« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.-22.05.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 


Neljapäeval, 19. mail külastas Elva vald Rakvere valda

Külastusel osalesid Priit Värv, Heiki Hansen, sotsiaal- ja terviseosakond, haridus- ja kultuuriosakond ning SA Kultuur ja Sport esindus. Rakvere vallavanem Maido Nõlvak andis erinevate valdkondade lõikes ülevaate Rakvere valla tegemistest, edulugudest ning arenguvõimalustest. Eriliselt jäi kõlama ennetustöö väärtustamine ning mõtestamine ja arengule suunatud mõtteviis. Lisaks kogemuste vahetamisel tutvuti ka valla jaoks oluliste objektidega piirkonnas, nagu Sõmeru keskusehoone, Rahvaspordiväljak, Loodus- ja Tehnikamaja, noortekeskus ja  Uhtna tegula.  

 


20. aprillil osales Karmen Paavel koos teiste Tartumaa esindajatega näidisohutusõppusel Rapla ÄKK 

Õppusel osalesid üheksa maakonna esindajad kokku 10 võistkonnas. Päeva jooksul läbisid võistkonnad erinevaid punkte, kus tuli lahendada elulisi ja ohtlikke ülesandeid. Iga punkti eestvedaja andis meeskonnale ülesande soorituse eest ka punkte. Probleemolukordi, mille keskele meeskonnad sattusid, oli väga erinevaid. Näiteks oli tarvis nuputada, kuidas õpilase koolikotis leiduvate märkide järgi aru saada, et last väärkoheldakse, hoolitseda laste ohutuse eest koolitulistamise korral või tegeleda ajakirjanikega, kes on saanud infot asutuses toimunud võimaliku õnnetusjuhtumi kohta. Igast punktist saadi väärtuslikku tagasisidet oma meeskonna toimimise kohta ning kokkuvõttes avardati oluliselt oma teadmisi ja vaadet ohuolukordades tegutsemise osas.  

Rapla ÄKK on oma formaadilt mõeldud õpetajatele. Siseministeeriumi soovil said sellest osa ka maakondade tervise ja turvalisuse meeskonnad, et hea õppuse pisik leviks ka laiemalt. Rapla ÄKK koostööpartneriteks olid Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse ja Eesti Punane Rist. Õppuse peakorraldaja oli Raplamaa Omavalitsuste Liit. 

 


Reedel, 20. mail külastasid Elva vallavalitsust Järva valla kolleegid

Kohtumisel osalesid Jaanika Saar, Kertu Vuks, Sten Saarekivi, Milvi Sepp, Heiki Hansen ja Priit Värv. Vahetati kogemusi ruumiloome alaste tegevuste kavandamisel ja sotsiaalvaldkonna väljakutsetega hakkama saamisel, arutleti suurte investeeringuprojektide elluviimise üle ning jagati suurürituste korraldamise kogemust. 

 

Piirkonnakogude valimised toimuvad 6.-12. juunil 2022

Aprillis toimuma pidanud piirkonnakogude valimised lükkusid edasi tehniliste probleemide tõttu. Nimelt ei olnud siis võimalik hääletust läbi viia vastavalt statuudile, mis määrab, et igaüks saab hääletada vaid oma piirkonna kandidaadi poolt. Tänaseks on olukord lahendatud ning piirkonnakogude valimised toimuvad kõikides piirkondades vastavalt esialgsele statuudile.

Piirkonnakogude hääletus toimub perioodil 6.-12. juuni 2022 VOLIS keskkonna vahendusel ja piirkonna teenuskeskustes koha peal.

Kuni 31.05.2022 on võimalik esitada piirkonnakogudesse veel ka kandidaate. Kandideerimisavalduse esitamiseks tuleb täita lühike kandideerimisvorm. Eriti oodatud on kandidaadid Konguta ja Elva linna piirkondadest!

Täpsem info piirkonnakogude valimiste kohta on koondatud siia: www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 

18. mail toimus järjekordne Maal elamise päeva aruteluõhtu

Sel korral kohtuti Hellenurme teenuskeskuses ning saadi kokku juba kolmandat korda, et üheskoos arutada 24. septembril toimuva üle-eestilise  Maal elamise päeva korraldamist Elva vallas. Elva valla arendusspetsialist Sirli Pippar tutvustas varasemate koosolekute tulemit ning arutleti päeva võimaliku ajakava ja asutuste lahtioleku üle.

Kuna on otsustatud, et Elva valla Maal elamise päev toimub sel aastal peaasjalikult Rõngu, Kirepi, Aakre, Hellenurme ja Palupera piirkonnas, siis keskne kogunemine messi/laada näol saab toimuma Aakre mõisa ümbruses. Samal ajal saavad loodetavasti toimuma ka giidituurid piirkonna mõisates ning on võimalus tutvuda kohalike ettevõtjate ning teenustega. Päeva tegevused toimuvad kell 11-16. Esinema oodatakse valla kultuurikollektiive ning oma toodangut müüma oodatakse Elva valla tootjaid. Samuti on oodatud oma tegevusi näitama erinevad valla allasutused ja ka teised piirkonnad. Aruteluõhtul otsustati, et järgnevad kokkusaamised peetakse väiksemates töögruppides.  

 


21. mail toimus Rannu rahvamajas evakuatsiooniõppus Sipelgas 2022

Tegu oli Naiskodukaitse evakuatsioonirühma õppusega, mis oli üheks osaks suurõppusest SIIL 2022. Õppuse käivitamise aluseks oli ohuhinnang Tartu Räni linnaosa inimestele, mis asus potentsiaalses lahingutsoonis, kust mängult evakueeriti kõik kohalikud inimesed, kes seda soovisid. Esmakordselt oli õppus avatud kõigile soovijatele, et kogeda ja näha, kuidas üks evakueerimispunkt töötab ja tegutseb. Lisaks sellele toimus koostöös Pääsetameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Punase Risti ja Naiskodukaitsega elanikkonnakaitse ja evakuatsiooni teemadel infotund koos töötubadega.  

Esimest korda võttis õppuse juhtimise üle Päästeamet, mis on laiaulatusliku evakuatsiooni korral juhtivaks asutuseks. See andis võimaluse reaalselt testida erinevate asutuste vahelist koostööd ning andis hulgaliselt tagasisidet, kuidas järgmisel korral olla paremini ettevalmistunud. Taoliste õppuste läbiviimine on väga oluline ning oleme vallana väga õnnelikud, et meil õnnestus Sipelgas 2022 just Rannu Rahvamajas läbi viia. 

Fotol: enamus õppuse Sipelgas 2022 meeskonnast 

 

19. mail toimus Elva Kultuurikeskuses taaskordne Mentorklubi kohtumine


Sel korral oli teemaks “Ettevõtte turundus läbi kliendirahulolu”. Teeninduskultuurist ning hea teeninduse tulemusel levima hakkavast turundusest rääkis Miina Saak. Miina on restorani- ja turundusinimene, kellel on suurepärane kogemus klienditeeninduse ja selle arendamise valdkonnas alates aastast 2013. Oma ettekandes andis ta osalejatele praktilisi nippe, kuidas panna lihtsate vahenditega kliendid ettevõttest rääkima. Miina jagas kogemust ning julgustust suhelda klientidega nii nagu oma sõpradega. Tööandjatele soovitas ta oma meeskonna jaoks läbi mõelda hoolikalt, millist sõnumit ettevõte kannab ning millised on ettevõtte väärtushinnangud, mida oma töötajate kaudu teistelegi tutvustada tahetakse. 

Mentorklubi on Elva valla ettevõtjatele suunatud üritustesari, mille raames erinevad eksperdid jagavad oma teadmisi ja kogemusi. Mentorklubi kohtumistele on oodatud nii kogenud kui alustavad ettevõtjad, aga ka valdkonna huvilised!

 

  JUHTIMINE  

 

20. mail kell 17 toimus rahanduskomisjoni koosolek 

Koosolek viidi sel korral läbi veebi teel Zoom keskkonnas ning päevakorras oli üks arutelupunkt  - AS Emajõe Veevärk kasuks hoonestusõiguse seadmine, mis kiideti heaks. 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


18. mail toimus Viljandi Kutseõppekeskuses pilootprojekti “Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine” seminar

Seminarile kogunesid omavalitsuste haridusvaldkonna mentorid ja eksperdid. Kohtumise teema oli õpetajate töö- ja palgakorralduse finantseerimise põhimõtted. Elva valla kogemusi jagasid finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste. Seminari juhtisid Haridus- ja Teadusministeeriumi kohalike omavalitsuste koostöö ja koolivõrgu nõunik Piret Sapp ning ELVL haridus- ja noorsootöönõunik Hille Ilves. 

 

16. mail toimus Ulila Keskuses noorsootöötajate kohtumine

Jagati eesoleva suve plaane ning arutleti erinevatel kohapeal tekkinud teemadel, näiteks kuidas viia noorteni info noorte omaalgatusfondi võimalustest ning kuidas on kaasatud tegevustesse Ukraina noored.

Suvel on Elva vallas neli maleva rühma – Elva, Rannu, Puhja ja Rõngu-Hellenurme. 1. juunil tähistatakse Lastekaitsepäeva Rannus, Puhjas ja Kongutas, mil viiakse läbi erinevaid tegevusi, võistlusi ja töötube. Rannus lõpetab päeva pidu bändiga Planespotters.

 

17. mail toimus taaskord Elva valla koolijuhtide kohtumine

Sel korral kohtuti kontaktselt Elva vallavalitsuse saalis. Päevakavas oli informatsiooni jagamine haridus- ja kultuuriosakonna poolt, noorsootööspetsialisti tutvustamine, noortekonverentsi #Kriis muljete jagamine ning Ukrainast tulnud sõjapõgenike haridusvaldkonda puudutavad teemad. Tegemist oli selle õppeaasta eelviimase kokkusaamisega. 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Taas on võimalik taotleda lammutustoetust

Vallavalitsus kuulutas taaskord välja Elva valla eelarvest makstava ühekordse rahalise toetuse taotlusvooru, mille eesmärk on avalikus ruumis asuvate kasutuskõlbmatuks muutunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamise toetamine. Taotlusi on võimalik esitada 19. maist 20. juunini 2022.

Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel ja füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks. Lammutustoetuste taotluste vastuvõtt toimub Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU.

Rohkem infot toetuse kohta on leitav www.elva.ee/lammutustoetus.

 

  TARTU 2024  

 


17. mail osales Eliise-Berta Tarto Marii Karelli meediakoolitusel

Tartu 2024 projekti raames toimus kõikidele Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste esindajatele ning SA Tartu 2024 töötajatele meediakoolitus, mille viis läbi tunnustatud ajakirjanik ja telenägu Marii Karell.

Karell rõhutas oma esitluses, et kui uudist kirjutades on lõppeesmärk pakkuda seda mõnele meediaväljaandele, siis küsimus, mis kirjutades peas vasardama peab, on "So what?" ehk miks peaks see uudis äratama esialgu huvi ajakirjanikus ning hiljem pakkuma uudisväärtust lugejale. Marii õpetas, kuidas kirjutada uudiseid nii, et see mõjuks lugejale justkui loo jutustamisena. Ta jagas erinevaid näiteid päriselust ning hiljem said kõik osalejad oma valitud teema näitel täita ka praktilise ülesande ning üksteisele omakorda ka tagasisidet jagada.

Koolitusel sai meelde tuletatud ajatuid ajakirjanduse ja kommunikatsiooni põhitõdesid, aga kogutud ka palju uusi nippe, mis edasisel kommunikatsiooni planeerimisel kindlasti kasuks tulevad.

Foto autor: Mana Kaasik 

 


20.-22. mail osales Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 väljasõidul Kaunasesse

Leedu suuruselt teine linn Kaunas kannab tänavu Euroopa Kultuuripealinna tiitlit. Tegevusi toimub sel puhul terve aasta vältel, kuid on ka kolm kõige aktiivsema kultuurpirogrammiga perioodi, millest üks on just nüüd, mai lõpus. 

Tartu 2024 esindus, kuhu kuulusid esindajad 19-st Lõuna-Eesti omavalitsusest ning SA Tartu 2024 tiim, startis reede hommikul Kaunase poole, et uudistada, mida Kultuuripealinna programm pakub ning vaadata ka kogu projekti tehnilisemat poolt - mida aastaks 2024 võiks ise kõrva taha panna kui Euroopa Kultuuripealinn jõuab Tartusse ja laiemalt Lõuna-Eestisse. 

Kaunases oli melu ja kultuuri igal sammul - esinesid erinevad kultuurikollektiivid, avatud olid erinevad näitused, Santaka lossiparki oli püsti pandud suur pealava, kus esinesid erinevad Leedu artistid ning laupäeva õhtul toimus suurejooneline valgusshow. 

Lisaks sellele, et väljasõit oli tore ja kasulik, on Lõuna-Eesti kohalikud omavalitsused ääretult tänulikud Tartu 2024 projektile, mis on andnud võimaluse ja põhjuse veelgi rohkem omavahel koostööd teha. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Esmaspäeval, 16. mail osales Kertu Vuks Eesti Linnade ja Valdade Liidu ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma koosolekul

Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad tegid ülevaate 2022. aasta käimasolevatest olulisematest tegevustest kohalike omavalitsuste suunal, oma kogemusi kvaliteetsema elukeskkonna loomise võimalustest jagas ka Tallinna Linnavaraameti juhataja. Lisaks tutvustati Keskkonnaministeeriumi poolt alustatud  keskkonnavaldkonna strateegilise arengudokumendi (KEVAD) koostamist, mille sihiks on luua valdkondade ühtne arengukava ning töötada välja selle rakendamiseks vajalikud meetmed ja tegevused. 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

Esmaspäeval, 16. mail toimus maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Koosolekul osales Kertu Vuks. Päevakorras oli 3 volikogu eelnõud - MTÜ Tartu Maraton, OÜ Peetri Matsi ja Vallasant OÜ kinnistute omandamine, mille komisjon heaks kiitis ja volikokku suunas. Lisaks tegi Kertu komisjonile ülevaate jäätmemajanduse korraldusest Elva vallas. Komisjon tegi muu hulgas ettepaneku laiendada TVO kollaste kottide taotlemise võimalust üle terve valla ning juhiti tähelepanu ka ülevallalistele probleemidele pakendikonteinerite täitumisega seoses.  

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


16. mail toimus vanemlusprogrammi Imelised Aastad selle aasta esimese grupi viimane kohtumine

"Imelised Aastad" on vanemlusprogramm 2 - 8-aastaste laste vanematele. Programm koosneb 16 nädala jooksul 1 kord nädalas (2 – 2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja personaalsest tööst lapsevanematega. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamise väljakutsete ja stressiolukordadega.  

2022. aasta teine grupp alustab 5. septembril. Koolitused toimuvad esmaspäeviti kell 17-19.15 ning kestavad 19. detsembrini 2022. Programmi on oodatud mõlemad lapsevanemad. Osalemise lihtsustamiseks on koolituse kõrvale loodud ka lastehoid. Registreerimiseks või lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda valla ennetustööspetsialisti Karmen Paaveli poole, karmen.paavel@elva.ee / 5301 9106. 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast

 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 15. august 2022   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 8. august 2022   Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 1. august 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 25. juuli 2022  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4