« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.04-26.04.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.04.–26.04.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 20. aprillil osales Margit Kink noorsootöötajate koosolekul.  

Koosolekul räägiti põhiliselt Elva Elamusfestivali huvitegevuse alast. Noorsootöötajad koostöös Elva noortevolikoguga panevad kokku noorteala ning õpitubade programmi. Vahetati esimesi mõtteid ning järgmiseks koosolekuks saavad kõik pakkuda oma ideid. 

Teisipäeval, 21. aprillil osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste haridusjuhtidele mõeldud Innove veebiseminaril. Seminarisarja teisel kohtumisel jagas professor Margus Pedaste nõuandeid õppetöö korraldamisest eriolukorras. Eriolukorras on seda tihti keerulisem teha, sest harjumuspärased viisid ei pruugi olla parimad. Õppetöö korraldamine eriolukorras võib olla tulemuslikum, kui võetakse aluseks professionaalse tegevusvõimekuse mudel ja kasutatakse uurimuslikku lähenemist. Kuigi täna tuleb lahendada uusi üleskerkinud küsimusi, on siiski oluline mitte silmist lasta hariduse pikemaajalisi eesmärke ja mitte keskenduda vaid lühiajalistele eesmärkidele. 

Teisipäeval toimus valla raamatukogude direktorite e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink. 

Raamatukogude direktorid andsid ülevaate, millised on olnud nende tööülesanded ja millega töötajad tegelevad ning kuidas toimib raamatute ja ajakirjade kontaktivaba laenutus. Arutleti selle üle, kuidas korraldada töö raamatukogudes siis, kui karantiiniperiood läbi saab ning kuidas töötajad end viiruste eest kaitsta saavad. Sel päeval oli ka rahvusvaheline raamatukoguhoidjate päev ning saime üksteisele õnne ja jõudu soovida.  

Kolmapäeval, 22. aprillil toimus valla koolijuhtide e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste. Peale iganädalase infovahetuse jagasid koolijuhid oma esialgseid plaane koolide osalise õppetöö taastamise kohta. Juhul, kui valitsus selleks riiklikult loa annab, juhindutakse haridus- ja teadusministeeriumi soovitustest. Tavapärasele õppele naasmise eeldus on õpilaste turvalisuse tagamine. Pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mille käigus saab hinnata distantsõppe ajal õpilaste edenemist õppetöös ja vajadusel aidata järele õpilasi, kellele distantsõpe nii hästi ei sobinud. Saab korraldada projektõpet (lugemist, uurimist, katsetamist nõudvate probleemide lahendamine), korraldada arenguvestlusi, teha kokkuvõtteid õppeaastast ja ettevalmistusi eksamiteks. Kontaktõpe on pigem erandlik ja eelkõige mõeldud 11. ja 12. klassi lõpetajatele ning 9. klassi lõpetajatele, kel on tarvis teha katsed gümnaasiumisse astumiseks. Samuti on kontaktõpe lisatuge vajavatele õpilastele, kelle jaoks ei ole distantsõpe andnud soovitud tulemusi. Sel õppeaastal peab ära jätma kõik suuremad üritused (lõpuekskursioonid, aktused, koolidevahelised võistlused jm, allikas: HTM infokiri 20.04). 

Neljapäeval, 23. aprillil toimus valla kultuurijuhtide koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink. 

Arutleti, mis saab Elva vallas toimuma pidanud mai- ja juunikuu avalikest üritustest ja otsustati, et need jäävad seoses Eestis kehtestatud eriolukorra ning koroonaviiruse leviku tõttu ära. Edasiste otsuste tegemisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse soovitustest ja juhistest.  

Peale selle arutleti, kuidas peaks kultuurivaldkonnas koguma statistikat, et selle põhjal saaks edaspidi teha otsuseid. Veel räägiti Elva valla sünnipäevanädalast, mis toimub oktoobrikuus ning kus püütakse arvestada erinevate sihtrühmadega, näiteks on eraldi töörühmad, kus planeeritakse üritusi noorsootöö, spordi, rahvakultuuri jms valdkondades. Koolitusel “Loov Tartumaa” osalejad andsid ülevaate koolitusel räägitust. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes taas koosolekule 20. aprillil. Kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja andis ülevaate praegusest olukorrast – üldine pilt vallas on rahulik, inimesed peavad eriolukorra piirangutest kinni. Politsei ja vallavalitsuse piirkonnakoordinaatorid hoiavad olukorral silma peal. 

Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond on tegelenud isikukaitsevahendite tellimisega. Esimees andis peale selle ka ülevaate, kuidas on koolid mõelnud alates 15. maist tegutseda. Lähtutakse HTM-i juhenditest, et kooli peaksid tulema vaid vajakajäämistega õpilased, üldiselt jätkatakse distantsõppega. 

Piirkonnapolitseinik Alik Säde andis edasi info, et jätkuvalt on mure noortega, kes rikuvad eriolukorra reegleid. Siiski on olukord üldiselt hea. Politsei kontrollib jätkuvalt ka neid inimesi, kes on tulnud välismaalt ja peavad olema rangelt koduses karantiinis. 

Andres Smirnov Päästeametist andis ülevaate, et päästeteenistus töötab nii nagu tavaliselt, praegu ei ole olnud suuri metsa- ja kulupõlenguid ning töö on tavapärane. 

Marko Tiirmaa Kaitseliidust edastas info, et nende malevkond on suuresti reservis. 

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis edasi info, et vald on koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Rahandusministeeriumiga püüdnud tekitada endale maskide vajaliku varu. Kui koolid alustavad mingis mahus tööd, siis et ka neil oleks isikukaitsevahendeid olemas. 

Elva haigla juht Peeter Laasik andis edasi info, et Elva haigla töötajatest on 80% COVID-19 suhtes testitud ja seni on olnud kõik testid negatiivsed. 

Elva Soojuse juht Arne Jänessoo rääkis, et laupäevane erakorraline Elva linna jäätmejaama avamine läks üldiselt rahulikult ning inimesed järgisid reegleid. 

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis edasi info, et vaadatakse üle, kuidas on praegu valla piirkondades olukord kriisiinfo plakatitega ning kas on tarvis kusagile vajalikku infot juurde viia. Sel nädalal on plaanis valla infokanalites tuletada meelde ka praegusi eriolukorra reegleid, eriti seetõttu, et on koolivaheaeg. 

Inge Leitu andis info, et Naiskodukaitse panustab kriisiinfotelefoni töösse. 

Kriisikomisjon koguneb igal nädalal. 

Koosolekul osalesid: Toomas Järveoja, Arne Jänessoo, Inge Leitu, Krista Loog, Margit Kiin, Marko Tiirmaa, Peeter Laasik, Alik Säde, Jaana Toode, Andres Aruhein, Lauri Tamm, Andres Smirnov, Toomas Kuris ja Merilyn Säde. 

SOTSIAALVALDKOND

Sel nädalal said Elva valla toimetulekuraskustes elanikud kätte Euroopa Liidu jagatava toiduabi. EL jagab toiduabi kaks korda aastas. 

2020. aasta kevadel on toiduabi õigus saada inimestel, kes taotlesid ja said selle aasta jaanuaris ja veebruaris toimetulekutoetust või kellele maksti neil kuudel ühekordseid sotsiaaltoetuseid Elva valla eelarvest. Elva vallas oli tänavu 175 abisaajat. 

Seoses eriolukorraga jagasime toiduabi ainult saajaga eelnevalt kokkulepitud ajal ning jagamisel jälgisime kõiki eriolukorra nõudeid. Kõigile neile, kes ei saanud ise toidupakile järele tulla, toimetasid sotsiaaltööspetsialistid abipakid koju.  

Üks komplekt toiduaineid kaalus umbes 15 kg ning see sisaldas: tatart, mannat, 8-viljahelbeid kliidega, riisi, kõrvitsaseemneid, rapsiõli, suhkrut, hautatud sea- ja veiseliha konservi, sprotte õlis, praetud räimi tomatikastmes, hapukapsaborši lihaga (purgis), seljankat lihaga (purgis),  tumedat šokolaadi, konserveeritud puuvilja,  jahvatatud kohvi, teed ja mett. 

Euroopa Liidu abifondi toetuste kasutamist koordineerib sotsiaalministeerium, toidu aitab inimesteni toimetada Eesti Toidupank koostöös kohalike omavalitsustega. 

Kust saab toimetulekuraskustes inimene veel abi? 

Toimetulekuraskustest inimesi aitavad nii riik kui ka kohalikud omavalitsused. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab inimese ja pere vajadusi ning pakub sellest lähtuvalt sotsiaalteenuseid, toetusi ja vältimatut sotsiaalabi. Töötukassa aitab leida tööpakkumisi ja sobivat tööd ning täiendada töötamiseks vajalikke oskusi, pakkudes erinevaid tööturuteenuseid ja makstes toetusi. 

Sotsiaaltoetustega saab tutvuda valla kodulehel: https://www.elva.ee/sotsiaaltoetused

Kolmapäeval, 22. aprillil toimus eesliinil olevatele hooldustöötajatele e-supervisioon, kuna just nemad vajavad praeguses pikalt kestnud eriolukorras rohkem toetust ja võimalust jagada infot ning kogemusi teiste hooldustöötajatega. Järgmine e-supervisioon toimub 13. mail.   

ARENDUSVALDKOND

Elva Vallavalitsus kuulutas välja Elva keskväljaku ja Kesk tänava ärimooduli läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. mai kell 11. 

Kauplemiskohad antakse üürile kauplemisteenuse osutamiseks perioodiks 1. juuni 2020 kuni 31. jaanuar 2022. 

Läbirääkimistega pakkumisel antakse üürile üks Elva keskväljakul (Kesk 30) ja Kesk tänaval (lähiaadressiga Apteegi 2) ärimoodulhooned kauplemisteenuse osutamiseks. Kauplemisteenuste sisu ja teenuste valik tuleb pakkujal võimalikult detailselt kirjeldada esitatavas ideekontseptsioonis. 

Pakkumise üüri alghind on 10 eurot kuus. Üürile lisanduvad kõrvalkuludena kommunaalkulud ja tasud teenuste eest, mida üürnik kasutab. 

Läbirääkimistega pakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel ei ole keelatud läbirääkimistega pakkumisest osavõtt. 

Ideed palutakse esitada pakkumuse kontseptsioonis, selgitades pakutavate teenuste sisu ning välja tuues rendihinna maksumuse.   

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 4. mai 2020 kell 11. Pakkumised palume esitada e-aadressile elva@elva.ee

Tingimused 

Elva Vallavalitsuse korraldus 

  

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

Neljapäeval, 23. aprillil osalesid Heiki Hansen ja Mikk Järv Elva spordihoone ehituskoosolekul. 

Spordihoone ehitusel on ruumides jäänud teha viimased viimistlus- ja paigaldustööd ning hoones alustatakse varsti ehitusjärgse koristustööga. Eriolukorrast tingituna ei ole materjalide tarneraskustes suuremaid takistusi ette tulnud ning ehitaja sõnul valmib hoone tähtajaks. 

Neljapäeval toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise teemaline arutelu, kus osalesid Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Ene Joosing.  

Ehituskoosolekul arutati hoone ümbruse lahendusi. Projekteerija sõnul tehakse hoonestuse alale täiendav maapinna geoloogiline uuring. Tutvustati ka hoone katuse lahendusi, mis on selle hoone puhul oluline visuaalne element. 

ETTEVÕTLUS

Elva vallavalitsus soovib kaardistada, missugused on koroonaviiruse levikust tingituna väljakuulutatud eriolukorras Elva vallas ja selle lähipiirkonnas tegutsevate ettevõtjate suurimad murekohad. Samuti ootame ettepanekuid olukorra leevendamiseks. 

Palume kõigil ettevõtjatel täita küsimustiku hiljemalt 29. aprilliks.  

Küsimustiku täitmine võtab kuni 10 minutit. 

Küsitluse leiate SIIT

Küsitluse eesmärk on saada ülevaade Elva valla piirkonna ettevõtjate praegusest olukorrast ja väljakutsetest, millega silmitsi seistakse. 

VALLAMAJANDUS

Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekt valmib mais

Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekt valmib maikuus ning see annab võimaluse esitada rahastustaotlusi ning praegu valla investeeringute kavas oleva lõigu ehitamiseks. Kava järgi plaanitakse esimest lõiku hakata ehitama 2022. aastal. Kui vallavalitsusel õnnestub sel aastal saada riigilt juhtumipõhiste teede investeeringute lisataotlusvoorust toetust, on võimalik ehitusega alustada juba sel aastal. 

Praegu teostatakse Pikal tänaval aukude ja lohkude likvideerimist, tegemist pole täieliku remondiga. Katendi osaline remont otsustati teha selle aasta kevadel, kuna ebatasasused põhjustasid palju ebameeldivusi kõigile liiklejatele. Otsus tehti ka seetõttu, et vallavalitsusel puudub praegu kindel teadmine, millal on võimalik tänav täielikult remontida. 

Vallavalitsus tegeleb lisarahastuse otsimisega selleks, et esimesel võimalusel oleks võimalik alustada tänava täieliku renoveerimisega. Kuna on olemas võimalus, et vald saab riigilt toetust ja ehitustegevusega on võimalik alustada juba sel aastal, otsustati teha Pikal tänaval katendi parandus ainult hädavajalikel lõikudel. 

Kuna sotsiaalmeedias on olnud arutelusid selle üle, kas ja millal alustatakse Elva linna Pika tänava täieliku remondiga, siis peame vajalikuks siinkohal selgitada valla teede investeeringute kavas tehtud otsust, mis puudutab Pikka tänavat, ning selle otsuse tagamaid. 

Pikk tänav kuulub valla teede investeeringute kavasse, esimest lõiku (200 m – Pargi tänavast Arbi ojani) plaanitakse kava järgi ehitada 2022. aastal ning see läheb maksma ligikaudu 150 000 eurot. Siinkohal on jätkuvalt võimalus, et vald saab riigilt toetust ning ehitustöid on võimalik alustada varem. 

Elva valla teede investeeringute kava 2020–2023 kinnitati vallavolikogu 13. aprilli istungil. Vallavalitsuse esialgses eelnõus oli Pikk tänav kavas sees täies ulatuses, kuid vallavolikogu ja volikogu komisjonid pidasid vajalikuks teedele mõeldud raha ühtlasemat jagamist piirkondade vahel. Kuna Pika tänava rekonstrueerimine on võrdlemisi kallis projekt (hinnanguline maksumus on 1,1 miljonit eurot), oleks Elva linn saanud esialgu teiste piirkondadega võrreldes suurema osa planeeritud rahast. 

Pika tänava investeeringu ülevaatamist nõudis ka Puhja piirkonnakogu, kus toodi välja, et Elva linna teedele ja tänavatele on planeeritud kavast ebaproportsionaalselt suur maht. Puhja piirkonnakogu ei nõustunud esialgse valla teede investeeringute kavaga ning tehti ettepanek vaadata üle Elva Pika tänava remondi tee-ehituslik vajadus ning sealt vabaneva raha eest ehitada 2020–2021. aastatel valmis Ulila kergtee. 

Volikogu komisjonis ja volikogu istungil tehti ettepanek muuta investeeringute jagamist piirkondade lõikes, et kõikide piirkondade vajadusi oleks rohkem arvestatud. Vallavalitsus otsustas sellest tulenevalt muuta teede investeeringute kava ning seetõttu lükkus Elva linna Pika tänava täielik remontimine edasi. Volikogu istungil tegi opositsioon ettepaneku lisada Pikk tänav kavva tagasi, kuid samas ei teinud nad ettepanekuid rahastamisvõimaluste osas. Volikogu kinnitas kava sellisel kujul, et Pika tänava esimest lõiku remonditakse 2022. aastal. 

Pika tänava praegune projekteerimine on vajalik selleks, et sadevee ning muud tehnosüsteemid saaksid kogu tänava ulatuses ühtse tervikuna planeeritud. Nagu varem öeldud, avab riik lisataotlusvooru juhtumipõhiste teede investeeringute jaoks ning Elva vald plaanib küsida toetust Pika tänava kapitaalremondiks kogupikkuses, toetuse summaga 770 000 eurot. 

Elva vald sai eelmisel aastal samast taotlusvoorust vahendid näiteks Tartu mnt katendi vahetamiseks ja Peedu tee-Kärneri-Lootuse remondiks. Sel aastal saadi toetus ka Valga mnt katendi vahetamiseks. 

Elva linnas J. Kärneri tänaval asuvad pakendikonteiner ja klaasikonteiner tõstetakse pideva risustamise ning valet liiki jäätmete konteineritesse toomise tõttu uude asukohta. Konteinerid viiakse Tähe tn 2a krundile. 

Vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed murelikud kodanikud, kes on andnud teada, et seni J. Kärneri tänaval asunud pakendikonteiner on tihti ületäitunud ning nii konteineri sees kui ka ümbruses on palju valet liiki jäätmeid. Pakendikonteinerisse tuuakse tihti olme- või toidujäätmeid, mistõttu pole võimalik konteineris olevaid pakendeid sorteerida ja taastöödelda. 

Konteinerid otsustati uude asukohta tõsta selleks, et vältida edaspidist konteinerite prügistamist. 

Vaata suures plaanis joonist SIIT

Vaata väiksemas plaanis joonist SIIT.

Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramajadel on võimalus tellida kollane pakendikott 

Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on tasuta. 

Pakendikotiteenus sisaldab ühte kollast 150-liitrist kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne). 

Pakendikotid on tasuta ja need saadetakse postiga eramaja aadressile. 

Miks liituda pakendikotiteenusega? 

  • Kui pakendikott on täis, siis tõstke see äraveopäeval nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale. 
  • Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel asuvasse pakendikonteinerisse). 
  • See on lihtne! On üks kott, kuhu saate panna kõik puhtad pakendid ja täis kilekottide asemele jäetakse alati uued tühjad kilekotid. 
  • Pakendikoti teenus on õigesti sorteeritud pakendijäätmete puhul tasuta. 
  • Kogumispäeva eel saadetakse meeldetuletus. Kui pakendikotti pole võimalik kokkulepitud päevaks välja jätta, tuleb jäätmekäitlejat sellest teavitada 3 tööpäeva enne veopäeva. 
  • Säästate keskkonda, sest pakendid suunatakse taaskasutusse. 

Loe rohkem: https://www.elva.ee/pakendite-sorteerimine

Neljapäeval, 23. aprillil osalesid Hegri Narusk ja Sten Saarekivi heakorrateemalisel koosolekul. Räägiti kalmistute heakorra teemadest. Arutati avalike randade korrastamisega seotud aspekte - heakorraspetsialist ja keskkonnaspetsialist käisid Elva valla ujumiskohtades paikvaatlusi tegemas.

 

Kolmapäeval 22. aprillil korrastati Tamme paljandi matkarada: taastati infotahvlid, niideti võsa ja likvideeriti murdunud puud 

 

Kolmapäeval, 22. aprillil käivitati Elva raudteejaama purskkaev 

 

Kase parki istutatud sibullilled puhkesid õide ja pakuvad silmailu 

 

Vallamajas alustati maja kellatorni akende vahetustööga, järgmisel nädalal mängib Elva kell juba uutes puitakendes. 

Vallale kuuluvad 12 hoonet saavad peagi energiamärgised, sh Elva muusikakooli, Rõngu keskkooli, Valguta lasteaed-algkooli, Puhja lasteaia jt hooned. 

Töös on lasteaed Murumuna aia remont, vallamaja kahe tuletõkkeukse valmimine ning Elva linnaraamatukogu saab uue katusekatte. 

Leiti ostja Rannu alevikus Ringtee tn 15 kinnistule, enampakkumise võitis pakkumus 7800 eurot. Rannu endises vallamajas pakutakse aga käesoleval ajal üürile kahte mitteeluruumi: https://www.elva.ee/vallavara-muuk  
Rannu endisesse vallamajja on tekkimas käsitööliste koda, mis haakub kauni ajaloolise hoone taustaga imehästi. 

MEESKONDLIKUD LAHENDUSED

Esmaspäeval, 20. aprillil toimus sisekommunikatsiooni arendamise koosolek, kus osalesid Merilyn Säde, Hegri Narusk, Kayvo Kroon ja Allan Allik. Tegemist on vallavalitsuse meeskonna rahuloluküsitlusest välja tulnud teemapüstitusega. Igal meeskonnaliikmel oli võimalik panna end kirja erinevate teemade/väljakutsete lahendamise tiimidesse. Sisekommunikatsiooni arendamise koosolekul arutati, kuidas täpsemalt parandada meeskonnasisest kommunikatsiooni ning otsustati välja töötada sisekommunikatsiooni hea tava. 

Esmaspäeval toimus ka teine seesugune koosolek, kus oli teemaks väärtuspõhine juhtimine. Koosolekul osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Salle Ritso, Margit Kiin, Piret Hallast ja Eva Kuslap. Koosoleku eesmärk oli arutada, kuidas juurutada Elva vallavalitsuses väärtustel põhinevat juhtimist. Arutasime valla väärtuste üle ning rääkisime, mida väärtused meie jaoks tähendavad. Järgmisel korral on plaan jõuda tegevusplaanini väärtuspõhise juhtimise rakendamiseks.

VARIA

Teisipäeval, 21. aprillil osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde kaasamise teemalisel arutelul Põltsamaa vallavalitsusega. Eesmärk on talletada ja süstematiseerida kahe omavalitsuse head kaasamiskogemused ühtsesse süsteemi ning luua kaasamise hea tava ja kaasamiskava. Kindlasti saavad kaasamiskokkulepped kirja paljusid osapooli kaasates.  

Neljapäeval, 23. aprillil tähistas meeskond vallavanem Toomas Järveoja sünnipäeva üheskoos Zoom-keskkonnas. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4