« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.03-5.04.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.03.–5.04.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 30. märtsil osales Margit Kink Loov Tartumaa iseseisva töö e-arutelul. Loov Tartumaa on Tartumaa maakondliku kultuurijuhtide arendus- ja koolitusprogramm, kuhu kuuluvad Elva vallast Margit Kink, Hemminki Otstavel, Meelis Külaots, Mari-Liis Vanaisak ja Liis Jaamets. Programm on suunatud maakonnas tegutsevatele kultuurijuhtidele (omavalitsuste kultuurinõunikud, peamiste kultuuriasutuste eestvedajad), aga ka kultuurivaldkonna eestvedajatele erasektoris, loomeettevõtjatele, omavalitsuste arendusspetsialistidele ning ettevõtluse ja turismivaldkonna arendamisega tegelejatele. 
 
Programmi eesmärk on toetada Tartumaa kultuuristrateegia elluviimist, sh arendada Tartumaa kultuurijuhtide oskusi ja pädevusi kultuurikorralduse, loomemajanduse ja loomeettevõtluse, strateegilise planeerimise, projektide koostamise ja juhtimise, uute tehnoloogiate rakendamise, rahvusvahelise koostöö, kommunikatsiooni jt seotud teemadel, tõsta omavalitsuste võimekust kasutada Euroopa kultuuripealinna 2024 tiitliga kaasnevaid võimalusi ning toetada kultuurijuhtimise võrgustiku loomist ja arendamist Tartumaal. 

Esmaspäeval osalesid Marika Saar, Liis Lehiste ja Mare Tamm e-kohtumisel konsultatsioonifirma Fontese esindajaga. Anti tagasisidet pilootprojektis “Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine” osalemise kohta. Projekti korraldasid Eesti Linnade ja Valdade Liit, Haridus- ja teadusministeerium ning Fontes. Elva vald on üks osalenud kaheksast omavalitusest, kes on jõudnud konkreetsete tulemusteni, et väärtustada senisest enam kooliõpetajate töötasu ja pakkuda kindlustunnet nii õpetajale, koolijuhile kui ka omavalitusele töötasu maksmisel. Kogu protsessi, alates 2019. aasta kevadest, olid kaasatud koolijuhid, finantsosakond ja õigusnõunikud. Tänaseks on valminud vallavalituse kinnitud juhend koolijuhtidele palgakorralduse koostamise ja elluviimise põhimõtete kohta, samuti on koostöös direktoritega uuendatud õpetaja töölepingu ja ametijuhendi vormid. 

Esmaspäeval toimus muusikakooli vastuvõtukorra e-arutelu, kus osalesid Mare Tamm ja Margit Kiin. Dokument sätestab kooli vastuvõtmise, väljaarvamise, lõpetamise ning õpperühmade moodustamise korda. Uuendusena saab muusikakooli astumiseks teha edaspidi õppuri kohta vastava taotluse registris ehk haridusteenuste süsteemis Arno. Vastava keskkonna loomine on praegu veel ettevalmistamisel. 

Esmaspäeval osales Margit Kink noorsootöötajate e-nõupidamisel. Vahetati kogemusi käimasoleva noorsootöö kutse omandamise protsessi kohta. Lisaks jagati infot, kuidas käib eriolukorra ajal töö noortega, jagati rõõme ja muresid. 

Teisipäeval osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartumaa haridusametnike e-nõupidamisel. Põhiteema oli valdade infovahetus praeguses eriolukorras ja kuidas omavalitsused hariduse valdkonnas hakkama on saanud. Jagati kogemusi toidupakkide ja koolilõuna korraldamisel. 

Kolmapäeval, 1. aprillil osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Elva valla koolijuhtide e-koosolekul. Abivallavanem Marika Saar teavitas koolijuhte valitsuse edasiste tegevuste ja juhiste kohta küsimustes, mis puudutavad haridusasutuste eelarveid ja tänaseid vajadusi. Haridus- ja kultuuriosakond valmistab ette koostöös direktoritega SA Innovele projektitaotlust “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”, mille abil saaksid koolid veelgi enam toetada hariduslike erivajadusega õpilaste õppetööd.  

Sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal Lauri Tamm andis ülevaate 90 toiduabipaki jagamisest toimetulekuraskustes peredele nädala alguses.  

Tagasisidet andsid kõik 11 valla koolijuhti praeguse distantsõppe korraldusest ja murekohtadest. Tänased märksõnad on: distantsõppes hea töörutiini tekkimine ja kuidas toetada paremini hariduslike erivajadustega õpilaste õppimist. Kõik koolid on saanud igal nädalal tagasisidet oma õppetööle ka lapsevanematelt, mis on olnud üldjuhul toetav ja samas ka konstruktiivne. Koolijuhid peavad seda väga oluliseks. 

SOTSIAALVALDKOND

Reedel, 3. aprillil osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaalvaldkonna teemarühma ja Sotsiaalministeeriumi kohtumisel, mille eesmärk oli anda ministeeriumile infot, kuidas omavalitsused on kriisiolukorras käitunud ning milliseid raskusi on ette tulnud. Marika andis ülevaate, mis on Elva vallas kriisiolukorras sotsiaalvaldkonnas ära tehtud: rohkelt teavitustööd, avatud on vaimse tervise nõustamisliin, edastatud on toiduabipakid raskustes olevatele peredele, laiendatud on toidu ja ravimite kojuvedu eakatele. Elva valla sotsiaaltöötajad on terved ja valmis abivajajaid aitama.  

 

Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond jagas sel nädalal toimetulekuraskustes olevatele peredele 90 toiduabipakki. Sellega said toiduabi 247 last üle valla.

Kuna Eestis on kehtestatud eriolukord, koolid on distantsõppel ning enamik lapsi on ka lasteaiast kodus, siis tekkis paljudel peredel vajadus toiduabipaki järele.  

"Toiduabipakkide eesmärk oli pakkuda lisatuge peredele, kes seda vajavad. Pakisaajate nimekiri koostati põhiliselt valla koolidelt ja lasteaedadelt saadud info alusel," selgitas Lauri Tamm, kes on vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal. "Peredega võeti ühendust ning selgitati välja nende majanduslik toimetulek," lisas ta.

Vallavalitsus jälgib koostöös koolide ja lasteaedade juhtidega perekondade edasist toimetulekut ning vastavalt vajadusele ollakse valmis perekondi ka edaspidi toetama.

Pakke aitas kokku panna sihtasutus Elva Teenused, mille juhataja Krista Loog ja köögijuhid Inga Hanni ja Gita Kaljuste hoolitsesid selle eest, et toiduabipakis sisalduv oleks võimalikult tervislik ning sisaldaks ka koostisosi, millest laps või noor saaks ise toitu valmistada. "Oleme juba saanud peredelt tagasisidet, et toiduabipaki sisu oli mitmekesine ning suureks abiks paljudele peredele," ütles Loog.

Toiduabipakk sisaldas näiteks piima, õunu, sinkvorsti, viilutatud juustu, täisterasepikut, rukkileiba, makaronirooga, borši, frikadellisuppi, makarone, mannat, täistera neljaviljahelbeid, mune jms.

Toiduabipakid toimetati abivajajateni kohale kontaktivabalt.

PS! Vallalt on võimalik taotleda toetust ka toimetuleku tagamiseks: https://tinyurl.com/toimetulek

Elva Vallavalitsus ootab jätkuvalt infot abivajavate perede kohta, kus kasvavad lapsed. Sellekohase info palume edastada:

  • lastekaitsespetsialist (Puhja, Konguta), Hille Deedehille.deede@elva.ee või tel 5919 1693;
  • lastekaitsespetsialist (Rõngu, Rannu) Anneli Lepik, anneli.lepik@elva.ee või tel 505 1707;
  • lastekaitsespetsialist (Elva) Eve Jõgi, eve.jogi@elva.ee või tel 527 0561;
  • lastekaitsespetsialist (Elva – eelkooliealiste lastega pered ja Palupera piirkond) Elise Aher, elise.aher@elva.ee või tel 5381 8871;
  • vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja, Milvi Sepp milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872.

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval osales Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse e-koosolekul. 

Juhatuse koosolekul kinnitati taotlusvoorude hindamistulemused, mis edastatakse PRIA-le kinnitamiseks. Taotlusvooru erinevatest meetmetest said rahastuse “Ulila randumisala funktsionaalsuse ja atraktiivsuse tõstmine” projekt, millega plaanitakse keesikoja varemed kindlustada ja ehitada peale katus ning MTÜ Soovere esitatud projekt “Ulila Keskuse katuse renoveerimine”. Kokku toetakse kahte projekti 140 180,88 euroga, millest omaosalus on 34 717,21 eurot. 

Neljapäeval, 2. aprillil osales Kertu Vuks arukate külade arenguprogrammi seminaril. Seminari eesmärk oli tutvustada Arukate külade arenguprogrammi sisu, kandideerimistingimusi ning tegevusi programmi raames. Arenguprogrammi võivad kandideerida külad, külade kogumid, alevid, alevikud, väikelinnad koos ümbritsevate küladega jt. Programmi valitud küladel on võimalus osaleda rahvusvahelises arenguprogrammis. Toetusraha konkreetseteks tegevuseks või objektide ehituseks selle programmi raames ei anta. Vaata täpsemalt ka http://leaderliit.eu/Uudised-page-44/Kutse-osalema-Arukate-kulade-arenguprogrammis-id-564/ Kõik Elva valla huvitatud külakogukonnad võiksid enne kandideerimist võtta ühendust arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuksiga (kertu.vuks@elva.ee). Kandideerimistaotlus tuleb esitada inglise keeles ning selle tähtaeg on 5.05.2020.

Reedel, 3. aprillil osales Kertu Vuks arutelul WIMB meeskonna ja Ridango esindajatega. Arutati Where Is My Bus (WIMB) rakenduse loomisega seonduvat ning seda, millist informatsiooni saaks maakonna ja linnaliinidel sõitvatelt bussidelt ning kuidas seda rakenduses kasutada. WIMB on VÄLK konkursi võitnud meeskond, kelle idee on lahendada hajaasustuspiirkonnas bussiinfo ja busside reaaalajas jälgimise probleem.  

ERIOLUKORD

Esmaspäeval, 30. märtsil toimus Elva valla kriisikomisjoni e-koosolek. 

Vallavanem ja kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja andis ülevaate seni kehtestatud piirangutest. Eriolukorraga seoses on kõige rohkem muresid seotud noorte ja avalike kogunemistega. Palume lapsevanematel siinkohal rääkida oma lastega ning selgitada neile eriolukorras tulenevaid piiranguid, nende vajadust ning avalike kogunemiste võimalikke tagajärgi. 

Esimees andis edasi info, et vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond organiseerib valla toimetulekuraskustes olevatele peredele toiduabipakid. Abi saab 90 pere üle valla. 

Esimees andis edasi info, et praegu saab sotsiaal- ja terviseosakond oma jõududega hakkama. See tähendab, et praegu ei ole veel vabatahtlike abi tarvis. 

Lõuna-Eesti kriisikomisjon on Elva vallalt uurinud karantiiniruumide kohta ning vald on omalt poolt pakkunud välja võimalikke variante. 

Elva Päästekomandost andis ülevaate Andres Smirnov, kes ütles, et päästjatel algas kulupõlengu patrull, suuri tulekahjusid ei ole olnud. 

Sotsiaaltööspetsialist (lastekaitse alal) Lauri Tamm andis ülevaate valla sotsiaalvaldkonnast. Ametnike vastuvõtte ei toimu, kuid kõik mured on seni lahendanud e-kirja või telefoni teel. Erinevaid taotlusi saab samuti esitada e-kirja teel.  

Elva Soojuse juhatuse liige Arne Jänessoo andis edasi info, et olukord on üldiselt rahulik, kuid jäätmete vastuvõtu osas on muresid, sest inimesi käib nädalavahetusel jäätmeid ära andmas üsna palju. Vallavalitsus otsustas Elva linna jäätmepunkti ajutiselt sulgeda. 

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis ülevaate valla kommunikatsioonitegevustest: jooksvalt jagatakse valla infokanalites (Facebook, valla koduleht, valla äpp) nii eriolukorrast tulenevat infot (erinevad eriolukorrajuhi korraldused jms) ning vallavalitsuse jooksvat infot. Koroonakriisiga seotud infoplakatid pannakse üle valla kõikides piirkondades (bussipeatustesse ja infotahvlitele). Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid ja hooldustöötajad jagavad aktiivselt inimestele infot ning valla koostatud eriolukorra infolehte. Ka valla infolehes on kirjas kõik olulisemad eriolukorraga seotud otsused, piirangud jm. 

Koosolekul lepiti kokku, et kriisikomisjoni e-koosolekud toimuvad edaspidi igal esmaspäeval. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4