanemaks Heiki Hansen.

Istungil kinnitati vallavalitsuse koosseis ja nimetati ametisse palgalised vallavalitsuse liikmed. Elva vallavalitsuse abivallavanematena jätkavad Marika Saar ja Mikk Järv, uueks abivallavanemaks kinnitati Kertu Vuks, kes töötas seni vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhatajana. Palgalise vallavalitsuse liikmena jätkab Toomas Paur. 

Volikogu kinnitas vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töötasud ja hüvitised. Vallavanema töötasuks kinnitati 3200 eurot ja abivallavanemate töötasuks 3000 eurot kuus. Palgalise vallavalitsuse liikme Toomas Pauri töötasu on 700 eurot kuus. Vallavanem ja abivallavanemad saavad isikliku sõiduauto kasutamise eest küsida hüvitist kuni 450 eurot kuus, sõidupäeviku alusel, arvestusega 0,30 eurot ühe tööülesannete täitmiseks tehtud sõidukilomeetri eest. Valla mobiiltelefoni kasutamise limiit on kuni 50 eurot kuus. 

Volikogu valis salajasel hääletamisel veekogude komisjoni uueks esimeheks volikogu liikme Toomas Järveoja ja aseesimeheks Tõnu Aigro. Senine veekogude komisjoni esimees Urmas Kruuse volitused komisjoni esimehena lõppesid seoses tema nimetamisega maaeluministriks.

Volikogu otsustas salajasel hääletamisel Elva valla Aasta Tegija. Tiitli saaja avaldatakse 24. veebruaril Vabariigi aastapäeva aktusel. 

Volikogu tunnustas Elva valla aukodaniku tiitliga Hando Ivaskit ja teenetemärgiga „Elva Täht“ Meelis Külaotsa. Hando Ivask on töötanud Rannu esimese vallavanemana peale valdade taastamist ja aidanud pärast seda volikogu liikmena kaasa kohaliku omavalitsuse süsteemi ülesehitamisele. Tema teene kogukonna ees on Elva Tarbijate Ühistu esimehena ettevõtte arenemine ja elanikele olulise teenuse pakkumine.
Meelis Külaots on Konguta rahvamaja juhataja, kes on olnud aktiivne kultuurivaldkonna edendaja kogu piirkonnas. Tema algatatud on Konguta külade festival ning ta on alati valmis kaasa aitama piirkonnas toimuvatele spordi -ja kultuurisündmuste korraldamisele.

Volikogu kinnitas Elva valla jäätmekava 2021–2026. Jäätmekava on vajalik jäätmemajanduse arendamiseks ja korrastamiseks lähiaastatel. Jäätmekava loob vallale võimalused taotleda toetusi erinevatest meetmetest. Lisaks sellele sõnastab kava, kuidas kavatseb omavalitsus lahendada jäätmevaldkonna probleeme ja määrab, millises mahus eraldab vald selleks vahendeid kava kehtivusajal.

Volikogu otsustas anda loa põllumajandusliku kinnisasja omandamiseks. Kinnisasja omandajaks on Maaelu arendamise sihtasutus (MES). 

Volikogu otsustas võõrandada Elva linnas Järve tn 3-2 ja Põik tn 3-4 korteriomandid. Vallavalitsus jõudis pärast nende elamispindade inventuuri seisukohale, et amortiseerunud üksikute korteriomandite rekonstrueerimine korterelamutes pole kohalikule omavalitsusele otstarbekas, kuna see vajab suurt investeeringut. Seetõttu otsustati korterid võõrandada. 

Volikogu otsustas anda vallavalitsusele volitused omandada Tartu mnt 1-1 asuv korteriomand. Korter asub ajalooliselt olulises hoones, mida peetakse Elva linna vanimaks hooneks (ehitatud 1837). Hoone on tehniliselt halvas seisukorras ja vajab põhjalikku remonti. Hoone majandamiseks ja edaspidiste otsuste tegemiseks oleks otstarbekas omada kogu kinnistut ja mõlemat korteriomandit. See võimaldaks vallal ainuomanikuna teha otsuseid hoone ja kinnistu osas. Otsus võimaldab asuda läbirääkimistesse omanikuga. 

Volikogu otsusega algatati Elva linnas Paju tn 3 asuvate ehitiste peremehetuse tuvastamine. Ehitiste viimane omanik OÜ Montarlo on äriregistrist kustutatud ja viimane juhatuse liige on surnud, seega tuleb omavalitsusel algatada peremehetuse tuvastamine.  

Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise korda täiendatakse. Täiendusega tekib vallavalitsusel võimalus igal aastal muuta toetuse sihtrühma. Kui näiteks riiklikult toetatakse lammutustöid, siis on vallal võimalik omapoolset toetust mitte maksta, et vältida toetuste dubleerimist. Määrus täpsustab ka mitteabikõlblikke kulusid. 

Elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korda muudetakse. Korra muutmise ettepaneku põhjus on, et kehtiva korra järgi ei saa toetust taotleda hajaasustuses paiknevate elamute ja korterelamute ning nende piirdeaedade värvimiseks. Samas võib aga ka hajaasustuses paikneda mõni oluline objekt, mille fassaadide või piirde värvimine toob kaasa olulise elukeskkonna muutuse. Oluliseks objektiks võib pidada nt terviklikult säilinud autentset taluhoone ja selle piiret vmt, mis on avalikust ruumist hästi vaadeldav ja annab välimuse parendamisel piirkonna keskkonnale visuaalselt esteetilist lisandväärtust. Hajaasustuses paikneva objekti osas teeb vallavalitsus igakordse kaalutlusotsuse, kas nimetatud elamu või piirdeaed sobitud määruse mõistes olulise objekti mõiste alla ning annab keskkonnale avalikust ruumist vaadeldes lisandväärtust. Hajaastustuse objekte rahastatakse järjekorras viimasena, ning toetus määratakse juhul, kui tiheasustusala objektide esitatud taotlused on rahuldatud. 

Volikogu istungil tegi revisjonikomisjoni esimees Tõnu Aigro ülevaate komisjoni tööst 2020. aastal ja esitas 2021. aasta tööplaani. Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.

Vallavalitsuse informatsiooni punktis andis Heiki Hansen põhjaliku ülevaate valla osakondade tööst ja valla rahalisest seisust ning vastas volikogu liikmete küsimustele.
 
Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas.
 
Teisipäeval, 2. veebruaril osalesid abivallavanemad Marika Saar ja Kertu Vuks, vallavolikogu esimees Maano Koemets ning haridus- ja kultuurisosakonna juhataja Mare Tamm KOV koostöö konverentsil. Konverentsil tutvustati omavalitsuste koostöökogemusi erinevatest riikidest (Norra, Soome ja OECD) ning abivallavanem Marika Saar osales paneeldiskussioonis, kus räägiti nii Elva vallast kui ka omavalitsuste vahelisest koostööst.  

Väga põneva ettekande tegi Maria-Varinia Michalun, kes on OECD poliitkaanalüütik ning kes keskendus oma ettekandes sellele, millised on kohaliku koostöö perspektiivid ning kes on erinevate mudelite põhjal võitjad, kes kaotajad. Ta tõi välja, et koostöö parandamiseks on oluline, et riik vaataks ümber ka kohalike omavalitsuste otsustusõiguse ning rahastusvõimalused. Maria tõi muu hulgas koostöö kasudena välja kulude kokkuhoiu; paremate ja läbimõeldumate avalike teenuste loomise ning võimaluse luua innovatiivsemaid lahendusi, mis võivad üksinda ellu viies olla liiga kallid. OECD riikide kogemust vaadates tehakse praegu kõige enam koostööd ruumilises planeerimises; transpordivaldkonnas; regionaalarengu teemadel ning vee- ja kanalisatsiooni valdkonnas (ühisettevõtted). 

Kõik esinejad tõid välja, et koostööst on kohalikel omavalitsustel rohkem võita ning koostööd tuleks rohkem teha. Kindlasti ei peaks koostöö olema aga sunnitud. Eesti omavalitsuste koostööd toetab olemasolev seaduslik raamistik (seadusandlus pigem soosib koostööd), võimalus kaasata erinevaid sektored (sh vabaühendusi) ning on ka häid kogemusi, millest õppida.  
TURISM JA ETTEVÕTLUS

Turismisektori kriisikahjude hüvitamise täiendava toetuse infoseminar toimub 9. veebruaril 

EAS annab teada, et turismisektori kriisikahjude hüvitamise täiendava toetuse infoseminar toimub 9. veebruaril kell 10. Toetusmeetme sihtrühm on majutusettevõtjad, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad ning käsitöö- ja suveniirimüüjad. 

Vabariigi Valitsus on kinnitanud turismisektori täiendava toetamise tingimused, mille põhjal on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostanud toetusmeetme „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga" määruse, tutvumiseks leitav siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/122012021012. Samuti on info kättesaadav EASi veebis: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/. Infotelefon 6279 700. 

Toetus „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga" on suunatud ettevõtjatele, kes on jätkuvalt erinevatest piirangutest enim mõjutatud. 

Toetuse eesmärk on toetada raskustesse sattunud turismiga otseselt seotud majandusharude ettevõtjaid kriisist kiiremaks väljumiseks rahvusvahelise reisimise ja nõudluse taastumisel. 

Toetusmeetme sihtrühm on majutusettevõtjad, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad ning käsitöö- ja suveniirimüüjad. Toetuse eelarve maht on 9,7 miljonit eurot. Toetusmeetme avab EAS taotlemiseks veebruari teises pooles, kuna taotlemise avamine eeldab riigiabiloa saamist Euroopa Komisjonilt (loa taotlemise menetlus on eeldatavalt 1 kuu). 

Toetusmeetme tingimuste tutvustamiseks korraldab EAS infoseminari, mis toimub 9. veebruaril kell 10.00-11.15. 

Infoseminarile saate registreerida siin: Veebiseminar: Turismisektori kriisikahjude hüvitamise täiendav toetus - EAS. Infoseminaril osalemiseks palutakse kasutada Google Chrome´i, Mozilla või Safari brausereid. Microsoft Internet Explorerit kasutades võib ühendumine ebaõnnestuda. 

VARIA

Väärikate ülikooli loengud toimuvad veebis 

Kuni viirusohu taandumiseni jätkuvad eakatele mõeldud Väärikate ülikooli loengud veebis. Loengud leiate SIIT

Väärikate ülikooli loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid. Kuulama on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+.  

Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu ülikooli täiendusõppe tõendi. 

Tartu ülikooli väärikate ülikooli programme toetavad Haridus- ja teadusministeerium, kohalikud omavalitsused ja eraettevõtjad.  

Registreerimine ja lisainfo: 
Gerda Kiipli-Hiir 
gerdakiipli@gmail.com või tel 5374 9121 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 25.01-31.01.2021

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.01.–31.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 26. jaanuaril osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva valla kultuurijuhtide koosolekul. Peamiseks teemaks oli ettevalmistused Tartu 2024 kultuuripealinnaks ning vabariigi aastapäeva tähistamisega seonduv.  

Teisipäeval osales Mare Tamm Kultuuriministeeriumi infopäeval “Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate harrastuskollektiivide juhendajate tööjõukulu toetus”. Tegemist on selle aasta uue toetusmeetmega, kus laulu- ja tantsupeo liikumises osalevad kollektiivid saavad taotleda töölepingu alusel töötavate juhendajate tööjõukulude toetust. Toetuse andja on Eesti Rahvakultuuri Keskus. Toetuse taotlemiseks on 2021. aastal avatud kaks taotlusvooru: esimene taotluste esitamise periood on 1.–31. märts; teine taotluste esitamise periood on 1.–31. august. Huvilistel on võimalik määrusega lähemalt tutvuda SIIN
Kolmapäeval, 27. jaanuaril osales Mare Tamm praktilisel seminaril “360 kraadi tagasiside meetod”  haridusasutuse juhile. Tegemist on juhtide arengut soodustava meetodiga, milles antakse tagasisidet tema tööle. Selle meetodi aluseks on omakorda 2016. aastal loodud  haridusasutuse juhi kompetentsimudel. Täna vaadeldakse Eestis haridusjuhi tööd ja tema panust peamiselt viies valdkonnas: innovatsiooni ja meeskonna juhtija, iga õpilase arengu toetaja, tulemuspõhine juhtija ning eduloo tutvustaja. Seminaril tutvustati tagasiside andmise protsessi ja valmisolekut seda meetodit kasutada. Hindamises osalevad valitud kolleegid juhtkonnast, õpetajad, õpilased, lapsevanemad, hoolekogu liikmed ja kooli või lasteaia pidaja esindaja. 
 
Fotol vasakult: Annela Laaneots, Priit Mikk, Urmas Klaas, Marika Saar ja Maano Koemets.

27. jaanuaril allkirjastati Elvas Tartu 2024 koostööleping

 
27. jaanuaril allkirjastasid Euroopa  kultuuripealinn Tartu 2024 ja Elva vald koostöölepingu, mille alusel valmistatakse ette ja viiakse ellu Euroopa suursündmus.
 
Elva valla poolt allkirjastas lepingu vallavolikogu esimees Maano Koemets, kes ütles, et Elva on oma sportliku hingega juba tükk aega treeninud ning nüüd on üheskoos teiste 19 kohaliku omavalitsusega antud start 2024. aasta kultuuripealinna suunas. "Mul on väga hea meel, et seesugune kultuuriline suur teekond võetakse ette koos nii paljude kohalike omavalitsustega ja et Elva vald saab anda enda omanäolise panuse sellesse."
 
Peale selle rõhutas vallavolikogu esimees, et Elvale on antud 2021. aastaks Euroopa spordilinna tiitel ning ta kutsus kõiki Tartumaa kohalikke omavalitsusi Elva valda, et siin üheskoos aktiivselt liikuda ja kilomeetreid koguda. "Õige pea hõigatakse välja Elva miljoni aktsioon, mis tähendab, et ootame kõiki, nii kohalikke kui ka külalisi, meie valda, et koguda üheskoos selle aasta lõpuks kokku miljon aktiivset kilomeetrit." Aktsiooni kohta jagame infot õige pea Elva valla kõikides infokanalites.
 
Sihtasutuse Elva kultuur ja sport meeskond oli allkirjastamiseks valmistanud ette Elva keskväljakule välikontori, kus said lepingule anda allkirjad Urmas Klaas, Maano Koemets ja Priit Mikk.
 
Ajaloolise sündmuse visandas kiirelt üles kunstnik Anni Irs.
SOTSIAAL JA TERVIS
Teisipäeval, 26. jaanuaril osalesid abivallavanem Marika Saar ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp Sotsiaalministeeriumi moodustatud teenusmajade töörühma töös. Eelmise aasta lõpuks saatsid kohalikud omavalitsused vanemaealiste toetatud elamise teenuse (teenusmajade) kontseptsioonile ettepanekuid, mille üle kohtumisel koos arutleti.
VALLAMAJANDUS

27. jaanuaril algasid Rõngus vana bussijaamahoone lammutamise ettevalmistustööd, mis märgivad ühtlasi Rõngu kogukonnakeskuse ehituse algust.

Oluline on kindlasti meeles pidada ka seda, et alates 1. veebruarist on ühistranspordiliiklus suunatud ajutisse bussipeatusesse endise Kõvera kõrtsi ette. Skeemi leiate SIIT. Välja on pandud ka suunavad liiklusmärgid.

Elva vallavalitsus sõlmis 13. jaanuaril Rennes OÜ-ga töövõtulepingu Rõngu kogukonnakeskuse ehitamiseks. Keskus ehitatakse olemasoleva bussijaamahoone asemele. Keskuse ehitustööd lähevad maksma 837 319 eurot ja ehituse tähtaeg on 10 kuud.

Rõngu kogukonnakeskuses hakkab tegutsema raamatukogu ja vallavalitsuse teenuskeskus. Keskusesse on planeeritud ka seminariruum ja võimalus kaugtöökohtade tekkeks ning avaliku interneti kasutamiseks. 

"Tegemist on multifunktsionaalse hoonega, mis toob kindlasti kohalikele raamatukogu ja teenuskeskuse võimalused varasemast lähemale," rääkis abivallavanem Mikk Järv. Ta lisas, et kogukonnal on võimalik kasutada keskuses olevaid ruume koosolekute ja muude tegevuste korraldamiseks. "Näiteks saab keskuses korraldada näitusi või muid väiksemaid üritusi. Loodame keskuse ehitamisega luua kohalikele ja külalistele meeldiva koha, kus vaba aega veeta," rääkis Järv.

Peale selle hakkab uues keskuses asuma ka tänapäevane ja mugavustega bussijaam koos ootesaali ja avalike tualettruumidega.

Pärast praeguse bussijaamahoone lammutamist jätkatakse vastavalt ilmastikuoludele väljakaevete ja trassiehitustöödega. Seejärel liigutakse edasi hoone üldehitustööde juurde.  

Hange keskuse ehitaja leidmiseks korraldati 2020. aasta lõpus. Ehituse vastu tundsid huvi kümme ettevõtet, kellest viis esitasid pakkumuse. Ehitusleping sõlmiti hanke korras parima pakkumuse teinud Rennes OÜ-ga ning ehituse lõpptähtaeg on selle aasta november.

Projektiga saate tutvuda SIIN.

ARENDUSVALDKOND
Esmaspäeval, 25. jaanuaril kohtus arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks EAS innovatsioonihangete meeskonnaga, arutati sõidujagamisteenuse arendamise projekti ja EAS-i pakutavat võimalust rahastada korraldatavat ideekonkurssi. Projekti eesmärk on sõidujagamisteenust võimaldava rakenduse loomine, et vähendada hajaasustuspiirkonnast tingitud tõrjutusriski laste- ja noorte seas.  
Kolmapäeval, 27. jaanuaril osales Kertu Vuks seminaril “Innovatsioon avalikus sektoris”. Seminaril tutvustati innovatsiooni edendavate riigihangete programmi teenuseid ja toetusi, mis annavad muu hulgas ka väiksematele kohalikele omavalitsustele ja riigiasutustele võimaluse oma teenuseid uuendada. Peale selle tutvustati  avatud ideekonkursside meedet ja  selgitati Haridusministeeriumi teadlaste palkamiseks mõeldud sektoriaalse mobiilsuse toetuse tingimusi.  
KOMISJONID
Esmaspäeval, 25. jaanuaril toimus spordikomisjoni koosolek, kus osalesid abivallavanem Marika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ja kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva. Tegemist oli spordiklubide ja spordikomisjoni ühiskohtumisega, kus räägiti spordi- ja puhkepargi arendamisest ja spordifestivali korraldamisest. 

Kertu Vuks tutvustas  spordipargi arenduse ideed ja selle võimalikku rahastusvõimalust PKT taotlusvoorust. Toetusraha abil soovitakse rekonstrueerida ja muuta multifunktsionaalseks Elva suusahüppemägi ja ümbritsev pargiala ning Elva linnastaadioni piirkond ühtseks terviklikuks mitmete funktsioonidega spordipargiks. Priit Värv ja Madis Šumanov tutvustasid spordifestivali korraldamise ideed, mis on plaanis 2021. aasta sügisel. 
TURISM

Kolmapäeval, 27. jaanuaril osales Kertu Vuks EAS-i korraldatud Eesti kui sihtkoha kommunikatsioonistrateegia tutvustusel. EASi turismiarenduskeskus on koostöös UK sõnumiagentuuriga Lantern töötanud välja Eesti kui turismisihtkoha kolmele turgudeülesele põhiteemale sõnumistrateegia ja narratiivi, mida temaatilises turunduses ja kommunikatsioonis saavad kasutada kõik Eesti turismiarendamisega tegelevad organisatsioonid, aga ka turismiettevõtjad. Nimetatud teemadeks on loodus, toit ja kultuur, mis olenemata sihtturust on olulised Eesti tutvustamisel.

Seminaril tutvustas Lanterni juht Ryan Tym peamiseid “lugusid” nende teemade lõikes ja selgitas, miks Eesti kui turismisihtkoha tutvustamiseks just sellised valikud tehti. Dokumendiga saab tutvuda siin.

KOGUKOND
Teisipäeval ja reedel, 26. ja 29. jaanuaril käisid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Elva gümnaasiumis andmas aine “Kodanik ja ühiskond” raames tundi.  Kodanikukaitse moodul on Elva gümnaasiumis pika traditsiooniga. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega: Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool jm ning Elva vallavalitsusega.

Kertu ja Merilyn juhendavad sel aastal õpilaste grupitööd, mille eesmärk on luua turismiteekonnad Elvas ja Elva lähiümbruses. Lisaks grupitööle tutvustatakse õpilastele erinevaid teemasid, mis on grupitöö valmimisel oluliseks abiks. Sel nädalal rääkisime lähemalt teenusdisainist ja kliendi teekonnast ning Merilyn tutvustas noortele kommunikatsiooni, erinevate kanalite kasutamise võimalusi ja kommunikatsioonivaldkonna toimimise põhimõtteid.  

Kursus lõppeb 19.veeburaril, kus kõik õpilased peavad tutvustama oma kursuse raames valminud grupitöösid.  
VARIA

Selgusid Elva valla elanikuks registreerimise kampaania preemiaraha võitjad 

Elva valla 2020. aasta elanikuks registreerimise kampaania „Ma armastan elada Elva vallas" toimus 4. novembrist 21. detsembrini 2020. Sel aastal keskendus kampaania Elva vallas elamise võludele. Auhinnaraha loositi välja kuuele Elva valla elanikule. 

Kõikide nende vahel, kes registreerusid Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikul, loositi välja 3x250 eurot. Samuti loositi välja 3x250 eurot nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rohkem kui kolm aastat. 

Loosi tahtel osutusid võitjateks: Kiur Hansen, Mairis Meri, Argo Tiilen, Margus Selirand, Caspar Pärn ja Monika Rämmer. Vallavalitsus on võitjatega võtnud otse ühendust. 

Sel aastal keskendus Elva valla elanikuks registreerimise kampaania siin elamise võludele. Kampaania videolugudes jagasid Elva valla elanikuks olemise mõtteid ja siin elamise võlusid Kirepi külavanem Marju Jõks, Puhja kooli õppejuht Riin Massur, Elva linna aktiivne elanik Kalju Hook ja Puhja seltsimaja kunstiline juht Enn Tobre. Videolugudega saate tutvuda Elva valla Youtube'i kanalil.  

Kampaaniaperioodil registreeris end Elva valla elanikuks 66 inimest. Samal ajal asusid mujale elama 68 inimest. Kõige rohkem liiguti elama Tartu linna, Nõo valda, Kanepi valda ja Kambja valda. 

Elva vallas elab 1. jaanuar 2021 seisuga 14 630 inimest. Elva vallas oli 2020. aastal positiivne iive veebruaris, märtsis ja novembris. 

Elva vallavalitsus teeb igal aastal teavituskampaaniat, mille eesmärk on kutsuda üles inimesi enda elukohaandmeid korrastama. 

Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks sõltub just registreeritud elanike arvust. Elukoha registreerimine on muu hulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid. 

Iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuse ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukohapõhiselt. 

Rohkem infot elanikuks registreerimisest ja Elva valla võimalustest leiate SIIT.  

Lisainfo: 
Merilyn Säde, kommunikatsioonijuht 
merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 18.01-24.01.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.01.–24.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR

Neljapäeval, 21. jaanuaril osales abivallavanem Marika Saar ja kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva Tartu 2024 arendusprogrammi "Maailma maaliinid" kohtumisel. Üheskoos arutati, kuidas tuua seoses Tartu 2024 erinevate kultuuridega seotud sündmusi Elvasse. Lähiajal saadame info laiali ja otsime partnereid, kes on huvitatud põnevast koostööst.  

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 astub ettevalmistustes suure sammu edasi 

Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid allkirjastavad koostöölepingu Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Elvas toimub koostöölepingu allkirjastamine 27. jaanuaril kell 12.15 Elva keskväljakul. Rohkem infot leiate SIIT.

Jaanuarikuu viimasel nädalal allkirjastavad omavalitsusjuhid koostöölepingu sihtasutusega Tartu 2024 aastateks 2021-2025. Lepingus on kirjeldatud Euroopa kultuuripealinna regionaalse programmi loomise, turundamise ja rahastamise aluspõhimõtted ning see käivitab Euroopa kultuuripealinna põhjaliku ettevalmistamise ja elluviimise Lõuna-Eestis. 

"Euroopa kultuuripealinn on Tartu ja Lõuna-Eesti suurim valdkondadeülene koostöö. Olen uhke, et oleme kokku leppinud tees, mis meid rahvusvahelise suursündmuseni viib," ütles Tartu linnapea ja SA Tartu 2024 nõukogu esimees Urmas Klaas. "Koostööleping annab meile tugeva aluse, et korraldada ühiselt Eesti 2024. aasta tippsündmus, mille edukast ja silmapaistvast teostumisest võidab nii meie regioon kui terve riik."  

"SA Tartu 2024 jaoks on väga oluline, et Tartu linnaga koos kandideerisid Euroopa kultuuripealinna tiitlile ja võitsid tiitli ka Lõuna-Eesti omavalitsused, sest niiviisi loob meeldejääva Euroopa kultuuripealinna programmi üheskoos lausa veerand Eestit," ütles SA Tartu 2024 juhatuse liige Priit Mikk. "Tunnustan iga koostööpartnerit eraldi ja kõiki ühiselt koos, kes on panustanud koostöölepingu ettevalmistamisse."  

SA Tartu 2024 ja omavalitsuste koostööleping kirjutatakse alla igas omavalitsuses kohapeal. SA Tartu 2024 nõukogu esimees Urmas Klaas, juhatuse liige Priit Mikk ja Lõuna-Eesti regionaalne koordinaator Annela Laaneots väisavad selleks jaanuarikuu viimasel nädalal kõiki koostöölepingus esindatud omavalitsusi. 

Lisaks suursündmuse edukale elluviimisele toetab koostööleping pikaajaliste positiivsete mõjude saavutamist Lõuna-Eesti kultuuris ja majanduselus. 

Lepingu sõlmimine kiideti heaks Lõuna-Eesti omavalitsuste volikogudes. 

Lõuna-Eesti on liikunud Euroopa kultuuripealinna poole samm-sammult ühiselt nõu pidades. Juba 2018. aasta jaanuaris otsustasid Tartus kohtunud omavalitsusjuhid, et 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna konkursil kandideeritakse tiitlile ühiselt. Aasta hiljem, konkursi lõppvoorus sõlmisid Tartu linna ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsuse juhid Eesti kõrgeimas tipus, Suure Munamäe tornis ühiste kavatsuste kinnituseks hea tahte koostööleppe. Pikaajalise koostöölepingu ettevalmistamine algas pärast seda, kui rahvusvaheline sõltumatu ekspertkomisjon nimetas tunamullu augustis 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Tartu koos Lõuna-Eestiga. 

Euroopa kultuuripealinna ettevalmistusi ja elluviimist koordineerib Tartu linna asutatud sihtasutus Tartu 2024. Sihtasutuse töö kultuuripealinna ametliku programmi, turunduse jm elluviimiseks lähtub Tartu 2024 kandidatuuriraamatust ja loovkontseptsioonist Ellujäämise Kunstid. 

SOTSIAAL JA TERVIS
Esmaspäeval, 18. jaanuaril kohtusid Milvi Sepp ja Rutt Hanni Elva laste- ja perekeskuse esindajatega, et arutada koos läbi projekti “Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas” ühiseid tegevusi, sh  hooldustöötajate koolituse ja supervisioonide korraldamine. 
Neljapäeval, 21. jaanuaril osales Milvi Sepp ESTA volikogu töös. Juhatuse esimees Sirlis Sõmer-Kull andis ülevaate ESTA 2021. aasta tööplaanist ning sotsiaalala töötajate tunnustamise nominatsioonide muudatusettepanekutest ja tunnustusürituse korraldamisest.  
JUHTIMINE
Reedel, 22. jaanuaril tutvustasid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanemad Marika Saar ja Heiki Hansen, vallavolikogu esimees Maano Koemets, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm Elva gümnaasiumi kodanikukaitse suuna  tunnis õpilastele vallavalitsuse tegemisi ja osakondade tööd. Kodanikukaitse moodul on Elva gümnaasiumis pika traditsiooniga. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega: Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseväe ühendatud õppeasutused, Tartu tervishoiukõrgkool ja Elva vallavalitsus. Igal aastal panustavad Elva vallavalitsuse töötajad aine ühe grupitöö juhendamisse ja kursuse korraldamisse. 
KOMISJONID
Teisipäeval, 19. jaanuaril toimus vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon, kus osalesid abivallavanem Marika Saar ning haridus- ja kultuuriosakonna esindajad. Noorsootöövaldkonna enesehindamise meeskonnajuht Sirle Lüüs tegi ülevaate välishindamisest ning haridusspetsialist Auli Mäesalu tegi ülevaate huvihariduse kava täitmisest ja uue kava koostamisest. Osakonna juhataja Mare Tamm andis ülevaate osakonna tööplaanist 2021. aastal. 
Teisipäeval toimus ka majanduskomisjoni koosolek, kus osalesid abivallavanemad Heiki Hansen ja Mikk Järv ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. Komisjonis arutleti järgmisesse volikogusse minevate eelnõude üle. Päevakorras olid valla uue jäätmekava eelnõu, lammutamistoetuse, fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse kordade muutmine, kinnisasja omandamiseks loa andmine ja ühe mahajäetud maja peremehetuse tuvastamine. Lammutustoetuse eelnõusse viiakse sisse tingimus, et kui analoogset toetust on võimalik taotleda riigilt, siis vald neid taotlusi ei rahulda. Fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetust on edaspidi võimalik taotleda ka hajaasustuses. Siiani oli seda võimalik taotleda ainult tiheasustuses. Vastavad muudatused hakkavad kehtima siis, kui vallavolikogu need ka kinnitab. 
Kolmapäeval, 20. jaanuaril toimus vallavolikogu rahanduskomisjoni koosolek, kus osales abivallavanem Heiki Hansen. Arutlusel olid vallale kuuluva kahe korteri võõrandamine ja seni kaasomandis oleva kinnistu ühe poole omandamine, et kogu kinnistu saaks valla omandisse. Kogu kinnistu omamine muudab lihtsamaks selle majandamise ja hilisemad võimalikud tehingud selle kinnistuga.  
Kolmapäeval, 20. jaanuaril osalesid abivallavanem Mikk Järv, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul. Maarika Uprus tutvustas pooleliolevaid planeeringuid ning jagas infot üldplaneeringu protsessi kohta. Üldplaneeringu protsessiga saavad kõik huvilised end kursis hoida aadressil uldplaneering.elva.ee. Mikk Järv tutvustas oma ettekandes 2021. aasta suuremaid arendusprojekte. 
Neljapäeval, 21. jaanuaril toimus vallavolikogu kultuurikomisjoni koosolek, kus osales abivallavanem Marika Saar. Ta tutvustas Tartu 2024 valmistumise praegust seisu ning kogu kultuurivaldkonna 2021. aasta tööplaani, sealhulgas viidasüsteemi disaini kontseptsiooni. Arutleti COVID viiruse mõju rahvamajade töö osas.  
Neljapäeval toimus ka sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek, kus osalesid Marika Saar, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ja sotsiaalnõunik Alo Rebane. Milvi Sepp andis ülevaate sotsiaal- ja tervisevaldkonna 2021. aasta tööplaanist, tutvustas laste ja perede komisjoni tööd ja ümbermõtestamise plaane. Samuti räägiti alaealistest õigusrikkujatest ja neile suunatud teenustest. Sotsiaalnõunik Alo Rebane tegi põhjaliku ülevaate eestkostega seotud teemadest ja probleemidest.  
VALLAMAJANDUS

Elva vald saab riigilt teede remondi lisatuge 400 000 eurot 

Eelmisel nädalal toetas Vabariigi Valitsus kohalike omavalitsuste teede ja tänavate korrashoiu projektide nimekirja kogusummas 17,2 miljonit eurot. Elva vald sai toetuse kahele projektile – Elva linna Vaikne ja Puiestee tänav 350 000 eurot ja Kalme küla Rukki-Pöksi tee 50 000 eurot. 

Täpsemalt plaanitakse Vaiksel tänaval (alates Lootuse tänavast) vahetada välja katend ning Kalme küla Rukki-Pöksi tee viia mustkatte alla. 

Elva abivallavanem Heiki Hanseni sõnul on rahastamisotsus väga vajalik teede ja tänavate olukorra parandamiseks. „Viimase kolme aasta jooksul on Elva vald esitanud toetustaotluse kõigisse transiit- ja ettevõtlusega seotud teede toetusvoorudesse ja suurem osa toetustaotlusi on ka rahastuse saanud." 

Lisarahastuse toel on remonditud enamik Elva linna suurematest tänavatest (Valga ja Tartu mnt, Lootuse tn ja Peedu tee, Pikk tn). „Puiestee tänava remont on loogiline jätk transiitteede olukorra parendamises. Ilma lisarahastuseta poleks vald suutnud seda nii kiiresti teha," rääkis Hansen ja lisas, et ka Rukki-Pöksi tee on oluline, kuna see teenindab mitmeid tööstusettevõtteid. 

Elva linna Vaikne ja Puiestee tänav on osa linna läbivast transiitteest. Teelõigule koondub keskmisest kõrgem liikluskoormus, kuna see hõlmab endas ühte kolmest Elva linna raudteeülesõidust. Nimetatud kolmest ülesõidukohast on Puiestee tänav kõige kõrgema liikluskoormusega. 

Vaikse ja Puiestee tänava remont on jätkuprojekt Elva linna Peedu, J. Kärneri ja Lootuse tänava transiittee rekonstrueerimisele. Selle lõigu teekate vajab remonti, kuna see on rasketranspordi ja vajumise tõttu muutunud ebatasaseks.  

Remondi käigus tehakse Puiestee tänava teele kapitaalremont koos uue aluspõhjaga ning kahekordse kattekihiga. Tööde käigus uuendatakse kõik truubid, mahasõidud ja ristmike kattekihid. Vaikse tänava rekonstrueerimise käigus paigaldatakse tasanduskiht, rajatakse uus katend ja sademevee suunatud ärajuhtimine. 

Investeeringu tulemusel paraneb tee seisukord, liiklusvoog ja -ohutus. Samuti tagatakse teekatendi pikemaajalisem vastupidavus. 

Riigilt sai teede remondi jaoks toetust kokku 61 teed ja tänavat üle Eesti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteate leiate SIIT

Lisainfo: 
Heiki Hansen, abivallavanem 
heiki.hansen@elva.ee või tel 527 3646 

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 19. jaanuaril osales kommunikatsioonijuht Merilyn Säde e-seminaril “Sisekommunikatsiooni väljakutsed ja lahendused”.  Tegemist oli Eesti kaubandus- ja tööstuskoja korraldatud hommikuseminariga, kus rääkisid sisekommunikatsioonist Kelly Grossthal (Eesti inimõiguste keskus) ja Jane Kallaste (Tallinna lennujaam) ning Leedu organisatsioonikultuuri hoidmiseks tehtud algatustest rääkis konsultant Giedre Maya Simanauskaite.  

Seminaril esinenud tõid välja, et sisekommunikatsiooni olulisemad põhimõtted on: 

 • Info liikumine peab olema kiire ja selle sisu võimalikult lihtne; 

 • Oluline on töötajate ettevalmistamine ja eelinfo andmine (nt erinevad muudatused, kriisiolukord jms); 

 • Kriisiolukorras on mõistlik oma meeskonnale anda ajutiselt pigem rohkem kui vähem infot; 

 • Juhtkond peab andma meeskonnale kindlust – we know, we do, we care (me teame, me tegutseme ja me hoolime); 

 • Juhtkond ja juhid peavad kriisiolukorras olema meeskonnale nähtavad ja oma inimestele olemas; 

 • Oluline on küsida sisekommunikatsioonile oma töötajatelt ka tagasisidet; 

 • Alati tasub kuulata oma töötajaid ning kommunikatsiooni ei tohi teha vaid ühes suunas – ehk ei tohi anda ainult infot, tuleb kuulata ja küsida ka tagasisidet. 

 • Väärtused on sisekommunikatsooni ja meeskonna vundament, 

 • Sõnumid ja teod peavad olema selged. 

 • Sisekommunikatsioonis tuleb ja tasub edasi rääkida positiivseid lugusid või näiteid. 

Reedel, 22. jaanuaril osales kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Tartu 2024 kommunikatsioonistrateegia seminaril. Seminaril tutvustati lähemalt Euroopa kultuuripealinn 2024 kommunikatsioonistrateegiat ja kuidas strateegia loomisele läheneti. Samuti oli kõikidel kohaliku omavalitsuse kommunikatsioonijuhtidel ja avalike suhete spetsialistidel võimalik näha, kuidas kultuuripealinna projektimeeskonnad koostavad persoonade põhjal enda projektidele kommunikatsiooniplaane.

TURISM JA ETTEVÕTLUS

Teisipäeval, 19. jaanuaril osales abivallavanem Mikk Järv Tartumaa Turismi nõukogu koosolekul, kus kinnitati SA Tartumaa Turismi 2021. aasta koondeelarve. Juhataja andis ülevaate Tartumaa Turismi selle aasta tegevusplaanidest, kus esimese poolaasta fookus on pigem kampaaniate tegemisel. Messidel osaletakse vaid virtuaalselt (erandiks on Tourest). Samuti anti ülevaade Lõuna-Eesti turismiklastri plaanidest ja eelarvest. 

Kolmapäeval, 20. jaanuaril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja arendusspetsialist Allan Allik seminaril “Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest”. Seminaril tutvustati 2020. aasta lõpus valminud analüüsi (analüüsi materjalidega on võimalik tutvuda siin https://www.rahandusministeerium.ee/et/uuringud-ja-analuusid). Analüüsi eesmärk oli saada teadmisi ja parima praktika näiteid kohalike omavalitsuste tegevustest ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arendamisel kodu- ja välismaal. Samuti oli eesmärk selgitada välja KOV ettevõtluskeskkonnaga tegelemisest saadav kasu ning töötada selle hindamiseks välja finantstööriist. Finantstööriist võimaldab arvutada kasu ning anda konkreetseid soovitusi ministeeriumitele KOV-ide motivatsiooni tõstmiseks ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluskeskkonna arendamisel. 
KOGUKOND
Teisipäeval, 19. jaanuaril kohtusid vallavolikogu esimees Maano Koemets, vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanemad Mikk Järv ja Marika saar EELK esindajatega. Kohtumisel arutati valla ja koguduste vahelist koostööd, konkreetsemalt arutati näiteks, mismoodi oleks võimalik kirikute kui turismiobjektide mõistes enam koostööd teha. Samuti arutati infovahetuse ja kirikusündmuste kommunikeerimise võimaluste üle valla infokanalites. Teemaks olid ka valla võimalused koguduste tegevuse toetamisel. 
VARIA

Selgusid Elva valla elanikuks registreerimise kampaania preemiaraha võitjad 

Elva valla 2020. aasta elanikuks registreerimise kampaania „Ma armastan elada Elva vallas" toimus 4. novembrist 21. detsembrini 2020. Sel aastal keskendus kampaania Elva vallas elamise võludele. Auhinnaraha loositi välja kuuele Elva valla elanikule. 

Kõikide nende vahel, kes registreerusid Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikul, loositi välja 3x250 eurot. Samuti loositi välja 3x250 eurot nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rohkem kui kolm aastat. 

Loosi tahtel osutusid võitjateks: Kiur Hansen, Mairis Meri, Argo Tiilen, Margus Selirand, Caspar Pärn ja Monika Rämmer. Vallavalitsus on võitjatega võtnud otse ühendust. 

Sel aastal keskendus Elva valla elanikuks registreerimise kampaania siin elamise võludele. Kampaania videolugudes jagasid Elva valla elanikuks olemise mõtteid ja siin elamise võlusid Kirepi külavanem Marju Jõks, Puhja kooli õppejuht Riin Massur, Elva linna aktiivne elanik Kalju Hook ja Puhja seltsimaja kunstiline juht Enn Tobre. Videolugudega saate tutvuda Elva valla Youtube'i kanalil.  

Kampaaniaperioodil registreeris end Elva valla elanikuks 66 inimest. Samal ajal asusid mujale elama 68 inimest. Kõige rohkem liiguti elama Tartu linna, Nõo valda, Kanepi valda ja Kambja valda. 

Elva vallas elab 1. jaanuar 2021 seisuga 14 630 inimest. Elva vallas oli 2020. aastal positiivne iive veebruaris, märtsis ja novembris. 

Elva vallavalitsus teeb igal aastal teavituskampaaniat, mille eesmärk on kutsuda üles inimesi enda elukohaandmeid korrastama. 

Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks sõltub just registreeritud elanike arvust. Elukoha registreerimine on muu hulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid. 

Iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuse ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukohapõhiselt. 

Rohkem infot elanikuks registreerimisest ja Elva valla võimalustest leiate SIIT.  

Lisainfo: 
Merilyn Säde, kommunikatsioonijuht 
merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120 

Vallavalitsus ootab pakkumusi Puhja seltsimaja toitlustusasutuse ruumide kasutamiseks 

Elva vallavalitsus kuulutas välja Puhja seltsimaja toitlustusasutuse ruumide läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. veebruaril (k.a) Spoku keskkonna kaudu.  

Puhja seltsimaja kuulub Elva vallale ning selle esimesel korrusel asuvad ruumid on kohaldatud toitlustusteenuse pakkumiseks. Seoses üürilepingu lõppemisega ootab Elva vallavalitsus pakkumusi ruumide kasutamiseks. Ruumid antakse üürile viieks aastaks alates 1. juulist 2021. 

Täpsemate üürile andmise tingimuste ja ruumiplaanidega saate tutvuda: 

Ideekontseptsiooni palume esitada pakkumuse kontseptsioonis. 

E-pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. veebruaril (k.a) Spoku keskkonna kaudu ning pakkumused avatakse 3. veebruaril kell 10. 

Vallavalitsuse korralduse leiate SIIT.  

Ruumidega, mis antakse läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse, on võimalik tutvuda. Selleks palume võtta ühendust abivallavanem Mikk Järvega. 

Lisainfo: 
Mikk Järv, abivallavanem 
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 30
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 22. veebruar 2021 Kogu päev:
Esmaspäev, 15. veebruar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus- ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4