« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 5.10-11.10.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 5.10.–11.10.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 6. oktoobril osalesid abivallavanem Marika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, haridusspetsialist Auli Mäesalu ja kultuurispetsialist Margit Kink koolijuhtide e-koosolekul. Koosolekul tutvustas Kertu Vuks koolinoortele mõeldud äriideede konkurssi Välk. Margit Kink rääkis aga koolijuhtidele noorsootöö hindamisest ja selle eesmärkidest. Marika Saar tutvustas Tartu2024 projekti ja Elva valla fookust projektis. Mare Tamm ja Auli Mäesalu jagasid jooksvat informatsiooni ja koolijuhid jagasid koolielu rõõme ja muresid. 

 
Kolmapäeval, 7. oktoobril toimus valla kultuurijuhtide koosolek, millest võtsid osa Marika Saar ja Margit Kink. Koosoleku teemad olid: kultuuripealinn Tartu 2024 fookused; linnade päev 31. oktoobril Elva keskväljakul; Elva valla sünnipäev; kultuuriürituste külastaja meelespea jpm. Muu hulgas tähistasime täiskasvanud õppija nädalat Liis Jaametsa käe all savikojas kruuse tehes. 
 

Elva vald tunnustas silmapaistvaid õpetajaid ja taustajõude 

7. oktoobril toimus Elva kultuurikeskuses Elva valla haridusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused üheksas kategoorias. 

Elva valla 2020. aasta noorõpetaja tiitli sai Maris Pukk Puhja koolist. „Marise kohta kirjutati kandidaadiks esitamise taotluses, et ta on õpilaste suhtes väga tähelepanelik ning talle läheb korda, mida nad ütlevad üksteisele ja täiskasvanutele ning kuidas üksteisega käituvad. Maris läheb õpilaste muredesse ja rõõmudesse sügavuti sisse ning on õpilastesse eneseusku sisendav õpetaja," kirjeldas Elva abivallavanem Marika Saar. 

Aasta kooliõpetaja tiitli omistas Merike Luik Rõngu keskkoolist. „Merikese tugevusteks peetakse seda, et ta on alati südamesoojuse ja osavõtlikkusega täitnud ka klassijuhataja rõõmu- ja murerikkaid ülesandeid. Peale selle on tema õpilased pälvinud konkurssidel, võistlustel ja olümpiaadidel väga palju auhindu," sõnas Saar. 

Aasta klassijuhataja 2020 laureaat on Reet Allak Palupera põhikoolist. Reet on kirjutanud kogu koolile jõulunäidendeid ning osanud panna klasse töötama ühtse meeskonnana. „Tema töö klassijuhatajana on läbi aastate pälvinud õpilaste ja lastevanemate tunnustuse, sest ta on osanud aastate jooksul oskuslikult suunata noori inimesi toime tulema erinevate murede ja rõõmudega," kirjeldas Saar. 

Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Mare Linnamägi Elva lasteaed Õnneseen Peedu majast. „Mare on lasteaia arendustegevuste mitme töörühma liige ning ta peab lastevanematega suhtlemist ja nõustamist äärmiselt oluliseks. Ta on väga koostöö- ja abivalmis ning soe ja avatud inimene, kes oskab panna lapsed üheskoos tegutsema," ütles abivallavanem. 

Aasta huvihariduse õpetaja laureaat on Kelly Vask Elva huviala- ja koolituskeskusest. „Kelly on õpilastele mitte ainult lauluõpetaja, vaid ka hea kuulaja, toetaja ja vajadusel nõustaja. Ta aitab igati kaasa noore mitmekülgsele inimese arengule ning aitab vajadusel valikuid teha," rääkis Saar. 

Aasta tugispetsialisti tiitli sai Kai Kull Elva gümnaasiumist. Kai töötab Elva gümnaasiumis 7.–12. klaaside HEV-koordineerijana. „Ta teeb väga olulist tööd väga professionaalselt. Kai on hea inimeste tundja ning oskab erinevad osapooled hästi omavahel tööle panna. Vanemad on väga kiitnud temaga koostööd," kirjeldas Saar. 

Elva valla aasta taustajõu tiitli omistas Jaanika Reminnõi (SA Elva Teenused, Puhja kool). „Jaanika kohta kirjutati meile, et tänu temale on õpilased õppinud toitu nautima ning tema jaoks on peale toidu maitse oluline ka selle välimus ning et toit oleks tervislik. Jaanika on seisukohal, et toit ei ole lihtsalt toit, vaid osa koolikultuurist," kirjeldas abivallavanem. 

Aasta hariduse sõber on Ele Vool, kes töötab Elva gümnaasiumi 1.–6. klasside õppejuhina. „Ele on oma töös täpne ning nõuab korrektsust ka kolleegidelt. Ta on toetav juht, kes võtab aja kolleegide kuulamiseks ja nõustamiseks. Ele on olnud mitmete koolikorralduslike uuenduste elluviija ja on alati osanud neid ideid ka kolleegidele ning lastevanematele selgitada," rääkis Saar. 

Elva valla aasta hariduse tegu on Puhja kooli õppepäeva disainimine. „Õppepäeva disainimine tähendab, et Puhja kool on muutnud oma koolipäeva viisil, mis soosib uut õpikäsitlust, töökorraldust ja meeskonnatööd. Koolipäeva ümbermõtestamisel lähtuti sellest, missugused on õppija vajadused. Näiteks ei kasutata Puhja koolis koolikella ning varahommikused ajad on jäetud õpilaste individuaalseks juhendamiseks. Abivallavanem lisas, et Puhja koolis on I kooliastme puhul rakendatud osaliselt kogupäevakooli ehk õpilaste päevakavva on mahutatud nii liikumist, huvitegevust kui ka õppimist. Näiteks on Puhja koolis 50-minutiline lõunapaus, mille sisse mahub lõuna, liikumisvahetund koos õuepausiga ja lugemispaus. 

Elva vald tunnustab kõiki õpetajaid ja taustajõudusid nende igapäevatöö tegemisel ning soovib kõigile palju tervist ja südikust. 

Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus üheksa kategooria peale 35 kandidaati. Laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon. 

Galerii sündmusest leiate SIIT

Fotod: Jaak Jänes / Elva vallavalitsus

KAASAV EELARVE

Teisipäeva, 6. oktoobri õhtul toimus Rõngu rahvamajas kaasava eelarve rahvahääletusele pääsenud ideede tutvustamine. 

Iga idee autor sai võimaluse tutvustada oma idee sisu, eesmärki ning kohalolijad said küsida täpsustavaid küsimusi.  

Kõikide ideedega saab tutvuda valla kodulehel: https://www.elva.ee/kaasaveelarve või Elva valla Youtube’i kontol, kust saab vaadata teisipäeva õhtul toimunud ideede tutvustusi ideede kaupa.

Rahvahääletusele pääsenud ideed: 

1. Aakre mõisaparki seiklema!

2. Annikoru puhkepargi tiigid puhtaks

3. Elva gümnaasiumi pargipingid

4. Elva linnastaadioni infotabloo kaasajastamine

5. Jõulinnak Rõngu

6. Konguta kooli ministaadion

7. Kiigepark

8. Kirepi bussipeatused varju alla

9. Lehtla Uderna mõisaparki

10. Peedu laululava uued pingid ja piknikuala

11. Rannu kalmistu kivimüüri korrastamine

12. Rannu külaplatsile madalseiklusrada ja võrkpalliplats

13. Rõngu vabadussõja mälestussamba haljastus

14. Rämsi küla spordiväljak

15. Ulila Keesikoja allika ümbruse korrastamine 
 

Kaasava eelarve rahvahääletus toimub 12. oktoobrist 18. oktoobrini Volis keskkonnas

Elva valla teenuskeskustes saab hääletada järgmistel aegadel: 

  • Puhja teenuskeskuses: E, T, N kell 9–17 ja R kell 8–12; 

  • Hellenurme teenuskeskuses: E kell 8–17 ja T, K, N kell 8–13.30 

  • Rõngu teenuskeskuses: E, T, K kell 8–16, N kell 8–18 ja R kell 8–12; 

  • Rannu teenuskeskuses: T, N kell 9–16; 

  • Konguta teenuskeskuses: E, T kell 10–16 ja K kell 10–15.      

Samuti saab hääletada kolmes Elva vallas asuvas Konsumis: 

  • Rõngu Konsumis: teisipäeval, 13. oktoobril kell 8–10 ja kell 16–18; 

  • Elva Konsumis: kolmapäeval, 14. oktoobril kell 9–11 ja kell 16–18; 

  • Puhja Konsumis: neljapäeval, 15. oktoobril kell 9–11 ja kell 16–18. 

Elva valla raamatukogude lahtiolekuajad leiab aadressilt: www.elvaraamatukogud.ee

SOTSIAALVALDKOND
Teisipäeval, 6. oktoobril osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp, Kertu Kattai ja Piret Hallast arutelul sotsiaalministeeriumi esindajatega. Kohtumise eesmärk oli arutada, kuidas riik võiks tulevikus muuta erivajadustega laste toetamist koostöös kohalike omavalitsustega. Ikka selleks, et lapsele oleks abi tagatud võimalikult vähese bürokraatiaga. Väga tore arutelu oli - Aitäh Hanna Vseviov ja Marge Hindriks.  
JUHTIMINE

Reedel, 9. oktoobril toimus Elva valla ettevõtlusnädala raames Elva kultuurikeskuse kohvikus “Hommikukohv vallavanemaga”, kus kõik huvilised said vallavanema ja teiste vallavalitsuse liikmetega arutleda ettevõtlusteemadel. Üritusel osalesid peale Toomas Järveoja ja Heiki Hanseni ka Kertu Vuks ja Merilyn Säde.  

Arutleti selle üle, millised võimalused on Elva vallas ettevõtluskeskkonda silmas pidades veel kasutamata ja kuidas vallavalitsus saaks sellele kaasa aidata. Pikemalt peatuti piirkonnas pakutavate majutusvõimalustega seotud teemadel – Elva on sportlaste seas hinnatud treeninglaagrite korraldamise paik ning meie looduslikke ja olemasolevate hoonete võimalusi saaks tulevikus veel paremini ära kasutada. Räägiti ka sellest, millised oleksid kõige paremad viisid vallavalitsuse ja ettevõtjate vahelise dialoogi pidamiseks ning ettevõtjate arvamuse teada saamiseks. Kohal viibinud inimesed leidsid, et taolised aruteluhommikud ja mentorklubi kohtumised, ning lisaks otsekontakt ettevõtjatega, on selleks kõige sobivamad.  

Fotod: Kayvo Kroon

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 6. oktoobril käisid vallavolikogu esimees Maano Koemets, vallaarhitekt Jaanika Saar, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, taristuspetsialist Kristjan Vilu ning Heiki Kalberg Artes Terrae OÜ’st suvilapiirkondade paikvaatlusel. 

Paikvaatlusel vaadati üle 12 suvilapiirkonda ja hinnati nendes algupärase säilinud arhitektuuri olemasolu ning elamuteks ümberehitamise ulatust. Suvilapiirkonnad vaadati üle seoses Elva valla üldplaneeringu koostamisega, et kaaluda nende aastaringse elamupiirkonna tekkimise võimalikkust. Vaatluse analüüs peaks andma sisendi üldplaneeringusse, milline on Elva valla suvilapiirkondade edasine areng ja millised piirkonnad võiksid olla arhitektuursed miljööväärtuslikud alad.  

 

Rannu piirkonna soojamajanduse arengukava on avalikul väljapanekul 

"Rannu valla soojamajanduse arengukava 2017–2027" täiendus on 19. oktoobrini avalikul väljapanekul ning selle aja jooksul on võimalik esitada arengukava kohta ettepanekuid. 

See dokument on täienduseks planeerimisdokumendile „Rannu valla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2027", mille aruanne koostati OÜs Pilvero Rannu Vallavalitsuse tellimusel 2017. aastal. See dokument täiendab Rannu valla soojusmajanduse arengukava. 

2017. aastal valminud arengukava üks eesmärk oli Rannu aleviku hoonete kaugküttele üleviimise võimaluste hindamine. Dokumendis esitati mitmeid erinevaid põhimõttelisi kaugküttelahendusi sõltuvalt ühendatavate hoonete arvust ja paiknemisest ning katlamaja võimalikust asukohast. Tänaseks on täpsustunud, millised hooned on kaugküttest huvitatud ja kus võiks paikneda katlamaja. Sellega seoses oli otstarbekas koostada 2017. aasta arengukavale täiendus, milles neid täpsustusi analüüsitakse ja tulemused välja tuuakse. 

Arengukavaga on võimalik tutvuda valla kodulehel või Rannu teenuskeskuses.   

Avaliku väljapaneku jooksul, kuni 19. oktoobrini, on võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid e-aadressil elva@elva.ee või postiaadressile Kesk 32, Elva linn, Elva vald. 

Arengukava tutvustav avalik arutelu toimub 20. oktoobril kell 18 Rannu rahvamajas ning kõik huvilised on oodatud. 

Lisainfo: 
Mikk Järv, abivallavanem 
tel 5170306 
mikk.jarv@elva.ee

Neljapäeval, 8. oktoobril osales Kertu Vuks Valgamaa partnerluskogu üldkoosolekul Valgas. Partnerluskogu juht Tiina Ivask tegi ülevaate partnerluskogu tegevustest ja kavandatavatest projektidest. Pikemalt peatuti Tartu 2024 seotud tegevuste selgitamisel. Lisaks kinnitati 2021. aasta rakenduskava muutmine (meetme 1.1 “Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusesse” eelarvet  suurendati 13 608 € võrra, kogusumma on 179 365 €) ja kinnitati liikmemaksud 2021. aastaks.  

Tiina Ivask tutvustas ka Arukate külade taotlusvooru, mis sarnaneb kevadel toimunud üle- euroopalise vooruga ning kuulutatakse välja lähiajal. Partnerluskogu juhatusse valiti uus liige seoses Karl Kirdi lahkumisega, uueks liikmeks valiti Mati Kikkas Valga vallavalitsusest.  

VALLAMAJANDUS
Esmaspäeval, 5. oktoobril toimus Elva valla omandis olevate lammutusobjektide arutelu, kus osalesid abivallavanemad Mikk Järv ja Heiki Hansen, vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, vallavaraspetsialist Terje Korss ja arendusspetsialist Allan Allik. Täna leidub veel mitmeid munitsipaalomandis olevaid nõukogudeaegseid ehitisi, mida ei kasutata ning millel puudub funktsioon ja mida pole otstarbekas ega kuluefektiivne taastada. Praegu toetab Kredex nende valla objektide lammutust 90% toetuse määraga, mis on soodne võimalus ohtlikest ja maastikupilti kahjustavatest hoonetest vabanemiseks.  
Neljapäeval toimus 2021. aasta juhtumipõhise ideede investeeringutoetuse arutelu, kus osalesid Heiki Hansen, Hegri Narusk, Kristjan Vilu ja Allan Allik. Arutleti, millised vajalikud sammud on tarvis teha, et kavandada kehvas seisus olevate valla transiitteede ja ettevõtlusega seotud teede parandamiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toetusmeetme abil. 

Elva Pika tänava rekonstrueerimise hange ootab pakkumusi 

Riigihangete registris on üleval avatud hankemenetlusega hange „Elva Pika tänava rekonstrueerimine". Hanke eesmärk on sõlmida peatöövõtukorras leping ettevõttega Pika tänava täielikuks rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise aeg on 21. oktoober. 

Ehitustööde aluseks oleva projekti on koostanud Roadplan OÜ. Tegemist on projektiga, mille tulemusena tagatakse Elva linna olulisel transiittänaval kergliiklejate ning sõidukite ohutu liiklemine. 

Pika tänava rekonstrueerimise projekti finantseeritakse kohaliku omavalitsuse üksustele antud COVID-19 eriolukorra toetuse ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi antud toetusega kohalike teede ehitamiseks. 

Hange ootab riigihangete registris pakkumusi kuni 21.10.2020, kell 10. 

Lisainfo: 
Cetlin Keskküla, hankespetsialist 
cetlin.keskkula@elva.ee

ETTEVÕTLUS & TURISM

Toimus valla ettevõtlusvaldkonna tunnustamine 

7. oktoobri õhtul toimus Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused neljas kategoorias. 

Elva valla 2020. aasta ettevõtja tiitli pälvis AS Bacula, mis tegeleb erinevate toodete valmistamisega pagaritele, kondiitritele, kokkadele ja moosisõpradele. Ettevõte eelistab oma toodetes kasutada kodumaiseid marju ja puuvilju. „AS Bacula on silmapaistev ligi 30-aastase ajalooga ettevõte, kes ostab kohalikelt elanikelt puuvilju, marju ja teisi metsasaadusi. Bacula moos maitseb hästi ning nad on kindlasti oma erinevate toodete kaudu aidanud tuntumaks teha ka Elva valda," kirjeldas Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ja komisjoni liige Kertu Vuks. 

Aasta arendusprojekti tunnustuse sai SW Energia Puhja katlamaja. „SW Energia rajas 2019. aasta suvel Puhja alevikku uue kaugküttetorustiku ja täisautomaatse katlamaja, mille tulemusena paranes Puhja aleviku kaugküttevõrgus varustuskindlus ja vähenesid trassi soojakaod. Komisjon pidas sel aastal just seda projekti tunnustuse vääriliseks," rääkis Vuks. 

2020. aasta särava startija tiitli pälvis Elva Keegel ja Resto. „Elva Keegel ja Resto on toonud meie valda keegli harrastamise võimaluse ning loonud tänapäevase vaba aja veetmise koha. Loodud on Elva keegliklubi, kes osaleb aktiivselt ka võistlustel ning korraldab võistlusi ka Elvas," sõnas Vuks ja lisas, et 2022. aastal toimuvad Elva Keegel ja Resto eestvedamisel Elvas ka keeglimängu maailmameistrivõistlused. 

Aasta maaelu arendaja tunnustuse sai Laari Talu OÜ. Laari talu on pereettevõte, mis tegutseb Elva külje all. Talu alustas tegevust 2004. aastal ning peamiselt tegeletakse maasikakasvatusega. Ettevõte toodab ka külmkuivatatud maasikaid. „Peale selle pakub talu igal suvel ka malevlastele tööd ning Laari talu on kindlasti näidanud ka maaelu ja elamist Elva vallas igati positiivse kogemusena," rääkis Vuks. 

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et see aasta on kindlasti olnud ettevõtjatele väljakutseterohke aeg. „Kuigi tänavune aasta on olnud tõesti keeruline, näeme, et meie valla ettevõtted on suutnud kiiresti kohaneda, leida uusi võimalusi ning panustada erinevatel viisidel kohalikku ellu." Vallavanem lisas, et tal on väga hea meel, et Elva vallas tegutsevad ettevõtted, kes aitavad kaasa ka kohaliku elu parendamisse või uute võimaluste loomisse.   

Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustamiseks sai kandidaate esitada 30. septembrini. Laureaadid valis välja vallavalitsuse moodustatud komisjon. Aasta tööandja ja aasta turismiteo kategooriasse sel aastal nominente ei esitatud ning komisjon otsustas jätta tiitlid välja andmata. 

Fotod sündmusest leiate SIIT

Fotod: Kayvo Kroon

Reedel, 9. oktoobril osales Kertu Vuks Tartus toimuval turismipäeval “Kuidas müüa emotsiooni pidevalt muutuval turismimaastikul?”.Turismipäeval tegid põnevad ettekanded nii Lõuna-Eestis tegutsevad ettevõtjad kui ka näiteks Rally Estonia esindaja Tarmo Hõbe, kes tutvustas Rally Estonia meeskonna lugu ja seda, mida tuli teha, et Eestis esmakordselt WRC ametlikku etappi korraldada. Lisaks räägiti turismivaldkonna trendidest “uuel ajal”. Väga inspireeriv oli Lantern brändiagentuuri asutaja Ryan Tym-i ettekanne, mis juhtis tähelepanu sellele, et tulevikuturisti jaoks loevad kõige enam lood ja reisides tullakse otsima väga teadlikult elamusi.  
VARIA

Neljapäeval, 8. oktoobril osales Kaisa-Karoliina Kokk ettevõtlusnädala raames toimunud infopäeval “Kaugtöö korraldamine töö- ja andmekaitseõiguse vaatevinklist”. Infopäeval anti ülevaade, millega peaks tööandja arvestama, kui töö tegemise koht liigub suuremal või vähemal määral kontorist välja. Käsitleti tööandja õigusi, kohustusi ja vastutust kaugtöö korraldamisel, peamisi riske, töökorraldusreeglite, lepingute, andmekaitsetingimuste, juhendite jm muutmise vajadust ja kaugtöö vahendite valimist. 

 
Reedel, 9. oktoobril osales Merilyn Säde ettevõtlusnädala raames toimunud kriisikommunikatsiooni koolitusel Tartus. Koolitusel rääkis pikaaegse kommunikatsioonijuhtimise kogemusega, nii Tartu ülikoolis kui ka Eesti Lennuakadeemias kommunikatsiooniga tegelenud Illari Lään. Koolitusel toodi välja kriisikommunikatsiooni peamised eesmärgid, missugustes olukordades on tarvis kriisikommunikatsiooni jne. Koolitusel toodi palju näiteid elust enesest, kus on kriisi olukorras kommunikatsiooniga alt mindud või on hoopis väga hästi osatud kommunikatsooni abil kriisist välja tulla.  

Ootame kandidaate kogukonna valdkonna tunnustamiseks 

Elva vallavalitsus ootab kandidaate kogukonna valdkonna tegijate tunnustamiseks 15. novembrini. Kandidaate saab esitada kahes kategoorias: Aasta küla ja Aasta kogukonnaedendaja. 

Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus. 

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine. 

Kandidaate saab esitada e-keskkonnas, SIIN.  

Tutvu Elva valla tunnustusavalduste korraga SIIN

Elva valla kogukonna valdkonna tunnustused, sh kaunimate kodude, ehitiste ja ruumi tunnustused antakse üle 28. novembril toimuvatel Külade kärajatel. 

 

Abivallavanem Marika Saar osales nädalavahetusel segarahvatantsurühma Kavalik 30. juubelikontserdil. 

Aitäh, et te rikastate Elva valla kultuurielu, hoiate elus tantsupidude traditsiooni ning tugevdate kogukonnatunnet ja nakatate teisi hea tujuga.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult etteregistreerides .
NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4