« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.05–26.05.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.05.–26.05.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 20. mail osales Mare Tamm rahvusvahelisel hariduskonverentsil Tallinna Ülikoolis. Tänavu keskenduti haridusinnovatsioonile ning mõeldi selle üle, kuivõrd on tegemist tõenduspõhise praktika või “kõhutundega”. 

Konverentsi peaesineja oli Aucklandi ülikooli emeriitprofessor Helen Timperley, kes rääkis vajadusest uuenduste järele professionaalses õppimises. Päeva jooksul oli võimalik osaleda mitmes töötoas, nt “Uuendused, mida Eesti õpetaja ootab” ja “Tulevikukool - tõenduspõhine kooliarendus”.  

Esmaspäeval kohtusid Marika Saar ja Karmen Moont Elva valla kultuurijuhtidega. Igakuise kohtumise peamised teemad olid seekord ühine veebileht, laulupeo tule teekond ning laulu- ja tantsupeo rongkäik. Samuti räägiti jooksvatest teemadest ning tegeleti Elva Elamusfestivali korraldusega. 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 21.–22. mail osalesid Marika Saar ja Karmen Moont koos teiste valla kultuurijuhtidega Tartumaa kultuuristrateegia koostamise seminaril.  Ragnar Siili juhtimisel sõnastasid Tartumaa kultuurijuhid ühiselt strateegilisi eesmärke järgnevaks viieks aastaks. 

 

Teisipäeval, 21. mail ja neljapäeval 23. mail kohtus vallavalitsuse töörühm mentor Alo Saviga projekti “Õpetajate töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides” osas Elvas. Tutvustati projekti eesmärke ning arutati, milliseid andmeid oleks vaja, et palgakorralduse aluste põhimõtetega edasi liikuda

Neljapäeval, 23. mail osalesid Karmen Moont ja Liis Lehiste teenusedisaini koosloome programmi kolmandal koolitusmoodulil. Viimase koolitusmooduli teemaks oli teenuste kvaliteet, tulemused ja mõju.  Arutati seda, kuidas teenuse sisu eesmärgistada, hinnata ja kontrollida.  

Neljapäeval, 23. mail kohtusid Marika Saar ja Mare Tamm raamatukogude direktoritega Aakres. Jagati muljeid keskraamatukogu korraldatud kogemusreisilt Helsingisse uude Oodi raamatukogusse, mille kinkis Soome oma rahvale riigi 101. sünnipäevaks. Tutvustati raamatukogude nõukogu esimese koosoleku kokkusaamise tulemusi ja uue valla raamatukogusid ühendava kodulehe platvormi loomist. Direktorid tutvustasid oma kogude suve- ja sügisüritusi ning projekte, mille kaudu soovitakse kaasata oma lugejaid rohkem raamatukogu ellu. 

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 22. mail osales Mikk Järv Eesti Tarkade Linnade Klubi kohtumisel Tartus. 

Tarkade Linnade Klubi on Tartu linna eestvedamisel kokku kutsutud üritus, mis toimus kolmandat korda. Klubilise tegevuse eesmärk on jagada omavahel kogemusi ja ideid, kuidas omavalitsuse avalikku ruumi muuta inimestele paremini kasutatavaks ning kuidas minna kaasa muutuvate trendidega. Teemad varieerusid tänavavalgustusest ja liikumisharjumustest kuni uute suundumusteni detail- ja üldplaneeringutes. Tartu linn tutvustas SmartEnCity projekti ja 8. juunil alustatavat rattaringlust. Teemaks oli ka lähiregioonide parem sidumine. On räägitud ühistest uuringutest ja projektidest. Kuna Tartu linn on peale haldusreformi suurem, kuhu kuulub ka hajaasustuse piirkond, siis on koostöö ka teiste piirkondadega oluline. 

 

Kolmapäeval, 22. mail osales Kertu Vuks E-Governance konverentsil Tallinnas. Tegemist on igal aastal toimuva rahvusvahelise konverentsiga, mida korraldab eRiigi Akadeemia. Konverents keskendus valitsuste ja riikide digitaalsete eesmärkide saavutamise tegevuskavadele ning otsis vastuseid küsimustele: mis on e-valitsemise peamised nurgakivid; kuidas toetada innovatsiooni; kuidas mõjutavad rahvusvahelised arengud riigijuhtimist?  

Konverentsi peamine eesmärk oli suurendada e-riiki arendavate ametnike ja neid tegevusi toetavate rahastajate teadmisi e-valitsemise mudelitest, et aidata riikidel välja töötada oma e-riigi arendamise tegevuskava. Väga põnevad olid praktikute ettekanded e-valitsemise rakendamisel erinevates riikides ja omavalitsustes. Eestist tegi ettekande Toomas Sepp Tallinna linnavalitsusest, kes jagas oma kogemusi ja mõtteid seoses e-teenustele ülemineku, teenuste disainimise ja rakendamise kohta. Üks uuemaid arendusi, millega Tallinn praegu tegeleb, on uus infosüsteem TEELE, mis koondab endasse kõik kohaliku omavalitsuse õigusaktid, linnavalitsuse ja linnaosavalitsuste otsused, regulatsioonid, käskkirjad jne.  

Väga põneva ettekande tegi Tak Jagumo, kes tegeleb ”targa linna” mudelite ja e-valitsemise arendamise koordineerimisega Jaapani kohalikes omavalitsustes. 

Neljapäeval, 23. mail osales Kertu Vuks “Smart City for the Citizens 2019: Data and Al as Game Changers for the Cities” konverentsil Tartus. Ettekannete fookuses oli suur- ja avaandmete (open data) ja tehisintellekt (AI) kasutamine nutika linnakeskkonna arendamisel. Peaaegu kõik konverentsil esinenud ettekannetest olid praktikute tehtud - inimesed, kes tegelevad iga päev sellega, et lahendada praktilisi probleeme, näiteks ühistranspordi korraldus, AI-ga (tehisintellektiga) seotud juriidilised teemad, mobiilsus, energeetika.  

Väga põnev ettekanne oli tehisintellekti (AI) kasutamise juriidilistest ja eetilistest dilemmadest ja  nüanssidest, sh pakirobotid, iseliikuvad sõidukid jne. Erinevaid ettekandeid kokku võttes jäi kõlama mõte, et probleemi lahendamiseks on vajalik eelkõige mõista selgelt seda, milles probleem seisneb, koguda selle kohta piisavalt andmeid ning seejärel valida sobivaim ja kliendi soove arvestav lahendus. Võiksime igapäevaotsustes kasutada rohkem olemasolevat informatsiooni (nt liikuvusandmed), et teha targemaid otsuseid.  

 

AVALIK ARUTELU

Neljapäeval, 23. mail toimus vallamajas Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu, kus osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja, Mikk Järv, Maarika Uprus ja Jaanika Saar. Kohale tuli ligikaudu 40 inimest. Detailplaneeringu eesmärk on luua võimalused ajakohase supelranna väljaarendamiseks koos rannahoone, ujula ja supelranna teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamisega.  

Vallavalitsus tutvustas kohaletulnutele detailplaneeringu koostamise eesmärki ja vajadust. Selgitati ka rannahoone-ujula rajamiseks sobivaima koha valiku põhjendusi. Planeeringu koostaja Artes Terrae esindajad tutvustasid planeeringu eskiislahendust. Keskkonnaekspert tutvustas keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi.  

Osalejad küsisid küsimusi ning tegid ettepanekuid. Üks ettepanekutest oli ka kavandatavat hoonet mitte Verevi ranna alale ehitada ning rajada see üle Tartu mnt asuvasse kaitsealusesse metsaparki.  

Kavandatava hoone väljanägemise kohta esitati väga palju küsimusi. Vallavalitsus ning planeerijad selgitasid, et planeering annab ehitusõiguse, mille alusel korraldatakse arhitektuurivõistlus. Kavandite hulgast valitakse välja parim hoone kujundus.  

Tunti muret ka parkimiskohtade vähesuse üle. Vallavalitsuse esindajad ja planeerijad selgitasid, et uue lahendusega on Tartu maanteele ja Järve tänavale planeeritud 89 aastaringseks kasutuseks mõeldud parkimiskohta ja 66 hooajalist parkimiskohta.  

VARIA

 

Teisipäeval, 21. mail käisid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Sten Saarekivi ja Terje Raadom  Kaunis kodu 2019 konkursile esitatud kodusid üle vaatamas.

Elva Vallavalitsusele laekus „Eesti kaunis kodu 2019“ konkursile viis ettepanekut. Nende hulgas on kolm talu, kodu-majutusasutus, aed, muinsuskaitseobjekt ja korteriühistu. 

Vallavalitsus otsustas esitada Elva vallast konkursile kaks objekti: kauneima maakodu nime all Kuusiku talu Vallapalu külast ja kauneim kodu/majutusasutus nime all Vehendi Motelli Vehendi külast. Samad objektid esitatakse automaatselt edasi juuni lõpust augusti alguses korraldatavale „Elva valla kaunis kodu 2019“ konkursile, mille võitjad selguvad oktoobris.

Konkursile esitati veel Virila talu Kurelaane külas, Aaviku talu Ervu külas, Siili talu Mäeselja külas ja Puhja KÜ.

Žüriisse kuulusid vallaarhitekt Jaanika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, heakorraspetsialist Sten Saarekivi ja keskkonnaspetsialist Terje Raadom.

 

Kolmapäeval, 22. mail toimus Rõngu Rahvamajas Elva valla lusikapidu, kus osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Liis Lehiste ja Karmen Moont. Kutsutud oli kokku 53 beebit (25 poissi ja 28 tüdrukut, kelle seas ka üks kaksikute paar), kes on sündinud selle aasta esimese nelja kuu jooksul. 

PS! Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva Vallavalitsusest, ruumist 204 (lisainfo registripidaja Kristi Kalmuselt, kristi.kalmus@elva.ee või tel 730 9886). Rohkem fotosid leiab aadressilt: www.flickr.com/photos/elvavald/albums.

Fotod: Kayvo Kroon

 

Neljapäeval, 23. mail toimus Mentorklubi kohtumine, kus sel korral räägiti DISC isiksusetüüpidest. Mentorklubi kohtumiselt võtsid osa Kertu Vuks ja Mare Tamm. Koolitaja Kaido Kubri tutvustas DISCisiksusetüüpide kontseptsiooni abil erinevaid lihtsaid nippe, kuidas erinevat tüüpi inimesi kiiremini ära tunda, paremini mõista ning seeläbi nendega paremini läbi saada nii äripartnerite, aga ka kolleegide ja sõpradena. Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 13.06.2019. 

 

Neljapäeval, 23. mail toimus Elva Muusikakooli lõpuaktus ning abivallavanem Marika Saar käis lõpetajaid tervitamas.  

 

Reedel, 24. mail toimus Eestis Kirikute öö. Puhja kirikus esines Kristiina Lõhmus ning toimus Konguta kooli piibliring: piiblitund lastele. Esinesid Puhja kooli kodutütred, Puhja seltsimaja kitarriansambel, Eveli Roosaare viiuliõpilased jpt. 

Kell 23 sai kuulata orelimuusikat ja 23.45 algas õp Tiit Kuusemaa ööpalvus. 

Fotod: Jaak Jänes

 

Laupäeval, 25. mail osales Marika Saar Rõngu kihelkonnapäeva üritustel, mis kandis sel aastal pealkirja KEEL-MEEL-HÄÄL ehk eesti keel, naiste meel ja pilli hääl. Kihelkonnapäeval toimus laat, kultuuriprogramm, kihelkonnajooks nin kohtumine kirjanik Urmas Vadiga. Pillimuuseum tähistas oma 5. sünnipäeva koos tordiga. 

Fotod: Jaak Jänes ja Marika Saar 

 

Pühapäeval, 26. mail toimusid Euroopa Parlamendi valimised. Elva vallast andsid oma hääle 3884 inimest. Rohkem infot valimiste ja statistika kohta leiab aadressilt www.valimised.ee.

Fotod: Kristi Kalmus

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 
Esmaspäev,  13. jaanuar 2020 kogu päev: Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel  kogu päev: Margit
     
Esmaspäev,  6 . jaanuar 2020 Kell 8.30 Eva  Kuslap  kohtumisel hooldustöötajatega  Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek Kell 10
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4