« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.-21.05.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 16.05.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada Puhja Seltsimajal korraldada Puhja lipuväljakul 28. mail kell 11–15 avalik üritus „Pannkoogifestival 2023“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Enn Tobre.

Seada isiklik kasutusõigus Elva Tarbijate Ühistu kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva vald, Elva linn, Turuplatsi tänav 3 (17007:003:0047) maakaabelliinile.

Määrata Rõngu alevikus, Küla tn 3 katastriüksuse (69402:002:0267) ja Küla tn 5 katastriüksuse (69402:002:0098) piiride muutmisel uutele katastriüksustele uued koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Rõngu alevik, Küla tn 3, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Rõngu alevik, Küla tn 5, sihtotstarve elamumaa.

Määrata Härjanurme külas, Taavitse katastriüksuse (60502:003:0284) sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Määrata Atra külas, Kõrgemäe (58201:002:0240) ja Lõokese katastriüksuse (58201:002:1010) liitmisel uue katastriüksuse koha-aadressiks Elva vald, Atra küla, Kõrgemäe ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Nõustuda Elva vallas, Elva linnas, Lohu tn 19 katastriüksuse (17101:001:1206) maa riigi omandisse jätmisega.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Teedla küla, Uus tänav (17101:001:0613) sideehitise rajamiseks.

Kinnitada Järvekivi ja Veehoidla, Kaarlijärve küla, Elva vald kinnistute oksjonitulemused. Järvekivi kinnistu lõplik ostu-müügihind on 5000 eurot ning Veehoidla kinnistu lõplik ostu-müügihind on 500 eurot.

Kinnitada Kaarlijärve külas, Kalda kinnistu enampakkumine nurjunuks ning korraldada uus enampakkumine.

Lubada Tallinna Spordiseltsil Kalev korraldada projektlaager „TLN Spordiselts Kalev spordikooli laste suvelaager“ asukohas Elva Gümnaasium, Tartu mnt 3, Elva linn.

Finantsosakonnal kanda üle SA Elva Kultuur ja Sport arveldusarvele rahalised vahendid Puhja miniarena ehitusega seotud kulude katteks vastavalt SA Elva Kultuur ja Sport taotluste alusel ja teostatud ehitustööde aktidele sihtfinantseeringuna kuni 5000 eurot ning sildfinantseeringuna kuni 70 000 eurot.

Sihtfinantseerida SA Elva Kultuur ja Sport Elva staadioni jalpalliväravate paigaldamist 3192 euroga.

Eraldada Elva valla 2023. aasta eelarve alaeelarvest 08109 vabaaja üritused Eesti Kirikute Nõukogule projekti „Teeliste kirikud“ läbiviimiseks toetus 300 eurot.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Laupäeval, 20. mail toimus  Naiskodukaitse Tartu ringkonna evakuatsioonirühmade väljaõppe baaskursus

Päeva jooksul omandasid naised nii teoreetilisi teadmisi kui ka erinevate harjutuste vormis praktilisi oskusi selle kohta, kuidas evakuatsioonipunkti üles seada ning toimivana hoida.

Kuna Elva spordihoone on üks Elva valla ametlikest evakuatsioonikohtadest, siis oli hea võimalus tutvuda ja tegutseda hoones, mida võidakse ka reaalselt evakuatsiooni olukorras kasutada. Päeva esimesest poolest võtsid osa ka spordihoone esindajad, et ühiselt kaardistada hoone võimalused ja arenguvajadused.

Kursuse viisid läbi Naiskodukaitse instruktorid Leane Morits, Kertu Rünkorg ja Kadri Vider. 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Reedel, 19. mail toimus Elva valla noortekonverents #muutus

Juba kolmandat korda toimunud konverentsil keskenduti muutustele meis ja meie ümber ning muutustele, mis on meist tingitud. Üles astusid erinevad esinejad, kes jagasid oma lugusid, julgustasid noori tegema muutusi ning jagasid näpunäiteid, kuidas muutustega toime tulla.

Päeva alustas koolitaja Margus Tarmo Pihlakas, kes läbi aktiivõppe meetodite pani noored omavahel suhtlema. Endine projekteerija ja tänane MyFitnessi treener Liivia Vanaisak kutsus noori silmitsi seisma oma hirmudega ning neid ületama. Ka JJ Streeti treener Lenel Karu rääkis, kui oluline on eneseületamine ja erinevate väljakutsete vastuvõtmine. Näitleja Kadri Rämmeld jutustas loo, kuidas ta näitlemise juurde jõudis ning millised takistused teda elus on saatnud. Kristel Aaslaid rääkis läbi muheda ja talle omase huumori oma teekonnast siia, kus ta täna on.

Päeva lõpetas räppiv õpetaja Reesi Kuslap, kelle jaoks on olulised põnevad tunnid, sest ka temal endal hakkab igav tunnist tundi sama asja tehes!

Konverentsi korraldasid Elva valla noortevolikogu, Hellenurme Avatud Noortekeskus ja Rõngu Rahvamaja.

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Teisipäeval, 16. mail toimus Elva valla sündmuskorraldajatele Elav Elva inspiratsiooniseminar

Kutsusime enne aktiivset ja sündmusi täis suveperioodi meie ürituskorraldajad kokku häid mõtteid ja praktikaid koguma ja jagama. 

Kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto rääkis, kuidas oma sündmusinfot Elva valla kanalite kaudu võimendada ning selgitas, kellele ja miks on vaja Elav Elva brändi. Annela Laaneots avas, miks Tartu 2024 ei ole vaid kultuuriprojekt ning tutvustas keskkonnahoidlikku sündmuskorralduse juhendit ja elamusteenuste pakkujatele suunatud platvormi Travelguider. Karksi-Nuias tegutsev Priit Oks inspireeris Urissaare Kantri näitel, kuidas ka väike sündmus võib saada suurt meediakajastust.

Ürituskorraldajad said praktiliste ülesannetena katsetada, kuidas kogu oluline info kaasahaaravalt mahutada 20-sekundilisse raadioklippi ning otsida seda miskit, millega nad püüaksid oma sündmusega saada mõne telesaate tähelepanu. Päeva lõpetasime praktiliste näpunäidetega, kuidas luua oma visuaalset identiteeti ning seda rakendada Canva kujundusprogrammis.

Kõik osalenud jäid seminariga väga rahule ning kindlasti korraldame selliseid kooskäimise formaate meie ürituskorraldajatele veel! 

 


Neljapäeval, 18. mail toimus Kultuurikompass teemal  “Kas kultuur tunneb piire?”

Avaettekandes anti ülevaade kultuuripealinna võimalustest läbi välisriikide põnevate näidete. Näiteks tutvustati mitut osalusfestivali formaati ning kultuuri- ja loomeinimestele mõeldud arenguprogrammi, mis on hoo sisse saanud just kultuuripealinna projektist. 

Arutleti selle üle, kuidas mobiilsus saab käivitada loomingulisust - läbi esinejate kogemuslugude jagati, kuidas võõrsil elamine või reisimine on muutnud ja arendanud loomingulist tegevust või karjäärivalikuid. Lisaks arutleti selle üle, kui suur jõud on koostöövõrgustikel ning milliseid võimalusi need võivad avada.

Kultuurikompassi sündmusi viiakse läbi Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks valmistumise programmi raames.

 

Esmaspäeval, 15. mail kohtusid Elva valla kultuurijuhid

Elva Vallavalitsusest osalesid kohtumisel ka abivallavanemad Heiki Hansen ja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning kultuurispetsialist Markus Toompere. 

Elav Elva keskuse juht Krete Enno tutvustas keskuse tegevust ning ühiselt arutati koostöökohtade üle ehk kuidas turism ja kultuur saaksid tulevikus veel paremini koos toimetada.

Koosoleku teises pooles moodustati töörühmad Elva Kultuur 2030 strateegia koostamiseks ning valiti töörühmadele juhid. Töörühmade moodustamisel lähtuti eelmisel kultuurijuhtide kohtumisel läbi viidud ideekorje tulemustest.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 17. mail toimus Tervise Arengu Instituudi koolitus “Muudatuste juhtimine”

Koolitusel osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, sotsiaalnõunik Rutt Hanni, sotsiaaltööspetsialist Sirje Tali ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel.

Esimesel koolituspäeval tegeles vallavalitsuse meeskond tegevusplaani koostamisega, mille eesmärk on võimalikult professionaalselt tegeleda eakate vastu suunatud vägivalla teemaga. Soovitud muutus, mida saavutada tahame, on eakate vägivallavaba elu. 

 


Teisipäeval, 16. mail toimus Tartu maakonna sotsiaalvaldkonna koostöökogu kohtumine 

Tammistu mõisas toimunud kohtumisel osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel.

Kohtumist alustati sihtasutuse Eesti Agrenska Fondi tegemistega tutvumisega, kellel asub Tammistu mõisa aladel lastele, noortele ning nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus. Lisaks pakuvad nad ka täiskasvanute erihoolekandeteenuseid.

Koostöökogul osalesid ka Sotsiaalkindlustusameti nõustamistalituse piirkonnajuht Liilia Raudheiding ja kriisireguleerimise osakonna tiimijuht Kätlin Hanson. Nendega räägiti nii hooldereformist kui ka kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonda puudutavatest kriisiülesannetest. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Kolmapäeval, 17. mail kohtusid Lõuna-Eesti ehitusspetsialistid

Elva Vallavalitsuse eestvedamisel kokku kutsutud koostöökohtumisel osalesid ehitusspetsialistid Reet Värnik ja Kaire Volmer ning abivallavanem Kertu Vuks. Üheskoos arutati valdkonna väljakutseid ja ehitusspetsialistide võrgustiku vajadust. Täpsemalt keskenduti sel korral päikeseparkide ehitusega seotud probleemkohtadele.

Lepiti kokku, et kohtumised jätkuvad sügisel, sest seesugust koostööd valdkonna spetsialistide vahel on vaja. Muuhulgas plaanitakse ühtlustada menetluspraktikaid erinevates omavalitsustes. 

 

Teisipäeval, 16. mail toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu ruumi, elamumajanduse ja ehituse töörühma arutelu

Koosolekul osales abivallavanem Kertu Vuks ning arutati planeeringute andmekogudesse esitamiste teemade üle. Erinevate omavalitsuste praktika on olnud erinev, kuid on vajalik ühistele alustele üle minna. Räägiti ka relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu planeerimismenetlusega seotud sätetest ning uue planeerimisseaduse väljatöötamiskavatsusest, kuhu omavalitsusi oodatakse sisendit andma.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium jagas korterelamute rekonstrueerimise pikka vaadet ja omavalitsuste rolli selles. Põgusalt räägiti ka ehitusseadustiku ja e-lahenduse ehitusgiidi arenduste teemadel.

 

Kolmapäeval, 17. mail toimus  Riigi Tugiteenuste Keskuse  toetusmeetme “Kättesaadavad avalikud teenused” infopäev

Infopäeva raames anti ülevaade sellest, missugused tegevused sobituvad toetusvoorust toetuse taotlemiseks.

Meetme eesmärk on parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti korraldades teenuseid kaasaegselt ning lähtuvalt rahvastiku vähenemisest, vananemisest ja sihtrühma vajadustest. Samuti ka soodustades kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd mõjusate, terviklike avalike teenuste ja teenusvõrgustike arendamise algatuste elluviimisel tagades seejuures ka erinevate ühiskonnagruppide võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse.

Taotluste esitamise tähtaeg on märts 2024.  

 

 

  VARIA  

 


Mis on Sinu Elva valla TOP 5? 

Lükkasime Elva linna 85. sünnipäeva puhul äpis käima põneva küsitluse ning tahtsime teada, mis on Elva valla elanike jaoks nende TOP 5 ehk viis paika, mida nad kindlasti külalisele siin tutvustaksid või soovitaksid.

Enim mainimist saanud kohad on:

⭐  Väike Väerada
⭐  Keskväljak ja Arbi järve promenaad
⭐  Elva keegel ja resto
⭐  Kooki tahad?
⭐ Viiendale kohale platseerusid võrdsete häälte arvuga Võrtsjärv ning Elva jaamahoone koos Elav Elva keskusega

Lisaks toodi esile veel ka Tartumaa Tervisespordikeskus, Mustjärve matkarada, Järvemuuseum Akva:rium, Kase talu koduloomad, Vapramäe loodusmaja, Vitipalu vaatetorn, Verevi järv, Arbi mänd, Restoran Wabrik, Porgand Resto, Lavendel loomeruum, Käsu Hans, LendTeater, Karima, Elva Spordihoone, nõiamaja ja Hellenurme Veskimuuseum. Üks vastaja tõstis vahvasti esile Elva väikesed poekesed ja teenused - kõik vajalik on ühes väikelinnas olemas!

Kõikide vastanute vahel loosisime välja ka kaks põnevate Elva valla kohalike meenetega kingikoti. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!
Kertu Vuks tutvustab koosloomeseminari 360° Elva Elamust →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 28. august 2023  Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4