« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.-24.04.2022

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.-24.04.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

Elva Gümnaasiumi ajutine õppekorraldus koolihoone rekonstrueerimise ajal

Elva Gümnaasium ja Elva Vallavalitsus on välja töötanud ajutise õppekorralduse gümnaasiumihoone rekonstrueerimistööde läbiviimise perioodiks. Ajutine õppekorraldus hakkab kehtima uue õppeaasta algusest, 1. septembrist 2022 ning kehtib kuni rekonstrueerimistööde lõpuni. Rekonstrueeritud Elva Gümnaasiumi hoone avamine on planeeritud 1. septembriks 2023.

Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise ajal paigutatakse 1. klassid Elva Spordihoonesse, 2. klassid Rõngu kooli, 3. klassid Konguta kooli ning 4.-9. klassid ja gümnaasium Tartu mnt õppehoonesse. Täpsemalt saab ajutise õppekorralduse kohta lugeda Elva valla kodulehelt.

Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise projektiga saab tutvuda siin: https://blogi.elva.ee/

Pilt: Elva Gümnaasiumi uue õppehoone 3D visuaal 

 


18.-22. aprillil tähistati Puhja koolis Puhja hariduselu 335. aastapäeva

Pidupäevast võtsid osa vallavanem Priit Värv ja abivallavanem Heiki Hansen. Kooliperele toimus sünnipäevanädalal mitmeid üritusi - ajalooline tagasivaade ja õppemäng, kohtumised kooli sümboolika loojate ning endiste koolijuhtide ja õpetajatega, kontsert-aktus, noortepidu ja liikumispäev.

Lisaks toimusid külalistunnid, kus 17nel Puhja kooli vilistlasel oli võimalus jagada õpilastega oma lugu. Vallavanem Priit Värvil oli võimalus tund läbi viia Puhja kooli kolmandale ja üheksandale klassile. 

 


Teisipäeval, 19. aprillil toimus Elva Gümnaasiumis Ukraina teemapäev ning õhtul Svjata Vatra kontsert Elva Kultuurikeskuses 

Ukrainale pühendatud teemapäeva raames toimus Elva Gümnaasiumis erinevaid ettevõtmisi nii tunnisiseselt kui ka ülekooliliselt - koolikeskkonnast võis leida erinevaid infostende Ukraina kohta, korraldati Ukraina teemaline viktoriin, avatud oli heategevuslik kohvik ning terve nädala vältel pakuti kooli sööklates Ukraina toite. Samuti oli kogu teemapäeva vältel võimalik teha annetusi Ukraina heaks heategevuslikesse annetuskastidesse. 

Ukraina teemapäeva tipphetkeks oli Elva Kultuurikeskuses toimunud meeleolukas Svjata Vatra kontsert „Elagu Ukraina!“. Kontserdist said osa ka mitmed Elva vallas elavad Ukraina sõjapõgenikud.

 

  ARENG JA PLANEERING  

Valminud on Mahlamäe kergliiklustee projekt, mis ühendab Mahlamäe asumi Kärneri tänava äärse kõnniteega

Kergliiklustee saab alguse Kärneri silla ülekäigurajast ja lõppeb Marja tänavaga. Kergliiklustee ehituse algus sõltub toetuste saamisest, st mitte varem kui 2023. aastal. Kergliiklustee pikkuseks on ca 600 meetrit ja laiuseks 2,5 meetrit. Tee hakkab paiknema Peedu tee äärse kraavi ja erakinnistute vahel. Tee äärde on planeeritud istepingid, prügikastid ja lillepeenrad. Lisaks on Kärneri tn ja Peedu tee ristis oleva tõusu serva plaanis istutada ka männid.

Kergliiklusteega ühendatakse ka Peedu tee ääres olev Uuta bussipeatus. Kergliiklustee ja ristuvate tänavate ristumised on lahendatud ülekäiguradadega, mis tähendab, et eesõigus on alati kergliiklusteel liiklejal.

Tulevikus on plaanis kergliiklusteed pikendada ka Marja tänavast edasi, kuid kuna seal on teemaa laius väiksem, siis kergliiklustee tuleb rajada vahetult sõidutee äärde. Seetõttu on antud osa mõistlik ehitada samal ajal sõidutee rekonstrueerimisega. Peedu tee järgmise etapi rekonstrueerimise aeg on veel lahtine, kuid tegemist on kindlasti Elva linna tänavatest ühe prioriteetseima remonti vajava teega.

Projekti seletuskiriasendiplaan 1asendiplaan 2lõige 1 ja lõige 2.

Vallavalitsus ootab arvamusi ja ettepanekuid kergliiklustee projekti kohta!

Ettepanekud palume saata:

Hendri Seinberg, teede- ja taristuspetsialist
hendri.seinberg@elva.ee / 5866 6520

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Teisipäeval, 19. aprillil osales Karmen Paavel seminaril „Vanemaealiste töötajate liikumise ja toitumise toetamine“

Seminari alguses püüti aru saada, kes on vanemaealine töötaja ning kõige enam kõnetas mõte, et me kõik oleme vananevad töötajad. Seega on oluline jõuda selleni, et kõik töökohad oleksid tervist toetavad, sõltumata töötajate east.

Rääkides siiski vanemas eas töötamisest, näitavad uuringud, et vanemaealistel töötavatel inimestel on võrreldes mittetöötavate samaealistega parem tervis (eeldusel, et tööökoht vastab töötervishoiu tööohutuse nõuetele), materiaalne toimetulek ja elukvaliteet tervikuna.  

Uuringute tulemustest on selgunud, et koguni 52% 55-64 aastastest naistest ei liigu aktiivselt, seda nii tervislikel kui ka muudel põhjustel. Samas inimene on treenitav igas eas ja peaaegu iga terviseprobleemiga. Tuleb valida endale sobiv treening, mida oleks nauding teha. Maailma terviseorganisatsioon on teinud üleskutse liikuda igal nädal 150-300 minutit mõõduka tempoga ning 75-150 minutit intensiivselt. Oluline on planeerida liikumine ja treening oma päevakavasse ning lubada endale päeva jooksul aktiivseid liikumisampse ning asendite vahetusi.

Lisaks liikumisele on oluline roll ka õigel toitumisel, mis on tihedalt seotud aktiivsuse kui ka ealiste eripäradega. Siinkohal võivad abiks olla Toitumise infosüsteem (nutridata.ee) ning Tervise Arengu Instituudi poolt välja antud infomaterjal Söömise ja liikumise soovitused eakamatele.  

 

  VALLAMAJANDUS  

Alates 19. aprillist teostatakse Elva linnas, Pikal tänaval garantiitööde raames kaevetöid ning liiklus on ajutiselt kogu tänava ulatuses suletud 

Töid teostab Asfaldigrupp OÜ garantiitööde raames, kus ilmnesid sademevee ja kanalisatsioonitorude lubatust suuremad vajumised. Peale kaevetööde lõppu tuleb ehitajal olemasolev asfaltkate taastada tänava laiuselt, et vältida pikivuuke ning tänava ebaühtlast vajumist tulevikus.

Liikluse sulgemine on vajalik liiklejate ohutuse tagamiseks, sest osad sademevee kaevud, mis välja vahetatakse, on kuni 5,5 meetri sügavused. Kohalikele elanikele on tagatud ligipääs kodudele.

Lisaküsimuste või probleemide korral palume ühendust võtta liikluskorralduse eest vastutava isikuga:

Martin Kliimant / Asfaldigrupp OÜ
Tel +372 5898 1089

 


Kuni mai esimese nädalani greiderdatakse Elva vallas kruusateid

Eelmisel nädalal alustati Elva vallas kruusateede greiderdamisega. Vald on jagatud kolmeks piirkonnaks, kus igaühes teostab greiderdamist eraldi ettevõte. Tööd lõpetatakse hiljemalt mai esimesel nädalal.

Greiderdamise kaart on leitav SIIT
NB! Kaart ei sisalda Elva linna, kus greiderdamine on seotud 5-aastase teehoolduslepinguga.

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  


Neljapäeval, 21. aprillil toimus Hellenurmes järjekorras neljas loovhommik

Sel korral toimus loovhommik ettevõtte külastuse formaadis ning Elva valla loomeettevõtjad külastasid üheskoos Hellenurme Veskimuuseumit.

Veskiemand Mae Juske tegi osalejatele põhjaliku ekskursiooni veskis, puutöömeister Ronaldi abil said osalejad valmistada ummiknõu ning päeva lõpetuseks pakkus veskiemand värskelt valminud hõrgutisi, muuhulgas näiteks ahjusooja leiba ning kuuma nõgesesuppi. Elva vallavalitsusest osalesid loovhommikul vallavanem Priit Värv ning arendusspetsialist Sirli Pippar.

Järgmine loovhommik toimub juba mais. Info loovhommikute kohta on leitav: www.elva.ee/loomeettevotjate-loovhommikud 

 

  JUHTIMINE  

Neljapäeval, 21. aprillil toimus kriisikomisjoni koosolek 

Ennetustööspetsialist Karmen Paavel tutvustas 21. mail Rannu rahvamajas toimuvat Naiskodukaitse evakuatsiooniõppust Sipelgas 2022, mis on üks osa suurõppusest SIIL 2022. Õppusele Sipelgas 2022 on oodatud osalema kõik soovijad, kes tahavad kogeda ning näha, mida ühes evakuatsioonipunktis tehakse. Lähiajal saadetakse laiali ka registreerimisinfo, mille kaudu saab ennast õppusele näiteks koos perekonnaga kirja panna.

Koosolekul räägiti ka evakuatsioonikohtade võimekusest, sh generaatorite olemasolust ning Elva spordihoone generaatoriga ühendamise võimekusest. Jutuks tuli ka laiem tsiviilkaitse arendamine Elva vallas, mille osas loodetakse nii kindlamat seisukohta ja juhiseid kui ka rahalist tuge riigilt.

Lisaks käsitleti kriisivalmiduse tõstmise temaatikat erinevate koolituste ja õppepäevade näol. Näiteks toimub reedel, 13. mail Rõngu rahvamajas esimene praktiline kriisiõppepäev kogukonna eestvedajatele. Õppepäeva eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskusi, mida inimene/perekond saab ise oma kriisivalmiduse tõstmiseks ära teha. Lisaks kogukonna eestvedajatele plaanitakse koolitada ka ühistuid ning kriisikomisjoni liikmeid. Õppepäevale saab registreerida siin : https://forms.office.com/r/cE4EVFZ8cn

 

Esmaspäeval, 18. aprillil toimus rahanduskomisjoni koosolek 

Rahanduskomisjonis vaadati läbi 2022. aasta esimene lisaeelarve. Suurem osa lisaeelarve mahust moodustavad eelmisest aastast ületulevad ja lõpetamata projektid. Esimese lisaeelarve kogumaht on 3 359 707 eurot.

Teise punktina andis abivallavanem Kristjan Vilu ülevaate Rannu, Ringtee 17 kinnistu müügiga seotud eelnõust. Lisaks andis Kristjan Vilu ülevaate valla kodulehele loodavast kaardirakenduses, mis annab tulevikus võimaluse avalikus vaates saada hea ülevaade vallale kuuluvatest kinnistutest.

 

  VARIA  

Rahandusministeerium ootab taas kandidaate parimate regionaalarengut toetavate algatuste konkursile

Auhinnakonkursile "Regionaalmaasikas" saab esitada isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kes on 2021. aastal silma paistnud regionaalarengut toetava tunnustust vääriva tegevusega või loonud kodukohta lisaväärtust. Kas on siis edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise, piirkonnale omaste toodete ja teenuste pakkumise või aidatud muul moel oluliselt kaasa piirkonna eripära säilimisele ja arengule. 

Kandidaate saab esitada:

  • interneti teel, täites vormi SIIN;
  • e-posti teel, saates vormikohase taotluse ja soovi korral lisamaterjali aadressile press@fin.ee;
  • posti teel, läkitades täidetud vormikohase taotluse ja soovi korral lisamaterjali märgusõnaga „Regionaalmaasikas" aadressile Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.

Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik isikud, organisatsioonid, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 8. mai 2022. 

Laekunud ettepanekuid hindab riigihalduse ministri moodustatud komisjon, kes esitab valitud kandidaadid ministrile otsuse tegemiseks. Regionaalmaasika auhinnad antakse üle peaministri ja riigihalduse ministri vastuvõtul 15. juunil 2022. 

Eelmisel aastal pälvisid auhinna väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas Viljandimaa suurim maksumaksja ning tööandja AS Viljandi Aken ja Uks; Põlva-, Valga- ja Võrumaa kaugtöövõrgustik Kupland; Võrumaa ettevõtluse ja turismi arendaja koostöövõrgustik Kotus; Järva külapoodide elushoidja Tanksemäe Saffer OÜ; Valga vallaarhitekt Jiri Tintera kui Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendaja ning linnaruumi korrastamise ja ajaloolise pärandi säilitamise eest seisja.

 

Kuula Elva valla raadiot!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 28. november 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 21. november 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 14. november 2022   Kell 9 vallavalitsuse
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4