« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.-23.10.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


20. oktoobril said Elva valla loomeettevõtjad kokku Elav Elva Keskuses sügishooaja teisel loovhommikul

Sel korral oli loovhommiku peateemaks "Kust saada raha?”. Tarkusi erinevate projektitoetuste ning rahastusvõimaluste kohta jagas osalejatele Signe Somelar-Erikson, kes on pikaajalise kogemusega projektijuht ja konsultant ning Tartu Loomemajanduskeskuse arendus- ja projektijuht. Oktoobrikuu loovhommikul osales kokku 16 ettevõtjat. 

Järgmine loovhommik toimub 17. novembril ning siis on teemaks "Minu turundussõnum: kes on mu klient, mis on kliendi probleemid ja vajadused ning mis on minu minu väärtuspakkumine?" Teemat avab lektor Andres Kuusik.  

Rohkem infot loovhommikute sarja kohta leiab Elva valla kodulehelt →

 

 

Kolmapäeval, 19. oktoobril kohtus abivallavanem Kertu Vuks Peipsiääre vallavanema ja kohalike ettevõtjatega

Kohtumisel jagas Kertu Vuks Elva valla ettevõtjatele ja ettevõtlushuvilistele suunatud Mentorklubi läbiviimise kogemust. Lisaks arutati koostöövõimalusi ning lepiti kokku edasised tegevused Peipsiääre ettevõtjatega koostöövormi leidmiseks.  

 

 

Teisipäeval, 18. oktoobril osales Kertu Vuks Tartu 2024 külalislahkuse võrgustiku töötoas

Töötoa eesmärk oli kokku tuua inimesed, kes soovivad panustada Lõuna-Eesti ülese külalislahkuse võrgustiku loomisesse. Esimese kohtumise eesmärk oli leppida kokku, millistel tingimustel saab ettevõte liituda Tartu 2024 külalislahkuse võrgustikuga, mis kasu ettevõte sellest saab ning mis kasu saab sellest Tartu 2024. Külalislahkuse võrgustiku tegevused hakkavad toimuma regulaarselt Tartu 2024 meeskonna eestvedamisel. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 18. oktoobril osalesid vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus ruumilise planeerimise seminaril

Rahandusministeeriumi poolt korraldatud seminaril tutvustati detailplaneeringute koostamise nõustikku ning räägiti arendajatega sõlmitavatest halduslepingutest. Valminud on üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK, kuhu alates 1. novembrist 2022 kantakse kõik kehtestatud planeeringud sh nii üleriigilised kui ka maakondlikud planeeringud. Andmekogu võimaldab kõikidel tutvuda detailplaneeringutega ning neid huvitaval krundil maakasutus- ja ehitustingimusi vaadata. Sellise info vabalt kättesaadavus on oluline, kui näiteks soovitakse elamukrunti osta. Juhul, kui soovitud krundile on kehtestatud detailplaneering, saab teada, millist hoonestust krundile ehitada võib. Järgmisena on Rahandusministeeriumil plaanis korraldada hange üleriigilise planeeringute menetlemise infosüsteemi PLANIS loomiseks.  

 

 Kuni 31. oktoobrini on avalikul väljapanekul Elva valla avaliku ruumi ja haljastuse kontseptsioon

Tegemist on tulevikku vaatava soovitusliku avaliku ruumi arengu kavandamise dokumendiga, mis toetab Elva valla arengukavas ja üldplaneeringus kavandatud ruumilise arengu visiooni. Kontseptsioonis on käsitletud ruumi kavandamise põhimõtteid, selle kaasaegseid trende ning avalike alade hoolduse temaatikat. Samuti sisaldab dokument ülevaadet Elva valla avalike haljasalade olemasolevast olukorrast ning arenguperspektiividest.

Kontseptsiooniga on võimalik tutvuda siin →

Ootame kontseptsioonile tagasisidet või täiendusettepanekuid kuni 31. oktoobrini e-aadressile elva@elva.ee

 

 

Teisipäeval, 18. oktoobril toimus Maa-ameti poolt korraldatud infopäev tänavuse maa korralise hindamise kohta

2022. aasta maa korraline hindamine on turupõhine maa hindamine, mille tulemusena määratakse igale katastriüksusele ligikaudne maa turuväärtus ehk maa maksustamishind. Hinnatakse maad, mitte kasvavat metsa ja ehitisi. Aluseks võetakse toimunud kinnisvaratehingute andmed, maakatastri andmed ja teistes andmekogudes ning kinnisvaraturu analüüsiks vajalikud andmed. Hindamist viib läbi Maa-amet koos kutseliste kinnisvarahindajatega.

Hindamistulemused avalikustatakse 31. oktoobril ning peale seda on võimalik kõigil hindamistulemustega tutvuda Maa-ameti veebirakenduse kaudu. 2022. aasta hindamistulemused võetakse kasutusele alates 1. jaanuarist 2024. 

Loe täpsemalt → 

 

 

Neljapäeval, 20. oktoobril osales abivallavanem Kertu Vuks Ühendministeeriumis toimunud  „Kliimamuutus ja energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses“ lõpuseminaril 

Kertu Vuks tutvustas seminaril Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel koostatud Tartumaa kliimakava ning jagas kohaliku omavalitsuste kogemusi nii kliimakava koostamisel kui ka edasiste tegevuste kavandamisel. Lisaks tegid ettekanded Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist, Ivo Krustok Riigikantseleist ning mitmed teised. Tartumaa kliima- ja energiakavadega saab tutvuda ning ettepanekuid teha siin →

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Neljapäeval, 20. oktoobril tutvustas EKT Teed OÜ Elva linna talihooldusel kasutatavat tehnikat

EKT Teed OÜ teostab järgneval 5 aastal Elva linnas talihooldust ning võrreldes varasema hankega esitati suuremad nõudmised tehnikale ja reageerimisajale. EKT Teed OÜ tehnikaparki kuuluvad üle 200hj Valtra traktorid, keskliigendiga Hako Citymaster kommunaalmasin ning lume- ja libedusetõrjeks Scania veok.

Võrreldes paljude teiste omavalitsustega ei pea Elva linna majaomanikud talvel kõnniteed lumest puhastama, kuna kõikidel kõnniteedel teostatakse lumetõrje hanke raames. Loomulikult pole keelatud majaomanike kaasabi kui hommikuse lumesaju korral oma aia- või väravatagune ise lumest puhtaks tehakse. Traktorid ei jõua samaaegselt kõigile tänavatele ning sõidu- ja jalgteid hakatakse lükkama lähtuvalt nende prioriteetsusest ja kasutamisintensiivsusest. See võib tähendada aga seda, et kõrvalistele tänavatele jõutakse alles päeva teises pooles, mistõttu on elanikkonna kaasabi oma väravataguse puhastamisel väga tänuväärne! Sellega välditakse lume kinni sõtkumist kaaskodanike poolt ning kommunaalettevõtetel on oluliselt lihtsam traktori roolist märgata lume alla jäävaid takistusi nagu äärekivid, piirded jms.

Uutel masinatel kasutatavate libliksahkadega püütakse ka kinnistute sissesõidutee otsad ja ristmikud hoida lumevallivabad. Iga kinnistu teeotsa puhastamine eeldab aga mitmeid kordi pikemat hooldustsüklit, mida suurema lumesaju korral pole mõistlik rakendada. Seetõttu toimubki sõiduteede suuremast lumest puhastamine kiirelt, lükates lume kahele poole laiali ning äärekivi vahetusläheduste ja ligipääsuteede puhastamine teostatakse siis, kui kõik sõidu- ja kõnniteed on lahti lükatud.   

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: Puhja Seltsimaja


Tartumaa tähistas Kultuurinädalat ja Rahvamajade Päeva 

Terve nädala väldanud Tartumaa Kultuurinädala ning 22. oktoobril tähistatava Rahvamajade Päeva raames toimus ka erinevates Elva valla piirkondades palju põnevaid tegevusi ja sündmusi. Kultuurinädala raames loeti maakondlikult rahvuseepost Kalevipoeg ning kirjutati linnaruumi erinevate kihelkondade vanasõnu. 

Eepos „Kalevipoeg" tähistab tänavu 160. aastapäeva ning just sel puhul toimusid 19. oktoobril Tartumaa rahvamajades Kalevipoja ühislugemised, millega rahvamajad andsid ühtlasi panuse ka tänavusse üleriigilisse raamatukogude aastasse. Eepose lugemiseks andis oma abikäe Kalevipoja Koda, kelle juhendamisel jagati Kalevipoeg lõikudeks ja nii loeti üle terve Tartumaa eri paigus sel päeval ette kogu Kalevipoeg, mis koosneb 19 023 värsist.

Alates 20. oktoobrist sai avalikus ruumis näha Tartumaa eri paikade vanasõnu. Samuti rõõmustasid vanasõnavisuaalid meid ka kergliiklusteedel, mis kirjutati ja joonistati sinna meie laste, noorte ja kogukondade poolt. Vanasõnad valis välja loometalgute Tartumaa vaimse kultuuripärandi töögrupp eesotsas Eesti Rahvakultuuri Keskuse Tartumaa rahvakultuurispetsialistiga Kati Grauberg-Longhurstiga. 

Puhja Seltsimaja Kalevipoja lugemist saad vaadata siit → 
Konguta Rahvamaja Kalevipoja lugemist saad vaadata siit →  
Rannu Rahvamaja Kalevipoja lugemist saad vaadata siit →

 

 

Foto: Kayvo Kroon


23. oktoobril  tähistas 2. sünnipäeva meie kaunis ja mitmekülgselt funktsionaalne Elva Spordihoone!

Lisaks tavapärastele trennidele toimus päeva jooksul majas veel mitmeid põnevaid treeninguid, jõusaal oli regulaarsetele kasutajatele ja uutele uudistajatele pidupäeva puhul avatud tasuta ning igaüks sai koha peal valmistada sünnipäevalapsele ka sünnipäevakaardi.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Laupäeval, 22. oktoobril osales abivallavanem Kertu Vuks kogukondade teehommikul

Teehommiku eesmärk oli kogukondade aktiivseid eestvedajaid kokku tuua ning neile tegutsemiseks vajalikku inspiratsiooni pakkuda. Sel korral esines ettekandega inspiratsioonikõneleja Harald Lepisk, kes rääkis teemal "Enesemotivatsioon erilistel aegadel - kuidas muutlikel aegadel säilitada enda meelerahu ning leida jätkuvalt jõudu ja tahet edasi liikumiseks?" Hiljem toimus ka ajurünnak, kus igaühel oli võimalus jagada mõnd värsket või lennukat ideed või jätta see "hullude ideede postkasti".

Aitäh Rõngu Rahvamajale vahva algatuse ja ürituse läbiviimise eest! 

 

 

Reedel, 21. oktoobril kohtusid abivallavanem Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto Tori Vallavalitsuse esindajatega

Tori Vallavalitsusele tutvustati kogukonna äppi, info jagamise põhimõtteid ning kaasamise head tava. Samuti arutati pikemalt avalike alade ja ruumikontseptsiooni teemadel, mis Elva valla näitel praegu avalikul väljapanekul on ning millest võiks tulevikus saada töövahend kõikidele valdkonnaga seotud ametnikele, aga ka elanikele. Lisaks tutvustati ka kogukondade kaasamise meetodeid ning piirkonnakogude moodustamise põhimõtteid ja nende tööd.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Reedel, 21. oktoobril toimus Rõngu piirkonna Huvihariduse Ideepahvak

Ürituse eesmärk oli saada noortelt sisendit uue perioodi huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamiseks. Ideepahvakut korraldas ja viis läbi Rõngu rahvamaja juhataja. Maalilmakohviku meetodil tõstatasid noored küsimusi ja otsisid ise vastuseid küsimustele erinevates teemavaldkondades, nagu kättesaadavus, milline võiks olla ringijuhendaja ning kui oleks palju raha, siis milline võiks huviharidus ja –tegevus olla. Arutelul osalesid Rõngu Keskkooli 5.-12. klassi õpilased ning esindatud olid ka Elva valla noortevolikogu ning lapsevanemad. 

 

 

Esmaspäeval, 17. oktoobril kohtusid Elva valla alushariduse juhid 


Elva valla lasteaedade direktorid ja õppejuhid kogunesid tavapärasele võrgustikukohtumisele sel korral Rannu Lasteaias Naerupesa. Sellel õppeaastal on võetud eesmärgiks käia üksteisel külas ning tavapäraste teemade kõrval ka naaberlasteaedade tegemistega paremini kursis olla. 

Kohtumisel tutvustas Rannu lasteaed oma maja tegemisi, haridus- ja kultuuriosakond jagas informatsiooni ning arutati jooksvate küsimuste ning rõõmude ja murede üle. Olulised aruteluteemad olid lasteaedade suvepuhkused ning palgatõusuga seotud küsimused. 

 

 

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs külastas Elva valla noortekeskusi

Külastustel vesteldi selle üle, kuidas noortekeskustel läheb ning millised on valdkonnas hetkel rõõmud ja mured. Lisaks räägiti novembris toimuva noorsootöönädala tegevustest ning maleva korraldamisest 2023. aastal. Arutleti koostöö ja selle võimaluste üle ning kuidas saab Elva Vallavalitsus noorsootöötajaid veelgi neid nende töös toetada. 

 

 

Esmaspäeval, 17. oktoobril toimus Rõngu piirkonna noortevaldkonna võtmeisikute kohtumine

Esimene kohtumine toimus septembrikuus Rõngu Rahvamajas, sel korral võõrustas kohtumist aga Rõngu Lasteaed Pihlakobar. Kohtumisel osalesid Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, noorsootööspetsialist Sirle Lüüs, Rõngu Lasteaia Pihlakobar direktor, Rõngu Keskkooli direktor, Rõngu raamatukogu direktor ning Rõngu ja Aakre Rahvamajade juhatajad. Arutleti teemal, kuidas Rõngu piirkonna lapsevanemaid kaasata ning mõeldi ideid võimaliku konverentsi jaoks. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Neljapäeval, 20. oktoobril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Eesti Rahva Muuseumis Tartu Pereliidu korraldatud konverentsil “Õnnelik noor”

Tegemist oli sarja teise konverentsiga, millest esimene oli pealkirjaga “Õnnelik perekond”. Päeva jooksul võtsid sõna mitmed vaimse tervise ja heaolu loomise eksperdid, kogemusnõustajad ning oma lugude jutustajad. Päeva juhtis Hannes Hermaküla.  

Vaikuseminutite kohalolu praktikate koolitaja Matti Orav alustas konverentsi sümpaatilise ja parasümpaatilise närvisüsteemi põhimõtete tutvustamisega. Meid on aegade algusest peale õpetatud olema töö ja muude kohustuste täitmiseks hetkega valmis olema. Nii suudame me sümpaatilise närvisüsteemi, mis selle eest vastutab, hetkega sisse lülitada. Samas parasümpaatilist närvisüsteemi, mis vastutab lõdvestuse eest, ei ole me õppinud sarnaselt sisse lülitama. See oskus vajab väga palju treenimist olles ka üheks põhjuseks, miks inimestel on nii palju vaimse tervise probleeme.  

Peaasi.ee tegevusjuht Anna-Kaisa Oidermaa tõi välja, et teismelistest ja teismeeast räägitakse tihti kui millestki traumaatilisest, aga unustatakse ära, et see on ka aeg, mis on täis energiat, uuendusmeelsust ja potentsiaali. Samas toonitas ta, et kõigil on siiski kohustus märgata ja reageerida, kui nähakse hädas noort. Kui on oht lapse või noore elule ja tervisele, nõuab see kohest sekkumist: kutsu appi lähedane, kaasa lastekaitse, helista lasteabi numbril 116111 või hädaabi numbril 112. Kui olukord ei nõua kiiret sekkumist, on oluline luua noorega kontakt valides selleks sobiva aja ja koha ning rääkides sellest, mida oled märganud ning miks see muret teeb. Oluline on valmisolek päriselt kuulata ning küsida avatud küsimusi kiirustamata nõuannetega!  

Päeva teises pooles andsid tooni mitmed noored, kes on saanud oma elu jooksul kogeda olukordi, mis on neid õpetanud olema parem versioon endast. Lisaks on nad õppinud kogemusnõustajaks, et toetada ka teisi sarnase eluteega noori. Järgmise aasta novembris toimub sarja kolmas konverents pealkirjaga “Õnnelik mees”. 

 

 

Kolmapäeval, 19. oktoobril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel projekti “Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine” kokkusaamisel Tartus

Sündmust vedas eest Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist Anu Õun. Päeva jooksul andsid omavalitsused ülevaate projekti tegevustest, kitsaskohtadest ning arenguvõimalustest. Kõige enam tekitasid arutelu projekti tulevikuplaanid, mille kohaselt saavad edaspidi toetusi taotleda maakonnad tervikuna, mitte enam omavalitsused eraldi.

Hetkel on Elva vald projektis koos Nõo vallaga, mis tähendab, et hoolduskoordinaator Mirelle Liiv töötab kahe valla inimestega, kellel on vajadus saada nii sotsiaal- kui ka tervishoiuteenuseid. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva Vallavalitsuse umbusaldamine kukkus läbi

Esmaspäeval, 17. oktoobril toimunud erakorralise volikogu istungi päevakorras oli vallavanema ning vallavalitsuse umbusaldamine, mis jäi vastu võtmata. Eelnõu poolt hääletas 14 volinikku, vastu hääletas 1 volinik ning 14 volinikku jätsid hääletamata. Praegune vallavalitsus jätkab tööd senises koosseisus: vallavanem Priit Värv, abivallavanemad Kertu Vuks, Kristjan Vilu, Heiki Hansen ning arendusjuht Margus Ivask.

Umbusaldamise hääletamiseks kutsuti kokku erakorraline istung, kuna järgmine korraline istung oleks toimunud rohkem kui 30 päeva peale eelnõu esitamist. Enne eelnõu hääletamist esines Elva vallavanem Priit Värv kaitsekõnega ning sõna said Elva vallavolikogu koalitsiooni ja opositsiooni liikmed.  

Umbusaldamise läbi minemiseks oleks eelnõule vajalik olnud saada volikogu häälte enamus ehk vähemalt 15 poolt häält. Antud juhul sai eelnõu 14 poolt häält, mistõttu jäi ka eelnõu vastu võtmata. Üks volikogu liige hääletas umbusaldamise vastu ning ülejäänud 14 volikogu liiget otsustasid antud eelnõu osas mitte hääletada. See tähendab, et need liikmed ei jäänud mitte erapooletuks, vaid tegid põhimõttelise otsuse eelnõu osas mitte hääletada, mis sisuliselt võrdsustub eelnõu vastu olemisega, kuid kannab ka sõnumit, et oldi põhimõtteliselt vastu vallavalitsuse umbusaldamise päevakorda tõstatamisega.

Loe rohkem → 

 

 

Elva Vallavalitsuse 18.10.2022 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Mäeotsa külas, Põhja-Alliku katastriüksuse (33101:002:0211) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Mäeotsa küla, Põhja-Alliku, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Mäeotsa küla, Künkaaluse, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Mäeotsa küla, Kaasiku, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Mäeotsa külas, Alliku katastriüksuse (33101:002:0065) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Mäeotsa küla, Alliku, sihtotstarve maatulundusmaa
- Elva vald, Mäeotsa küla, Künkametsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata erastatava katastriüksuse (17101:001:1017) koha-aadress Tartu maakond, Elva vald, Mäeotsa küla, Allikuoja, pindala 3,43 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Vehendi külas, Järveääre katastriüksuse (66601:007:0131) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Vehendi küla, Järveääre, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Vehendi küla, Järveranna, sihtotstarve maatulundusmaa.

Kinnitada Elva Lasteaed Õnneseen 2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis.

Kinnitada Konguta Kooli 2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Nõmme talu kanalisatsiooni rajamine“ aruanne.

Eraldada Elva valla 2022. aasta eelarve reservfondist alaeelarvesse 04740 Üldmajanduslikud arenguprojektid-territoriaalne planeerimine SA-le Elva Teenused 9851 eurot inventari soetamiseks seoses Rõngu Keskkooli sööklas üleminekuga kaasaegsele lastele kasulikule iseteenindusliinile.

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projekti „Tondi biopuhasti“ aruanne.

Korraldada Elva linnas, Vikerkaare 24 ja Oru 2/Peedi kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 7. novembrist kuni 21. novembrini 2022 Elva Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva linn). Detailplaneeringu eskiislahendus avalikustada elektroonilises versioonis (pdf) valla veebilehel: www.elva.ee/planeeringud.

Jätta rahuldamata korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus aadressil Elva vald, Elva linn, Põhja tn 33.

 

 

Teisipäeval, 18. oktoobril toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuurikomisjoni ühine koosolek Elva linnaraamatukogu kaminasaalis


Vallavanem Priit Värv ja finantsjuht Imbi Rõivassepp andsid ülevaate Elva valla 2023. aasta eelarvest, mille esimene lugemine toimub novembrikuu ning hääletamine detsembrikuu volikogus. 

Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Marika Saar andis ülevaate Elva valla haridustöötajate inspiratsioonipäeva töötoa „Formaalse ja mitteformaalse õppe lõiming kultuuriteadlikkuse eesmärgil“ tulemustest. Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste andis ülevaate, kuidas toimub Elva vallas koostöö raamatukogude ja haridusasutuste vahel, millised on rahvakultuuri harrastamise võimalused haridusasutustes, kuidas ja kui palju planeeritakse noortele suunatud kultuuriüritusi ning millised võimalused on noorte vabatahtlike võrgustiku kaasamiseks kultuurivaldkonnas.

Kõikide nimetatud punktide üle toimus komisjonis ka arutelu ning kõige enam pälvis tähelepanu, kuidas hoida ja uuendada rahvatantsu traditsiooni haridusasutustes. Tehti ettepanek, et kõikides koolides võiks olla vähemalt üks rahvatantsurühm ning koolide liikumistundide üks osa võiks olla rahvatants.  

 

 

  VARIA  

 


17. oktoobril käis Tartu kiirabi Elva Vallavalitsuses õpetamas elustamist

Sel päeval kogunesid Euroopa riikide tervishoiutöötajad ja Punase Risti organisatsioonide liikmed avalikesse kohtadesse, et õpetada kodanikele esmaste elustamisvõtete osutamist. Juba kümme aastat on ka Eesti selles projektis osalenud ning meil kannab projekt nime „Sinu käed päästavad elu!“.

Tartu Kiirabi vabatahtlikud külastasid sel päeval ka Elva Vallavalitsust, et õpetada, kuidas rakendada esmaseid elustamisvõtteid äkksurma korral. Anti ülevaade äkksurma olemusest, abi kutsumisest ja kiirabi võimekusest, südamemassaažist ning elustamisseadme AED kasutamisest. Mannekeeni abil mängiti läbi tüüpiline äkksurma situatsioon, mille lahendamise etappide hulka kuuluvad äkksurma tuvastamine, kiirabi kutsumine ja esmane elustamiseks vajalik tegevus. 

Tagasiside kiirabibrigaadilt Elva Vallavalitsuse meeskonnale oli üdini positiivne ja kõigist neljast asutusest, kus nad selleks hetkeks olid jõudnud käia, oli Elva Vallavalitsus üks toredamaid ja meeldejäävamaid! 

Üle Euroopa sureb igal aastal haiglaeelsesse südame äkksurma ~350 000 inimest. Igal päeval sureb Euroopas kuni 1000 inimest kellegi juuresolekul südame äkksurma. Eestis sureb igal aastal tunnistajate juuresolekul südame äkksurma ~700 inimest. 

Kiirabide statistika näitab, et kõigist kiirabi tehtud taaselustamiskatestest ainult 30%-il juhtudest rakendatakse enne kiirabi elustamisvõtteid. Ellujäämise võimalus on alla 10% kui enne kiirabi elustamisvõtteid ei rakendata. Varane helistamine numbrile 112 ja taaselustamisvõtete alustamine tõstab ellujäämise tõenäosust kordades! 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi →

 

 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 23. jaanuar 2023  
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 16. jaanuar 2023 Kell 9 Vallavalitsuse
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4