« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 12.10-18.10.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.10.–18.10.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 13. oktoobril osales kultuurispetsialist Margit Kink Tartumaa kultuuritöötajate koosolekul Tabiveres. Külastasime uut Tabivere põhikooli ja raamatukogu. Arutasime kultuuristrateegia ning Tartu2024 plaane. 

Teisipäeval osales Margit Kink noorsootöö kvaliteedi hindamise tuumikrühma e-koosolekul. Koostasime tegevusplaani, kuidas jõuda küsitlusega 20–26aastaste noorteni.  

Selles vanuses noored saavad ankeedile vastata lingil: http://tiny.cc/noor20-26. Kui te tunnete noori vanuses 20–26, siis palume kindlasti infot neile levitada. Loosime vastajate vahel ka auhindu! 

 

Vallavalitsus ootab pakkumusi huvihariduse ja –tegevuse osutamiseks vallas 

Elva valla haridus- ja kultuuriosakond kuulutab välja avaliku pakkumiste vooru huvihariduse ja huvitegevuse osutamiseks Elva vallas. Eesmärk on parandada 7–19aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja- tegevuse kättesaadavust ning mitmekesisust. Põnevaid ideid ootame nii senistelt kui ka uutelt tegijatelt. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. november. 

Esitatud pakkumus peab vastama järgmistele kriteeriumitele: 

Kavandatav tegevus toetab Elva valla huvihariduse ja -tegevuse mitmekesisust ning kitsaskohtade lahendamist: 
- Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkond; 
- Suunitlus rahvakultuuri edendamisele; 
- Suunitlus liikumisele ja tervislike eluviiside kujundamisele; 
- Eelistatud on II ja III kooliastmele suunatud tegevused. 

Tegevuses osalevate noorte arv ja kulu on proportsionaalsed; 

Sihtrühm on 7-19aastased Elva valla noored; 

Huviringi vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrghariduse või erialase kutsetunnistusega; 

Huviring toimub regulaarselt (vähemalt 8 kuud aastas, 1 kord nädalas, vähemalt ühe akadeemilise tunni ulatuses); 

Huviringis osalevate noorte üle peetakse arvestust ARNO süsteemis või üldhariduskooli õppeinfosüsteemis (stuudium/eKool); 

Tegevused, mille eest soovitakse vanematelt omaosalust, peavad olema põhjendatud; 

Tegevuste asukoht on Elva vald; 

Huviharidus või huvitegevus on planeeritud realistlikult, põhjendatult ning selgete eesmärkidega. Sõnastatud on eeldatavad õpiväljundid ja koostatud on õppekava või tegevuskava; 

Võimalusel palume välja tuua huviringi- või tegevuse uuenduslik pool.  

Pakkumised palume saata e-aadressile auli.maesalu@elva.ee

Lisainfo: 
Auli Mäesalu, haridusspetsialist  
auli.maesalu@elva.ee

 

Vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti 

Elva vallavalitsus võtab tööle kultuurispetsialisti ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks, kelle peamine ülesanne on kultuuri-, noorsootöö- ja spordialase tegevuse korraldamine ja Tartu 2024 ettevalmistamisprotsessis osalemine. Kandideerimise tähtaeg on 22. oktoober. 

Kandidaadilt oodatakse: 

  • kõrgharidust; 
  • sündmuste korraldamise kogemust; 
  • head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust; 
  • head organiseerimisvõimet ja süsteemsust; 
  • head pingetaluvust ja kohusetunnet. 
  • Kasuks tuleb ka varasem töökogemus avalikus sektoris või kultuuri-, noorsootöö- või spordivaldkonnas. 

Kandideerimiseks palume esitada: 

  • CV; 
  • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 
  • koopia haridust tõendavast dokumendist; 
  • essee "Valdkonna võimalused ja väljakutsed Elva vallas" (pikkus kuni 2 lk) 

Ametijuhendi ja lisainfo leiate SIIT.  

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Kandideerimise tähtaeg on 22. oktoober ning dokumendid palume esitada e-aadressil elva@elva.ee

Lisainfo: 
Mare Tamm, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 
mare.tamm@elva.ee 

KAASAV EELARVE

Elva valla kaasava eelarve hääletusel oli võidukas Rämsi küla spordiväljak 

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletuse võitis 250 poolthäälega Rämsi küla spordiväljaku rajamise idee. 

Rahastuse saavad veel ka ettepanek teha Rõngu jõulinnak (242 häält) ja ajakohastada Elva linnastaadioni infotabloo (230 häält). 

12.–18. oktoobril toimunud Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 1099 inimest, kes andsid kokku 1841 häält. 

Vastavalt Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi saavad rahastuse kolm enim hääli saanud ettepanekut, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla eri piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot. Kaasava eelarve kogusumma Elva valla eelarves on 45 000 eurot. 

Hääletamine toimus Volis keskkonnas, valla teenuskeskustes, raamatukogudes ja harukogudes, valla suurimates COOP kauplustes ning Elva gümnaasiumis ja Rõngu keskkoolis. Iga hääletusel osaleja sai hääletada kuni kolme endale meelepärase idee poolt. 

Septembris toimunud ideekorje järel laekus Elva valla kaasava eelarve jaoks 18 ettepanekut. Ideede sõelumiskomisjoni läbis 15 ideed, mis pääsesid rahvahääletusele. 

Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides, sealhulgas Eestis, kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida. 

Elva vallavalitsus tänab kõiki ideede esitajaid ning hääletuses osalejaid. Järgmine Elva valla kaasava eelarve ideekorje toimub 1.–15. septembril 2021. 

Rohkem infot kaasava eelarve kohta leiate: www.elva.ee/kaasaveelarve

SOTSIAALVALDKOND
Esmaspäeval, 12. oktoobril osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ning ennetustööspetsialist Kertu Kattai NEET noorte teemalisel arutelul. Vahetati mõtteid NEET noortele suunatud tegevuste kohta, milliseid teenuseid neile pakkuda, mis toetaksid tööle saamist või haridustee jätkamist. Riiklikul tasandil on loodud registrite kogum, mille alusel on võimalik tuvastada abivajavaid noori, kes ei tööta ega õpi. Kohalikul omavalitsusel on võimalik STAR süsteemi kaudu osaleda kaks korda aastas seires, et leida üles oma piirkonna mitteaktiivsed 16–26aastased noored. Noortegarantii tugisüsteemi teine päring käivitati 15. oktoobril. 
Neljapäeval, 15. oktoobril osalesid Marika Saar, Merilyn Säde ja Kertu Kattai tervise- ja heaolukomisjoni koosolekul. Koosolekul arutasime Elva valla ennetustöö eesmärke ja tegevusi ning tegime esimesi ettevalmistusi kevadiseks tervisekampaaniaks.  
Reedel, 16. oktoobril osales Marika Saar Vabariigi valitsuse ja ELVL alatöörühma integreeritud ja KOV-i ülesed mudelid suuremat tuge vajavatele lastele e-koosolekul. Kohtumise eesmärk oli keskenduda sellele, kuidas haridus- ja sotsiaalvaldkonda rohkem lõimida keskendudes just keerukamate laste abivajadusele ja teenuste kättesaadavusele. Töörühma eesmärk on kaardistada tänaseid kitsaskohti ning teha soovitusi kitsaskohtade lahendamiseks.  
JUHTIMINE

Neljapäeval, 15. oktoobril osales haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm Eesti keskjuhtide aastakonverentsil “Tulemuslikkusel on hind”. Keskjuhilt eeldatakse ühelt poolt juhtkonna toetamist ning tulemuste saavutamisele kaasaaitamist, teisalt aga inimlikkust ning tulemuslikku juhtimist. 

Keskjuhi mõjusus sõltub aga peamiselt tööprotsesside oskuslikust kasutamisest ning toimivate strateegiate loomisest. Täna on hindamatu väärtusega kiire kohanemine määramatuses ehk oskus jääda ellu ja tegutseda kiirelt ebakindla tuleviku valguses. 

Mare Teichmann, Kaja Tampere, Kristjan Pihl, Andrus Hiiepuu ja Kai Realo jagasid praktilisi näiteid selle kohta, milliseid tööriistu kasutades on võimalik astuda juhtkonnaga ühte sammu ning olla kiirete muutuste ja uuenduste eestvedaja oma meeskonnas. 

VALLAMAJANDUS
Teisipäeval, 13. oktoobril osales abivallavanem Heiki Hansen riigiteede üleandmise ja kaasneva rahastamise koosolekul. Asjaga seotud ministeeriumite ja Maanteeameti esindajad tutvustasid teede üleandmise kava ja sellega seotud rahastamismudelit, milles on osaliselt arvestatud omavalitsuste varasemaid ettepanekuid.

Olulisim on asjaolu, et valitsus on otsustanud hakata teid üle andma omavalitsuste taotluste alusel vabatahtlikult. Varem oli üks võimalik variant n-ö sunniviisiline üleandmine läbi erinevate seaduste muutmise. Elva vallas on üle 80 kilomeetrit riigitee tunnustele mittevastavaid teid, mida riik sooviks omavalitsusele anda. Arutelud nende ülevõtmiseks algavad uuel aastal. 
 

Otsime jõulupuud! 

Elva vald otsib jõulupuud, mis kaunistaks jõuluperioodil Elva linna. Kõik maa- ja metsaomanikud, kelle valdustes kasvab uhkeid käharaid kuuski või nulgusid, on oodatud oma pakkumist tegema. 

Väärika jõulupuu pikkus võiks jääda 15–20 meetri vahemikku, puu peab olema tihe, ühtlase võraga ja kasvama ligipääsetavas kohas. 

Vallavalitsus ootab pakkumisi kuni 10. novembrini koos fotoga kuusest (või nulust), asukoha kirjelduse, puu kõrguse, omaniku kontaktandmete ja hinnasooviga e-aadressile sten.saarekivi@elva.ee

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist 
tel +372 5886 1600 

ETTEVÕTLUS

Teisipäeval ja kolmapäeval, 13.–14. oktoobril osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning arendusspetsialist Allan Allik ettevõtluskeskkonna teemalises Taiex-Regio korraldatud töötoas. 

Seoses Euroopa Liidu 2021.–2027. aasta eelarveperioodiga saab senisest suuremat rolli eurotoetuste valdkonnas mängima Eesti jaoks innovatsiooni ja ettevõtluse arendus ning kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamine. Seoses sellega korraldati veebiseminar, milles tutvustasid Tšehhi, Poola ja Itaalia valdkondlikud eksperdid endi parimaid praktikaid regionaalsete koostööprojektide elluviimisel, mida on tehtud sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna, hariduse, turismi ja ettevõtluse arendamise nimel. Seminari käigus tutvustati erinevaid meetodeid koosloome, kasutajakeskse lähenemise, strateegilise ning integreeritud planeerimise edendamiseks regionaaltasandil. 

KOGUKOND

Teisipäeval, 13. oktoobril osalesid abivallavanem Mikk Järv ja piirkonnakoordinaator Ene Joosing Rõngu piirkonnakogu koosolekul. 

Piirkonnakogus jagati infot seoses Verevi rannaala detailplaneeringuga. Räägiti ka Rõngu kogukonnakeskuse ehitusest, mille hange kuulutatakse õige pea välja. Samuti oli teemaks Elva valla üldplaneeringu ideekorje, kus inimestel on võimalus teha 20. oktoobrini ettepanekuid Elva valla üldplaneeringusse. 

VARIA

Esmaspäeval, 12. oktoobril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Tartumaa Aasta küla 2020 ringreisil Elva vallas. Kirepi küla on koos Tartu vallas asuva Koogi külaga esitatud Tartumaa Aasta küla nominendiks, mistõttu külastas komisjon Kirepi küla. Koos Kirepi külavanema ja Kirepi külaseltsi liikmetega tehti ring peale kogu Kirepi külale ning tutvustati komisjonile Kirepi küla tegemisi. Muu hulgas käidi vaatamas Kirepi külaplatsi ja Saunamaratoni rahva lemmikuks saanud sauna, külastati Kirepi mõisa ning tutvustati Ihiide-Ohhoode kampaania telgitaguseid.  

 

TTJA võtab vastu toetuse taotlusi kiire interneti püsiühendusega liitumiseks 

TTJA (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet) on alustanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord" alusel eraisikute ja ettevõtete toetuse taotluste vastuvõtmist. Toetusmeetme kogumaht on 9 miljonit € ning taotlejal on võimalik saada kuni 300 eurot toetust. Taotlusi võetakse vastu 30. novembrini. 

Toetust on võimalik taotleda sideettevõtja võrguga liitumisel seadmete- ja siderajatise ostuks/paigaldamiseks ning liini ehitamiseks. Toetust saate taotleda juhul, kui on täidetud järgmised peamised tingimused: 

Teil puudub kiire, üle 30 Mbit/s kiirusega internetiühendus. 

Asute abikõlbulikul aadressil. Seda saate kontrollida all olevast aadressipäringust. 

Teie piirkonnas pakub teenuseid mõni toetusprogrammis osalev sideettevõtja. 

Te ei ole töötuna arvel Töötukassas või kui olete juriidiline isik ja Teil puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad. 

Juhul kui leiate, et täidate toetuse taotlemise tingimused, palume kontrollida alloleval kaardil aadressi abikõlblikkust ning pöörduda mõne all loetletud, soovitud piirkonnas asuva sideettevõtja poole, et võtta liitumispakkumus. Peale pakkumuse saamist täitke taotlus ja võimaluse korral volitage sama taotlusega sideettevõtja Teie eest edasisi toiminguid tegema. See on kõige mugavam viis. Kui soovite ise toetuse taotlusega tegeleda, siis lisage taotlusele sideettevõtja pakkumus ning allkirjastage see koos toetuse taotlusega ja saatke toetus@ttja.ee

 
Toetusega seotud kontaktid: 

e-post toetus@ttja.ee

telefon +372 6672073 (tööpäevadel, ajavahemikul 10:00 - 12:00) 
 

Abikõlbliku aadressi kontroll 

Aadressipäringu teostamiseks sisestage otsinguribal aadress või klõpsake kaardil hoone peale (vaja piisavalt suurendada, et hoone oleks nähtav). Tulemus kuvatakse hüpikaknas. Positiivse tulemuse korral on hüpikaknas nupp 'kopeeri', millega kopeeritakse postiaadress mällu ning mida saate seejärel taotluse täitmisel aadressi väljale kleepida. Juhul kui aadressipäring on negatiivne, kuid aadress asub siiski väljaspool linnu, siis andke sellest teada toetus@ttja.ee. Andmekogus võib olla üksikuid aadresse, mis ei ole abikõlblikuna sisse kantud. 

NB! Mõnedes veebibrauserites võib vajalikuks osutuda veebilehe kerimise Shift klahviga lukustamine, kui soovite hiire rullikuga kaarti suurendada/vähendada. 

Toetusprogrammi sideettevõtjad ja taotluse vormid leiate TTJA kodulehelt, SIIT.  

 

Reedel, 16. oktoobri pärastlõunal toimus vallavalitsuse meeskonna väljasõit rappa.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult etteregistreerides .
NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4