« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri: 17.06-23.06.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.06.–23.06.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Elva Vallavalitsuse kultuurispetsialist Karmen Moont on alates 16. juunist lapsehoolduspuhkusel. Karmeni asemel asus ametikohale Margit Kink, kellega saab kontakti telefonil 5855 3137 ja meiliaadressil  margit.kink@elva.ee. Kultuurispetsialisti ülesanne on korraldada kultuuri-, noorsootöö- ja spordialast tegevust Elva vallas.  

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 17. juunil kogunes esimest korda tervise ja heaolu komisjon, kus osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Lauri Tamm ja Merilyn Säde. Esimesel kohtumise andis abivallavanem Marika Saar ülevaate Elva valla arengukava eesmärkidest terviseedenduse valdkonnas. Toimus ajurünnak, kus igaüks sai rääkida ideedest, mida teha veel sel aastal terviseedenduse valdkonnas ära.  

Neljapäeval, 20. juunil osales Piret Hallast Sotsiaalkindlustusameti korraldatud kriisihooldusperede teenuse arutelul. Lõuna-Eesti arutelul osalesid erinevad kohalike omavalitsuste töötajad, samuti juba praegu hooldusperedena tegevad isikud. Ühiselt mõeldi, kuidas leida peresid, kes oleksid valmis kriisihoolduspere teenust osutama, millised peavad olema nõuded sellist teenust pakkuvale perele ning kuidas tagada teenuse kvaliteet. Sügisel jätkuvad ühised arutelud, teenus peaks rakenduma 01.01.2020. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 17. juunil osales vallaarhitekt Jaanika Saar Turvalise ruumi loome tööseminaril Tallinnas. Seminari korraldas Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Eesti Kunstiakadeemia linnaplaneerijatega. Käsitleti avaliku ruumi loomise turvalisuse küsimusi. Ettekande turvalisust tõstvast ruumiloomest tegi arhitekt Toomas Paaver ning turvalisuse loomisest kogukonnatöö kaudu Maria Derlõš.  

Seminaril lahendati osalejatega praktilise harjutusena Eesti linnades probleemsete linnaruumi osade kaasusi. Omavalitsuse planeerijad jagasid mõtteid avaliku ruumi turvalisuse tõstmise teemal, et anda mõtteid ja infot valdade koostatavatesse üldplaneeringutesse. 

 

Esmaspäeval osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks kohaliku omavalitsuse teenusportaali seminaril Tallinnas. Arutati KOVTP platvormi edasisi arendusi (mobiilivaade, uus kujundus, kasutajamugavus) ja KOV-ide veebilehtede infoarhitektuuri teemasid. Samuti tutvustati üldiseid riiklikke tulevikusuundi kohalike omavalitsuste e-teenuse pakkumisel. 

Esmaspäeval osalesid Marika Saar ja Mikk Järv PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) tegevuskava arutelul.  

PATEE eesmärk on majandusaktiivsuse sh tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool suurlinnu ja nende lähiümbrust. Tartu Ärinõuandla on koostanud Tartumaa tööhõivekava, mis keskendub kolmele olulisele teemaderühmale: ettevõtete võimekuse kasvatamine ning maakonna ettevõtluskeskkonna turundus ja arendus, otseinvesteeringute juhtimine ja noorte ettevõtlikkuse edendamine.  

Tartu  Ärinõuandla andis ülevaate, mida tehti eelmisel perioodil PATEE raames ja mida võiks uuel perioodil teha. Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Omavalitsuste Liit tutvustasid PATEE uue tegevuskava 2020-2023 esialgset versiooni, millele järgnes arutelu ja esmaste mõtete jagamine uue perioodi tegevusteks. Tegevuskava mustand peab valmima oktoobri lõpuks. 

Teisipäeval, 18. juunil osalesid Milvi Sepp, Mikk Järv, Terje Korss, Kristjan Vilu, Ede Möldre, Ene Joosing, Allan Allik ja Maano Koemets hajaasustuse programmi hindamiskomisjonis. Kokku esitati sel aastal 81 hajaasustuse programmi taotlust. Neist 39 kaevude rajamiseks ning veesüsteemide korrastamiseks, 31 kanalisatsioonisüsteemide ajakohastamiseks, 10 juurdepääsuteede parandamiseks ning 1 taotlus autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas. Sel aastal oli nii Elva vallas kui ka üleriiklikult erakordselt palju taotlejaid, mistõttu jätkub sel korral toetust vaid piiratud arvule projektidest.  

 

VALLAMAJANDUS

19.-21. juunil asfalteeriti Elva Kesk tn sõidutee katend. Esmalt paigaldati asfalti aluskiht, millele saab hiljem rajada juba lõppkihi ning millel sõidatakse juuli keskpaigas ka Ralli Estonia etapp. Rohkem infot Elva linnasüdame ajakohastamise projekti ja jooksvate ehitustööde kohta saab Elva valla blogist.

Foto: Kayvo Kroon

E-TEENUSED

Esmaspäeval, 17. juunil kohtusid Triin Ojasoo, Terje Raadom, Lauri Tamm ja Kaisa-Karoliina Kokk SPOKU esindajatega. Elva Vallavalitsus soovib kasutusele võtta taotluste esitamise ja menetlemise süsteemi SPOKU, mis võimaldab kiirendada taotluste menetlusprotsessi. Kohtumisel vaadati üle teenistujate tehtud vorme. 

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 17. juunil toimus vallavolikogu istung. Istungil kinnitati Elva valla majandusaasta aruanne, otsustati kinnisasjade võõrandamised ja ostmised ning anti arvamus Karijärve III uuringuruumi maavara uuringuloa taotluse kohta. Lisaks andsid komisjoni esimehed ülevaate kultuuri-, majandus- ja revisjonikomisjonide tööst.   

 

VARIA

Elva vallas toimus eelmisel nädalal kuus lõpuaktust. Volikogu esimees Maano Koemets osales Puhja Kooli 9. klassi lõpuaktusel, vallavanem Toomas Järveoja Rannu Kooli 9. klassi lõpuaktusel ning Rõngu Keskkooli ja Elva Gümnaasiumi 12. klasside lõpuaktustel, abivallavanem Marika Saar osales Rõngu Keskkooli 9. klassi ja Elva Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktustel.

Elva Vallavalitsus kinkis kõigile lõpetajatele Elva Noortefesti SUWA pääsmed. Pidu toimub 28. juunil Waksal Wabriku hoovis.

Põhjaliku fotogaleriiga saad tutvuda Elva valla kodulehel leides menüüst "pildigaleriid"

Fotod: Kayvo Kroon

 

Elva vallas tervitati laulupeotuld

Reedel, 21. juunil jõudis laulupeotuli Elva valda, Peedule, kus võttis tule Elva valla nimel Nõo vallalt üle Tõnis Mägi. Tule liikumist Elva vallas saab vaadata Elva valla Instagrami kontolt.

Pärast seda liiguti tulega edasi Hellenurme, kus tervitas tuld rahvatantsurühm Helles, veskiemand Mae süütas tulesädemest ka tule leivaahjus, et küpsetada seal leivad kingituseks Tartu Laulupeo ajastukontsertide dirigentidele.

Rõngus tervitati tuld Pillimuuseumi ees, ning seal ootasid Rõngu Pasunakoor ja paljud huvilised. Kõigil oli võimalik astuda sisse ka muuseumisse, kus kohalikud perenaised kostitasid huvilisi suupistetega. 

Pärast seda liikus tuli edasi Rannu Rahvamaja juurde, kus tervitati kõiki regilauluga. Esinesid laulu- ja tantsurühm Liisu ning avatud oli rahvariidekooli käsitöönäitus. 

Annikorus võeti tuli vastu Eduard Taska platsil. Üheskoos tantsiti tulesabatantsu, esinesid Konguta kooli rahvatantsijad ja noorte muusikute duo, Herbert Konnula lõõtsal ja Marta Külaots viiulil. 

Puhjas toimus tule vastuvõtmise tseremoonia ja mälestusküünalde süütamine. Tule võttis vastu Puhja köster Käsu Hans, esimene eesti soost luuletaja, keda kehastas Kaarel Tuvike. Kõiki tervitasid Puhja Seltsimaja naiskoor Läte, Karijärve keelpilliorkester ja Tartu valla sepp.

Pärast seda saadeti tuli traktoril edasi Rekule, kus see jätkas oma teed mööda jõge Palupõhja.

Põhjaliku fotogaleriiga Elva valla tuletulemisest saad tutvuda Elva valla kodulehel menüüs "pildigaleriid".

Fotod: Jaak Jänes

 

President Kersti Kaljulaid külastas Elva Laste- ja Perekeskust

Reedel, 21. juunil külastas president Kersti Kaljulaid Elvas asuvat Järve lasteaeda, peremaja ning SA Elva Laste- ja Perekeskust.

Lasteaeda saabudes tervitasid presidenti õues mängivad lapsed, kes olid kohtumist väga oodanud. SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Gerda Kiipli-Hiir tutvustas presidendile peremaja ja seal kasvavaid lapsi ning Järve lasteaia ajalugu.

Pärast lasteaia ja peremaja külastust toimus Laste- ja Perekeskuses arutelu, kus president avaldas heameelt laste ja peredega tegelemise arengute pärast Elva vallas. Arutelul puudutati eelkõige laste ja perede murede märkamise ning nende probleemidega tegelemist nii Elva vallas, aga ka Eestis laiemalt.

Elva abivallavanem Marika Saar tundis uhkust selle üle, et Elva vald on võtnud endale eesmärgi parandada laste ja perede heaolu ning saavutanud selles ka positiivseid murranguid. „Nii meie kui ka perekeskuse töötajad on teinud selleks väga palju tööd ning võtnud selle enda südameasjaks. Kui on olemas suurepärane meeskond, on võimalik kõike saavutada," lisas Saar.

Keskuse juhataja Gerda Kiipli-Hiir ja keskuse teenuste juht Jaana Unt ütlesid, et nende keskus pakub palju erinevaid teenuseid, mis aitavad jõuda eri probleemideni kiiremini. „Näiteks kui koolist on saadetud laps meie logopeedi juurde, siis siin võib selguda vajadus teiste nõustamisteenuste järele, mida saame ka kohe pakkuda. See on meie väga suur pluss, et ühes majas on koos palju eri pädevusi."

Kõigil arutelul osalenute sõnul on Eestis üks olulisemaid teemasid see, et spetsialistid oskaksid õigel ajal lapse, noore või perekonna murekohti märgata ning neid õige spetsialisti juurde suunata. „Peame kindlasti selle nimel veel tööd tegema, et meie inimesed jõuaksid õigel ajal õigete asjatundjate juurde," ütles abivallavanem Marika Saar.

Perekeskuse töötajad tunnistasid, et kuigi nende majas tuleb ette palju tõsiseid ja murelikke hetki, siis on neil iga päev põhjust oma tööst ja selle tulemustest ka rõõmu tunda. „Meil on kindlasti rõõmsaid hetki rohkem. Näiteks noore pere kooli korraldamisel ja selle lõpupeol tundsime, kui tore oli näha nende perede üheskoos kasvamist, mistõttu jätkame sellega kindlasti edaspidi," sõnas Kiipli-Hiir.

President Kersti Kaljulaid sõnas perekeskuses toimunud arutelu lõpetuseks, et tal on hea meel selle üle, kuidas on Elva vallas seni sotsiaalteemade ja -muredega tegeletud. „See teeb mu tuju heaks, kui näen hästi tehtud asju," võttis president arutelu kokku.

Perekeskuse hoole all kasvab praegu lapsi vanuses 7. elukuust 18. eluaastani. Keskuses saavad erinevatel nõustamisteenustel abi üle 150 lapse nii Elva vallast kui ka mujalt. Keskuse teenuste juhi Jaana Undi sõnul jõuab perekeskusesse inimesi ka kaugemalt, näiteks Valgamaalt.

Rohkem fotosid Elva valla kodulehelt menüüst "pildigaleriid" alt

Fotod: Jaak Jänes

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 
Esmaspäev,   10 . august 2020   Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek   Kell 9.30 Piret Hallast ja Hille  Deede
Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4