« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.09-8.09.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.09.–8.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 3. septembril kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartu Erakooli Peedu kooli uue juhi Kerstin Kesleri ja Peedu kooli pidaja Hariduse Edendamise SA juhatuse liikme Urmo Uibolehega. Arutati Peedu kooli edasisi plaane ja koostöövõimalusi. Kerstin on ka varasemalt olnud koolijuht ning pikka aega inglise keele õpetaja. 

Neljapäeval, 5. septembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste valla koolijuhtide õppe- ja kogemusreisil Tallinnas. Õppereisil osales üheksa koolijuhti. Kohtuti siseministeeriumi asekantsleri Raivo Küüdi ning Tallinn Music Week’i peakorraldaja Helen Sildnaga. Käsitletavad teemad olid personaalne juhtimislugu ja isiklik arenguplaan, juhtimiskeskkond ja väärtused, muudatuste juhtimine ja meeskonnaga suhtlemine.  

Õpiüritusel külastati ka Telliskivi Loomelinnakus asuvat fotokunstikeskust Fotografiska, milles olevad näitused äratasid kriitilist mõtlemist ning diskussiooni laiemalt ühiskonnas toimuva üle. Ühised arutelud ja kogemuste vahetamine loovad head suhted koolijuhtide kui kolleegide vahel. Õppereisi korraldas haridus- ja kultuuriosakond. 

Reedel, 6. septembril osales Marika Saar Elva linna kultuurikollektiivide juhendajate hooaja avakohtumisel. Marika rääkis Tartu 2024 kultuuripealinnaga seotud väljakutsetest, Tartumaa arengustrateegiast ning projekti- ja tegevustoetuste taotlemisest. Suure probleemina tõstatati info jagamise keerukus ning arutati infolehe arendamise teemasid. 

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 4. septembril toimus Tartumaa valdade sotsiaaltöötajate kokkusaamine Elvas.  Abivallavanem Marika Saar andis põhjaliku ülevaate sotsiaalvaldkonna tegemistest Elva vallas ja rääkis laste tugiteenuste arendamise projektist. 

Külalised Sotsiaalkindlustusametist olid: kohalike omavalitsuste nõustamisüksuse Lõuna piirkonna juht Meeli Tuubel ning ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse nõunik Kersti Talts.  Meeli Tuubel tutvustas Sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste nõustamisüksust, mille tegevuse eesmärk on suurendada riigi korraldatud tuge kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta abimeetmete kvaliteeti ja aidata kaasa tugeva esmatasandil toimiva täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamisele. Üksus pakub nõustamist õigusaktide tõlgendamisel ja rakendamisel ning aitab lahendada keerulisi juhtumeid, korraldab koolitusi ja infopäevi. Kersti Taltsiga saime koos arutada puuete määramisega seonduvat; ta selgitas puude määramise otsuste mittesaatmist ja puudega inimese kaardi kasutamise võimalusi.  

Neljapäeval, 5. septembril kohtusid Milvi Sepp ja Sille Kask MTÜ-ga Hoolekoda, keda esindasid Gerda Kiipli-Hiir ja Agnes Laasberg.  Ühises vestlusringis arutati Toidupanga abi korraldamist vallas, sh Elva linnas, kus toiduabi korraldamine toimub valla ja MTÜ Hoolekoda koostöös. Toiduabi jagatakse toimetulekuraskustes peredele. Toiduabi saamiseks on vaja esitada sotsiaalosakonda avaldus. Neel, kel on õigus toiduabi saada,  saavad toiduabi järjest kuni kuus kuud, kaks korda kuus.  

KOGUKOND

Reedel, 6. septembril osalesid Merilyn Säde ja Kertu Vuks Future Dialog’i seminaril Soomes. Future Dialog on Elva valla äpi arendaja ning seminaril tutvustati, mismoodi kasutatakse äppi Soome omavalitsustes ning kuidas toimub neil otsustusprotsess, mida ja kuidas üleüldse äpis kodanikega jagada. Soomlaste sõnul on neil eestlastelt äpikasutuse osas palju õppida, sest nii Järva kui ka Elva vald jagavad äpis infot hoopis teistsugusel moel.  

Mõni Soome omavalitsus, kes on äppi kasutanud aastaid, leidis meie äpi turundusest ja reklaamist mitmeid mõtteid, mida samuti edaspidi kaaluda.  

Seminaril räägiti ka äpi uuendustest, mida saavad kasutajad ka ise õige pea näha, nii et tasub kindlasti Elva valla äpp alla laadida ning uurida, missuguseid võimalusi see pakub. 

Elva valla äpi ja allalaadimise kohta saad rohkem lugeda valla koduleheküljelt.

28. septembril toimub üle-eestiline Maal elamise päev. Sel päeval avavad oma uksed ka Elva vallas mitmed ettevõtted, MTÜ-d, rahvamajad, klubid jpt. 

Näiteks on sel päeval võimalus külastada Elva Vallavalitsuse erinevaid töötubasid, vaadata, missuguseid võimalusi pakuvad Elva Muusikakool ning Elva Huviala- ja Koolituskeskus. Samuti saab külastada erinevaid talusid näiteks Puhjas ja Kirepis. Rohkem infot päeva kohta leiab aadressidelt: https://www.elva.ee/maal-elamise-paev ja https://xn--maalelamisepev-hib.ee/

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 3. septembril osales Allan Allik Viljandis rahandusministeeriumi ja RTK teoreetilis-praktilises töötoas “Üldplaneering kui võimalus”.  

Peamiselt keskenduti küsimustele seoses üldplaneeringu strateegiliste valikutega ning sellele, kuidas saavutada parem kaasamine. Töötoa läbivaks mõtteks oli, et üldplaneeringu koostamine on võimalus kujundada piirkonda üheskoos nendega, kes selles piirkonnas elavad ja igapäevaselt toimetavad.  

 

Reedel, 6. septembril toimus Keskkonnainvesteeringute Keskusega koostöös korraldatud infopäev eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise kohta. Infopäeva korraldas Elva Vallavalitsuse poolelt arendusspetsialist Allan Allik. 

Kõige rohkem uuriti taotluse täitmise kohta ning sooviti abi, kuidas täpsemalt sellest meetmest raha taotleda.

 

Neljapäeval, 12. septembril toimub Elva linnasüdame pidulik nurgakivi asetamine  

12. septembril kell 16 toimub Elva Kultuurikeskuse ees Elva Linnasüdame ajakohastamise projekti elluviimise raames pidulik nurgakivi asetamine. Pidulikule sündmusele järgneb kell 18 Kultuurikeskuse esisele väljakule ülesseatud õuekino ekraanilt ehitustegevust kajastava lühifilmi vaatamine ning õhtu lõpeb kell 20 algava mängufilmiga “Johannes Pääsukese tõeline elu”.  Üritusele on oodatud kogu Elva valla rahvas. 

VALLAMAJANDUS

Osale maailmakoristuspäeval!

21. septembril toimub teist korda maailmakoristuspäev, millega soovitakse Eestis pöörata erilist tähelepanu eelkõige hajusalt paiknevale väikesele ja nähtamatule prügile nagu suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid ja ühekordsed nõud. 

Koristuspäeva eestvedaja Mart Normet ütles, et sel aastal keskendutakse väikeprügile nagu seda on suitsukonid. "Väikeprügi on üks asi, mille peale meil on kõigil tekkinud prügipimedus. Kui maailmas suitsetatakse kuus triljonit sigaretti aastas, siis umbes neli ja pool triljonit koni lendab maha loodusesse ja ei jõua prügikasti." 

Hajusalt paikneva väikeprügi ohtlikkus tuleneb selle laialdasest levikust ja koguseliselt on seda kordades rohkem kui suuri prügihunnikuid metsa all. Näiteks sureb suitsukonide tõttu miljoneid linde, väikeloomi ja kalu. 

Võta Sinagi 21. septembril osa maailmakoristuspäevast ja märka väikeprügi ning korista teeservi, mänguväljakuid, oma koduteed, põõsa-, pingi- ja metsaaluseid. 

Registreeri koristuspäevale veebilehel maailmakoristus.ee

Kokku kogutud väikeprügist, mis vajab äraviimist, tuleb informeerida Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadomit telefoni 730 9898; 53052500 või e-posti teel terje.raadom@elva.ee, kes korraldab prügi kokkukorje. 

VARIA

Reedel, 6. septembril toimusid Konguta Kooli olümpiamängud, kus Elva Vallavalitsuse tervitussõnad andis edasi vallavanem Toomas Järveoja.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev, 18. jaanuar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 arengu-
Esmaspäev, 11. jaanuar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus-
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4