« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.07.-14.08.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

Suveperioodil ilmub Elva Vallavalitsuse nädalakiri kaks korda kuus. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

9. augustil toimus maaelu- ja turismikomisjoni ning majandus- ja keskkonnakomisjoni ühiskoosolek

Koosolekul osalesid Kertu Vuks, Priit Värv, Imbi Rõivassepp ja Kristjan Vilu. Koosoleku  päevakorras oli Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia  esimene lugemine, üldplaneeringu vastuvõtmine ning AS-le Emajõe Veevärk Teedla ja Siuksu biotiigi tasuta võõrandamine.

Komisjon toetas kõikide eelnõude volikogule edastamist. 

 

10. augustil toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Koosolekul osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Priit Värv, Imbi Rõivassepp ja Margus Ivask.  Päevakorras oli ülevaade detailplaneeringutest, Elva valla eelarvestrateegia ja arengukava esimene lugemine, Elva valla üldplaneeringu vastuvõtmine ning Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise tegevustega seonduv.

Kertu Vuks ja Jaanika Saar andsid ülevaate käimasolevatest planeeringutest ning Margus Ivask rääkis Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise hanke tühistamisest ja edasistest tegevusplaanidest. Komisjon toetas mõlema eelnõu — arengukava- ja eelarvestrateegia ning üldplaneeringu vastuvõtmine — volikogule edastamist.  
 

 

11. augustil toimus haridus- ja noorsootöö ning kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni ühiskoosolek

Koosolekul osalesid Kertu Vuks, Heiki Hansen ja Imbi Rõivassepp. Koosolekul arutati Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia üle ning komisjonid otsustasid saata arengukava- ja eelarvestrateegia esimesele lugemisele 22. augustil toimuvale vallavolikogu istungile.  
 

 

8. augustil osalesid Priit Värv ja Karmen Paavel regionaalse kriisikomisjoni istungil

Istungil oli teemaks gaasi varustuskindlus ja hetkeolukord. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sõnul on viimaste kuude areng olnud Eestis pigem positiivses suunas. Oodatakse Paldiski LNG terminali valmimist, mis praeguse prognoosi kohaselt valmib 2022. aasta lõpuks. Terminali ennast on kavandatud juba aastaid.  

Eesti on sarnaselt Lätile ja Soomele kuulutanud välja gaasivarustuse varajase hoiatuse taseme, mis põhimõtteliselt tähendab hädaolukorra ohu kahtlust. Tegu on kõige madalama hoiatustasemega, mis on andnud võimaluse olukorrale teistmoodi läheneda. Järgmised võimalikud tasemed on häireolukord, kus turg saab hakkama, aga esineb tarnehäireid ning hädaolukord, mil gaasi pole kõigile anda.  

Gaasi tarbimine on jagatud VI kategooriasse, millest I kategooria moodustavad kodutarbijad ja II kategooria kaugkütte ettevõtjad. Oluline on see, et need kaks kategooriat on Eestis kaitstud tarbijad.  
 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

8. augustil osales Gerda Kiipli-Hiir Eesti Linnade ja Valdade Liidu infotunnis

Infotunnis rääkis Tallinna Ülikooli haridusgerontoloog Tiina Tambaum seeniortööst. Tavapäraselt on kujunenud töö eakatega sotsiaalvaldkonna pärusmaaks. Siiski tuleb arvestada, et kui inimesed lähevad pensionile 65-aastaselt, siis päris paljude jaoks tähendab see veel keskmiselt 20 eluaastat. Seetõttu on vajalik mõtestada selle vanusegrupi vajadusi palju enam ning mitte lähtuda sellest, et eakad tahavad ja vajavad vaid käsitööringi ja rahvakultuuri. Infotund andis väga palju uusi mõtteid, mida tasuks ka Elva vallas edaspidi käsitleda. 
 

 

Limbaži uue sotsiaalmaja külastamine 


9.-11. augustil külastas Karmen Paavel koos Võrtsjärve Ühendusega Läti Limbaži piirkonda

Tutvuti sealsete sotsisaalvaldkonna ja kogukonna arenguga seotud projektide ja meetoditega. Eelkõige oli külastusobjektide puhul tegu Leader toetusmeetmetest saadud rahastustega, kuid oli ka neid, mis olid saanud vajalikud vahendid muudest allikatest. Näiteks külastati Urga hooldekodu soolakambrit, Staicele vabatahtlike päästekomandot ja muuseumi Pivalind, Rozenu-Staicelese Evangeelse Luteri kirikut, Rohelise Raudtee radasid, kogukonnakeskust Puikule mõisas, kohalikku miniloomaaeda, Limbaži peatselt avatavat sotsiaalmaja, Olümpiaspordikeskust, foto- ning õmblusstuudiot, hõbeda- ning tuletõrjemuuseumi, Skultesi multifunktsionaalset keskust jpm. Lisaks külastati mitmeid kohalikke matkaradu ja rannaalasid, mida on viimase viie aasta jooksul rajatud või korrastatud.

Programm oli väga tihe ning rõõm oli näha kohalike kogukondade aktiivsust oma piirkonna arendamises. Kohtumisel kohaliku arendusgrupiga tõdeti, et kahe riigi tegemistes ning valukohtades on väga palju sarnasusi, kuid jätkub ka hulganisti häid näiteid, kuidas üks või teine pool on hakkama saanud.  
 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 

Elva valla noored laagrites

8.-13. augustil osalesid 7 Elva valla noort Otepää vallas sportlikus Veski noortelaagris.  

8.-14. augustil toimus Põlva vallas juba traditsiooniline Valgemetsa noortelaager. Elva vallast käis seal 44 noort, nende hulgas ka 5 Ukraina noort. Laagripäevad olid sisustatud sportlik-aktiivsete tegevustega: erinevad pallimängud, põnevad kombineeritud võistlused, maastikumängud, ujumine jms. Lisaks tehti lõkke- ja filmiõhtuid ning muid põnevaid teemaõhtuid. Laagrit külastas ka üllatuskülaline.    
 

 


9.-11. augustil toimus Rõsnal Punase Risti noortelaager

Elva vallast võttis laagrist osa 11 last. Kolme päeva jooksul õpiti Punase Risti vabatahtlike abil erinevaid esmaabis tarvilikke oskusi, Päästeameti toel veeohutust, orienteeruti maastikul, tehti lõkke peal süüa ja palju muud. Loomulikult ei puudunud ka laagrist erinevad mängud, jutuajamised, nali ja naer. 
 

 


5.-6. augustil toimus Valgemetsas Tartumaa noorte töömalevate kokkutulek

Elva valda esindasid Elva linna malevarühma noored. Kokkutulekul osales 12 rühma Tartumaalt ja Tartu linnast. Mõõtu võeti erinevatel võistlustel, näiteks võrkpall, köievedu, teatevõistlus, malevalaul jne. Elva malevlased said lõpparvestuses viienda koha. Malevalaulul saavutati lausa teine koht ning ülejäänud aladel samuti väga tublid tulemused! 
 

 


5. augustil tähistas Uula raamatukogu oma 55. sünnipäeva ning raamatukoguhoidja Elga Alberi 55. tööjuubelit.

Elgat käisid õnnitlemas vallavanem Priit Värv ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste.  
 

 

Fotograaf: Nima Sarabi (Tartu 2024)


12. augustil toimus Tartu 2024 kohalike omavalitsuste infotund 

Kohtumisel osalesid Eliise-Berta Tarto, Liis Lehiste ja Marilin Aasoja. Infotunnis räägiti plaanidest ja tegevustest järgmiseks poolaastaks ning ettevalmistustest tiitliaastaks 2024. 

Eesmärgiks on, et 2022. aasta lõpuks on koos 75% sellest, mis 2024. aastal Lõuna-Eestis Tartu 2024 kultuuripealinna projekti raames toimuma hakkab. 2022 II poolaastal selguvad regionaalse taotlusvooru ja Tartu taotlusvooru tulemused ehk millised sündmused ja kultuuriprojektid saavad osaks Tartu 2024 kultuuripealinna programmist. 2023. aastal avatakse täiendavalt veel ka väikeprojektide taotlusvoor. Lisaks alustab sellest sügisest ka Tartu 2024 Extended noorteprogrammi teine lend. Tartu 2024 kultuuripealinna tiitiliaasta avapidustused saavad toimuma 27.01.2024. 

NB! Kogukonnaprogrammi taotluste tähtaeg on 15. september 2022. Vaata täpsemalt →

Kuula ka Elva valla raadiosaadet, kus Tartu 2024 teabe- ja turundustiimi juht Marili Vihmann räägib lähemalt, mis see Tartu 2024 kultuuripealinna projekt täpsemalt endast ikkagi kujutab, kuidas Elva vald sellega seotud on ning kes ja kuidas saavad oma sündmustega Tartu 2024 kultuuripealinna projekti osaks saada. 
 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Piirkonnakogude esimesed koosolekud 
 

Palupera, Puhja ja Rõngu piirkonnakogud on valitud! Toimunud on ka esimesed kohtumised ning valitud piirkonnakogudele esimehed ja aseesimehed.  

Palupera piirkonnakogusse kuuluvad: Madis Haug, Mae Juske, Rain Komlev, Veikko Käos, Artur Lõhmus, Triin Pannel  ja Ain Veemees. Piirkonnakogu esimees on Madis Haug, aseesimees Veikko Käos. 

Puhja piirkonnakogusse kuuluvad: Rainer Banhard, Kristina Ermel, Juta Lipmeister, Margit Mahla, Andrus Mäll, Egert Tuul, Madli Tuvike, Arne Salo ja  Kaja Udso. Piirkonnakogu esimees on Kristina Ermel, aseesimees Andrus Mäll. 

Rõngu piirkonnakogusse kuuluvad: Indrek Jaal, Kalev Jago, Tõnis Leosk, Andres Luik, Sirle Lüüs, Laine Meos, Märt Mõtus, Riko Oras ja Mari-Liis Vanaisak. Piirkonnakogu esimees on Mari-Liis Vanaisak, aseesimees Indrek Jaal. 

Rannu piirkonnakogusse kuuluvad: Hille Andressoo, Üllar Kaaver, Aivo Kapten, Meeri Metspalu, Lea Tuvikene, Tiia Runthal ja Viive Vink. Piirkonnakogu esimees ja aseesimees valitakse 24. augustil toimuval esimesel piirkonnakogu koosolekul.  

Endiselt ootame julgelt kandideerima veel ka Elva linna ja Konguta piirkonnakogudesse! Vaata täpsemalt: www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 


26.-29. juulil osales Priit Värv Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindusega Prahas “Networks of Towns Active EU Project” konverentsil
 
Tegemist oli programmi “Kodanikele loodud Euroopa Liit” teise konverentsiga, kuhu olid kutsutud erinevate linnade ühenduste esindajad. Konverents toimus kahel päeval, kummalgi päeval oli kaks töötuba ning osalejaid oli 16st erinevast riigist. 
 
Elva vald oli konverentsile kutsutud eesmärgiga anda ühe Eesti kohaliku omavalitsuse poolne vaade Euroopa Liidus olemise mõjudest kohalikule elukeskkonnale ning arengule. Priit Värv osales teises paneelis "The European Union, an incomplete construction, debate on the process of European construction and enlargement”, milles andis vaate Euroopa Liidu poliitika ja rahastusprojektide mõjudest meie piirkonna arengutele ning tutvustas ka Elva valda üldisemalt. Lisaks jagas ka mõtteid olemasolevate liikmete hoidmisest ja koostöö parandamisest. 
 
Meeldejäävad olid Leedu ja Läti delegatsiooni ettekanded, milles puudutati EL-i liikmesriikide seas valitseva ebavõrdsuse teemat - olgu see siis põllumajandustoetuste või riigivõla kontekstis. Näiteks toodi esile, et kui riigivõla näitajate poolest on Eesti madalaima riigivõlaga ning ka Läti ja Leedu riigivõlad on oluliselt alla kehtestatud nõuete, siis enamuse liikmesriikide riigivõlad on oluliselt üle lubatud piiri - näiteks Itaalia, Prantsusmaa ja Kreeka riigivõlg ulatub 113%-193%ni SKT-st.

Kõikides ettekannetes puudutati ka sõda Ukrainas, sellest tulenevaid ülemaailmseid raskusi ning mõisteti Venemaa agressioon üheselt hukka.
 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


28. juulil külastasid Elva valda AESOP konverentsi raames ruumiplaneerijad ja arhitektid üle Euroopa

Planeerijatest moodustatud kolm töögruppi lahendasid avaliku ruumi aktuaalseid probleeme ning pakkusid välja idee- ja ruumilahendusi. Arutlusel olid korterelamukvartalite parkimislahendused ja liikluskorraldus, raudteeturvalisus ning rohepöördeküsimused. Külalistele tutvustati Elva valda, külastuse raames arutlusel olnud piirkondi ja Elva Linnasüdant.  
 

 


Vallavalitsus algatas Urmi kinnistul sidemasti detailplaneeringu  

Vallavalitsus algatas 1. augustil 2022 Urmi külas, Urmi kinnistu detailplaneeringu, kuna Elisa Eesti AS soovib sinna rajada 99 meetri kõrguse raadiosidemasti. 

Pildil on väljavõte detailplaneeringu algatamise taotlust illustreerivast joonisest. Detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda Elva valla kodulehel: www.elva.ee/planeeringud
 

 


Vallavalitsus kehtestas Palu tee 11a detailplaneeringu 

Elva Vallavalitsus kehtestas 1. augustil 2022 Elva linnas, Palu tee 11a kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette kinnistu kolmeks elamukrundiks jagamine ning antakse ehitusõigus kruntidele üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Pildil on väljavõte detailplaneeringu põhijoonisest, kollasega on näidatud hoonete ligikaudsed asukohad. 

Detailplaneeringuga on võimalik lähemalt tutvuda Elva valla kodulehel: https://www.elva.ee/planeeringud.  

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee / 527 1860 
 

 

Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise hankemenetlus tunnistati kehtetuks

3. augustil 2022 avati Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise riigihanke nr 252426 "Elva gümnaasiumi rekonstrueerimine" pakkumused, mille eesmärgiks oli leida ehitaja Elva gümnaasiumi Puiestee tänava hoone rekonstrueerimiseks. Hankele registreerus 11 ettevõtet, millest pakkumuse esitas 5. Laekunud pakkumuste käibemaksuta maksumused jäid vahemikku 4,7 miljonit kuni 6,1 miljonit eurot.

Elva vallavalitsus otsustas 9. augustil 2022 toimunud istungil hankemenetluse kehtetuks tunnistada ning sellega praeguse hankemenetluse lõpetada, kuna kõik laekunud pakkumused ületavad hankeks planeeritud vahendeid ca 1,2 miljoni euroga. Vallavalitsusel on plaan vaadata üle ehitusprojekt ja leida selles võimalusi ehistusmaksumuse vähendamiseks. 

Kooli rekonstrueerimine lükkub edasi ning 2022/2023 õppeaastal toimub õppetöö Elva gümnaasiumi Puiestee tänava hoones tavapäraselt. 


Lisainfo:
Margus Ivask, arendusjuht
margus.ivask@elva.ee

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Menetlemisel on Vehendi küla ühissõidukipeatusele uue kohanime määramine
 

Tulenevalt Kohanimeseadusest on Elva Vallavalitsusel menetlemisel uue kohanime määramine - Vehendi külla planeeritud uutele ühissõidukipeatustele (riigitee nr 22176 Vallapalu-Rannaküla mnt, Pilliroo teeots) antakse nimeks Pilliroo.

Uue kohanime asendiplaaniga saab tutvuda SIIN.

Vallavalitsus menetleb eelnõud eeldatavasti 2022. aasta augusti lõpus vallavalitsuse istungil ning peatused toimivad sõiduplaanides septembrist 2022.

Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsialist
terje.korss@elva.ee / 5302 0888 
 

 

  VARIA  

 


30.-31. juulil toimus Elvas esmakordselt Eesti Liikumis- ja Spordifestival 

Esimene Eesti Liikumis- ja Spordifestival oli niivõrd meeleolukas, mastaapne ja erakordne, et võtsime meeskonnaga aega, et teha kokkuvõtteid, sirvida fotoalbumeid, panna kokku ülevaatlik aftermovie ning pidada tulevikuplaane. Emotsioonid on ülevad ning loodame väga, et saime sama pakkuda ka kõikidele teistele, kes ühel või teisel moel festivalist osa said!

Festivali eesmärk oli tuua fookusesse liikumisharjumuste kujundamine ja sportlike eluviiside propageerimine. Esindatud oli 35 spordiala ning huvilisi ja osalejaid jagus neile kõigile rohkelt!

Aset leidis ka põnev ja sisukas rahvusvaheline spordikonverents, kus erivaldkondade spordiekspertide seas oli au võõrustada ka olümpiavõitjaid Erika Salumäed ja Gerd Kanterit. Üle paari aasta Eestit väisanud kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe sai Elva valla poolt kingituseks ka Ragnar Vuti droonifoto Verevi järvest. Festivali ajal möödus sümboolselt 30 aastat ka Barcelona olümpiavõidust. Kõik konverentsil osalenud olid ühel meelel, et taolised mõttevahetused ja kogemuste jagamised on üliolulised ning sellist formaati tuleks kindlasti korrata ka tulevikus.

Lisaks sportlikele tegevustele ja konverentsile toimus festivali esimesel õhtul ka positiivseid emotsioone pakkuv kontsert – edastame siinkohal ka esinejate ansambel Mesi, Traffic ja James Werts World Project’i südamlikud tänusõnad toredale publikule!

Eesti Liikumis- ja Spordifestival oli Elva linna rohefestivali pilootprojekt ning ka selles valdkonnas saatis meid edu – Ringo pandipakendite süsteem võeti nii külastajate kui ka toidupakkujate poolt vastu hästi ning prügi sorteerimine oli üles ehitatud lihtsalt ja loogiliselt. Kokku suutsime säästa ca 3000 toidupakendit, mis muidu oleksid ühekordsete nõudena muutunud peale festivali prügiks. Suur tänu ka Ringo meeskonnale koha peal inimestele jooksva teavitustöö tegemise eest!

Oli rõõm, et Eesti Liikumis- ja Spordifestival sai ka palju üleriigilist meediakajastust. Eriti pakkus huvi püstitatud eesmärk Elva miljon vol2 ehk jätkutegevusena 2021. aastal kogutud miljonile kilomeetrile koguda festivali jooksul üheskoos kokku miljon tõstetud kilogrammi. Iga festivalil osalenu sai tulemuse saavutamisse anda oma panuse ükskõik millise raskuse ning ükskõik mis hulga kordustega jõutõmmetega. Festivali ajal suutsime kokku koguda võimsad 196 169 kg. Kuigi miljoni verstaposti me siiski ei ületanud, siis kilogrammide kogumine jätkub augusti kui Elva valla spordikuu raames ning tõstame nii kaua kuni miljon täitub! 

Juba 2024. aastal leiab Elvas aset Eesti Liikumis- ja Heaolufestival. Festival saab osaks ka Tartu 2024 kultuuripealinna programmist. Sügav kummardus kõigile, kes tänavu aitasid meie suursündmuse õnnestumisele kaasa!

Eesti Liikumis- ja Spordifestivali peakorraldaja oli SA Elva Kultuur ja Sport koostöös Elva Vallavalitsusega. Kogu kontseptsioon valmis koostöös kuue Lõuna-Eesti maakonnaga. Aitäh Tartumaa Spordiliit, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa Spordiliit, Põlva Maakonna Spordiliit, Jõgevamaa Spordiliit Kalju, Viljandimaa Spordiliit.

Meie suurimad toetajad olid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Tartumaa Arendusselts (TAS) ja Eesti Olümpiakomitee (EOK).

Oma toeka õla panid alla: Red Bull, Sportland, Lumiorav, A. Le Coq, Fitstore.ee, Elva Seikluspark, Elva Keegel ja Resto, Surfipuhkus, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ja Eesti Kultuurkapital.

Konverents on järelvaadatav siit →
Vaata ülevaadet festivalist Instagramist →

Ürituse galeriid:
Fotograaf Jaak Jänes →
Fotograaf Kayvo Kroon →

Videokokkuvõte festivalist →
Video autor: Kuvaman 
 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 27. november 2023   Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir ja
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 20. november 2023   Kogu päev Imbi Rõivassepp
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 13. november 2023   Kogu päev Priit Värv
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 6. november 2023   Kogu päev Hegri Narusk ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4