« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 25.01-31.01.2021

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.01.–31.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 26. jaanuaril osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva valla kultuurijuhtide koosolekul. Peamiseks teemaks oli ettevalmistused Tartu 2024 kultuuripealinnaks ning vabariigi aastapäeva tähistamisega seonduv.  

Teisipäeval osales Mare Tamm Kultuuriministeeriumi infopäeval “Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate harrastuskollektiivide juhendajate tööjõukulu toetus”. Tegemist on selle aasta uue toetusmeetmega, kus laulu- ja tantsupeo liikumises osalevad kollektiivid saavad taotleda töölepingu alusel töötavate juhendajate tööjõukulude toetust. Toetuse andja on Eesti Rahvakultuuri Keskus. Toetuse taotlemiseks on 2021. aastal avatud kaks taotlusvooru: esimene taotluste esitamise periood on 1.–31. märts; teine taotluste esitamise periood on 1.–31. august. Huvilistel on võimalik määrusega lähemalt tutvuda SIIN
Kolmapäeval, 27. jaanuaril osales Mare Tamm praktilisel seminaril “360 kraadi tagasiside meetod”  haridusasutuse juhile. Tegemist on juhtide arengut soodustava meetodiga, milles antakse tagasisidet tema tööle. Selle meetodi aluseks on omakorda 2016. aastal loodud  haridusasutuse juhi kompetentsimudel. Täna vaadeldakse Eestis haridusjuhi tööd ja tema panust peamiselt viies valdkonnas: innovatsiooni ja meeskonna juhtija, iga õpilase arengu toetaja, tulemuspõhine juhtija ning eduloo tutvustaja. Seminaril tutvustati tagasiside andmise protsessi ja valmisolekut seda meetodit kasutada. Hindamises osalevad valitud kolleegid juhtkonnast, õpetajad, õpilased, lapsevanemad, hoolekogu liikmed ja kooli või lasteaia pidaja esindaja. 
 
Fotol vasakult: Annela Laaneots, Priit Mikk, Urmas Klaas, Marika Saar ja Maano Koemets.

27. jaanuaril allkirjastati Elvas Tartu 2024 koostööleping

 
27. jaanuaril allkirjastasid Euroopa  kultuuripealinn Tartu 2024 ja Elva vald koostöölepingu, mille alusel valmistatakse ette ja viiakse ellu Euroopa suursündmus.
 
Elva valla poolt allkirjastas lepingu vallavolikogu esimees Maano Koemets, kes ütles, et Elva on oma sportliku hingega juba tükk aega treeninud ning nüüd on üheskoos teiste 19 kohaliku omavalitsusega antud start 2024. aasta kultuuripealinna suunas. "Mul on väga hea meel, et seesugune kultuuriline suur teekond võetakse ette koos nii paljude kohalike omavalitsustega ja et Elva vald saab anda enda omanäolise panuse sellesse."
 
Peale selle rõhutas vallavolikogu esimees, et Elvale on antud 2021. aastaks Euroopa spordilinna tiitel ning ta kutsus kõiki Tartumaa kohalikke omavalitsusi Elva valda, et siin üheskoos aktiivselt liikuda ja kilomeetreid koguda. "Õige pea hõigatakse välja Elva miljoni aktsioon, mis tähendab, et ootame kõiki, nii kohalikke kui ka külalisi, meie valda, et koguda üheskoos selle aasta lõpuks kokku miljon aktiivset kilomeetrit." Aktsiooni kohta jagame infot õige pea Elva valla kõikides infokanalites.
 
Sihtasutuse Elva kultuur ja sport meeskond oli allkirjastamiseks valmistanud ette Elva keskväljakule välikontori, kus said lepingule anda allkirjad Urmas Klaas, Maano Koemets ja Priit Mikk.
 
Ajaloolise sündmuse visandas kiirelt üles kunstnik Anni Irs.
SOTSIAAL JA TERVIS
Teisipäeval, 26. jaanuaril osalesid abivallavanem Marika Saar ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp Sotsiaalministeeriumi moodustatud teenusmajade töörühma töös. Eelmise aasta lõpuks saatsid kohalikud omavalitsused vanemaealiste toetatud elamise teenuse (teenusmajade) kontseptsioonile ettepanekuid, mille üle kohtumisel koos arutleti.
VALLAMAJANDUS

27. jaanuaril algasid Rõngus vana bussijaamahoone lammutamise ettevalmistustööd, mis märgivad ühtlasi Rõngu kogukonnakeskuse ehituse algust.

Oluline on kindlasti meeles pidada ka seda, et alates 1. veebruarist on ühistranspordiliiklus suunatud ajutisse bussipeatusesse endise Kõvera kõrtsi ette. Skeemi leiate SIIT. Välja on pandud ka suunavad liiklusmärgid.

Elva vallavalitsus sõlmis 13. jaanuaril Rennes OÜ-ga töövõtulepingu Rõngu kogukonnakeskuse ehitamiseks. Keskus ehitatakse olemasoleva bussijaamahoone asemele. Keskuse ehitustööd lähevad maksma 837 319 eurot ja ehituse tähtaeg on 10 kuud.

Rõngu kogukonnakeskuses hakkab tegutsema raamatukogu ja vallavalitsuse teenuskeskus. Keskusesse on planeeritud ka seminariruum ja võimalus kaugtöökohtade tekkeks ning avaliku interneti kasutamiseks. 

"Tegemist on multifunktsionaalse hoonega, mis toob kindlasti kohalikele raamatukogu ja teenuskeskuse võimalused varasemast lähemale," rääkis abivallavanem Mikk Järv. Ta lisas, et kogukonnal on võimalik kasutada keskuses olevaid ruume koosolekute ja muude tegevuste korraldamiseks. "Näiteks saab keskuses korraldada näitusi või muid väiksemaid üritusi. Loodame keskuse ehitamisega luua kohalikele ja külalistele meeldiva koha, kus vaba aega veeta," rääkis Järv.

Peale selle hakkab uues keskuses asuma ka tänapäevane ja mugavustega bussijaam koos ootesaali ja avalike tualettruumidega.

Pärast praeguse bussijaamahoone lammutamist jätkatakse vastavalt ilmastikuoludele väljakaevete ja trassiehitustöödega. Seejärel liigutakse edasi hoone üldehitustööde juurde.  

Hange keskuse ehitaja leidmiseks korraldati 2020. aasta lõpus. Ehituse vastu tundsid huvi kümme ettevõtet, kellest viis esitasid pakkumuse. Ehitusleping sõlmiti hanke korras parima pakkumuse teinud Rennes OÜ-ga ning ehituse lõpptähtaeg on selle aasta november.

Projektiga saate tutvuda SIIN.

ARENDUSVALDKOND
Esmaspäeval, 25. jaanuaril kohtus arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks EAS innovatsioonihangete meeskonnaga, arutati sõidujagamisteenuse arendamise projekti ja EAS-i pakutavat võimalust rahastada korraldatavat ideekonkurssi. Projekti eesmärk on sõidujagamisteenust võimaldava rakenduse loomine, et vähendada hajaasustuspiirkonnast tingitud tõrjutusriski laste- ja noorte seas.  
Kolmapäeval, 27. jaanuaril osales Kertu Vuks seminaril “Innovatsioon avalikus sektoris”. Seminaril tutvustati innovatsiooni edendavate riigihangete programmi teenuseid ja toetusi, mis annavad muu hulgas ka väiksematele kohalikele omavalitsustele ja riigiasutustele võimaluse oma teenuseid uuendada. Peale selle tutvustati  avatud ideekonkursside meedet ja  selgitati Haridusministeeriumi teadlaste palkamiseks mõeldud sektoriaalse mobiilsuse toetuse tingimusi.  
KOMISJONID
Esmaspäeval, 25. jaanuaril toimus spordikomisjoni koosolek, kus osalesid abivallavanem Marika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ja kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva. Tegemist oli spordiklubide ja spordikomisjoni ühiskohtumisega, kus räägiti spordi- ja puhkepargi arendamisest ja spordifestivali korraldamisest. 

Kertu Vuks tutvustas  spordipargi arenduse ideed ja selle võimalikku rahastusvõimalust PKT taotlusvoorust. Toetusraha abil soovitakse rekonstrueerida ja muuta multifunktsionaalseks Elva suusahüppemägi ja ümbritsev pargiala ning Elva linnastaadioni piirkond ühtseks terviklikuks mitmete funktsioonidega spordipargiks. Priit Värv ja Madis Šumanov tutvustasid spordifestivali korraldamise ideed, mis on plaanis 2021. aasta sügisel. 
TURISM

Kolmapäeval, 27. jaanuaril osales Kertu Vuks EAS-i korraldatud Eesti kui sihtkoha kommunikatsioonistrateegia tutvustusel. EASi turismiarenduskeskus on koostöös UK sõnumiagentuuriga Lantern töötanud välja Eesti kui turismisihtkoha kolmele turgudeülesele põhiteemale sõnumistrateegia ja narratiivi, mida temaatilises turunduses ja kommunikatsioonis saavad kasutada kõik Eesti turismiarendamisega tegelevad organisatsioonid, aga ka turismiettevõtjad. Nimetatud teemadeks on loodus, toit ja kultuur, mis olenemata sihtturust on olulised Eesti tutvustamisel.

Seminaril tutvustas Lanterni juht Ryan Tym peamiseid “lugusid” nende teemade lõikes ja selgitas, miks Eesti kui turismisihtkoha tutvustamiseks just sellised valikud tehti. Dokumendiga saab tutvuda siin.

KOGUKOND
Teisipäeval ja reedel, 26. ja 29. jaanuaril käisid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Elva gümnaasiumis andmas aine “Kodanik ja ühiskond” raames tundi.  Kodanikukaitse moodul on Elva gümnaasiumis pika traditsiooniga. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega: Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool jm ning Elva vallavalitsusega.

Kertu ja Merilyn juhendavad sel aastal õpilaste grupitööd, mille eesmärk on luua turismiteekonnad Elvas ja Elva lähiümbruses. Lisaks grupitööle tutvustatakse õpilastele erinevaid teemasid, mis on grupitöö valmimisel oluliseks abiks. Sel nädalal rääkisime lähemalt teenusdisainist ja kliendi teekonnast ning Merilyn tutvustas noortele kommunikatsiooni, erinevate kanalite kasutamise võimalusi ja kommunikatsioonivaldkonna toimimise põhimõtteid.  

Kursus lõppeb 19.veeburaril, kus kõik õpilased peavad tutvustama oma kursuse raames valminud grupitöösid.  
VARIA

Selgusid Elva valla elanikuks registreerimise kampaania preemiaraha võitjad 

Elva valla 2020. aasta elanikuks registreerimise kampaania „Ma armastan elada Elva vallas" toimus 4. novembrist 21. detsembrini 2020. Sel aastal keskendus kampaania Elva vallas elamise võludele. Auhinnaraha loositi välja kuuele Elva valla elanikule. 

Kõikide nende vahel, kes registreerusid Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikul, loositi välja 3x250 eurot. Samuti loositi välja 3x250 eurot nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rohkem kui kolm aastat. 

Loosi tahtel osutusid võitjateks: Kiur Hansen, Mairis Meri, Argo Tiilen, Margus Selirand, Caspar Pärn ja Monika Rämmer. Vallavalitsus on võitjatega võtnud otse ühendust. 

Sel aastal keskendus Elva valla elanikuks registreerimise kampaania siin elamise võludele. Kampaania videolugudes jagasid Elva valla elanikuks olemise mõtteid ja siin elamise võlusid Kirepi külavanem Marju Jõks, Puhja kooli õppejuht Riin Massur, Elva linna aktiivne elanik Kalju Hook ja Puhja seltsimaja kunstiline juht Enn Tobre. Videolugudega saate tutvuda Elva valla Youtube'i kanalil.  

Kampaaniaperioodil registreeris end Elva valla elanikuks 66 inimest. Samal ajal asusid mujale elama 68 inimest. Kõige rohkem liiguti elama Tartu linna, Nõo valda, Kanepi valda ja Kambja valda. 

Elva vallas elab 1. jaanuar 2021 seisuga 14 630 inimest. Elva vallas oli 2020. aastal positiivne iive veebruaris, märtsis ja novembris. 

Elva vallavalitsus teeb igal aastal teavituskampaaniat, mille eesmärk on kutsuda üles inimesi enda elukohaandmeid korrastama. 

Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks sõltub just registreeritud elanike arvust. Elukoha registreerimine on muu hulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid. 

Iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuse ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukohapõhiselt. 

Rohkem infot elanikuks registreerimisest ja Elva valla võimalustest leiate SIIT.  

Lisainfo: 
Merilyn Säde, kommunikatsioonijuht 
merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   12 .   aprill
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  5 . aprill 2021 Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,   2 9 .   mä r ts  202 1
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4