« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.02-9.02.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.02.–9.02.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 3. veebruaril osalesid Marika Saar, Mikk Järv ja Kertu Vuks SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul. Koosolekul otsustati korraldada avalik konkurss toitlustaja leidmiseks vaksalihoonesse ning alustada läbirääkimisi spordihoone ruumide rentijatega.  

Teisipäeval ja kolmapäeval, 4.–5. veebruaril osales Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Jõgevamaal. Õppepäevi ühendav teema oli muudatuste juhtimine, kus teadmisi jagas konsultatsioonifirma Change Partners koolitaja Ekke Sööt. Muutuste juhtimise võtmeküsimus peab haridusmuutuste igas etapis olema küsimus: miks? Ilma sellele küsimusele vastamata on raske jõuda inimeseni, keda muutus lõpptulemusena mõjutab. Teisel päeval tutvuti Jõgeva Põhikooli uue renoveeritud õppehoonega ning kuulati koolijuhi Triin Lõbu ülevaadet koolis toimuvatest muudatustest viimase kolme aasta jooksul.  

 

 

Kohalike omavalitsuste haridusjuhid arutelugruppides Jõgeva Põhikoolis (erakogu)

Teisipäeval ja kolmapäeval osales Marika Saar kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja –vallavanematele Pärnus. Kahel õppepäeval keskenduti muudatuse juhtimisele ja kommunikatsioonile

 

Teisipäeval osales Liis Lehiste Haridus- ja Teadusministeeriumi teabepäeval “Pidaja loodavad võimalused ja ülesanded õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks”. Teabepäeval anti tagasisidet 2019. aastal korraldatud seire kohta, tutvustati Eesti hariduse infosüsteemi muudatusi hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse osas ja kohaliku omavalitsuse võimalustest ja ülesannetest õpilastele vajaliku toe korraldamiseks. Peale selle räägiti tugiisikute määramisest haridusasutustes ja koolivälise nõustamismeeskonna soovituste rakendamisest ning nende märkimisest Eesti hariduse infosüsteemi.  

Elva vald tunnustas spordivaldkonna silmapaistvamaid tegijaid

6. veebruari õhtul toimus Aakre Rahvamajas Elva valla spordivaldkonna tänuüritus, kus anti üle tunnustused 18 kategoorias. Üritusel tunnustati valla parimaid sportlasi, treenereid ning teisi Elva valla spordiellu panustanud inimesi.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Elva vallas on väga palju silmapaistvaid sportlasi ja sporti panustavaid inimesi, mistõttu valiti Elva vald ka 2019. aasta kõige sportlikumaks omavalitsuseks. „Meie noored soovivad sporti teha ning siin on võimalik ka paljudel aladel oma oskusi proovida. Näeme, et sport on meie inimeste jaoks oluline, mistõttu toetab ka vallavalitsus aasta-aastalt spordiga seotud tegevusi aina enam."

Elva valla 2019. aasta naissportlane on Eneli Õigus (jalgpall, FC Elva esindusnaiskonna mängija, hooaja jooksul viis väravat) ning meessportlane Ergo Tamm (kergejõustik, Eestimaa suvemängude I koht odaviskes, Eesti MV V koht odaviskes).

Aasta neiu vanuseklassis kuni 12 aastat on Minna Li Mäesepp (triatlon, ujumine, rattasõit), vanuseklassis 13–14 Kädi Lii Kuznetsov (judo), vanuseklassis 15–16 aastat Iiris Rehme (kergejõustik) ja 17–18aastaste hulgas Kadi Kertu Elias (jõutõstmine).

Aasta noormees vanuseklassis kuni 12 aastat on Karel Pastarus (suusahüpped ja kahevõistlus), vanuseklassis 13–14 aastat Rasmus Kivari (võrkpall), vanuseklassis 15–16 aastat Raimo Markvard (jõutõstmine) ning 17–18aastaste hulgas Edward Henno (kergejõustik).

Elva valla 2019. aasta naisjuunioriks valiti Helena Pallon (jalgpall), meesjuunioriks Kaarel Vent (jalgrattasport, Estonian Cup maastikuratta maratonide karikasarja kokkuvõttes III koht).

Aasta naisveterani tiitli sai Airi Alnek (orienteerumine, kõrged kohad nii EMV kui ka Balti ratta- ja suusaorienteerumistes) ning meesveterani tiitli omistas Hannes Külv (jalgrattasport, Filter Maantee jalgrattakarikasarja kokkuvõttes I koht).

Aasta treeneri tunnustuse sai jalgpallitreener Andres Bõkarev, kes on spordiklubi Barca eestvedaja. Kandidaadi esitanud kirjeldab Bõkarevi järgnevalt: „Andres treenib praegu üle 70 lapse ning on saavutanud väga hea kontakti erinevate lastega, kes väga hoolivad ja austavad oma treenerit. Ta on pühendunud ja sõbralik, kes leiab igale olukorrale lahenduse."

Aasta võistkond on SC Airi Junior Team, kelle sportlased on saavutanud nii Eestis kui ka välismaal rühmvõimlemises kõrgeid kohti. 2019. aasta sporditegu on Elva Südaööjooks. Elva Südaööjooksul osales 2019. aastal pea 700 inimest ning jooksu osavõtutasudest toetati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kõnniroboti ostmist 1050 euroga.

Aasta spordihingeks valiti Marek Pihlak, kes on Elva Spordiliidu juhatuse esimees, Elva Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja ning üks Elva Südaööjooksu eestvedajatest. Marek Pihlak on Elva valla spordiellu panustanud alates 2011. aastast ning tema eestvedamisel on alguse saanud ka Elva spordikuu. Samuti juhib Pihlak spordiklubi Altia.

2019. aasta spordisõbra tiitlile esitati Elva vald, sest vald toetas 2019. aastal spordiürituste korraldamist üle 50 000 euroga ning vald toetab noortespordis 14 erinevat spordiala, kokku aastas ligi 215 000 euroga.

19 kategooriale esitati kokku 85 kandidaati. Kandidaate oli võimalik esitada 2019. aasta detsembris.

Spordivaldkonna parimad valiti välja komisjoni otsuse ja rahvahääletuse tulemusena. Elva valla kodanikud said spordivaldkonna tegijate valimises öelda sõna sekka 20.–26. jaanuaril toimunud hääletuses.

Ürituse galerii leiate SIIT.

Fotod: Jaak Jänes / Elva Vallavalitsus

 

 

SOTSIAALVALDKOND

Reedel, 7. veebruaril osales Lauri Tamm ESF tugiteenuste projekti koostöökohtumisel Tartus. Sotsiaalkindlustusameti koordinaator andis projektist ülevaate ning tutvustati tulevikuvisiooni jätkuprojektist 2021-2023. Samuti räägiti muutunud metoodikast lastele puude määramisel, haridusliku tugiteenuse vajaduse puhul puuet ei määrata. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 3. veebruaril osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar ja Kertu Vuks arutelul Elva valla piirkonnakogudega. 

Kohtumise eesmärk oli tutvustada vallavalitsuse selle aasta tööplaane ning arutada piirkonnakogu liikmetega nende tegevusi. Piirkonnakogude juhid tutvustasid oma tegevusplaane sellel aastal ning jagasid senist piirkonnakogu töö toimimise kogemust.

Peamiste murekohtadena toodi välja, et vallavalitsuselt ei saada alati tagasisidet toimunud koosolekute protokollides viitatud probleemidele ning see, et mõnes piirkonnas on piirkonnakogu kooskäimine olnud pigem kaootline. Lepiti kokku, et vallavalitsuse esindajaid kaasatakse tulevikus piirkonnakogude kohtumistele, et võimalusel kohapeal tekkinud küsimustele vastata.

Kertu Vuks tutvustas külade arengukavade koostamise põhimõtteid ning lähiajal eesseisvaid kogukondlikke üritusi:  

  • 21.03 Külade Kärajad 
  • 2.05.2020 üle-Eestiline talgupäev - talgud saab registreerida teemeara.ee; 
  • 18.07. 2020 Külade Olümpia  
  • 18.-19.07.2020 Avatud talude päev 1(vt ka avatudtalud.ee

 

Teisipäeval, 4. veebruaril osales Kertu Vuks haridusjuhtide praktikaprogrammi avaseminaril Tallinnas. Tegemist on pilootprojektiga, mis kutsuti ellu Heateo Haridusfondi, Tallinna Haridusameti ja Fontese koostöös. Programmis osaleb viis Tallinna koolide direktorit, kes töötavad projekti raames kolm kuud igaüks erineva ettevõtte   (Ericson, Pipedrive, Transferwise, SEB ja Swedbank) meeskonnas, et arendada oma juhtimisoskust ning õppida erasektori organisatsioonide kogemustest.  

Programmis osalevatel koolidirektoritel on ettevõtte juures oma mentor, kellega koostatakse koostöös individuaalne arenguplaan. Praktika on üles ehitatud selliselt, et direktoril on reaalselt võimalik tiimiliikmena otsustusprotsessides osaleda, mitte olla lihtsalt “töövari”. Tulevikus loodetakse taolist pilootprojekti laiendada üle kogu Eesti.  

 

Teisipäeval osalesid Merilyn Säde ja Jaanika Saar Tõrvas projekti “Hea avalik ruum” raames valminud keskväljakute kohtumisel. Kohtumisel arutati ühise loodava kodulehe domeeni nime valimise ja väljakutele paigaldatatavate infotahvlite teemal.  

Kolmapäeval, 5. veebruaril osales Kertu Vuks Puhja lasteaia arengukava seminaril. Arutelul osalesid lasteaia hoolekogu ja rühmade vanematekogude liikmed. Lasteaia direktor Leelo Suidt tutvustas seniseid tegevusi arengukava koostamisel, Kertu korraldas grupiarutelud, mis keskendusid muu hulgas järgmistele teemadele: kuidas tuua välja lasteaia eripära ja milline on meie unistuste lasteaed; millised võiksid olla lasteaia ja lastevanemate vahelised koostöövormid ning kuidas saaks lasteaed olla kogukonna koondaja.  

Neljapäeval, 6. veebruaril osalesid Jaanika Saar, Maarika Uprus  ja Kullo Laos Tartus “Planeeringu vormistamise” seminaril. Seminari teema oli detailplaneeringute ning üldplaneeringute vormistusnõuded ning planeeringute andmebaas Maa-ameti digitaalses keskkonnas.  

Eelmise aasta 1. novembril hakkas kehtima määrus “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded”. Selle eesmärk on tagada planeeringu (detailplaneering, üldplaneering, eriplaneering) vormistamise ja ülesehituse nõuded ühtselt kogu Eestis. Seminaril tutvustati planeeringute digitaalsete andmekihtide koostamist ja vormistamist sõltuvalt koostamise programmist ja eri liiki planeeringute jooniste ülesehitusest. Määruse jõustumise järel koostatakse kõik planeeringud digitaalselt. Planeeringulahenduse kehtestatud kihid esitatakse Maa-ametile, kus need kontrollitakse üle ning sisestatakse ühtsesse andmekogusse. 

 

VALLAMAJANDUS

4. veebruaril alustati Ulilas kahe uue bussipeatuse rajamist koos ooteplatvormi ja bussipaviljonidega Kesk tn 20 lähedusse. 

Töid alustati sellega, et geodeedid märkisid maha bussitaskute asukohad ning alustati pinnase ettevalmistus ja -eemaldustöödega. Selle käigus likvideeriti ka vana tellistest ootepaviljon Kesk tn 4 hoone kõrvalt. 

Bussitaskute ja ooteplatvormi killustikalused teostatakse paari nädala jooksul ning asfalteerimistööd teostakse soodsatel ilmastikutingimustes (paari kuu jooksul). Samal ajal toimub ka uute bussipaviljonide valmistamine ning need paigaldatakse esimesel võimalusel. 

Tööde lõplik tähtaeg on 1. mai 2020. Selleks ajaks on ühistranspordikeskus teostanud loodetavasti ka uute peatuste registreerimise.  

Bussipeatuste asukohtade muutustest teavitatakse kindlasti kohapealsete infotahvlitega ja valla ametlikes infokanalites.

 

 

VARIA

Reedel, 7. veebruaril osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Salle Ritso, Kertu Vuks, Hegri Narusk ja Merilyn Säde kohtumisel Elva Gümnaasiumi 11. klassi õpilastega. 

Õpilased külastasid vallamaja aine Kodanik ja Ühiskond raames, mille üks eesmärk on õppida tundma kohaliku omavalitsuse toimimise aluseid ja tööpõhimõtteid. Vallavalitsuse esindajad ja volikogu esimees tutvustasid koolinoortele oma igapäevatööd ja meeskonda. Aine "Kodanik ja ühiskond" lõppeb ideeprojekti kaitsmisega 21.02.2020 ning hindamiskomisjoni kuuluvad ka esindajad Elva Vallavalitsusest.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   12 .   aprill
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  5 . aprill 2021 Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,   2 9 .   mä r ts  202 1
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4