« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.08.–18.08.2019

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 12. augustil osales Marika Saar Kagu-Eesti välitööde raames toimunud kultuuriseminaril “Kultuur ei kao, vaid teiseneb” Treski Küünis.
Päeva esimeses pooles keskenduti kultuuritööle maapiirkonnas ning pärandkultuurile. Teemaks tõusis küsimus, kas rahvamajad vajavad seadust, et tagada kultuuri väärtustamine igas Eesti paigas. Päeva teises pooles olid fookuses  raamatukogud ning nende roll tulevikus. 

Kolmapäeval, 14. augustil käisid Marika Saar ja Kertu Vuks seminaril regionaalsest vaatest ja teenustest "Millist muutust me tahame?" Väimelas.

Seminar oli väga huvitav ning keskendus teenuste lähendusele ja kvaliteedile. Peale ettekandeid toimusid rühmatööd. Kertu osales töörühmas, mis töötas välja Kogukonnataru lahenduse, kus raamatukogudes saaks tulevikus võimalikult mitmekesist teenust osutada. Marika osales rühmas, kus töötati idee kallal, et postiteenuse ehk pakiautomaatide parem kättesaadavus lahendaks täna ja ka tulevikus paljude teenuste kättesaadavust maapiirkonnas. 

Neljapäeval, 15. augustil toimus Elva Elamusfestivali koosolek, millest võtsid osa Margit Kink, Liis Lehiste, Mare Tamm, Marika Saar, Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Elva valla kultuuritöötajad, Noortevolikogu ning huvikeskus. Vaadati üle elamusfestivalil osalevad ettevõtted. Kaardistati viimased tegevused, et festival hästi õnnestuks. Arutleti ajakava, paigutuse jms üle. Määrati viimased vastutusvaldkonnad. 

Teisipäeval, 13. augustil osalesid Marika Saar ja Liis Lehiste volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul, kus tutvustati haridusvaldkonna statistikat ja osakonna olulisemaid tegevusi. Heakskiidu sai ka eelnõu “Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks”.  

KOGUKOND

17. - 19. augustil käisid Marika Saar, Maano Koemets ja Kertu Vuks Ukrainas Baikivtsi omavalitsusega tutvumas. Külastati koole, ettevõtteid ja festivali ning kohtuti omavalitsusjuhtidega. Esmaspäeval toimub taas kohtumine omavalitsusjuhtidega, et arutada koostööd tulevikus. Ukraina visiidist täpsemalt saab lugeda järgmisest nädalakirjast.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäev, 13. augustil osalesid  Mikk Järv ja Jaanika Saar seminaril “Planeerimine, ehitamine ja elamumajandus“. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi korraldatud seminari sihtrühmaks olid kohalike omavalitsuste planeerimis- ja ehitusvaldkonna juhid ja spetsialistid. Seminari ettekanded käsitlesid üldplaneeringu koostamisel üleskerkinud teemasid. Ehitusvaldkonna ettekannetes arutati muuhulgas ka elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamist ja ehitisregistri arengu suundasid. 

Neljapäev, 15. augustil osales Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi infopäeval Tartus.
Infopäeva eesmärk oli tutvustada TAS-i uut suurprojektide arendamise meedet ja taotlemise tingimusi. Tehti ülevaade TASi tulevastest taotlusvoorudest, meetmetest ja LEADER-projektitoetuse taotlemisega seonduvatest teemadest. Peale selle tutvustati seni ellu viidud LEADER projektide kogemusi. 

SPORT

August on spordikuu!
Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub osalema erinevate spordialade treeningutel.
Treeningud on tasuta ning vajalik on eelnev registreerimine.
21. augustil saab ennast proovile panna BMX KROSS’is Elva Skatepark’i juures kultuurikeskuse parklas. Korvpallis saab kätt proovida 25. augustil kell 14 Elva korvpalli väliväljakul. 26. augustil kell 17 on võimalik rammu näidata raskejõustikus (jõutõstmine, klassikaline tõstmine, rammumees) Elva Puiestee 2. Jooga ja meditatsioon toimuvad 28. augustil kell 18 Elva Kultuurikeskuses.
Soovitame jooksvalt jälgida ajakava, sest treeningute nimekirjas ja ajakavas võib ette tulla muudatusi. Peale selle loositakse välja auhindu nende vahel, kes panevad kirja kõik augustikuus läbitud sportlikud kilomeetrid. Täpsema info selle kohta leiab Elva Spordikuu Facebook'i leheküljelt. Loosimine toimub augustikuu lõpus.

VARIA

Teisipäeval, 13. augustil osalesid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Kagu-Eesti maineseminaril “Maine kui kohaliku elu peegel” Otepääl.  

Maineseminaril andis Marketingi Instituudi tegevjuht ja konsultant Anu-Mall Naarits ülevaate Kagu-Eesti turismi väljakutsetest ja võimalustest, rääkides ettevõtjate küsimustiku põnevatest tulemustest. Ühtlasi pani tema ettekanne mõtlema ka meie valla, sh Lõuna-Eesti mõistes  küsimustele, kui kauaks on plaaninud inimesed meie piirkonda elama jääda või kui kaugel asuvad nende töökohad ning kuidas mõjutab see nende rahulolu meie piirkonnas elamisega. 

Ettevõtja Kuldar Leis rääkis sellest, kuidas kujuneb ettevõtluskeskkonna maine ning mis seda mõjutab. Ta tõi ilmeka näite sellest, kuidas välismaalased soovisid Põlvas ühest poest osta kama ning kui nad olid teenindajalt jõudnud inglise keeles küsida pool oma küsimusest, jooksis teenindaja poe tagaruumidesse. Kõik seesugused detailid ilmestavad meie ettevõtluskeskkonda, meie mainet ja muljet meist.  

Ettevõtja Jüri Makarov rääkis enda visioonist Kagu-Eesti ja Otepää mõistes. Makarov rääkis oma ettekandes, miks ta on valinud oma koduks just Otepää ning missuguseid võimalusi ja väljakutseid on see talle pakkunud.  

Pärast seminari oli kõigil võimalus külastada erinevaid ettevõtteid Otepää vallas. Merilyn külastas Jüri Makarovi Kivi talu restorani Rock Summer, kus talu peremees tutvustas oma talus elavaid loomi, rääkis sellest, kuidas ta pakub restoranis ainult mahetoitu (oma või naabrite aedade saadusi ning ise kasvatatud loomaliha) ning samuti rääkis ta veidi oma toiduvalmistamise kirest. Nimelt tegutseb Makarov ka ise väga aktiivselt restoraniköögis ning nii pakkus ta külastajatelegi enda küpsetisi. 

Kivi talus kasvavad kitsed, lambad, kolm hobust, pardid ja kanad. 

Restoranis saab näha paljude erinevate artistide kontserti plakateid, suurel osal neist on olemas ka artistide autogrammid. Seega jagus uudistamist väga palju. 

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 15. augustil andis abivallavanem Marika Saar ülevaate volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjonile valdkonna tegevustest. Arutelu toimus valla terviseedenduse suundade ja tegevuste korraldamisel üle.  
 

VALLAMAJANDUS

Valmis Liiva tänava tänavavalgustus.
Koostöös Emajõe Veevärk AS-ga toimuvad Elvas Liiva tänaval vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd. Peale trasside valmimist uuendatakse asfaltkate ja korrastatakse haljastus. Kaevetöödega paralleelselt vahetati välja ka Liiva tänava amortiseerunud tänavavalgustus uute LED valgustite vastu ning paigaldati metallpostid koos maakaabliga. Metallpostid koos postikannudega on pärit Elva Kesk tn, kus juba varasemalt olid metallist valgustipostid. Kesk tänavale paigaldatakse projekti raames täiesti uus tänavavalgustus, mis sobib kokku keskväljaku lahendustega.  

Liiva tänava valgustid on nö “targad valgustid”, kus on juba tootja poolt programmeeritud energiasäästlikkuse süsteem. Õhtul peale kella 21 jääb valgusti põlema 80% valgustugevusega ning kella 1-6 öösel langeb valgustarbimine 60% peale. Liiva tänava tänavavalgustuse ehitustööd läksid maksma ca 19 000 eurot ning töid teostas Seiro Elekter OÜ.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

 

Esmaspäev, 18. jaanuar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 arengu-
Esmaspäev, 11. jaanuar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus-
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4