« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.-25.09.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


22. septembril toimus selle hooaja esimene loomeettevõtjate Loovhommik

Loovhommiku viis läbi Külli Hansen, kellega koos arutleti ärimudelite ning ärimudeli innovatsiooni teemadel. Osalesid mitmed Elva valla loomeettevõtjad, kelle tagasiside oli ülipositiivne! „Sellistel kohtumistel tunnen, kui tähtsad on Elva vallale loomeettevõtjad ja kuivõrd palju vald meist hoolib,“ sõnas üks loovhommikul osalenud ettevõtja. 

Ka eelmisel hooajal osalenute tagasiside põhjal võib öelda, et sellised kokkusaamised ja kogemuste jagamised on äärmiselt vajalikud - tutvutakse üksteise toodete ja teenustega ning õpitakse tundma samas valdkonnas tegutsevaid inimesi ja nende ettevõtmisi. Elva valla arendusspetsialist Sirli Pippar loodab, et programmi laiem mõju ja eesmärk on, et tublidest loomeinimestest tekib ka tulevikus üks järjepidev koostöövõrgustik, kus leitakse ühiseid koostööpunkte oma toodete arendamiseks või näiteks eksportimiseks.

Elva vallal on oma ettevõtjate toetamiseks kirjutatud ühisprojekt Tartu Loomemajanduskeskusega, mille käigus edendatakse Elva valla loomeettevõtjate teadlikkust loovhommikute ürituste sarja ning sel hooajal pakutakse täiendavalt võimalust ka osaleda mentorlusprogrammis. Tegemist on ainulaadse kohaliku omavalitsuse poolt võimaldatud tugiprogrammiga, mille Elva vald on algatanud. Osalemine on ettevõtjatele tasuta, projekti rahastab EAFRD MAK 2014-2020 LEADER-meetme raames Tartumaa Arendusselts. 

Igal kuul kohtuvad loomeettevõtjad Loovhommikutel, mille teemad katavad ära kõik, mis loomemajanduses tarvis teada - rahastusvõimalustest ja turundamisest kuni koostöövõrgustiku loomiseni välja. Täiendavalt mentorlusprogrammis osalemine annab loomeinimesele veelgi kindlust ning motivatsiooni oma ettevõtmise arendamiseks ning aitab püsida õigel rajal. Tuge pakuvad Tartu Loomemajanduskeskuse mentorid, kellel on vastav eelnev kogemus juba olemas mitmete inkubantide näol. 

Järgmine kohtumine toimub 20. oktoobril kell 10-13 Elav Elva Keskuses ning siis räägib erinevatest rahastusvõimalustest Signe Somelar-Erikson. 

Loovhommikutest on oodatud osa võtma kõik Elva valla loomeettevõtjad ning vabakutselised loomevaldkonnast huvitunud inimesed olenemata eelnevast kogemusest ning sellest, kas varasematest loovhommikutest on osa võetud. Kui mõni teema pakub huvi, siis pane end sobivale üritusele kirja! 

Järgmistel loovhommikutel käsitletavate teemade ülevaade on leitav siit →
 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


24. septembril toimus üle-eestiline Maal elamise päev

Sel päeval saadi kokku ka Elva vallas. Üle Aakre, Rõngu, Hellenurme, Palupera ning Kirepi piirkondade oli avatud 9 külastuspunkti ning ürituse keskpunkt koondus Aakre rahvamaja parki. Ühtekokku külastati Maal elamise päeva Elva vallas ligi 1000 korda.  

Esinesid erinevad kultuurikollektiivid, peeti laata, sai kuulata põnevaid maale elama tulemise kogemuslugusid ning oli võimalus saada osa nii mälumängust kui erinevatest töötubadest. Lastele oli rõõmu pakkumas Lotte, poni ning batuut. Päeva jooksul toimusid mõisatuurid Aakre, Hellenurme ning Palupera mõisates, mis tõid kokku rohkelt huvilisi. Avatud olid ka Rõngu, Aakre ning Hellenurme lasteaiad. Elva valla telgi juures sai soovida vallale häid soove peagi saabuva 5. sünnipäeva puhul. 

Oli väga vahva päev ning korraldajad tänavad kõiki, kes Maal elamise päeva võimalikuks tegid! Kohtume taas uuel aastal ning siis teeme lähemalt tutvust juba Rannu, Konguta ja Valguta piirkondadega.

Ürituse galerii 
Fotograaf: Marko Hõrak

Vaata ülevaadet päevast ka Elva valla Instagramist →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

19. septembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna spetsialistid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infotunnis

Infotunnis anti ülevaade riigipoolsetest tugimeetmetest seoses energiahindade tõusuga. Erinevalt eelmisest hooajast ei pea inimesed riigipoolset abi taotlema, vaid riik tasub osa hinnatõusust otse tootjatele. 

 

 


Käimas on üleriigiline noortegarantii tugisüsteemi kampaania "Kuidas sul päriselt läheb?" 

Sotsiaalkindlustusamet ja Sotsiaalministeerium on käima lükanud noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) kampaania "Kuidas sul päriselt läheb?", et teavitada 16-29 aastaseid mittetöötavaid- ja õppivaid noori nende võimalustest haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTSiga on liitunud 60 omavalitsust, sealhulgas Elva vald. 

NGTS projekti raames on võimalik saada tasuta psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist, karjääriplaneerimist ja enesearengut toetavaid koolitusi ning B-kategooria juhilubade koolitust. Samuti pakutakse tööpraktika võimalust noorele sobiva tööandja juures koos stipendiumi ja sõidutoetusega. 

Hetkel käimasolevas kampaanias osaleb ühe kampaanianäona ka Elva valla noor Ainar, kes just tänu noortegarantii tugisüsteemile leidis endale uue sihi elus ning praktilised oskused ja teadmised, kuidas edasi pürgida. 
 

12-14. oktoobril on Elva valla NGTS sihtrühma kuuluvatele noortele toimumas taas motivatsioonikoolitus, kus pühendutakse eneseanalüüsile, digipädevuste arendamisele ning õpitakse unistama ja eesmärke seadma. Kui tunned kedagi, kellel võiks sellest koolitusest kasu olla, siis anna talle sellest teada! 

Projekt kestab 2023. aasta sügiseni ning seda rahastab Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu Euroopa Sotsiaalfond. 

Loe rohkem 

 

 

21. septembril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna koostöökohtumine Elva piirkonnapolitseinikega

Kuna nii osakonnas kui politseinike hulgas on olnud töötajate vahetumist, oli oluline silmast-silma kohtuda ning tutvuda. Üle räägiti nii ametnike kui piirkonnapolitseinike tööpiirkonnad kui ka pädevuse piirid, et koostöö oleks võimalikult sujuv. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Rõngu kogukonnakeskuse ehitusest 
 
Rõngu südamesse, olemasoleva bussijaamahoone asemele alustati Rõngu kogukonnakeskuse ehitust juba 2021. aasta alguses. Paraku on koostöö töövõtjaga kulgenud vaevaliselt ning tänaseks on Elva Vallavalitsus 15. septembri 2022 seisuga töövõtja Rennes OÜ-ga lepingu ka lõpetanud. Hetkel ollakse lõpetamata tööde osas jätkuvalt suhtluses alltöövõtjatega, kes koostavad uued pakkumised juba alustatud tööde lõpule viimiseks. Uue peatöövõtja leidmiseks on koostamisel hange.
 
Rõngu kogukonnakeskusesse on lisaks Elva valla Rõngu piirkonna teenuskeskuse ruumidele planeeritud ka raamatukogu koos seminariruumiga, luuakse võimalus kaugtöö tegemiseks ning avaliku interneti kasutamiseks. Uuel hoonel säilib ka bussijaama funktsioon koos ootesaali ja avalike tualettruumidega. Kogukonnal on keskuses asuvaid ruume võimalik kasutada koosolekute ja muude erinevate tegevuste korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Elva vald teeb kõik endast oleneva, et hoone kasutusele võtta esimesel võimalusel, loodetavasti 2022. aasta lõpuks. Välitööd lõpetatakse tõenäoliselt kevadel 2023.

 

 

20. septembril toimus Elva linna Kesk tänava garantiiülevaatus
 
Kohtumisel juhiti tähelepanu kõikidele probleemsetele kohtadele, millele soovime lahendust, sealhulgas ka ära vajunud restkaevude ümbrustele, kus kaevud vajavad tõstmist ja uuesti asfalteerimist.

Lisaks said mainitud ka täringukivi ja kergtee vahelised asfaldivuugid, mis vajavad täitmist ja kõrguste korrigeerimist, kuna need on kohati juba nii sügavad, et ka väiksema tõukeratta ratas võib sinna kinni jääda ning põhjustada väga ohtliku olukorra. Täiendavalt tuleb üle vaadata päikesevarjud, mille valgustus vajab korrigeerimist ning töövõtjal tuleb veel koos eksperdiga üle vaadata ka tänava äärsed puud, kuna neil esineb kahjustusi ja kuivamist.

Kesk tänava peatöövõtja RTS Infraehitus OÜ on lubanud lähinädalatel garantiitöödega alustada. Kesk tänava ja väljaku garantiiaeg lõpeb 6. detsembril 2022.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


23. septembril toimus projekti „Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine“ avaseminar

Tartu Loomemajanduskeskuses toimunud seminaril osalesid abivallavanem Heiki Hansen, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, sotsiaalnõunik Anneli Lepik ja haridusspetsialist Auli Mäesalu. 

Päev algas Cumulus Consulting OÜ meeskonna poolt läbiviidud uuringutulemuste "Tartumaa haridusliku erivajadusega (HEV) laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine" tutvustamisega, kus anti ülevaade Tartumaa laste ja perede heaolu hetkeseisust ning puudustest, mis puudutab HEV laste tugiteenuseid. 

Tartumaa strateegilistest eesmärkidest ja arengusuundadest tugiteenuste korraldamisel andsid ülevaate Sven Tobreluts ja Kairi Vasemägi Tartumaa Omavalitsuste Liidust. 

Peale lühikest virgutuspausi tutvustati võimalikke lahendusi ja koostöömudeleid tugiteenuste disainimisel ja rakendamisel ehk projektijuht Annely Võsaste andis ülevaate HOP projekti eesmärkidest ja sisulistest tegevuste suundadest. 

Elva vald osaleb HOP projektis juhtumikorralduse koostöömudeli pilotiseerimisel olulise omavalitsusena. Loe projekti kohta rohkem Elva valla koduleheküljelt 

 

 

19. ja 21. septembril toimusid noorsootöövaldkonna kohtumised 

Kohtumiste käigus arutati huvihariduse kava täitmist esimesel poolaastal ja vaadati tagasi malevasuvele Elva vallas.

19. septembril toimunud huvikava elluviijate kohtumisel koguti sisendit uue perioodi kava jaoks ning arutati kava täitmist. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

21. septembril toimus kohtumine maleva korraldajatega, et jagada kogemusi suvel toimunud noorte töömalevatest. Noored osalevad malevates hea meelega ning sinna ei minda ainult raha pärast, vaid oluline on ka malevast saadav emotsioon. Ühiselt arutati, kuidas järgmisel aastal Elva valla malevaid veel paremini korraldada. 

 

 


22. septembril külastas Elva Huviala- ja Koolituskeskust rahvusvaheline noorsootöötajate koolitusgrupp

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs andis ülevaate Elva valla noorsootööst üldiselt. Elva Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Riin Pross tutvustas noortekeskust ja selle võimalusi ning samuti Elva Huviala- ja Koolituskeskust. Elva valla huvihariduse ja noorsootöö võimalused tekitasid elavat arutelu ning küsimusi esitati palju. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


20.-22. septembril osales vallaarhitekt Jaanika Saar Sisekaitseakadeemias toimunud turvalise ruumiloome koolitusel

Koolitusel puudutati ruumipsühholoogia aluseid, arutleti arhitektide panuse üle turvalise ruumi loomisel ning planeerimise osapoolte probleemide ja rollide üle riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil. Seminari praktiline harjutus viidi läbi Tondiraba pargis analüüsides grupitööna erinevaid turvalisuse aspekte. Seminari lõpuks esitas iga töögrupp analüüsi ning pakkus välja konkreetsed lahendused.  

 

 

20.-21. septembril osales planeeringuspetsialist Maarika Uprus Rahandusministeeriumi planeeringute andmekogu koolitusel

Koolitusel tutvustati 1. novembrist avatavat üleriigilist planeeringute andmekogu, kuhu hakatakse koondama kõiki riigis kehtestatud planeeringud: üleriigiline, maakondlikud, üld- ja detailplaneeringud.  

 

 

Kolmapäeval, 21. septembril osales Kertu Vuks Tartus eurotoetuste infopäeval

Infopäeval anti ülevaade struktuuritoetuste uue rahastusperioodi üldistest plaanidest ja põhimõtetest kui ka täpsemalt valdkondlikest toetustest. Ülevaade anti muuhulgas ka regionaalarengu toetustest, ettevõtlusmeetmetest,  toetusvõimalustest loomemajanduse arendamiseks, energiatõhususe ja taastuvenergia toetusvõimalustest, ringmajanduse ja kliima toetusmeetme võimalustest, samuti Sotsiaalministeeriumi poolt kureeritavatest pikaajalise hoolduse meetmetest.

Täpsemalt saab toetusvõimaluste kohta lugeda siit → 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: Reigo Teervalt, Tartu 2024 


20. septembril toimus Tartu 2024 Kultuurikompass

Järjekorras 12. Kultuurikompassil võeti luubi alla teema "Kui külalislahke on Lõuna-Eesti?". Seminaripäevast Mooste Folgikojas võtsid osa Eliise-Berta Tarto ja Kertu Vuks.

Erinevad esinejad jagasid kogemusi ja praktikaid, kuidas saab Lõuna-Eesti pakkuda meeldivat reisielamust igale külalisele ning arutleti, mida on võimalik veelgi paremini teha. Lisaks toimus ka külalislahkuse võrgustiku loomise töötuba, kus koguti võrgustiku loomiseks sisendit erinevate arutelude kaudu. Järgmise sammuna plaanitakse kokku kutsuda juba fookusgrupp. 

 

 

Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali projekt aastal 2024 saab kuuluma Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi ja Tartu Maailmaülikooli programmi

Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali projekt on läbinud esimesed produktsiooni läbirääkimised Tartu 2024 sihtasutusega ning on suur rõõm, et festival saab kuuluma Tartu 2024 põhiprogrammi. Täpsemalt saab festival olema osa programmiliinist Inimene ja  Oskused, kuna festivaliga soovime avada vaimse tervise teemasid läbi liikumisharjumuste teadvustamise, pöörata tähelepanu põlvkondade koosloovusele ning korraldada festivali sotsiaalselt vastutustundlikult. 

Täiendavalt saab Eesti Liikumis- ja Heaolufestival kuuluma ka teadlasi ja Lõuna-Eesti kogukondi ühendava Tartu Maailmaülikooli projekti, mille partneriteks pääses 13 eripalgeliste ideedega kogukonda. Tartu 2024 kunstiline kontseptsioon – Ellujäämise Kunstid – väljendub ka maailmaülikooli kogukonna akadeemiates toimuvas, sest fookuses on toimetuleku ja kestlikkusega seotud teadmised ning oskused, mis aitavad eestlastel paremini elada.

 

 

Foto: Marko Hõrak


Kuni 20. novembrini saab Elva keskväljakul vaadata näitust „Laulupeo teekond läbi aja"

Fotonäituse on ringreisile üle Eesti viinud Eesti Rahvakultuuri Keskus koos Tantsupeomuuseumiga. Järjekorras neljandana jõudis näitus 23. septembril Elva keskväljakule ning näituse pidulik avamine toimus 26. septembril. 

Sõna said Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister ja Elva abivallavanem Kertu Vuks, laulu- ja tantsupeolise meeleolu lõid kohalikud kollektiivid.

Rändnäitus on liikvel olnud alates 15. jaanuarist 2022. Esimeseks näituse võõrustajaks oli Tõrva. Elvasse jõudis näitus Põlvast ning enne seda on inimesed saanud näitust nautida Võru ja Otepää keskväljakutel. Enne jõuluaega jõuab väärikas ülespanek juba Viljandisse.

Näituse koostasid ajaloolane Jaak Juske koostöös Fotomuuseumi ja Tallinna Kultuuri- ja Spordiametiga. Esmakordselt eksponeeris näitust 2019. aastal Tallinna Vabaduse platsil Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet. Alates käesolevast aastast on jõud ühendanud Tantsupeomuuseum ja Eesti Rahvakultuuri Keskus paljude Eesti omavalitsustega, et ajaloolisest väljapanekust saaksid osa inimesed üle kogu Eesti.

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 20. septembril toimus rahanduskomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osalesid koosolekul Kertu Vuks, Priit Värv ja Imbi Rõivassepp. Koosoleku päevakorras oli 4 vallavalitsuse poolt algatatud eelnõud: Elva valla 2022. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2022. aasta eelarve muutmine; laenu võtmine; Elva vallas Elva linnasisese bussiliini kõrgeima sõidupiletihinna kehtestamine ja Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine.

Komisjon toetas kõikide eelnõude volikokogusse suunamist.

 

 

Elva Vallavalitsuse 20.09.2022 istungi kokkuvõte 

Elva Vallavalitsuse 20.09.2022 istungil otsustati:

 • Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Kirepi külas, Raudteemaja maaüksusele (69403:002:0098) tehnorajatise ehitamiseks.
   
 • Seada isiklik kasutusõigus N.R.Energy OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistutele.
   
 • Määrata Härjanurme külas, Ukkosaare (60502:002:0042), Tootsi (60502:002:0029) ja Peebo (60502:002:0044) katastriüksuste vaheliste piiride muutmisega ning Ukkosaare katastriüksuse jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
  - Elva vald, Härjanurme küla, Peebo, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Tootsi, sihtotstarve elamumaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Vana-Ukkosaare, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Uus-Ukkosaare, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Keeri tee L2, sihtotstarve transpordimaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Tuule, sihtotstarve maatulundusmaa.
   
 • Määrata Elva vallas asuvate munitsipaalomandisse antavate maaüksustele koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt:
  - Maaüksus katastritunnusega 17101:001:1887 - koha-aadress Elva vald, Verevi küla, Jõeääre tee 1, sihtotstarve üldkasutatav maa;
  - Maaüksus katastritunnusega 17101:001:1888 - koha-aadress Elva vald, Verevi küla, Jõeääre tee 1a, sihtotstarbega üldkasutatav maa;
  - Maaüksus katastritunnusega 17101:001:1890 - koha-aadress Elva vald, Verevi küla, Jõemuuli, sihtotstarbega üldkasutatav maa.
   
 • Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Jõemetsa kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine" ja „Rebase kinnistu juurdepääsutee rajamine" aruanded.
   
 • Kinnitada riigihanke „Elva vallas elektrienergia ostmine perioodiks 01.01.2023 – 31.12.2023" alusdokumendid.
   
 • Vabastada MTÜ Teeklubi üüri tasumisest täies ulatuses 1.10.2022 - 31.12.2022.
   
 • Korraldada Rõngu alevikus, Pagari põik 12 kinnistul päikeseelektrijaama ja seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste avatud menetlus.
   
 • Anda projekteerimistingimused Suure-Rakke külas, Jaani-Hansu kinnistul tootmishoone ja seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks.
 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 5. juuni 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 29. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 22. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4