« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.-8.04.2018

 

 

 

AVATUD VALITSEMINE

Esmaspäeval kohtusid volikogu esimees ja vallavalitsuse esindajad e-Riigi Akadeemia konsultantide Liia Hänni ja Kristina Reinsaluga, et arutada, kuidas jõuda elanike kaasamise osas veelgi paremate tulemusteni.  Leppisime kokku, et arengukava koostamise protsessiga koos käsitletakse ka Elva vallale tehtud  avatud valitsemise  ettepanekuid ja avatud valitsemise partnerlusest lähtuvaid põhimõtteid. Tulevikus kasutame senisest enam avaliku konsultatsiooni metoodikat, parandame teavitust ja teeme koolitusi.

 

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Kohtumine Aakre kogukonnaga

Kolmapäeval toimunud kohtumisel Aakre Lasteaed-Algkoolis osalesid kogukonnaliikmed, lapsevanemad koos koolijuhiga,  abivallavanem Marika Saar ning valla haridus- ja kultuuriosakonna esindajad Mare Tamm ja Triin Kaaver.  Kolme tunni jooksul peeti maha ideedest ja ettepanekutest rikkad  mõttetalgud hariduselu tulevikust Aakres uue valla arengukava valgel. Pika ajalooga hariduskeskus on aastate jooksul täitnud kogukonna jaoks olulist rolli laste haridusteel. Tänaseks päevaks on kujunenud olukord, kus lasteaia kaks rühma on täitunud lastega ja tegutsevad elujõuliselt, kuid samas on aasta-aastalt kahanenud koolis õpilaste arv ja hetkel õpib seal alla kümne õpilase.

Arenguvestlused raamatukogudes

Jätkuvad arenguvestlused raamatukogude ja rahvamajade juhatajatega, eelmisel nädalal külastasid haridus- ja kultuuriosakonnast Mare Tamm ja Karmen Moont ning abivallavanem Marika Saar Elva linnaraamatukogu, Puhja raamatukogu ja Rannu rahvamaja.

Noortevolikogu valimised tulekul

Noored! Rääkige oma valla elu kujundamisele rohkem kaasa ja kandideerige Elva valla noortevolikogusse. Kandidaatide esitamise tähtaeg 14. aprillil. Kandidaatidega saab alates sellest nädalavahetusest tutvuda valla kodulehel. Noortevolikogu valimiseks kutsub valimiskomisjon kokku üldkogu 28. aprillil, samal nädalal toimuvad ka eelvalimised valla koolides.

Noortevolikogu teemaline artikkel ilmus ka Elva Postipoisis ning infot aitavad levitada noorstootöötajad ning koolid, samuti levib informatsioon sotsiaalmeedias.

 Elva linn 80

Elva linna sünnipäevanädalale,  mis kestab 30. aprillist 6. maini lisandub sündmusi.  30. mail on Konsumi pargis Elva Gümnaasiumi miniteaduskooli perepäev teadusteatri ja töötubadega;  1. mail Elva Matkamaraton; 3. mail Lauluvõistluse ELVA LAUL finaal; 4. mail Elva visioonikonverents ja ansambli Noorkuu kontsert; 5. mail Elva linna päev, laat ja rammumehe võistlus ning sünnipäevatort ja õhtune rahvapidu koos ansambliga Apelsin; 6. mail toimub Elva Mägede Jooks. Sündmusi ja põnevaid ettevõtmis lisandub veelgi.

 

SOTSIAALVALDKOND

Esmakordselt kogunes hooldekodude nõukogu

Elva valla sihtasutuste Uderna Hooldekodu ja Rõngu Hooldusravikeskusel on uus nõukogu koosseis, kes kogunes eelmisel nädalal esimesele koosolekule. Nõukogu valis esimeheks Vahur Vuksi ning kinnitas sihtasutuste majandusaasta aruanded.

Infotund Elva eakatele

Vallavanem Toomas Järveoja ja sotsiaal-ja tervisosakonna juhataja Milvi Sepp ning sotsiaalnõunik Eva Kuslap  kohtusid Elva eakate päevakeskuse rahvaga. Vallavanem andis ülevaate uuest vallast arvudes, rääkis eelarvest ja kavandatavates investeeringutest. Küsimusi ja arupärimisi jätkus mitmeks tunniks. Vallavanem lubas, et üleskerkinud  mureküsimused leiavad kindlasti lahenduse.

 

 

 

ELUKESKKOND

Avatakse hajaasustuse programmi taotlusvoor

Kolmapäeval, 4.aprillil, osalesid Ene Joosing, Ede Möldre, Kerli Rätsep, Allan Allik ja Kertu Vuks EAS-i korraldatud hajaasustusprogrammi teemalisel infopäeval. Programmi taotlusvoor avatakse esmaspäeval, 9. aprillil. Täpsem info tingimuste kohta http://elva.kovtp.ee/hajaasustuse-programm

Teedehooldus - seoses kevadise sula ja teede lagunemisega on mitmetele valla kruusateedele paigaldatud raskeveokitele massipiirangu märgid. Alustame kevadkoristusega linna tänavatel ja kõnniteedel.

Uus sümboolika viitadele - Elva valla uus sümboolika on välja vahetanud senise kujundusgraafika nii valla kodulehel kui Facebookis.  Vallamajale ja teenuskeskustele on tellitud uued lipud, alanud on ettevalmistused viitade vahetamiseks. Palume anda teada  infotahvlitahvlitest, viitadest ja siltidest, mis on puudu ja mis vajavad väljavahetamist aadressil  varahaldus@elva.ee

Vallamaja majajuht ja uued uksesildid paigaldatakse pärast remonditööde lõppu mais.

 

Kohtumine  MTÜ Rannaküla Rand esindajatega

Toimus kohtumine MTÜ Rannaküla Rand esindajatega, kes soovivad luua Võrtsjärve äärde ujumis- ja vabaaja veetmise koha Kubjaranna kinnistule.

VARIA

  Ettevõtjate mentorklubi kokkusaamine

Neljapäeval toimus Elva Kultuurikeskuses esmakordselt Elva valla ettevõtjatele ja ettevõtlusest huvitatutele mõeldud mentorklubi. Esimeisel kohtumisel osales ligi 30 huvilist. Avaettekande “Inimese ja ettevõtte arengufaasid” pidas Tiit Urva, üheskoos kaardistati huvipakkuvad teemad edasisteks kohtumisteks.  Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 10.mail algusega 18.00 Elva Kultuurikeskuse kohvikus. Kõik huvilised on oodatud!

 

Sinilillekampaania algas

Neljapäeval algas Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu ja Naiskodukaitse ühine Sinilillekampaania. Naiskodukaitse Elva jaoskonna esindus alustas vallamajast. 

Annetajaid jätkus igas kabinetis.
 

 

 

Naiskoor Läte 15 sünnipäevapidu Puhjas

Laupäeval toimus Puhja Seltsimajas Naiskoor Läte 15 kontsert „ALLES JÄÄB LAUL” ja rahvapidu.

 

 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 15. august 2022   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 8. august 2022   Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 1. august 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 25. juuli 2022  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4