« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.08-1.09.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.08.–1.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 26. augustil toimus Elva Kultuurikeskuses Elva valla korraldatud inspiratsioonipäev õpetajatele "Õpetaja – tuleviku tegijate kujundaja". 

Inspiratsioonipäeva eesmärk oli pakkuda haridusvaldkonna inimestele kaasamõtlemiseks teemasid, mis on lasteaia- ja koolielus päevakajalised. 

Päeva avas pikaaegne haridusjuht Anzori Barkalaja. Anzori rõhutas, et tuleviku noortelt oodatakse kolme olulist omadust: kompleksülesannete lahendamise võimekust, kriitilist mõtlemist ja loovust. Õpetaja roll hariduses on lastele anda edasi hoiakuid, mis aitavad tulla toime muutuvas keskkonnas. 

Abivallavanem Marika Saar andis ülevaate Elva valla hariduselust ning suurematest plaanidest. Muuhulgas tuleb Tartumaa noortele äriideede konkurss VÄLK. Selle kohta jagame infot lähiajal, nii et tasub silmad ja kõrvad lahti hoida! 

Ettevõtlusteemal jagas oma mõtteid IT-ettevõtja ja Ajujahi konkursi võitja, õpilasfirmade mentor Margus Pala. Marguse sõnul sobivad ettevõtjaks inimesed, kes viivad lubatud asjad lõpuni, olles orienteeritud probleemilahendusele, mitte vabanduste otsimisele. 

Oma teadmisi õpetajate vaimse tervise teemal jagasid Liisa Pedoksaar ja Liina Adov Tartu Ülikoolist. Õpetaja tähtsaim töövahend on õpetaja ise. Stressi eest põgeneda ei ole võimalik, sellega on paraku kõigil kokkupuutepunktid. Stressiga tulevad toime paremini need inimesed, kes võtavad stressoreid kui õppimiskohti. Toimetulekumehhanismid on erinevad, kuid kõige alus on piisav magamine, söömine ja uni. Päeva juht oli Puhja Kooli õppejuht Riin Massur. Õpetajatele esinesid tippmuusikud Sten Lassmann klaveril ja Valle-Rasmus Roots tšellol.  

Loodame väga, et see päev andis uusi mõtteid ja inspiratsiooni, et uuele kooliaastale rõõmsalt vastu minna! 

 

Kolmapäeval, 28. augustil osales Marika Saar haridusministri vastuvõtul. Vastuvõtul pidas minister Mailis Reps tervituskõne algava õppeaasta puhul ning kuulutati välja hariduskonkursi nominendid. Üritus toimus Tallinna Teletorni jalamil.  

Neljapäeval, 29. augustil kohtusid abivallavanem Marika Saar, õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk, Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post EG ametiühingu esindajatega, et leppida kokku kollektiivlepingu tekst. Lepingu allakirjutamine toimub 3. septembril.  

 

Reedel, 30. augustil toimus Elva valla laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhtide tänuhommik, kus osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Liis Lehiste ja Mare Tamm. Elva vallast käis laulu- ja tantsupeol 19 kollektiivi. 

Elva vallavanem Toomas Järveoja tänas kõiki juhendajaid ja kollektiive, kes tegutsevad kogu südame ja hingega. "Tsiteerides laulu- ja tantsupeol mitmeid kordi läbi käinud mõtteid: "Nii nagu meile on kallid meie emad ja isad, on meile kallid ka meie isamaa ja emakeel. Eesti laulupidu on sündinud armastusest meie maa ja keele vastu. Selle armastuse läbi sai maarahvast eesti rahvas ja maast sai Eesti riik. Pühitsedes laulupidu pühitseme me oma emakeelt ja isamaad, et võiksime neid pärandada oma lastele ja kesta igaviku tuultes igavesti." Vallavanem tõi ka välja, et kui mujal Eestis ei olnud ilm kiita, säras laulu- ja tantsupeo ajal Tallinnas päike.   

Elva abivallavanem Marika Saar ütles tänuhommikul, et meie valla jaoks on oluline, et saame üheskoos edasi kanda laulu- ja tantsupeo traditsiooni. "See on suurepärane, et meie vallas on hulgaliselt häid juhendajaid, osalejaid ning toetajaid." Ta lisas, et suureks peoks ettevalmistumine on suur töö ja nõuab palju pühendumist. "Südames on suur tänu- ja rõõmutunne, et ka Elva vallas on nii palju äärmiselt tublisid laulu- ja tantsuga tegelevaid inimesi," ütles Saar. 

Elva valla kollektiivide juhte, dirigente ja saatjaid käis tervitamas ja tänamas ka tantsupeo "Minu arm" pealavastaja Vaike Rajaste, kes rääkis, kuidas sündis peo nimi ning kuidas tantsupidu tekitas temas suure õnnetunde. Liigutavad tänusõnad edastas ka Tartumaa laulu- ja tantsupeo kuraator Astrid Hallik.  

Tänuhommiku kõrghetk oli positiivsetest emotsioonidest sündinud spontaanne ühistants. 

Fotod: Kayvo Kroon

Elva vallas läks esimesse klassi 172 õpilast.

  • Puhja Koolis alustab 1. klassis sel aastal 29 õpilast; 
  • Konguta Koolis 11 õpilast; 
  • Palupera Koolis 6 õpilast; 
  • Aakre Lasteaed-Algkoolis 1 õpilane; 
  • Elva Gümnaasiumis 84 õpilast; 
  • Valguta Lasteaed-Algkoolis 3 õpilast; 
  • Rõngu Keskkoolis 15 õpilast; 
  • Rannu Koolis 12 õpilast; 
  • TERA Peedu Koolis 11 õpilast. 

Tuletame siinkohal meelde, et ranitsatoetust suuruses 70 eurot on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Elva vald. Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Loe rohkem koduleheküljelt: https://www.elva.ee/ranitsatoetus

Samuti on võimalik taotleda lapse toiduraha katmise toetust, mida makstakse vähekindlustatud peredele lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sh lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppes käivale lapsele. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. september. Lisainfo: https://www.elva.ee/toiduraha-toetus

Soovime kõigile õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele kaunist uut õppeaastat! 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 27. augustil osalesid Milvi Sepp, Alo Rebane ja Sille Kask infopäeval “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses.” Tegemist on pilootprojektiga, mille raames on kohalik omavalitsus psüühilise erivajadusega inimeste abi ja teenuste korraldaja rollis. Pilootprojekti kaasatav sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed vanuses 16–64 aastat.  Eesmärk on tagada isikukeskne, integreeritud ja paindlik teenus abivajajale. 

Neljapäeval, 29. augustil osalesid Milvi Sepp ja Mare Tamm Otepääl Varajase Kaasamise Keskuse hoovikohvikus toimunud koostööpartnerite päeval. Arutluse all olid tänased ühisteemad haridus- ja sotsiaalvaldkonnas. Mõeldi selle üle, kas oleks aeg seada meie haridusasutustes töötavatele tugiisikutele vastav kutsenõue ja kas pädevad abiõpetajad päästaksid koolielus tekkinud probleemidest klassiruumis. Nimetati tegevusi, mis vähendaksid laste vägivaldset käitumist nii kodus kui ka koolis ning jagati praktilisi nõuandeid piirkondade koostöö edendamiseks. 

 

Reedel, 30. augustil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Gerda Kiipli-Hiir ja Margit Kiin tugiteenuse koostöörühma kohtumisel.  

Elva, Põltsamaa ja Mustvee vald on koostöös koostamas tugispetsialistide teenuse osutamise mudelit, mille tulemusena on igale omavalitsusele koostatud vajadustest lähtuv mudel. Civitta Eesti AS on kaasatud projekti elluviimise koordineerimisse ning mudelite koostamisse. Töörühma kohtumisel andis projektijuht tagasisidet tugispetsialistide küsitlusest ning analüüsiti võimalikke mudeleid, nende tugevusi ja ohukohti. Järgmine kohtumine on planeeritud oktoobrisse.  

KOGUKOND

Teisipäeval, 27. augustil osales Kertu Vuks Maal elamise infopäeval Väätsal. Infopäeval selgitati täpsemalt Maal Elamise päeva kommunikatsiooni ja tegevusplaane erinevates omavalitsustes. Elva vald on üks 35 omavalitsusest, kes 28 .septembril Maal Elamise päevast osa võtab. Vaata täpsemalt: maalelamisepaev.ee.  

Laupäeval, 31. augustil osalesid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Külade Kärajatel Rõngu Rahvamajas. Kertu Vuks tutvustas vallavalitsuse plaane ning jagas infot tehtud tööde kohta. Samuti arutleti külavanemate ja kogukondade kaasamise üle; tutvustati projekti- ja tegevustoetuste korda ning kutsuti üles kõiki esitama oma kandiaate Elva valla haridus-, ettevõtlus- ja kogukonnavaldkonna tunnustamistele.  

Mari-Liis Vanaisak tutvustas Külade Olümpia kontseptsiooni ning Kertu Vuks rääkis lähemalt 28. septembril toimuvast Maal Elamise päevast, millest võtab osa ka Elva vald. Kohtumise fookus oli Kaasava eelarve ideekorje ja ideede kommunikeerimise protsessil. Merilyn Säde korraldas Külade Kärajatel ka kommunikatsiooni- ja turunduse teemalise töötoa, kus põhirõhk oli sellel, mil moel kaasava eelarve raames oma ideed tutvustada. 

 

Kolmapäeval 28. augustil osales Maano Koemets RMK poolt korraldatud väliarutelul Ervu külas Tulimäel. Teemaks oli sanitaar- ja lageraie tegemine RMK metsamaal. Tulimägi on Valguta ja Rannu kandi inimestele oluline kultuurilooline ja ka maastikuline koht, kus asub ajaloolisi objekte nagu näiteks Armuorg, Põrguorg ja Karukivi. RMK raied Tulimäel on tingitud kooreüraski puhangutest kuusemetsas. Enne raiete teostamist soovis RMK tutvustada raieplaane kohalikele elanikele, vallale ja külaseltside esindajatele. Kohale oli tulnud 25 inimest ja koos käidi läbi raiele mõeldud alad ning RMK tutvustas, mida soovitakse täpselt teha.  

Elanike ja ka valla soov on, et Armuoru nõlvad jääks raiest ja raiemasinatest puutumata, millega RMK ka nõustus. Arutati ka selle üle, kuidas võiks tulevikus Tulimäe metsade majandamist korraldada. Kokkuvõttes sõlmiti kokkulepe, kus ja kuidas raieid teostatakse ja keda neist veel eraldi teavitatakse. Raietööd toimuvad selle aasta septembris. 

 

ARENDUSVALDKOND

Võeti vastu Käärdi alevikus Rukki tn 2a detailplaneering 

Elva Vallavolikogu 26. augusti otsusega nr 141 võeti vastu Käärdi alevikus Rukki 2a krundi detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe ridaelamu ehitamiseks.  

Detailplaneering teeb ettepaneku Rõngu valla üldplaneeringu muutmiseks, mille järgi paikneb planeeringuala väikeelamumaa juhtotstarbega alal, kus ehitamise tüübiks on antud ühepereelamu. 

Planeeringu avalik väljapanek toimub 16. septembrist 16. oktoobrini Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk 32 Elva linn). 

Planeering on kättesaadav ka SIIN. Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada planeeringu kohta arvamusi, palume need saata e-aadressile elva@elva.ee

VALLAMAJANDUS

Osale maailmakoristuspäeval!

21. septembril toimub teist korda maailmakoristuspäev, millega soovitakse Eestis pöörata erilist tähelepanu eelkõige hajusalt paiknevale väikesele ja nähtamatule prügile nagu suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid ja ühekordsed nõud. 

Koristuspäeva eestvedaja Mart Normet ütles, et sel aastal keskendutakse väikeprügile nagu seda on suitsukonid. "Väikeprügi on üks asi, mille peale meil on kõigil tekkinud prügipimedus. Kui maailmas suitsetatakse kuus triljonit sigaretti aastas, siis umbes neli ja pool triljonit koni lendab maha loodusesse ja ei jõua prügikasti." 

Hajusalt paikneva väikeprügi ohtlikkus tuleneb selle laialdasest levikust ja koguseliselt on seda kordades rohkem kui suuri prügihunnikuid metsa all. Näiteks sureb suitsukonide tõttu miljoneid linde, väikeloomi ja kalu. 

Võta Sinagi 21. septembril osa maailmakoristuspäevast ja märka väikeprügi ning korista teeservi, mänguväljakuid, oma koduteed, põõsa-, pingi- ja metsaaluseid. 

Registreeri koristuspäevale veebilehel maailmakoristus.ee

Kokku kogutud väikeprügist, mis vajab äraviimist, tuleb informeerida Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadomit telefoni 730 9898; 53052500 või e-posti teel terje.raadom@elva.ee, kes korraldab prügi kokkukorje. 

JUHTIMINE

 

Esmaspäeval, 26. augustil osales Maano Koemets koolitusel “Korruptsiooniriskid kohalikus omavalitsuses”. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja justiitsministeeriumi korraldatud koolitusel tutvustati kohalikele omavalitsustele mõeldud riskide hindamise küsitlust ja arutleti küsitluse täitmisel tekkinud probleemide üle. Küsitlus on mõeldud volikogu liikmetele, vallavalitsusele ja ametnikele. Tulemuste alusel tekib ülevaade ühe omavalitsuse korruptsiooni ennetavate meetmete ja korruptsioonialase teadlikkuse osas.  

Eesmärk on olukord kaardistada ja likvideerida ilmnenud puudused. Koolituse teises osas räägiti sellest, kuidas kehtestada omavalitsuses erinevaid meetmeid ja ka hoiakuid korruptsiooni tekkimise vastu. Peale selle tutvustas justiitsministeerium õppevideoid ja teste korruptsiooniohtudest arusaamiseks. Õppevideod avalikustatakse lähikuude jooksul ning teste peaks iga ametnik ja volikogu liige ka lahendama. 

Esmaspäeval 26. augustil toimus vallavolikogu istung 

Elva Vallavolikogu kogunes istungile 26. augustil, et arutada kaheksat otsuse ja ühte määruse eelnõu. Istungil osales 29 volikogu liiget. 

Vallavalitsust esindasid istungil abivallavanem vallavanema ülesannetes Marika Saar, abivallavanem Mikk Järv ja vallasekretär Salle Ritso. 

Päevakorra kinnitamise järel andis Marika Saar detailse ülevaate vallavalitsuse tööst. Seejärel said sõna arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. Osakonnajuhatajad rääkisid oma haldusalas toimuvatest tegevustest – planeeringutest, riigihangetest, kavandatavatest ja käimasolevatest ehitustöödest. Volikogu liikmed esitasid peale ettekandeid küsimusi, peamiselt vallamajandusvaldkonna tegemiste kohta. 

Volikogu võttis vastu vallavalitsuse esitatud eelnõu „Koerte ja kasside pidamise kord", mis jõustub alates 1.01.2020. Korra kohaselt tuleb alates 1.01.2020 soetatud koerad ja kassid kanda registrisse ja kiibistada. Istungil esitati ka arvamus, et kord on liialt range ja selle tegelik täitmine võib osutuda keerukaks. Vallavalitsus leidis, et kord on rakendatav ja tehakse kõik, et teave kohustusest jõuaks iga lemmiklooma omanikuni. Samuti rõhutati, et rakendamise aeg, ehk üleminekuaeg on pikk. Näiteks, need koerad ja kassid, mis on enne 1.01.2020 omanikel juba olemas, võib registrisse kanda ja kiibistada kahe aasta jooksul. Seega lõpptähtaeg olemasolevate neljajalgsete sõprade registreerimiseks on 1.01.2022. Vallavalitsus leidis, et see on piisav aeg, et vallavalitsus saaks määrust ja registrisse kandmise võimalust tutvustada valla elanikele ning piisav aeg ka elanikele, et lisanduv kohustus täita. 

Volikogu arutas Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu, millega vallavalitsus soovis muuta Ühinemislepingu punkti 7.9. ja Ühinemislepingu Lisa 3, investeeringute tabelit. Peale Ühinemislepingu muutmise algatamist toimus otsuse eelnõu avalik väljapanek, mis tõi ühe muudatusettepaneku, mida vallavalitsus ei arvestanud. Ühinemislepingu muutmise otsust tutvustades ütles Marika Saar, et muudatus loob selgust, mida tähendab lepingus sõna „senine staatus". Ühinemislepingu otsuse hääletamisele kehtib erikord lepingust endast, mis kehtestab tingimuse, et otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu ¾ liikmete poolthääled, ehk siis poolt peab olema vähemalt 22 volikogu liiget. Kuna poolt hääletas 20, vastu 8 ja üks volikogu liige jättis hääletamata, siis jäi otsus vastu võtmata ning Ühinemislepingus muudatused tegemata.   

Volikogu võttis vastu otsuse, millega Elva vald andis nõusoleku Haridus- ja Teadusministeeriumile rahastada erakooli pidavat Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi, kes on Peedul kooli pidaja. Otsus ei tähenda, et Elva vald peaks Peedu kooli rahastama, kuid tähendab, et Peedu kool on üks kool meie valla koolivõrgustikust. 

Volikogu otsustas anda tasu eest osa vallale kuuluvast kinnisasjast, Liivaku paisjärve Ervu külas, kasutamiseks Hardo Pajurile. Tasu suuruse ja muud lepingu üksikasjad kinnitab vallavalitsus. 

Volikogu otsustas muuta küla nime. Senine Kureküla Puhja piirkonnas saab uueks külanimeks Lille küla. Selle muudatuse algatajad olid külaelanikud ja põhjuseks asjaolu, et Elva vallas on ka teine Kureküla (alevik Rannu piirkonnas). Sarnased nimed tekitasid segadust nii postipakkide saamisel kui ka teenuste tellimisel. Uue küla nime (Lille küla) pakkusid välja külaelanikud. Volikogu otsus saadetakse Rahandusministeeriumisse ja lõpliku otsuse nime osas teeb minister. 

Volikogu võttis vastu Rukki tn 2a kinnistu (Käärdi alevikus) detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule perioodil 16.09.–16.10.2019. Planeeringuga muudetakse Rõngu valla üldplaneeringut ning kavas on määrata krundile ridaelamu ehitamiseks ehitusõigus. Planeeringu materjalidega saab väljapaneku ajal tutvuda Elva vallavalitsuses või Elva valla veebilehel. 

Volikogu kinnitas Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse Elva vallast kaks investeeringuobjekti. Need on Kentsi paisjärv ja Rõngu kogukonnakeskus. Tegevuskavasse esitamise vajadus tuleneb Tartu maakonna arengustrateegia elluviimise vajadusest omavalitsuste projektide kaudu. Tegevuskavasse lisamine ei tähenda automaatselt lisarahastamist, kuid annab võimaluse toetust taotleda. 

Valimisliit Elvamaa Esimesed ja Valimisliit Elva Vallakodanik esitasid istungile eelnõu, millega soovisid, et volikogu tühistaks 15.07.2019 vastu võetud otsuse, millega volikogu andis õiguse korraldada riigihange Rannu aleviku soojamajanduses ümberkorralduste tegemiseks kaugküttesüsteemi osalise taastamise kaudu. Eelnõu esitajad leidsid, et otsus tuleb tühistada, kuna Rannu aleviku kaugkütte taastamiseks on aleviku kortermajad vaja samuti kaasata kaugküttevõrku. Vallavalitsus ei toetanud otsuse tühistamist, kuna riigihange soojuse ostmiseks on välja kuulutatud ja kortermajad ei ole siiani huvitatud kaugküttest. Nendega on suheldud ja arutatud, aga kortermajade omanikud eelistavad odavamat lokaalkütet. Kui otsus tühistada, siis jääb valla hallatavate asutuste (kool, lasteaed, rahvamaja, külakeskus) soojusmajandus korrastamata. Otsuse poolt oli 9 ja vastu 18 volikogu liiget, seega otsus jäi vastu võtmata ja eelnevat otsust ei tühistatud. 

Viimase päevakorrapunktina oli hääletamisel umbusaldusavaldus. Kaheksa volikogu liiget (Vahur Jaakma, Tõnu Aigro, Eva Kams, Vambola Sipelgas, Mati Miil, Küllike Lõhmus, Aivar Kuuskvere ja Margus Reinoja) esitasid 15.07.2019 umbusaldusavalduse abivallavanem Mikk Järvele. Avalduse põhjenduses on peamine põhjus Rannu soojusmajanduse ümberkorraldamisel esinenud puudused. Mikk Järv esitas omapoolse suulise vastuse, milles lükkas umbusaldusavalduses toodud seisukohti ümber. Umbusaldusavaldus läks hääletamisele, seda toetas 8, vastu oli 19 ja erapooletu oli 1 volikogu liige. Umbusaldusotsus jäi vastu võtmata ja Mikk Järv jätkab tööd abivallavanemana. 

Istungi informatiivses punktis tutvustas Maano Koemets Elva valla esindajate külaskäiku Ukraina Baikivtsi valda 16.–19. augustil. 

Istungil vastuvõetud õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris, istungi ülekannet saab järelvaadata Elva valla Youtube'is

Järgmine volikogu istung toimub 30. septembril. 

VARIA

Neljapäeval, 29. augustil osales Kertu Vuks konverentsil “Loovus päästab maailma – kas oleme valmis?”. Konverents oli jaotatud kahte blokki, millest esimeses andsid välisesinejad ülevaate, millised on peamised trendid loomemajanduses ning kuidas kujunevad tuleviku töökohad.

Väga huvitava ettekande tegi John Newbigin, kes jagas oma mõtteid, kuidas ilmselt juba viie aasta pärast on enam kui kolmandik tänastest tööeluks vajalikest oskustest kasutud ning praegu õppivad noored ei saagi teada, milline töö neid tulevikus ees ootab. John rääkis ka sellest, kuidas ja mis moel toovad tehnoloogilised uuendused lähemale aja, mil enamik meist peab hakkama oma töökohta jagama tehisintellekti ja robotitega ning õppima toimetama liitreaalsuses.  

Konverentsi teises osas andis Ragnar Siil ülevaate Eesti loomemajanduse tugistruktuuride olukorrast ning tõi välja võimalikud stsenaariumid tulevikuks. Konverentsi lõpetasid kaks meeleolukat ettekannet ettevõtjate seast: Pesuliisu asutaja Tiina Viira ja Tie&Apron asutaja Andres Labi Poolt.  

 

Palupera põhikooli juures saab alates juulikuust uudistada National Geographicu kollast akent. 

Tegemist on Tartumaa Arendusseltsi algatusel ellu kutsutud projektiga, mille eesmärk on väärtustada Lõuna-Eesti elukeskkonda ja rikkalikku kultuuripärandit ning juhtida tähelepanu külastamist väärt paikadele. 

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ütles, et projekt nimega "Elu kahe maailma piiril" ei seisne ainult kollastes raamides, vaid üheskoos tehakse veel mitmeid tegevusi. "Muu hulgas ilmuvad National Geographicu Eesti ajakirjas piirkonda tutvustavad materjalid – artiklid tegemistest Lõuna-Eestis ning ettevõtjaid tutvustavad lood." 

National Geographicu kollaseid aknaid on Lõuna-Eestis kokku üle 25. "Palupera mõis valiti Elva valla esimese kollase akna asukohaks seetõttu, et tegemist on haruldase mõisahoonega, kus tegutseb Palupera põhikool." Samuti on tegemist piirkonnaga, millel on väärikas ajalugu ja jutustada oma lugu.  

Ajalooürikutes on Palupera mainitud Paliperi või Palloperi nime all juba 1582. aastast. "Tegemist on kauni paigaga, mida tasub kindlasti külastada," lisas Vuks.  

Palupera mõisa juures asuv kollane aken on ka esimene, mille juurde on paigaldatud külastajate hulka loendav andur. 

Rohkem infot kollaste akende projekti kohta leiab aadressilt www.visitsouthestonia.com

Palupera mõisa kollase akna ametlik avamine toimub 28. septembril kell 13 Maal Elamise päeva raames ning sinna on oodatud kõik huvilised. Rohkem infot sel teemal jagatakse õige pea Elva valla sotsiaalmeediakanalites ja koduleheküljel.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev, 18. jaanuar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 arengu-
Esmaspäev, 11. jaanuar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus-
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4