« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.04.–5.05.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.04.–5.05.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 29. aprillil allkirjastasid ühiselt Euroopa kultuuripealinnaks pürgivad Lõuna-Eesti omavalitsused (Põlva, Võru, Valga, Tartu maakonnad ja Viljandi ning Tartu linnad), sh Elva vald hea tahte ehk koostöö lepingu, mis toetab Tartu kandidatuuri 2024. aastal Euroopa kultuuripealinnaks. 

Fotod: Mikko Leo Selg

Lõuna-Eesti omavalitsused allkirjastasid Suurel Munamäel hea tahte lepingu, millega kinnitasid oma huvi ja koostöösoovi pürgida ühiselt Euroopa kultuuripealinnaks. “Kui ühendada Tartu linna ja Lõuna-Eesti tugevused, looduslik ja kultuurilooline mitmekesisus, on tulemuseks ka tugevam taotlus,” rõhutas Tartu linnapea Urmas Klaas.

Milline Eesti linn võidab 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli, selgub juba augustis. Konkursi lõppvooru jõudnud Eesti linnadelt Narvalt ja Tartult oodatakse lõplikku taotlust ehk kandidatuuriraamatut 1. augustiks. 26.-27. augustini külastab lõppvooru jõudnud linnasid Euroopa kultuuripealinnade žürii. 28. augustil kaitsevad linnade esitlusmeeskonnad rahvusvahelise žürii ees oma lõppvooru taotlusi, misjärel žürii kuulutab välja 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli võitja.

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna kandidatuuri kohta saab rohkem lugeda koduleheküljelt ja sotsiaalmeediakanalitest Facebook või Instagram.

 

Esmaspäeval osalesid Marika Saar ja Mare Tamm ETKA kohalike omavalitsuste ümarlaual täiskasvanuhariduse teemal. Ümarlaua teemadeks olid täiskasvanuhariduse praegune seis Eestis ja maakonnas, piirkondliku koostöö edendamine ja maakonna võrgustiku tegevus. Teemal “Kas tehisintellektil on huumorimeel? Miks inimene on kõige tähtsam?” esines Maarja Vaino, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor. Töörühmades arutleti, milline on kohalike omavalitsuste roll täiskasvanute õppimise toetamisel.

Marika Saar ja Mare Tamm

Teisipäeval, 30. aprillil kohtusid Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Kaisa-Karoliina Kokk ja Liis Lehiste juba teist korda õpetajate töötasustamise pilootprojekti mentori Alo Saviga. Vaatluse all olid meie koolide senised töötasustamise alused ja põhimõtted.

Teisipäeval osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste kaasava alushariduse päeval Haridus- ja teadusministeeriumis. Kohtumisel anti ülevaade ja nõuandeid viimastest suundumustest ja praktikatest hariduslike erivajadustega laste kaasamisel meie lasteaedades ja hoidudes. Selgitati põhimõtteid, millest lähtuda õpetajate ja tugispetsialistide töös, et koosolemine oleks rõõm nii lapsele kui ka täiskasvanule.

Marika Saar osales teisipäeval Kultuurikompassi foorumil “Kuidas teha kultuuris sotsiaalmeediaturundust?”.  Kultuuriürituse korraldamisel on üks tähtsamaid tegevusi ürituse turundamine ning ka sotsiaalmeedia roll selles on väga oluline. Oma sotsiaalmeedia turundamise kogemusi jagasid STARTUp Day, Tartu Kunstimuuseumi kommunikatsioonispetsialistid ning lühikoolitust korraldas Andrus Kiisküla.

 

Neljapäeval, 2. mail osalesid Heiki Hansen, Marika Saar, Karmen Moont, Mare Tamm Rõngu Rahvamaja logo esitlusõhtul. Esitlusõhtu muutsid meeleolukaks kohalikud esinejad ning logo kujunemisloost rääkisid nii logo autor Ivo Kosk kui ka rahvamaja juhataja Mari-Liis Vanaisak.

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 29. aprillil kohtus Eva Kuslap SA Innove projekti koordinaatoritega. Kohtumise käigus anti ülevaade projekti “Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas” arengust, tutvuti kohapealse olukorraga ning anti soovitusi projekti paremaks toimimiseks.

Projekti eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine. Samuti tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks. Projekti raames osutatakse Elva vallas koduteenust, tugiisikuteenust ja väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust - intervallhooldusteenust.

Teisipäeval, 30. aprillil kohtusid Milvi Sepp  ja Alo Rebane MTÜ Iseseisev Elu juhataja Maire Koppeliga. MTÜ Iseseisev Elu soovib ümber korraldada igapäevaelu toetamise teenust Puhja piirkonnas, pakkudes teenust ka Puhja alevikus. Koostöökohtumisel arutati ka toetatud elamise võimaluste pakkumist Elva linnas.

VALLAMAJANDUS

Teisipäeval, 30. aprillil kohtusid Toomas Järveoja, Heiki Hansen ja Mikk Järv RMK esindajatega Vapramäe Loodusmajas. Kohtumisel arutati Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse matkaradade võimalikku üleandmist RMK-le.

Reedel, 3. mail osalesid Marika Saar, Toomas Järveoja ja Heiki Hansen heakorrateemalisel koosolekul. Vaadati üle heakorraküsimused enne suvehooaega ning tehti plaane tiheasustuste haljastuskontseptsiooni väljakujundamiseks.

Nädalavahetusel, 4. mail toimus üle Eesti “Teeme Ära” päeva raames mitmeid talguid, ka Elva vallas toimus ligi 30 erinevat talgut. Kui suur osa talgutest toimusid ka meie vallas 4. mail, siis oli ka neid talguid, mida korraldati juba enne või mis toimusid ka pärast seda. Oleme väga tänulikud kõikidele inimestele, kes aitasid oma vabal päeval kaasa kõigile talgutöödele, nende korraldamisele ja neis osalemisel.

5. mail toimus Elva vallas esmakordselt ohtlike jäätmete kogumisring. Ohtlike jäätmete kogumisring toimus koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja AS Epler & Lorenziga. Kellel jäi kogumisringil osalemata või jäätmed üle andmata, siis anname siinkohal märku, et sügisel toimub teine ohtlike jäätmete kogumisringi. Kindlasti teavitame sellest ka valla erinevates kanalites.

Elva valla jäätmepunktid:

  • Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt); E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15;
  • Rõngu piirkond: Tehase tn 8, avatud iga päev;
  • Rannu piirkond: Ringtee tn 4, K kell 12–14, muul tööajal helistada tel 5396 6511;
  • Puhja piirkond: Nooruse tn 4, L kell 10–12

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 30. aprillil osales Kertu Vuks Tallinnas transpordi ja liikuvuse arengukava 2021+ linna- ja lähipiirkondade ja ligipääsetavuse töörühma kohtumisel. Töörühmas arutati, millised on transpordi ja liikuvuse valdkonna trendid (globaalsed mõjutajad, EL suundumused, Eesti arengud) ning arenguvajadused, ootused, kohustused ja vastutus riik vs. kohalikud omavalitsused vaatest. Fookuses oli eelkõige linnaliste ja linnalähedaste  piirkondade liikuvus (alateemad: meeldiv ja kestlik elukeskkond; liiklusohutus; rahvatervis ja ligipääsetavus).  

KOGUKOND

Neljapäeval, 2. mail osalesid Terje Raadom, Toomas Järveoja ja Maano Koemets Karijärve III kaeveloa uuringuloa avalikul koosolekul Konguta Koolis.

Karijärve III uuringuloa (kruusamaardla uurimiseks Väike-Padu kinnistul, Külaaseme külas) taotluse kohta antud Keskkonnaameti eelnõu on ringiga tagasi Elva vallavolikogus. Volikogu ei nõustunud eelmise aasta detsembris uuringuloa andmisega. Uuringuloa taotleja pöördus selle aasta jaanuaris Tartu Halduskohtusse ja halduskohus kohustas Elva vallavolikogu asja uuesti arutama.

Vallavalitsus korraldas avaliku koosoleku selleks, et anda elanikele teada, mis seisus on menetlus ja kuidas see jätkub. Koosoleku eesmärk oli saada teada lähipiirkonna elanike arvamus. Uue koostatud otsuse eelnõu kohaselt annab vald nõusoleku uuringuteks, sest Tartu Halduskohtu otsus ei jätnud ühtegi võimalust selleks, et vald saaks üldse uuringutele öelda “ei”. Volikogu on kohustatud andma oma arvamus uuesti.

Koosolekul osalesid peamiselt uuringuala piirkonnas elavad inimesed, kes leidsid, et uuringuid ei tohiks Väike-Padu kinnistul korraldada, sest see võib kahjustada piirkonnas elavate elanike kinnisvara väärtust ja mõjutada põhjavee kättesaadavust. Volikogu istung toimub 20. mail 2019.

ETTEVÕTLUS

Neljapäeval, 2. mail osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja ja Kertu Vuks kohtumisel Estoveri Piimatööstuses.

Kohtumisel osalesid OÜ Estover Piimatööstuse juhid ja AS Emajõe Veevärk juhataja Andres Aruhein ning arendusjuht Katrin Kõnd. Estover Piimatööstuse Kaarlijärve tsehh toodab juustu- ja muid piimatooteid ning on üks Elva valla suuremaid tööandjaid ning suurim toiduainetööstus Elva vallas. Kohtumise konkreetne teema oli reovee puhastamine, aga ka ettevõtte arenguplaanid.

Estover Piimatööstusel on kavas rajada biogaasijaam tootmisprotsesssis tekkiva reoveemuda baasil. Reoveemuda tekib suurtes kogustes ja see eraldab ka ebameeldivat lõhna .Biogaasijaama rajamise eel on vajalik ümber korraldada küla ühiskanalisatsiooni ja biopuhasti töö. Elanike ja tootmise reoveed tuleb lahutada ja neid tuleb eraldi puhastada. Kolmepoolse kohtumise eesmärk oli arutada Kaarlijärve küla ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni erinevaid lahendusvõimalusi valla, AS Emajõe Veevärk ja OÜ Estover Piimatööstus koostöös. Kokku lepiti ümberkorralduse etappides ja erinevate osapoolte ülesannetes lahenduste jõudmisel.

Ettevõte on tootmist viimasel viiel aastal oluliselt suurendanud ja laiendanud oma sortimenti. Ettevõtte juhid rääkisid ka tulevikuplaanidest ja sellest, missugused probleemid takistavad nende arvates ettevõtjat.

OÜ Estover Piimatööstuse Kaarlijärve tsehh

VARIA

Reedel, 3. mail osales “Teeme ära” Lustimäe korrastustalgutel suur osa vallavalitsuse meeskonnast.

 

4. mail toimus Elva linna päev, kus sai külastada kevadlaata, nautida kultuurikollektiivide etteasteid, osaleda traditsioonilises Kellatornijooksus, uudistada Eviko rammumehe ja -naise võistlust ning osaleda vabaõhukontserdil, kus esines ansambel IZ-58.

Fotod: Kayvo Kroon

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.09 .– 26.09.2021   Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:   www.elva.ee/kontaktid  
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  13 . september 2021 Kell  8.30
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  06 . september 2021 Kogu
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4