« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 19.07-25.07.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 19.07.–25.07.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS


Augustis algab praktiline koolitus „Samm tööellu muutuval tööturul“ 

Kutsutakse osalema tasuta praktilisel koolitusel „Samm tööellu muutuval tööturul“, mille kohta toimub infotund 23. augustil kell 12 aadressil Tartu, Lutsu 3 II korrusel, Antoniuse õue maja (Jaani kiriku lähistel). 

Koolitus on suunatud neile, kes on olnud tööturult eemal kuus kuud või kauem ja hetkel ei õpi. 

Koolitusel on põhjalik enesearengu programm (kokku 130 tundi), kus on kuus osa ja kus erinevat lektorit, saab teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning selguse teha häid valikuid.  

Vajadusel on võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.  

Kogu koolitus on tasuta. Transpordikulud kompenseeritakse ning koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid. 

Infotunnil osalemiseks on vajalik registreerumine, mida palutakse teha telefonil 526 5488 või e-aadressi ingrid.purje@jmk.ee

Tegevusi toetavad Euroopa sotsiaalfond ja Elva vallavalitsus. 

SOTSIAAL

1. augustist saab taotleda ranitsatoetust 

Ranitsatoetust on võimalik taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanema alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2021.  

Ranitsatoetuse saamiseks peab olema lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht Elva vald. Ranitsatoetuse eesmärk on lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Ranitsatoetuse suurus on 70 eurot.  

Toetust saab taotleda kahel viisil: 

 • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu tuleb sisse logida ID kaardiga või mobiil-IDga; 

• täites paberkandjal ranitsatoetuse taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures. 

Täiendav informatsioon on leitav Elva valla veebilehel, SIIN.

  

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee 

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. september 2021  

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe. 

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega hiljemalt 20. septembriks:  

 • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu tuleb sisse logida ID-kaardiga, Smart-IDga või mobiil-IDga; 
 • täites paberkandjal taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures.  

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms). Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta.  2021. aastal on toimetulekupiir 150 eurot.  

Otsuse toetuse määramise kohta perioodi 01.09.2021–31.01.2022 eest teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt 30. septembriks. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole. 

Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal. 

Täiendav informatsioon on leitav Elva valla veebilehel, SIIN

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee 

VALLAMAJANDUS

Elva linnas, Paju 3 kinnistu kirjalik enampakkumine 


Elva vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Elva linnas asuva kinnistu Paju tn 3 (katastritunnus 17101:001:1284), sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 857 m². 

Kinnistul asub amortiseerunud elamu (EHR 104031078, suletud netopind 83,8 m²) ja kasutuskõlblik kõrvalhoone (EHR 104031079). Elektri- ning vee- ja kanalisatsiooniühendus on võimalik luua, teenusepakkujatel valmisolek on olemas.  

Tutvustavaid pilte leiab kinnisvaraportaalist, SIIT

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 30 000 eurot.  

Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/vallavara-muuk, kust leiate ka vormi pakkumuse esitamiseks.  

Enampakkumise tagatisraha 3 000 eurot tuleb tasuda hiljemalt 3. augustil 2021.  

Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, märkega „Paju 3 pakkumus“ hiljemalt 3. augustil 2021 kell 10 Elva vallavalitsusele aadressil Kesk 32 Elva vald Tartumaa 61507 kas tähitult, lihtpostiga või käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti.  

Pakkumiste avamine toimub 9.15 vallamajas.  

  

Lisainfo: 

Terje Korss, vallavaraspetsialist 
terje.korss@elva.ee või 5302 0888 

AVALIKUD ARUTELUD JA KONSULTATSIOONID

Elva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikud arutelud 

Avalikule väljapanekule järgnevad üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud valla erinevates piirkondades.  Aruteludel tutvustatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, KSH aruannet, esitatud ettepanekuid ja arvamusi. Igas piirkonnas käsitletakse eelkõige selle piirkonna teemasid, probleeme ja ettepanekuid, kuid aruteludele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad üldplaneeringu koostamises kaasa lüüa. 

Üldplaneeringu dokumentidega saad tutvuda SIIN

Avalikud arutelud toimuvad järgmistes piirkondades: 

 • 12.08.2021 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30 Elva linn) kell 18.00; 

 • 16.08.2021 Rõngu Rahvamajas (Valga mnt 12 Rõngu alevik) kell 18.00; 

 • 18.08.2021 Puhja Seltsimajas (Viljandi tee 24 Puhja alevik) kell 18.00; 

 • 24.08.2021 Rannu Rahvamajas (Elva tee 7 Rannu alevik) kell 18.00. 

 • 25.08.2021 Hellenurme teenuskeskuses (Vallamaja Hellenurme küla) kell 18.00; 

 • 26.08.2021 Konguta Rahvamajas (Annikoru küla) kell 18.00. 

Pärast avaliku väljapaneku ja avalike arutelude toimumist täiendatakse ettepanekute alusel üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu ning hakatakse koostama üldplaneeringu põhilahendust. Põhilahenduse tutvustamiseks korraldatakse avalik väljapanek ja arutelud, millest teavitatakse täiendavalt eraldi. 

 

Elva valla piirkonnakogude statuudi eelnõu on avalikul konsultatsioonil 

Elva valla piirkonnakogude statuut on avalikul konsultatsioonil kuni 3. augustini 

Statuut reguleerib piirkonnakogude moodustamist Elva valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust. Praegu kehtivad Elva valla territooriumil igas Elva vallaks ühinenud omavalitsuse piirkonnas erinevad piirkonnakogude statuudid, mis kaotavad kehtivuse oktoobris 2021 toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega. 

Käesolev eelnõu loob võimaluse kõikides Elva valla piirkondades piirkonnakogu moodustamiseks ühtsetel alustel.  

Kõik ettepanekud piirkonnakogu statuudi kohta on oodatud kuni 3.august 2021 SPOKU keskkonna vahendusel siin 

Piirkonnakogude statuudi eelnõu leiate siit ja seletuskirja siit

  

Kõik ettepanekud on oodatud!  

Lisainfo: 

Kertu Vuks, Elva abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

 

KOGUKOND

Meeldetuletus: Ootame kandidaate Elva valla kauni kodu konkursile 

Elva vallavalitsus kutsub kõiki aktiivseid elanikke märkama Elva vallas asuvaid kauneid hooneid ja avalikku ruumi ning esitama neid „Elva valla kaunis kodu 2021" konkursile. Kandidaate saavad esitada kõik Elva valla elanikud ja külalised. Sel aastal ootame konkursile kandidaate kategooriates:   

 • Kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja ja ridaelamu);  

 • Kaunis kortermaja (korrusmaja või korrusmajade kogum).  

Konkursi tulemused avalikustatakse Elva valla kodulehel, valla infolehes, valla Facebooki lehel ning Elva valla äpis. Parimaid kodusid tunnustatakse Elva valla kogukondade tunnustamise üritusel 2021. aasta sügisel ning kategooriate võitjad esitatakse „Eesti kaunis kodu 2022" maakondlikku vooru.  

Andke meile kaunist kodust teada hiljemalt 30. juuliks e-aadressile elva@elva.ee märgusõnaga „Kaunis kodu" saates meile kauni kodu foto, selle omaniku e-aadressi ning telefoninumbri, et saaksime oma küllatulekust ette teatada. Teavita ka omanikku tema kandidatuuri ülesseadmisest.  

Lisainfo: 
Jaanika Saar, vallaarhitekt 
jaanika.saar@elva.ee või tel 5348 1114 

VARIA

12. augustist alates on võimalik end koroonaviiruse vastu vaktsineerida Elva haiglas


Elva haiglas on alates 12. augustist võimalik end vaktsineerida koroonaviiruse vastu igal neljapäeval kell 13-16 kuni oktoobrikuu lõpuni. Registreerimine avatakse 1. augustist.
 
Elva haiglas saab vaktsineerida nii registreerides digiregistratuuris või helistades Elva haigla registratuuri (tel 737 0300 ) ja ka registreerimata. Registreerimine avatakse alates 1. augustist. Registreerimata tulles peate arvestama võimaliku ooteajaga.
 
Elva valla elanikud saavad end vaktsineerida:
 • Tartu vaktsineerimiskeskuses (Ihaste tee 7) kuni augustikuu lõpuni ETTE REGISTREERIMATA. Lastele kasutatakse vaktsineerimisel Pfizeri vaktsiini, mille teise doosi manustamise aeg on kuue nädala pärast.
 • Rohkem infot vaktsineeri.ee ja telefonil 1247, kust saab infot kõige lähemate vaktsineerimispunktide kohta ja kus saab juba ka kohe aja broneerida. Samuti saab sealt infot ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimisürituste kohta.
Just praegu on õige aeg tegutseda selle nimel, et ka sügis saabuks turvaliselt ja avatult.
 
Vaktsineerides end praegu koroonaviiruse vastu, saavutate sügiseks immuunsuse ja saate käia koolis ja tööl ilma distantsõppe ja eneseisolatsioonita ning jätkata meelepäraste tegevustega: suhelda sõpradega, teha trenni, käia üritustel või reisida. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud!
 
Vaktsineerida saavad Eestis kõik tasuta alates 12. eluaastast. Kui teha praegu esimene vaktsiinisüst, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada. Vaktsineerimise järgselt võivad ka lastel esineda täiskasvanutega sarnased kõrvaltoimed: valulikkus ja turse süstekohas, väsimus, peavalu, lihasevalu, liigesevalu, külmavärinad ja palavik. Kõrvaltoimed on enamasti kerged ja mööduvad mõne päevaga. Alaealistel palutakse tulla vaktsineerima koos lapsevanema või seadusliku esindajaga.
 
Vaktsineerimine on praegu parim viis iseend ja oma lähedasi kaitsta. Vaktsineerimine annab nakatumiste hulga kasvades ja uute piirangute rakendumisel palju suurema tegutsemisvabaduse ning lihtsustab igapäevaseid toimetusi – vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni, saavad lihtsamalt reisida ning külastada üritusi ilma testimata.
 
 • Neid, kes on COVID-19 haigust põdenud, oodatakse vaktsineerima 4–6 kuud pärast tervenemist ja neil tuleb teha vaid üks kaitsesüst.
 

Augustis toimub Elva vallas koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu 

Elva vallas toimub kasside ja koerte marutaudi vastu tasuta vaktsineerimine sel aastal 11.,12. ja 15. augustil. 

11. august 2021 Rannu ja Rõngu piirkond 

 • Rannu alevik. Kaupluse parkla                 9–9.30 

 • Kureküla alevik. Mõisa tn 1                      9.45–10.15 

 • Väike-Rakke. Sangla kaupluse parkla     10.30–11 

 • Valguta küla. Seltsimaja                            11.30–12 

 • Teedla küla. Bussipeatus                           12.15–12.30 

 • Rõngu alevik. Bussijaam (Turuplatsi)      12.45–13.15 

12. august 2021 Konguta ja Puhja piirkond 

 • Annikoru küla. Annikoru tee 16,         9–9.15 
  (endise katlajama juures platsil)  

 • Karijärve küla. Bussipeatus                 9.30–9.45   

 • Ulila alevik. Pargi tn 1 park                 10.15–10.30 

 • Rämsi küla. Keskuse tee 4                   10.45–11 

 • Puhja alevik. Nooruse tn 3 parkla      11.15–11.45 

15. august 2021 Elva linn 

 • Jaani 12, Elva linn, Paarisjalga Loomakliinik         12–15 

Rannu, Puhja, Konguta ja Rõngu piirkonnas teostab vaktsineerimist Tartumaa volitatud loomaarst Aivar Lastik (tel 513 6245), Elva linnas loomaarst Hille Laos (tel 557 8806) 

Tegemist on tasuta kasside ja koerte marutaudi vastu vaktsineerimisega. 

Ette teavitades on võimalik loomaarstidelt osta ka teisi vaktsiine (katk, hepatiit, paroviirus) ning teostada kiibitsamist (tasuline). 

Marutaudi vastu vaktsineerimine on kohustuslik mitte harvem kui üks kord 24 kuu jooksul. 

Märgitud aegadel ja kohtades on marutaudi vastu süstimine tasuta. Koerad tuua süstimisele jalutusrihma otsas, kurjad koerad suukorviga. Kaasa vaktsineerimistunnistus või looma pass. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  13 . september 2021 Kell  8.30
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  06 . september 2021 Kogu
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4