« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 17.08-23.08.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.08.–23.08.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

ELVA ELAMUSFESTIVAL

 

 

22. augustil toimus kauaoodatud Elva Elamusfestival #tartumaine.

Kõik, kes seadsid sammud Elva poole, kogesid kindlasti meie festivalil erinevaid elamusi, sest oma põnevaid tegemisi tutvustasid 78 ettevõtet kogu Tartumaalt.

Peale ettevõtjate messi oli võimalik lastel ja noortel lustida just neile mõeldud alal, kõik külastajad said nautida erinevaid tegevusi Verevi rannas spordialal (nt kanuutamine, SUP-itamine, poksimine, korvpall jne!) jne.

Meil oli ka kolm lava, millel toimus mitmekülgne kultuuriprogramm ning millesse panustasid kõik Tartumaa vallad, sh erinevad kultuurikollektiivid, paljud noored jt aktiivsed tegutsejad.

Festivalile pani punkti mõnus kontsert pealaval, mille peaesineja oli Svjata Vatra!

Peale selle said kontserdikülastajad nautida õhtu lõpunoodina kaunist ilutulestikku.

Täname kõiki festivalikülastajaid, kes tulid Elvasse elamusi kogema ning muidugi kõiki kaasalöönud Tartumaa kohalikke omavalitsuse (Nõo, Kastre, Kambja, Luunja, Peipsiääre ja Tartu vallad ning Tartu linn).

Vaata pildigaleriid SIIN.

 

 

Esmaspäeval, 17. augustil käisid kultuurispetsialist Margit Kink, RoomEscape OÜ ja Lõhnakas OÜ esindajad raadios Ring FM Elva Elamusfestivali tutvustamas. 

Kultuurispetsialist tutvustas saates festivalil toimuvat ning kaks ettevõtet andsid endapoolse vaate sellele, missuguseid elamusi nemad festivalil pakuvad.

Saadet on võimalik järelkuulata SIIN
 

 

KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 17. augustil külastasid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuuriosakonna juhataja Mare Tamm ja haridusspetsialist Auli Mäesalu Aakre raamatukogu, et õnnitleda ja tänada raamatukogu direktorit Riina Siiki tema 25. tööaastapäeval. 

Aakre raamatukogu kuulub alates 2017. aasta sügisest Elva valla raamatukogude hulka ja teenindab sealse piirkonna lugejaid, tehes raamatute laenutamisel koostööd nii Rõngu kui ka Valgamaa raamatukogudega.

 

Teisipäeval, 18. augustil osales Mare Tamm projekti “Noortevolikogu igasse Tartumaa valda” tutvustamisel Tartus. Kohtumise eesmärk oli tutvustada Tartumaa omavalitsuste esindajatele noorte osaluskogude olulisust ja rolli kohalikes omavalitsustes. 

Eesti Noorteühenduste Liit ja Tartumaa Noortekogu korraldatud koolitusel  tutvustati erinevaid osaluskogude vorme, noorsootöötajate, huvijuhtide ja vallaametnike rolle osaluskogu partneritena, Tartumaa Noortekogu projekti "Noortevolikogu igasse Tartumaa valda" ning Eesti Noorteühenduse Liidu võimalusi noortele. 

 

 

 

28. augustil toimub Elva valla õpetajate virtuaalne inspiratsioonipäev “Stardi targalt” 

Ootame kõiki õpetajaid, tugispetsialiste, koolijuhte ja haridusametnikke inspireerivale veebikohtumisele, mis toimub 28. augustil! 

Elva valla õpetajate virtuaalne inspiratsioonipäev "Stardi targalt" toimub 28. augustil kell 10–12.30. 

Päeva teema on „Stardi targalt". Uus õppeaasta on algamas ja üks on kindel – miski ei ole olnud viimasel ajal nii muutuv kui seda on täna hariduskorraldus, õpetamine ja õppimine. Kevadised pandeemiaga seotud õppetunnid, paindlikkus ja tark tegutsemine on ka nüüd õpetajale ja koolijuhile olulised märksõnad. 

Nõuandeid pakuvad ja motivatsiooni aitavad tõsta Liina Kersna (Riigikogu), Marika Saar (Elva abivallavanem), Marcus Ehasoo (Eesti Õpilasesinduste Liit), Uku Tomikas (analüütik, õpetaja, vabatahtlik), Ingmar Elm (meeskondade koolitaja). 

Arutleme selle üle, millised on õppijate ootused õpetajale, riigi ja omavalitsuse laiem vaade suundumustele hariduses, kuidas on võimalik teha asju uut moodi ja kuidas treenida oma meeskonda stardiks. 

Päeva juhib Tõnis Parksepp (Elva Gümnaasium). 

Ootame kõikide lasteaedade, huvikoolide ja koolide meeskondi ühiselt kaasa elama ja tagasisidet andma inspiratsioonipäeva veebiülekandele. 

Kuidas virtuaalsel inspiratsioonipäeval osaleda? 

 
Inspireeriva kohtumiseni! 

 

VALLAMAJANDUS

Algab Arbimäe tänava pikendamise projekteerimine 

Elva Vallavalitsus avaldas 4. augustil valla kodulehel hanketeate „Arbimäe tn pikendamise projekteerimine“, mis hõlmab endas põhiprojekti koostamist.

Pakkumuste esitamise tähtajaks, 11. augustiks, laekus 8 pakkumust. Odavaim neist oli Roadplan OÜ pakkumus summas 14 275,20 eurot. Sama ettevõte on projekteerinud ka varasemalt Peedu-Lootuse-Kärneri tn ja Pika tänava põhiprojektid. Arbimäe tn pikendamine projekteeritakse järgneva kolme kuu jooksul.  

 

Algavad lammutustööd Rõngu meierei hoone ja Puhjas asuva sotsiaalmaja lammutamiseks

Algavad lammutustööd Rõngu meierei hoone ja Puhjas asuva Viljandi tee 38 asuva sotsiaalmaja lammutamiseks.

Elva vallavalitsus korraldas KredEX toetuste alusel riigihangete registris hanked, et leida teenusepakkuja(d) mõlema objekti lammutamiseks. 

Rõngu meierei objektile laekus kümme pakkumust. Odavaim neist oli ettevõtte Terasteenus OÜ pakkumus, kes pakkus tööde maksumuseks koos käibemaksuga 10 200,00 eurot. Tegemist oli soodsaima pakkumusega, mis vastas hanketingimustele ning mille esitajal ei esinenud kõrvaldamise aluseid. Lammutustööde mahtu kuulub lammutusjäätmete käitlemine ning objekti krundi korrastamine. 

Puhja alevikus asuvale Viljandi tee 38 asuvale hoonele laekus üksteist pakkumust. Objekti lammutustööde eest hoolitseb ettevõte Relss OÜ, kes pakkus tööde maksumuseks koos käibemaksuga 6900,00 eurot. Relss OÜ pakkumus oli hindamise tulemusena küll teisel kohal, kuid osutus sellegipoolest pakkumuse esitanud ettevõtetest edukaks.

Odavaim pakkuja kõrvaldati hankest, kuna ettevõttel on riiklikud maksuvõlad ning sel põhjusel tuli pakkuja hankest kõrvaldada.  

Relss OÜ pakkumus oli see-eest esitatud aga nõuetekohaselt. 

Pärast lammutust korrastatakse objekti krunt ning taastatakse haljastus. 

Mõlema objekti lammutustööd ning sellega kaasnevad kohustused teostatakse kahe kuu jooksul.  

 

ARENG JA PLANEERING

Esmaspäeval, 17. augustil toimus investeeringutoetuse koosolek, kus osalesid Mikk Järv, Heiki Hansen, Hegri Narusk, Kristjan Vilu, Cetlin Keskküla ja Allan Allik. Koosolekul arutati, kuidas rakendada Rahandusministeeriumi poolt kohalikele omavalitsustele eraldatava eriolukorra investeeringutoetust. 

 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 18.-19. augustil osales Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi koolitusel. Koolitus keskendus pealmiselt organisatsioonikultuurile ning kuidas meeskonnaliikmete isiksusetüübist lähtuvalt koostööd parandada. 

Koolitusel vahetati ka kogemusi seoses erinevate arendusprojektidega. Elva valla puhul kiideti väga õnnestunud ning isikupärast keskväljaku projekti, vallavalitsuse kommunikatsiooni ning Elva Elamusfestivali.

 

Reedel osalesid Kertu Vuks, Mikk Järv ja Kristjan Vilu Kentsi paisjärve arendamise arutelul. Koos SA Kultuur ja Sport esindajatega vaadati läbi projektiga seotud tegevused ja rahastus ning planeeriti edasiseid tegevusi, sh hangete korraldamist II etapi elluviimiseks.  

 

ETTEVÕTLUS

Reedel, 21. augustil toimus ettevõtlusnädala arutelu, kus osalesid Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel.  Ettevõtlusnädal toimub 5-11.oktoobril ja nädala raames on kõikidel huvilistel võimalik osa võtta erinevatest üritustest ja seminaridest.

Täpsem ajakava selgub lähinädalate jooksul, kuid kindlasti mahub nädalasse traditsiooniks saanud hommikukohv vallavanemaga ning mentorklubi kohtumine.  

 

KOGUKOND

Teisipäeval, kolmapäeval ja reedel külastasid “Elva valla Kaunis Kodu 2020”  komisjoni liikmed sel aastal laekunud kandidaate, mille seas oli nii linnakodusid, maakodusid kui ka üks avaliku ruumi objekt ja üks ettevõte. Toredaid üllatusi jätkus igas kaunis kodus.

Otsus selle aasta kõige kaunima kodu valimisel tehakse peagi. Kauneid kodusid tunnustatakse kogukonna tunnustamisüritusel, mis toimub sügisel. 

 

 

Reedel, 21. augustil osalesid Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Kayvo Kroon kaasava eelarve ideekorje korraldamise arutelul. 

Kaasav eelarve ootab jälle kõikide  lennukaid mõtteid! 

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud igal aastal 45 000€, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel. Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.-15. septembril VOLIS keskkonna kaudu või e-posti teel elva@elva.ee. Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel. 

Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, idee nimetust, kirjeldust ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja tuua idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm. 

 Ettepanek peab sisaldama: 

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress 

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu); 

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline); 

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused); 

5) ettepaneku hinnangulist maksumust; 

6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada). 

 Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle Elva vallavalitsus ning esitab oma arvamuse ettepanekute sõelumise komisjonile. 11-liikmeline komisjon, mis koosneb piirkonnakogude- ja vallavalitsuse esindajatest ning vallavolikogu esimehest, valib välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele pääsenud ideesid tutvustavad avalikul koosolekul ideede autorid. Hääletus kestab seitse päeva. Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 € väärtuses. Tingimus on, et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. 

Seitse päeva kestva hääletuse korraldab Elva Vallavalitsuse ning see toimub elektrooniliselt, VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased, kes rahvastikuregistri järgi elavad Elva vallas. Hääletamiseks avatakse hääletuspunktid teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides. 

Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute maksumus on väiksem kui 15 000 €, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses. 

Pane oma idee kirja - võib olla saab just Sinu mõte teoks! 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee

 

VARIA

Elva rulapark ootab taas ekstreemspordihuvilisi 

Elva ekstreemspordihuviliste suvine pikk ootamisaeg on läbi ning alates tänasest, 18. augustist on kõik taas oodatud Elva rulaparki trikitama. 

Valminud Elva rulapargi ehitustöödega muudeti rulapargi olemasolevaid kaldeid ja nurki, mis varasemalt ei olnud kõige sujuvamad. Samuti muudeti sisemisi hoovõturadasid ning tehti ümber rulapargi elemendid. 

Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et rulapargi projekti koostamisel kaasati ka Elva ekstreemsportlasi. "Neist oli palju abi, sest nad panustasid projekti oma mõtete ja ideedega, et tulemus saaks kõigile meelepärane. Kiiremad on uut rulaparki juba jõudnud proovida ja kiidusõnu avaldada," lisas ta. 

Rulapark on plaanis ka pidulikult avada, selle kohta jagame infot eraldi lähiajal. 

Elva linna rulapargi projekteeris Skatepargid OÜ, töid teostas Betoondetail OÜ. Ehitusjärelevalve eest vastutas Pärn Projekt OÜ. Rulapargi maksumus oli ligi 60 000 eurot. 

/Foto: Romario Siimer/

 

 

Puhjas tähistati Eesti Vabariigi taasiseseisvuspäeva kontserdiga Puhja kirikus ja sõnavõttudega Puhja vabadussamba juures.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Esmaspäev, 21. september 2020 Kell 9 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 Finantsosakonna
Esmaspäev, 14. september 2020   Kogu päev Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tervise Arengu Instituudi koolitusel “Laste seksuaalne väärkohtlemine ja
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4