« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 15.02-21.02.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.02.–21.02.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

SPORT
 
 

Kas oled juba kuulnud, et Elva kannab 2021. aastal spordilinna tiitlit? 

Neljapäeval, 18. veebruaril käisid kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja spordijuht Madis Šumanov raadios Ring FM rääkimas Elva miljoni aktsioonist. Saadet saad järelkuulata SIIN

Elva miljoni kohta leiad lisainfo ja kilomeetrite kogumist saad jälgida: www.elvamiljon.ee

 NOORSOOTÖÖ & KULTUUR 

Kolmapäeval, 18. veebruaril toimus valla tugispetsialistide kohtumine, kus osalesid Mare Tamm ja haridusspetsialist Auli Mäesalu. Koosolekul jagas informatsiooni ja teateid haridus- ja kultuuriosakond ning kuulati Kerli Kaldmaa ettekannet ,,Tänased võimalused ja väljakutsed sotsiaalpedagoogi töös’’. Elva valla tugispetsialistid esitasid küsimusi ning jagasid oma rõõme ja muresid. 

 

 

Eesti Vabariigi aastapäeva sündmused Elva vallas 

Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimub mitmeid erinevaid sündmusi üle Elva valla. 

 • 24. veebruar kell 11 jumalateenistus Elva baptistikirikus (Elva, Pargi 10) 

 • 24. veebruar kell 11 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Rannu kalmistul, vabadussõja ausamba juures 

 • 24. veebruar kell 15 Elva valla tunnustuste üleandmine, eriolukorra tõttu on üritus jälgitav otseülekande kaudu Elva valla Youtube'is

 • 28. veebruar kell 10 Eesti Vabariigi aastapäeva jumalateenistus Rannus. Otseülekanne samal ajal ka Rannu koguduse Facebooki lehel

Ürituste lisainfo leiate Elva valla kultuuriveebist.  

NB! Tuletame meelde, et avalikes kohtades käies tuleb kanda näomaski ning kindlasti desinfitseerida või pesta tihti käsi. 

ARENDUSVALDKOND
Teisipäeval, 16. veebruaril osales abivallavanem Kertu Vuks Open Knowledge Estonia seminaril.  Seekord tutvustati lähemalt liikuvusandmed ning nende kasutamist. Siiri Silm (Tartu ülikool) tutvustas liikuvusuuringuid toetavat andmetaristut (IMO*) ning mobiiliandmete põhjal loodud kaardirakendust (vt ka https://imo.ut.ee/), Kaja Sõstra Statistikaametist jagas oma  kogemusi elu- ning töökoha ja õppeasutuse vahel liikumise uurimisel ning Anne Herm (Tallinna ülikool) erinevate rahvaloenduste ühtlustamisest teadusanalüüsi tarbeks. Põnevat avastamist liikuvusandmete teemadel leiad ka: https://liikumisanalyys.stat.ee/  
Reedel, 19. veebruaril osales Kertu Vuks Emajõe-Võrtsjärve koostöövõrgustiku seminaril. TAS-i esindajad tutvustasid võrgustikutöö edasisi plaane, RMK esindaja Malle Oras selgitas RMK põhimõtteid Emajõe äärsete puhkealade rajamisel. Kohtumise teises pooles toimusid arutelud neljas töörühmas: võrgustiku tugevdamisele suunatud tegevused (sh õppereis Soome), heakord ja Teeme Ära talgupäeval osalemine, külastajatele suunatud paadisõitude programm Emajõel ning muud olulised teemad.  Osalejad tõid välja, et elujõulise võrgustiku loomiseks ja toimimiseks on oluline  kaasata võrgustikku rohkem ettevõtjaid ning kõikidel osalejatel peaks olema motivatsioon tegevustesse ka ise panustada, mitte loota TAS-i eestvedamisele.  


Vallavalitsus otsib arendusspetsialisti! 


Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda arendusspetsialisti, kelle ülesanne on arendusalaste projektide koordineerimine Elva vallas. Kandideerimise tähtaeg on 1. märts 2021 (k.a).

Olete oodatud kandideerima, kui:

 • teil on kõrgharidus;
 • teil on varasem kogemus EL struktuurivahenditest rahastatavate projektide kirjutamise, juhtimise ja elluviimisega;
 • olete hea koostöö- ja suhtlemisoskusega ning teile meeldib töötada meeskonnas;
 • olete hea pingetaluvusega, avatud, kohusetundlik ja initsiatiivikas;
 • teil on hea argumenteerimisoskus, analüüsivõime ja kriitiline mõtlemine;
 • oskate väga hästi eesti ja inglise keelt kõnes ja kirjas.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • essee (kuni 2 lk) või 90sekundiline video teemal "Elva valla arendusvõimalused"

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel ning tegemist on täistööajaga ametikohaga.

Töökoha ametijuhendi leiate SIIT.

Dokumendid palume esitada e-aadressil elva@elva.ee hiljemalt 1. märtsiks (k.a).

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

 

JUHTIMINE

Neljapäeval, 18. veebruaril osales Marika Saar omavalitsuste teenustasemete hindamise nõukoja kohtumisel. Nõukoja eesmärk on vaadata üle minuomavalitsus.ee portaalis kasutatavad omavalitsuste hindamiskriteeriumid ning teha vajadusel nendes muudatusi. Sel korral vaadati üle valitsemise, laste heaolu, täiskasvanute sotsiaalhoolekande, jäätmemajanduse, kultuuri ja muuseumite teenustasemete hindamise kriteeriumid.  

KOMISJONID
Kolmapäeval, 17. veebruaril toimus vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek, kus osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets, abivallavanemad Kertu Vuks ja Mikk Järv, planeeringuspetsialist Maarika Uprus ning OÜ Elva Soojus juhataja Arne Jänessoo. Tutvustati algatatud ja menetluses olevaid detailplaneeringuid ning anti ülevaade üldplaneeringu koostamise seisust.  

Komisjoniliikmeid teavitati H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu avalikust arutelust, mis toimub 11. märtsil kell 18 Elva Kultuurikeskuses. Komisjon arutas pikalt selle üle, kas H. Raudsepa 3 krundile sobib ridaelamu rajamine. Komisjoni seisukoht oli, et see on liiga suuremahuline selles asukohas olevale kinnistule. Arne Jänessoo ja Mikk Järv andsid ülevaate Elva valla soojusmajanduse olukorrast, Arne pikemalt Elva linna katlamajadest ja soojusmajanduse seisust. Komisjoni liikmed küsisid ka interneti püsiühenduse kohta infot. 
VALLAMAJANDUS
Esmaspäeval, 15. veebruaril toimus Elva valla heakorraeeskirja arutelu, kus osalesid vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, heakorraspetsialist Sten Saarekivi, taristuspetsialist Hendri Seinberg ja keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens. Koosolekul arutati uue koostatava heakorra eeskirja sisulisi punkte. 
KOGUKOND

Reedel, 19. veebruaril toimus Elva gümnaasiumi aine “Kodanik ja ühiskond” rühmatööde tutvustamine, kus osalesid abivallavanemad Marika Saar, Kertu Vuks ja Mikk Järv, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ning turismijuht Hemminki Otstavel ja spordijuht Madis Šumanov.  

Kolm rühma tutvustasid järgnevaid töid: Wakeparki loomine Verevi järvele või Kentsi paisjärvele; sportliku turismiteekonna loomine Elvas ning Elva gümnaasiumi Puiestee tänava õppehoone ajakohastamine. 

Elva vallavalitsuse meeskond (Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel ja Madis Šumanov) juhendasid sel aastal ühte rühma, täpsemalt turismiteekonna koostanud rühma. 

Kõik rühmad olid väga tublid ning võtsid püstitatud ülesandeid tõsiselt. Rühmad olid ülesannete lahendamisel lähenenud loovalt, ettekanded olid põnevad ning mitmeid mõtteid on võimalik ka pärisellu rakendada. 

Kodanikukaitse moodul on Elva gümnaasiumis pika traditsiooniga. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega: Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool jm ning Elva vallavalitsusega. 

VARIA

Neljapäeval, 18. veebruaril toimus meeskonna rahuloluküsitluse korralduskoosolek, kus osalesid vallavanem Heiki Hansen, abivallavanemad Kertu Vuks ja Marika Saar ning kommunikatsioonijuht Merilyn Säde. Koosolekul vaadati üle eelmise aasta rahuloluküsitluse tulemused ning täpsustati mõningaid küsimusi. Vallavalitsus teeb oma meeskonnale rahuloluküsitlust teist aastat ning küsitlusest saadav teave on meeskonna juhtimise, arendamise ja meeskonna ootuste kaardistamiseks oluline. 

 

Väärikate ülikooli loengud toimuvad veebis 

Elame jätkuvalt koroonaviiruse leviku ajal, mistõttu on Tartu Ülikool otsustanud alustada kevadsemestrit veebipõhise õppega. Samamoodi oleme planeerinud ka väärikate ülikooli loenguprogrammi veebis vaatamiseks. Loenguid on kahesuguseid: reaalajas ja salvestatud loengud. 

Reaalajas loenguprogramm toimub õpikeskkonnas Zoom ja sellel osalemiseks tuleb registreeruda. Loengutel osalemise eest väljastame digitaalse tõendi, mis saadetakse osalejale e-postiga. Tõendi saamiseks tuleb kohal olla vähemalt kahel loengul kolmest. See on hea võimalus loengust vahetult osa saada ja lektorile küsimusi esitada. 

Loenguprogrammile (kokku kolm loengut) saate registreeruda siin: Väärikate ülikooli kevadsemester 2020/2021. Kõikidele registreerunutele saadetakse täpne juhis. 

Ajakava: 

 • 26. veebruaril kell 16.00-17.30 David Vseviovi loeng "Kuidas mõista ajalugu?" 

 • 25. märtsil kell 16.00-17.30 Toivo Aaviku loeng „Positiivne psühholoogia ja positiivne muutus" 

 • 22. aprillil kell 16.00-17.30 Ruth Kalda loeng "Milliseid teadmisi saime Covid-19 seireuuringu tulemustest?" 

Salvestatud loenguid on võimalik eraldi registreerumata vaadata endale sobival ajal siin: TÜ väärikate ülikool. Iga kuu viimasel reedel kella 12.00-ks lisame uue loengu. Videoloengute vaatamise eest dokumenti ei väljastata. Küll aga palume oma väärikate ülikooli koordinaatorile teada anda, kui te seda õppeaasta alguses teinud ei ole, et osalete väärikate ülikooli programmis. 

Lisainfo: 
Gerda Kiipli-Hiir 
gerda.kiipli@elva.ee

 

Elva vallavalitsus ja teenuskeskused on 22. veebruarist kaugtööl


Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud täiendavate piirangutega otsustati, et ka Elva vallavalitsus on alates 22. veebruarist 7. märtsini.

See tähendab, et elanikke nõustatakse eelkõige telefoni ja e-kirja teel. 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid erandjuhtudel ja ainult sel juhul, kui ametnikuga on kohtumiseks aeg eelnevalt kokku lepitud. Elva vallamajja ja teenuskeskustesse ei ole võimalik ilma eelnevalt ette registreeritud ajata tulla.

Sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike kontaktid leiate SIIT. Sotsiaaltööspetsialisti, lastekaitsespetsialisti või sotsiaalnõunikuga kohtumiseks tuleb aeg ette registreerida pöördudes ametniku poole kirja või telefoni teel.

Kõikide ametnike kontaktid leiate SIIT.

Erinevaid taotlusi palume esitada e-keskkonnas. Paberkandjal dokumendid palume tuua Elva vallavalitsuse maja ees olevasse eraldi märgistusega postkasti (Kesk 32, Elva) või teenuskeskuste juures olevatesse postkastidesse.

Terviseameti info ja juhised: https://www.terviseamet.ee/ 

 
Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   12 .   aprill
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  5 . aprill 2021 Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,   2 9 .   mä r ts  202 1
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4