« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.05-25.05.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.05.–24.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Elva vallavalitsus alustas 18. mail etteregistreeritud vastuvõtuga. See tähendab, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid aja kokku leppimisel. Jätkame kodanike nõustamist ka e-kirja ja telefoni teel ning soovitamegi suhtlemiseks kasutada eelkõige e-kanaleid. Kui on siiski tarvis tulla ametniku vastuvõtule, palume temaga aja kokku leppimiseks võtta ühendust kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise info saamiseks laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 19. mail toimus spordiklubijuhtide koosolek, kus osalesid Marika Saar ja Margit Kink. 

Spordiklubid rääkisid, kuidas nad on alustanud oma tegevusega pärast eriolukorra lõppu ning kehtivaid piiranguid arvesse võttes. Enamasti treenitakse värskes õhus ja kümnestes gruppides. Arutleti, kuidas korraldada võistluseid nii, et pealtvaatajaid ei koguneks. Jõuti järeldusele, et infokanalites antakse teada, et publikut kohapeale ei lubata ning tagatakse võistluste jälgimine veebi vahendusel. 

Arutleti staadioni kasutamise üle ning jõuti otsusele, et selleks, et kõik spordiklubid saaksid seal treenida, on vaja üle täpsustada kasutusreeglid.  

Kultuurispetsialist Margit Kink tutvustas tegevustoetuste korra muudatust, millega kaasneb, et edaspidi tõendab tegevustoetuste määramiseks lapsevanem või lapse eeskostja lapse osalemise spordiklubis. Samuti kutsus kultuurispetsialist üles spordiklubisid osalema ja tutvustama oma tegevusi Elva Elamusfestivalil.  

Elva spordipoe esindaja Martin Thomson tutvustas oma tegemisi ja võimalikke koostöökohti spordiklubidega. 

Teisipäeval osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartu valla haridusjuhtide e-nõupidamisel. Tartumaa valdade esindajad jagasid kogemusi oma valdkonna töö korraldamisest kriisi ajal ja sellest väljumisel. Päevakorras oli ka ülevaade meie koolide lõpuaktuste ja lasteaedade lõpupidude turvalisest korraldamisest.  

Tartu Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Kairi Vasemägi rääkis laekunud taotlustest Aasta Õpetaja 2020 konkursile. Tartumaal on Elva vald olnud aktiivseim kandidaatide ülesseadja kõikides erinevates kategooriates. Augustis koguneb riiklik hariduspreemiate komisjon, mis otsustab kõikide kategooriate kolm üleriigilist nominenti ja laureaadid. See komisjon vaatab läbi ka elutööpreemiale esitatud kandidaatide materjalid ning teeb Vabariigi Valitsusele ettepanekud preemiate määramise osas. 

Kolmapäeval, 20. mail osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste koolijuhtide koosolekul. Seekordse koosoleku fookuses oli koolide lõpuklasside aktuste korraldamine. Tänaseks on kõik koolid leppinud kokku lõpetamiste kuupäevades, ürituste turvalises korraldamises ja osalejate arvus. Infot jagatakse koolide kodulehtedele ja e-päevikute kaudu igale õpilasele ja tema perele. Võimalusel kasutatakse väiksemates koolides kooli õueala või kooliparki. Paar kooli on kavandanud pidulike hetkede toimumise siseruumides järgides kõiki kehtivaid nõudeid. 

Neljapäeval, 21. mail osalesid Mare Tamm ja Margit Kink kultuurijuhtide koosolekul.  

Aruteluteemad olid: Elva kodukohvikute päev, Elva Elamusfestival, rahvariidefond, kultuuriürituste statistika kogumine ning kultuuriveebi korrastamine. Rahvariidefondi laekus kuus toetuse taotlust, komisjon vaatab taotlused üle ja teeb otsuse järgneva kahe nädala jooksul.  

Reedel, 22. mail osales Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul. 

Koosolekul arutleti kriisist väljumise plaani kultuurivaldkonnas. Kohal olid ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad. Vabariigi Valitsusest on tulnud väga vähe juhiseid kultuurivaldkonna osas, sh näiteks selle osas, mis puudutab kultuurikollektiivide tegevust. Seni on olnud juhised väga muutlikud, mis on teinud planeerimise kultuurivaldkonnas peaaegu, et võimatuks. Püüame nüüd 21. mail antud juhiste põhjal panna paika ka edasise tegevuse maakonnas, et see oleks üldjoontes sarnane ja inimestele üheselt arusaadav. 

Huvikoolidesse taotluste esitamine toimub Arno süsteemi kaudu 

Sellest kevadest alates toimub Elva huviala- ja koolituskeskusesse ning Elva muusikakooli astumiseks taotluste esitamine Elva vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO kaudu. Lapsevanem saab süsteemi siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Taotlusi saab esitada alates 18. maist.  

Elva muusikakooli astumiseks saab taotlusi esitada kuni 31. maini. Muusikakooli vastuvõtukatsed toimuvad 2.–5. juunil kell 11–19, aadressil Kalda tn 11. Katsetele registreerumine toimub taotluse esitamisel. 

Lapsi võetakse katsete alusel vastu eelõppesse (rühmatund või rühmatund koos pillitunniga), põhiõppesse (7-aastane lõputunnistuseni viiv õpe), vabaõppesse (alates 13. eluaastast) ning kitarri ja ukulele grupiõppesse (alates 10. eluaastast). Täiskasvanute vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul vestluse alusel. 

Täpsem info vastuvõtukatsete ja õppimisvõimaluste kohta on leitavad muusikakooli veebilehel muusikakool.elva.ee/oppesuunad/vastuvott

Elva huviala-ja koolituskeskus pakub lastele ja noortele võimalust omandada süvendatult huviharidust looduse, muusika, kunsti, spordi, tehnika ja üldkultuuri valdkonnas. 

Huvikeskusesse õppekoha saamiseks saab täita ARNO-s taotlust alates 18. maist. Huviringides on õppekohtade arv piiratud, kohad täituvad avalduste laekumise järjekorras.  

2020/2021. õppeaastal avatakse 17 põnevat huviringi erinevas vanuses lastele ja noortele. Beebikool ootab kõige pisemaid alates 2. elukuust. Lastering AB ootab 2–7aastaseid lapsi, vanemas rühmas (5–7aastased) on põhirõhk suunatud kooliks ettevalmistamisele. Loovus- ja fotoringis (UUS) õpitakse fotograafia algteadmisi, märgatakse ja jäädvustatakse enda ümber looduses värve, kompositsioone ja mustreid. 

Laulustuudios ja pilliõppes saavad jätkata eelkõige endised õppurid, vabade kohtade arv selgub augustis. Täiskasvanutel on võimalus osaleda kandleõppes ja keraamikaringis.  

Lisainfot huviringide ja tunniplaani kohta leiate: huvikeskus.elva.ee/huvikool/huviringid

Huviharidusele pühendatud aeg ei ole tänaval veedetud aeg! 

Rõõmsate kohtumisteni! 

Lisainfo: 

Tuuli Vaher, Elva Muusikakooli direktor 
muusikakool@elva.ee

Garmen Vallikivi, Elva Huviala- ja Koolituskeskuse direktor 
garmen@elva.ee

Juulist alustavad Elva keskväljakul kultuurikolmapäevad

Alates juulist alustavad Elva keskväljakul kultuurikolmapäevad, mis tähendab, et augusti lõpuni on igal kolmapäeval algusega kell 19 võimalik nautida mõnda kontserti või muud tegevust. Kultuurikolmapäevad on osalejatele tasuta. 

Kultuurikolmapäevade programm: 

 • 1. juulil on võimalus tulla regilaulude ja jutuvestmise õhtule. 
 • 8. juulil oodatakse klarnetisuve kontserdile ja tegevustele. 
 • 15. juulil toimub muusikakooli akordionistide ansambli kontsert ja karaokeõhtu koos Tartu karaokeklubiga. 
 • 22. juulil on võimalus osa saada tantsukontserdist - Sabrina, Marbella, Mathilde ja Romaška "Mustlastants taevani". 
 • 29. juulil oodatakse kontserdile ja simmanile Konguta rahvamaja kollektiividega. 
 • 5. augustil ootab teid tantsuklubi koos rahvamuusikutega, tantse õpetab Ülo Saaremõts. 
 • 12. augustil toimub Puhja seltsimaja kollektiivide kontsert. 
 • 19. augustil toimub Rõngu rahvamaja kollektiivide kontsert. 

NB! Kultuuri nautima tulles pea kindlasti meeles 2+2 reeglit! Hoiame üksteist! 

SOTSIAALVALDKOND

Sotsiaalala töötajate tunnustamisele esitati nominentideks Elva vallavalitsuse sotsiaalnõunik Eva Kuslap ja hooldustöötaja Gerti Sööt.

20. mail tunnustati Eesti sotsiaalala töötajaid 13 kategoorias. Elva vallast esitati nominentideks sotsiaalnõunik Eva Kuslap ja hooldustöötaja Gerti Sööt, kes saavad Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni tänukirjad ja märgid. Palju õnne nominentidele! 

Sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ütles, et kokku oli esitatud 80 nominenti. „Kategooriad, kus Eva ja Gerti kandideerisid, olid kõige pingelisemad. Parimaks sotsiaaltöötajaks kandideeris kokku 17 inimest ja parimaks hooldustöötajaks 12 inimest. Kuigi Eva ja Gerti ei osutunud sel korral laureaatideks, siis nad on kindlasti väärt väga suurt tunnustust oma töö eest,“ rääkis Sepp. 

Eva esitati parimaks sotsiaaltöötajaks seetõttu, et ta panustas 2018. aastal valla sotsiaal- ja terviseosakonna töö käivitamisse oma oskuste, teadmiste ja ajaga. „Evast oli väga suur abi erinevate vormide ja otsuste väljatöötamisel. Eva on ettevõtlik ja võtab endale tihti lisaülesandeid,“ kirjeldas juhataja.  

Eva üheks suurimaks saavutuseks võib pidada 2018.–2019. aastal Innove projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas“ juhtimist. Eva ülesanne on koordineerida projekti tegevusi, jälgida ajakava täitmist ja eelarvet ning korraldada aruandlust. Elva vald moodustus kuuest omavalitsusest, kus kolmes ei olnud koduteenust osutatud. 2018.–2019. aastal võeti tööle neli uut koduhooldustöötajat ja vallas suurenes koduteenuse saajate arv 48-lt inimeselt 108-le inimesele. 

Eva teeb aktiivselt koostööd ka Päästeametiga ning ta on ESTA Lõuna-Eesti piirkondliku ühenduse juhatuse liige. „Eva on väga abivalmis ja annab tihti oma kolleegidele nõu ja jagab kogemusi. Tal on väga head kuulamis- ja nõustamisoskused ning oskus luua abivajajaga hea kontakt. Meil on väga vedanud, et Eva on osa just meie meeskonnast,“ tunnustas Sepp. 

Gerti esitati parimaks hooldustöötajaks seetõttu, et on näha, et ta on oma töös põhjalik, särasilmne ning kliendist lähtuv, tagades tema heaolu ja väärika kohtlemise. „Kliendi juhtumeid arutades on näha, kuidas Gertiga saab keskenduda lahendustele, mille keskmes on eaka heaolu, mis on ühtlasi sotsiaaltöös kliendi abistamise üks alus,“ kirjeldas juhataja.  

Gerti ise on öelnud, et teeb oma tööd rõõmuga ning talle meeldib, et ta saab iga päev olla inimeste jaoks kasulik. „Tema suhtumine töösse ja klientidesse väljendub ka selles, et kui näiteks üksi elav eakas peab jõulud üksinda kodus veetma, siis on just Gerti olnud see, kes on käinud kliendil külas ka jõuluõhtul ja viinud talle sooja jõulusööki,“ rääkis Sepp. 

Gerti positiivne ellusuhtumine on see, mis on vajalik nii eakatele, keda ta külastab, kui ka kolleegidega suhtlemisel. „Gerti on väga hinnatud hooldustöötaja ja meil on väga vedanud, et ta on oma töökohaks valinud just Elva vallavalitsuse,“ tunnustas Sepp. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 18. mail kohtus Mikk Järv Elva rulapargi ehitaja Betoondetail OÜ-ga.  

Kohtumisel arutati Elva rulapargi ehitusöödega seonduvaid küsimusi. Rulapargi ehitus algab 25. mail ja kestab juuli alguseni. Sellel perioodil ei saa rulaparki kasutada. 

Rulapargi ehitustööd maksavad kokku 58 800 eurot ning tööd algavad uuel nädalal. 

Ehitustöödega muudetakse rulapargi olemasolevaid kaldeid ja nurki, mis ei ole praeguses pargis kõige sujuvamad. „Samuti muudetakse sisemisi hoovõturadasid ning tehakse ümber erinevad rulapargi elemendid," kirjeldas Järv ja lisas, et ehitustöödega lahendatakse ka sadevee ärajuhtimine. Rulapargi suurus jääb samaks. 

Kolmapäeval, 20. mail osales Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi (TAS) juhatuse koosolekul Kurepalus. 

TAS-i juhataja andis ülevaate tegevusest ja eelarve täitmisest seisuga 30.04.2020. TASi rahaline seisukord on praegu tugev ja tegevused on enamasti toimunud plaanipäraselt. Suvistes plaanitud üritustes on muudatusi tulenevalt piirangustest. Lepiti kokku, et kevadel märtsi lõpus toimuma pidanud üldkoosolek toimub 11. juunil e-keskkonnas Zoom. Veel arutas juhatus TASi traditsioonilise suveseminari korraldamist juulis. Otsustati, et suveseminar toimub 30. juulil võimaluse korral Peipsi ääres Voronja galerii alal. Toimub Eesti Leader juhatuse valimine ja TASile on tehtud ettepanek kaaluda juhatusse kandideerimist. Toimus arutelu ja leiti, et juhatus toetab TASi tegevjuhi Kristiina Tammetsa kandidatuuri esitamist Eesti Leader Liidu juhatuse valimisel.

 

Elva keskväljaku ja Kesk tänava ärimoodulites pakutakse juunist alates maitseelamusi 

Elva Vallavalitsus leidis avalike konkursside kaudu rentnikud Elva keskväljaku, Arbi järve ja Kesk tänava ärimoodulitesse, mis valmisid eelmise aasta lõpus koos Elva keskväljaku valmimisega. Ärimoodulites alustatakse tegevusega juunis. 

Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et juba praegu on ilusate ilmadega näha Elva keskväljakul väga palju jalutajaid, kes ootavad, et saaks jalutuskäigule ka midagi kaasa osta. „Usume, et ärimoodulite tegevus elavdab veelgi keskväljaku elu ning annab kõikidele inimestele võimaluse uut keskkonda veelgi paremini nautida." 

Kesk tänaval asuvas ärimoodulis (asub apteegi kõrval) hakatakse pakkuma värskelt valminud kooke ja pirukaid. Küpsetisi on võimalik ka kaasa osta ning ette tellida. Kuna apteegi kõrval asuv ärimoodul on kohalikele tuntud kui jäätisekiosk, pakutakse moodulis peale kookide ja pirukate ka gelatot (itaaliapärane jäätis). 

Elva keskväljakul asub kaks ärimoodulit, millest ühes avab uksed pitsakohvik, kus pakutakse käsitööna valmistatud pitsasid ja pirukaid. Samuti on võimalik osta karastusjooke ja jäätist. Keskväljaku teises ärimoodulis jätkab tegevust Männilinna lilled, kes pakkusid huvilistele töötube juba ka eelmise aasta detsembris. 

Arbi järve purdel asuvas moodulis ootab külastajaid võileivakohvik, kus pakutakse peale võileibade ka smuutisid, piima-jäätisekokteile ning kohvi ja teed. Võileivakohviku valikust leiavad endale sobiva maitseelamuse ka veganid. 

Kõik teenusepakkujad alustavad tegevusega juunikuus ning lepingud on sõlmitud 2022. aasta jaanuarini. Ärimoodulites on võimalik maksta nii sularahas kui ka kaardiga. 

Teenusepakkujad leiti kahe avaliku konkursi kaudu, mis toimusid selle aasta kevadel. Kahel konkursil osales kokku kaheksa huvilist. 

VALLAMAJANDUS

Sel nädalal saavad Elva valla tänavad joonitud 

Selle aasta hanke tänavate markeerimisele võitis OÜ Signaal, kes teostas ülekäiguradade ja tänavate markeerimist Elvas, Puhjas ja Rõngus. Valdav osa markeerimistöid teostati plastikuga, mis on tunduvalt vastupidavam ilmastikuoludele ja kulumisele. Värviga markeerimist teostati üksnes nendel lõikudel, kus on plaanis teekatte remont või muu kaevetöö. Uuendatud saavad ka Kesk tänava ülekäigurajad, mis eelmisel aastal värske asfaldi ja hilise objekti valmimisaja tõttu kippusid kiirelt kuluma. Need tööd teeb garantiikorras uuesti objekti peatöövõtja. 

Uus tänavavalgustus Elvas, Rannus ja Järvakülas 

Vallamajandusosakonna tellimusel said valmis uued tänavavalgustuslõigud Elvas Pargi tänaval, Rannus Õpetajate teel ja Järvakülas Puhja-Konguta maantee ääres.  

Elva Pargi tänava raudteejaamapoolne osa oli aastaid valgustamata, mis hakkas eriti silma peale Kesk tänava uue valgustuse paigaldamist. Pargi tänava ääres valmis eelmisel aastal ka koertepark ning jalgsi liikujate arv Pargi tänaval suurenes veelgi. Otsustati lisada kolm täiendavat tänavavalgustiposti, mis valgustaksid Pargi tänavat ja jalakäijate teed. Peale selle paigaldati uus valgustus Rannus Õpetajate teele, kokku 12 valgustit ehitusmaksumusega 9988 eurot. Järvakülas valgustati sõidutee koos bussipeatusega 15 uue valgustusmastiga ning tööde maksumus oli 10 867 eurot. Töid teostas Dynamo OÜ. 

 

Arbi ja Verevi järve rand on rannahooajaks valmis 

Rannahooaeg algab Verevi ja Arbi järve randades ametlikult 1. juunil ja kestab 31. augustini. Nii Verevi kui ka Arbi järve veekvaliteet ja ranna üldine heakord vastavad Terviseameti avaliku ranna nõuetele. Tänapäevastatud Arbi järveäärne koos puidust platvormi ja purskkaevuga ootavad suvitajaid. 

Nii Verevi kui ka Arbi järve randades on tehtud ettevalmistus- ja hooldustööd. Randadesse on toodud juurde liiva, värvitud on pingid ning välja on vahetatud kulunud vettehüppeid reguleerivad sildid. Ka Arbi järve purdel on olemas teavitavad sildid. 

Verevi randa valvab AS G4S. Rannavalveteenust osutatakse kõikidel nädalapäevadel 1. juunist 31. juulini, ajavahemikus kl 12–20. Augustis lõpetatakse valvamine õhtul tund aega varem (kl 12–19). Sõltuvalt ilmast võib rannavalveteenuse perioodi algus ja lõpp nihkuda.  

Oluline teada: 

 • Verevi rannas ja Arbi järve ääres on iga päev kell 9–22 avatud tualetid. 
 • Veekogude ääres palume lastevanematel jälgida lapsi, sest täiskasvanu oskab ohutunnet paremini hinnata. 
 • Verevi rand on avalik supluskoht ja lemmikloomad ei ole sinna lubatud. 
 • Rannad on varustatud prügikastidega – palume paberid, pudelid, suitsukonid jms viia prügikasti. 
 • Rannas tekkinud probleemide korral tuleb informeerida rannavalvet. Probleemide või rajatiste korrashoiu küsimustes informeerida vallavalitsust heakorratelefonil +372 3333 666. 
 • Rannas viibides järgi kindlasti 2+2 reeglit ehk hoia teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad (v.a perekond). 

Vaata fotosid SIIT

Elva taksobuss alustab sõitu uuesti 1. septembril 

Elva taksobuss sõidab tavapäraselt 9 kuud aastas (v.a juuni, juuli ja august). Sel aastal katkestati seoses eriolukorraga Elva taksobussi sõidud alates märtsikuu keskpaigast ning kuna taksobuss ei sõida suvekuudel, on võimalus taksobussi teenuseid kasutada taas alates 1. septembrist. 

Kui taksobussi töökorralduses peaks tulema septembris muudatusi, anname neist enne teada Elva valla infokanalites. 

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 19. mail toimus osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek. Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde jagas osakonnajuhatajatega koolituselt “Sisekommunikatsioon kriisi ajal” saadud teadmisi. Üheskoos arutleti saadud info üle ning analüüsiti lühidalt, missuguste omadustega iga osakonnajuht on ning kuidas tavaliselt oma meeskondadele sõnumeid edastatakse. 

VARIA

 

Esmaspäeval, 18. mail kohtusid Toomas Järveoja ja Mikk Järv Puhja kiriku esindajatega. 

Kohtumisel tutvustasid Puhja kiriku esindajad oma tegemisi ning erinevaid projekte, millelt on rahastus saadud. Mitmetele projektidele on omavahendid saadud erinevate annetuste ja kiriku enda tegevusega, kuid see ei kata kõiki vajalikke omavahendeid. Arutati, kuidas kirik ja ka teised Elva valla kirikud saaksid teha rahastusprojekte, et oleks tagatud omavahendite olemasolu. 

 

21. mail täitus 25 aastat Rõngu monumendi taasavamisest. 

1921. aastal loodi Rõngu seltsi ühenduse juurde monumendi komitee. 15. juulil 1934 õnnistati Rõngu Vabadussõja monumendi nurgakivi ning 30. septembril 1934. avati Rõngu Vabadussõja monument esimest korda.  

1940. aastal võeti monument maha ning 12. oktoobril 1941 avati see teist korda. 1944. Aastal võeti monument taas maha ning 7. jaanuaril 1989 loodi Rõngu muinsuskaitseklubi juurde Rõngu monumendi komitee. 21. mail 1995 taasavati monument. 

Monumendi algne idee pärineb skulptor Villu Jaanisoolt ja kuju looja on kunstnik Al Paldrok. 

21. mail kogunesid ausamba juurde mitmed inimesed, sealhulgas vallavanem Toomas Järveoja ja Kaitseliidu esindaja.

 

Filmitegijad otsivad stseenide filmimiseks kortereid Hellenurmes ja Rämsis 

Stellar Film otsib seoses Eesti uue mängufilmi "Tagurpidi torn" võtetega erinevaid kortereid Hellenurmes ja Rämsis. Soovitakse leida korterid, et seal sel suvel augustis ja septembris filmida mõned stseenid, mis toimuvad peategelaste kodudes. 

Kui omate Hellenurmes või Rämsis sobivat korterit, siis palutakse ühendust võtta e-aadressil  stellar@stellar.ee või helistada 5825 7623. Sellelt e-aadressilt ja telefonilt saate küsida ka lisainfot. 

"Tagurpidi torn" räägib 10aastase Kristjani kambast, kes trotsib kõiki ohte ja keelde, et säilitada oma mängumaa – vana lagunenud tootmiskompleks. Ühel päeval juhtub kompleksi valvuriga õnnetus. Kui ühise eesmärgi nimel otsustatakse valvur pantvangiks jätta, leiab Kristjan ennast karmist vastasseisust oma parimat sõpradega. 

Filmi režissöör on Jaak Kilmi, kelle käe all on valminud mängufilm "Sangarid" ning sellel talvel linastuv lastefilm "Jõulud džunglis". 

Peale Hellenurme ja Rämsi huvitavad filmitegijaid veel ka Koosa ja Melliste korterid. 

Üleskutse - Hellenurme 
Üleskutse - Rämsi

 

Elva saun avab uksed 4. juunil 

Elva saun avab 4. juunil uksed, kuid sauna külastamiseks on tarvis meeles pidada olulisi reegleid. 

Sauna tuleb minna tervena (ei tohi olla haigussümptomeid) ning saunaruumis võib korraga viibida viis inimest. 

Sauna külastades tuleb varuda kannatust ja arvestada, et seal võib olla järjekord. 

Saunateenuse üldinfo Elva Varahalduse kodulehel

Lisainfo: 
Toomas Kuris, Elva varahalduse juht 
toomas.kuris@elva.ee või tel 747 5550 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   13 . juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
Esmaspäev,   6. juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm vii vad 
Esmaspäev,   2 9 . juuni  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 9-14 Terje  Korss  Valgas MTÜ
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4