« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 24.-30.10.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 26. oktoobril toimus Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäev

Juba üheksandat korda toimuvast üritusest võtsid osa ka Elva valla eakad ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Tänavu Nõos toimunud tervise- ja ohutuspäeva jooksul sai kuulda ettekandeid nii petuskeemide, tuleohutuse ning enda ja teiste turvalisuse kui ka tervise hoidmise teemadel. Silmailu pakkusid Nõo Spordikooli tantsueriala õpilased ning jala pani rõõmsalt tatsuma Karel Kutsar karmoškal.

Lisaks oli püsti pandud ka messiala, kus oli võimalus tutvuda erinevate kaupade ja teenustega alates punutud korvidest ja massaažiaparaatidest kuni psühholoogilise toe ning korstnapühkimise teenuseni välja! 

 

 

Esmaspäeval, 24. oktoobril osales sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir SA Elva Laste- ja Perekeskuses laste nõukogu koosolekul

Laste nõukogu koosneb asendushooldusel olevate laste ja noorte esindajatest ning kohtumistel arutletakse neile olulistel teemadel, mis puudutavad laste heaolu. Nõukogu tööd juhib sihtasutuse sotsiaaltöötaja Tiina Kivirüüt. Seekordsel kohtumisel tutvustati lastele ka vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna tööd. 

 

 

Fotol vasakult: Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel, Rakvere vallavanem Maido Nõlvak ja Rakvere valla ennetustööspetsialist Eneli Baumann. 
 

27. oktoobril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel inspiratsioonikonverentsil “Vaba tahe sotsiaalhoolekandes – kellele ja miks?”

Riigikogu konverentsisaalis toimunud ürituse keskseks teemaks oli ennetustegevused sotsiaalhoolekandes läbi vabatahtlike kaasamise. Päevajuhiks oli Margus Saar. Konverentsil said sõna nii Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, Sotsiaalministeeriumi esindaja Õnne Liv Valberg, Vabatahtlikud Seltsilised liikumise eestvedajad Krista Pegolainen-Saar ja Eha Paas, meditsiiniasutuse esindajana Viru Haigla AS juhatuse esimees Merike Merirand ja kohaliku omavalitsuse esindajana Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.

Lisaks sai kuulda ka teiste vabatahtlikutööga tegelevate vabaühenduste toimetamistest, üht kogemuslugu vabatahtlikult seltsiliselt ning üht kliendilt endalt. Päeva mitmekesistamiseks võeti aega ka grupitöödeks ning aruteluks, kuidas vabatahtlikke sotsiaalvaldkonda rohkem tuua ning neid seal väärtustada.

Konverentsi kestel toodi olulise punktina välja, et ka riigikaitse algab sotsiaalkaitsest, sest toimetulev inimene suudab vajadusel aidata ennast kui ka teisi enda ümber. Lisaks jäid kõlama arusaamad, et vabatahtliku töö väärtus on kordades suurem kui kulu selle süsteemi ülal hoidmisele ning ennetustegevused on tagajärgede likvideerimisest odavamad.

Ka Elva vald liitus Vabatahtliku Seltsilise projektiga, millest saab pikemalt lugeda siit →

 

 

Neljapäeval, 27. oktoobril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning NEET projektijuht Kristi Liiv vaimse tervise konverentsil Pärnus 

Konverentsil käsitleti praegu väga aktuaalset vaimse tervise toetamise temaatikat erinevatest vaatenurkadest. Päeva tegid eriti põnevaks välislektorid Saksamaalt, Rootsist ja Norrast, kes tutvustasid oma kogemusi ja võimalusi. 

 

 


Esmaspäeval, 24. oktoobril avati Elva Perepesa 


Perepesa ennetus- ja peretöökeskus toetab peresid alates lapseootusest kuni kooliminekueani. Seal saavad emad-isad koos lapsega mängutoas mängimas käia, mängutoa juhendajaga ning teiste vanematega lobiseda, täita oma tassi nii rõõmu kui ka kohviga. Peale selle pakutakse professionaalset tuge ning võimalusi saada vanemluse ja paarisuhte alaseid teadmisi. 

Avamispäeval tervitasid sõbralikult kõiki huvilisi Perepesa juhataja Teele Kravtšenko, mängutoa juhendaja Anneli Jaeger ning Perepesa tibu. 

Perepesa avati Elva valla ja sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskuse koostöös. Perepesad tegutsevad juba ka Põltsamaal, Viljandis, Türil ja Tartus ning järgmistel aastatel on kavas veelgi laieneda.

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Teisipäeval, 25. oktoobril osalesid vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ja heakorraspetsialist Sten Saarekivi Tallinnas maastikuehituse maailmameistrivõistluste žüriis


Võistlustööna pidid rahvusvahelised meeskonnad nelja päeva jooksul ehitama ühesugustes tingimustes ehk samadest materjalidest, samade tööriistadega, samast lähteülesandest ning samades töötingimustes näidisaia. Selleks pidid nad näiteks tegema pinnasetöid, panema sillutise, laduma müüri, tegema tööd puitmaterjalidega, rajama veesilma ning muidugi ka tegema haljastuse.

Esindatud oli 16 riiki. Esimese koha saavutas Šveitsi, teise koha pälvis Jaapani ja kolmanda koha Ungari võistkond. Eesti võistkond sai 15. koha.

 

 


Elva valla tänavune jõulukuusk tuleb Elva vallast, Kõdukülast 

Puu asub transpordimaal, Rõngu-Otepää-Kanepi tee ääres ning jõuab Elva keskväljakule 21. novembril. Toomise ajaks suletakse ajutiselt ka liiklus Kesk tänava Apteegi tn ja Põik tn vahelisel lõigul. 

Ligikaudu 18 meetri pikkune puu asub nii maantee kui ka elektripaigaldise kaitsevööndis ning puu oksad kasvavad vastu elektriliine, mistõttu võib arvata, et varem või hiljem kärbitaks kaitsevööndisse ulatuvad oksad ning väärikas puu kaotaks oma ilme. Elva Vallavalitsus küsis Transpordiametilt puu jaoks luba, millega amet nõustus ning kinkis puu Elva vallale jõuluaega kaunistama.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


25.-28. oktoobril osales abivallavanem Kertu Vuks Horizon Europe rahvusvahelise koostööprojekti ”Digitally Enabled Social District Renovation Processes for Age-Friendly Environments Driving Social Innovation and Local Economic Development" avaseminaril Ermuas

Projekti eesmärk on pilootlinnade näitel luua kontseptsioon ligipääsetavate ja erinevate sihtgruppide vajadustele vastavate linnakeskkondade arendamiseks. Elva valda kutsuti projektis osalema meie kogemuse tõttu digitaalsete lahenduste kasutamisel valitsemises ja kaasamises. Lisaks Elva vallale on projektipartneriteks Eestist veel ka Eesti Korteriühistute Liit ning Balti Uuringute Instituut. Teisteks projektipartneriteks on Tecnalia uurimis- ja innovatsioonikeskus, Ermua omavalitsus, Housing Europe ning kolmas pilootomavalitsus on Matera Itaaliast.

Projekt kestab kokku ligikaudu 3 aastat ning seda rahastatakse täies mahus Euroopa Liidu vahenditest. Peagi on projektiga seotud materjalid leitavad ka Elva valla kodulehelt.

 

 

Teisipäeval, 25. oktoobril kohtus Karmen Paavel politseikapten Anti Peiponeniga

Omavahel arutati koostöövõimalusi Elva vallas ning kohtumise lõpuks otsustati, et järgneva kuu aja jooksul kohtutakse erinevate sihtrühmade esindajatega vestlusringides, otsitakse ühiseid koolitusvõimalusi ning planeeritakse koos õppusi.  

 

 


Reedel, 28. oktoobril osalesid arendusspetsialist Sirli Pippar ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto üle-eestilise Maal elamise päeva lõpuseminaril

Paides, Wittensteini Ajakeskuses toimunud üritusel võeti kokku käesoleva aasta Maal elamise päev - kuidas läks ning kas tulemused olid ootuspärased. Kaardistati osalejate profiilid, kellele tuleval aastal päeva planeerimisel keskenduda ning lepiti kokku ka sündmuse kuupäev, milleks on 23. september 2023.

Osalejad said kinnitust selle ürituse eesmärkide, sõnumite ja sihtgruppide osas ning omavahel jagada mure- ja rõõmukohti, mis ürituse korraldamisega kaasnesid. Üheskoos leiti palju lahendusi ning uue aasta üritusele minnakse vastu veelgi motiveeritumalt! 

Maal elamise päeval osales tänavu 22 valda ning erinevates külastuspunktides käis kokku üle 17 000 inimese.  

 

 

Esmaspäeval, 24. oktoobril osales Kertu Vuks Tartumaa Aasta Küla hindamiskomisjoni kohtumisel Valguta piirkonna elanike ja aktivistidega

Valguta küla kandideerib Tartumaa Aasta Külaks, mistõttu külastas Kodukant Tartumaa piirkonda ning tutvus küla ja selle elanike ning külaseltsi eestvedajatega. Konkursi eesmärk on avaldada avalikku tunnustust Tartumaa küladele tulemusliku tegevuse eest ning teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust.

Eelmine Tartumaa Aasta Küla oli Kirepi küla, samuti Elva vallast. Lisainfot aasta küla konkursi kohta leiab siit → 

 

 


Laupäeval, 29. oktoobril osales abivallavanem Kertu Vuks külalisena Viljandi valla ja kogukondade koostööpäeval Uusna külamajas

Koostööpäeval esines kommunikatsiooniekspert Urmas Vaino, kes jagas mõtteid dialoogi tekitamise ja hoidmise teemadel. Elva valla abivallavanem Kertu Vuks tutvustas Elva valla kaasamise ja avatud valitsemise rakendamise kogemust ning piirkonnakogudega seonduvat. Päeva teises pooles toimusid arutelud, et luua praktiline tegevusplaan Viljandi valla ja kogukondade koostööks. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Kolmapäeval, 26. oktoobril toimus Elva Kultuurikeskuses avalik loeng "Elurikkus tiheasustusega asulates"

Loengut pidas Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma juht Aveliina Helm. Peamiselt puudutati suure niitmise tagajärjel liigirikkuse vähenemise probleemi ning juhiti tähelepanu niitmata alade vajalikkusele linnakeskkonnas.

Igaüks saab oma õueala kujundamisega kaasa aidata sellele, et liigirikaste niidukoosluste pindala suureneks. Taimeliikide poolest mitmekesine ning õiterohke õuemuru või tagaaed aitab niidutaimedele pakkuda hädavajalikku kasvukohta ning niiduputukatele toitumis- ja pesapaika.

Loengus võttis sõna ka Tartu Ülikooli loomaökoloogia professor Tuul Sepp. Lisaks said osalejad küsida küsimusi ka linnalindude käitumise kohta ornitoloog Marko Mägilt.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


24. oktoobril toimus Tartumaa Toiduvõrgustiku õppereis Elva valda

Õppereisil osalesid omavalitsuste, haridusasutuste ja toitlustajate esindajad ning lasteaia- ja koolikokad. Ettevõtmist vedas eest Tartumaa Arendusselts. 

Päeva avasõnad ütles Elva vallavanem Priit Värv, millele järgnes SA Elva Teenuste juhi Krista Loogi ettekanne haridusasutuste toitlustamise arengute teemal. Rohkelt mõtlemisainet pakkus ka toitumisspetsialisti Triin Muiste ettekanne eritoitumise teemal ning Haridus- ja Teadusministeeriumi alushariduse valdkonna juhi Maila Rajametsa ettekanne tervisliku lasteaia- ja koolitoidu tagamise kohta.

Lisaks ettekannetele külastati ühiselt ka Elva Murumuna lasteaeda, Rõngu keskkooli, Rannu kooli ja lasteaeda ning Konguta kooli. Päev pakkus palju inspiratsiooni ja aruteluteemasid, kuidas muuta laste toidulauad veelgi väärtuslikumaks ning kokkade töö kergemaks. 

 

 


Teisipäeval, 25. oktoobril toimus Rõngu Rahvamajas Tubli Lugeja tänuüritus

Elva valla raamatukogud on koostöös Elva vallavalitsusega loonud Tubli Lugeja statuudi ja tunnustuse, mille eesmärk on tõsta esile Elva valla raamatukogude lugejaid, kes väärtustavad lugemiskultuuri ja kirjandust. Tubli Lugeja tunnustust jagatakse kahes kategoorias: lapsed vanuses kuni 16 eluaastat ning täiskasvanud.

Tubli Lugeja tunnustuse saaja on aktiivne ja koostööaldis lugeja, kes annab head tagasisidet loetu kohta, panustab raamatukogu ettevõtmistesse või kelle lugemisele pühendumine on väärt esiletõstmist.

Laste kategoorias tunnustati Tubli Lugeja tunnustusega Elva linnast Luisa Pisek ja Ellen Haljasmets, Puhja piirkonnast Heidi Reinhold, Konguta piirkonnast Lennali Lepik, Aakre piirkonnast Lenna Piirisild, Rannu piirkonnast Brandon Batško ning Rõngu piirkonnast Amanda-Johanna Komarova

Täiskasvanute kategoorias tunnustati Tubli Lugeja tunnustusega Elva linnast Aavo Aim ja Ly Erg, Rõngu piirkonnast Ilme Hanson, Rannu piirkonnast Imbi Ülper, Aakre piirkonnast Ilme Hõbemägi, Konguta piirkonnast Maie Erenvert ning Puhja piirkonnast Reet Lepik.

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Neljapäeval, 27. oktoobril toimus Puhja raamatukogu 120. aastapäeva tähistamine

Elva Vallavalitsuse poolt õnnitlesid Puhja raamatukogu direktorit Leini Laarsi vallavanem Priit Värv, abivallavanem Heiki Hansen ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste. Muusikalist meeleolu lõi Triin Norman ning ühiselt söödi muidugi ka torti.  

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 25. oktoobril toimus kõikide komisjonide ühiskoosolek

Koosolekul tutvustasid vallavanem Priit Värv ja finantsjuht Imbi Rõivassepp Elva valla 2023. aasta eelarve projekti, mille kohta said komisjonide liikmed esitada küsimusi.

2023. aasta eripäraks on tööjõukulude suur tõus, kuna riik tõstab hüppeliselt pedagoogide palkasid. Lasteaia personali palgad on seotud õpetajate palkadega ja ka need suurenevad. Haridusvaldkonda oli tööjõukuludele seetõttu vajalik juurde kokku 1,2 miljonit eurot. Kui palju sellest kompenseerib riik ei ole veel teada - eelarve projektis eeldatakse, et see on 50% vajaminevast summast.

230 000 eurot suurenevad ka kulud küttele ja elektrile. Toiduainete hindade kallinemine ja miinimumpalga tõus toob kaasa toidupäeva hinna kallinemise lasteaedades 1,45 eurot ja koolides 0,7 eurot toidupäeva kohta - kokku 420 000 eurot. Asutuste korrashoiuteenuste hinnad on tõusnud 200 000 ja heakorrateenuste hinnad 150 000 eurot.

Lisaraha leidmine põhitegevuse tuludest-kuludest on pannud eelarve suure pinge alla. Seetõttu on eelarves tööjõukuludest välja võetud traditsiooniline puhver 3%, mis on varasemalt võimaldanud asutuste juhtidel paindlikumalt majandada. Kütte ja elektri kallinemisega on arvestatud eeldades, et rakendatakse kokkuhoidu. Tegevuskulusid, mis ei ole seotud püsivate lepingutega, on kärbitud vähemalt 5% ning valitsuses ja vallamajas kuni 10%. Projekti- ja tegevustoetusteks eraldatavad vahendid on külmutatud 2022. aasta tasemel.  

 

 

Neljapäeval, 27. oktoobril toimus sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Komisjoni päevakorras oli volikogu eelnõu, millega antakse tasuta sõiduõigus Elva taksobussis lastele ja koolilastele ning tõstetakse 16 aastat muutumatuna püsinud Elva taksobussi pileti hinda. Komisjon oli üksmeelselt eelnõu volikogusse suunamise poolt. Lisaks anti ülevaade viimase kahe aasta jooksul valda paigaldatud pargipinkidest ning arutati puuetega inimeste ligipääsetavuse probleeme vallas. 

 

 

Elva Vallavalitsuse 25. oktoobri istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Elva vallas, Puhja alevikus, Saare tee 8a kinnistu (17101:001:1712) sihtotstarbeks elamumaa.

Määrata Vahessaare külas, Raudsepa kinnisasja (33101:003:0123) sihtotstarbeks mäetööstusmaa.

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Nõlvaku kinnistu kanalisatsioonisüsteem“ ja „Puurkaevu rajamine aadressil Piirikivi talu, Kulli küla“ aruanded.

Kinnitada Rannu Lasteaed Naerupesa 2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis.

Algatada Rõngu Lasteaed Pihlakobar arengukava 2023-2025 koostamine.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas, Ploomi tn 16 krundil kehtiva detailplaneeringu järgse hoonestusala suurendamiseks 10% ning abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Vehendi küla, Paluotsa SÜ 6 kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 01. november 2022 kuni 01. mai 2023.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Pööritsa küla, Püve kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 01. november 2022 kuni 31. märts 2023.

Kinnitada riigihanke nr 252935 „Elva valla teede lumetõrje 2022-2027“ tulemused.

 

 

  VARIA  

 


Esmaspäeval, 24. oktoobril tähistas Elva vald 5. sünnipäeva! 

Elva valla esimese juubeli – 5. sünnipäeva – tähistamine Elva keskväljakul oli vaatamata külmale ilmale ütlemata tore ja südantsoojendav! Nagu vallavanem oma kõnes sõnas, siis Elva vald on alles väike mürsik, kes kasvab ning kel on suur tulevik veel ees! Siiski on ta juba viie aasta jooksul näidanud üles suurt teotahet, koostöövalmidust ning kiiret arenemisvõimet.

Sünnipäevapeol jutustasid Elva valla kultuurikollektiivid Elva valla ühinemisloo, sai süüa sünnipäevatorti, kosutada end sooja tee ja kohviga, panna kirja vallale häid soove ning pidupäevale pani hoogsa ja meeleoluka punkti Chills Brass Band. 

Kogu ürituse galerii on leitav siit →
Fotograaf: Kayvo Kroon

Sünnipäeva puhul oleme käima lükanud ka ühe põneva Elva valla külastusmängu!

Oleme välja valinud 5 põnevat ja avastamist väärt paika üle Elva valla, kuhu igaüks kindlasti veel sattunud ei ole. Mine ja otsi need kaardile märgitud punktid üles ning vaata, mis sind seal ees ootab!
 

Igast paigast leiad ka ühe sõna, millest kokku moodustub vastus. Kui külastad enne 30. novembrit ära kõik viis paika, siis saada saadud vastus e-aadressile elva@elva.ee märksõnaga „Elva vald 5". Aktiivsed mängijad saavad premeeritud Elva valla meenetega!
 
Põnevat koduvalla avastamist! 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi →

 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 23. jaanuar 2023  
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 16. jaanuar 2023 Kell 9 Vallavalitsuse
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4