« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 7.12-13.12.2020

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 7.12.–13.12.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELANIKUKS REGISTREERIMISE KAMPAANIA

 

Elva vallavalitsuse elanikuks registreerimise kampaania pöörab 2020. aastal tähelepanu Elva vallas elamise võludele. Ühtlasi kutsub kampaania üles praeguseid elanikke oma elukohaandmeid kontrollima ja korrastama. 

Kampaania raames räägivad neli erinevat inimest valla eri piirkondadest oma loo, kuidas on nemad saanud Elva valla elanikuks, miks on nad just siia elama jäänud ning mida nad oma kodukoha juures kõige enam armastavad.  

Seekordses videos jagab Elva vallas, täpsemalt Elvas, elamise kogemusi Elva linna aktiivne kodanik Kalju Hook. Kalju on kindel, et Elva tõeline elamus peitub siinses soojas ja abivalmis kogukonnas. 

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania 2020 raames rääkisid videote kaudu oma loo Puhja seltsimaja kunstiline juht Enn Tobre, Kirepi külavanem Marju Jõks, Puhja kooli õppejuht Riin Massur ja Elva linna aktiivne elanik Kalju Hook.  

Peale selle saab lugusid lugeda Elva valla lehest. 

  • Elva valla elanikuks registreerimise kampaania toimub 2020. aastal 4. novembrist 21. detsembrini. Sel aastal keskendub kampaania siin elavatele inimestele ja siin elamise võludele. 
  • Sel aastal loositakse välja 3×250 eurot nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rahvastikuregistri järgi vähemalt kolm aastat (loosimises osalemiseks tuleb olla Elva valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).  
  • 3×250 eurot loositakse välja nende inimeste vahel, kes on kes on registreerinud end Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikus ehk 1. novembrist 21. detsembrini 2020 (peab samuti olema valla elanik 1. jaanuari 2021 seisuga). Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha loosis osalemiseks. 

Rohkem infot kampaania kohta leiab: www.tuleelva.ee

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 8. detsembril tutvustas abivallavanem Marika Saar Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul, kuidas Elva on valmistunud kultuuripealinnaks. Marika tutvustas viit püstitatud eesmärki ja tegevusi, mis on planeeritud järgnevaks aastaks.

 

Teisipäeval toimus Puhja piirkonna huvitegevuse korraldamise teemaline veebikoosolek, kus osalesid Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. 
Koosolekul arutati Puhja piirkonna osalemist uues huvihariduse- ja huvitegevuse kavas, mis koostatakse aastateks 2021 kuni 2022. Arutelul osalesid veel ka Päivi Märjamaa ja Ülle Närska. Kava koostamisel lähtutakse Elva valla huvihariduse- ja huvitegevuse kitsaskohtadest ning leitakse võimalusi parandada ka valdkonna mitmekesisust

 

Kolmapäeval, 9. detsembril toimus valla raamatukogutöötajate veebikoosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm, kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva. 
Koosolekul arutati haridus- ja kultuurivaldkonnaga seotud teemasid. Koosolekul osales ka Elva valla lastekaitse spetsialist Anneli Lepik, kes jagas juhtnööre „Kuidas märgata abivajavaid lapsi ja noori meie töös“. 

 

Neljapäeval toimus projektitoetuste hindamiskomisjoni veebikoosolek. Kokku hindas komisjon viie kriteeriumi alusel 112 projekti. Kõikide taotlejatega võetakse ühendust jaanuari esimeses pooles.

 

SPORT

Kolmapäeval toimus Elva valla spordiklubide virtuaalne koosolek, kus peamised teemad olid: koroonapiirangud sportimises, tegevustoetuste taotlemisest, spordivaldkonna analüüsi koostamisest ja spordistatistika kogumusest järgmisel aastal, spordivaldkonna tunnustamisest ja muudest esile kerkinud küsimustest.  

 

Elva kannab uuel aastal Euroopa spordilinna tiitlit

Elvale anti 11. detsembril pidulikult virtuaalsel auhinnagalal Lissabonist üle Euroopa 2021. aasta Spordilinna tiitel. Tiitli kandmise aastal on Elval muu hulgas plaanis alustada üheskoos kohalike ja külalistega miljoni aktiivse kilomeetri kogumist.
 
Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et ta oli kindel, et Elva saab selle tiitli. „Mul on hea meel, et Eesti sportlikuima omavalitsuse tiitlile järgneb tunnustus Euroopa tasemel. Elva on tõesti väga sportlik, seda näitab nii erinevate spordiklubide tegevus kui ka kogu aasta toimuvate erinevate spordiürituste rohkus,“ rääkis ta ja lisas, et mainimata ei saa jätta Elva kaunist looduskeskkonda, mis pakub palju võimalusi värskes õhus sportimiseks. Tiitel annab Elva vallale võimaluse turundada siinset rikkalikku looduskeskkonda ja sportlikku atmosfääri nii Eestis kui ka Euroopas.
Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et tiitli saamisega kaasneb kindlasti ka palju tööd, et spordilinna tiitlit väärikalt kanda. „Järgmisel aastal tasub kindlasti oma sammud Elvasse seada, et tunnetada siinset sportlikku atmosfääri ja anda oma panus tiitliaasta õnnestumisse. Nimelt avame spordiaasta hoogsalt juba jaanuaris, mil alustame ambitsioonika ettevõtmisega ELVA MILJON.“
Spordijuhi sõnul on ettevõtmisega plaanis koguda aasta jooksul nii kohalike elanike kui ka külalistega üheskoos Elva vallas liikudes miljon aktiivset kilomeetrit. „Plaanis on luua veebikeskkond, kus on võimalik jälgida kilomeetrite kogumist. Kilomeetreid saab koguda nii joostes, kõndides või rattaga sõites Elva valla piirides.“ Täpsem info ja juhised selle kohta avaldatakse uuel aastal.
Peale arvukate sportlike ürituste plaanitakse Elva Euroopa Spordilinna tiitliaasta lõpetuseks korraldada 2021. aasta novembris Elva spordihoones ka rahvusvaheline spordikonverents, kus saavad osaleda nii Elva valla spordiklubid, treenerid, spordiürituste korraldajad kui ka kõik teised Lõuna-Eestis ja mujal tegutsevad spordientusiastid.
Euroopa Spordilinna tiitlile kandideerimiseks tuli Elva valla meeskonnal kokku panna taotlusraamat, kus toodi välja Elva valla spordivaldkonna ülevaade koos tiitliaastal planeeritavate tegevuste ja spordivaldkonna arengueesmärkidega.
Euroopa Spordilinna tiitlit annab 2001. aastast välja Euroopa Komisjoni partnerina tegutsev mittetulundusühing ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation). Euroopa Spordilinna tiitlit on Eestis varasemalt kandnud 2020. aastal Kuressaare.
Peale Elva said 2021. aastaks Euroopa Spordilinna tiitli ka Auronzo Di Cadore (Itaalia), Pravia (Hispaania), Pontinvrea (Itaalia), Sansepolcro (Itaalia), Velky Saris (Slovakkia), Segni (Itaalia) ja La-Fare-les-Oliviers (Prantsusmaa).
Elva valla esitatud kandidatuuriraamatuga saab tutvuda www.visitelva.com ja www.elvasport.ee veebilehekülgedel.
Elva vald pärjati 2019. aasta lõpus ka Eesti kõige sportlikuma omavalitsuse tiitliga.

 

Elva valla spordijuht Madis Šumanov, Elva valla turismijuht Hemminki Otstavel ja abivallavanem Marika Saar virtuaalset galat jälgimas. 

 

 

JUHTIMINE

 


Esmaspäeval toimus volikogu eestseisuse koosolek, kus osales abivallavanem Heiki Hansen. Eestseisuse koosolek toimus elektrooniliselt ja abivallavanem tutvustas lühidalt volikogule esitatud eelnõusid. Eestseisus oli päevakorraga nõus ning otsustati, et volikogu istung toimub seekord elektrooniliselt tingituna COVID-19 üha hoogustuvast levikust. 

 

Neljapäeval osales abivallavanem Marika Saar KOV põhitegevuse valdkondade kompetentsimudeli loomise virtuaalseminaril.
Kompetentsimudelit koostatakse RTK tellimusel läbiviidava uuringu „Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs” raames, mille teostajad on OÜ LevelLab, OÜ Geomedia ja MTÜ Balti Uuringute Instituut. Uuringu eesmärgiks on KOV põhitegevuse valdkondade kompetentsiloendite koostamine ja täiendamine ning koolitusvajaduse analüüs, mis sisaldab ettepanekuid kohalike omavalitsuste personali arendamise valdkonna probleemide lahendamiseks järgneval 5-10 aastasel perioodil. Arutelul analüüsiti peamiste spetsialistide põhikompetentse. Marika osales haridusspetsialisti ja noorsootööspetsialisti kompetentsimudeli töörühmas.  

 

ARENDUSVALDKOND
 

Elva linnasüda sai kaks arhitektuuripreemiat

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital ning loomeliidud Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit ja Eesti Maastikuarhitektide Liit andsid välja tänavused arhitektuuripreemiad, millega tunnustati Eesti arhitektuurivaldkonna väljapaistvamaid saavutusi, teoseid ja nende autoreid. Elva keskväljak sai kaks preemiat.

Elva keskväljak sai Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali maastikuarhitektuuri preemia ja Eesti maastikuarhitektide liidu linnasüdame preemia.

Maastikuarhitektuuri preemia andnud žürii leidis, et Elva uus promenaad ja peatänav on üks paremini õnnestunud EV 100 raames valminud väikelinnakeskusi, mis sulandub olemasolevasse linnakangasse, arvestab olemasolevaga, tõstab esile maastiku parimad omadused ja annab need linlaste kasutusse. 

Linnasüdame preemia andnud zürii kinnitusel hinnati Elva linnasüda parimaks haruldaselt kiire konsensusega. "Elva uus linnasüda tähendab, et Elva linnal on nüüd keskväljak, mida ei ole varem linna eripära tõttu olnud. See on tõeliselt elva keskus väikesele aedlinnale, koht igaühele, kust leiab väga erinevaid tegevuspaiku," ütles žürii. Elva uue keskväljaku puhul peetakse suurimaks õnnestumiseks seda, et väljak ja rekonstrueeritud tänav on toonud inimesed tagasi linnaruumi.

Elva linnasüdame arhitektid on Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre ja Taavi Kuningas. Elva linnasüda valmis EV100 arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum" projekti raames 2019. aasta lõpus. 

Loe rohkem Postimehest

 

 

Esmaspäeval, 7. detsembril toimus ärimoodulhoonete renditingimuste arutelu, kus osalesid abivallavanem Mikk Järv ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning õigusnõunik Margit Kiin. 
Vallavalitsus valmistab ette Arbi järve purdel asuva ärimooduli ja Kesk tänava ärimooduli kasutusse andmist. Arutati läbi tingimuse ja vorm, kuidas pakkumisi esitada. Vastav korraldus on 15.12 toimuval vallavalitsuse istungil, seega kuulutatakse konkurss välja lähipäevil.
Rohkem infot elva.ee

 

Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul arutati Tartumaa Arendusseltsi põhikirja muudatusi ning liikmetega seotud avaldusi. Anti ülevaade arendusprojektide hetkeseisust. Käimasolevatest projektidest on ülevaade leitav siit

 

Esmaspäeval osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Kultuuriakna rakenduse arenduskoosolekul. Seoses Tartu2024 projekti ja Lõuna-Eesti turismistrateegia aruteludes tõstatatud teemaga arutati koos Tartumaa Omavalitsuste liidu esindajate, Tartu linnavalitsuse, Tartu 2024 ja SA Tartumaa Turism esindajatega läbi tehnilised võimalused ja vajadused Kultuuriakna laiendamiseks kogu Lõuna-Eestisse.  

 

Vapramäe 9//11//13 detailplaneeringu eskiis suunati avalikule väljapanekule

Elva vallavalitsus suunas 8. detsembril korraldusega nr 782 avalikule väljapanekule Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse. Detailplaneeringu eesmärk on nimetatud krundile täiendava ehitusõiguse võimalikkuse väljaselgitamine. MTÜ Oskar Alliku Kodu soovib krundile rajada Miljööteraapia Keskuse ning ehitada olemasolevatele elamutele lisaks kaks hoonet. 

Eskiisi avalik väljapanek korraldatakse 4. jaanuarist kuni 3. veebruarini 2021 Elva vallavalitsuses (tööpäevadel vallavalitsuse infosekretäri juures, Elva linn Kesk 32) ja valla veebilehel https://www.elva.ee/detailplaneeringud. Jagame sel teemal kindlasti valla infokanalites ka eraldi teavet.

Palume tutvuda eskiislahenduse ja täiendatud lähteseisukohtadega, arvamuste tekkimisel palume esitada need avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsuse e-aadressil elva@elva.ee

 

Loe lisa

 

 

TURISM JA ETTEVÕTLUS

Kolmapäeval, 9. detsembril osales Kertu Vuks EAS-i turismiturunduse ja VisitEstonia teemalisel töökoosolekul. Sel korral tutvustati Visit Estonia tegevusplaane jõuluperioodil ning Tik-Toki lansseerimiskampaanist, Kadri Jalonen Ida-Viru turismiklastrist rääkis Ida-Virumaa omavalitsuste uutest turismi puudutavatest arendustest, suitsusaunade broneerimissüsteemi ja KYLAS teenuste platvormi tutvustas Kadri Moppel. KYLAS platvori näol on tegemist rakendusega, mis aitab ettevõtjatel ja teenusepakkujatel oma elamusi- ja teenuseid ühes rakenduses pakkuda, kliendil on võimalik rakenduse kaudu teenus broneerida ja ka selle eest tasuda. Samuti tutvustati jõuluperioodi tegevusi Kultuuriteel ning Geopeituse rakendusvõimalusi sihtkoha tutvustamisel.  

 

Kolmapäeval osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Elva turismivaldkonna ühispakettide loomise arutelul. Kohtumise eesmärk oli jõuda ühispakettide ja turismi teekondade kaardistamiseni arvestades olemasolevaid võimalusi. Kasutasime kohtumisel sihtgrupipõhist lähenemist ning mõtlesime, mida oleks meie piirkonnas teha lastega perel, spordi- ja loodushuvilistel ning kultuuri- ja ajaloohuvilistel inimestel. Kohtumise tulemusena saab alustada soovituslike teekondade loomisega ning ka ühispakettide edasiste aruteludega. 

 

 

KOGUKOND

 

Toetuse andmine „Raske ja sügava puudega lastele (0 -17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“ 

Elva vallavalitsus esitas  17.  novembril Sotsiaalkindlustusametile taotluse toetuse saamiseks raske ja sügava puudega lastele tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamiseks. Toetuse andmist rahastab Euroopa Sotsiaalfond TAT „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ vahenditest. 

11. detsembril allkirjastati Sotsiaalkindlustusameti ja Elva Vallavalitsuse vahel toetuse kasutamise leping,  kus toetuse maksimaalne rahaline maht lepingu perioodil on 322 298 eurot.  

Toetuse kasutamise periood on 01.01.2021-31.12.2022. 

 

 

 

Neljapäeval, 10. detsembril osales Kertu Vuks Euroopa Liidu URBACT projekti “Active Citizens” seminaril.  Tartu vald osaleb  partnerina  Euroopa Liidu projektis „Active Citizens“ . Toimunud seminari peamine eesmärk oli arutada,  kuidas koondada külaelu arengu eest headseisvaid inimesi, millised võiks olla küla ja külavanema statuudi peamised põhimõtted, kuidas kogukonna ideed ja ettepanekud võiksid kõige paremini jõuda otsustusprotsessidesse. Elva valla kogemust kogukondade kaasamisel, külavanema statuudi loomisel ning kaasava eelarve rakendamisel jagas Kertu Vuks.  

 

Reedel, 11. detsembril osalesid Kertu Vuks ja Merilyn Säde kohalike elanike kaasamise teemalisel intervjuul siseministeeriumi esindajaga. Kohtumisel osalesid ka esindajad Rahandusministeeriumist ja Põllumajandusuuringute keskusest.  Intervjuu eesmärgiks oli tutvustada Elva valla kogemusi ja näited kogukondade kaasamisel ja strateegilisel kommunikatsioonil, arutati ka selle kitsaskohti ning tulevikuplaane. Siseministeerium on kogumas häid näiteid, et koostada metoodika  ning leida viise, kuidas kaasamise head praktikad ka teistes omavalitsustes võiks rakenduda, lisaks Elvale viiakse intervjuud läbi kokku 12ne kohaliku omavalitsusega Eestis.  

 

VALLAMAJANDUS

Elva linna Eha tn 14 avaliku pakendikonteineri asukoht on muutunud

Elva vallavalitsus annab teada, et Eha tn 14 asunud avalik pakendikonteiner on teisaldatud uude asukohta Elva valda Ridaküla külla Hale maaüksuse kõrvale. 

Kuna Eha tn 14 uut pakendikonteinerit ei paigaldata, seega soovitame elanikele järgmisi võimalusi:

  • Eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on tasuta, kulud kannab OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (edaspidi TVO). Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel siin
  • Kortermajadel palume tellida iga kortermaja juurde oma isiklik pakendikonteiner. Antud teenust pakuvad mitmed pakendiorganisatsioonid: Tootjavastutusorganisatsioon (TVO), MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja Eesti Pakendiringlus OÜ. 

Lisaküsimuste korral palun pöörduda Elva vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Margit Berg-Jürgensi poole telefonil 53052500.

Rohkem infot pakendikonteinerite asukohtade ja teenuse kohta leiate SIIT

 

 

Reede, 11. detsembril toimus Pika tänava ehituskoosolek

 

Pika tänava ehituskoosolekul vaatasid vallavalitsuse esindajad, ehitajad ja arboristid üle Pika tänava puude olukorra ja hindasid, missugused puud on võimalik ehitustöödest hoolimata säilitada.

Eelmise nädala keskel andsime vallavalitsuse kanalites info, et seoses Pika tänava ehitustöödega oli esialgu raiesse määratud 16 puud ning ehituse käigus plaaniti hinnata, kas mõnda neist puudest on võimalik säilitada. Pikal tänaval on kokku 84 puud. 

Reedesel koosolekul otsustati, et 16st puust läheb raiesse 8. Samuti otsustati, et asemele istutatakse vähemalt neli puud. Lisaks istutatakse projekti järgi Pikale tänavale 14 puud (Elva raudteejaama poolt vaadates vasakule poole teed).

Pika tänava ehitustööde kohta leiab rohkem infot Elva valla blogist: www.blogi.elva.ee

Lisainfo:
Heiki Hansen, abivallavanem
tel 527 3646

 

 

Jõulude ajal põleb Elva kesklinna tänavavalgustus pikemas ajavahemikus

 

Elva vallavalitsus teatab, et jõulude ajal põleb Elva kesklinna tänavavalgustus ajavahemikus kell 15–9.30. Sellega soovime luua pimedal ja sombusel ajal kesklinna piisavalt valgust, et ka praegusel pimedamal ajal oleks võimalik veeta võimalikult palju aega värskes õhus.

Soovime kõigile kaunist jõuluootusaega!

 

Kuidas toimub lumetõrje Elva vallas? Juhtnöörid elanikele

Elva vald tellib teenuse osutajatelt lumetõrjet peale avalike teede ka nende majapidamisteni, kus elatakse aasta läbi. Oluline on see, et elanikud oleksid registreeritud oma tegelikku elukohta ning et neile ei oleks antud omavalitsuse poolt prügiveo vabastust. 

Peale selle on äärmiselt oluline sissesõidutee olukord – kui puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelumärgid või muud sarnased takistused takistavad traktoritel teenust pakkuda, siis ei saa nad paraku ka seda teha.

Sissesõiduteed tuleb takistustest puhastada

Siinkohal on Elva vallavalitsusel ja lumetõrje teenusepakkujate ühine palve, et elanikud tähistaksid oma sissesõiduteed ja likvideeriksid või tähistaksid kõikvõimalikud takistused (kivid, piiripostid jms). Peale selle tuleks kärpida või lasta kärpida puid ja põõsaid, mis ulatuvad teedele. Ideaalne on, kui teekoridor on okstest puhas vähemalt kaks meetrit tee servast ja nelja meetri kõrguselt. 

Lumetõrjega alustatakse koolide ümbrusest

Lumetõrjet tegevad ettevõtted lähtuvad tõrjet tehes tee talviste seisundinõuete tasemest nr 1 ehk koheva lume puhul peab lumekihi paksus olema 10 cm, millest alates alustatakse hooldamist igal juhul. Väiksema lumekihi korral hindame olukorda ja puhastame teid vajaduse järgi. 

Traktorid alustavad lumetõrjega reeglina koolide ümbrusest ja sealt, kus liigub ühistransport. Samuti sealt, kus on tihedam liiklussagedus. 

Tavaolukorras on hooldustsükkel 12 tundi 

Tavaolukorras on vallateedel hooldustsükli aeg 12 tundi, ekstreemsemate lumesadude korral 24 tundi. Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd ka kodanikelt. 

 

Elva vallas (sh linna territooriumil) teostavad lume- ja libedusetõrjet:

Elva linna piirkond - AS Eesti Keskkonnateenused, tel 5322 6671

Rannu piirkond - OÜ Melior-M, tel 505 3470

Aakre  piirkond - OÜ Greengreid, tel 504 8348

Rõngu aleviku piirkond - OÜ SL Teenused, tel 5199 9996

Palupera piirkond - OÜ Tasemix, tel 505 3426

Puhja piirkond - Rämsi Agro OÜ, tel 511 1082

Konguta piirkond - OÜ Melior-M, tel 505 3470

Rõngu piirkond - OÜ Melior-M, tel 505 3470

Lisainfo:
Hegri Narusk,vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee või tel 512 9072

 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 22. veebruar 2021 Kogu päev:
Esmaspäev, 15. veebruar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus- ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4