« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 7.06-13.06.2021

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 7.06.–13.06.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR 

Esmaspäeval, 7. juunil kohtusid abivallavanemad Kertu Vuks ja Marika Saar ning kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva haridus- ja teadusministeeriumi esindajaga, et arutada Digikiirendi programmi. DigiKiirendi on arenguprogramm kogu kooli meeskonnale, mille eesmärk on julgustada ja ergutada digitehnoloogia kasutamist õppetöös. Programm arendab õpetajate digipädevust ning aitab juurutada uut õpikäsitust ja meetodeid õppetöösse. Elva vallast osaleb sügisel programmis Palupera põhikool.  

Teisipäeval, 8. juunil osales abivallavanem Marika Saar Eesti olümpiakomitee spordipoliitika arutelul, mille eesmärk oli saada kohalike omavalitsuste vaadet järgmiste sihtide seadmisel. EOK ja kultuuriministeeriumi koostöös on koostamisel Eesti spordipoliitika tegevuskava aastani 2024. Kohtumisel arutleti, millised on kohaliku tasandi vaatest kõige olulisemad spordivaldkonna sihid ja milliseid koostööalgatusi võiksime spordipoliitika raames fookusesse seada. 
 


Toimusid Elva valla lusikapeod


9. juunil toimusid Elva valla uute ilmakodanike lusikapeod Elva lauluväljakul. Kutsed pidudele said eelmise aasta septembris kuni selle aasta aprillis sündinud 110 last – 55 tüdrukut ja 55 poissi. 

Pidudel maiustati tordiga ning esinesid Elva Lasteaed Õnneseen lapsed ning Elva huviala- ja koolituskeskuse laulustuudio õpilane ja juhendaja. 

Elva vallas sündis 2020. aastal kokku 162 last. 

PS! Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva vallavalitsuse infolauast. 

Fotofailide saamiseks palume kirjutada e-aadressile elva@elva.ee

Soovime lastele toredat kasvamist ja vanematele palju jaksu!  

Pildigalerii leiate SIIT

/Foto: Kayvo Kroon/ 

Lisainfo: 
Veronika Nikolajeva, kultuurispetsialist 
veronika.nikolajeva@elva.ee

 

Elva vald tunnustas silmapaistvaid ja aktiivseid noori 

10. juuni õhtul toimus Elva lauluväljakul Elva valla õpilaste tunnustamisüritus 100 Noort Tegijat. Sündmusele olid kutsutud õpilased koos vanematega valla üheksast koolist, kes on oma õppetöö või koolivälise tegevusega panustanud nii iseenda, kooli kui ka kogukonna arengusse. 

Aunimetusega 100 Noort Tegijat tunnustatakse silmapaistvaid, aktiivseid ja uuendusmeelseid Elva valla koolide õpilasi, sealhulgas ka vabariiklike olümpiaadide parimaid ning kuld- ja hõbemedaliga koolilõpetajaid.  

Sel aastal anti välja ka Aasta noore ja Õpilaste aasta haridusteo tunnustused.   

Aasta noore tiitli pälvis Emily Hermann. Emily Hermann on ilu- ja rühmvõimlemisega tegelenud üle kümne aasta. Airi Pärn, kes on Emily treener, iseloomustab teda kui ülimalt pühendunud ning töökat neiut. Peale selle on aasta noorel ka suurepärased õpitulemused Elva gümnaasiumis, kus ta lõpetab sel aastal 9. klassi. Emily praktiseerib ka treeneriametit spordiklubis Airi.   

Õpilaste aasta haridusteo tunnustus anti Palupera põhikooli noortele. Kooli õpilasesindus osales koos õpetaja Kairit Leesaluga HARNO projektikonkursil "Ideeviit". Selle tulemusena eraldati Palupera põhikooli õpilasesindusele rahalised vahendid. Projekti eesmärk oli tuua õpilased lähemale meediale ja selle loomisele, tarbimisele ning kriitilisele hindamisele. Taotletud rahaga soetati vajalikud vahendid ning tulemuseks oli kogu kooli puudutava meediaringi sünd. Palupera põhikooli direktor Svetlana Variku toob välja, et peab kõige väärtuslikumaks õpilaste tohutut iseseisvust ja pealehakkamist, mis väärib tunnustamist.  

Kõik tunnustuse saajad jäädvustasid oma nime Elva valla auraamatusse, neile anti üle tänukiri ja meene.   

Rahalise preemia saavad medaliga koolilõpetajad, keda on sel õppeaastal kokku seitse. Elva gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga Kertu Kasesalu ja hõbemedaliga Merlina Paljuste. Miina Härma gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga Elva valla noor Oliver Mõttus ning hõbemedaliga Timmu Õunapuu. Tõrva gümnaasiumi lõpetas hõbemedaliga Elva valla noor Ella Maria Raud ning Hugo Treffneri gümnaasiumi Kadi-Liis Hansen ja Ave Albert.   

Sündmusel lõi muusikalist meeleolu laulja Uudo Sepp.  

Elva valla koolides lõpetas 9. klassi 164 noort ja 12. klassi 50 noort.  

Sündmuse galerii leiate SIIT

Foto: Kayvo Kroon 

Lisainfo:  
Auli Mäesalu, haridusspetsialist  
auli.maesalu@elva.ee või tel 5886 4201 

 

Teisipäeval, 8. juunil toimus Vaikse järve kaldal Ain Kaalepi mälestusüritus, mille korraldasid Eesti Kirjanike Liit ja Eesti Kirjanike Selts. Enne kõnesid ja luuleõhtut järve kaldal külastati Ain Kaalepi hauda Elva kalmistul. Elva vallavalitsuse poolsed head sõnad edastas abivallavanem Marika Saar.  

Kolmapäeval, 9. juunil toimus Elva kultuurijuhtide kohtumine,kus räägiti Elva valla suveürituste korraldamisest, Tartu 2024 projektist, Loov Elva projektiideedest ning arengukavade koostamisest. 

SOTSIAAL JA TERVIS
Reedel, 11. juunil osales Marika Saar Tartumaa Arendusseltsi sotsiaalvaldkonna fookusgrupis, mille eesmärk oli saada ideid TASi strateegia uuendamiseks üleminekuperioodil 2021-2022. Arutelul keskendusime sotsiaalvaldkonna prioriteetidele ja kitsaskohtadele ning lahendustele, mida võiks tulevikus toetada läbi TASi vahendite.  
KOOSTÖÖ JA KOGUKOND

Vallavalitsus kutsub osalema kauni kodu konkursil 

Elva vallavalitsus kutsub üles kõiki aktiivseid elanikke märkama Elva vallas asuvaid kauneid hooneid ja avalikku ruumi ning esitama neid „Elva valla kaunis kodu 2021" konkursile.  

Kandidaate saavad esitada kõik Elva valla elanikud ja külalised. Kaunitest kinnistutest võivad teada anda nii omanikud ise kui ka naabrid või tähelepanelikud kaaskodanikud. 

Sellel aastal ootame konkursile kandidaate kategooriates:   

  • Kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja ja ridaelamu);  

  • Kaunis kortermaja (korrusmaja või korrusmajade kogum).  

Konkursi tulemused avalikustatakse Elva valla kodulehel, infolehes, Facebooki lehel ning Elva valla äpis. Parimaid kodusid tunnustatakse Elva valla kogukondade tunnustamise üritusel 2021. aasta sügisel ning kategooriate võitjad esitatakse „Eesti kaunis kodu 2022" maakondlikku vooru.  

Anna meile kaunist kodust teada hiljemalt 30. juuliks e-aadressile elva@elva.ee märgusõnaga „Kaunis kodu" saates meile kauni kodu foto, selle omaniku e-aadressi ning telefoni numbri, et saaksime oma küllatulekust ette teatada. Teavita ka omanikku tema kandidatuuri ülesseadmisest.    

Lisainfo: 
Jaanika Saar, vallaarhitekt
tel 5348 1114 või jaanika.saar@elva.ee

 

Kirepi küla kandideerib Eesti aasta külaks 2021 

Reedel, 11. juunil külastas aasta küla valikukomisjon Kirepi küla, mis valiti Tartumaa aasta külaks ning konkureerib seetõttu aasta küla 2021 tiitlile. Kohtumisel osalesid Kertu Vuks ja Heiki Hansen. 

Kirepi kogukond võttis külalised vastu Kirepi mõisa juures, koos tehti ringkäik külas, tutvustati Kirepi kogukonna tegevusi ning huvilised said proovida Kirepi küla sauna, mis on valitud Euroopa Saunamaratoni parimaks.  

Aasta küla valimine toimub juba üheksandat korda ja seda korraldab Eesti Külaliikumine Kodukant. Valimine toimub üle aasta ning iga maakond esitab tiitlile kandideerima oma maakonna aasta küla. Seekordsete kandidaatide seas on nii külasid, külade gruppe kui ka alevikke. Väikseimas kandidaatkülas on elanikke 21, suurimas üle 500. Eelmisel korral pälvis Eestimaa aasta küla tiitli Lüübnitsa küla Võru maakonnas Setomaal. 

Aasta küla selgitatakse sel korral välja rahvahääletuse ja komisjoni hinnangute tulemusena, võitja selgub 18. juunil.  

VALLAMAJANDUS

Rõngu alevik saab selle kuu lõpuks uue mänguväljaku 

Mai keskel likvideeriti Rõngu alevikus mänguväljak, sest selle elemendid olid muutunud ohtlikuks. Uus mänguväljak valmib Rõngus hiljemalt selle kuu lõpuks. 

Uus mänguväljak tuleb Rõngu alevikku Mänguväljaku kinnistule (sama asukoht nagu eelmisel mänguväljakul) ning alale rajatakse kaks mängulinnakut, millest üks on mõeldud alates üheaastastele lastele ja teine alates nelja-aastastele lastele. 

Alates üheaastaste laste mängulinnakus on liivakast, mängumaja, liumägi ja tegevuspaneel ning alates nelja-aastaste laste mängulinnakus ronila, kiigud ja liumägi. 

Uus mänguväljak saab valmis hiljemalt selle kuu lõpuks ehk 30. juuniks. 

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist 
sten.saarekivi@elva.ee

ARENDUSVALDKOND

Elva ujula asukohavalikute eelanalüüsile oodatakse tagasisidet 

Alates 8. juunist on kõikidel huvilistel võimalik tutvuda Elva linna ujula asukohavalikute eelanalüüsiga. Analüüsile oodatakse tagasisidet 30. juunini. 

Analüüsi eesmärk on selgitada välja sobivad asukohad Elva linna ujula rajamiseks ning analüüsida erinevate asukohtade tugevusi ja kitsaskohti. Analüüs kajastab seitset võimalikku asukohta. Töös välja toodud ja analüüsitud asukohtade valikul on lähtutud sellest, mida on varasemalt Elva valla arengukavas, avalikes aruteludes ja aruteludes kohaliku kogukonnaga välja pakutud. Peale selle on kaalutud sobiva juhtotstarbega kinnistuid Elva linnas ning era- või riigimaid, mis sobituksid asukoha tõttu avalikkusele suunatud asutuse asukohana. 

Töös käsitletakse muu hulgas asukohast tulenevaid võimalikke ja otstarbekaid ehitusmahtusid ning kohtadele kehtivaid piiranguid ja nõudeid. Samuti seda, kui hästi sobivad need erinevate kliendirühmade vajaduste rahuldamiseks ning kuivõrd kooskõlas on asukohad ja arendus kvaliteetse ruumi põhimõtetega. Kirjeldatud on ka iga asukoha arenduse koormust valla eelarvele. 

Analüüsi koostas Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp, kes ütles, et kõige selgemalt tuleb analüüsist välja tõsiasi, et probleemideta kõigile ja kõigeks sobivat asukohta ujula jaoks Elva vallas ei ole. „Kohavaliku kaalutlemisel tuleb esiteks teha mitmeid strateegilisi otsuseid, alustades sellest, millised teenused peavad olema ilmtingimata kättesaadavad valla enda territooriumil," sõnas Sepp. 

Ta lisas, et teisalt on oluline seegi, kas vaba aja veetmise võimaluste arendamisel arvestatakse esmajoones kohalike elanike vajadustega või vaadeldakse kõiki suuremaid arendusi samal ajal ka kui täiendust Elva puhkepiirkonna turismivõrgustikule. „Oluline mõttekoht on seotud sellega, kas ja kui suuri arendusi on võimalik vallal lähiaastatel omavahenditest ellu viia." 

Elva abivallavanem Kertu Vuks ütles, et analüüs koostati selleks, et kaaluda veelkord põhjalikult erinevaid asukohti, mis sobiksid ujula ehitamiseks ning nende kohtade ja võimalike kontseptsioonide tugevusi ja kitsaskohti. „Pärast analüüsi avalikku väljapanekut vaadatakse laekunud ettepanekud ja arvamused üle ning neid tutvustatakse juulikuus vallavolikogu istungil."  

Analüüsiga on võimalik kõikidel huvilistel tutvuda, ettepanekuid esitada ja oma arvamust avaldada kuni 30. juunini 2021. Dokumendi leiate SIIT. Tagasiside ja ettepanekud on oodatud e-aadressil elva@elva.ee.  

  

Lisainfo: 
Veiko Sepp, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
Veiko.sepp@elva.ee

Kertu Vuks, Elva abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

KOMISJONID

Teisipäeval, 9. juunil toimus vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek, kus osales abivallavanem Marika Saar ja haridus- ja kultuuriosakonna juhtaja Mare Tamm. Tutvustasime kahte eelnõu, mis lähevad volikogus otsustamisele: Elva Huviala- ja Koolituskeskuse põhimääruse uuendamine ning Elva noortevolikogu põhimäärus, mille suurimaks muudatuseks on valitavate volikogu liikmete arvu vähendamine ning lisaks täpsustatakse ka erinevaid korralduslikke protsesse.  

Samal päeval toimus ka arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek, kus osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets, abivallavanemad Kertu Vuks ja Mikk Järv, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. Uprus tegi ülevaate menetluses olevatest detailplaneeringutest, muu hulgas lühiülevaate Peedu ravikodu planeeringu avalikust arutelust. Lisaks tutvustati üldplaneeringu koostamisega seonduvat – üldplaneeringu eskiislahendus on avalikul väljapanekul alates 18. juunist, arutelukoosolekud kõikides Elva valla piirkondades toimuvad augustis 2021. Täpsem info ja materjalidega tutvumise võimalus veebilehel uldplaneering.elva.ee. Veiko Sepp tutvustas ujula asukohavaliku eelanalüüse, millega on alates  8. juunist kõikidel huvilistel võimalik tutvuda siin.  Analüüsile oodatakse tagasisidet 30. juunini e-posti teel elva@elva.ee
AVALIK ARUTELU
Kolmapäeval, 9. juunil toimus Elva linna H. Raudsepa 3 detailplaneeringu avalik arutelu, kus osalesid abivallavanem Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse võimaldamine ridaelamu püstitamiseks. Avalikul väljapanekul tutvustati detailplaneeringu lahendust, arutati esitatud arvamusi, kuulati ära osapoolte seisukohad ja püüti leida kompromiss. Arutelu osalenud kaks arvamuse esitajat jäid oma seisukoha juurde, et ridaelamu ei sobi H. Raudsepa tänava miljöölisesse piirkonda. Vallavalitsus analüüsib avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusi. Avaliku arutelu protokolliga on võimalik tutvuda siin.
VARIA

Vallavalitsus otsib infosekretäri 

Elva vallavalitsus võtab tööle infosekretäri, kelle ülesanne on vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, dokumentide korrektne ja nõuetekohane vormistamine ning kodanike teenindamine infolauas. Kandideerimise tähtaeg on 20. juuni 2021. 

Edukal kandidaadil on: 

  • kõrgharidus või keskeriharidus vastavalt töökoha nõuetele; 

  • väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui ka kirjas; 

  • hea suhtlemisoskus, koostöövõime, kohusetunne ja täpsus. 

Vallavalitsus pakub: 

  • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas; 

  • tänapäevast organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega; 

  • huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris. 

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Tegemist on tähtajalise täistööajaga, infosekretäri otsitakse ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks. 

Kandideerimiseks esitage CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ja koopia haridust tõendavast dokumendist hiljemalt 20. juuniks 2021 e-aadressile elva@elva.ee

Töökoha ametijuhendit leiate SIIT

Lisainfo: 
Salle Ritso, vallasekretär 
salle.ritso@elva.ee või tel 730 9893 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 2. august 2021 Kogu päev NEET staatuses
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 26. juuli 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 19. juuli 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4