« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.-17.04.2022

Elva vallavalitsuse nädalakiri 11.-17.04.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

Teisipäeval, 12. aprillil toimus Ulila Keskuses haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Tutvuti Ulila Keskuse maja ja tegemistega, Liis Lehiste tutvustas noorsootöö plaane ning Kristi Liiv tutvustas projekti "Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas", mis on suunatud noortele, kes ei õpi ega tööta. Abivallavanem Heiki Hansen andis ülevaate Elva Gümnaasiumi remondiaegsest õppekorraldusest, kus I kooliaste viiakse Rõngu ja Konguta kooli ning II ja III kooliastme õppetöö hakkab toimuma Tartu mnt koolimajas. Täpsemalt saab ajutise õppekorralduse kohta lugeda Elva valla kodulehelt

 

Kolmapäeval, 13. aprillil toimus Puhja Seltsimajas kultuurikomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osales koosolekul külalisena Karmen Moont, kes andis komisjonile ülevaate kultuurispetsialisti tööplaanist, projektitoetustest ning Tartu 2024 kultuuripealinna projekti hetkeseisust ja plaanidest Elva vallas. Lisaks oli päevakorras Kalju Ermi nimelise pargipingi paigaldamise taotlus, komisjoni esimehe kokkuvõte komisjoni liikmete seas läbi viidud küsitluse tulemustest ning ringkäik Puhja Seltsimajas ja ülevaade seltsimaja rollist kogukonnas.  

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Kolmapäeval, 13. aprillil toimus Konguta Rahvamajas sotsiaal- ja terviseosakonna ajajuhtimise ja koostöö koolitus

Koolitaja Lilian Saage julgustas otsa vaatama oma harjumustele ning analüüsima võimalusi, kuidas saaks veel efektiivsemalt ning ökonoomsemalt tegutseda. Individuaalselt, paaris ja rühmades otsiti ning tutvustati parimaid ajajuhtimise praktikaid. Märkmikud said täis häid ideid, mida järjest oma tööellu rakendada - ikka selleks, et püsida ja tegutseda oma tööpostil parimas konditsioonis. Lisaks andis ühine koolitus võimaluse rääkida kitsaskohtadest, mida meeskonnaliikmed tajuvad. Koos nende teadvustamine ja võimalike lahenduste leidmine teeb ka meeskonna ühtsemaks ning tugevamaks.  

 

Neljapäeval, 14. aprillil toimus Elva Vallavalitsuse saalis sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 

Koosolekul andis Karmen Paavel ülevaate valla ennetustegevuste plaanist ning arutleti volikogusse mineva eelnõu üle, millega delegeerib volikogu rahvatervise seadusega omavalitsusele antud ülesanded vallavalitsusele. Kuna antud seadus reguleerib ka tervise- ja heaoluprofiili koostamist, andis Karmen Paavel ülevaate hiljuti valminud Elva valla tervise- heaoluprofiilist. Komisjoni liikmed uurisid ka sõjapõgenike vastuvõtu tingimuste ja sellega seotud probleemide kohta, millele vallavalitsuse esindajad vastuseid andsid. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

Kolmapäeval, 13. aprillil toimus Elva Vallavalitsuse saalis arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Koosolekul osalesid Kertu Vuks ja Maarika Uprus. Tutvustati käimasolevaid planeeringuid ning tehti lühikokkuvõte toimunud avalikest aruteludest (Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu arutelu ja Tähe 2e avalik arutelu). Pikemalt arutati Hellenurme Külaseltsi pöördumisega seoses Hellenurme hooldekeskuse detailplaneeringut, mis otsustati suunata edasisse menetlusse. Vallavalitsus korraldab lähiajal planeeringulahenduse tutvustamiseks ja arvamuste ärakuulamiseks avaliku arutelu. Kertu Vuks tutvustas komisjoni liikmetele ka Rõngu kogukonnakeskuse ehitusega seonduvat ning andis ülevaate Elva metsaparkide ja jäätmemajanduse olukorrast.  

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

Neljapäeval, 14. aprillil toimus Elva Spordihoones majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek 

Abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate majanduse- ja keskkonnavaldkonna hetkeseisust ning viimase aja muutustest. Lisaks tutvustas kaht volikogu eelnõud, mis olid suunatud komisjonile arvamuse andmiseks. Otsustati, et Elva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja muutmise ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest tulenevate nõuete kontrollimiseks volituste andmise eelnõud võib edastada volikokku. 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

Neljapäeval, 14. aprillil toimus Jääaja Keskuses Tartumaa arengustrateegia uuendamise tööseminar

Seminaril osalesid Priit Värv, Liis Lehiste, Jaanika Saar ja Karmen Paavel. Tööseminaride raames kogutakse neljas suuremas töörühmas - elukeskkond, ettevõtlus, liikuvus ning heaolu - ideid ja sisendit järgnevate aastate arengustrateegia jaoks. Arengustrateegia paneb paika suunad, mis on sihiks järgnevate aastate tegevusteks. Töörühmadesse on kogunenud inimesed üle Tartumaa ning oma mõtteid ja ideid on saanud edasi anda ka kõik Tartumaa omavalitsused ja mitmed organisatsioonid, näiteks Tartu Ülikool, Päästeamet, Lennuakadeemia jt. Elva valla poolt on esindajad osalemas kõikides töörühmades. 

Elukeskkonna töörühmade poolt on kõige rohkem toodud välja küsimused tiheasustuste ja uusarenduste kõrghaljastuse, säästliku ja jätkusuutliku ressursikasutuse ning kergliiklusteede ja liikuvusega seoses. Lisaks paljudele muudele teemadele on rohkem tähelepanu pööratud ka ringkasutuse, prügimajanduse ning viimase miili väljaehitamisele.

 

Piirkonnakogude hääletus tühistati ja lükati edasi 

Elva vallavalitsus otsustas tühistada Elva valla piirkonnakogude hääletuse tehniliste asjaolude tõttu. Elva valla piirkonnakogude valimine otsustati läbi viia elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kuid hääletuse läbiviimisel selgus, et hääletust piirkondade kaupa ei ole võimalik läbi viia. Kuna infosüsteem võimaldas kõikidel Elva valla elanikel valida ükskõik millise piirkonna kandidaati, mis oli aga vastuolus statuudiga, otsustati piirkonnakogude valimiste hääletusprotsess tühistada.

Piirkonnakogude valimise statuuti täpsustatakse hääletuse tehniliste tingimuste osas, st hääletusvõimalus antakse kõikidele Elva valla elanikele piirkondade üleselt. Piirkonnakogude valimised lükkuvad seetõttu edasi maikuu lõppu.

Jätkuvalt on oodatud kandidaadid Elva ja Konguta piirkonna piirkonnakogudesse, et maikuus toimuvad valimised läbi viia kõikides piirkondades samaaegselt. Kõikide juba registreeritud kandidaatide kandidatuur jääb kehtima ka uuteks, maikuus toimuvateks valimisteks.

Elva vallavalitsus vabandab tekkinud segaduse pärast!

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

Teisipäeval, 12. aprillil toimus Mõrrakuuris maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Koosolekul osalesid Kertu Vuks ja Kristjan Vilu. Kristjan Vilu andis ülevaate teede investeeringutega seonduvast ning vastas komisjoniliikmete küsimustele seoses teehoolduse- ja lumehangetega. Moonika Einaste andis ülevaate turismivaldkonna tegevustest ning SA Elva Kultuur ja Sport tegevuste kohta. Samuti tutvustas Kristjan Vilu komisjonile bussipeatuste nimede muutmise plaani ning andis lühiülevaate Kentsi paisjärve projekti arengutest.  

 

Neljapäeval, 14. aprillil toimus Elva Kultuurikeskuse kohvikus Mentorklubi kohtumine

Sel korral keskenduti investeerimise teemadele. Seminari viis läbi Jekaterina Tint, kes on jagas oma kogemusi investeerimisega alustamise kohta, selgitas investeerimise erinevaid varaklasse ja nende eripärasid ning jagas soovitusi, kuidas ja millesse investeerida.

Hoia end kursis Mentorklubi üritustega siin https://www.elva.ee/mentorklubi

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 15. august 2022   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 8. august 2022   Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 1. august 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 25. juuli 2022  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4