« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 2.11-8.11.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.11.–8.11.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELANIKUKS REGISTREERIMISE KAMPAANIA
Elva valla elanikuks saamise lugu - Enn Tobre 

Elva vallavalitsus alustas elanikuks registreerimise kampaaniaga, mis pöörab sel aastal tähelepanu Elva vallas elamise võludele. Ühtlasi kutsub kampaania üles praeguseid elanikke oma elukohaandmeid kontrollima ja korrastama.

Kampaania raames räägivad neli erinevat inimest valla eri piirkondadest oma loo, kuidas on nemad saanud Elva valla elanikuks, miks on nad just siia elama jäänud ning mida nad oma kodukoha juures kõige enam armastavad. „Soovisime sel aastal selle kampaaniaga tuua fookuse tagasi siin elavatele inimestele – mis on nende mõtted Elva vallas elamisest ja mis neid siin elamise juures võlub," kirjeldas vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde.

Kampaanias räägivad videote kaudu oma loo Puhja seltsimaja kunstiline juht Enn Tobre, Kirepi külavanem Marju Jõks, Puhja kooli õppejuht Riin Massur ja Elva linna aktiivne elanik Kalju Hook. „Nende nelja inimese lood, kuidas nad on just siia elama sattunud või miks nad on siia jäänud, on kõigil natuke erinevad, kuid neid lugusid ühendab üks tugev joon – nad kõik armastavad väga oma kogukonnas elavaid inimesi ning nad on erinevad väljakutsed pööranud võimalusteks iseenda ja kogukonna arendamiseks," rääkis Säde.

Ta lisas, et iga kahe nädala tagant avaldatakse Elva valla sotsiaalmeedias ja valla infolehes ühe inimese video ja lugu. Nii rullub neljast erinevast vaatenurgast lahti Elva valla elanikuks olemise ja saamise lugu.

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania kestab 4. novembrist 21. detsembrini. Nagu varasematel aastatel, loosib Elva vallavalitsus ka sel aastal kampaania raames välja auhinnaraha.

Sel aastal loositakse 3x250 eurot välja nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rahvastikuregistri järgi vähemalt kolm aastat (loosimises osalemiseks tuleb olla Elva valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

3x250 eurot loositakse välja nende inimeste vahel, kes on registreerunud end Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikus ehk 1. novembrist 21. detsembrini 2020 (peab samuti olema valla elanik 1. jaanuari 2021 seisuga). Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha loosis osalemiseks. Auhinnaraha võitjad loositakse välja 2021. aasta jaanuaris.

Kampaania esimest videot saate vaadata Elva valla Youtube'is, SIIN.

Rohkem infot, miks ja kuidas tulla elama Elva valda, leiab aadressilt www.tuleelva.ee.

Oma andmeid saab rahvastikuregistris kontrollida ja vajadusel elukohateadet esitada: https://www.rahvastikuregister.ee

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval toimus Loov Tartumaa Elva valla arutelu, kus osalesid Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, Margit Kink ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ning väga paljud teised erinevate valdkondade esindajad. Kohtumise eesmärk oli arutada selle üle, kuidas suurendada Elva loomemajanduses osalejate hulka, kas ja millist füüsilist keskkonda loomemajanduses osalejad vajavad ehk kas Elvas oleks kohta loomemajanduskeskuseks ning kuidas edendada valdkondadeülest koostööd. Kohtumine toimus koolitusprogrammi Loov Tartumaa raames ning tegemist oli esimese kohtumisega, mille eesmärk on loomemajanduse teekaartide koostamine.   

Teisipäeval kohtusid Marika Saar ja Merilyn Säde Puhja koguduse esindajatega. Kohtumisel arutati valla ja koguduse koostöövõimalusi, sealhulgas räägiti, mismoodi võiks presenteerida valla infokanalites (nt elvakultuur.ee leheküljel) kirikute sündmusi, et huvilised leiaksid need kergemini üles.  
Kolmapäeval, 4. november osales Marika Saar Vabariigi valitsuse ning Eesti linnade ja valdade liidu kahaneva koolivõrgu töörühma koosolekul, kus arutleti selle üle, mida ministeerium ja omavalitsused saaksid koostöös teha, et tuua fookusesse koolivõrgu kahanemisega seotud probleemid ja võimalikud lahendused. Idee on korraldada üle Eesti konverentse, kus tõsta koolivõrguga seotud teemad fookusesse. Novembrikuu lõpus tuleb teine kohtumine, kus keskendutakse seadusandluse muutmise vajadusele ja rahastamise küsimustele.  
Kolmapäeval toimus Elva valla lasteaiaõpetajate e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu. Koosolekul anti juhtidele ülevaade valla tugispetsialistide koostöö kavast ja esimesest kokkusaamisest sel õppeaastal. Samuti anti head tagasisidet Verge nimelisele meeskondade koolitusele, milles osalesid 27 lasteaiaõpetajat kogu vallast ja mis aitab tõsta meie õpetajate erialast professionaalsust eritähelepanu vajavate laste ja õpilastega. Puhja lasteaia juht Leelo Suidt jagas kogemusi ja infot lasteaedade juhtide ühenduse kokkusaamiselt augustikuus Narva-Jõesuus, kus tutvustati muu hulgas koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seisu ja arutelusid. 
Laupäeval, 7. novembril osales Mare Tamm Emili kooli haridusteemalisel e-konverentsil. Erakooli korraldatud päeval astus üles ajuteadlane Jaan Aru, kes küsis, mida me asetame kooli poolt täna laste ajju ja mida peaks laps ise avastama – see on väljakutse kombineerida mõlemad pooled: õppimise ja iseseisvate teadmiste ülesehitamine. Üles astus ka hariduspsühholoog Kati Aus, kes rääkis pingutuse nautimisest õppimise juures ja kuidas seda samm-sammult arendada. Õppimise ülesehitamine kannab endas õppimisest rääkimist, selle praktiseerimist ja keskkonna muutmist lapse ümber. Arutleti ka selle üle, mida tähendab rämpsmotivatsioon täna meie elus, mis toob sageli endaga kaasa kõrget stressi, läbipõlemist, vaimset kokkuvarisemist ja üleõppinud lapsi.  


Veel on võimalus esitada oma idee noorte äriideede konkursile Välk


Elva vallavalitsus korraldab teist aastat koostöös Tartumaa omavalitsuste liidu ja Tartu ärinõuandlaga koolinoortele mõeldud äriideede konkurssi Välk, kuhu on oodatud osalema kõik Tartumaa kuni 20-aastased noored. Konkursi tähtaega on pikendatud ja ideede kavandeid oodatakse 13. novembriks.

Konkursi parimatel on võimalus osaleda mentorprogrammis, kus neid juhendavad ja nõustavad Eesti tipptegijad. Kolm parimat meeskonda pääsevad oma ideesid tutvustama 2021. jaanuaris Tartus toimuval Startup Day-l. 

Konkursi võiduidee auhinnafond on sel aastal 1000€, teise koha võitja saab 500€ ning kolmas koht 300€. Peale selle panustavad auhinnafondi ka sponsorid.   

Konkursi tähtaega on pikendatud, ideede kavandeid oodatakse 13. novembriks. Kavand peab muu seas sisaldama äriidee kirjeldust ning vastama küsimustele, missugust kitsaskohta idee lahendab ja milles seisneb idee uudsus. Peale selle tuleb kirja panna võimalike klientide ja oma meeskonna kirjeldus.

Konkursi eesmärk on tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning anda praktilist äriideede edasiarendamise kogemust. 

Lisainfo konkursi kohta leiab aadressilt www.noortevälk.ee.

Lisainfo:
Kertu Vuks, Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 2. novembril toimus ennetustöö eesmärkide töökoosolek, kus osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde, haridusspetsialist Auli Mäesalu, sotsiaalnõunikud Piret Hallast ja Rutt Hanni, sotsiaaltööspetsialist Sille Kask ja ennetustööspetsialist Kertu Kattai. Arutati ennetustöö eesmärkidest, tegevustest ja määratleti neist tulenevad peamised tegevusülesanded 2020. ja 2021. aastal. Lepiti kokku põhisuunad ja vastutajad. 

Teisipäeval, 3. novembril kohtusid Milvi Sepp ja Piret Hallast Liina Lokkoga Varase Kaasamise Keskusest. Koos arutati järgmise aasta raske ja sügava puudega laste tugiteenuste osutamise koostöövõimalusi.  
Kolmapäeval, 4. novembril toimus Elva valla ja Põltsamaa valla sotsiaalosakondade kohtumine Elvas. Koos arutasime erinevate teenuste korraldamise ja eestkostega seotud probleeme. Andsime neile ülevaate septembris lõppenud projektist „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas” ning edaspidistest plaanidest teenuste arendamisel. Külalised tundsid huvi, kuidas meil on korraldatud sotsiaaltransporditeenus ning millised arengud on Tartumaa Ühistranspordikeskuse pilootprojektis, millega tahetakse muuta sotsiaaltranspordi korraldamine maakonnakeskseks ning edaspidi integreerida see ka ühistranspordiga. Marika Saar tegi ettekande Elva valla sotsiaalvaldkonna arendamisest ja väljakutsetest. 
JUHTIMINE
Esmaspäeval, 2. novembril kohtusid abivallavanem Heiki Hansen ja Rõngu piirkonnakoordinaator Ene Joosing Rõngu vabatahtlike päästjatega. Arutati päästeseltsi arenguplaane ning ettevalmistusi uue komandohoone-kriisikeskuse ehituseks. Päästjate suurim mure on vajaliku ehitusraha leidmine, mis on u 400 000 eurot. Abivallavanem lubas igati kaasa aidata projektirahade taotlemiseks võimaluste otsimisel. Rõngu vabatahtlikud päästjad on siin piirkonnas aktiivseimad, nad teevad aastas rohkem väljasõite kui mõned lähipiirkonna riiklikud komandod. Lisaks tegelevad nad Võrtsjärve veepäästega ning veavad noorteorganisatsiooni ennetustegevuse teadvustamiseks. 
Esmaspäeval toimus vallavolikogu eestseisuse koosolek, kus osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja. Eestseisus vaatas läbi volikogu 9. novembri istungi päevakorra ja arutas muid volikogu tööga seotud teemasid. 
 
Kolmapäeval kohtusid Maano Koemets, Mare Tamm, Marika Saar, Toomas Järveoja ja Margit Kink Elva valla noortevolikoguga. Kohtumine oli väga asjalik, kus lepiti kokku väga konkreetsed sammud koostöö tihendamiseks. Toimuma hakkavad taolised kohtumised regulaarselt, volikogu esimees Maano ja noortevolikogu esimees Miia suhtlevad edaspidi volikogu eelnõudele noorte arvamuse küsimiseks. Eraldi lepitakse kokku kommunikatsiooniteemaline kohtumine ning noortevolikogu teeb ettepanekud noorevolikogu määruse uuendamiseks. Elva valla noortevolikogu on väga aktiivne ning korraldanud hulgaliselt noortele suunatud üritusi.  
ARENDUSVALDKOND
Teisipäeval, 3. novembril osales arendusspetsialist Allan Allik üldplaneeringu teemalises töötoas. Koolitusteseeria viimases kokkusaamises kõneldi üldplaneeringu elluviimisega seotud väljakutsetest ja võimalustest. 

Kolmapäeval, 4. novembril toimus Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu koosolek, kus osalesid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanem Heiki Hansen, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar. Lepiti kokku sammud planeeringuga edasiminekuks ning avalikel aruteludel tõstatatud probleemkohtade lahendamiseks. 

Neljapäeval, 5. novembril toimus Planeerijate ühingu korraldatud virtuaalne planeerimiskonverents, kus osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Allan Allik. Pealmiste teemadena arutleti seekord planeerimisega seotud õiguslikke kitsaskohti ning kuidas tulla toime kahanevate piirkondadega ning kuidas neile pakkuda elukeskkonda parandavaid lahendusi. 

VALLAMAJANDUS


Elva valla jäätmeveos toimub jaanuari algusest oluline muudatus


Lähtuvalt Elva vallavolikogu kehtestatud jäätmehoolduseeskirjast ei teenindata alates 31. detsembrist 2020 140st liitrist väiksemaid käsitsi teisaldatavaid jäätmemahuteid.

Kõikide nende inimeste lepingutele, kel on praegu väiksem kui 140 l jäätmemahuti, lisatakse alates 1. jaanuarist 2021 Eesti keskkonnateenuste poolt 140-liitrised mahutid.

Eesti keskkonnateenused saadavad kõikidele klientidele, keda see muudatus puudutab, ka teavitava kirja. Iga klient peab hoolitsema selle eest, et tema kinnistule saaks vähemalt 140-liitrine jäätmemahuti. Juhul, kui kinnistu omanikul ei ole pärast teavitavat kirja kinnistule pandud 140 liitrist mahutit, fikseeritakse tühisõit.

Küsimuste korral palume pöörduda Eesti keskkonnateenuste poole telefonil 738 67 00.

Toimus Elva valla territooriumil ohtlike puude raie ja võrahooldus
AVALIK ARUTELU

Teisipäeval, 3. novembril toimus Puhja seltsimajas Puhja vana koolihoone avalik arutelu, kus osalesid abivallavanemad Heiki Hansen, Marika Saar  ja Mikk Järv. Arutati lammutamise võimalusi ja selle poolt-vastu argumente. Kogukonna esindajad rääkisid lammutamise vastastest argumentidest; teise poole esindajaid sõnavõttudes ei olnud. Sellest saab järeldada, et kogukond ei soovi selle hoone lammutamist ning vallavalitsus ei tegele lammutamise ettevalmistustega edasi. 

Kolmapäeva, 4. novembri õhtul toimus Elva valla haridusvõrgu analüüsi tutvustamise avalik arutelu, kus osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu. Tegemist oli viimase piirkondliku aruteluga ning ühtlasi esimese avaliku aruteluga, kus tutvustati Elva valla haridusvõrgu analüüsi seisu. Haridusvõrgu analüüs valmis 2020. aasta lõpuks.  

Neljapäeval, 5. novembril toimus Verevi järve rannaala detailplaneeringu avalik arutelu, kus osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Maarika Uprus.  

Vallavalitsus tutvustas avaliku detailplaneeringu väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid ning saabunud Keskkonnaameti nõusolekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Arutelu käigus said osalejad esitada küsimusi detailplaneeringu lahenduse kohta. Peale selle arutati Verevi järve seisundi üle ning vee seisundi seoseid detailplaneeringus kavandatud tegevustega. Ettepanekute esitajad jäid arvamuse juurde, et kavandatav hoone on liiga suur ja ei sobi randa. Samuti jäi kõlama arvamus, et enne peaks tegelema Verevi järve tervendamisega ning alles siis hakkama randa hoonet ehitama. 

Õige pea on võimalik ka Elva valla Youtube'ist avalikku arutelu järele vaadata. 

VARIA

6. novembril olid Puhja seltsimajja kutsutud Elva valla paarid, kes sel aastal tähistavad kuld- ja teemantpulma. Juba neljandat korda kutsuti Elva vallas õnnitlemiseks kokku paarid, kes on abielus olnud 50 või 60 aastat.

Paare õnnitlesid vallavanem Toomas Järveoja, vallavolikogu esimees Maano Koemets ja abivallavanem Marika Saar. Tervitused edastas ka EELK Puhja Püha Dionysiuse Koguduse õpetaja Tiit Kuusemaa. Pidulikul sündmusel esinesid Laulupesa laulustuudio lapsed õpetaja Kristel Kruusi juhendamisel.

Kokku tähistavad Elva vallas 2020. aastal teemantpulma 8 paari ja kuldpulmi 25 paari. Kõik kohalolnud paarid jäädvustati Elva valla auraamatusse.

Üritusel tehti osalejatest ka ühisfoto, mille Elva vallavalitsus saadab kõigile osalejatele mälestuseks.

Fotod sündmusest leiate SIIT.

 


Meeldetuletus: ootame kandidaate kogukonna valdkonna tunnustamiseks


Tuletame meelde, et Elva vallavalitsus ootab kandidaate kogukonna valdkonna tegijate tunnustamiseks 15. novembrini. Kandidaate saab esitada kahes kategoorias: Aasta küla ja Aasta kogukonnaedendaja.

Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.

Kandidaate saab esitada e-keskkonnas, SIIN

Tutvu Elva valla tunnustusavalduste korraga SIIN.  

Elva valla kogukonna valdkonna tunnustused, sh kaunimate kodude, ehitiste ja ruumi tunnustused antakse üle 28. novembril toimuvatel Külade kärajatel.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   3 .   mai  
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 26. aprill 2021 Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   1 9 .   aprill
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4