« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.04.–12.04.2020

 
 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.04.–12.04.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 6. aprillil toimus Elva valla lasteaiarühmade komplekteerimise I etapp 2020/2021. õppeaastaks.

Infosüsteemi ARNO kaudu läks pakkumisele 158 kohta. Komplekteerimise II etapp toimub mai alguses, kui toimub ka lastehoiukohtade jagamine.  

 

Teisipäeval, 7. aprillil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks, Liis Lehiste, Allan Allik, Inna Rebane ja Imbi Rõivassepp haridusvõrgu analüüsi arutelul. Vaadati üle analüüsi hetkeseis ning arutati finantsanalüüsi põhimõtteid. Jätkatakse rahvastikuprognoosi ja finantsanalüüsi koostamisega, arutelud võimalike arengustsenaariumite osas lükkuvad edasi ning jätkuvad tõenäoliselt alles sügisel.  

 

Teisipäeval osales Margit Kink Elamusfestivali lasteala koosolekul. 
Lasteala on elamusfestivali huvitegevuse messi üks osa, mis paikneb Elva Laste- ja Perekodu hoovil. Sinna planeeritakse tegevusi, mis on suunatud eelkooli- ja algkooliealistele lastele. Näiteks tutvustab seal oma tegevusi ja korraldab töötube Elva Huviala- ja Koolituskeskus.
Sinna on oodatud oma tegevust tutvustama kõik, kes pakuvad midagi vastavas vanuses lastele. Kindlasti on sel alal ka lastele mõeldud atraktsioonid, näomaalingud ja palju muud põnevat. Laste- ja Perekodu lubas avada ka kohviku. Lasteala on avatud kell 11–15. Elva Elamusfestival toimub 22. augustil.  

Eelmise aasta Elamusfestival.                                                   Foto: Jaak Jänes

 

Kolmapäeval, 8. aprillil osales Marika Saar Tartu 2024 koosolekul. 
Korraldusmeeskond tutvustas kõigile Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtidele tegevusplaani ning lepiti kokku järgnevates tegevustes. Seoses koroonakriisiga on ka Tartu2024 ettevalmistusega seotud tegevuste ajagraafik muutunud. Lepiti kokku, et iga omavalitsus nimetab konkreetse kontaktisiku, kellega toimub edaspidi tihe suhtlus, kuidas konkreetses vallas arutelude ja tegevustega jätkatakse. Elva valla kontaktisik on projekti algusfaasis abivallavanem Marika Saar.  

 

Kolmapäeval toimus Elva valla koolijuhtide e-koosoleku, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste ja Lauri Tamm. Jagati aktuaalset informatsiooni koolide kohta tänases olukorras. Elva vald ei paku sooja koolilõunat, küll on sotsiaalabi korras jagatud vajaduspõhiselt lastega peredele toidupakke. Kõik pered, kelle majanduslik olukord on raskenenud, peaksid jätkuvalt pöörduma sotsiaalosakonna poole. Koolijuhid on märganud peale neljanädalast distantsõppetööd õpilaste hulgas teatud motivatsiooni langust ja väsimust. See on edasine väljakutse õpetajatele, õpilastele ja peredele – kuidas säilitada optimism ja innukus kooliaja lõpuni. Muudatused riigieksamite korralduses on valitsus esmaselt tänaseks välja pakkunud. Murekohana toodi välja meie vallas paari õpilase mitte-osalemine koolitöös ja kümnekonna õppuri suured puudujäägid õppimises. Põhjuseid on mitmeid. Nende õpilaste ja peredega tegelevad igapäevaselt nii õpetajad, koolijuhid kui ka lastekaiste. Oluline on hoida kontakti hättajäänutega. Üldjoontes on koolid e-õppetööga kohanenud ja hästi hakkama saanud. 

 

Neljapäeval, 9. aprillil toimus Elva valla lasteaiajuhtide koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste ja Lauri Tamm. Meie lasteaiad töötavad hetkel vähendatud koormusega vastavalt töötavate lastevanemate vajadusele lastele hoiuvõimalusi pakkudes. Mitmed vanemad on aga möödunud nädalal küsinud, millal võib lapsed uuesti lasteaeda tuua? Vastus sellele on endiselt sama – vaid siis, kui lapsevanemal ei ole võimalust eriolukorra ajal hoida last kodus ja ta peab tööl käima, samuti peab pere ja laps olema haigusnähtudeta. Vald juhindub endiselt selles küsimuses Vabariigi Valituse suunistest. Nii mõnedki õpetajad on oma rühmade lastega kontaktis virtuaalselt nii nagu koolid distantsõppes. Näiteks kohtutakse ekraani vahendusel lastega paaril korral nädalas, mängitakse mänge ja antakse väiksemaid ülesandeid oma koduaias või toas läbiviimiseks. Peredelt poolt on tulnud õpetajatele tunnustavat tagasisidet. Lasteaiajuhid on koos oma töötajatega korraldanud hulgaliselt arenguvestlusi, uuendanud dokumente ja õppekava, loonud õppematerjale ja arendanud meeskonnatööd.

 

Neljapäeval toimus valla noorsootöötajate koosolek, kus osales kultuurispetsialist Margit Kink. Räägiti noortevaldkonna tegevustest Elva valla sünnipäevanädalal. Toome välja mõned ideed, millega edasi minnakse: ettelugemise päeva tähistamine (noored lähevad ette lugema hooldekodudesse, päevakeskustesse, haiglasse ja üksikutele vanainimestele); ülevallaline virtuaalne mälumäng koolides; peredele suunatud orienteerumine; noorte kohvikute päev; ideekonkurss; lühifilmide konkurss; kino ja lauamängu öö ja palju muud põnevat. Peale noorsootöötajate osalesid koosolekul ka koolide ning noortevolikogu esindajad. Noortevaldkonna tegevusi Elva valla sünnipäeva nädalal veab eest ja koordineerib Sirle Lüüs. 

 

 

Elva valla lasteaiad leiavad eriolukorras õppetööks nutikaid lahendusi 

Vallavalitsus uuris paarilt Elva valla lasteaialt, mismoodi on nemad eriolukorras korraldanud lasteaedade töö ning kuidas suheldakse lastega. Jagame lasteaedade kogemusi ka järgnevatel nädalatel. 

Konguta kooli lasteaed kasutab lastega sideme hoidmiseks näiteks Zoom-keskkonda, kus toimuvad iga päev õppetunnid koolieelikutele. Nii kohtutakse eriolukorras interneti vahendusel üksteisega päriselt ning nähakse nii kaaslasi kui ka vanemaid. 

Samuti on lasteaia rühmadel kasutuses Eliisi keskkond, aga ka oma blogid, kus jagatakse muusika- ja liikumisõpetaja videoid, näidistrenne, ning killukesi laste igapäevastest tegemistest. Konguta Kooli direktor Liina Tamm ütles, et vanemaid toetatakse nii blogi vahendusel kui ka teiste digitaalsete lahenduste abil. „On suur rõõm, et tänase seisuga on meie kolmes rühmas lõppenud ka arenguvestlused. Neid vestlusi on peetud nii õues distantsi hoides kui ka Skype's ja teiste videosildade vahendusel ning ka telefoni teel," kirjeldas Tamm. 

Konguta kooli lasteaiarühmade blogides annavad õpetajad lastele tagasisidet, postitavad fotosid ja küsitlusi. Nii õpetatakse lapsi ja tehakse koostööd vanematega ning aidatakse laste aega sisustada. 

Direktori sõnul on üheskoos õpetajatega leitud veel üks tore digivahend: kalender, mida aitavad videosisuga täita õpetajad ja õpetaja abid. „Kalendris avaneb iga päeva uus aken ja keegi ei tea, mis sealt täpselt välja tuleb – võib-olla mõni muinasjutt, laul, ülesanne või harjutus. See on koht, kus ma näen arenevat õpetajate loovust keerulises olukorras." 

Liina Tamme sõnul on perede tagasiside olnud lasteaiale üldjuhul positiivne. „Eriti armas on vaadata kõrvalt, kuidas koolieelikud osalevad videokonverentsil, nii nagu nad seda kokkusaamist ise nimetavad." Tema sõnul aitab Zoom-keskkonnas kohtumine hoida lapsi ja peresid koos ning kollektiiviga ühenduses. Peale selle on rühmadel olemas oma Facebooki grupid, kus saavad vanemad anda tagasisidet nii ülesannete, tegevuste kui ka muu kohta. 

Elva Järve lasteaia õpetajad kasutavad lastega suhtlemisel peamiselt Facebookis olevaid gruppe, sest kiire info liikumiseks on olnud just see kanal kõige efektiivsem. Eliisi kasutatakse peamiselt tööplaani jagamiseks. Lasteaia direktori kohusetäitja Teele Kravtšenko ütles, et lastega kohtutakse ka kolm korda nädalas Zoom-keskkonnas, kus tehakse üheskoos hommikuringi. „Kolm korda on täiesti piisav, et hoida nii laste kui ka vanematega sidet ning olla nende jaoks olemas," ütles ta. 

Kravtšenko sõnul on eriolukorras võimalik käsitleda kõiki valdkondi, õpetajatel tuleb lihtsalt teema kohandada vastavasse keskkonda. „Kasutame erinevaid videosalvestisi, püüame olla ülesannetes loomingulisemad ja arvestada koduste võimalustega," tõi ta näiteid. 

Järve lasteaia lapsed harjutavad ka kevadpeo kava õpetajate tehtud õppevideo abil. „Video abil saavad nad kodus tantsu harjutada ning hommikuringides kordame seda ühiselt üle." Peale selle on Zoomi abil loetud lastele hommikuringides muinasjuttu, antud loomingulisi ülesandeid ja arutletud praeguse olukorra üle. „Lapsed on saanud rohkem näidata koduseid tegevusi ja tutvustada oma lemmikmänguasju ja -raamatuid." 

Ka lastevanemad ise on algatanud toredaid õuetegevusi lasteaia Facebooki grupis. „Oleme saanud tagasisidet, et lapsed väga ootavad hommikuringe ning loevad päevi, mil saaks jälle sõprade ja õpetajatega ekraani vahendusel kohtuda." 

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 8. aprillil toimus Tartumaa valdade sotsiaalvaldkonna juhtide veebikohtumine, mille kutsus kokku TOL-i rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul. Iga omavalitsuse esindaja andis ülevaate eriolukorras sotsiaalvaldkonna tegemistest ja probleemidest. Veebikohtumiselt puudus Luunja valla esindaja. Koduteenus (toidu ja ravimite koju viimine) on kasvanud kõikides Tartumaa valdades, välja arvatud Kastre vald. 
Toidupakke tehakse väga erinevalt – teinud on Elva, Tartu ja Kambja vald, Nõos ja Peipsiääres tegeletakse sellega. Kastre vald tegi toiduabipaki neljale suurperele. 
Veebikohtumisel räägiti veel isiklike kaitsevahendite nappusest – eriti maskide osas. Tartu ja Kambja vallas on koduhooldustöötajate autodele paigaldatud pleksiklaasist vaheseinad. Tartu valla Tabivere Sotsiaalkeskuses korraldatud laustestimise tulemusena selgus, et hooldekodus oli kuus koroona positiivset, 8. märtsiks oli veel lisandunud neli. Nakatanuid oli ka personali seas. Osakonnajuhataja Rünno Lass ütles, et nad otsivad täiendust hooldajatele.

 

Neljapäeval, 9. aprillil andis Jaanus Raidal üle Keskerakonna puuviljadest koosneva tänu sotsiaalala töötajatele, kes peavad eriolukorras igapäevaselt eesrindel olema. 
Kingituse võtsid vastu Lauri Tamm ja Eva Kuslap, kes viisid need samal päeval kontaktivabalt kõikidesse Elva valla teenuskeskustesse. Elva valla sotsiaaltöötajad on õnnelikud ja tänavad märkamise eest! 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 7. aprillil osales Kertu Vuks arutelul Cleantech ForEst meeskonnaga. MTÜ CleantechForEst tegeleb roheinnovatsiooni ja keskkonnatehnoloogiate arendamise ja toetamisega. Arutati võimalikke koostöökohti kohalike omavalitsuste ja CleanTechForEst startupide vahel. Ühtlasi tutvustati ClimateLaunchpad (roheäriideede arenguprogramm)  üle-Euroopalist taotlusvooru. Lepiti kokku, et CleanTech forEst tutvustab oma tegevust sügisel toimuvate mentorklubi kohtumistel.  

 

Neljapäeval, 9. aprillil osales Kertu Vuks Zoom keskkonna vahendusel SpeakSmart argumenteerimiskoolituse jätkukoolitusel. Tegemist oli veebruaris toimunud argumenteerimise koolitusprogrammi  praktikapäevaga, kus varasemalt koolituse läbinutel oli võimalus oma oskuseid praktikas lahendada. Zoom keskkonna vahendusel viidi läbi näidisväitlus, kus osalesid erinevate kohalike omavalitsuste ja ministeeriumite esindajad. Koolitust rahastatatakse ü̈htekuuluvuspoliitikafondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. 

 

Neljapäeval toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise e-koosolek, kus osalesid Mikk Järv ja Jaanika Saar. Projekteerimiskoosolekul arutati hoone ruumide paigutuse optimaalseimat lahendust, et ruumide kasutus oleks võimalikult funktsionaalne. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes järjekordsele koosolekule 6. aprillil. Koosolek toimus veebisilla kaudu ning kriisikomisjon kohtub e-koosolekutel igal esmaspäeval. 

Koosolekul osalesid vallavanem ja kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja, abivallavanem Marika Saar, vallavalitsuse õigusnõunik Margit Kiin, vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde, vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist (lastekaitse alal) Lauri Tamm, AS Emajõe Veevärk juhatuse liige Andres Aruhein, piirkonnapolitseinikud Jaana Toode ja AlikSäde, AS Elva Soojuse juhatuse liige Arne Jänessoo ja Elva Varahalduse juhataja Toomas Kuris. 

Kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja tegi kokkuvõtte möödunud nädalavahetusest. Elva linnas ja vallas oli üldine pilt rahulik ning pensioni- ja palgapäevadega seoses ei olnud õnneks suuri rahvakogunemisi. Ka piirkonnapolitseinik Alik Säde kinnitas, et vallas oli nädalavahetusel olukord rahulik. Piirkonnapolitseinik Jaana Toode lisas, et poodide turvatöötajad tegid väga head tööd ning politsei ei pidanud väga palju sekkuma. 

Vallavalitsusel on olemas majutusvariandid olukorraks, kui on tarvis majutada koroonaviirusesse nakatunuid inimesi (nt olukord, kus hooldekodu vajab haigestunud inimeste karantiiniks ruume). 

Vallavalitsus ei ole jooksvalt avaldanud infot Elva valla nakatunute arvu kohta ning selles on lähtutud Terviseameti soovitustest. Põhjus seisneb selles, et nakatunute arvu avaldamine võib anda võimaluse isikute tuvastamiseks. Samuti võib arvu avaldamine mõjutada inimeste käitumist. Rõhutame siinkohal, et kuna kõiki inimesi ei ole koroonaviiruse nakatumise osas testitud, ei ole võimalik kinnitatud juhtumite arvu põhjal teha järeldusi. Ehk järgida tuleb eriolukorrast tulenevaid piiranguid – püsida maksimaalselt palju kodus, avalikus kohas liikuda pigem üksinda või maksimaalselt kahekesi (v.a perekonnad), teiste inimestega hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. 

Valla lasteaiad on jätkuvalt avatud nende lapsevanemate jaoks, kel on teenuse järele hädavajadus. Kõik, kel on see võimalik, palutakse jätta lapsed koju. 

Piirkonnapolitseinikud andsid koosolekul edasi info, et eelkõige on praegu peamine murekoht seotud noorte ja lastega. Eriolukorra piirangutest hoolimata kogunevad noored ilusate ilmadega ühte rühma, rikutakse 2+2 meetri reeglit. Piirkonnapolitseinikud edastasid palve, et vald organiseeriks regulaarse kontrolli mänguväljakutele. Vallavalitsus loob kontrollimise süsteemi. 

Kriisikomisjon palub siinkohal kõigil vanematel oma lastega rääkida, arutada olukorra tõsisust, selgitada kogunemiste tagajärgi ning kehtestatud piiranguid ja nende vajadust. 

Piirkonnapolitseinikud andsid ka info, et nad teostavad karantiinis olevate inimeste osas kontrolle, kas inimesed viibivad kodus, nii nagu ette nähtud. 

Sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis ülevaate, et vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond on saanud valla sotsiaaltööspetsialistide ja hooldustöötajate jaoks juurde vajaminevaid kaitsevahendeid. Samuti on vajalikke vahendeid saanud juurde valla hooldekodud. Valla hooldekodude töötajaid on koroonaviiruse nakatumise osas testitud, oodatakse tulemusi. Seni ei ole keegi positiivset vastust saanud. Eelmise nädala lõpus hakkas kehtima uus korraldus, mille järgi ei tohi keegi hooldekodust lahkuda. Hooldekodudes järgitakse seda korraldust. 

Valla sotsiaal- ja terviseosakond jagas eelmisel nädalala toimetulekuraskustes peredele toiduabipakke. Toiduabipaki said 90 peret üle valla, sellega said toiduabi 247 last üle valla. 

Vallas on praegu koduteenusel 120 inimest, eriolukorraga seoses on koduteenusele lisandunud ligi 20 klienti. Paljud inimesed on küsinud infot selle kohta, kuidas saab vald eriolukorras toidu ja ravimite toomise osas aidata ning seda infot on neile ka jagatud. Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond on igati valmis abistama eakaid ja ka neid inimesi, kes on koroonaviiruse tõttu karantiinis. Palume võtta ühendust vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepaga milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872. 

AS Emajõe Veevärgi juhatuse liige Andres Aruhein andis ülevaate, et Emajõe Veevärgi tegevus toimib, kontaktid on jätkuvalt miinimumi peal, süsteemid on suletud ning pidevalt tehakse ka veekvaliteedi osas seiret. 

 

Vallavalitsuse ametnikud jälgisid nädalavahetusel eriolukorrast tulenevat avaliku korra järgimist 

Vallavalitsuse ametnikud aitasid möödunud nädalavahetusel tagada eriolukorrast tulenevat avalikku korda. 

Vallavalitsus on saanud politseilt tagasisidet, et kõige suurem murekoht on praegu seotud noorte kogunemistega. Palume väga, et lastevanemad räägiksid oma lastega, miks on avalikud kogunemised keelatud ja miks tuleb teiste inimestaga hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. 

Vallavalitsus palub kindlasti järgida vallavalitsuse ametnike juhiseid! Meie kõigi ühine eesmärk on piirata koroonaviiruse levikut ning saame seda teha ainult üheskoos eriolukorrast tulenevaid piiranguid järgides. 

Tuletame siinkohal meelde ka eriolukorra peamised reeglid: 

 • Püsi kodus ja väldi kontakti teiste inimestega. 
 • Pese ja desinfitseeri käsi sageli! 
 • Külasta kauplust nii harva kui võimalik – mõtle ostud läbi ja osta toit ette näiteks nädalaks. 
 • Avalikus ruumis peab teiste inimestega olema vahemaa vähemalt kaks meetrit. 
 • Avalikus kohas tohib koos liikuda kuni kaks inimest (v.a perekond). 
 • Selgita lastele olukorra tõsisust ning tutvusta neile eriolukorrast tulenevaid piiranguid. 
 • Valla mängu- ja spordiväljakud on kasutamiseks suletud. 
 • Ole telefoni või interneti teel ühenduses oma lähedaste või tuttavate eakatega. 
 • Eakatel ja kroonilistel haigetel tuleb olla eriti ettevaatlik. Püsi kodus ja lase eluks vajalikud tarbed tuua ukse taha lähedastel, tuttavatel või pöördu valla sotsiaal- ja terviseosakonna poole: https://www.elva.ee/ametnikud
 • Haigusnähtude ilmnemisel võta ühendust oma perearstiga. 
 • Koroonaviirusesse nakatunu peab püsima kodus kuni tervenemiseni. 

VALLAMAJANDUS

Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel tootmispiirkonnas asuva kinnistu aadressiga Ringtee 15, Rannu alevik, Elva vald (katastritunnus 66601:008:0096), sihtotstarve 100% tootmismaa, suurus 2507 m². Kinnistul asuvad Pärnamäe puurkaev (PRK 0006753, sanitaarkaitseala 30 m) ja pumbamaja (EHR 104036698, ehitisealune pind 24 m²). 

Olemas on toimiv elektriühendus 3x380 A (60 A). Juurdepääs riigimaanteelt 22 166 Rannu ringtee. 

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 5 000 eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda elva.ee/vallavara-muuk ning tutvustavaid pilte on kinnisvaraportaalis KV

Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus (märkega „Ringtee 15 pakkumus") hiljemalt 17. aprillil kell 9 Elva Vallavalitsusele, aadressil Kesk 32, 61507 Elva linn. Kirja võib saata tähitult, lihtpostiga või panna käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti (juures silt „Vallavalitsusele kirjad pane siia"). 

Enampakkumise tagatisraha 250 eurot tuleb tasuda hiljemalt 17. aprilliks. 

Avalduse esitamisel tuleb kasutada Elva Vallavalitsuse koostatud vormi, mis asub aadressilelva.ee/vallavara-muuk

Lisainfo: 
Terje Korss, vallavaraspetsialist 
tel 53020888, terje.korss@elva.ee

 

Rannu endisesse vallamajja Vallapalu külas on saabumas uus üürnik – OÜ EESTIIL, kes tegeleb rõivatootmisega. Nende spetsiifika on rahvuslikus stiilis tooted, linased rõivad, rahvariided jms. Peale selle tegeletakse vähesel määral rõivaste parandustöödega. Sel alal on EESTIIL tegeletud Tartus üle 15 aasta. Peagi antakse infokanalite kaudu teada võimalusest tulla üürnikuks Rannu endisesse vallamajja  veel on vaba kaks ruumi. 

 

Alustati Elva valla jäätmekava koostamist aastateks 2021-2026. Jäätmekava aitab koostada OÜ Maves ning selle koostamine võtab aega ca pool aastat. Loomulikult sõltub palju COVID-19 piirangutest, mis võivad mõjutada objektidega tutvumist ning kohapealsete kokkusaamiste ja koosolekute toimumist. 

 

Vallamajandusosakond on korraldanud järgmised hanked: 

 • Elva valla kruusateede greiderdamine 2020. aastal, Tööde teostamise periood on 1.04.2020–30.11.2020. Töid teostatakse kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. 

I piirkond (Puhja-Konguta piirkonnad), leping sõlmitud Asfaldiproff OÜ-ga  

II piirkond (Rannu-Rõngu piirkonnad), leping sõlmitud Melior-M OÜ-ga  

III piirkond (Rõngu-Palupera piirkonnad), leping sõlmitud Eesti Teed AS-ga  

 • Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamine 2020. aastal, leping sõlmitud Eesti TeedAS-ga  Tööde teostamise aeg: 1.04.2020—31.04.2020. 
 • Võrtsjärve piirkonna uuringud – Elva ja Viljandi valla ühisprojekt, leping sõlmitud ühispakkujatega Alkranel OÜ ja Ruumab OÜ. Töö üleandmise tähtaeg 30.08.2020 

 

Avaldatud/menetluses olevad hanked: 

 • Mesika tn. kergliiklustee ehitus  
 • Ohtlike jäätmete käitlemine 2020-2022 
 • Konguta kooli ja lasteaia ruumide laiendus ja osaline rekonstrueerimine 
 • Elva valla kruusateede katendite uuendamine 
 • Elva linna rulapargi rekonstrueerimine 
 • Elva valla haljasalade niitmine 2020. aastal 

 

Jätkuvad Elva valla bussipeatuste korrastustööd.  Hanke käigus uuendatakse: 

 • Rämsi bussipeatus 

Bussipaviljonil vahetatakse katusekate, puitosa korrastatakse, paigaldatakse vihmaveerenn, lagunenud müüriosad taastatakse, tasandatakse betoonpõrand, paigaldatakse istepingid ja prügikastid.  

 • Puhja bussipeatused aadressiga Puhja alevik, Puhja COOP külgneval Elva-Puhja teel  

Mõlemasse bussipeatusesse paigaldatakse maa sisse kinnitatud üks istepink ja prügikonteiner 

 • Järvaküla bussipeatus suunaga Puhja poole. 22120 Puhja-Konguta tee 

Paigaldatakse maa sisse kinnitatud üks istepink ja prügikonteiner. 

 • Mäeotsa bussipeatus aadressiga Mäeotsa küla, Elva vald, 22150 Elva-Puhja tee 

Tugevdatakse katusekonstruktsioon ja uuendatakse istepingid. 

 •  Tilga bussipeatus aadressiga Tilga küla, Elva vald, Jõhvi-Tartu-Valga tee ääres 

Bussipeatuse paviljoni katus kaetakse uue SBS rullmaterjaliga. Bussipeatuse puitosa värvitakseväljast ja seest õlivärviga  

 • Kirepi bussipeatus aadressiga Kirepi küla, Elva vald, Jõhvi-Tartu-Valga tee ääres (suunaga Elvapoole) 

Ilma paviljonita peatusesse paigaldatakse maa sisse kinnitatud üks istepink ja prügikonteiner 

 • Aakre bussipeatus aadressiga Pühaste-Kasumetsa tee ristmik 

Rajatakse ooteala paviljoni alusest ümber perimeetri vähemalt 1,2m ning teerada kuni sõiduteenilaiusega 1,2m. Paviljoni katusekate puhastatakse samblast. 

 • Palupera piirkond 
 • Asukoht Palupera-Hellenurme-Otepää teerist kergtee algus (suunaga Mõisa peahoone poole) 

Vahetatakse istepingi lauad, paigaldatakse maa sisse kinnitatud prügikonteiner 

 •  Palupera kool 

Rajatakse ooteala suurusega 3x1,5m. Aluseks tihendatud kruus 30cm, pealiskatteks tihendatult asfaldifreespuru vms vähemalt 15cm. 

 • Palupera tee peatus suunaga Rõngu poole Palupera-Hellenurme-Otepää teerist 

Vahetatakse istepingi lauad ja värvitakse 

 • Asukoht Atra bussipeatus aadressiga Rõngu-Otepää tee ääres 

Mõlemas bussipeatuses vahetatakse istepingi lauad ja värvitakse 

 •  Bussipeatus aadressiga Palupera-Elva tee ääres suunaga Palupera poole 

Bussipeatuse paviljoni katus kaetakse uue SBS rullmaterjaliga. 

VARIA

Lapse sünni registreerimine on muudetud kõigile lihtsamaks. Nüüd saavad lisaks abielus lapsevanematele elektroonilise avalduse esitada ka mitteabielus ja üksikvanemad. 
Varsemalt oli elektrooniline sünni registreerimine võimalik üksnes abielus olevatel vanematel. „Eesti on täiesti ainulaadne e-riik, sest teadaolevalt kusagil mujal maailmas ei saa värsked lapsevanemad oma lapse sündi registreerida ja talle ametlikult nime panna kodust lahkumata, näiteks rahuliku südamega värske ilmakodaniku kõrval diivanil pikutades,“ tõdeb Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse arendusvaldkonna juht Jaan Kask. „Eriti oluline on see aga tänaste sündmuste valguses, kus iga inimese tervis ja turvalisus on esmatähtis ning võimalus kasutada e-teenuseid väga oluline. Just läbi selliste oluliste ja suure mõjuga arenduste on võimalik iga kodaniku elu muuta mugavamaks ja turvalisemaks,” lisas Kask. 

Lapse sünni saab registreerida aadressil www.rahvastikuregister.ee -> Perekond -> Sünni registreerimine. Alates e-teenuse avamisest on kõik Elva valla sünni registreerimise avaldused esitatud elektrooniliselt.
Kui sünni registreerimisel tekib probleeme või küsimusi, siis pöörduda registripidaja Kristi Kalmuse poole (kristi.kalmus@elva.ee, tel 511 0278). Samuti on jätkuvalt võimalik esitada elektrooniliselt ka sünnitoetuse taotlust kasutades Elva valla e-teenuste keskkonda SPOKU või edastada taotlus digiallkirjastatuna elva@elva.ee või posti teel Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald. Rohkem teavet leiab www.elva.ee/sund

Erandolukorras ja eelneval kokkuleppel on võimalik sündi registreerida ka vallavalitsuses kohapeal. Selleks tuleb võtta ühendust vallasekretär Salle Ritsoga: tel 508 4159 või salle.ritso@elva.ee

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 
Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4