« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.11-1.12.2019

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.11.1.12.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

 

 

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 25. novembril osalesid Mare Tamm ja Margit Kink noorte omaalgatusprojektide komisjonis. Laekus üheksa projekti, mille teemad olid väga erinevad – alustades langevarjuhüpetega ning lõpetades ilukoolitusega. Mõne projekti puhul paluti nende esitajatelt täiendusi või muudatusi, seega tehakse lõplikud otsused lähipäevil. 

 

Kolmapäeval ja neljapäeval 27.–28. novembril osales Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Tallinnas. Kolmandal kohtumisel oli peateema haridusjuhtide kompetentsimudeli kasutamine, arengukavade ja koolivõrgu analüüsimise võimalused ja praktika Tartu linnas ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kalamajas asuva algkoolimaja külastus. 

Foto: Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolihoone avatud aatrium-söögisaal koos oreliga 

 

 

 

Kolmapäeval osalesid Marika Saar ja Liis Lehiste TERA Peedu Kooli Kogukonnakoolide Konverentsil, kus peale põnevate ettekannete toimusid paneeldiskussioon ja mõttetoad. 

 

Kolmapäeval osalesid Maano Koemets ja Margit Kink raamatukogujuhtide väljasõidul. 

Elva valla raamatukogude juhtide ja töötajate väljasõidu eesmärk olid ühised tegevused  külastati kahte Kose valla raamatukogu ja Arvo Pärdi Keskust Laulasmaal. Laulasmaa SPA-s söödi ühine lõunasöök ja seejärel turgutati ennast veekeskuses. Kose valla Ardu Raamatukogu juhataja Maarika, kes on pärit Elva vallast, tutvustas oma raamatukogu ja rääkis sellest, mida kohalikud elanikud loevad ning kuidas toimib Omniva postipunkti töö.  Ruumid on väga heas korras ja lastesõbralikult sisustatud.  

Ardu Raamatukogu väikelaste nurk 

 

Kose raamatukogu on valla keskraamatukogu, millel on viis töötajat ja ligikaudu 3000 lugejat. Ruumid asuvad Kose teenustemajas, kus on ka kool, lasteaed, rahvamaja, noortekeskus. Kõik valla teenused on ühes majas. Ruumid on samuti väga heas korras ja lugejatele on loodud väga head tingimused.  

Arvo Pärdi Keskuses tegi sealne raamatukogujuhataja tunniajalise ekskursiooni keskuses ja rääkis  Arvo Pärdi elust, loomingust ja raamatutest. Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu tuum on Arvo ja Nora Pärdi isiklik raamatukogu, kuhu kuulub umbes 2000 raamatut, mis on peamiselt muusikast, kunstist ja teoloogiast. Kõige rohkem leidub nende seas õigeusu teoloogiat ja vaimsust käsitlevat kirjandust, mis on olnud ka heliloojale oluliseks inspiratsiooniallikaks. Raamatukogu täieneb külaliste ja Arvo Pärdi loomingu austajate kingitud teostega. Ühiselt vaadati ka 20-minutiline film Arvo Pärdi elust, mis on tehtud spetsiaalselt keskuse külastajatele. Külaskäik keskusesse oli inspireeriv ja mõtlemapanev. Õppereis lõpetati ühise lõunasöögiga Laulasmaa hotellis ning sellele järgnesid turgutavad tunnid SPA veekeskuses. 

 

Raamatukogu juhataja näitas Arvo Pärdi kirjutatud noodikirju-päevikuid 

 

Reedel, 29. novembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink ja Liis Lehiste noorsootöötajate tänuüritusel Elvas. Rääkisime nooroostöötajatega aasta õnnestumistest ning arutasime tulevikuplaane.  

 

Reedel osales Marika Saar Tartumaa Noorteühenduse tänuüritusel. 

 

Laupäeval, 30. novembril toimus Rõngu noortekeskuses esimene noortevolikogu koosolek, kus osales ka Margit Kink. Toimus esmane tutvumine. Üheksaliikmelise volikoguga liitus ka üks toetajaliige, Kristjan Reismaa. Valiti esinaine, kelleks sai Miia Uibo ja juhatus, kuhu valiti peale esinaise ka aseesinaine Reelika Punkar ja aseesimees Reimo Seppor. Margit Kink, Mari-Liis Vanaisak ja Sirle Lüüs tutvustasid liikmetele noortevolikogu põhimäärust ja teisi dokumente. Peale selle räägiti noortevolikogu võimalustest ja neile pandud ootustest.  

Järgmine kord kohtutakse 14. detsembril, mil toimub meeskonnatöökoolitus. Noored arutlesid, mis võiks olla need asjad, millega nad tahavad tegeleda ning häid mõtteid oli palju. 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 26. novembril osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Merilyn Säde ja Lauri Tamm Elva valla tervise- ja heaolukomisjoni koosolekul. Komisjon kogunes Hellenurme mõisa, et kuulata ära kokkuvõtted korraldatud küsitlusest ja vaimse tervise kampaaniast. Tervise- ja heaolukomisjon tegi oma ettepanekud vallavalitsuse 2020. aasta tööplaani ning valmistas ette kevadist nutisõltuvuse kampaaniat. Üheskoos arutati, kuidas vallas paremini tervisedenduse alast infot levitada. 

 

Kolmapäeval, 27. novembril kohtusid Milvi Sepp, Alo Rebane, Sille Kask, Elo Kasetalu ja Sirje Erm Päästeameti Elva PK juhi Andres Smirnoviga. Koos arutati, mis on tehtud ja mida saab edaspidi teha Elva valla tuleohtlike kodude olukorra parandamiseks.   

 

Neljapäeval, 28. novembril osales Lauri Tamm Tallinnas toimunud üleriigilisel maakondade turvalisuse nõukogude koordineerijate koostööseminaril. Esmalt rääkis Võru linnapea Anti Allas Võru linna kogemusest hiljutise kriisiolukorra lahendamisel – hästi toimis kriisikomisjoni operatiivne sekkumine, kuid olukorra lahendamise suurima väljakutse esitas kommunikatsioonivahendite puudumine.  

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak juhtis oma ettekandes tähelepanu ettevalmistustele, mis peaksid kriisiolukorraks valmistumisel olema kindlasti läbi mõeldud ning soovitas oma kogemusele tuginedes kaardistada kogukondades olemasolevaid ressursse. Elutähtsate teenuste tagamise põhimõtetest rääkis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja. Selliste teenuste hulka kuuluvad näiteks elektrivarustus, andmeside, kõneside ning vedelkütusega varustatus. Peale selle tegid ettekanded Elektrilevi, Siseministeeriumi ning Päästeameti esindajad. 

JUHTIMINE

Teisipäeval, 26. novembril osales Maano Koemets MTÜ Korruptsioonivaba Eesti korraldatavas töötoas Tartus.  

Korruptsiooniteemaliste koolituste sari lõppes töötoaga, kus MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tutvustas korruptsiooniriskide osas omavalitsustes korraldatud küsitluse tulemusi. Tulemustest selgusid kõigi vastanud omavalitsuste kokkuvõttena riskikohad ja ka need asjad, milles ollakse teadlikud ja kus on riskid hästi kaetud. Volikogude osas on kõige enam maandatud volikogu liikmete teadlikkuse riskid ja et otsuste juures arvestatakse huvigruppidega. Puudujäägid on teadlikkuses mõjutuste ja väärkäitumisest teatamise osas. Andmed toetuvad kõigi vastanud omavalitsuste keskmisele. Eesti keskmine KOV-ide korruptsiooniriski protsent on 71%. Mida kõrgem protsent, seda madalamad riskid. Kindlasti tuleb volikogu ja vallavalitsuse liikmetel ning ametnikel korruptsiooniriske tunda, neid teadvustada ja neid vältida. Esimene samm selleks on teadlikkus ja olemasoleva olukorra hindamine.  

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Katri Raik tutvustas riigikogu erikomisjoni tööd ja tegevust. Komisjon on aktiivselt alustanud tegevust ka omavalitsuste osas, käimas on omavalitsustele mõeldud küsitluse tulemuste hindamisega. Katri Raik rõhutas opositsiooni rolli selles, et kohalike omavalitsuste juhtimine oleks läbipaistev ja seadustega kooskõlas. 

Liia Hänni rääkis avatud valitsemise ideede kasutamisest omavalitsustes Elva valla näitel. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 25. novembril osalesid Mikk Järv, Heiki Hansen ja Kertu Vuks keskväljaku ärimoodulite pakkumuste avamise arutelul.  

Elva Vallavalitsus kuulutas välja Elva keskväljaku ärimoodulite kasutusse andmise läbirääkimistega pakkumise hanke, millele laekus kaks ideed, millest Männilinna Lilled pakkus jõulumeeleolule vastavaid tegevusi juba esimesel advendil. Keskväljakul toimuvate ürituste ja tegevuste kohta saab jooksvalt infot Elva valla infokanalitest. 

 

Teisipäeval, 26. novembril osales Mikk Järv MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna üldkoosolekul Valmas, kus tutvustati vahehindamise tulemusi ja rahaliste vahendite jagunemist. Vaadati üle ja kinnitati kalanduspiirkonna strateegia 2015–2025, valiti hindamiskomisjoni liikmed ja kinnitati 2020. aasta rakenduskava. 

 

Neljapäeval, 28. novembril osalesid Toomas Järveoja, Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel Valgas seoses Elva, Tõrva, Põlva, Võru, Valga, Kuressaare ja Rapla keskväljakute esitlemisega Veneetsia arhitektuuribiennaalil. 

Veneetsia arhitektuuribiennaal toimub iga kahe aasta tagant ning 17. biennaal saab alguse järgmise aasta maikuus. Tegemist on ühe maailma mõjukaima arhitektuurisündmusega, mida kajastab kogu maailma ajakirjandus.  

Seekordse biennaali teema on “How will we live together” ning biennaal keskendub küsimustele, kuidas arhitektid peaksid sõnastama muutusi ühiskonnas ning kuidas arhitektuur saab toetada ühiskonnas tekkinud probleemide lahendamist.  

Eesti eksponaadi nimi on “Väärikas kahanemine”, millega uurime, kuidas Eesti tuleb toime piirkondade kahanemisega. Oleme unikaalsed “Hea avalik ruum” programmiga, millega toetati piirkondlikku kestlikkust riiklike vahenditega. Idee oli selles, et tugevdada kohalikku identiteeti arhitektuuri kaudu ja aidata inimestel väärtustada oma kodulinnu. Järgmiseks aastaks on programmiga valminud kaheksa linnakeskust.  

Eesti näitus jutustab paikadest, kus arhitektuuril on laiem mõju. Ekspositsioon koosneb kolmest tasandist. Ühel selgitatakse erinevate skeemide ja kaartide abil inimeste liikumist nii Euroopa mastaabis kui ka Eestis ning kuidas peaks linnaruum sellele reageerima. Teine osa koosneb kaheksast ekraanist, mis annavad infot keskväljakute kohta väikelinnades: fotodest, mida saavad üleskutse raames saata kõik elanikud. Loe rohkem: https://www.avalikruum.ee/veneetsia2020/. Fotode kogumine kestab 2020. aasta kevadeni.   

Näituse kolmas element kujutab lammutamistegevust, mis võib vaatajates tekitada vastakaid emotsioone. Anna Hints filmis selle jaoks üles Valgas asuva Aasa 1 maja lammutamise. 

KOGUKOND

Neljapäeval, 28. novembril osalesid Marika Saar ja Kertu Vuks Palupera mõisakooli tulevikuarutelul. Palupera Põhikool koostab uut arengukava ning koos kogukonnaga arutati selle üle, milline kool võiks olla tulevikus ning kuidas mõisakooli potentsiaali turismimagnetina kasutada. Arutelul osales üle 30 inimese, üheskoos arutati mõisakooli tulevikustsenaariume, kasutades selleks teenusdisaini metoodikat.  

 

Laupäeval, 30. novembril anti Elva valla Külade Kärajatel Konguta Rahvamajas üle kogukonnavaldkonna ja Elva valla kaunis kodu 2019 tunnustused. 

Aasta küla tiitli sai Kirepi küla. Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et kandidatuuri esitajad tõid välja nii Kirepi küla omaalgatuslikkuse kui ka kogukonnast hoolimise. „Täpsemalt toodi välja see, et Kirepi küla paistis silma omaalgatusliku ideega paigaldada külas Ahhaa-pingist inspireeritud postialused, millest on juttu olnud ka ajakirjanduses." 

Abivallavanem lisas, et peale selle on küla eestvedajad tundnud muret elanike ja eriti laste turvalisuse pärast. „Nii esitasid nad 2019. aastal Elva valla kaasava eelarve projekti idee muuta Kirepi bussipeatused valgustatuks ning idee sai ka rahastuse," sõnas Saar. 

Aasta kogukonna edendaja laureaat on Marju Jõks, kes on Kirepi küla külavanem. „Kandidaadi esitajad tõid välja, et Marju on korraldanud suuri ühisettevõtmisi, nagu näiteks talgupäev „Teeme ära!", korraldatud on mitmeid külarahvast kaasavaid koosolekuid, tegemisel on küla arengukava ning edukalt võeti osa ka Maal elamise päevast, mis tõi Kirepi kanti väga palju rahvast," kirjeldas Saar. 

Abivallavanem lisas, et Marju puhul on tegemist kohaliku sädeinimesega, kelle tubli eestvedamine tõi Kirepi külale juba teist aastat Elva valla aasta küla tiitli. Samuti sai MTÜ Kirepi Kogukond Tartumaa aasta projektivaba tegu 2019 tiitli just Ohhoo, Ihhii, Juhhuu ja Ehhee siltidega. 

Elva valla 2019. aasta kauni kodu tiitli sai Liia ja Endel Tilgari kodu Metsalaane külas. Elva Vallavalitsuse vallaarhitekt Jaanika Saar ütles, et Liia ja Endel Tilgari kodu on suurepärane näide hästi planeeritud ja korraldatud kodust. „Nende kodu on koht, kus sa puhkad ja teed aiatöid, see koht annab sulle lauale meelepärase ning võimaluse nautida maailma armsamaid ja ilusamaid vaateid." 

Elva valla 2019. aasta kauni ehituse tiitel läks Palupera Põhikooli ajaloolisele mõisahoonele. „Palupera mõisa puidust ajalooline peahoone pärineb 1860. aastatest ja on koos ajaloolise mõisapargiga säilinud suurepärase eeskujuliku kompleksina," rääkis vallaarhitekt ja lisas, et säilinud on ka mitmeid kõrvalhooneid. „Mõisahoonet võib pidada paiga südameks, sest selles tegutseb 1933. aastast kool, mis hoiab ümbruse elu-olu kirevana," sõnas ta. 

Tunnustuse pälvinud esitatakse ka 2020. aasta kevadel „Kaunis kodu 2020" maakondlikku vooru. 

Elva valla kauni kodu konkurssi korraldati esimest korda ja konkursile laekus sel aastal kokku 10 nominenti: 7 kodu ja 3 avalikku hoonet. Esitatud nominendid paiknesid üle kogu valla: Elva linnas, Rannus, Rõngus, Puhjas, Paluperas ja Aakres. 

Nii Elva valla kogukonnavaldkonna aunimetuste laureaadid kui ka Elva valla kauni kodu laureaadid valisid välja vallavalitsuse moodustatud komisjonid. 

Traditsiooniliselt antakse tunnustused üle Ühisnädala raames, mis on üle-eestiline kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal. 

Foto: Jaak Jänes

Kutsume kõiki ehtima oma maju ja ettevõtteid! 

Elva Vallavalitsus ning SA Elva Kultuur ja Sport kutsuvad kõiki ehtima oma kodu, kortermaju, ettevõtteid ja asutusi jõuluajaks kaunistuste või/ja jõulutuledega. 

Kõik, kes saadavad oma ehitud majast foto koos maja aadressiga e-aadressile merilyn.sade@elva.ee, osalevad konkursil. Fotosid oodatakse kuni 31. detsembrini. 

Kõik saadetud fotod pannakse üles Elva valla äppi, kus kasutajad saavad anda neile oma hinnangu. Parimaid ootavad magusad auhinnad ja valla meened. Loe Elva valla äpi kohta SIIT

Muudame üheskoos koduvalla säravaks! 

 

VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 25. novembril saabus Elva uuele keskväljakule jõulupuu 

Jõulupuu toodi Elva linnast ja selle omanik on Hardo Becker. Jõulupuu kaalus 3,5 tonni ning selle vanus on umbes 65 aastat. 

Hardo Becker esitas vallavalitsusele raieloa taotluse ning soovis puu eemaldada, kuna see oli hoonetele ohtlikult lähedal. Kokkuleppel vallavalitsusega otsustati, et puul lastakse kasvada jõuludeni. 

Ühise arutelu käigus jõudiski Becker järelduseni, et ta oleks palju õnnelikum, kui seesugune puu oleks väärikas jõulupuu ja ei läheks niisama kohe ahju. Mõeldud, tehtud! Nii tuligi sel aastal jõulukuusk Elvast, Peedult Elva keskväljakule. 

Vaata pildigaleriid jõulupuu teekonnast SIIT.

Videoid jõulupuu jõudmisest Elvasse saate vaadata Elva valla Instagramist

 

Foto: Kayvo Kroon

 

26. novembrist 29. novembrini paigaldati valgusdekoratsioone. 

 

Fotod: Kayvo Kroon

VARIA

 

 

 

Laupäeval, 30. novembril osales Marika Saar Leopold Hanseni 140. aastapäevale pühendatud üritusel. Lendteater etendas meisterliku teose Leopold Hanseni eluloost ning Elva muuseumisõprade klubist rääkis ajaloolane Kalju Hook Leopoldi elust põnevaid seiku.   

 

 

 

 

Laupäeval osalesid Maano Koemets ja Toomas Järveoja Rannu hariduselu 330. aastapäeva aktusel 

Rannu Kool korraldas kooli aastapäeva tähistamiseks päeva, kus tegevused algasid hommikul vilistlaste võrkpalliturniiriga ja lõppesid meeleoluka peoga Rannu Rahvamajas. Päeva sisse mahtus mitmeid tegevusi ja fotonäitus. Pidulik kontsert-aktus algas kell 17. Kooli õpilased ja vilistlased etendasid kontserdi osas Janno Puusepa näidendit Rannu Koolist läbi aegade. Rannu kooli direktor rääkis oma kõnes hariduse olulisusest ning külalised soovisid oma sõnavõttudes Rannu Koolile, kui tublile maakoolile, tegusaid õppeaastaid ja palju õpilasi. Õnnitlemas olid Rõngu, Elva, Puhja, Valguta ja Nõo koolijuhid ning Elva valla esindajad. 

 

Pühapäeval, 1. detsembril osales Maano Koemets Rannu alevikus advendiküünla süütamisel. 

Rannu Rahvamaja ja Rannu kogudus korraldasid Rannu alevikus jõulupuu all advendiküünla süütamise, sellisel kujul tehti seda esmakordselt. Kohale oli tulnud ligikaudu 50 inimest. Esinesid Rannu laululapsed ja Valguta koor. Pakuti glögi ja piparkooki. Sõna võtsid Maano Koemets ja Rannu koguduse õpetaja Timo Švedko. Õpetaja Timo Švedko pani inimestele südamele, et me ei läheks jõulukuul liialt kaasa asjade kultusega ja ei tormaks mõttetult ühest poest teise. Tuleb rohkem mõelda sellele, mida teha oma lähedastega koos. Seejärel süütasid kirikuõpetaja ja volikogu esimees koos advendiküünla ja ka jõulupuul süttisid elektriküünlad. 

 

Foto: Silja Viljak

 

Kodanike vastuvõtt vallavalitsuses 

Selleks, et vallavalitsuse ametnikud saaksid iga kodaniku murele või küsimusele täielikult keskenduda, soovitame väga ametnikega kohtumiseks eraldi aeg kokku leppida või tulla ametnikuga kohtuma tema vastuvõtuajal. 

Esimesena tuleks kindlasti ametnikule helistada või kirjutada ning seejärel saab ametnik hinnata, kas küsimuse või teemaga on võimalik tegeleda telefonitsi/ kirja teel või on tarvis kokku leppida kohtumiseks aeg. 

Ametnikega kohtumiseks on parim viis tema vastuvõtuajal. Kui ametnikul ei ole kirjas eraldi vastuvõtuaega, tuleb temaga kohtumiseks kokku leppida eraldi aeg. Seda on võimalik teha ametnikule helistades või kirjutades. Nii saab iga ametnik kohtumiseks vajadusel valmistuda ning arvestada iga kodaniku jaoks kindla aja, mil keskendutakse ainult kodaniku teemadele. 

Kui te ei ole kindlad, missuguse ametniku poole te oma küsimusega pöörduma peaksite, siis palume kindlasti helistada üldnumbril 730 9880, kust teid suunatakse vajadusel edasi. Registripidaja juurde tulemiseks ei ole tarvis aega ette broneerida. 

Kuna ametnike töö hõlmab iga päev ka dokumentidega tööd, kohtumisi jm, ei pruugi kõik ametnikud alati vallavalitsuses olemas olla, mistõttu tasub kindlasti kohtumiseks aeg kokku leppida või tulla kohale vastuvõtuajal. 

Eelmise kuu algusest võtab Elva Vallavalitsuse fuajees kodanikke esimesena vastu infospetsialist Triinu Paas. Infospetsialist abistab vajadusel taotluste esitamisega, vastab küsimustele ning on vallamajas kodanikele igati abiks. 

Vastuvõtuajad: 

Registripidaja Kristi Kalmus: E-N 8.30–12; 13–16; R 8–12 

Kinnistuspetsialist Daisy Sild: T, N 9–12; 13–16 

Ehitusspetsialist Riina Sirel: T, K, N vastuvõtt eelregistreerimisel 

Planeeringuspetsialist Maarika Uprus: E, N 9–12; 14–16 

Lastekaitsespetsialist Hille Deede: Puhja teenuskeskuses N 9–12; Konguta teenuskeskuses T 9–12; muul ajal kokkuleppel 

Lastekaitsespetsialist Anneli Lepik: Rõngu teenuskeskuses T 9–12; Rannu teenuskeskuses N 9–12; muul ajal kokkuleppel 

Lastekaitsespetsialist Eve Jõgi: Elva vallamajas T 9–12, N 14–16; muul ajal kokkuleppel 

Lastekaitsespetsialist Elise Aher (eelkooliealiste lastega pered): Elva vallamajas T 9–12; N 14–16; muul ajal kokkuleppel 

Sotsiaaltööspetsialist Elo Kasetalu: Konguta teenuskeskuses T 9–12, 14–16; Elva vallamajas N 9–12, 14–16 

Sotsiaaltööspetsialist Ene Sõber: Rõngu teenuskeskuses T, N 9–12; 14–16 

Sotsiaaltööspetsialist Sille Kask: Elva vallamajas T, N 9–12; 14–16; Palupera teenuskeskuses eelneval kokkuleppel 

Sotsiaaltööspetsialist Laura-Liis Õnneleid: Puhja teenuskeskuses T, N 9–12; 14–16 

Sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm: Rannu teenuskeskuses T, N 9-12; 14-16 

Kõikide teiste ametnikega kohtumiseks tuleb aeg eraldi kokku leppida, kontaktid leiate SIIT

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee

 

 

Esmaspäev, 28. september 2020 Kell 8.15 lastekaitsemeeskonna koosolek  Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 finantsosakonna
Esmaspäev, 21. september 2020 Kell 9 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 Finantsosakonna
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4