« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.01-19.01.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.01.–19.01.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäevast kolmapäevani osales Margit Kink Noorteinfo põhiteadmiste- ja oskuste koolitusprogrammis Yintro. Tegemist oli Elva valla noorsootöötajatele suunatud koolitusega, mis on välja töötatud Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri ERYICA poolt projekti Developing Online Youth Information Trainings - DOYIT raames.

Koolituse peamine eesmärk on anda ja tagada noortele professionaalselt neile vajaminevat adekvaatset infot. Lihtne reegel, millest lähtuda, on see, et annad enda pädevuses kõik, mida sa oskad ja tead ning siis suunad noore vastava spetsialisti juurde edasi, kui vaja (oma varjust ei pea üle hüppama).

Koolitus jätkub e-õppena Moodle keskkonnas, kus tuleb teha iseseisvat tööd ning lõpeb 6. märtsil veel ühe koolituspäevaga. 

 

Esmaspäeval külastas Mare Tamm mitmeid valla raamatukogusid. Kohtumised Rõngu Raamatukogu juhi Laine Meosega, Aakre juhi Riina Siikiga ja Rannu juhi Viive Vinkiga olid eesmärgiga olla kursis asutuste igapäevaste toimetamistega.

Talvisel perioodil on lugejate ja raamatukogudest läbiastujate arv püsinud samal tasemel võrreldes varasemaga, mõnel pool on see ka vähenenud. Juhid muretsevad selle üle, et piirkonnas elavate laste huvi raamatute laenutamise vastu tõuseks ja et kooliõpetajad annaksid ikka põnevaid lugemissoovitusi. Lugemishuvi tekitamisele saavad kaasa aidata ka pered ise.

Põnevad ajakirjad, uued raamatud ja populaarteaduslik kirjandus ootavad meie kogudesse sisse astuma nii uusi kui ka praeguseid lugejaid!

 

Teisipäeval, 14. jaanuaril kohtusid Marika Saar ja Mare Tamm Elva Gümnaasiumi õpetajate ametiühinguga. Kuulati ära õpetajate ettepanekud praegu vallas koostamisel oleva koolis töötava õpetaja ametijuhendi kohta ja arutleti õpetaja töötasu kui tervikpalga teemadel. 

 

Teisipäeval osales Mare Tamm Elva Järve lasteaia hoolekogu koosolekul, kus ta tutvustas üldiselt Eesti ja Elva valla lasteaedade töökorralduse põhimõtteid. Tänase lasteaia töökorralduse mõtteviisi alus on lapsest ja tema arenguvajadustest lähtumine. Hea haridusega ja pädevad õpetajad töötavad üha enam meeskondadena, kes tegutsevad lastega väikerühmades ja on paindlikud tööajas. Samuti räägiti sobitusrühmade tegevuse põhimõtetest ja nende loomise korrast. 

 

Kolmapäeval ja neljapäeval 15.-16. jaanuaril osales Mare Tamm Huvitava Kooli konverentsil Tartus. Algatuse Huvitav Kool VII hariduskonverents „Õppimise aeg“ tõi Tartu Ülikooli spordihoonesse kokku üle 300 õpetaja, koolijuhi ja haridushuvilise. Enne avamist üllatasid saabujaid Miina Härma Gümnaasiumi õpilased, kes korraldasid väikese ajarännaku Eesti kooli minevikku ja tulevikku aastast 1919 kuni aastani 3019.

Õpilane, õpetaja, koolijuht ja koolipidaja heitsid pilgu viimasesse viide aastasse ja kaardistasid Eesti haridusmuudatusi: süvenev õpetajatepuudus, digi jõuline tulek, kaasava hariduse kasvuvalud. Vaadati ka tulevikku ja peeti plaani, kuidas teha veel paremini. Üheskoos Toivo Maimetsaga otsiti õpetaja geeni. 

 

Kolmapäeval toimus Tallinnas Laulu- ja tantsupeo kokkuvõtete tegemise arutelu ja nõukogu koosolek, kus osales Marika Saar. Kinnitati 2020. aasta eelarve ning võeti kokku peo korraldamisega seotud teemad. Peamised mured on seotud väljakute mahutavusega ning korralduse intensiivsusega, kui osaliselt kattuvad nii noortepeo kui ka üldpeo ettevalmistused.  

 

Neljapäeval, 17. jaanuaril toimus Tartumaa kultuurrahva tänusündmus, kus esines ka Konguta Segakoor. Elva vallast said tunnustused Kaja Udso ja Margus Möll.  

 

Reedel toimus Elvas Tartu Ülikooli Väärikate Ülikooli avaloeng

Avaloengu teema oli Eesti pensionisüsteemi areng ning põhjaliku ülevaate tegi lektor Eiki Nestor. Abivallavanem Marika Saar edastas vallavalitsuse tervitussõnad ning rõõmustas, et huvilisi oli nii palju. Hinnanguliselt oli raamatukogu kaminasaalis üle 100 kuulaja.

Järgmisteks Tartu Ülikooli Väärikate Ülikooli loengute teemadeks on tervist toetav toitumine, liikumine ja liigesehaigused, järvede tervenemine,  peresuhted ja rollid vanemas eas. Kõik, kes soovivad loengutel osaleda, palutakse registreeruda telefonil 518 5437 või e-mailil hoolekoda@hot.ee. Registreerimisel öelda oma nimi ja isikukood.

 

Laupäeval osales Margit Kink Elva valla noortevolikogu koosolekul. Paika pandi aastaplaan ja tegevuskava. Tulemas on tegus aasta! Lähiajal kohtub noortevolikogu kõikide Elva valla koolide õpilasesindustega ning noorsootöötajatega. 

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 16. jaanuaril toimus Tallinnas ESTA strateegiapäev, millest võttis osa Eva Kuslap. Strateegiapäeva eesmärk oli kavandada Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni tegevusplaan arengukava elluviimiseks, mis hõlmab sotsiaaltööala töötajate assotsiatsiooni populaarsuse, aktiivsuse ja liikmete arvu suurendamist. Samuti, et leppida kokku, kuidas ühing saaks paremini eesmärke ellu viia - sotsiaaltööalaseid huve esindada ja kaitsta, sotsiaaltööd väärtustavate isikute ja organisatsioonide ühendamist, sotsiaaltööd edendada ja sotsiaalpoliitikat mõjutada ning süsteemselt juhtida, tunnustada ja tagada jätkusuutlikkus organisatsioonis.

 

Elva vald alustas vingugaasiandurite jagamist koduteenusel olevatele vallaelanikele 

Elva valla sotsiaaltööspetsialistid alustasid koostöös Päästeametiga vingugaasiandurite jagamist koduteenusel olevatele Elva valla elanikele. 

Elva vald paigaldab vingugaasiandurid 70 kodusse. Päästeamet nõustab kõiki neid inimesi nii vinguanduri, suitsuanduri kui ka üldise tuleohutuse teemadel. Samuti paigaldatakse suitsuandur kodudesse, kust see on seni puudu olnud.  

2018. aastast on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Soovituslik on paigaldada vingugaasiandur, kui koduses majapidamises kasutatakse gaasiseadmeid (nt gaasikatel või gaasiveesoojendi) või kütteallikana tahkeküttega pliiti, ahju, kaminat või katelt.  

Lisainfot vingugaasi kohta on võimalik leida Päästeameti lehelt

 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 14. jaanuaril osalesid Allan Allik, Maarika Uprus ja Jaanika Saar Viljandis toimunud üldplaneeringu töötoas. 

Seekordse töötoa teema oli “Väärtused ja piirangud (loodus ja ökosüsteemi teenused)”.  Arutleti, kuidas kaardistada üldplaneeringus väärtusi nagu näiteks rohealad, rannad ja kaldad, väärtuslik põllumaa. Kogemusi jagasid Keskkonnaametist Kaili Viilma ja Põllumajandusametist Helve Unt.

Praktilistest näidetest linna rohevõrgustiku loomisest rääkis maastikuarhitekt Edgar Kaare. Päästeameti esindajate teemaks olid üleujutuste alad ja nende kaardid ning üleujutuste leevendusmeetmed ruumilises planeerimises. Näiteks, kuidas kaitsta taristut (elektrisüsteeme) üleujutuste eest. 

 

 

 

Neljapäeval toimus spordihoone ehituskoosolek, kus osales Heiki Hansen. 

Spordihoone ehitus kulgeb plaanipäraselt. Tööd põhikonstruktsioonidega on lõpetatud, käivad elektritööd ja alustatud on ruumide siseviimistlusega. Välispiirdest on veel avatud jooksuraja galerii osa, kus valatakse põrandat ning peale seda alustatakse klaasfassaadi paigaldusega. Spordihoone valmib selle aasta juuniks.

 

Neljapäeval, 16. jaanuaril andsid Kertu Vuks, Terje Raadom ja Sten Saarekivi Elva Gümnaasiumis õppeaine “Kodanik ja ühiskond” raames tundi. Tegemist on Elva Gümnaasiumi valikkursusega, mis sel aastal jaguneb kahe teema vahel - “Unistuste koolimaja” ning “Kuidas päästa maailm” ning mis kestab veebruari lõpuni.

Aine eesmärk on anda õpilastele teadmised Eesti Vabariigi toimimise protsessidest nii riiklikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Kursuse jooksul sooritatavad ülesanded arendavad meeskonnatöö,- suhtlemis- ja eneseväljendusoskust. Kursuse raames valmivad grupitööd, mida hindab vallavalitsuse ja kooli juhtkonna liikmetest koosnev komisjon.  

 

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 14. jaanuaril toimus osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek. Koosolekul arutleti siseveebi loomise vajaduse ning selle funktsioonide üle. Samuti arutati sisekommunikatsiooni ning sellega seotud väljakutsete ja lahenduste üle.  

 

Elva valla jõulufotokonkursi võitis Andra Koppel

Elva Vallavalitsus kuulutas koos SA Elva Kultuur ja Spordiga eelmise aasta lõpus välja jõulufotode konkursi, mille võitis Andra Koppeli saadetud fotokollaaž oma kaunistatud kodust.

Konkursile saadetud fotod pandi hindamiseks üles Elva valla äppi ning Andra Koppeli jõulufoto sai keskmise hinde 4,75. Tegemist oli kõrgeima keskmise hindega ja seega võitis Andra Koppel I koha.

II koha sai Kairit Leesalu foto jõulutuledes Palupera Põhikoolist, mis sai äpi kasutajatelt keskmise hinde 3,71.

III koha sai Liina Luure foto Peedu kooli- ja kogukonnamajast, mis sai inimestelt keskmise hinde 3,69.

Konkursile oodati fotosid kaunistatud majadest, ettevõtetest või asutustest. Konkursile saadeti kokku 21 fotot, millele said oma hinnangu anda kõik Elva valla äpi kasutajad. Kasutajatel paluti fotosid hinnata viie tärni süsteemis. Fotosid oli võimalik konkursile saata 31. detsembrini ning fotosid sai hinnata pikendatud tähtajaga 12. jaanuarini.

Konkursile saatsid oma foto veel ka: Janeli Ring, Helen Saar, Elva Lasteaed Murumuna, Aakre Lasteaed-Algkool, Rein Treier, SA Elva Teenused, Serjoža Smorodin, Inga Ilusalong ja Ave Kütt.

Elva valla äpil on veidi üle 1400 kasutaja, kes kõik said võimaluse olla konkursi žürii.

Palju õnne võitjatele ning aitäh kõigile, kes oma foto konkursile saatsid!

Andra Koppeli saadetud fotokollaaž, I koht.

 

Kairit Leesalu saadetud foto Palupera Põhikoolist, II koht.

 

Liina Luure foto Peedu kooli- ja kogukonnamajast, III koht.

KOMISJONID

Teisipäeval, 14. jaanuaril osales Marika Saar Elva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul. Abivallavanem tutvustas õpetajate palgakorralduse pilootprojekti seisu, tugispetsialistide projekti hetkeseisu ning haridus- ja kultuuriosakonna tööplaani aastaks 2020.  

 

Kolmapäeval, 15. jaanuaril osales Heiki Hansen majanduskomisjoni koosolekul. 

Komisjon arutas kahte volikogu eelnõud. Kalmistu kasutamise eeskirjale tehti mitmed muudatusettepanekud ning arutati läbi ka avalikult konsultatsioonilt laekunud ettepanekud. Komisjon otsustas saata eelnõu koos ettepanekutega volikogusse vastuvõtmisele. Otsustati kooskõlastada ka Põrgumäe X uuringuruumi geoloogilise uuringu luba ning saata see volikogusse arvamuse andmiseks. 

 

Neljapäeval, 16. jaanuaril toimus rahanduskomisjoni koosolek, kus osales Heiki Hansen. 

Päevakorras olid mitmed maade võõrandamise, soetamise ja vahetamise eelnõud. Maadetehingud on vajalikud kergliiklusteede ehituseks ja muudeks valla põhifunktsioonide täitmiseks. Peale selle otsustas komisjon kiita heaks hoonestusõiguse seadmise Kentsi paisjärvele SA Elva Kultuur ja Sport kasuks. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   13 . juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
Esmaspäev,   6. juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm vii vad 
Esmaspäev,   2 9 . juuni  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 9-14 Terje  Korss  Valgas MTÜ
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4