« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 28.11.-04.12.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


30. novembrist 2. detsembrini osalesid abivallavanem Heiki Hansen ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto Läänemere Linnade Võrgustiku (UBC) juhatuse koosolek-väljasõidul Taanis 

UBC ehk Union of the Baltic Cities on üks juhtivaid linnade võrgustikke Läänemere piirkonnas, kuhu kuuluvad linnad Taanist, Eestist, Soomest, Saksamaalt, Lätist, Leedust, Norrast, Poolast ja Rootsist. 1991. aastal Gdańskis asutatud võrgustiku eesmärk on edendada koostööd ja kogemuste vahetamist, pakkuda jätkusuutlikke linnalahendusi ja elukvaliteeti ning luua lisandväärtust. Elva linn kuulub UBC-sse aastast 1997. 

UBC töötab kaheksa komisjoni kaudu: kultuurilinnad (Cultural Cities), kaasavad ja terved linnad (Inclusive and Healthy Cities), õppivad linnad (Learning Cities), planeerivad linnad (Planning Cities), turvalised linnad (Safe Cities), targad ja õitsevad linnad (Smart and Prospering Cities), jätkusuutlikud linnad (Sustainable Cities) ja nooruslikud linnad (Youthful Cities). Komisjonide töö kaudu viiakse läbi tegevusi ja projekte erinevates valdkondades, et olla kohalikele omavalitsustele toeks ning leida võimalusi arenguks või koostööks. 

Eelmisel nädalal kohtus UBC juhatus vahepealsest pandeemiast tingituna taas üle kolme aasta näost näkku Taanis, Aarhuse linnas. Lisaks ametlikule koosolekule oli osalejatel võimalus lähemalt tutvust teha ka võõrustajalinna Aarhusega, mis on samuti üks UBC liikmetest. Näiteks tutvustati Aarhuse kogukonnakeskust Dokk1, mis ühendab endas erinevaid funktsionaalsusi alates täielikult automaatsest raamatukogusüsteemist kuni erinevate avalike teenuste pakkumise ja riigitelevisiooni salvestusstuudioteni välja. Ringkäik viis ka kiiresti arenevasse ja elavasse mereäärsesse linnapiirkonda Aarhus Ø. Samuti sai igal sammul nautida Taanile omast autovaba linnakultuuri ning inimeste sõbralikku ja külalislahket iseloomu. 

UBC juhatuse liikmetel ning kõikidel kohtumise kaasosalistel oli palju rõõmu taaskohtumisest, uuematel liikmetel oli aga võimalus hoopis esmakordselt päriselus tuttavaks saada! 

UBC tegemiste kohta saab lähemalt lugeda siit  →

 

 

1.-2. detsembril osales vallavanem Priit Värv Eesti Kalanduspiirkondade aastalõpu seminaril 

Kalanduspiirkondade seekordne aastalõpuseminar toimus Pärnus ning seminari korraldajaks oli Kalanduse Teabekeskus. Seminaril andis Maaeluministeeriumi esindaja Margus Mendell ülevaate uutest meetmete määrustest ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) esindaja tegi kokkuvõtte meetmete rakendamisest kogu eelneva perioodi vältel. Kalanduse Teabekeskus rääkis käesoleva aasta ning 2023. aastaks planeeritud tegevustest. Samasuguse tagasi- ja edasivaate tegid ka kõik kalanduspiirkonnad.

Teisel päeval tutvuti erinevate Pärnumaa projektide ja ettevõtjatega. Külastati Pärnu terviseradasid, kus Piiroja Invest OÜ, kes tavapäraselt tegeleb kalandusega, on alternatiivse tegevusena soetanud ka suusarade tegemiseks ja hooldamiseks rajamasina. Lisaks ehitab ja arendab ettevõtja Raio Piiroja veekogudel liikumiseks ka hüdrokoptereid. Veel külastati ka võrgutöökoda Puna Aiand OÜ.

Oli suur rõõm, et meie kohalik Võrtsjärve Kalanduspiirkond paistis silma oma hulgaliste ettevõtmiste ning aktiivse tegevusega! 

 

 


Laupäeval, 3. detsembril osalesid vallavanem Priit Värv, kommunikatsioonjuht Eliise-Berta Tarto ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel suurõppusel Orkaan 

Evakueeritavate rollis osaleti õppuse käigus toimunud fiktiivses ulatuslikus evakuatsioonis. Nii veedeti öö Pärnu Raeküla kooli võimlas välivooditel ning kogeti evakueeritavatele võimaldatud abi ja hüvesid. Kogu protsessi jälgimine ja kogemine läbi evakueeritava silmade pakkus võimaluse näha, millist toetust ja abi võivad inimesed kriisiolukorras vajada. Kindlasti on sellised õppused vajalikud, et inimesed saaksid rahustuseks läbi elada, mis tunne on olla kogunemispunktis ning jälgida, kuidas seal toimetatakse. Samuti on see ülivajalik praktika meie erinevatele kaitseorganitele ja -ühendustele. 

Evakuatsioonikohtades tegutsesid Naiskodukaitse evakuatsioonirühmad koostöös mitmete partneritega nagu Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus, kohalikud omavalitsused ja Punane Rist. Lisaks Pärnule avati õppuse raames evakuatsioonikohad veel ka Lihulas, Kärdlas ja Saaremaal.  

 

 

Esmaspäeval, 28. novembril osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar Rannu piirkonnakogu koosolekul

Koosolekul tutvustas abivallavanem Kertu Vuks üldplaneeringuga kavandatavaid muudatusi, mis puudutavad Rannu alevikku ning vallaarhitekt Jaanika Saar selgitas Elva valla avaliku ruumi ja haljastuse kontseptsiooniga seonduvat keskendudes just Rannu piirkonnale. Samuti arutati päevakajalisi teemasid, nagu näiteks Rannu kivimüüri korrastamine, liikluskorraldus Rannu alevikus, heakorraprobleemid ning võimalused kortermajade renoveerimiseks tulevikus.  

 

 


Ennetustööspetsialist Karmen Paavel jätkas koos piirkonnapolitseinikega Elva valla päevakeskuste külastamist

Teisipäeval, 29. novembril käidi koos Puhja piirkonnapolitseiniku Annika Jukkiga külas Puhja Päevakeskuses ning neljapäeval, 1. detsembril koos Elva linna piirkonnapolitseiniku Kunnar Vahiga Elva Päevakeskuses. Mõlemal kohtumisel räägiti mitmetest erinevatest teemadest, nagu petuskeemid ja ohutu liiklemine ning vastati ka esile kerkinud küsimustele ja tõstatatud probleemidele.  Näiteks küsiti ja jagati oma kogemusi noorte ja nende pahede kohta. Olulisel kohal oli ka tutvumine oma kodukoha piirkonnapolitseiniku ning tema tööülesannetega. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Foto: AlphaGIS

 

Reedel, 2. detsembril osales geoinfospetsialist Kullo Laos geoinfosüsteemide valdkonna (GIS) seminaril “Targa omavalitsuse tehnoloogiad ja lahendused”

Tallinnas, Tallink Spa & Conference Hotel`is toimus juba viiendat korda iga-aastane kohalike omavalitsuste ning nende haldusala asutuste ja ettevõtete teenistujatele suunatud GIS seminar. Üritusel osales rohkem kui 120 inimest enam kui 50 asutusest. Kasutuslugudest olid esindatud nii suuremad keskused kui ka väiksemad maaomavalitsused. Lisaks Tallinna ja Tartu linnadele ning Rae ja Vinni valdadele oli seekord aktiivsemalt kaasatud ka juhtkonna tasand. Lisaks tegid teiste seas ettekanded ka Eesti Linnade ja Valdade Liit, Skepast & Puhkim ning AlphaGIS. 

Üritus andis positiivset energiat, uusi kontakte ning kasulikke mõtteid, kuidas kohalike omavalitsuste tööprotsesse senisest veelgi paremini digitaliseerida.

Rohkem infot ning üritusel tehtud ettekanded on leitavad siit →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 29. novembril ja neljapäeval, 1. detsembril toimusid Elva valla üldplaneeringu avalikud arutelud Elvas ja Rõngus

Aruteludel osalesid abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. 29. novembril kohtuti Elva Kultuurikeskuses, kus tutvustati täpsemalt Elva linnapiirkonda puudutavaid ettepanekuid ja arvamusi. Neljapäeval kohtuti Rõngu Rahvamajas, kus fookuses olid Rõngu piirkonna teemad ning muuhulgas ka päikeseparkide arendamisega seonduv.

Üldplaneeringu avalikud arutelud toimuvad 15. septembrist 15. oktoobrini toimunud üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgselt ning arutelude raames arutatakse väljapaneku käigus laekunud arvamuste ja ettepanekute üle.

Elva valla üldplaneeringu materjalid, sealhulgas toimunud avalike arutelude ettekanded ja protokollid on leitavad Elva valla üldplaneeringu blogist → 

Avalikud arutelud toimuvad veel: 

 

 

Neljapäeval, 1. detsembril osales abivallavanem Kertu Vuks minuomavalitsus.fin.ee avatud valitsemise ja arengukavade mõõtmise töörühmade koosolekutel

Arutelude eesmärgiks oli hinnata olemasolevaid mõõdikuid, millest lähtuvad minuomavalitsus.fin.ee portaali hinnangud ning arendada välja uusi vastavalt valdkondadele ja nende vajadustele.

minuomavalitsus.fin.ee eesmärk on tagada paremad kohalikud teenused üle Eesti ning selle jaoks ongi loodud sadu erinevaid kriteeriume süstematiseeriv kohalike omavalitsuste teenuste olukorrast ülevaadet andev portaal. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 30. novembril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) heade mõtete toas vaimse tervise teemalisel arvamusrännakul

November oli Arvamusrännaku kuu, mille raames toimus üle Eesti kokku ligikaudu 130 erinevat arutelu. Arvamusrännaku eesmärk on tugevdada ühist teadmist ja taju, kuhu suunas meie riik liigub. Eesti Tervisedenduse Ühingu ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu koostöös toimunud rännakut vedas eest Põlvamaa Arenduskeskuse ennetustööspetsialist Irena Viitamees. Arutelu struktureerimiseks kasutati kolme horisondi metoodikat, mille järgi olid kesksel kohal kolm küsimust:

  • Milline oleks olukord tulevikus, kui me täna mitte midagi ei muudaks?
  • Milline oleks ideaalne olukord tulevikus?
  • Milline peab olema teekond soovitud olukorrani? 

Arvamusrännaku raames elanikelt kogutud ideed ja ettepanekud rakendatakse riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskavasse. Nii saadeti ka selle arutelu tulemused Riigikantseleisse, et anda oma panus avatud poliitika kujundamisse. 

 

 

Kolmapäeval, 30. novembril toimus Töötukassa Tartumaa osakonna ning Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna koostöökohtumine

Kohtumise fookus oli suvel käivitunud koostööprojektil, mille raames toimuvad kolmepoolsed kohtumised klientide, neid nõustavate kohalike omavalitsuse sotsiaaltöötajate ja Töötukassa juhtumikorraldajaga. Lisaks andsid Töötukassa esindajad ülevaate ka muudest teenustest, mida tööotsijad kasutada saavad. Järgmine kohtumine toimub 2023. aasta esimeses kvartalis Töötukassa uutes ruumides. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Valminud on Keeri järve taastamise projekt

Keskkonnaametil on valminud kaks järjekordset vee-elupaikade taastamise projekti, mis parandavad kalade sigimisvõimalusi ja rikastavad veeökosüsteeme. Neist üks on loodud Elva vallas asuvale Keeri järvele. 

Keeri järvel, millest voolab läbi Suure-Emajõe süsteemi kuuluv Elva jõgi, puhastati kahel alal kaldamadalikke pilliroost ja võsast kokku 4,75 hektari ulatuses. Sellega taastati ulatuslikult sobivaid ja kunagi eksisteerinud kudekohti siinsete vete olulisimale röövkalale ja väärtuslikule biomelioraatorile – haugile. Üle aastate on kaladel kinni kasvanud kaldamadalatele taas ligipääs. Järve kaldad olid taimede ülemäärase kasvu tõttu üpris kehvas seisus, kuid nüüd on nii haugil kui ka särjel kudemiseks piisavalt ruumi. Loodetavasti kajastub see juba mõne aasta pärast kalasaakides.

Täpsed hinnangud tööde tulemuslikkusele saab anda järelseire käigus. Mõlemad vee-elupaikade taastamise projektide tööd rahastati Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetmete „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine” vahenditest. 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Teisipäeval, 29. novembril toimus Elva valla koolijuhtide kohtumine 

Rõngu Keskkoolis toimunud regulaarsel koolijuhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Sarnaselt lasteaedadega jätkasime ka koolidega sel õppeaastal eesmärgiks võetud kolleegide külastamist ning kogemuste vahetamist. Rõngu Keskkool pakkus ringkäiku koolimajas ning koolijuht Romet Piller tutvustas oma sisseelamist direktori ametisse. 

Päevakavas oli veel teisigi põnevaid teemasid. Elva valla noortevolikogu liige Andero Ojamets tutvustas kohtumisel 13. detsembril toimuvat noortevolikogu ja koolide õpilasesinduste kohtumist ning Mari-Liis Vanaisak tutvustas uut projekti, mis aitab koolitada õpilasesindusi. Külla oli tulnud ka Konguta Rahvamaja juhataja Meelis Külaots, kellega koos arutleti rahvakultuuri olulisuse teemadel ning täpsemalt keskenduti rahvatantsule Elva valla haridusasutustes. Olulist informatsiooni ja teateid jagas ka haridus- ja kultuuriosakond.  

Külaskäigud jätkuvad ka 2023. aastal ning jaanuaris minnakse külla Palupera Põhikoolile. 

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

Teisipäeval, 29. novembril toimus veebikohtumine Elva valla toitlustusettevõtjatega 

Üle veebi toimunud arutelul osalesid abivallavanem Kertu Vuks, kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto, arendusspetsialist Sirli Pippar ning SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane. Arutleti tulevaste turunduskampaania ideede ning koostöövõimaluste üle, samuti vahetati mõtteid seni tehtud koostöö kohta. Arendusspetsialist Sirli Pippar tutvustas turismiettevõtjatele mõeldud mentorlusprogrammi, mis stardib 2023. aasta esimeses pooles. Kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto selgitas kliendikeskse teeninduse ja turunduse põhimõtteid. Ühiselt lepiti kokku, et 2023. aasta kevadel korraldatakse üheskoos Elva valla Maitsete nädal. Täpsem info ja sellekohased arutelud toimuvad juba jaanuarikuus.

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse istungi kokkuvõte 

Vallavalitsuse 29.11.2022 istungil otsustati:

Nõustuda Elva vallas, Käo külas asuva Nuudi katastriüksuse 69403:004:0029, sihtotstarbega elamumaa, pindalaga 5234 m² riigi omandisse jätmisega.

Taotleda valdkonna eest vastutava ministri luba Elva vallas, Härjanurme külas asuva Kulli kinnisasja (katastritunnus 17101:001:1232) võõrandamiseks.

Seada isiklik kasutusõigus Eesti Andmesidevõrgu AS kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnistutele Käärdi alevikus:
- Kadaka tänav T2 (katastritunnus 17001:001:0068);
- Mesika parkla (katastritunnus 17101:001:1283);
- Mesika tänav L1 (katastritunnus 69401:001:0249);
- Mesika tänav L4 (katastritunnus 69401:001:0233);
- Põndaku tänav (katastritunnus 17101:001:0461);
- Kaera tänav L1 (katastritunnus 17101:001:0499);
- Kaera tänav (katastritunnus 69403:004:0062);
- Mesika tänav L7 (katastritunnus 17101:001:0794);
- Mesika tänav L5 (katastritunnus 17101:001:0812);
- Odra tänav L2 (katastritunnus 17101:001:0462);
- Mesika tänav (katastritunnus 69403:004:0111);
- Männituka tänav (katastritunnus 69403:004:0112);
- Mesika põik (katastritunnus 69403:004:0081);
- Mesilinnu tänav (katastritunnus 69401:001:0184);
- Pöksi-Karu tee L1 (katastritunnus 17101:001:1690);
- Pöksi-Karu tee L2 (katastritunnus 17101:001:1687);
- Rukki-Pöksi tee (katastritunnus 17101:001:0520);
- Tööstuse tee (katastritunnus 17101:001:0522);
- Mesika tänav L3 (katastritunnus 69401:001:0212).

Moodustada Elva valla eelarvest eraldatavate investeeringutoetuste taotluste hindamiskomisjon.

Kiita heaks hajaasustusprogrammi projektide „Ojaveere kinnistu salvkaev“ ja „Nurga talu kanalisatsioonisüsteemi ehitus“ aruanded.

Lugeda aadressil Elva vald, Vehendi küla asuv Metsakodu kinnistu Elva valla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 1. detsember 2022 kuni 31. märts 2023.

Volitada Gerda Kiipli-Hiir esindama Elva valda MTÜ Tartumaa Ühistranspordi üldkoosolekul 7. detsembril 2022.

Korraldada läbirääkimistega pakkumismenetluse konkurss Arbi järve äärse ärimooduli kasutusse andmiseks ning moodustada läbirääkimistega pakkumise läbiviimiseks komisjon.

 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides  Elav Elva Facebooki lehte  või külastades veebilehte www.visitelva.com
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios →

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 27. märts 2023  Kogu päev Priit Värv Tartumaa
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 20. märts 2023  Kell 9  vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4