« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.03-22.03.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.03.–22.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

HARIDUS

Teisipäeval, 17. märtsil osales abivallavanem Marika Saar haridus- ja kultuuriosakonna virtuaalsel koosolekul, kus arutati praegu päevakorras olevate eesmärkide ja ülesannete täitmise üle.  

Kolmapäeval, 18. märtsil osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning haridusspetsialist Liis Lehiste kaasava hariduse teemalisel virtuaalsel arutelul. Haridus- ja kultuuriosakond valmistab Innovele ette projekti, et soetada vajalikud vahendid hariduslike erivajadustega õpilastele. 

SOTSIAALVALDKOND

Elva Vallavalitsus ootab infot abivajavate inimeste kohta 

Kui te teate kedagi Elva vallas, kellel puudub igasugune ligipääs uudiste saamiseks – kui ei ole raadiot, televiisorit, ajalehte või internetti, siis palun andke meile sellest kiiresti teada. Nii saame tegutseda operatiivselt ja leida moodused, kuidas infoväljast täielikult ära lõigatud inimesed infoni jõuaksid. 

  • Abivajavate inimeste kohta palume info saata Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepale e-aadressil milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872. 

Palume jälgida ka oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. Palume võimalusel aidata oma eakaid naabreid jt, et nad ei peaks ise näiteks toidupoodi või apteeki minema. Abistamisel vältida kontakti – suhelda telefonitsi ja jätta vajalik näiteks ukse taha. 

Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast. 

Vallavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele tuge sotsiaalteenuste ja seda eelkõige koduteenuse näol.  

Vallavalitsus töötab e-posti ja telefoni vahendusel. 

Palume abi saamiseks pöörduda: 

NB! 16. märtsist 2020 on avatud üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemasid. 

Samuti soovitame kindlasti jälgida usaldusväärseid kanaleid: 

ARENDUSVALDKOND

Elva valla kaasava eelarve ideede elluviimisega on alustatud ning toimunud on kohtumised kõikide võiduideede autoritega. Praegu käivad ettevalmistavad tegevused, et sellel aastal valmiksid Kirepi bussipeatuste valgustus, Elva Tartu maantee koolihoone kõrvale liikumispark ning korrastatud saaks Ulila paadisadama ja ujumiskoha ala.  

Tööd alustas Eesti Kaunis Kodu 2020 komisjon ning esimene veebikoosolek toimub eeloleval teisipäeval. Elva vald saadab selleaastasele konkursile Elva valla kaunis kodu 2019 tiitliga pärjatud kauni kodu Liia ja Endel Tilgari kodu Konguta teel Metsalaane külas ning kauni avaliku hoone Palupera Põhikooli hoone ajaloolises Palupera mõisa peahoones, mõisapargis. Komisjonis lepitakse kokku 2020. aasta kaunis kodu konkursi ajakava, sh kandidaatide esitamise lõppkuupäev ja erinevad kategooriad ning kandidaatide külastamiste ajavahemik.   

Lõppenud on Elva Keskväljaku ja Arbi järve äärde rajatud müügipaviljonide pakkumiste esitamine. Kokku esitati neli pakkumist, kaks neist Arbi järveäärse müügipaviljoni rendile võtmiseks. Sel nädalal toimusid e-kirja teel täpsustavad läbirääkimised ettevõtjatega, kes pakkumised esitasid. Komisjon koguneb virtuaalseks aruteluks esmaspäeval, 23. märtsil. 

ETTEVÕTLUS

Ettevõtjatelt oodatakse tagasisidet oma ettevõtte praeguse olukorra kohta 

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel loonud kriisiabikeskus.ee veebiplatvormi nii Eesti ettevõtetele kui ka vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid ja on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel. 

Palutakse anda teada, milline on teie ettevõtte olukord. Selleks kutsutakse veebileheküljele http://www.kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis koosneb 14 küsimusest ja võib võtta aega keskmiselt 3-5 minutit. 

Platvormi kaudu kogutud sisend esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja teistele osapooltele, et seda kasutada riikliku abipaketi koostamiseks. Samuti analüüsivad jooksvalt ka tulemusi maakondlikud arenduskeskused, et kaardistada enda maakonna ettevõtjate ja vabaühenduste hetkeolukorda ning otsivad võimalusi nende toetamiseks. 

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitab esimese vahekokkuvõte tulemustest, mis on kogutud perioodil 18.03-24.03 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25. märtsiks. Ettevõtjatele ja vabaühendustele jääb platvorm avatuks ka pärast seda. 

Lisainfo: Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee

VALLAMAJANDUS

Riik toetab Elva linna Valga maantee parandamist 

Elva vald saab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt 100 000 eurot toetust Elva linna Valga maantee rekonstrueerimiseks. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium annab kohalikele omavalitsustele toetust kohalike teede investeeringutoetuste näol. Selle toetuse eesmärk on toetada eelkõige olulisi transiidi ja ettevõtlusega seotud teid. Elva vald saab sellel otstarbel toetust Elva linna Valga maantee rekonstrueerimiseks ning toetuseks saadi maksimaalne summa, 100 000 eurot. Kogu projekt läheb maksma 162 843 eurot, valla omafinantseering on seega ligi 63 000 eurot. 

Elva valla arendusspetsialist Allan Allik ütles, et saadud toetusega on võimalik uuendada vaid teekatend. „Konkurents sellele toetusele oli tihe. Ettevõtlusteede toetuse said 42st taotlenud omavalitsusest vaid 10," kirjeldas ta. Oluliste kriteeriumitena hinnati ettevõtluse ja transiidi põhjustatud lisanduvat liikluskoormust. 

Taotluse ettevalmistamisel arutleti vallavalitsuses pikalt, millised teed on kõige suurema liikluskoormuse ja investeeringuvajadusega. 

Loe majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteadet siit.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Elva linna tänavavalgustuse uuendamist 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas toetada Elva linna tänavavalgustuse uuendamise projekti 337 864 euroga. Projekti kogusumma on 614 299 eurot, vald panustab seega projekti 276 435 eurot. 

Projekti käigus vahetatakse välja vanu naatriumlampe säästlikumate LED-lampide vastu. Projekti tulemusel uuendatakse 439 valgustit ning säästetakse 156 MWh aastas. Võrdluseks, keskmine Eesti majapidamine tarbib 3 MWh elektrit aastas. Investeering võimaldab igal aastal hoida tänavate valgustamiselt kokku üle 20 000 euro. 

Selleks, et projekt ellu viia, korraldatakse esmalt hankemenetlus projektijuhi ja projekteerija leidmiseks. Projekteerimine on plaanitud 2020. aastasse. Ehitustööd toimuvad 2021. aasta jooksul. Projekti lõpptähtaeg on 2021. aasta detsember. 

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014–2020 energiatõhususe meetmest „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine". Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. 

JUHTIMINE

Reedel, 20. märtsil osalesid abivallavanem Marika Saar ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks e-koosolekul, kus arutleti tegevusaruande koostamise teemadel. Lepiti kokku tegevusaruande struktuur ning täpsustati seda, milliste osapoolte käest on vajalik koguda lisainformatsiooni. Aruande valmimistähtaeg on märtsi lõpp.  

KOMMUNIKATSIOON

Vallavalitsus kutsub: tule ja ole abiks kogukonna teavitamisel 

Hea Elva valla elanik! Pöördume sinu poole, et paluda abi olulise info levitamisel. 

Nimelt oleme kokku pannud infolehe, mille palume võimalusel välja trükkida ja panna oma kodus kusagile, kus see kogu aeg nähtaval oleks või kust oleks võimalik seda kiiresti vajadusel leida. 

Palume ka, et trükiksite infolehe välja ja viiksite oma eakatest lähedastele, aga eelkõige neile eakatele, kel ei ole kontakti lähikondsetega. Praegu on äärmiselt oluline, et kõik eakad püsiksid kodus ning omaksid eriolukorra kohta vajalikku infot. 

NB! Kindlasti anna infoleht üle ilma lähikontaktita! Pane infoleht postkasti, ukse või aia vahele. 

Samuti on äärmiselt oluline, et kogukond tuleb vastu ja aitab eakaid nende murede ja küsimuste lahendamisel. 

Kui kellelgi pole võimalik oma lähedaste poole abi saamiseks pöörduda, siis palume võtta ühendust oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistiga. Või kui tead kedagi, kes vajab abi, kuid ei saa seda ise kutsuda, siis palume samuti pöörduda valla sotsiaaltööspetsialistide poole: https://www.elva.ee/ametnikud

Kindlasti on vajalik info olemas ka järgmises Elva valla lehes, kuid oluline on, et vajalik teave jõuaks kõigini juba täna. 

Materjalid: 

Aitäh, et aitad! Sinu panus on oluline! 

VARIA

Elva Vallavalitsus otsustas 16. märtsil sulgeda vallavalitsuse ja teenuskeskused, kuid ametnike igapäevatöö jätkub kaugtööna. Siin mõned stiilinäited meie ametnike kodukontoritest.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 
Esmaspäev,   10 . august 2020   Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek   Kell 9.30 Piret Hallast ja Hille  Deede
Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4