« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.01-10.01.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.01.–10.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR
Reedel, 8. jaanuaril osales kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Tartu2024 e-infotunnis. Sel korral tutvustati KYLAS projekti ning seda, kuidas hakatakse uurima kultuuripealinna mõju ning mida oodatakse sellega seoses partneromavalitsustelt. Samuti vaadati üle koostöölepingu allkirjastamise plaan. Elvas toimub Tartu2024 koostöölepingu allkirjastamine 27. jaanuaril kell 12.15 keskväljakul. Infot sündmuse kohta jagame õige pea ka vallavalitsuse infokanalites.
SOTSIAAL JA TERVIS

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe. 

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega hiljemalt 20. jaanuariks:  

 • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu tuleb sisse logida ID-kaardi või mobiili-IDga; 
 • täites paberkandjal ranitsatoetuse taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures.  

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms).  

Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta. 
2021. aastal on toimetulekupiir 150 eurot.  

Täiendav informatsioon on leitav Elva valla veebilehel SIIN.

ARENDUSVALDKOND
Kolmapäeval ja reedel kohtusid vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Mikk Järv Rõngu katlamaja ehituse teemadel katlamaja ehitaja, soojatootja ja ehitusjärelevalvega. Mureks on Rõngu katlamaja ebakorrektne töö. Kohtumisel tõdesid osapooled, et esmased mured on lahendatud ja küte tagatakse. Edasised kokkulepped sõlmivad tellija ja ehitaja omavahel. Praegu tegeletakse katlamaja erinevate lubade taotlemisega ning veebruaris peaks tööle hakkama hakkepuidu katel. 
VALLAMAJANDUS

Kuhu viia jõulukuusk? 

Pakume välja mõned lahendused, kuhu viia Elva vallas oma jõulukuusk:

 • Rannus võib kuused viia külaseltsi platsile, kus toimub ka nende põletamine. 

 • Peale selle on võimalik oma kuusk viia Elva linnas Kirde tänava katlamaja taha platsile (mitte hoovi!). 

SPORT

Esmaspäeval, 4. jaanuaril kohtusid abivallavanem Marika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning vallaarhitekt Jaanika Saar SA Elva Kultuur ja Sport meeskonnaga, et arutada Elva vaksalihoone mitmekülgseid kasutusvõimalusi tulevikus.  

Esmaspäeval toimus Elva valla turismi- ja turundusmeeskonna koosolek, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja turismijuht Hemminki Otstavel. Arutati tegevusi turismivaldkonnas ning Elva valla kui turismisihtkoha brändi loomise hanketingimustega seonduvat.  

Teisipäeval, 5. jaanuaril osalesid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanem Mikk Järv ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Elva spordipargi arendamise arutelul. Elval on tekkinud võimalus esitada piirkondliku konkurentsivõime toetusvooru Elva spordi- ja puhkepargi arendamise projekt, kuid esmalt peab selle heaks kiitma Tartumaa omavalitsuste liit. Projekti eesmärk on uuendada Elva suusahüppemäge ning luua uusi tegevusvõimalusi: ronimissein, vaatetorn, kelgumägi, parkuuripark.  

KOGUKOND

Vallavalitsus ootab tagasisidet nimeliste pinkide paigaldamise eelnõule

Kõik huvilised on oodatud tegema ettepanekuid määruse eelnõule, millega lepitakse kokku nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted Elva vallas. Ettepanekuid saab esitada 22. jaanuarini (k.a).

Eelnõu eesmärk on luua võimalus teha ettepanekuid valla või valla piirkonna jaoks olulise isiku, teo või kollektiivi tunnustamiseks või nende mälestuse jäädvustamiseks. 

Määruse väljatöötamise ajendiks on nimeliste pinkide populaarsuse tõus kogu Eestis, sh ka Elva vallas, kus tänaseks on paigaldatud juba mitmeid pinke (nt Kirjameeste pink, Lions klubi pink, Maimu Sireli ja Kalju Kenneri mälestuspink, Aivar Teppo pink). 

Tutvu dokumentidega:

Ettepanekuid saab esitada ja dokumendi eelnõuga tutvuda 22. jaanuarini Spoku keskkonnas SIIN.  

Kõik ettepanekud ja kommentaarid on väga oodatud!

Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee

VARIA

Elva lasteaed Murumuna võtab tööle eripedagoogi, kandideerimise tähtaeg on 18. jaanuar. 

Sobiv kandidaat on: 

 • empaatiline; 

 • positiivse ellusuhtumisega; 

 • meeskonnamängija; 

 • hea suhtleja; 

 • erialase pädevusega; 

 • sooviga täiendada end erialaselt; 

 • sooviga töötada lasteaias. 

Lasteaed pakub: 

 • paindlikku tööaega; 

 • töökoormust vastavalt soovile; 

 • võimalust kujundada oma töökoht; 

 • puhkust suvekuudel; 

 • edumeelseid kolleege; 

 • tänapäevaseid töötingimusi; 

 • enesetäiendusvõimalusi. 

Lisainfo tööpakkumise kohta: 
murumuna@elva.ee või tel 5646 4653 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 22. veebruar 2021 Kogu päev:
Esmaspäev, 15. veebruar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus- ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4