« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.03-29.03.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.03.–29.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 25. märtsil osales Marika Saar Tartu 2024 meeskonna virtuaalsel kohtumisel. Rääkisime võimalikest Tartu 2024 rahastusmudelitest ning ideedest, kuidas võiks koostööga Lõuna-Eestis edasi minna, et kõik omavalitsused tunneksid ennast osalisena sellest suurprojektist. Rääkisime Taani kogemusest ning visuaalse poolega seonduvast. Järgmine omavalitsusjuhtide kohtumine toimub virtuaalselt 8. aprillil.  

Kolmapäeval osales Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide virtuaalsel koosolekul. 

Räägiti rahvamajade tehniliste võimaluste kaardistamisest – oleme üheskoos loomas keskkonda, kus näeb põhjalikku infot kõikide rahvamajade tehniliste võimaluste kohta. See keskkond on vajalik neile, kes otsivad oma ürituse korraldamiseks kohta. Mida paremini oleme enda majade võimalused lahti kirjeldanud, seda parem ürituste korraldajatele. 

Tutvustati Loov Tartumaa koolituse korraldust eriolukorra ajal, see tähendab, et esimesed koolitussessioonid toimuvad veebiseminaridena. 

Kaardistasime, millised on raamatutute laenutamise võimalused eriolukorra ajal maakonnas. 

Neljapäeval, 26. märtsil osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane ja Allan Allik haridusvõrgu analüüsi virtuaalsel arutelul. Vaadati üle seni tehtu ning lepiti kokku järgmised sammud. Haridusvõrgu analüüsi valmimise lõpptähtaeg lükkub sügisesse, sest kevadeks plaanitud olulised arutelud erinevate sihtrühmadega valla erinevates piirkondades tuleb eriolukorra tõttu edasi lükata.  

Nädala jooksul toimus kuus e-koosolekut Elamusfestivali teemadel, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Margit Kink, Elva valla kultuurijuhid, Elva valla noortevolikogu jt. Koosolekutel pandi paika festivaliala, räägiti läbi eelarve ning arutati üldise festivali olemuse üle. Töö jätkub iganädalastel koosolekutel. 

Kolmas Elva Elamusfestival toimub 22. augustil ja seekord on kaasatud kõik Tartu maakonna omavalitsused. See on üks osa Tartumaa kultuuristrateegiast. Külastajatele tähendab see seda, et peale Elva valla ettevõtjate saavad nad tutvuda ka teiste valdade pakutavaga ning festivalialal on lausa kolm lava. 

Kolmapäeval ja reedel toimusid Elva valla koolijuhtide ja lasteaedade juhtide virtuaalsed  infokoosolekud. Kõik juhid said rääkida asutuste töö korraldamisest eriolukorras, distantsõpe toimib väga hästi ning kõik Elva valla lasteaiad on avatud ning osad lasteaiaõpetajad teevad ka kaugtööd. Sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm tutvustas raskustes olevatele perele mõeldud toidupakkide jagamise korraldust. Otsustati, et juhtide infokoosolekud toimuvad igal nädalal.  

 

Hea lugeja! Kui vajad mõnda raamatut, võta ühendust oma piirkonna raamatukoguga! 

Kui vajad raamatukogust mõnda raamatut, teatmikku vms, siis võta ühendust oma piirkonna raamatukoguga.   
Raamatukogutöötajad leiavad lahenduse, kuidas laenutada vajalik raamat ilma kontaktita. 
Valla raamatukogude töötajate kontaktid leiad: https://elvaraamatukogud.ee/

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga otsustati sel aastal Elva linna päeva üritused ära jätta. Mõned Elva linna päevale plaanitud tegevused lükkuvad võimalusel edasi juunisse, Elva linna jaanipäevale. Sel teemal antakse infot esimesel võimalusel. 

SOTSIAALVALDKOND

Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond võttis Tartu linnavalitsuse algatusest Tartu aitab eeskuju ning tegi pöördumise Elva valla kodanikele.  

Meie eesmärk on koondada info Elva valla kõigi piirkondade vabatahtlike aitajate, abivajajate ja abistamisega seonduvate kodanikualgatuste kohta. Arne Naess on öelnud, et kui me teeme midagi tähendusrikast, kandes hoolt mõne taime, looma või inimese eest, me kogeme rõõmu ja lisame väärtust elutingimuste parandamisele. Soovime leida kiireid lahendusi meie valla kodanike muredele ja probleemidele, mitte ainult tänases eriolukorras olles, vaid ka edaspidi. Meie soov on tuua lähemale naabrid, tuttavad ja sõbrad.  

Igaüks meist saab panustada kogukonnatöö tegemisse, andes märku siin endast kui abipakkujast või olles märganud mõnda abivajavat Elva valla kodaniku.  

Üleskutse eest vastutav ametnik on sotsiaaltööspetsialist Sille Kask, e-post: sille.kask@elva.ee või telefon 5381 6336 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval toimus Elva keskväljaku müügipaviljonide konkursi teemaline arutelu, kus osalesid Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Margit Kiin. Konkursile laekus kokku 4 pakkumist, millest 2 Arbi järve ääres olevale paviljonile ning 2 Kesk väljaku ääres olevatele paviljonidele. Kõikide pakkumiste esitajatega võetakse eraldi ühendust, et leppida kokku edasised tegevused. 

Esmaspäeval osales Kertu Vuks National Geographicu Kollaste Akende virtuaalsel projektikoosolekul. Kristiina Tammets andis ülevaate projekti seisust. Arutati tegevusi seoses Tartu 2024 kultuuripealinna projektiga, koos vaadati üle projekti 2020 aasta eelarve ja tegevuskava.  

Kolmapäeval osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Margit Kink Elva valla mälestuspinkide teemalisel arutelul. Lepiti kokku, et Elva vallas on kasutusel ühtne mälestuspinkide kontseptsioon ning nendele kinnitatakse vastav tahvel, millel on info persooni kohta, kellele pink on pühendatud.  

Neljapäeval, 26. märtsil toimus Rõngu kogukonnakeskuse virtuaalne projektikoosolek, kus osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks ja Jaanika Saar. Koos projekteerija ja eskiisi autori Uko Künnapiga arutati läbi hoone funktsioonid ning ruumide spetsiifika. Samuti lepiti kokku, kuidas toimub projekteerimisprotsessis info jagamine.   

VALLAMAJANDUS

Elva Vallavalitsus otsustas 25. märtsil, et riigis kehtestatud eriolukorra ning avalikus kohas viibimise täiendavate korralduste tõttu tuleb sulgeda valla kõik mängu- ja spordiväljakud, rulapargid, kettagolfirajad, välijõusaalid jt. Väljakud on suletud kuni eriolukorra lõpuni. 

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et kuigi nii Vabariigi Valitsus kui ka Elva Vallavalitsus on varasemalt juhtinud korduvalt tähelepanu sellele, et avalikes kohtades tuleb hoida teistega ohutut distantsi ja kogunemised on keelatud, pole paljud inimesed neid juhiseid järginud.  

"Oleme saanud viimasel nädalal mitmeid teateid laste ja noorte kogunemistest erinevatel väljakutel. Oleme valla infokanalites sellele teemale tähelepanu juhtinud, kuid paljud pole juhiseid tõsiselt võtnud," ütles Järveoja ja lisas, et seetõttu tuli võtta vastu otsus kõik mängu- ja spordiväljakud sulgeda. Vallavanem paneb lapsevanematele südamele, et laste ja noortega räägitaks eriolukorra tähendusest ja juhistest. 

Vallavanem rõhutas, et ka kõigil teistel, sh eakatel tuleb kogunemisi vältida. "Vabariigi Valitsuse eilne korraldus ütleb selgelt, et avalikus kohas võib viibida vaid kaks inimest, väljaarvatud perekond, ning teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist distantsi. Palume neid juhiseid rangelt järgida," lisas Järveoja. 

Vallavalitsus juhib tähelepanu, et valla lasteaedade mänguväljakud ei ole mõeldud avalikuks kasutamiseks ning ka neile väljakutele ei või minna. 

Vallavalitsus paigaldab kõikidele avalikele mängu- ja spordiväljakutele ning –radadele ka korraldust puudutavad infotahvlid. 

 

Elva Vallavalitsus otsustas ajutiselt sulgeda Elva linna jäätmepunkti. Jäätmepunkt on suletud 30. märtsist 30. aprillini. 

Elva linna jäätmepunkt (Nooruse 8) asub ühel territooriumil Elva linna keskkatlamajaga. Jäätmejaama tegevuseks kasutatakse katlamaja ruume. Kuna Elva linna keskkatlamaja on elutähtsa teenuse osutaja, otsustati Elva linna jäätmepunkt ajutiselt sulgeda, et tõkestada koroonaviiruse levikut ning ennetada elutähtsa teenuse katkemist. 

See tähendab, et ajutiselt ei ole võimalik ära anda vanarehve, lehtklaasi, eterniiti, ehitus- ja suurjäätmeid. 

Kohad, kus saate vanarehve tasuta ära anda, leiate siit: https://www.rehviringlus.ee/kogumispunktide-nimekiri  

Ohtlikke jäätmeid ja elektroonikat on võimalik üle anda Puhja, Rannu ja Rõngu jäätmepunktides. Täpsema info nende kohta leiate valla kodulehelt: https://www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott

Erandkorras on jäätmepunkt avatud 11. aprillil kell 9–15, kui ei teatata teisiti. Sel päeval toimub jäätmete vastuvõtmine, kuid arvestada tuleb kõikide Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega. Jäätmete äratoojaid võetakse vastu ükshaaval. 

NB! Kui see on võimalik, siis palume vältida jäätmejaamade tihedat külastamist ning mõelda jäätmejaama külastus põhjalikult läbi. 

Tuletame meelde, et eriolukorra juhi korralduse järgi võib avalikus kohas viibida korraga kaks inimest (v.a) pere ning teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist vahemaad. 

Elva linna Järve põik kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Elva Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/172 kehtestati Elva linnas Järve tn 9 detailplaneering, millega planeeriti Järve tn 9 kinnistule 6 elamumaa krunti ja liikluspind transpordimaana.  

Kohanimeseaduse alusel peab kohanimi olema määratud planeeritud nimeobjektidele või nimeobjektide kogumile (nt tee, tänav, väljak, väikekoht). Vallavalitsus tegi kinnistu omanikule ettepaneku määrata planeeritud nimeobjektile kohanimeks Järve põik (tänavanime liigisõna põik on samanimeliselt peatänavalt kõrvale keerav väiksem tänav, vahel ka umbtänav). 

Maaomaniku ettepanek oli määrata kohanimeks Järvepargi tänav, Väikejärve tänav või Järvepalu tänav. Kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 kohaselt on kohanime määraja kohalik omavalitsus. Vallavalitsuse 17.03.2020 istungil arutati kohanime määramist ning arutellu kaasati ka kinnistu omanik, kes nõustus nimevalikuga Järve põik.  

Elva Vallavalitsuse korralduse järgi tuleb valla kodulehel avalikustada kohanime määramise eelnõu, mille leiate altpoolt.  

Kohanime määramise eelnõu

 

KOMMUNIKATSIOON

Vallavalitsus kutsub: tule ja ole abiks kogukonna teavitamisel 

Hea Elva valla elanik! Pöördume sinu poole, et paluda abi olulise info levitamisel. 

Nimelt oleme kokku pannud infolehe, mille palume võimalusel välja trükkida ja panna oma kodus kusagile, kus see kogu aeg nähtaval oleks või kust oleks võimalik seda kiiresti vajadusel leida. 

Palume ka, et trükiksite infolehe välja ja viiksite oma eakatest lähedastele, aga eelkõige neile eakatele, kel ei ole kontakti lähikondsetega. Praegu on äärmiselt oluline, et kõik eakad püsiksid kodus ning omaksid eriolukorra kohta vajalikku infot. 

NB! Kindlasti anna infoleht üle ilma lähikontaktita! Pane infoleht postkasti, ukse või aia vahele. 

Samuti on äärmiselt oluline, et kogukond tuleb vastu ja aitab eakaid nende murede ja küsimuste lahendamisel. 

Kui kellelgi pole võimalik oma lähedaste poole abi saamiseks pöörduda, siis palume võtta ühendust oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistiga. Või kui tead kedagi, kes vajab abi, kuid ei saa seda ise kutsuda, siis palume samuti pöörduda valla sotsiaaltööspetsialistide poole: https://www.elva.ee/ametnikud

Kindlasti on vajalik info olemas ka järgmises Elva valla lehes, kuid oluline on, et vajalik teave jõuaks kõigini juba täna. 

Materjalid: 

Aitäh, et aitad! Sinu panus on oluline! 

VARIA

Elva Vallavalitsus otsustas 16. märtsil sulgeda vallavalitsuse ja teenuskeskused, kuid ametnike igapäevatöö jätkub kaugtööna. Siin mõned stiilinäited meie ametnike kodukontoritest.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   3 .   mai  
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 26. aprill 2021 Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   1 9 .   aprill
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4