« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.04.–28.04.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.04.–28.04.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 22. aprillil osalesid Kertu Vuks ja Mare Tamm Elva Muusikakooli arengukava koostamise seminaril. Kertu Vuks tutvustas arengukava koostamise põhimõtteid ning korraldas rühmatöö, kus osalesid Elva Muusikakooli õpetajad.

Teisipäeval, 23. aprillil osales Liis Lehiste Elva Gümnaasiumis metoodikapäeval. Metoodikapäeva peamine eesmärk oli jagada häid kogemusi ja praktikaid õpetajalt õpetajale.

Teisipäeval kohtusid Marika Saar, Karmen Moont ja Merilyn Säde valla kultuurijuhtidega Hellenurmes. Teemaks olid kultuuriürituste turundamine, plakatite kujundamine, uue kodulehekülje loomine ning koostööpõhimõtete arutelu.

Neljapäeval, 25. aprillil osalesid Marika Saar ja Mikk Järv SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul. Nõukogu kinnitas 2019. aasta tegevuskava ja eelarve, uue struktuuri ning langetati kõik spordihoone ehitamiseks vajalikud otsused.

Reedel, 26. aprillil osales Mare Tamm Pärnus koostööseminaril KOV haridusjuhtide ja eraüldhariduskoolide pidajatega. Ühine päev kulges koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga, kellega oldi aruteludes ja töörühmades, et saada parem pilt omavalitsuste koolivõrgu hetkeolukorrast ja eraüldhariduskoolide tulevikuplaanidest, samuti nende ootustest omavalitsustele. Elva valla näitel toodi esile head suhted ja koostöö Tartu Erakooliga.

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 24. aprillil toimus Elva Kultuurikeskuses SA Elva Laste- ja Perekeskuse korraldatud konverents “Teekond abivajava lapseni”, kus osalesid Marika Saar, Liis Lehiste, Karmen Moont, Mare Tamm, Hille Deede, Eve Jõgi, Triin Vask ja Piret Hallast.

Konverents oli väga huvitav, sest see ühendas sotsiaal- ja haridusvaldkonnateemad. Päeva juhtis ja modereeris Urmas Vaino. Saime konverentsilt häid mõtteid ning leidsime mitmeid koostöökohti teistega.

Konverentsil esinesid Sotsiaalministeeriumi laste hoolekandepoliitika juht Signe Riisalo, laste ja noorukite psühhiaater Jürgen Künter, Lõuna lastemaja juhtivspetsialist Kai Hallik, Krabi kooli pidaja Ale Sprenk, JJ-Street tantsukooli looja ja hinnatud noorsootöötaja Joel Juht ning Elva abivallavanem Marika Saar.

Päevale pani punkti Tõnis Niinemetsa humoorikas etteaste.

Konverentsist on saanud traditsioon ning Elva vallale väga oluline koostöö ja mõtetevahetamise paik, mis ühendab haridus- ja sotsiaalvaldkonna asjatundjad. Kalendrisse tasub kirja panna juba järgmise aasta konverents - see toimub 22. aprillil!

Neljapäeval, 25. aprillil osalesid Marika Saar, Liis Lehiste, Salle Ritso, Mare Tamm, Karmen Moont, Lauri Tamm ja Piret Hallast projekti “Tugispetsialisti teenuse osutamise ning juhtimise struktuuri ja mudeli väljatöötamise” fookusgrupi kohtumisel. Kohtumisel räägiti Elva valla praegusest olukorrast ning võimaliku tulevikumudeli plussidest ja miinustest.

VALLAMAJANDUS

24. aprillil osalesid volikogu esimees Maano Koemets ja vallavaraspetsialist Terje Korss ERMis Muinsuskaitseameti korraldatud uue muinsuskaitseseaduse tutvustamisel. Teabepäeva eesmärk oli tutvustada uut Muinsuskaitseseadust, mis jõustub selle aasta 1. mail. Seaduse eesmärk on korrastada valdkonna regulatsioone ja lihtsustada toetuste taotlemist. Räägiti toetusmeetmetest, eritingimustest ja arheoloogiavaldkonna eripäradest.

Vallamajandusosakond kolis vallamajas esimesele korrusele, maja paremasse tiiba, kus varem asus lümfoloogia- ja taastusravikeskus.

Kullo Laos ja Kristjan Vilu oma uues ruumis tööülesannetesse süvenemas.

ETTEVÕTLUS

 

Teisipäeval, 23. aprillil osales Mikk Järv turismiettevõtluse infopäeval Tartus.

Turismiettevõtluse infopäeval tutvustati 2018. aasta Tartu ja Tartumaa turistide statistikat. Räägiti turistide külastatavuse üldistest trendidest. Tutvustati visittartu.com lehte, mille kaudu leiab värske info Tartus ja Tartumaal toimuvate tegevuste ja sündmuste kohta. Tartu linn tutvustas ka 8. juunil käivituvat rattaringlust.

VARIA

Teisipäevast reedeni (23. aprillist 26. aprillini) osalesid Heiki Hansen ja Kertu Vuks UBC juhatuse kohtumisel Peterburis. Juhatus kohtumise päevakorras oli uute partnerlinnade vastuvõtmine (Jonava, Leedu), eelarve kinnitamine ning ettevalmistused selle aasta oktoobris toimuvaks üldkoguks. Peale selle toimusid seminarid keskkonnasäästlikkuse ja noorte kaasamise teemadel.

Kertu Vuks ja Heiki Hansen osalesid UBC üldkogu korraldusmeeskonna aruteludel,  meie poolt välja pakutud idee korraldada digitaliseerimise töötuba valiti üldkogu programmi, ning oleme selle töötoa korraldajad ja koordineerijad koostöös Kieli linnavalitsusega. UBC üldkogu toimub 15-18. oktoobril Kaunases.

Laupäeval, 27. aprillil osales Marika Saar Heli Rassi laskespordi 47. mälestusvõistluse avamisel. Tegemist on kõige pikema traditsooniga laskespordi võistlusga, kus on rohkelt osalejaid ka Lätist ja Soomest.

Laupäeval, 27. aprillil tervitas abivallavanem Marika Saar kõiki Elva lahtiste meistrivõistluste osalejaid ilu- ja rühmvõimlemises. Tänusõnad ürituse korraldajale, treeneritel ja osalejatele.

 

Laupäeval, 27. aprillil andis vallavalitsuse tervitused edasi abivallavanem Marika Saar Huvimaratoni lõppkontserdil, millega tähistati huvihariduse 40. aastat ja noorsootöö 15. aastat. Oma kõnes rõhutas Marika, et võime olla väga rahulolevad, sest vallas ei ole kunagi varem olnud nii palju huviringe ja sellisel hulgal lapsi osalemas. Huviharidusel ja noorsootööl on olnud nii minevikus kui ka tulevikus tegijate kujundamisel väga tähtis roll. Suur tänu huvihariduse juhendajatele ja eestvedajatele!

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   13 . juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
Esmaspäev,   6. juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm vii vad 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4