« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.04-3.05.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.04.–3.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS JA KULTUUR

Esmaspäeval, 27. aprillil tutvustas Haridus-ja Teadusministeerium interneti vahendusel rahvusvahelist õpetamise ja õppimise 2018. aasta uuringut TALIS (seda korraldab OECD). Uuringuga kogutakse andmeid õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta. Raporti II osa kandis pealkirja „Õpetajad ja koolijuhid väärtustatud professionaalidena“. Käsitleti õpetajaameti väärtustamise ja kutsekindluse, töörahulolu ja –tingimuste, autonoomia ja vastutuse ning koostöö ja tagasisidega seotud teemasid.  

TALISe eesmärk on hankida õpetajate, õpetamise ja õpetajate rolli kohta võtmetähtsusega andmeid õppeprotsessis nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Andmete analüüs võimaldab võrrelda sarnaste väljakutsetega riike, et õppida erinevatest lähenemisviisidest ja nende mõjust õpikeskkonnale koolides ning arendada välja tipptasemel õpetaja elukutse. Uuring on ühtlasi hea võimalus õpetajatele ja koolijuhtidele arvamuse avaldamiseks ning et anda sellega panus hariduspoliitika kujundamisse. Täpsemad tulemused ja hetkeolukord Eestis on kättesaadav raporti I osas: “Õpetajad ja koolijuhid elukestvate õppijatena”.

Kolmapäeval, 29. aprillil toimus kultuurijuhtide e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink. Tegemist on iganädalase kohtumisega ja sel korral räägiti valdkonna statistika kogumisest ja Elva Elamusfestivali korraldamisest.  

Kolmapäeval, 29. aprillil toimusid tavapärased kooli- ja lasteaiajuhtide e-koosolekud, mille eesmärk on jagada aktuaalset infot praeguse olukorra ja distantsõppe kohta. Lasteaiad valmistuvad maikuu jooksul suurema hulga laste vastuvõtmiseks. Seni on Elva vallas kasutanud kohta kuni 48 last, mis on 6% kõikidest lasteaialastest. Koolid jätkavad alates 18. maist tavapärase distantsõppega, kuid lisandub võimalus kutsuda kooli õpilasi, kes vajavad õppimises lisatuge, nt 9. ja 12.klasside lõpetajad. Iga kool valmistab õppetöö ette ning see toimub eelteavitusega väikestes õpirühmades või üks-ühele õppevormis. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes taas interneti vahendusel 27. aprillil. Koosolekul andsid kõik komisjoniliikmed lühikese ülevaate eelnevast nädalast ning uue nädala plaanidest. 

Valla kriisikomisjoni esimees ja vallavanem Toomas Järveoja andis edasi info, et vallavalitsuses on arutatud mõtet avada valla mängu- ja spordiväljakud (teavitus toimuks valla infokanalites ning kohapeal oleks samuti teavitus koos reeglitega, kuidas väljakut kasutada) ning küsis teistelt komisjoniliikmetelt sel teemal arvamust.  

Piirkonnapolitseinik Alik Säde arvas, et mänguväljakute avamine on mõistlik. Inimesed soovivad viibida värskes õhus, korralikult järgitakse 2+2 reeglit. Oluline ongi siinkohal, et inimesed järgiksid mänguväljakuid kasutades eriolukorrast tulenevaid reegleid. Samuti on oluline tuletada meelde, et palliplatsidel ei tohi toimuda kogunemisi. 

Teised komisjoniliikmed olid spordi- ja mänguväljakute avamise mõttega nõus. 

Vallavalitsus jagab spordi- ja mänguväljakute avamise kohta infot esimesel võimalusel, kui sellekohane otsus on tehtud. Samuti tuletatakse meelde väljakutel viibimise reeglid. 

Oluline on siinkohal pidada meeles, et avalikke üritusi ei ole jätkuvalt lubatud korraldada ning kõik avalikud kogunemised on samuti keelatud. 

Kaitseliidu Elva Malevkonna, Emajõe Veevärgi ja Elva Päästekomondo esindajad andsid edasi info, et nende töö on tavapärane ning midagi tavapärasest silmatorkavat praegu ei toimu. 

Elva Soojuse juht Arne Jänessoo rääkis, et laupäeval oli erandkorras taas avatud Elva linna jäätmejaam ning inimesed järgisid korralikult reegleid. 

Elva Varahalduse juht Toomas Kuris tegi ettepaneku, et Elva linna jäätmejaam võiks olla mingil moel avatud, sest linnas toimub erinevate konteinerite juures palju prügistamist. Vallavalitsus arutab võimalusi, kuidas korraldada jäätmejaama töö. 

Elva Haigla juht Peeter Laasik andis edasi info, et haiglas avatakse järk-järgult ambulatoorne vastuvõtt. Tegemist on tõesti järk-järgulise avamisega, osalt toimub jätkuvalt kaugvastuvõtt. 

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis edasi info, et valla hooldustöötajatel toimus eelmisel nädalal supervisioon. Eelmisel nädalal jagati vallas Euroopa Liidu toiduabi ning sel nädalal jagab vallavalitsus taas toimetulekuraskustes peredele toiduabi. 

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis edasi info, et valla kanalites tuletatakse meelde praegusest olukorrast tulenevaid reegleid ja antakse edasi info vallas olevate piirangute jm vajaliku kohta. Samuti jagatakse jätkuvalt eriolukorrast tulenevat jooksvat teavet. 

Koosolekul osalesid: Toomas Järveoja, Merilyn Säde, Margit Kiin, Inge Leitu, Lauri Tamm, Marko Tiirmaa, Peeter Laasik, Toomas Kuris, Arne Jänessoo, Alik Säde, Andres Smirnov, Andres Aruhein. 

 

Elva Vallavalitsus otsustas 28. aprillil toimunud istungil avada 29. aprillist valla avalikud mängu- ja spordiväljakud, mis olid eriolukorra ja koroonaviiruse leviku tõttu suletud. Elva valla välijõusaalid jäävad praegu suletuks ning jätkuvalt on keelatud avalike ürituste korraldamine ning avalikud kogunemised. 

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et valla spordi- ja mänguväljakud otsustati avada pärast selle teema arutamist valla kriisikomisjonis. „Valla kriisikomisjon ja vallavalitsus leidsid, et kuna inimesed soovivad aina enam värskes õhus aega veeta ning kuna seni on meie vallas eriolukorra juhistest hästi kinni peetud, siis võime väljakud taas avada." 

Vallavanem rõhutas, et jätkuvalt ei tohi korraldada avalikke üritusi või kogunemisi. „Kuigi mänguväljakud on avatud, ei tohi kindlasti ära unustada eriolukorra juhiseid ja reegleid. Soovitame mänguväljakute atraktsioonidel kasutada kindaid ning kindlasti pidada kinni 2+2 reeglist," lisas Järveoja. 

Spordi- ja mänguväljakutel tuleb järgida järgmisi reegleid: 

 • spordi- ja mänguväljakutel tuleb järgida 2+2 reeglit ehk üksteisest tuleb olla vähemalt kahe meetri kaugusel; 
 • mänguväljakute atraktsioone kasutades tuleb kanda kindaid; 
 • enne ja pärast spordi- ja mänguväljaku külastamist tuleb kindlasti pesta käed või neid desinfitseerida; 
 • alates 2. maist on lubatud sporditegevuste ja -treeningute korraldamine tingimusel, et osalejaid on grupis maksimaalselt 10 ja peetakse kinni 2+2 reeglist; 
 • sporditegevuste korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu; 
 • jätkuvalt kehtib reegel, et koos tohib liikuda üksi või kahekesi (v.a perekond) ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. 

Elva Vallavalitsus sulges 27. märtsil seoses eriolukorraga valla avalikud spordi- ja mänguväljakud, et tõkestada koroonaviiruse levikut ning hoida inimeste tervist. 

Lisainfo: 
Toomas Järveoja, vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees 
toomas.jarveoja@elva.ee või tel 515 3699 

Elva vallavalitsus otsustas täna toimunud istungil pikendada Elva linna jäätmepunkti ajutise sulgemise tähtaega – jäätmepunkt on ajutiselt suletud 17. maini. Samuti otsustati avada jäätmepunkt erandkorras laupäeviti – 2. mail, 9. mail ja 16. mail kell 9–15. 

Alates 18. maist on Elva linna jäätmejaam avatud tavapärastel aegadel: E 9–18, K 9–18 ja L 9–15. 

Valla kõikide jäätmejaamade külastamisel tuleb rangelt järgida järgmisi reegleid: 

 • Külasta jäätmejaamu nii harva kui võimalik ja vaid suure vajaduse korral. 
 • Jäätmejaama võib külastada ainult haigussümptomiteta inimene. 
 • Mõtle jäätmejaama minek korralikult läbi. 
 • Hoia kõikide inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad. 
 • Kui tuled jäätmejaama, arvesta, et seal võib olla järjekord. 
 • Järjekorras olles ära välju autost! 
 • Jäätmepunkti võid siseneda ainult töötaja märguandel. 
 • Väravatest lastakse jäätmeid maha laadima vaid üks auto korraga. 
 • Jäätmete koorem tuleb toojal endal maha laadida. 

Elva vallas on tavapärastel aegadel avatud Rõngu, Puhja ja Rannu jäätmejaamad. Lisainfo: https://www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott

NB! Palume jäätmepunkte ja pakendikonteinereid ehitusjäätmetega mitte risustada! Ehitusjäätmeid saab ära anda Elva linna jäätmepunktis. 

Elva Vallavalitsus sulges 27. märtsil riigis kehtestatud eriolukorra tõttu ning koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt Elva linna jäätmejaama ajavahemikul 30. märts kuni 30. aprill. Täna toimunud istungil otsustati pikendada ajutise sulgemise tähtaega 17. maini.

SOTSIAALVALDKOND

Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond jagas sel nädalal toimetulekuraskustes peredele 80 toiduabipakki. Sellega said toiduabi 226 last üle valla. 

Vallavalitsus jagas toimetulekuraskustes peredele toiduabipakke ka märtsi lõpus, kuna Eestis kehtestatud eriolukord ja õpilaste distantsõppele jäämine tekitas paljudele peredele vajaduse toiduabipaki järele.   

Vallavalitsus jagas eelmisel nädalal 175-le valla abivajajale ka Euroopa Liidu toiduabipakke. 

Sel nädalal jagatavate toiduabipakkide nimekiri koostati valla koolidelt ja lasteaedadelt saadud info alusel. "Toiduabipakkide eesmärk oli pakkuda lisatuge peredele, kes seda vajavad," selgitas Lauri Tamm, kes on vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal. "Peredega võeti ühendust ning selgitati välja nende majanduslik toimetulek," lisas ta. 

Pakke aitas kokku panna sihtasutus Elva Teenused, mille juhataja Krista Loog ja köögijuhid Inga Hanni ja Gita Kaljuste hoolitsesid selle eest, et toiduabipakis sisalduv oleks võimalikult mitmekesine ja et pakis olevast toidust saaks võimalikult palju kordi toitu valmistada.   

Toiduabipakk sisaldas näiteks piima, õunu, sinkvorsti, viilutatud juustu, täisterasepikut, rukkileiba, makaronirooga, borši, frikadellisuppi, makarone, mannat, täistera neljaviljahelbeid, mune jms. 

Toiduabipakid toimetati abivajajateni kohale kontaktivabalt. 

Vallavalitsus jälgib koostöös koolide ja lasteaedade juhtidega perekondade edasist toimetulekut ning vastavalt vajadusele ollakse valmis perekondi ka edaspidi toetama. 

Vallalt on võimalik taotleda toetust ka toimetuleku tagamiseks. Lisainfo: https://tinyurl.com/toimetulek

Elva vallavalitsus ootab jätkuvalt infot abivajavate perede kohta, kus kasvavad lapsed. Sellekohase info palume edastada: 

 • lastekaitsespetsialist (Puhja, Konguta) Hille Deede, hille.deede@elva.ee või tel 5919 1693; 
 • lastekaitsespetsialist (Rõngu, Rannu, Palupera) Anneli Lepik, anneli.lepik@elva.ee või tel 505 1707; 
 • lastekaitsespetsialist (Elva) Eve Jõgi, eve.jogi@elva.ee või tel 527 0561; 
 • vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja, Milvi Sepp milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872. 

KOOSTÖÖ

Sel nädalal toimus lastekaitsemeeskonna ning haridus- ja kultuuriosakonna juba teine kohtumine, et rääkida teemadest, mis seovad kahte valdkonda kõige enam. Sel korral tuli juttu õpilastest, kes on distantsõppes kättesaamatud, isikukaitsevahendite korraldamisest haridusasutustes, toiduabipakkidest, vajadusel koolitranspordi korraldamisest, lasteaia kohatasu võlglaste süsteemist ja võlanõustamise võimaldamisest, noorsootöötajate panusest kriisiolukorras ning spordiklubide kohatasudest. Tegemist on kahe osakonna vahelise koostöökohtumisega, mida on plaan korraldada vähemalt kord kvartalis, et rääkida ühiselt lahendamist vajavatest teemadest.  

ARENDUSVALDKOND

Elva vallavalitsus algatas 31. märtsi istungil Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2 kinnistute detailplaneeringu. 

Koostamise eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamise, kruntide kasutamise sihtotstarbe muutmise ning kruntidele elamute püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Planeeritav ala asub Peedu asumis Vikerkaare ja Oru tänava vahelisel alal, suurusega ca 4,5 ha, katastriüksuste sihtotstarbega maatulundusmaa. 

Kavandatav tegevus on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, mille järgi võib piirkonda ehitada üksik-, kaksik- ja ridaelamuid. 

Detailplaneeringu algatamise lähtedokumentid leiate SIIT

Elva vallavalitsus algatas 7. aprilli istungil Elva linnas J. Kärneri 18, 18c ja Jaan Kärneri tänav T6 kinnistute detailplaneeringu. 

Koostamise eesmärk on planeeringuala ümberkruntimine, kahe elamukrundi moodustamine ja loodavale hooneta krundile elamu püstitamine. Planeeritav ala, suurusega ca 4400 m2 asub Üle-Raudtee asumis J. Kärneri tänava ääres. Kavandatav tegevus on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta alal kehtivat detailplaneeringut. 

Detailplaneeringu algatamise lähtedokumendid leiate SIIT

Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvooru laekus Elva vallas kokku 74 taotlust (investeeringutega kogumaksumuses 315 945,94 eurot). Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 17. veebruarist 17. aprillini 2020. 

Kõige rohkem taotlusi esitati Rõngu piirkonnast (27 taotlust), millele järgnesid Rannu piirkond (16 taotlust), Konguta piirkond (13 taotlust), Puhja piirkond (9 taotlust), Palupera piirkond (5 taotlust) ja Aakre piirkond (4 taotlust).  

Elva valla 74st taotlusest 39 esitati veesüsteemi väljaehitamiseks, 28 kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ning 7 juurdepääsutee korrastamiseks. Veesüsteemide valdkonnas on keskmine projekti maksumus 4715€, juurdepääsuteede puhul 4078€ ja kanalisatsioonisüsteemide puhul 3698€. 

Täpsem riigipoolne rahajaotus selgub juunis ning sellest sõltub, missuguses summas toetatakse Elva valla taotlusi. Tõenäoliselt on võimalik rahastada veidi üle poolte Elva valla taotlustest. Toetuse saajate nimekiri avalikustatakse pärast riikliku rahajaotuse selgumist. 

Riigi Tugiteenuste Keskuse hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.  

Programmi üks tingimus on, et taotleja peab omama vähemalt eelmise aasta lõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas. 

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Elva valla osalus programmis oli 60 000 eurot. Hajaasustuse programmi on korraldatud üle kümne aasta. 

Lisainfo: 
Allan Allik, arendusspetsialist 
allan.allik@elva.ee või tel 5669 4684 

SPORT

Elva vallavalitsus otsustas 28. aprillil toimunud istungil eraldada valla eelarvest toetust saavatele spordiklubidele täiendavat toetust, et kompenseerida lastevanemate makstava osalustasu vähenemist. 

Vallavalitsus otsustas maksta igale spordiklubile aprilli- ja maikuu eest 20 eurot lapse kohta ehk ühes kuus 10 eurot lapse eest. Otsus tähendab, et vallavalitsus maksab spordiklubidele toetuseks ligi 16 000 eurot. 

Üle-eelmisel nädalal toimus valla spordiklubide e-koosolek, kus spordiklubide esindajad andsid vallavalitsusele infot, missugune on nende olukord praeguses eriolukorras. „Valla spordiklubide eelarvest moodustavad suure osa lastevanemate makstav tasu ning praegu on mõned spordiklubid aprillikuu tasud peatanud või on vanematele saadetud 50% või 30% väiksemad arved," ütles abivallavanem Marika Saar ja lisas, et mõned klubid ei väljasta arveid ka maikuus ning mõnedel klubidel seisavad sellekohased otsused alles ees. 

Saar rääkis, et spordiklubidel on praegu keerulised ajad, sest treeninguid ei toimu. „Seega ei ole klubid pidanud õigeks küsida vanematelt kogu tasu ning on ka neid peresid, kelle jaoks on juba täna selle tasu maksmine väga keeruline. Väga tore oli klubidelt kuulda, et on ka neid vanemaid, kes soovivad kohatasu maksmisega jätkata, et toetada kohalikku klubi ja sporti. Suur tänu teile!" ütles Saar. 

Paljud spordiklubid on eriolukorras jätkanud treeningute andmist veebis: pakutakse videotreeninguid, erinevaid väljakutseid, kutsutakse osalema lõbusatel e-treeningutel ning koostatakse nädala treeningplaane. „Paljud treenerid suhtlevad lastega interneti teel ning annavad neile vaba aja veetmiseks soovitusi," kirjeldas Saar. 

Eesti Olümpiakomitee andis Elva vallale sportlikuima omavalitsuse tiitli ning abivallavanema sõnul oli selles suur roll just valla spordiklubidel. „Selle tiitli aitasid suures osas välja teenida ka meie spordiklubid ja seetõttu pidas vallavalitsus oluliseks toetada meie valla spordivaldkonda nii palju panustanud klubisid." 

Elva valla eelarvest saavad toetust 13 spordiklubi, kus on võimalik harrastada järgmisi spordialasid: jalgpall, laskmine, kergejõustik, võrkpall, iluvõimlemine, võistlustants, laskesuusatamine, suusahüpped ja kahevõistlus, korvpall, judo ja sulgpall. 

Peale 28. aprilli tehtud otsuse maksab Elva vald spordiklubidele sel aastal ka tegevustoetusi kokku 233 000 euro eest ning sellele lisanduvad projektitoetuste taotlused. 

VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 27. aprillil osalesid Hegri Narusk, Kullo Laos ja Kristjan Vilu Pika tänava projekteerimise arutelul. Koosolekul täpsustati Pika tänava projekteerimisel valgustite asukohti ja nende paiknemist võrreldes olemasolevate trassidega. Peale selle vaadati üle sadevee juhtimise võimalused ja ülekäiguradade paiknemine. Pika tänava projektile loodetakse rahastus saada Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transiitteede toetuse meetmest. 

Teisipäeval osales Hegri Narusk KIK tänavavalgustusprojekti arutelul. E-koosoleku raames arutati tänavavalgustuse projekti projektijuhtimise teenuse hanke tingimusi. Kooskõlastati pakkujate kvalifitseerimise ja vastavaks tunnistamise tingimused. 

Kolmapäeval külastasid Terje Korss ja Rõngu teenuskeskuse koordinaator Ene Joosing hajaasustuse programmis taotluse esitanuid. Kokku külastati turvaliselt ligi 30 majapidamist. Järgneb töö hindamiskomisjonis. 

TURISM, TURUNDUS & KOMMUNIKATSIOON

Esmaspäeval, 27. aprillil toimus turismi- ja turunduskoosolek, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel. Arutati turismiettevõtjatele tehtud küsitluse tulemusi ning turismiettevõtjate praegust olukorda, mille on tinginud koroonakriis. Räägiti ka lahendustest, mille on ettevõtted juba praeguses olukorras leidnud. 

Teisipäeval, 28. aprillil toimus osakonnajuhatajate kommunikatsiooni e-koosolek. Koosolekul arutati, kuidas on läinud töö eriolukorras ning kas ja millised on olnud olukorrast tulenevad väljakutsed. Osakonnajuhatajad jagasid kogemusi, missuguseid kanaleid on nad oma osakonnas suhtlemisel kasutanud. Infospetsialist Triinu Paas andis koosolekul edasi info, et vallakodanikelt ei ole mitte kordagi tulnud infot, et nad ei ole eriolukorra tõttu vallavalitsuselt abi või vastuseid saanud. See on kindlasti oluline tagasiside meie ametnikele, kes on eriolukorras töötades hästi kohanenud ja andnud endast kõik, et kodanikud saaksid ka praegu hästi nõustatud ning küsimustele vastused. 

Koosolekul arutati ka sisekommunikatsiooni puudutavaid teemasid ja lahendusi. 

VARIA

Kolmapäeval, 29. aprillil osales Maano Koemets KOV-idele mõeldud infoveebiseminaril. 

Advokaadibüroo TGS Baltic korraldas tasuta veebiseminari omavalitsustele, et rääkida päevakohastest teemadest: volikogu istungid, riigihanked ja haldusmenetlus eriolukorras ning omavalitsuste antav riigiabi ettevõtluse toetamisel eriolukorras.  Ettekanded tegid advokaadid Triin Kaurov, Triinu Järviste, Siret Saks ja Vitali Širipov. Osalejad said esitada ettekandjatele teemakohaseid küsimusi.  

Adv Vitali Širipovi ettekanne elektroonilise volikogu istungi õiguspärasuse teemadel 

 

Kolmapäeval osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Kertu Vuks veebiseminaril “Coaching - muutuste juhtimise töövahend”. Lektor Hannes Sildnik käsitles muutuste juhtimise juures coachivat juhtimist kui töövahendit. See on ennekõike töötajakeskne küsimuste küsimise kultuur, mis toetab inimese isiklikku või ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega. Metoodika ja tehnikad tuginevad mõtteviisile, et inimene ise tajub, mis on tema elus ja töös ettetulevate takistuste lahendamiseks vajalik. Sageli on lahendused ilmselged, kuid inimesel ei pruugi olla oskust neid märgata. Lahenduste nägemiseks on kasulik asju kõrvaltvaataja pilguga vaadata. Neutraalne ja arendav kootsing (coaching) aitab analüüsida seniseid käitumisviise ja kogemusi, mille kaudu saab anda tähenduse nii oma edulugudele kui ka eksimustele. Seminar andis osalejatele hea võimaluse praktiseerida uusi kogemusi e-töötubades. 

Kolmapäeval ja neljapäeval, 29. ja 30. aprillil osales Marika Saar Eesti juhtide konverentsil “Inspireeriv ja usaldav juhtimine”. Konverentsi teemad olid proaktiivne juhtimine, meeskonnaliikmete võimustamine, karismaatiline juhtimine, muudatuste juhtimine, juhtimisest kaugtöö olukorras, juhi kehtestamisest. Väga põneva juhtimiskogemuse tõi kuulajateni Sotsiaalkindlustusameti juht Egon Veermäe. Marika teeb kindlasti ülevaate konverentsil kuuldust järgmistel vallavalitsuse liikmete ja osakonna juhtide koosolekutel. Mõtle, mis on sinu jaoks selles tabelis kõige olulisem, mis motiveerib just sind. 

 

Neljapäeval osales Mikk Järv SA Tartumaa Turism nõukogu koosolekul. 

SA Tartumaa Turism nõukogu koosolekul tutvustati riigi abipaketi (milles Eesti turismi kriisitoetuseks jagatakse 25 miljonit eurot) suhtes tehtud pöördumist. Saartele ja Ida-Virumaale on mõeldud eraldi toetused. Kümne maakonna esindajad on seisukohal, et praeguses kriisis on turismisihtkoht Eesti tervikuna ja et piirkondlik eristamine ei kohtle Eesti turismiettevõtjaid võrdselt. Seega soovitakse saarte ja Ida-Virumaa eristuva piirkondade eraldiste tühistamist. 

Arutati, kuidas oleks võimalik pärast kriisi meelitada tagasi eelkõige meie põhikülastajad soomlased ja lätlased ning kuidas saab Tartumaa Turism olla ettevõtjatele siseturu kampaania kaudu abiks. See on pärast kriisi eriti oluline kõikidele kodumaistele turismiteenuse pakkujatele. Samuti on plaanis erinevate tarbijamängude kaudu tõsta siinse piirkonna atraktiivsust. Koosolekul kinnitati ka SA Tartumaa Turism 2019. aasta aruanne. 

1. mail tähistas Elva linn oma 82. sünnipäeva. Paraku polnud eriolukorra tõttu võimalik sel aastal Elva linna päeva koos traditsioonilise kevadlaada, kultuuriprogrammi ja teiste tegevustega tähistada. 

Sünnipäevaga seoses palusime Elva valla Facebooki jälgijatel ja Elva valla äpi kasutajatel saata meile linna sünnipäeva puhul fotosid toredatest hetkedest Elva linnas. Kõikide fotode saatjate vahel läks loosi kaks komplekti Elva valla meeneid. Loosi tahtel võitsid Inna-Inga Kalmus ja Ave Laas. Võitjad on auhinnad ka juba kätte saanud. 

Siin elanike saadetud mõned fotod. Kogu galeriiga saate tutvuda SIIN.

Fotode autor: Inna-Inga Kalmus

 

Fotode autorid vasakult: Ave Laas ja Ave Kütt

 

Fotode autorid vasakult: Egle Sarapik ja Maarja Ilves

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4