« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 16. - 22.04.2018

 HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Toimusid noortevolikogu eelvalimised

16.-20. aprill toimusid eelvalimised valla koolides ning noortevolikogu valimiseks kutsub valimiskomisjon kokku üldkogu 28. aprillil,.  Loe lisa ka sotsiaalmeedias. Valimistel osaleb 8 noort ning kandidaatidega saab tutvuda valla kodulehel.

Lasteaiajuhtide nõupidamine imus toimus 17.aprillil Hellenurme lasteaias. Kohtumisel räägiti lasteaedade toidupäevamaksumuse muudatustest, lapsevanema poolt kaetava lasteaiatasu osa määra tõusust järgneva kolme aasta jooksul. Mare Tamm jagas nõuandeid töötajatele asutusesisese tunnustamissüsteemi loomise kohta, Murumuna lasteaia juht Kadri Joost jagas head praktikat teemal - perevestlus kui võimalus kohtuda uute, lasteaeda tulevate laste ja nende peredega.

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni ning hariduskomisjoni ühiskoosolek toimus 17.aprillil Elva raamatukogu kaminasaalis. Marika Saar tegi kokkuvõtte laste ja perede toetamise Elva visioonipäevast Hellenurmes ning tegevustest, millega vallavalitsus on alustanud või kohe alustamas. Samuti tutvustati muudatusi seoses lasteaiatasude määra ja toiduraha suuruse kohta valla lasteaedades Ühisarutelu all olid lasteaedade teenuspiirkondade määramine ja  koolitranspordist teemad. Rannu lasteaia direktor Signe Erikson tutvustas asutuse uut  arengukava.

Kultuuritöötajate kohtumisel olid arutlusel Elva valla sündmuste suvekalender, kultuuriürituste külastajate statistika, sügishooaja ürituste planeerimine, tunnustusürituste korraldamine ning plaanid Elva valla esimese sünnipäeva tähistamiseks.  

SOTSIAALVALDKOND

Vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanem Marika Saar ja sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp osalesid kohtumisel MTÜ Iseseisev Elu juhtidega, kus räägiti koostööst ja tulevikuplaanidest psüühilise erivajadustega inimeste toetamisel Elva vallas.

ELUKESKKOND

Spordihoone-ujula ehitusest

17. aprillil toimus ettevõtlus- ja turismi ning spordikomisjoni ühiskoosolek, kus arutati spordihoone-ujula projekti hetkeseisu. Komisjonile tutvustati erinevaid võimalikke ehitusvariante. Arvestades hoone maksumust ja Elva valla maksimaalset finantsvõimekust, siis komisjoni ühehäälne seisukoht oli, et sellel aastal alustatakse spordihoone ja olmeblokkide ehitusega. Samal ajal käivad läbirääkimised investoriga ujula rajamiseks.

ARENGUKAVA

Arengukava ettevalmistavad koosolekud ja arutelud jätkuvad piirkondades. Pange aeg kalendrisse kirja ja tulge kohale!

24.04 kell 18.00 Hullude ideede seminar (Waksal Wabrik, Pikk 43, Elva linn, Elva vald). Vt täpsemalt siit

02.05 kell 18.00 Rahvakoosolek Puhja Seltsimajas.

03.05. kell 18.00 Rahvakoosolek Rannu Rahvamajas.

04.05 kell 11.00 Elva visioonikonverents+ arengukava teemalised töötoad (Elva kultuurikeskus)

08.05 kell 18.00 Rahvakoosolek Rõngu Rahvamajas.

14.05 kell 18.00 Rahvakoosolek Elva Kultuurikeskuse kohvikus

VARIA

Läti Vabariigis suursaadik Eestis T.E. Raimonds Jansons käis Elvas

Volikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja kohtusid neljapäeva õhtul Läti suursaadikuga Eestis.Raimonds Jansonsiga. Juttu aeti Elva Kultuurikeskuses enne kahe läti tuntud džässmuusiku Aivars Hermanise ja Raimonds Macatsi kontserti. Kohvilauas vahetati mõtteid mõlema riigi päevapoliitikast, räägiti piiriülesest koostööst ja kultuurivahetusest. Pärast kohtumist said kõik osa suurepärasest kontserdist.

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 8. august 2022   Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 1. august 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 25. juuli 2022  
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 18. juuli 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek Kell 10 kantselei
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4