« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 9.11-15.11.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.11.–15.11.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELANIKUKS REGISTREERIMISE KAMPAANIA

Marju Jõks: Siin on alati naeratavad ja üksteist hoidvad inimesed

 
Kirepi külavanem Marju Jõks on kogu oma elu elanud Kirepi külas ja ta leiab, et teda on just Elva vallas hoidnud kohalikud inimesed – nende soojus ja teotahe.
 
Marju arvates räägib Kirepi küla asukoha kasuks palju ka see, et Tartu ja Elva on väga lähedal. „Eluks vajalikud asutused on siin elades käe ja jala juures – poed, lasteaiad ja koolid on viie kuni kümne kilomeetri läheduses,“ sõnab ta.
 
Marju on Elva vallas elades leidnud endale palju häid sõpru ja maailma parima töökoha. Marju töötab õpetajana Elva lasteaias Õnneseen. „Olen siin leidnud vahvaid väljakutseid, mis on äratanud minus sellised omadused, mida ma ei teadnudki olemas olevat. Need on teotahtelisus, särasilmsus ja usk iseendasse.“
 
Marju sai sel aastal Tartumaa aasta õpetaja (lasteaiaõpetaja kategoorias) tiitli ning ta leiab, et tema kõrge lend saigi alguse just Õnneseenest. „Õnneseene rahvas on see, kes on mind utsitanud, kes on andnud mulle võimalused ja inspiratsiooni.“
 
Tegemised üheskoos külaga
 
Viimased kaks aastat külavanemana on Marjule pakkunud väga palju eduelamusi, sest üheskoos on palju ära tehtud. „Varem ei olnud külal olemas kohta, kus üheskoos kokku saada – nüüd on meil olemas plats, mida aina edasi korrastame.“ Külaplatsil on ka Kirepi kogukonna kilesaun, mis sai sel aastal Euroopa saunamaratonil 486 poolthäälega rahva lemmiksaunaks.
 
Peale selle võib Kirepi kõlada paljudele tuttava kohanimena ka seetõttu, et just Kirepi rahvas pani eelmisel aastal pärast AHHAA pingi paigaldamist ka Kirepi teeäärtesse rõõmsad sildid „Ihhii“, „Juhhuu“, „Ehhee“ ja „Ohhoo!“, mis rõõmustasid paljusid inimesi ning tekitasid sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses elevust.
 
Siin täituvad unistused
 
Kirepi küla puhul armastab Marju enim siin elavaid inimesi. „Siin on alati naeratavad ja üksteist hoidvad inimesed. Kui kusagil toimub midagi põnevat, antakse sellest kohe ka teistele teada.“
 
Viimane kõige ägedam Elva vallast saadud elamus oli Marju jaoks matkamäng Elva elamuste radadel, mille läbimise võttis ta ette koos sõpradega. „Käisime oma seltskonnaga kõik need punktid läbi ja avastasime nii ägedaid kohti, mis on siinsamas olemas.“
 
Marju lisab lõpetuseks, et tema on täiesti veendunud, et Elva valda tasub elama tulla. „Siin saavad sinu unistused teoks – neid hakkavad kandma päris teod ja tegemised,“ räägib ta.

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania kestab 1. novembrist 21. detsembrini ja selle eesmärk on tuletada inimestele meelde, et igaüks vaataks rahvastikuregistrist üle, kas sealsed andmed vastavad tema tegelikele elukohaandmetele.

Nagu ka varasematel aastatel, loosib Elva vallavalitsus selgi aastal elanikuks registreerimise kampaania raames välja auhinnaraha. Sel aastal on aga kampaania rõhk siin elavatel inimestel.

Sel aastal loositakse 3x250 eurot välja nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rahvastikuregistri järgi vähemalt kolm aastat (loosimises osalemiseks tuleb olla Elva valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

3x250 eurot loositakse välja nende inimeste vahel, kes on registreerinud end Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikus ehk 1. novembrist 21. detsembrini 2020 (peab samuti olema valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha loosis osavõtmiseks.

Auhinnaraha võitjad loositakse välja 2021. aasta jaanuari alguses.

Rohkem infot leiab: tuleelva.ee
OLULINE

Vallavalitsus võtab elanikke vastu vaid etteregistreerimisel 

Tuletame meelde, et pöörduksite vallavalitsuse ametnike poole eelkõige e-kanalite kaudu. Ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt aeg kokku leppides, kohtumisel tuleb kanda näomaski. 

Seoses koroonaviiruse suurema levikuga Eestis soovitame enda ja teiste turvalisuse huvides pöörduda vallavalitsuse ametnike poole helistades või kirjutades. Vallavalitsuse ametnike kontaktid ja töökirjeldused leiate SIIT

Kõikidel kodanikel on erinevaid taotlusi võimalik esitada ka vallavalitsuse e-teenuste portaalis, SIIN.  

Sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike kontaktid leiate SIIT. Sotsiaaltööspetsialisti, lastekaitsespetsialisti või sotsiaalnõunikuga kohtumiseks tuleb aeg ette registreerida pöördudes ametniku poole kirja või telefoni teel. 

Elukoha ja sünni registreerimist on võimalik teha elektrooniliselt: https://www.rahvastikuregister.ee/

Elukohta ja sündi on võimalik Elva vallavalitsuses registreerida vaid erandjuhtudel ja etteregistreerimisel: 

Elukohatoimingud: registripidaja Terje Raadom, tel 511 0278 või terje.raadom@elva.ee

Sünni registreerimine: õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk, tel 5084159 või kaisa.kokk@elva.ee

Paneme kõigile inimestele südamele, et rahvarohketes kohtades kannaksite võimalusel näomaski ning et desinfitseeriksite käsi. Kui olete jäänud haigeks, peate püsima kodus. 

Terviseameti info ja juhised: https://www.terviseamet.ee/

 

Vabariigi valitsus avalikustas uued koroonaviiruse vastased meetmed 

Vabariigi valitsus teisipäevasel, 10. novembri kabinetinõupidamisel heaks meetmed, mida rakendada töökohtadel, kodus ja pereringis, ühistranspordis ning teistes avalikes kohtades, et piirata üha laialdasemaks muutuvat koroonaviiruse levikut ning kaitsta Eesti inimeste elu ja tervist. 
 
Peaminister Jüri Ratase sõnul on koroonaviiruse levikut puudutav olukord Eestis kriitiline ja haiglaravil viibivate patsientide arv kasvab kiirelt. "Koostöös sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja valitsust nõustava teadusnõukojaga pakume välja soovitused ja ettepanekud, kuidas vähendada nakkuse levikut tööl, kodus ja pereringis, ühissõidukites ja muudes avalikes kohtades. Lisaks peame praeguses olukorras vajalikuks karmistada piiranguid kaubandusettevõtetes ning toitlustus- ja meelelahutusasutustes, et suudaksime viiruse levikut kontrollida," ütles ta. 
 
Meetmetele, mille rakendamine eeldab valitsuse korralduste muutmist, andis valitsuskabinet täna põhimõttelise heakskiidu. Vastavad korraldused annab valitsus praeguse plaani kohaselt sel neljapäeval. 
 
Meetmed töökohal 
•          Töötajatel soovitame teha võimaluse korral kaugtööd. 
•          Tööandjatel soovitame valmistada ette kaugtöö plaani ja korraldada kaugtöö juhuks, kui töökohal nakatub keegi koroonaviirusesse. 
•          Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas jõulupeod, kus osalevad inimesed, kes igapäevaselt kokku ei puutu. Pereringis jõulupühade pidamine on loomulikult lubatud. 
 
Meetmed kodus ja pereringis 
•          Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käsi ja pindasid. 
•          Hoolekandeasutustel tuleb tagada riskirühma kuuluvatele inimestele ohutud võimalused kontaktseks ja mittekontaktseks suhtluseks. 
•          Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusesse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning puhastada regulaarselt käsi ja pindasid. 
 
Meetmed avalikes kohtades ja ühistranspordis 
•          Ühistranspordis, kaubandusettevõtete teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides ning konverentsidel, kontsertidel, teatris ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Selle täitmist palume jälgida ning inimesi informeerida vedajatel, kaubandusettevõtjatel ja ürituste korraldajatel. Maski ei pea kandma inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastu näidustatud (näiteks astmaatikud või vaegkuuljad), ning alla 12-aastased lapsed, võimalikud on ka teised põhjendatud olukorrad (näiteks juhul, kui transpordivahendis pole teisi reisijaid). 
•          Vedajatel palume korraldada ühistranspordis maskikandmist puudutava teavituse, näiteks üleskutse "Hea reisija, pane mask ette!" Muu ohutusalane informatsioon tuleb panna ühistranspordivahendis nähtavale kohale. 
•          Valitsus kehtestab oma korraldusega kaubandusettevõtete siseruumides asuvates teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides 2+2 reegli, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud perekondadel ja kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Reegel hakkab kehtima 16. novembrist. 
•          Valitsus kehtestab oma korraldusega toitlus- ja meelelahutusasutustes inimeste gruppide vahel kahemeetrise vahemaa reegli, kusjuures ühes seltskonnas võib viibida kõige rohkem 10 inimest. Piirang ei puuduta ühe perekonna liikmeid, samuti ei puuduta see näiteks huviharidust ja laste mängutubasid. 
•          Valitsus piirab oma korraldusega toitlustus- ja meelelahutusasutuste lahtiolekuaega alates keskööst kuni kella 6ni hommikul, et vältida inimeste kogunemist. Piirang ei hõlma toidu kaasamüüki. 

Lisainfo: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-avalikustas-uued-koroonaviiruse-vastased-meetmed

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Neljapäeval, 12. novembril osalesid Mare Tamm, Auli Mäesalu ja IT-nõunik Kayvo Kroon haridusasutuste haridustehnoloogide koosolekul Zoom-keskkonnas. Peamiselt arutleti hübriidõppe korraldamise üle Elva valla haridusasutustes. Haridustehnoloogid jagasid oma kogemusi ning tõid välja murekohti ja rõõme. Positiivne oli tõdeda, et meie valla koolid on tehniliste vahendite mõttes distantsõppeks hästi valmistunud.

SOTSIAALVALDKOND

Elva vald taotles hoolekandeteenuste osutamiseks Riigi tugiteenuste keskuselt toetust ja sai positiivse vastuse 

Elva vallavalitsus taotles Euroopa Sotsiaalfondi meetmest "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" toetust, millele sai Riigi tugiteenuste keskuselt positiivse otsuse. 

Elva valla projekti "Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas" kogukulud on 342 732 eurot, toetust saadi 85% projekti abikõlblikest kuludest, mille suurus on 291 321 eurot. Elva valla omaosalus on 15% ehk 51 411 eurot. 

Projekti tegevused toimuvad 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2022. 

Projektiga laiendatakse ja tagatakse jätkusuutlik koduteenus, tugiisikuteenuse ja intervallhooldusteenuse osutamine. Samuti korraldatakse integreeritud hoolekandeteenus ning võimaldatakse nõustamisteenuseid ja tugigruppe Elva vallas. 

Hoolekandeteenused vähendavad hoolduskoormust või toimetulekuraskusi, aitavad hoolduskoormusega või erivajadustega inimestel tööturule siseneda või tööturul püsida. Samuti parandab teenus inimeste toimetulekut ja võimaldab hooldusvajadusega inimesel kauem oma kodus elada.  

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee

Elva vallavalitsus maksab haigestunud töötajale haigushüvitist esimesest päevast alates 

Elva vallavalitsus otsustas täna toimunud istungil, et vallavalitsuse ja hallatavate asutuste juhtidele ja töötajatele makstakse hüvitist haiguslehe esimest päevast. Otsus hakkab kehtima tagasiulatuvalt 1. novembrist 2020 ja kehtib 28. veebruarini 2021. 

Seaduse järgi peab tööandja maksma töötajale hüvitist haigestumise või vigastuse 4. kuni 8. kalendripäeva eest 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Seoses COVID-19 viiruse leviku laienemisega ja haigestunute arvu suurenemisega otsustas Elva vallavalitsus maksta erandkorras haigushüvitist alates haiguslehe esimesest päevast. 

Otsus tähendab, et vallavalitsuse teenistujatele ja hallatavate asutuste juhtidele ning töötajatele makstakse haigushüvitist alates haiguslehe esimesest kalendripäevast 70% teenistuja ja töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Vallavalitsuse korraldus kehtib 28. veebruarini 2021. 

Tänane otsus tähendab ka seda, et kui viirushaiguse leviku tõttu tuleb mingiks ajaks Terviseameti või vallavalitsuse soovitusel sulgeda kogu asutus (nt kool või lasteaed), siis tuleb töötajate töö ümber korraldada kaugtööks ning kõikide töötajate palk säilib samas mahus. Kui kaugtöö võimalust ei ole ja tekkinud olukorra tõttu pole võimalik tööd teha, säilib töötajate palk siiski samas mahus. 

Kui Terviseamet suunab mõne töötaja eneseisolatsiooni ja töötajale ei määrata seejuures haiguslehte, tuleb töö korraldada ümber kaugtööks või kasutada kodus olemiseks tervise- või puhkepäevi. Elva vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajatele on ette nähtud 3 tervisepäeva aastas. Tervisepäevade osas peab arvestust asutuse juht. 

Lisainfo: 
Toomas Järveoja, vallavanem 
toomas.jarveoja@elva.ee või tel 515 3699 

Esmaspäeval, 9. novembril algasid Päästeametiga projekti „Tartumaa tuleohutuks" tegevused. See tähendab, et Päästeamet jagab koostöös valla sotsiaaltööspetsialistidega vinguandureid ja tuhaämbreid. Kodudes toimub ka tuleohutusalane kodunõustamine. 

Vinguandurid paigaldatakse 35 kodusse, tuhaämbri koos kühvliga saab 17 kodu ning kolmele vaegkuuljatele paigaldatakse tulekahju avastamise alarmseade. Vajadusel paigaldatakse ka suitsuandur, kui see on puudu. Projekti raames tehakse küttesüsteemi pisiremonte (tahmaluukide asendamine, kinniolevate lõõride lahtivõtmine, ahju- või pliidiukse fikseerimine, pragude kinnimörtimine, pliidiraua vahetus jne) või teostab kutsetunnistusega korstnapühkija küttesüsteemi hoolduse vähemalt 15 abivajaja kodus. 

2018. aastast on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Soovituslik on paigaldada vingugaasiandur, kui kodus on kütteseadmed, mis võivad ohtlikku vingugaasi tekitada – tahkeküttega ahi, kamin, pliit, katel. 

Teisipäeval, 10. novembril osalesid abivallavanem Marika Saar ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp KOV koostöövõimaluste mõjude analüüsi fookusgrupis, kus oli teemaks, millised on pikaajalise hoolduse teenuste kitsaskohad, arenguvõimalused ja millistes koostöövormides oleks võimalik neid tulevikus pakkuda. Fookusgrupi intervjuu tegi Rivo Noorkõiv Geomediast.  
Neljapäeval, 12. novembril osalesid Marika Saar ja sotsiaalnõunik Piret Hallast Sotsiaalministeeriumiga kohtumisel, et arutada asendushoolduse rahastamisega seotud teemasid ja kitsaskohti. Tõdeti, et siiani on kohalik omavalitsus saanud rahastamisega hakkama tänu riigi toetusele ja laste omavahenditele. Järgmisel aastal sellest enam ei piisa ning kohalik omavalitsus peab ka oma eelarvest leidma täiendavaid vahendeid, kuna asendushoolduse teenus on läinud oluliselt kallimaks.  
Neljapäeval, 12. novembril osalesid Milvi Sepp ja sotsiaalnõunikud Alo Rebane ja Rutt Hanni Tartumaa kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna koostöökogus, kus sotsiaalkindlustusameti järelevalve peaspetsialist Lilia Raudheiding andis ülevaate sellest, millised on KOVi poolt osutatavate täiskasvanute teenuste peamised puudused ja fookused, millele järelevalves keskendutakse. Lisaks andis Eesti Punase Risti Tartumaa seltsi esindaja Ulvar Kuningas ülevaate organistasiooni tegevustest ja koostöövõimalustest kohalike omavalitsustega. 
JUHTIMINE

Esmaspäeval, 9. novembril toimus vallavolikogu istung. 

Volikogu kinnitas Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatused. Arengukavas tehtud muudatused on peamiselt sõnastuse täpsustused ja muutmised. Eelarvestrateegiale lisandus üks aasta ja vastuvõetav eelarvestrateegia kehtib aastatel 2020–2024.  

Volikogu lõpetas eelarve esimese lugemise ja määras menetlustähtaja muudatuste tegemiseks. Eelarve kogumaht on 26,9 miljonit eurot. Eelarve põhitegevuse tulud on 22,9 miljonit eurot, põhitegevuse kulud 21,4 miljonit eurot. Investeeringuid tehakse 3,7 miljoni euro eest ning investeeringute elluviimiseks võetakse laenu 2021. aastal 2,1 miljonit eurot. Pool investeeringute mahust suunatakse haridus- ja kommunaalmajanduse valdkonda. Täpsema ülevaate eelarvest ja investeeringuobjektide nimekirja leiab eelarve seletuskirjast. Kuni 18. novembrini on volikogu liikmetel võimalik teha muudatusettepanekuid eelarve eelnõu muutmiseks. Eelarve vastuvõtmine on planeeritud volikogu detsembrikuu istungil. 

Volikogu kinnitas Rannu valla soojusmajanduse arengukava muudetud kujul. 2017. aastal kinnitatud kava oli vaja muuta, kuna kaugküttevõrgu taastamise ettevalmistamisel täpsustus klientide arv, kes on huvitatud liitumisest taastatava kaugküttesüsteemiga. Arengukava oli avalikul väljapanekul ja osaliselt arvestati ettepanekutega, mis esitati. Muudetud arengukava alusel jätkub Rannu alevikus kaugkütte taastamise ettevalmistamine. 

Volikogu nõustus Keskkonnaameti otsuse eelnõuga, mis pikendas maavara kaevandamisluba. Keskkonnaameti eelnõu järgi pikendatakse AS Trev-2 Grupp kaevandamisluba Rebaste külas asuval Oona-Nurmi kinnistul 15 aastaks. Peale kaevandamistööde lõppu peab kaevandaja ala korrastama.  

Volikogu pikendas vallavara tasuta kasutamise lepingut. Sihtasutus Uderna Hooldekodu asutajaõigused kuuluvad Elva vallale. Sihtasutusele tasuta kasutada antud Uderna mõisahoone, kaks kinnistut ja muu hooldekodu pidamisega seotud vallavara on vajalik hooldekodu teenuse osutamiseks. Volikogu andis vallavalitsusele loa pikendada tasuta kasutamise lepingut kuni 31.12.2030. 

Esmaspäeval toimus vallavolikogu eestseisuse koosolek, kus osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja. Eestseisus vaatas läbi volikogu 9. novembri istungi päevakorra ja arutas muid volikogu tööga seotud teemasid. 
Foto: Uderna hooldekodu peamaja asub Uderna mõisahoones  

Volikogu moodustas veekogude komisjoni. Veekogude komisjoni moodustamise eesmärk on selgitada välja need veekogud, mille kesine olukord vajab omavalitsuse tähelepanu ja sekkumist. Selliste veekogude osas tuleb komisjoni poolt koostada agenda, mis näeb ette meetmed olukorra parandamiseks. Komisjon on ajutine ja tegutseb kuni 2021. aasta volikogude valimisteni. Komisjoni esimeheks valiti volikogu liige Urmas Kruuse ja aseesimeheks volikogu liige Tõnu Aigro. Komisjonis on 13 liiget, koosseis kinnitatakse detsembrikuu volikogu istungil. 

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Peeter Laasik andis istungil ülevaate tema poolt juhitava komisjoni tegevusest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest. 

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

Teisipäeval, 10. novembril toimus Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolek, kus osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja volikogu esimees Maano Koemets. 

Koosoleku päevakorras oli 11 teemat. Kõigepealt tutvustati omavalitsuste esindajatele 2021+ struktuurifondide ja Euroopa Liidu taaskäivitamise instrumentide kasutuselevõtmiseks tehtavaid ettevalmistusi rahandusministeeriumis. Eurorahade rõhuasetused uuel perioodil (2021-2027) on erinevad võrreldes lõppeva perioodiga. Täpsema ülevaate toimuvast saab huvi korral ettekandest.  

Teise pikema ettekande tegi rahvastikuminister Riina Solman, kes rääkis rahvastikupoliitikast ja koostöövajadusest omavalitsustega. Volikogule anti liidu juhatuse poolt ülevaade riigieelarve läbirääkimiste seisust. Volikogu kinnitas muuhulgas liidu 2021. aasta eelarve ja päevakorras oli veel mitmeid menetlusliku iseloomuga punkte. Päevakord ja kõik esitlused on kättesaadavad siin.

ARENDUSVALDKOND

Vaata järele: 5. novembril toimunud Verevi järve rannaala detailplaneeringu avalik arutelu 

5. novembril 2020 toimus Elva vallamajas Verevi järve rannaala detailplaneeringu avalik arutelu. 

Arutelul tutvustati avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid ning kõik said küsida ka küsimusi. Arutelust tehtud videot saate järele vaadata Elva valla Youtube'i kontol, SIIN

Planeeringu dokumentidega saate tutvuda SIIN

VALLAMAJANDUS

Keskkonnaministeerium kutsub: Kingi oma autole uus elu! Autoromud viiakse taas tasuta ära 

Käes on tänavune Romukampaania, mis tähendab, et vana romu viiakse kutsumise peale täiesti tasuta ära. 18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti autolammutuste liit,  Kuusakoski AS ja BLRT Refonda autoromud üle Eesti tasuta ära. 

Lisainfot saab BLRT Refonda 1817, Eesti autolammutuste liidu telefonilt 57877233 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660. 

Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle 10 aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust. 2018. aastal oli kogutud romusõidukite ringlussevõtt 87% ja taaskasutamine 91,2%. Romusõidukitest on võimalik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle. Romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse.  

Sõidukiomanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk lagunema või müüakse ebaseaduslikule lammutajatele. Ebaseaduslik lammutaja ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistis. 

Romusõidukid põhjustavad negatiivset keskkonnamõju ning võtavad ruumi ning linnas hõivavad ära parkimiskohad. Illegaalses jäätmekäitluskohas toimub jäätmete käitlemine keskkonnanõudeid eirates, mis kujutab endast suurt keskkonnahäiringut seades ohtu põhjavee ja ohutuse (tulekahjud jms). Maha kallatud või põletatud mootoriõli ning mittenõuetele vastav õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib põhjustada nii keskkonnaohtu, kui ka ohtu inimese tervisele. Umbes 6 kuni 12 liitrit vedelikke eemaldatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukist käitlemise ajal. 

Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse registrist lammutustõendi alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav töötlemiskoda.  Keskkonnaluba omav töötlemiskoda suudab teie romusõiduki taaskasutada. 

2017. aastal kustutati lammutustõendi alusel 16 263 sõidukit, 2016. aastal oli see 11 184. Inimesed muutuvad järjest teadlikumaks, et kasutuselt kõrvaldatud sõiduk tuleb viia ametlikku lammutuskotta, kus ta võetakse liiklusregistrist maha lammutustõendi alusel. 

Romukampaania raames koguti 2018 aastal 250 romusõidukit ning 2019. aastal koguti  Kuusakoski ja Eesti Autolammutuste Liidu poolt 2019. aastal kokku 430 sõidukit. BLRT Refonda,  Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski väljastavad romusõiduki osas lammutustõendi ning annavad teie autole uue elu. 

SPORT


Elva kandideerib 2021. aasta Euroopa spordilinnaks


Elva kandideerib 2021. aasta Euroopa Spordilinna tiitlile, mida annab välja Euroopa komisjoni partnerina tegutsev mittetulundusühing ACES Europe. Euroopa Spordilinna tiitlit on Eestis varasemalt kandnud 2020. aastal Kuressaare.

Euroopa Spordilinna tiitlile saavad kandideerida Euroopas paiknevad linnad ja kohalikud omavalitsused, kus elab vähem kui 25 000 elanikku.  

Euroopa Spordilinna tiitlile kandideerimiseks tuli Elva valla meeskonnal kokku panna taotlusraamat, kus toodi välja Elva valla spordivaldkonna ülevaade koos tiitliaastal planeeritavate tegevuste ja spordivaldkonna arengueesmärkidega. 

12. novembril toimunud virtuaalsel hindamiskomisjoni kohtumisel ACES esindajatega tutvustasid Elva valla kandidatuuriraamatut kultuuri-, hariduse- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem Marika Saar, spordijuht Madis Šumanov, turismijuht Hemminki Otstavel ning FC Elva tegevjuht ja treener Marek Naaris.

„Euroopa Spordilinna tiitel annab meile võimaluse tuua tuntust Elva vallale kui mitmekülgsele sporditurismi sihtkohale ja atraktiivsele spordipiirkonnale ning seda nii Eestis kui ka välismaal," rääkis abivallavanem Marika Saar. 

Peale selle pakub tiitel võimaluse nii kohalikul omavalitsusel kui ka Elva valla spordiklubidel arendada rahvusvahelist koostööd ning algatada uusi koostööprojekte. Euroopa Spordilinna tiitel annab Elvale võimaluse pöörata ühe aasta jooksul senisest rohkem tähelepanu tervislike eluviiside propageerimisele ja inimeste liikumisaktiivsuse suurendamisele. 

„Elva valla eesmärk on liita spordi kaudu kogukondi ning tõsta meie inimeste elukvaliteeti mitmekesiste liikumisvõimaluste pakkumisega. Euroopa Spordilinna tiitel annab selle eesmärgi saavutamisele kindlasti hoogu juurde!" ütles Saar.

Hindamiskomisjoni otsus tehakse teatavaks hiljemalt detsembrikuus.

Euroopa Spordilinna tiitlit antakse 2001. aastast välja Euroopa Komisjoni partnerina tegutseva mittetulundusühingu ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation) poolt.

Elva vald tänab kõiki, kes olid taotlusraamatu kokkupanemisel abiks. Nii inglise- kui eestikeelse taotlusraamatuga saab peagi tutvuda www.visitelva.com veebilehel.

Elva vald pärjati 2019. aasta lõpus Eesti kõige sportlikuma omavalitsuse tiitliga. 

 

Lisainfo:
Abivallavanem Marika Saar
Marika.saar@elva.ee või tel 522 7013

Spordijuht Madis Šumanov
Madis.šumanov@elva.ee

Turismijuht Hemminki Otstavel
Hemminki.otstavel@elva.ee

VARIA

Neljapäeval, 11. novembril toimus MTÜ Tulimägi poolt korraldatud arutelu Tulimäe kaitse ja hoolduse teemal. MTÜ soovib Tulimäe kohaliku kaitse alla võtmist, et kaitsta kohalikku kultuuripärandit ja metsa. 

Kohal olid mittetulundusühingu asutajad, kohalikud elanikud, RMK esindajad ning vallavalitsusest olid kutsutud keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens ja volikogu esimees Maano Koemets. 

Osapoolte vahel toimus elav mõttevahetus Tulimäe metsa tuleviku osas, kus lõpuks selgus, et MTÜ Tulimägi, kohalikud elanikud ja RMK näevad metsade kasutamist ja kaitstava ala suurust üsna erinevalt.  

Arutelu toimus värskes õhus

 

Vallavalitsus võtab tööle hankespetsialisti 

Elva vallavalitsus võtab tööle hankespetsialisti, kelle ülesanne on hangete ettevalmistamise korraldamine. Kandideerimise tähtaeg on 24. november 2020. 

Edukal kandidaadil on: 

  • kõrgharidus (soovitavalt ehitus- või õigusalane); 
  • teadmised tööks vajalikest õigusaktidest; 
  • töökohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus; 
  • hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus. 

Kandideerimiseks palume esitada: 

  • CV; 
  • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 
  • koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Dokumendid palume saata e-aadressile elva@elva.ee. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel ning tegemist on täistööajaga ametikohaga. 

Lisainfo ja ametijuhend on leitavad SIIT.  

Lisainfo: 
Hegri Narusk, vallamajandusosakonna juhataja 
hegri.narusk@elva.ee või tel 512 9072 

 

Elering teatab: novembris alustatakse geotehniliste uuringutega kõrgepingeliini rekonstrueerimiseks 

Elering annab teada, et järgmisel sügisel hakatakse rekonstrueerima Tartust Valmierasse suunduvat ja L301 numbrit kandvat kõrgepingeliini, mis läbib ka Elva valda. Sellega seoses alustatakse novembris geotehniliste uuringutega. 

Praegused liinid on oma vanuselt pensioniealised. Enne renoveerimist on vaja teha geotehnilisi uuringuid, millega alustatakse juba nüüd, novembris. Uuringute käigus selgitatakse välja pinnase omadused, kaardistatakse nii maapealne kui maa-alune olukord ning valmib geodeetiline plaan, mis on nii projekteerimise kui rekonstrueerimise aluseks.  

Uuringud ei tohiks lähedal elavaid inimesi häirida, aga ajutist müra ja vibratsiooni võib mastide vahetus läheduses tekkida. Pinnase kahjustumisel taastatakse endine olukord kohe, kui ilmaolud seda soosivad. 

Tutvu kaardiga SIIN

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Eleringi poole. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 1. märts 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 22. veebruar 2021 Kogu päev:
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4